Page 18

Tien vragen aan ,.....,......

TWINNGSTE

DE IS Els

IN

DE

RIJ

Frim

Geboren:

9

jrmi

Beroep:

Begeleidster

1959

bij

mensen met een verstandelijke

handicap

Echtgenoot: Wiel Andere gezinsleden: ZoneÍr Ronald en Ruud en dochter Lonneke Vraag

l:

Hoe lang loop je al? Waarom hiermee begonnen?

Antwoord l: Ik ben in 1994 gestart met lopetr. Dus al weer ruim tien jaar.

Het is begonnen met het feit dat mijn toenmalige buurvrouw vond dat ze te dik werd,. Ze yroeg Íurn mij of ik met haar wilde gaan lop€n, zodat ze wat aan haar overtollig gewicht kon doen De eerste loopafstand van ons was: 5(X) m. We warsÍr apeaoB over onze eerste loopp'restatie.Na een maand liepen we al 3 km. Mijn buurvrouw hield het nu voor gezierq màaÍ ik begon de smaak van het lopen te pakken te krijgen- Door mijn werk ging ik alleen 's avonds trainen, meestal 7 km in ong- 45 min.Op een avond kwam ik langs een hangplek met jongeren. Ze riqen níulr me en kwamea me enkele honderden meters na in het donker. Sinds die tijd liep ik niet meer alleen in het donker. Dit was vooÍ mij de directe aanleiding om lid te gaan worden van een loopclub.

Yrang2z Hoe lang benje lid van de STB en hoe ben je lid geworden?

Antwoord 2: Zoals ik al in mijn de vorig antwoord vert€lde, wilde ik lid worden van een loopclub. Mijn man Wiel rende al bij de STB, maar bij de snelle goep. Hij en ook Ed Quaedvlieg vertelden mij dat er bij de STB ook op wijdagavond een langzame groep liep. Dit leek mij wel wat en ben op deze avond met de groep begirmen te Fainen. Dit was in 1994. Dit beviel me vanaf het b€gin uitstekend. Bij de eerste training liep ik zestig minuten, tenvll tot dan toe 45 minuten voor mij het maximale was. Ik liep de faining wel ui! maar "de wereld zag ik voor een doedelzak aan" Ik was volledig uitgewoond, maar wel erg trots op mezelf dat ik dit gepÍesteerd had. Ik vond het prettig lopen in deze groep, mede door

STB Clubblad 2004 nr 4  
STB Clubblad 2004 nr 4  
Advertisement