Page 1

Glubblad av SfB

200114


Sport en Trimclub Brunssummerheide

Voorzitter:

Albert Yerbunt

Kerkraderweg 20 Tel.: (X5-5314854 E-mail: alberwerbunt@hotmail.com

63T2TZLaadgraaf

Secretaris:

Jose

Pleistraat 32 Meijboom Tel.: 045-5330356 E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

6373 HK Landgraaf

PenningÍneester:

Ifarrie

Lejeune

Bethlehemstraat

l0

6418

GK Heerlen

Tel- :045-5418036 E-mail: stLpm@Ïetnet.nl

Janssen

Alsemene Zaken: (vice-voorzitter)

Schepenbank 22 Jos Tel. :043-4591995 E-mail: ios.arurv.ianssen@Ietnet.nl

Leden:

Bert Nillesen 'lel. :045-5353294

Daslook I

I

6343 CV Klimmen

6/,67

IB Kerkrade

E-mail: bnillese@efss.dhl.com

Inschrijven via secretaris, Pleistraat 32 Tel. :045-5330356 E-mail: stbsecretariaat@.hetnet.nl

6373 HK Landgraaf

JeuedspoÍ:

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803 E-mail: dick.pelt@srxs.nl

6374'MD Landgraaf

Redactie:

Gravenweg 56 Theo Tel. :045-5352003 E-mail: theo.schmeits@hetnet.nl

website STB

htEr://www.avstb.nl

Postadres:

Pleistraat3z

Bankrelatie:

Rabobanklandgraaf

Wedstrijdsecr.:

IN

Spaarweiden 37

Schmeits

6373 HK Landgraaf

rek.nr.172433975

t.a.v. Penningrneester S.T.B. 6418 GK Heerlen Bethlehemstraat

l0

Adverteren:

via redactieadres.

647lYZKerlrlaÀe


Redactiecommissie Theo Schmeits Els Frins Wiel Frins

Uiterlijke inleverdatum koPij : 20 september 2001 b{i redactieadres STB Gravenweg 56, 647lYZ Eygelshoven

Inhoudsopgave

2 3 3 7 9 I

1

15 17 19

Heideloop Heideloop Diverse uitslagen Marathon Wenen Vaals-Venlo Wim & Stream Vaals-Venlo STB- suPerteam Vaals-Venlo Abrahams

Varia

theo. schmeits@.hetnet.nl

5

Wiel.Frins@planet.nl

10

Het clubblad verยงchijnt 5 keer Per

25 26 30 32 40

jaar.

Van de redactie Commissie clubreizen

Wedstriiden

23 E-mail:

Yande voorzitter

100' maratรron Nieuwe leden Verjaardagskalender 10 wagen aan .. .. Jeugd en sportbeo efening Van de jeugdcoรถrdinator Verhalen over loPers

Baanafdeling 3 3 VeteranencomPetitie 34 Buitenprestaties

seizen 2003


Van de voorzitter

Als wij terugkijken naar de afgelopen tijd dan valt een aantal zaken op. Allereerst de prachtige prestatie van ons lid Pierre Muijrers: hij liep op 4 mei jongstleden z'n honderdste marathon. Het was niet alleen een onvergetelijke dag voor Pierre en zijn familie, maar ook voor onze vereniging. Wij konden ons weer eens volwaardig profileren.De marathon van Pierre kwam aan de orde bil L I -televisie, L I -radio, diverse dagbladen en ook de welbekende sporbnagazines. Hierblj spreek ik noomaals mijn dank en waardering uit voor Pierre. Pierre, geweldig!

jullie wellicht weten, vindt er wederom een Rur-Eifelcupcircuit plaats. De Heideloop is één van onze eigen wedstrijden in dit circuit. Zoals gewoonlijk Àjn deze wedstrijden perfect georganiseerd en uitermate gezellig. Desondanks mochten wij ditjaar minder collegaJopers uit het buitenland begroeten. Dit wijt ik aan het feit dat er ook weinig STB-en in Duitsland aan de Zoals

start verschenen. Mensen, het zijn prachtige wedstrijden waarvan het zeker de moeite loont om

hierbij aanwezig te zijn. Gelet op het feit dat volgend jaar de 25-ste editie van de Heideloop plaatsvindt, roep ik een ieder op om afen toe een wedstrijdje mee te pikken bij onze oosterburen.

In het verleden hebben wij hard gewerkt aan de plannen voor de nieuwe atletiekbaan bij het Eykhagecollege. De inwlling hiervan wordt steeds concreter. De door Wiel Frins ontworpen ba:n wordt momenteel ingetekend op de plattegrond van de school. Daama zullen er offertes worden aangevraagd. Deze worden in de begroting van de gemeente Landgraafvan 2004 meegenomen. Het bestuur dankt Wiel Frins alvast hartelijk voor zijn extra inspanningen. In dit voorwoord vraag ik nogmaals jullie aandacht voor onze clubkleding. Wij hebben natuurlijk prachtige trainingspakken en willen een perfecte uitstraling van onze vereniging naar de buitenwacht. Daarom wil ik jullie op het hart drukken om vooral het clubtenue te dragen tijdens de wedstrijden. Dejeugd houdt zich daar keurig aan en zij verdienen onze complimenten. Bij de senioren en veteranen daarentegen moet het kwartje nog vallen. Binnen het bestuur blijft dit een aandachtspunt.

Tot slot maak je jullie graag attent op onze website. Die is te bereiken onder www.avstb.nl. Raadpleeg hem vaak want is de moeite waard. De website bevat een schat aan informatie over de S.T.B., de laatste mededelingen, informatie over nieuwe ontwikkelingen, wedstrijden etc. Echter de webmasters vinden dat er te weinig input wordt geleverd vanuit de leden. Er wordt niet of nauwelijks in het gastenboek geschreven en er komen ook geen opmerkingen. Men kan wel zeggen geen bericht goed berichq maar het blijft natuurlijk een eenzijdig gebeuren als deze mensen niets horen.

Al met al zijn

het positieve ontwikkelingen. Ik wens

jullie prettige hardloopgroeten

an een

prima

vakantie.

Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Van de Redactie jullie zien is het

formaat van het clubblad verdubbeld, van As naar A+. Dit heeft vele voordelen. Het lettertype is wat groter geworden, dit speciaal voor de "oudere" S.T.B.'ers. Verder kunnen we wat gemakkelijker foto's plaatsen en wordt het voor ons in het algemeen wat minder "priegefïerk. Een nadeel kun je noemen dat het boekje wat minder handzamer is, zo'n klein formaat ligt wat lekkerder in de hand. Zoals jullie ook zien is het voorblad enigszins aangepast. Het enige wat nog ontbreekt is een naam voor ons clubblad. Hierbij willen wij een oproep plaatsen aan alle STBérs. Wij zoeken een toepasselijke nÍum, als iemand denkt een originele naam te weten, mail deze naar het redactie adres. Een commissie van zeer wijze mann61/v16uwen zal de meest originele naam uitzoeken en deze naarr zal voortaan prominent op het voorblad van ons clubblad staan. Wij wachten op jullie reacties. T.S. Zoals

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Commissie clubreizen

Uitslag enquete Beste clubgenoten, De enquete voor de clubreizen 2004 is afgerond. Hieronder zien

jullie nogmaals het resultaat.

Clubreis City-Pier-City Schwarzwald Dwars door Hasselt Andere wedsrijd

AaÍrtal stemmen 7

Geen interesse Torqal aantal stemmen

9 6

2 I 25

Naar aanleiding van dig volgens de commissie clubreizen, mager resultaat hebben we het volgende standpunt ingenomen. Gelet op de geringe belaÍlgstelling voor een georganiseerde deelname aan wedstrijden in groepsverband, heeft de commissie besloten om de tot nu toe gehanteerde werkwijze te veranderen. Op de jaarvergadenng zal daarom het onderdeel Clubreizen op de agenda geplaatst worden. Daarbij zal van jaar tot jaar bekeken worden ofer voldoende interesse bij de leden bestaat om een gezamenlijke clubreis te organiseren. Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Geevers Een begrip

Geevers Auto Carrosserie delen:

origineel, imitatie en overzet

Geevers Auto Carrosserie{elen levert dit moment meer dan 20.000 vervangingsonderdelen uit voorraad. Het gaat om origínele carrosseriedelen voor: Opel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,\M, Porsche,Peugeot,Citroën en Renault. Het leverÍngsprogramma omvat verder imitatieonderdelen voor

Duitse, Franse en Japanse personenauto's. Het leveringsprogramma wordt gecompleteerd door radiateuren, voorruiten en Warny ovezetplaatwerk voor alle merken

Nuth

Vianen

04*5244242 056-472125 Rotterdam OlG4626í,6l

Afmefo

034í-376474

Yeldhoven 040-2531900

CÀBAOSSERIE.DEI-EN

Harry Driessen Running Center 0ranje Nassaustr 19 64ll LE lleerlen TeVfax 045-5712OO9

E-ueil

r driessenlTS@zonnet.nl Website: www.harry-driessen.nl

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken., sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

wij aitijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor sn wandelschoenen.

