Page 6

32

e Internationaler 10

Stausee

Volkslauf

kilometer

Obermaubach

- l0 iuli 2004

Familie van de wiendin van mijn zoon woont in het Eifelstadje Obermaubach. Haar oom nodigde mij uit om op 10 juli in Obennaubach te komen lopen. Het wÍrs voor mij de eerste keer dat ik hier zou

rennel. Op zzterdagmiddag togen wij ( ook kleinzoon Rik ) naar dit mooie stadje. Na gezellig koffre te hebben * gedronken "mit Kuchen"ging ik me inschrijven in de plaatselijke Grundschule. "Hier trof ik enkele STB-ers: Herman Gerards, ( Herrnan liep deze wedstrijd al voor de zevende keer) Pierre Muyrers en Peter Dekeunink-

Om 18.15 vertrokken ruim 300 topers,{oopsters voor een mooie wedstrijd- Al wij snel rerden we langs het stuwmeer en begonnen we aan een klim door het bos van ruim drie kilometer. De inspanning werd beloond want op de top hadden we eea schitterend uitzicht over het heldere stuwmeer en het mooie Eifelstadje in het RuhÍal. Na een afdaling van enkele kilometers door een bosrijke omgeving naderden we Obermaubach. Na een laatste blik op het mooie shrÀmeer kwam ik in 49.42 over de fmish. Als laatste STB-er, ÍnaaÍ zeeÍ content met het met veel plezier afleggen van tien prachtige kilometers. Deze loop is een aanrader voor elke STB-er. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Kapellerbosloop in het Zuid Limburgs Cross Circuit

Om het cross seizoen in zuid-limburg een nieuw leven in te blazen is er door een vijftal verenigingen het Zuid Limburgs Cross Circuit opgericht. Deze verenigingen zijn: Achilles Top

Kerkrade, AVON Heerlen,

a.v. Caesar Beek, Atletiek Maastricht

en

S.T.B.Landgraaf. Iedereen kan aan dcze competitie deelnemen zowel IQ'IAU atleten als recreanten. Er wor& gelopen in de jeugdcategorieën terwijl de darnes en heren categorieën Senioren, Vet- l en Vet-2 zich kunnen meten in een korte of lange cross.

De crosscompetitie b€staat uit een vijftal wedstijden. Hiewan wordt

een

klassement opgemaakr Om mee t€ dingen naar de prijzsn mo€t men minstens vier van deze

vijf wedstrijden

gelopen hebben.

De uiteindelijke winnaars worden dan gehuldigd en ontvangen hun prijzen. Deze huldiging zal plaatsvinden medio febmari 2005 bij a-v. Unitas in SittaÍd. Deze wedskijden zijn:

0Tnovember 2OM 05 december 2004 26 decernber 2OO4 09 januari 30 januari

2005

2005

ENCI bereloop Kapelleóosloop

Maastricht Landgraaf

Kerstcross

Heerlen Beek

Parkloop Àbdijcross

Kerkrade

Atletiek Maastricht a-v. S.T.B. A.V.O.N. a.v. Caesar

Achillis Top

jullie zien zijn dit bekende wedstrijden waar toch al veel STB 'ers aan mee doen, dus een moole gelegenheid zich te meten met de andere zuidlimburgse alleten in competitieveóandZ-oals

Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-s.0-0

STB Clubblad 2004 nr 4  
Advertisement