Page 3

Trainingen winterseizoen 2004n005

DÀG

TIJD

PLAÀTS

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Maandag

18.30

Garage Mengelers

Beginners

19.15 18.30

SpoÍtzaal KakeÍt Garage Mengelen

Duurloop I uur Conditie I uur Interval

Woensdag Woensdas

l8_30

Garage Mengelers

19.00

Woertsdag

20.00

Donderdag

18.30

Sporuaal Ter Waerden Sportzaal Ter Waerdeo Altetiekbaan A.V.O.N.

Dinsdae Dinsdag

TRÀINING Duurloop

l

uur

BEGELEIDER Vrije training Frank Eisenga

Mario Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Vriidae

18.30

Zaterd.ag

10._00

Heerlen Garage Mengelers Cooperbaan

Zzterdag Zaterdag

I 1.00 1ó.00

Coopeóaan Bezoekerscentnm

Duurloop 15 uur Pupillen A,B,C 1 uur Junioren 1 uur

Albert Verbunt

Baantaining

Wim v/d Linden

1-

Jeugdtrainers Jeugdtrainers Theo Schmeits

Duurloop I uur Pupillen A,B,C. 1 uur Junioren I -30 uur Duurloop I uur

Vriie trainine Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden

Schrieversh eide

Zondag

8.30

Inlichtingen over trainingen:

Duurloop 1.15 uur

Cooperbaan

Wim van der

Linden

Bodelier John Hendrix Theo Schmeis Ger

Trainingsschema's

John Hendrix Theo Schmeits

tel. 045-5217013 tel- 045-5325647 tel. 045-5326903 tel.045-5352003

S.T.B.Website: http://www.avstb,nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van de secretaris

Belangrijk

!

Beëindiging lidmaatschap S.T.B. Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk ofper E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtrreming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 wekeq d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindiggblijft nietternin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie voor het jaar 200a bedraagt € 42.- Wil men etrr wedsrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.

STB Clubblad 2004 nr 4  
STB Clubblad 2004 nr 4  
Advertisement