Tevens hebben

Sportieve groeten van het Running Center Team


De 100ste marathon

Zondag 4 mei 2003 was het dan eindelijk tijd voor de 100s marathon. Na een voor mij lange rustperiode (laatste marathon november 2002 n Bangkok) begon ik met de voorbereiding samen met Herman Gerards. Helaas moest "der Jung" aftraken na een slepende blessure. De voorbereiding verliep voor de rest redelijk. En op het laatste moment melde zich Henk van 't Land als invaller voor Herman, Henk had nog iets goed te maken na de Utrecht marathon. Krant, radio en w hadden zich reeds gemeld voor interviews en opname over het marathonlopen en dan speciaal over het lopen van 100 marathons. Op de marathondag stond de zon al woeg Íutn de hemel en dit beloofde dus geen goed loopweer, maar wel ideaal voor de supporten. Dit waren er velen, die op meerdere plaatsen van het parcours aannwezig waren.Voor de start was het eerste w-interview met Ll-w. Na de start was het een aangename verassing dat, Henk en ik, vanaf vergezeld werden door een of meerdere

km 2

in

een

De climax kwam na

een

STBers, uitgerust speciaal T-shirt.

bushalte bij Mesch. Toen verscheen een hele groep STBers, ook in zo'n speciaal

T-shirt, om ons de

laatste

km's te vergezellen. De peptalk was vaak niet al

te

positief, maar

na

100

marathons hoor je die toch niet meer. In gedachte was ik bij de finish, want stel je voor ik zou de marathon door de hitte niet uitlopen.Gelukkig er kwamen geen problemen, al ging het niet al te snel. Henk vond het blj km 39 dd om alleen verder te gaen en versnelde iets. Begeleid door de hele groep en 2 heuse STB-vlaggen rolde ik de laatste 200m Visé binnen. Aangemoedigd door publiek en de omroeper. Direct na de finish stond de tv ploeg van Ll reeds klaar voor de frnish rapportage. Toen ik de finish gepasseerd was viel er als het ware een druk van me afen kon ik de tv ploeg meteen te woord staan. Dit onder het genot vaÍr een vers stuk kersenvla. Nu nog even wat optissen en d"n op naar het slotinterview voor Ll-tv en de Limburger. Hiema ging het richting auto en vervolgens huiswaarts om ons weer op te knappen voor de afsluitende feestavond. Deze mag ook zeer geslaagd genoemd worden, daar er velen aanwezig waÍen om het glas teheffen op mijn 100s marathon.

Op de eerste plaats wil ik íedereen bedankzn die hun felicitaties overbrachten.

In het bijzonder iedereen díe, op wat

voor een wijze dan ook,

c

heefi de voorbereiding van bijgedragen aan de festiviteílen rond deze 10Ct" marathon. Ook de vele supporters voor, tijdens en na de marathon bedankt. Namen wil ik niet noemen,


vergeten en dat voorkom ik liever. Het was voor mij een mooie dag, waaradn ik nog vaak zal terugdenken. Nu stel ik me geen doel meer, maar ik hoop nog vele leuke marathow te lopen en het hertt tu duelleren met een ofmeerdere STBers Sportieve groeten en bedankt, Piene

0-0-0-0-0-0-0-0-0

a),,,,,,'t"' in Gebzen " Mozai'ek

"

Het personeelsblad van o.a het Atrium ziekenhuis in Heerlen

De uitdaging ií volgens Pierre om het traiect binsen de magische dÍie uur af te teqgen en steeds snellere tijden neer te zetten- Hii bereikte die drie uur voor het eeÍst bii ziin zevende maratÍlon, ln totaal dook hii negeotim keer onder de drie uur- De hoirderdste in ViÉ behoort zekeí niet bii die negentieÍL 'De ladtste kilometeÍs siokte ik meer dan dat ik íende: H€t wö Yiíentwíntig graden €n er was teg€nwind. Dan draog ie hee{ snel uiL Da;maast maakte de psy(hische dÍuk het zwiaaa.l Volgem Píerre í5 het bii marathonlop€n essentieel dat ie een posjtieve _ ... __*-----:-- . ..:--:=: Ziin snekte marathon liep hrl rn I vv4 rn irstellinq hebl WanneeÍ ie je eenmaal en . ' inarnr minuten sr viifug mrÍrurÈtr tt'vee uur. uuÍ, vlftug Maa5sluls: Maassluis: twee niks wnr.n wordt wrn.taaa vandaag, .lan dan het nihs inprent Íer dat her twaalÍ seconden. Op 4 mei berei*re hii . ilà;J;i;trs" seirii eót tusse., a" een andere mijlpaal; hiilegde de.klassrek oren. lk zeg altiid: tedereen kao hei, je afstaÍd vaÍ 42,195 meter vooÍ de noet atteeí maar te lopen.. Dat hii ie honderdsie keer aÍ, in Vise- Al voor de , ii*JeJÀ*À U"*tit, i*tt t ii ÍniO" t" start was hii gehuld'rgd, Lt wa5 met een Jin[À *n .ii" t""-ienoten van Sport cameraploeg aaninrezig; de pqychische . en Trimclub Brunsr*í..tr"ia" (Sfgi ,rit druk was groot-'lk mfu.en zou hem Làndqraaf. Sowieso vindt hÍ lopen in een uittopen. maar de.laat tq kiloT:.l:T , qrod motiverender dan a &n. maar in voelde het meer als leeglopen' Klintsch- íi# irebben ze hem qezamenÍiik naar de chemisch analií Pie(re MuiJ-Íers (ss).over Í;nish gecoacht. 'Zo língzaam í'rep ,e nog marathofltopen en hoe het uiteindeliik nooitli riepeÍr ze hem 't1-oedrq;;d' toe allemaàl tussen de o(en zií-

tiideo die PieÍÍe op

woÍden de hondeÍd tnmiddels de klok neeeet langza;aan trager. kilometeÍ- Per jadr versliit hii twee pàaí W"""à"r if fr"gË dan ,,e. ,u, orer "i sp"Ísinoenen. riinajiiiën 'aoor:""e' 9a doen, hoeft het.voo' mii peÍsoonliik PeÍ week trdint hii een Heine

maÍathonlopeí pet iaàr twee marathons nÍet meeÍ- Dan 9a ik ko{te àf§tanden looot. deed Pierre er voriq iaàí maar lielst lopen.'WaaÍ moet hii nu ziin motivatie negen. 'lk wilde graag de-hooderd halen vàndàag haien, ou hii niet mee' onder de en-hoe ouder ]e word! hoe rnoeilijker dat d,ie uur loopt éfl de miilpaal van honderdlte maÍathon È bereikt? 'De is-' Het lopen van ma.alhons is voor deed roeping"'Thuis late Pieíre een iongen met wie ik samen loop, heeft nog nooit onder de d'ie uur gelopen lk 9a nu eigenlijk niemand aan sport. Dus ik ook niËr Tot ik rond 1985 wat ove.gewicht proberen 'der iung' daarheen te helpen-' Op naar de magische drie uurkreeg. Ik begon te ioggen, maai dat bevredigde oiet. ln l98S Iiep ik miin tr ee6te marathon, in Sittard. Toen werd tk enthousiast-'


24"t" Harrie Driessen Running Center

Heideloop ZondaglT mei2003 5 E-M- en

l0 E-M-

Alweer voor de 24# keer werd deze S.T.B. klassieker gehouden. Om 10.00 uur vr'รu; er al bedrijvigheid op de Vlekkenkamp, het start-finish gedeelte werd opgebouwd, het parcours van kilometerbordes en aftetlinten voorzien, dranยงosten ingericht en het geluid en microfoon getest. Dit laatste was aan Wim van der Linden wel toevertrouwd want wat wil het geval, er was een 30 kilometer wandeltocht georganiseerd die toevallig langs de Vlekkenkamp kwam, en je weet wel geef Wim een microfoon in handen en hij is niet meer te houden. De verbaasde wandelaars werden verbaal begeleid door onze huisspaeker en een enkeling werd zelfs een interview afgenomen.

