Page 14

12 september Marathon Keulen

De dae

-

*Bein in Flammen'

vóóraf

De positieve benadering van dit marathon-weekend is dat het gezellig was. Zeket de dag vooraf toen we de startnummers hebben afgehaald- 's Ochtends vertrokken Albert en Marleer! Frank af en Herm zijn met de trein naar Keulen om aidaar de Marathonbeurs te bezoeken en de starhummers we plekke waren hebben ter te haten. Ànnick en Marcel, die sameÍr met Sandra en Patrick, reeds vanuit de trein gebeld om ons te treffen bii de Marathonbeurs. Zoals een goed loper betaamd namen zij v:errolgers drie kwartier over deed om daar te komeÍr waarvoor men op loopafstand ca. de tram die "r de een kwaÍtier nodig had. Maar ja, Marcel moest natuurlijk alle krachten spaÍen om zondag onder gebracht kort bezoek we een hebben ontvangen hadder drie uur te duikenlNadat we d; startnummers aan de Dom van Keulen, waar Annick voor ons een kaarsje heeft aangestoken' ?i:

Omdat Marcel nog een haas zocht voor zondag, zijn we nog even langs de Rijnoever gewandeld. En kijk daar, het toeval wilde dat Marcel een

.

ieslarc ltrlJ. ,.tc lti.tJs \'-lll \iÍlrci-l

I

Ethiopiër trof op de Hohen

Zollem Briicke. Die heette Tesfaye Tola- Nooit van

gehoord.

"Which

startnumber do you have?" woeg Marcel aan hern- Dat

,,

.-::

.

wist hij ook niet. Achteraf bleek deze man de nttnmer 1 en tevens de favoriet te zijnOp de marathon in SydneY,

tijdens de

Ollmpische

Spelen 2000, had deze loPer

de bronzen medaille in de wacht gesleept. Langs de fujnoever wordt vervolgens gezocht naar een terrasje voor eer klein tussendàortje ftleineJ Zwischendurchen) en natuurlijk een heerlijk KÖlsch'

Zondaq. de wedstriiddae

In alle woegte moesten we ons nest uit om weer op tijd te zijn voor de trein naar Keulen. onze ffuu. supporter eo u"rzo.-go Cor van Haaren stond op het afgesproken tijdSip voor de deur om ons Herzo genrath te brengen.

Omdaiwe de dag vÀ te voÍen reeds or:E;e zak met schone sputlen haddeo ingepakt en we eigenlijk startklaar warerq konden we bij aankomst in Köln-Deutz meteen richting start gaan' om 10:30 u. viel het startschoi voor de loPers in het eerste (rode) starwak. Marcel liep in het begin ai was deze .Jà ,- me weg. Ik was nl. van plan iets rustiger te starteÍ! hetgeen ook lulrte. Toch weÍkeÍL met Marathon niet dat wat ik ervaÍl verwaàht had. Vanaf het begrn moest ik namelijk meteen i0 moest ik al kilometer Bij BrÉcke. DeuEer name omdat er een behoorlijk stevige wind stond op de de kant, schoen langs wasDus stoppen omdat er zich een biaar aandiende omdat mijn sok verschoven u- en ca1:35 op ik door ,rit, à ales weer op zijn plaats brengen. Op het halve Marathon prmt kwarn schatting 500.000 tag dus toen ca- 5 min- achter op mij-n schema De sfeer langs de kant van de naar tÀchouwers was echter zeer gezellfo, waardoor je toch aangemoedigd werd om de wedstrijd uit te

STB Clubblad 2004 nr 4  
STB Clubblad 2004 nr 4  
Advertisement