Tegen enen begon het al aardig druk te worden, de scholieren moesten vanaf 2 uur a:ul de start maar niet alvorens Peta van Tongeren met behulp van Jamai de jeugd op de gewenste temperatuur had gebracht.

Na de jeugdlopen stond om 16.30 uur de start van de 5 E.M. op het programma. Altijd een loop die toch wel de meeste deelnemers trekt. Ditmaal zo'n 150 lopers waaronder een twintigtal S.T.B.'ers. Onze S.T.B. dames waren sterk vertegenw*digd Pettie Nollet kwam als eerste S.T.B. dame over de finish ofschoon ze over haar tijd niet zo teweden was, maar ja wat wil je als je daegs van te voren zowat de hele dag op de fiets gezeten hebt. Ik vind een tijd van 00.36.39 op deze zware 8 km toch heel behoorlijk. Vicยง Teeken werd tweede en voor de derde plaats werd nog flink gesprint door de zusjes de Haan. Yvonne won deze zusterstrijd en werd derde S.T.B. dame. Peter Simons, Jan Schwanen en Jos Duteweerd liepen ook een sterke wedstrijd en eindigde in de voorhoede. Aankomend lid Rudy Aarts gaf alvast een visitekaarje af, hij kwam als eerst S.T.B.'er over de streep. Petty Nollet Een uur later was de start van de hoofdloop: de l0 EM. Hier bij waren duidelijk minder S.T.B. 'ers azulvtezig. Wij zijn weer trots dat een S.T.B.'er deze loop won. Nico Hamers stak met kop en schouders boven iedereen uit en won ogenschijnlijk gemakkelijk deze wedstrijd met een ruime voorsprong van anderhalve minuut op de Belg Carlo Habex die op zijn beurt in de laatste kilometers Roman Vinken voorbij ging. Marcel v/d Pol en Peter Deceuninck volgde op ongeveer tien minuten hierna en vier minuten later kwam Lara Klaassen over de streep. LarA voortreffelijk gehaasd door Jean is


de laatste tijd heel goed in vorm is en weet menig wedshijdje in haar voordeel te beslissen. Met dit al was deze 24s" Heideloop ondanks het iets lagere deelnemersaantal toch weer een leuk succes. Dit dankzij de prima organisatie van Ger Bodelier en de vele wijwilligers.

Uitslagen Heideloop 5 en 10 EM

5 E.M.

14 19 24 27

46 49 51

u 74 90 9'l 94 95 105 106

í09 136 137

145 '|,46

Rudy Aarts Peter Simons Jan Schwaenen Jos Duteweerd Pettie Nollet lwan de Ploeg Jos Simons Frans Quaedvlieg Bas Nicaise Egon Borghans Vic§ Teeken Jan Manders Peter Janssen Yvonne Monse Monique de Haan lneke de Ploeg Mieke Nickien Lennie Kleinen Gerte Offeringa Astrid Kokkelkom

S.T.B.

s.ï.8. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B S.T.B. S.T.B S,T.B S.T.B

00.31.57 00.32.57 00"33.23 00.33.45 00.36.39 00.37.04 00.37.07 00.38.22 00.39.09 00.40.05 00.40.06 00.40.10 ? 00.41_58 00.42.02 0o.42.08

00.45.36 0o.45.37 00.47.03 oo.47.21

Aantal deelnemers: 151 10 E.M. 11

14 28 32

u 54 78

Marcel v/d/ Pol Peter Deceuninck Lara Klaassen John Borjans Marcel Meens Pierre Muyrers Anniek Ploumen

S.T.B. S.T.B.

s.ï.8. S.T.B. S.T.B. S.T,B S.T.B>

01.03.48 01.05.01 01.09.06 01.09.24 01.09.24 01.13.32 01.21.25

Aantal deelnemers: 115 T.S. 0-0-0-G.0-0-0-0-0-0-0


24"

Harry Driessen Running Center Ileideloop

De grootste zorg van andere jaren was altijd het zorgen voor een leuke en

verrassende

herinnering, maar die zorg hadden we dit jaar niet. Harry Driessen had al in november een fantastisch aanbod van New Line, namelifk een paar running sokken voor eet zeeÍ zachte prijs, weten te regelen. Zodoende konden we al in de folder de herinnering aankondigen, en waren de lopers zeer tevreden met de sokken welke ook nog eens meer waard waren dan dat het inschrijf geld bedroeg, wat wil een loper nog meer ??? Een loper wil een leuk parcours en lekker weer, ook dat was geregeld tijdens de 24' Heideloop, sommigen vonden het iets te warm, nou jammer dan. Wim van der Linden met zijn leerjongen Roger Steens waren belast met de lopers en het publiek te voorzien van voldoende informatie omtrent het parcours, sponsoren en andere algemene zaken. Dit was dan ook met name tijdens de scholierenloop van belang, dit omdat er een school was vergeten om de startnummers uit te delen, en de lopertjes verhaal kwamen halen bij de speakerwagen van de Limburger. Nadat alle problemen m.b.t. de startnummers waren opgelost konden de ruim 200 scholieren starten voor hun Landgraaf kampioenschap, onder het luid geschreeuw van hun ouders welke natuurlijk allemaal wilden dat hun kind Landgraafs kampioen zou worden. Nadat de scholierenloop voorbij was konden de jeugdlopen beginnen, maar al snel bleek dat het net als voorgaande jaren maar om een handje vol jeugdleden bleek te gaan, en wlj als organisatie snel hierop reageerden om de twee wedstrijden samen te laten starten, dit met genoeg tegen zin van diverse ouders, mÍur zo had de wedstrijd nog een beetje aarrzien. Voor de start van de 5 EM stond Peter Borsdorff van " Running for kids " weer in de schijnwerper dit omdat hij net als vorig jaar een cheque van 500 Euro kon overhandigen aan huize Op de Bies. Peter haalt tijdens de Rur Eifel Cup wedstrijden altijd geld op voor het goede doel nu ook voor huize Op de Bies, dus STB-ers geef altijd iets aan de man met de rode verzameldoos. Achteraf bleek dat de deelname aan de 5 EM meer was als andere jaren en dat er op de l0 EM iets minder lopers hadden ingeschreven, wel 7^gen wij dat er uit de provinciehoofdstad opvallend meer lopers waren gekomen dan voorgaande jareq dit omdat de rust tussen de Jekermaasloop en de Heideloop nu meer wírs den twee of drie dagen. Wij als organisatie waren zeer tevreden over de opkomst en de gang van zaken tijdens de Heideloop, er hebben zich geen problemen voor gedaan en alles liep als gesmeerd. Hierbij wil ik dan ook het organisatieteam en alle wijwilligers harteliik danken voor hun aanwezigheid en futzet tijdens de Heideloop, zonder jullie is een wedstrijd als de Heideloop niet te organiseren. De dag na de Heideloop zijn wli al begonnen om na te denken over de 25" jubileum Heideloop, we willen dan een ander prograÍrma maken met wat meer sfeer en waarschijnlijk een nieuw parcours, heb je ideeën hierover of kan jij iets extra's regelen, dit in de vorm van sponsors of andere zaken, om de jubileum Heidloop meer uitstraling te geven ?! laat het me dan even weten wij staan voor alles open. Als laatste wil ik alle sponsors nog eens hartelijk danken, ook zonder hun is de Heideloop niet te organiseren. Tot zaterdag l5 mei 2001, de Heideloop vun STB voor STB. Ger Bodelier Organisatieteam Heideloop.


$,1Ï,

h eet ynnhnrÍewml

Horsch§atasja (v) Gulikstraat 60

Tel.045-5333676

Soudaq Monique(v) Lambermonstraat l7 6373 BD Landgnaf Geb.07-12-1982 Tel.045-5690150

63T2BHLandgraaf Geb. lG02-1983 Tel.045-5325367

Ihle, Ramona (v) Honingmannstraat 23

Heinen, Sandra (v) Palestinastraat 288

4045 laan l8

6471 AM Eygelshoven Geb. 14-03-1980

63T2YELandgraaf Geb. 14-07-1983 Tel.06-41760215

§angen, Bob (m)

Achter de Heggen 3l $73ru Landgraaf Geb.22-02-1996 Tel. 045-5321830

Theunissen, Marco (m) Weegbree 65 6374 RC Landgraaf Geb.05-12-1991

6418 HP Heerlen Geb.20-01-1981

Tel.06-3034062t

Baadjou, Sefania (v) Achter de Heggen 29 Landgraaf Geb.20-05-1994 Tet.045-5332633

$8ru

Doveren, Ed (m) De Katplantsoen 2

Tel.045-5323492

6372T5 Landgraaf Geb. l5-Il-1963 Tel.045-5426737

Heinrichs, Jo (m) Apollolaan 68 6373 HcLandgraaf Geb.23-03-59 Tel. M5-5324059

Dubois, Mirco (m) Langweide 15 6363 AT Wijnandsrade Geb.0I-07-1996 Tel.045-5245099

Daemen, Martijn (m) Aan de Put 44 6373 VT Landgraaf Geb. 15-02-1995

Schrijen, René (m) Brunssummerweg 3n 6373 ES Landgraaf Geb.29-06-1990

Tel.045-5353t77

Tel.045-5313720

Afrneldins per 0 I -0 I -2004: Aileen Paluch, Lou Walter, Jill Wetzels

p

Breemen Esther (v) Unoshaat 5

Muller, Evelien (v) 6373 VS Landgraaf Geb. 17-06-1994 Tet.045-5690377

Jongen, Marian (v)

l2l3laan

5

6373 EJ Landgraaf Geb.25-09-1959

Tel.045-532t026

Roiien, Eric (m) Europalaan 68 6441 VR Brunssum Geb.30-05-1974

Tel.06-20547346 Gaeta, Carmine (m) Honingmannstr 22

6372YJ Landgraaf Geb. 07-09-1970 Tel.045-5708584 Timmermans, Ilona Hovensh. 72 6374Í{E Landgraaf Geb. l4-01-198s Tel, 045-5315289


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitsla gendiverseuitsla gen

S.T.B. S.T.B. S.T-B.

Peter Deceuninck Lara Klaassen Jean Herpers

25 57 58

14.5 kilometer plaats 8 Ger Bodelier

Jekermaasloop

9

plaats plaats plaaテ行 plaats

Rob Riksen John Bo{ans Lara Klaassen

11

59

67

68

Jean Herpers

01.02.49 01.06.01 01.06.01

1 mei 2003

2 8 3 34

00.46.29 00.47.36 00.55.51 44.s7.01 00.57.04

Sen.

M40 M40 D.Rec. Sen.

10 kilometer - 23 mei 2003 Jos Krist S.T.B.

Steinakkerloop

1

Vennlauf Miitzenich 21.1KILOMETER:

5

Jean Herpers

39

Lara Klaassen

10

- 21.1 en 10 kilometer -

Jos Duteweerd

104

Albert Verbunt Cor van Haaren

Jiilich 74

-

S.T.B. S.T.B.

01.17 .46 01.31.18

S.T.B. S.T.B. s.T.B.

00.43.00 00.44.58

10 kilometer ? - 29 mei 2003 Frank Eisenga

112

lt7 Konzen 84

-

10 kilometer Pierre Muyrers

- 31 mei 2003S.T.B,

Jos Duteweerd

S.T.B.

Baan Vueht

- 5 kilometer - I

Wiinbersloop Maastricht

00.47.01 00.48.01

iuni 2003

S.T.B. Nico Hamers Nederlands Kamoioen bテュj de veteranen Nテュco werd met deze tijd Nico, namens de hele S.T.B. Proficiat ! ! !

21.1KILOMETER: 2 Jean Herpers 3 Ger Bodelier

00.42.08 00.44.19 00.44.t9 00 44 37

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Albert Verbunt Pierre Muijrers Cor van Haaren

111

1

24 mei 2003

KILOMETER:

60

70

00.3s.36

00.15.34

I

- 21.1 en 10.9 kilometer - I iuni 2003 s.T.B. S.T.B.

1l

01.22.25 01.23.58


32 10.9

3

Lara Klaassen

S,T.B.

01.39.52

s.T.B.

00.40.3s

KILOMETER: Jos

Krist

Pepiinloop Echt 5 KILOMETER:

- 5 en 10 kilometer - 6 iuni 2003 6 14 plaats 14

Leo Kokkelkom Roger Gillissen Gerte Offeringa

plaats

Sen.

00.17.14

plaats

M40

00.20.1

V.Sen.

00.28.16

1

10 KILOMETER:

I

Nico Hamers Jos Krist Marcel v/d/ Pol Jan Schwaenen Jos Duteweerd Albert Verbunt Hub Erkens

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. s.T.B.

00.31.01 o0.32.57 00.35.37 00.40.33 00.41.2'l 00.43.08 00.43.40

KILOMETER: Ivo Eykeboom

S.T.B.

00.03.43

S.T.B. s.T.B. S.T.B S.T-B.

00.4s.46 00 46.19 00.47.01 00.48.25

, 7 30 39 51

Ă–I

1.2

I

lOKILOMETER: 52

Jos Duteweerd

62 70 86

Pierre Muijrers Herman Gerards Cor van Haaren

SRL loop

kilometer -Josl0Krist

13 iuni 2003 S.T,B. S.T.B.

Rob Riksen

Kreuzweinsarten

-

10 kilometer

Peter Deceuninck Herm Gerards

Losheim Rohren 56 73 74 101

-

-

14 iuni 2003 S.T.B S.T.B.

- Marathon - 14 iuni 2003 Pierre Muijrers Muijrers S.T.B. 10 kilometer

- 20 iuni 2003

Herm Gerrads Cor van Haaren Pierre Muijrers Saskia Rademakers

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

7 12

00.31.21 00.32.29

00.41.00 00.45.46

03.40.14

00.42.34 00.44.52 00.45.00 00 47 32


Herzoeenrath

-

10 kilometer

KILOMETERT 1 Hub Donders 34 Marcel Meens 45 Theo de Leeuw 54 Jos Duteweerd 10

58 98

- 21 iuni 2003 S.T.B. S.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

Cor van Haaren

Annick Ploumen

00.34.18 00.41.20

0042

13

00.43.58 00.44.58 00.48.36

De S.T.B. heren werden met deze prestatie derde in de Mannschaftswertung, Proficiat !!

21.l KILOMETER: 19

Peter Deceuninck

194

Herman Rutten

44 49

Jan Schwaenen

69 83 12s 128 152

Fred Geilenkirchen Herm Gerards Jos Duteweerd Roger Gillissen Cor van Haaren Roger Steens Saskia Rademakers Hein Severens

29

Jan Schwaテ考en

30

Marcel Meens

JJ

Fred Geil enktchen Theo de Leeuw Herm Gerards Pierre Muijrers

51

59

39 47 50 51

Albert Verbunt

)4

Jos Duteweerd

62

Cor van Haaren

S.T.B. S-T-B.

01.25.50 01.52.13

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. s.T.B. S-T-B. S.T.B. S.T.B.

01.34.35 01.36.07 01.36.34 01.38.11

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B. S.T.B,

0t.39.20 01.42.06 01.49.14 01.50.41 01.55.59

00.46.28 00.46.28 00.46.47 00.47.43 00.48.48 00.49.10 00.50.54

00.sl.22 00.52.40

DAMES 16

Vicツァ

19 23

Saskia Rademakers

Teeken

Annick Ploumen

HALVE MARATHON Jean Herpers

2 4

Lara Klassen

S.T.B. S-T-8, S.T.B.

00.54.32 00.55.51 00.57.31

S.T.B. s.T.B.

01.18.04 01.30.20

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

a


Sportcafé

Glasfrandel- 6n SchildersbedrliÍ

(

L.lrdqr.-l

'

kantine SpoÍthal Ter Waerden )

Sportlaan 1 6374 CM Landgraaf Tel.O4S 53L7A22

|)o.la Oo2o-b-w-

(-r-l -?t.F

Phoenix

Streeperplein 10

637lMZ Landgraaf

Tom gezeffrg en een goe[gfas 6íer, Éttnt'll na fret syorten

Tel.:045-5311413

Fax:

terecht 6íj:

045 -5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen

Armíe & tsouíewfin ?acÉ.6í.er

Ook geschikt voor het houden van veÍgadeÍingen en

Íeestavondeo

Bij

de pakken neerzitten ? kom nou ...

Flil"?,,voo

Man oh man !

Bouwkundig ontwerp &

HetersDortu

Adviesbureau

rnannenrnode

Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Heerlen ( Geleenstraat 3436 en Promenade 33 )

Maastricht ( Grote Straat I a2O

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen

)

Sittard

Molenbeekstraat l2

) 14


Marathon Wenen Zondag 25 mei 20033 Met een aantal collega's gaan we jaarlijks nÍur een buitenlandse loopwedstrijd. De afgelopen jaren zijn we o.m. naar de marathon van Berlijn, de 20 km van Parijs, de Boedapest-marathon en de Route du Vin (halve marathon) in Luxemburg geweest. Dit jaar stond de Vienna-Ci§ marathon op zondag 25 mei op het programma. Naast de marathon was er ook een l0 EM waariuul Sabine Krieg en Marinella Lisci hebben meegedaan. De weersvooruitzichten waren niet gunstig voor het lopen van een marathon, zondag zou het 30 graden worden met een blauwe lucht en dus veel zon. Bij aankomst op wijdagmiddag in Wenen was het al behoorlijk warm. Om de stad te bezichtigen is dat natuurlijk wel fijn, lekker in korte broek rondkijken en terr.asjes pikken. Zondagrnorgen om 9 uur was bij een temperatuur van al23 graden op de brug over de Donau de start. Het leek me verstandig maar niet al te hard weg te gaan. Op basis van een reeds zeer lang geleden gelopen tijd had ik een plaatsje in het eerste startvak

bemachtigd vlak achter de toppers (was achteraf gezien mijn eindtijd echt niet nodig geweest). Voor de start werd gezien de r armte, nadrukkelijk verzocht vooral veel en regeLnatig te drhken. Om 9 uur gingen gelijktijdig 9000 lopers op de marathon, duizend estafeteteams en ruim 6000 lopers op de 16 km van start. Het eerste deel van marathon gaat richting Schonbrun sa dan terug naar het centrum waar bij de Hofburg de finish is voor beide lopen. Voor Sabine en Marinella zat de wedstrijd er hier al op. De marathonlopers gaan langs de Donau verder richting Prater. Hier wordt langs het beroemde grote reuzenrad gelopen. In dit bos zijn een aantal keerpunten in het parcours. Vooral tussen 30 en 36 km is dit erg zwaar. Tot 10 km ging het nog redelijk in bijna 47 min. Daarna begon lalrgzaam het grote inleveren, halfweg 1:43 en na veel zwoegen en aÈien uiteindelijk ia 3:47:44 binnengekomen. Bij de finish was het ruim 30 graden. Ik ben na afloop van een marathon nog nooit zo kapot geweest, was niet in staat om direct wat te drinken te halen, heb bijna een half uur op de grond gezeten (is wel voordeel van warme weer). Onderweg veel mensen op brancards zien liggen, geveld door de hitte. Ruim 600 lopers hebben een beroep op de ETIBO moeten doen. Er waren bijna 1500 uitvallers. Een leuke actie van de organisatie was verder dat direct na Uio""ntomst brnnenkomst een StvtS-bJricnqe §M5-Denchqe verstuurd konden woÍden worden waarn de verschillende tussentijden, de eindtijd en de klassering werden vermeld. Mijn dochters b"g"peo er echter niet veel van, ze hadden wel in de gaten dat ik geen supertijd had gelopen. Al met al wel een mooie marathon, alleen jammer van de omstandigheden in deze 20e editie, nooit eerder was het zo warm geweest ftrantenkop: Marathon Hitzeschlag).

-^ f<r í1 fl

Tijden:

l6.l km

Sabine Marinella

Marathon Hub 03.47.38

1:21:37 2:00: I 5

Hub Erkens 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 IO 15


d&

ffiwmmp irËim ffi

dw WwËwr&wrwm

is elke zaterdaq en zondao vanaf 10.00 uuropen. U kunt bij ons terecht voor een lekkere kop kofiie met vlaai. Ook voor een pilsje oÍ een ijsje kunt U bij ons terecht. Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de 6 weken schoolvakantie is de kantine elke daq qeopend

De kantine

Kom eens langs !! Fam. van Diepenbeek Camping de WateÉoren

rfrE t-Íra

Kerkveldweg I 6374L8 Landgraaf Tel.045-5321747 info@campingdewateÉoren. nl

lEnl

rtrl Hlt

t'\:( \.

16


Etappewedstrijd Vaals - Venlo Zondag29 juni 2003 S.T.B. Dames: STB Wim en Stream.

Er is al weer een jaar voorbij. Voor de 2e keer mag ik meedoen aan de estafetteloop VaalsVenlo. Dit keer in het wouwenteam Wim-en-stream. Dit is weliswaar een wouvr'enteam, maar we rrraren natuurlijk niets zonder onze enthousiaste begeleider Wim, die tevens de chauffeur van de witte bus was. Om half 7 sprong zondagochtend bij mij de klokradio a,n. Mïn hoofrl stond helemaal niet naar hardlopen, gezien ik zztetdagavotd een baóecueavond had gehad die lang en gezellig was. Maar toen ik om 5 voor 7 naar Gerte liep en zag dat Wim, Roger en Gerte vol goede zin dg §us aan het inladen wfien met kratten, tassen en fietsen, kreeg ik er zin in. Saskia kwam aanrijden met Vic§, Sabine en Ineke. Kort daama arriveerde Monique op de fiets. Nadat Roger Wim vertelde dat hij even moest oefenen om een verbaasd gezicht op te zetten als de politie zou zeggen dat het fietsenrek niet voorzien was van een kentekenplaa! reden we naar Vaals. De bus werd geparkeerd nabij het Drielandenprmt. Gerte deelde de startnuÍnmers uit en Monique en Vic§ hrm heerlijke zelfgebakken cakes.

Sabine kon om 8.15 starten met de 1" etappe. Gerte en Saskia wezen haar op de fiets de weg en voorzagen haar van drank en natte sponzen. Met de bus reden we de route mee en stapten op vele plaatsen uit om Sabine aan te moedigen. We zouden bijhouden hoe vaak we de bus inen uitstapten maar bij de 3" etappe stopten we hiermee gezien we de tel al kwijt waren. In Vijlen trakteerde Wim nog op een kop koffie, zodat we Sabine vanaf het terras konden aanmoedigen. Sabine kwam lachend over de finish en heeft het heuvelachtige parcours van 15.8 km in een tijd van l:16:36. gelopen.

Vic§

liep de 2" etappe. Zij werd ook weer door 2 fietsers begeleid. Wie de fietsers nu ook alweer waren, en wie de fietsers bij de andere etappes waren is me helaas ontschoten. Maar in ieder geval is iedereen goed van drank, natte sponzen, goede wegwijzers en aanmoedigende teamleden voorzien. Ondanks dat Vicky een blessure heeft gehad die nog steeds niet helemaal over is, heeft ze de 2" etappe van 13,8 lan die beschreven staat als heuvelachtig in l:05:46 gerend. De 3e etappe werd door Monique gerend. Deze etappe heb ik met Sabine mee gefietst. Op de fiets viel het me pas op hoe warm het inmiddels al geworden was. Monique liep deze etappe mooi constant. Zij liep deze etappe van 16,4 km met een paar stevige heuvels in een tfid van

l:29:21. De 4" etappe van toch nog 10,8 km werd door Gerte onze sprintster gerend. Zij liep deze etappe met een onEettend hoog waterverbruik in een mooie tijd van 1:04:17. Na de pauze startte Saskia met de 5" etappe om 13:30.

17


Gelukkig hadden we deze keer niet naar Ger geluisterd die meedeelde dat ons team om 14:00 weer zou staĂ?ten. Het was niet te merken dat Saskia zaterdags nog een halve marathon had gelopen. De 15,6 km rende zij in een tijd van l:19:04.

De 6" etappe werd door Ineke gelopen. Gezien haar blessure zol dezs etappe geschikt zijn daar deze etappe veel verharde bospaden zou hebben. Helaas kwam ze weinig van deze verharde bospaden tegen daar een groot deel van deze bospaden inmiddels geasfalteerd waren. Gerte dacht daarom nog even dat ze de weg kwijt waren, maar dat bleek minder waar. Ineke liep deze etappe van 14.6 km in een tijd van l:22:22. De laatste etappe mocht ik zelf gaan 1open. Hierbij werd ik begeleid door Wim en Saskia. De etappe van 17 km over bospaden vond ik een heel mooie etappe om te lopen: een schitterende omgeving en lange stukken in de schaduw. De stukken in de brandende zon waren goed te overbruggen met natte sponzen en slokjes drank. Ik was gewaarschuwd dat ik niet te snel moest starten. Dit heb ik waarschijnlijk wel gedaan, daar ik tegen het eind van de etappe even het tempo iets heb moeten terugnemen. Bij de frnish heb ik genoten van de enthousiaste STB-supporters. Met een tijd van l:20:28 was ik dik tevreden.

7

Gezien Theo me gevraagd heeft om een stukje voor het clubblad te eens mogen nalopen met nog een beetje spierpijn

schrijven heb ik in mijn gedachten alles nog in mijn benen.

Pettie

Nollet

De bijna voltqllige S.T.B. teams na aankomst in yenlo S.T.B. ll/im en Sneam - De S.T.B. Abrahams - Het S.T-8. Superteam

18


Etappewedstrijd Vaals - Venlo S.T.B. Super Team

STts Super Team was weer §upen Nu we al rwee

maal met

de

wisselbeker

naar huis zijn gekomen,

vorig jaar ook

nog met

een

Super parcoursrecor

d,

waren wij natuurlijk het

"te

kloppen"

team.

Het

team dan de

bestond

ook uit

crème

de

crème

la

van

STB, zeg nu

eerÍijk, wie wil er dan

in het

niet

Het S.T.B. Super team en begeleiders Qrlico Hamers ontbreekt op deze

fon)

STB Super Team lopen, ja ofje moet al voor een competitie elders kiezen ?! De druk van het presteren was ook duidelijk aanwezig in Yaals, de lopers v'an het Super Team waren erg rustig men hoorde niemand, alleen de abrahams sckeeuwden boven alles uit, ze hadden toen nog energie I

Zoals een aantal jarcn geleden beloofd zou onze Joske ( ex-wielrenner ) de €erste etappe lopen Hiervoor ben ik zelf op de fiets gekopen om hem veilig en snel naar beneden te begeleiden, de concentratie was dan niet alleen bij Joske maar zeer zeker ook btj mtj, ik zou eens kunnen vallen ! Onder aan de Vaalserberg had Joske al de eerste prooi te pakken, en niet zo maaÍ een het was Trainer John Hendriks die zoals eerder vermeld zijn kruid al had verschoten met de rest van de abrahams, met enkele onregelmatige handelingen wou hij zelfs Joske nog afremmen. Berg op bleek dat Joske toch iets te ruig was begonnen en moest hij even recupereren ( exwieler-term ) om vervolgens op een Super tempo naar Wijlre knallen. Rob Riksen was de tweede toper, hij moest naar zijn woonplaats Nuth lopen. Rob had reeds enkele malen de route getraind en wist precies hoe hij als geroutineerde marathonloper de bochten kon afsnijden, ik heb dan ook soms met verbazing gekeken hoe hij dat deed.

Natuurlijk liep hij zoals het in het reglement stond, en zoals zich een STB Super loper

19


betaamd.

In Nuth was Hub Donders aan de beurt, dit was voor mij erg fijn ik moest namelijk regelmatig in de pedalen en uit het zadel om bij hem in de buurt te blijven wat een ontlasting was voor mijn zitvlak, welk ik langzaam begon te voelen. Het was een prachtig gezicht om te zien met wat voor een verbazing lopers / begeleiders keken als Hub kwam langs gestoomd.

ln Nieuwstadt was het dan de beurt aan onze gastloopster Petra van Tongeren, we hadden haar op de heenweg in de bus naar Vaals al diverse tips / adviezen / informatie gegeven waaĂ?rnee ze de etappe zeker moest winnen. Petra deed wat we haar verteld hadden en wist op een klasse manier de etappe te wimen.

Tijdens de pauze was het nog altijd lekker rustig binnen het STB Super Team, we waren allen nog volledig geconcentreerd. De concentratie was weg toen de abrahams binnen kwamen, ze begonnen weer met sterke verhalen van woeger en John Hendriks liet een toveract zien met een wortel. ( hier kan ik niets over vermelden gezien de jeugdige lezers van het clubblad. ) Na de pauze was Leo

Kokkelkom aan de beurt

om zijn voorkeur etappe te lopen, speciaal voor Leo was Joske ( exwielrenner ) op de fiets gekropen, om samen met mij, Leo naar Roermond te begeleiden. De Leo Kokkelkorn wisselt met Eric Roijen op de atletiekbaan in

Roermond l,t:f*t*t' Irepen langzaam op

naar de 30 graden en wij moesten Leo dan ook regelmatig goed afkoelen. Leo liet zich niet gek maken en liep een mooie vlakke race.

In Roermond was het dan de beurt aan Eric Roijen, een nieuwe naam binnen het Team en binnen STB- Eric is sinds enkele weken lid van STB en van dusdanige kwaliteit dat hij bij het Super Team mocht meelopen. Ook Eric liet zich niet gek maken en liep een constante Ă?ace, tot op een kilometer voor de streep, waar Joske hem nog eens aanspoorde tot een eindsprint, tevens weet Eric nu ook hoe je ontspanning brengt tijdens het lopen.

20


De laatste etappe was voor Nico Hamers, voor de start zei hij me nog dat de loper voor hem de Belgische topper Peter de Vocht was, een loper van 2.16 op de *uàthon I op een subtiele manier heb ik Nico toen verteld dat wij, de iopers van het srB super Team zijn, en dat hij gewoon moet doen wat van hem verwacht wordt ?! Het werd een race waarbij Joske en ik ons de vingers bij hebben afgeli(t, na ongeveer 2 km stond die goede Belg op het fietspad en wist hij de weg niet.""., À.t is natuuríjk een Belg he ! ! Toen begon het feest samen met 3 begeleiders van die Belg, die ook de weg niet wisten, Joske, ik en natuurlijk de 2 hoofdrolspelers richting Venlo. Nico deed het kopwerk en de Belg bleeflekker achter hem lopen, zichtbaarmet moeite. Na zo'n 10 km op een tempo van 19 km per uur ging het mei de Belg iets beter en nam hij de kop van Nico over, maar niets aan de hand, dachten Joske en ik. -ongeveer 3 hm voor de finish begon het feest echt de Belg bleef maar versnellen Nico had hieigeen antwoord op en moest hem laten gaan, met in het achterhoofd dat l»j 2 minuten )ater wis gestart. De afstand op de Belg bleefbeperk tot 100 meter, maar wat een race ll uiteindelijk bleek dat Joske, Rob, Hub, petra, Leo en Nico het snelste hadden gelopen op hun etappe en hiermee was de eindoverwinning vooÍ het STB Super Team een feit. Vol trots van niet alleen het STB Super team maar alle STB,ers. STB heeft weer eens laten zien waar ze goed in zijn namelijk Gezelligheid en presteren.

GerBodelier

- GeridderdCoach - STB Superteam.

Coach Ger Bodelier wortlt geritlderd

De trofeeën van het S.T.B. Super team 21


tuindecolAtig ,JZ

BOUWmatrrialen'

<t"'.ffi

Heerlenseweg200 6371 HX Landgraaf

Voor al Uw tuintips en bouwmaterialen

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & Onderhoud APK keuringen Canvash Selfuervice station Uitgebreide shop

Tel.045-53L2127 VÍaag naat verkoopmanager:

lnformatie:

Autobedrijf Zdrojewski

John Borjans

YÏONG Geen bouwnrateriaal zo

veelziit[ ab YTONG cellenbeton- [J krmt er een compleet casco fiÍree neerzetten. BlokelemeÍÍ€ÍL cascopanelen en laleien worden op trud geleverd, net zo ab vloer- en dakphten Voor de birnenwanden kunt U gebmk maken Yan

ved

Èp

iaghoge

sepeialiepane len.

ytong Het element in de bouw

Harry van der Laar

YTONG celleíbetoÍ b: . Van hoge kwaliteit o LÈht . ZÉt steÍk

. . . o .

sportfysiotherapeut

Eenvoudig te verwerken

. . . . . . .

Brandwercnd Ongevoelig voo. vocht 100/o recyclebaar

Uíbtekende temperatuur ac cumu broode e

igensc happen

Bel voor meer infurmatie

Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Spodmassage

Hommert 10u 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.0464426088

0183-671234

22


lrl

J

u,t

o ut

ïo J

zul

Etappewedstrijd Vaals - Yenlo De S.T.B. Abrahams

o o-

o o n,

De S.T.B. Abrahams zijn op deze wedstrijd al minsten 13 jaar van de partij, wel steeds in wisselende samenstelling, maar toch. John Hendriks, Hub Erkens en Theo Schmeits hebben al deze 13 keer meegemaakÍ en nog steeds verveeld deze wedstrijd niet. Het is steeds weer een prachtige ervaring om gemiddeld 60 ploegen met al hun volgers richting Venlo te zien gaan. Hierbij willen wij ook een grote pluim op de hoed van de organisatie steken, zij hebben hun zaakjes steeds weer perfect in orde. Er waren jaren bij dat we maar met 1 of 2 ploegen aan dit gebeuren meededen, maar de laatste jaren is de S.T.B. aldd met 3 à 4 ploegen vertegenwoordigd. En dat spreekt voor zich!.

Bij gebrek aan echte 50 plussers hadden we de afgelopen jaren een beroep moeten doen op wat jonkies om de ploeg van 7 personen rond te lnijgen, maar ditrnaal is het ons gelukl een echt 50 plussers team op de been te brengen. Een leuke bijkomstigheid was dat we dan per percoon een bonus van 5 min. kregen. Dus die 35 minuten hadden we al in onze zak. Ons streven was te eindigen bij de eerste 10 ploegen. Teamcaptain John Hendrix beet de spits af. Hij mocht Van de Vaalserbere naar Wylre een afstand van 15.8 km. Deze oude rot in het lopersvak liet zich niet gek maken deelde zijn wedstrijd goed in en finishte in een tijd van 01.05.59 . Hij was zelfs een tiental seconden sneller als vorig jaar op deze etappe.

De tweede etappe, Wvlre naar Nuth. z.xaaÍ

en

heuvelachtig stond in de beschrijving, klop! een van de 2 nxaardere etappen in deze wedstrijd. Voor deze 13.8 km lange etappe hadden we onze specialist ingeschakeld, Hub Erkens. Goed de echte snelheid is bij deze abrahams niet meer zo aanwezig maar

daar tegenover zijn het echte "diesels ". In een constante snelheid nam hij de vele heuvels. Hij kwam na 01.01.38 uur ogenschijnlijk redelijk fit over de finish op de Makro parkeerplaats.

Pierre Muijrers had nog nooit aan deze wedstrijd meegedaan. Hij werd meteen de op een na langste en een etappe met in het begin een paar flinke beklimmingen ingezet. Hij moest de afstand van Nuth naar Nieuwstad overbruggen en deed dat op zijn bekende manier, de diesel aan en kachelen maar. Het was inmiddels al aardig warm geworden maar Pierre liep ogenschijnlijk makkelijk het saaie laatste gedeelte naar Nieuwstad waar hij na 16,4 km in een tijd van 01.16.17 finishte. Zijn commentaar na de finish: ik had misschien toch nog wel wat harder gekund !?!?!? Dan de traditionele damesetappe, van Nieuwstad naar St.Joost. Een afstand over 10,8 lrn. Maria Fischer wilde nog een keer vlammen voordat zij een kleine operatie aan haar voet moest ondergaan en een

tijdje uit de roulatie was. VoorWarend ging

:'t

z1j van start onderweg


luid aangemoedigd door de resterende Abrahams die regelrnatig op de route te vinden waren. Onverwacht kreeg Maria steun van een iemand die op dat moment aan het trainen was. Wij als begeleidende fietsers waren nu eigenlijk overbodig, want Maria werd door hem van adviezen, water e.d ruim voorzien. Wat doe je dan als begeleider, Hub Erkens nam dan maar een collega fietser van een andere ploeg,die een lekke band had gekregen, achterop richting St.Joost. Maria ondertussen liep in een strak tempo en dat het lekker gng zag je aan het feit dat er tot op het einde nog een lachje vanafkon. Na 00.54.22 min. kwam zij over de streep. We hadden nu een klein uurtje pauze en zochten de overige S.T.B. groepen op. Wij wolijkte het S.T.B. superteam een beetje op dat een beetje sip (geconcentreerd zoals hun het noemden) erbij lag . Met behulp van een doodgewoon worteltje waren die jongens zo opgefleurd. Na een soepje, broodje en wat fris ging de wedstrijd weer verder richting Venlo.

Henk van

't

Land mocht van start

richting Roermond. Een vlakke maar beslist niet makkelijke etappe. Zeker omdat het nu het warmste tijd van de dag was. Henk die je normaal in het begin van de wedstrijd altijd moet afremmen liep nu een uitgekiende Henk in actie race. Hij finishte na 15.6 km in Roermond in een tijd van 01.06.47 en dit is gezien de warme omstandigheden een uitstekende tijd. Daama was het de beuĂ? een Frits Fischer, hij mocht de afstand Roermond - Reuver overbruggen. In het begin een leuke afuisselende etappe maar het laatste stuk bestaat uit een recht stuk bospad van maar liefst 7 km lang. En ik weet als je daar aan begint lijkt er geen einde aan te komen. Good old Frits liep zijn eigen tempo en liet zich niet gek maken. Hij finishte na 14,6 km in Reuver in een tijd van 01.10.07 uur. Niet gek voor deze 60 plusser die met deze tijd nog 4l concurrenten achter zich liet. De laatste etappe en de langste (17 km), ons geheim wapen: Albert Verbunt Zijn grootste zorg, niet verdwalen. Vorig jaar kwam hij ergens in Duitsland uig maar met de begeleiding van nu hoefde hij zich geen zorgen te maken. Dat onze voorzitter niet alleen maar delegeren kan (er viel nu trouwens niets te delegeren ) maar ook hardlopen, blijkt wel uit het feit dat hij van begin tot einde een constant tempo liep. Zelfs het laatste stuk van deze etappe dat over betonnen fietspaden ging en waar de warmte flink teruggekaatst werd hielt hij zijn tempo. Maar met behulp van veel ftoel)water kwam Albert triomfantelijk op de baan Bij Scopias aan, en passant nog even afrekenen met een tegenstander waar hij de laatste kilometers nog mee geduelleerd heeft. Zijn tijd na l7 kilometer; 01.19.48. Klasse Albert. Het volgend jaar zijn de S.T.B.-Abrahams weer present voor de veertiende keer! Zeker weten.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

24


Verjaardagskalender

ï

Í

Augustus

September

3 Veerle Gillissen 5 Margareth Wich 5 Petra Saccol 6 Sonja van Ferfers 7 Egon Borghans 8 Tim Zeevaarders 8 Dick van Pelt

l0

44 39 42 11

29 44 54 62

20 Pieter van Diepenbeek 21 Pierre Vijgen 2l Dre Krol 21 Harry Boesten 26 Louis Cordewener 29 Ton Starmans

t3

Paul Lennie

12 Veronique Derwall 14 PettyNollet 16 Lily Hof 18 Jan v/d Boogaard 19 K. Geilenkirchen 19 J. Geilenkirchen 20 D. Willems

t2

Jim Bemelen

iailgeil

Bex 1 Kleinen I HubPrevoo 3 Eefie Boesten 7 Carmine Gaeta

5t

10 Judith Rijkers 12 Marjo Moonen 13 Frans Roumen 13 Martha Maessen 18 Esha Ramakers 19 Marth Riksen

Aue

I

l0 l4

Zagar 23 Maria Fischer 25 Marian Jongen 23

12

7

Jalllrl.e

8

17

49 12

33 19

27 48 53 11

1l 9 12

52 44

26 Leo Kokkelkom 36 30 Kenneth Timmers 30

48

49 52 53

52

rall larte gdelhÍlmrt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Belangrijk !!!!

Alle opzeggingen dienen uitsluitend sckiftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd. De contributie voor het jaar 2003 bedraagt € 38.- Wil men een wedstrijdlicentie dan zijn de kosten hiervan € 15.60. Jeugdleden betalen € 6.50 per maand.

25


TIEN VRAGEN AAN

DE VEERĂ?ENDE IN DE RIJ IS Marjo Moonen Geboren:

t2-8-1959 Beroep: Bankmedewerkster Rabobank

Gezinssamenstelling: Echtgenoot Jos,

Zonen Berry

en Maikel en

dochter Carey.

Vraag 1: Marjo, hoe lang ben

je lid van

S.T.B. ?

Antwoord 1: Ik ben lid van onze vereniging sinds I 995.

Vraag 2: Hoe ben je bij onze vereniging gekomen?

Antwoord 2: Ik ben jarenlang lid geweest van het showballet "Mistral."We traden vooral veel op in het Camavalsseizoen. (van november tot

-"{Ă&#x2030;*

en met de Camaval). Vaak drie keer in een weekend.

Door de komst van de kinderen werd het steeds drukker en op een gegeven moment had ik voor het showballet steeds minder tijd. Rond 1994 ben ik gestopt met de trainingen voor het balle! maar trad wel nog met de showgroep op. Om toch een goede conditie te houden, volgde ik bij Reuvers conditietraining. Maroesjka van Haaren, mijn toenmalige overbuurwouw, haalde mij over om deze conditietraining bij S.T.B. voort te zetten. Ze zeil'Als je bij Reuvers kunt sporten, kun je ook bij ons in de zaal trainen bij Henk Thijssen." Dit wx zogezegd in 1995.

26


Vraag 3: Marjo, je verzorgt orue zaalllrarntng. Waar en warmeer vindt deze plaats?

Antwoord 3: De .aaltraining vindt elke maandag plaats van 19.15 u. tot 20.15 u. en wel in sporthal Kakert.

Vraag 4: Hoe ziet zo'n trainingsavond er in grote lijnen uit?

Antwoord 4: Ik wil beginnen met te zeggen dat bij de training alles op muziek gebeurl We beginnen met een goede waĂ?ning - up van enkele minuten. Daarna doen we Aerobic op muziek. ongeveer een halfuur doen we allerlei springoefeningen op muziek Vervolgens bouwen we lanqzaam af. Daarna gaan we spiergericht werken: o.a. rek - en

strekoefeningen en buikspieroefeningen. Een heel scala van spieren komt aan bod.

Vraag 5: Waarom zou je onze lopers deze training willen adviseren?

Antwoord 5: Bij lopen zien we

een nogal eenzijdig gebruik van de spieren.

Op deze trainingsavond komt ook het gebruik van andere spieren aan bod: armspieren, been spieren , buikspieren etc. De spieren van het hele lichaam komen in actie. De looptraining en de zaalftaining zou voor or\ze lopers een uitstekende combinatie z!jn.

Vraag 6: Marjo, sporten je andere gezinsleden ook?

Antwoord 6: Echtgenoot Jos beoefent met enthousiasme de fietssport. Minstens een keer per week trekt hij er met zijn racefiets op uit. Mijn beide zonen spelen bij V.V. Schaesberg. (voorheen Kolonia). Berry speelt komend seizoen bij het B team en Maikel speelt komend seizoen bij het C team. Ze voetballen allebei met hart en ziel bij hm club. Onze dochter Carey doet aan jzzzSa.llsl bij Slide in Schaesberg. Ook zij beoefent zeer gemotiveerd haar sport.

-

-

Vraag 7: Wat zijn je hobby's buiten S.T.B.?Ă&#x20AC;ntwoord 7: Ik kom weinig aan andere hobby's toe. Eigenlijk is mijn grootste hobby het volgen van mijn kinderen bij hun sporten. Zo probeer ik elke voetbalwedstrijd van mijn zonen te bezoeken. Dit is leuk om te doen en er is inmiddels een gezellige band ontstaan onder de ouders.

27


de jongens en de ouders op een gezellig weekend. boerderij geweest voor een heel Verder regel ik ook de toemooi-inschrijvingen voor alle jeugdteams van V.V. Schaesberg. Als mijn dochter Carey ergens optreedt ben ik er ook om haar te begeleiden. Zoals gezegd werk ik voor 20 uur bij de bank. En ik verzorg op maandag de zaaltraining. Voor andere hobby's, bijvoorbeeld cursus Engels, is er op moment geen tijd.

Zo zijn we afgelopen Pinksteren met het team van een van

Vraag 8: Wat is je favoriete muziek en naar welke fihns kijk je graag? Welke boeken hebben je voorkeur.?

Antwoord 8: De hedendaagse muziek spreekt me erg aan.

Ik

luister meestal naar muziek met het oog op de trainingsavonden. Ik zoek steeds naar muziek, die geschikt is bij de trainingen. Welke muziek heb ik nodig voor de "schwung"en de variatie? Ik kijk ter ontspanDing naar komische films. Er moet veel gelachen worden.

De boeken van Harrie Potter vind ik leuk en spannend om te lezen. Ik kijk al uit naar november, want dan verschijnt eindelijk deel

vijf in het Nederlands.

Vraag 9: Hoe en waar gaan jullie graag op vakantie?

Antwoord 9: Wï gaan altijd met de caravan op vakantie. Op de camping spreekt ons de gezelligheid Je hebt met de caravan je eigen spullen. De kinderen amuseÍren zich altijd kostelijk op de camping. Enkele landen waar we al met de caravan zijn geweest zijn: Frankijlq Spanje, Zweden en Tsjechië.

aan.

Vraag 10: Marjo, ben je nog niet "besmet'ïoor het "loopvirus".

Antwoord 10: Nee, helemaal niet. Enkele jaren geleden heb ik wel gelopen. M.b.v. een loopschema van S.T.B. ben ik gekomen tot een uur lopen. Ik had dit helemaal alleen bereikt.Ik was daar best trots op.De winter kwam en ik liep steeds minder. Uiteindelijk was het toch niet mijn sport. In de zaal geniet ik weer elke week van het zelf uitleven en het enthousiasme van de sportende groep S.T.B.-ers. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

28


Aannemers- en Timmerbedrijf

o{,s",,*&-ffiïïflffi[-y. ,

H de Haan b.v.

Alfa 147

Zetje op scherp See me, Edisonstraat 6372

AK

23

-

Fr.Erenslaan 24 6311 GVLandgraaf

Tel. Ott5

- 5ÍlÍ.8449

feelme,

Landsraaf,

Ioucn me,

driyeme. Telefoon: 045-5321088 Telefax : M5-5321128

Auto Maessen Verkoop nizuw en gebruik F,erste klas occasions met

BOVAG

garantie

Imuil mogelijk Reparatie en onderhoud

APK-keuringen

van a! utv reklamo uitingen

. . . . . .

Autoreklame Standbouw Reklameborden Zeilen Dekoratieschilders Bewegwijzering

Marconistraat 5 * 6772 PN Landgraaf * tel.045-5327480 Email: jack@kickken.nl

B P Tan

kstation-Carwash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel:045-5751M9


Jeugd en sportbeoefening Sportmedische aspecten Inleiding Lichameliike activiteit is zeer belansriik voor de eroei en lichameliike ontwikkelins van kinderen. draast bii aan de eez-ontheid en heÏ verbetert de lenieheid. de balaÉ, de coördinatie. de kraèht- tle reactietiid en het zelfuertrouwen. De traininÉen rhoeten dan wel afsestemd worden oo'de belastbaàrheid van kinderen en het feit dat7ii met name in de nulerteit sevoeliser 2iin voor het oolooen van blessures. Helaas bliikt Íit de oraktiik dat kinderen të vaak ïoe eëtraind wordeir ob een wiize die bestemd is voór volwassénen eï ook aan wedstriiden deehe"men die vopq vglivasqgn zijn bedoeld. Denk hierbii-maar aan het lopen van een maiathon door kinderen! Kinderen die vobr een marathon getraint worden, lopen een veóoosd risico oo uiteenlooende alsemene soortrnedische orobleríen en blessures. maar ook svmotomen' kunnen bestaan uit àbnormale oo een" 'bum orit' svndrobm. walrvan vèrrnoeidheid. denressieve sevoelens. niet goed l«innen slapen. eetlust-/ sewichtsverlies en een verhoogdé kairs op het o-plopen van ble-síuqe.s. -Dit dreigt i'ooial voor die-kinderen, waarbij de ouders tE veel verviachteri oÍ"eisen' van bet kind.

Ïet

di

Alsemene sDortmedische oroblemen die kunnen ootreden Er.-zijn divèrse sportrnedische problemen waar kinderen (vaker) mee te maken kunnen knJgen:

1.

Hitte problemen

Kinderen kunnen nos minder eoed overtollige lich^rmswarmte afuoeren: warmte die onder anËere wiikómt bii intensief en lansdurie soorten. Dat betekent dat kinderen een "sotere'kans bebben oÈ hittë- 'problemen í'zonnesteek') bii duurinsoannins. Dat is één van de rèdenen waarom het lopen v3n lange"afstanderi (maraÏhon!) in wedstrijdverband niet toegestaan rs voor Jumoren.

2.

Menstruatie,stoornissen

Bii (te) intensief trainende meisies kunnen menstruatie-stoomissen voorkomen dat -een uiting hormonen. Aansezien voldoende spiesels van van te lase sniesels vdn wouweliike -adeouate botstofi isleline. zullen deze ineisies een wouw'eliike hormöneri noïis ziin voor een

kó)iín

grotere k-ans hebben om botönt(alking en een vermoeidheidsbreukjelp krijgen.

3. Eetstoornissen Bovensenoemde menstruatiestoomissen treden eerder oo als deze meisies (te) maser ziin. Dit kan veïoorzaakt worden door (te) intensieve duurtrainiie, maar wordísoms bok Íero<Írzaakt door een emstise eetstoomis. *aÍbii het meisie dwansnr-atis íweinis) eet. Deze dwanprnatige eetstoorn is woídt anorexia riervosa "genoemd, Als daf het [eVal is]is dat een emstfte zaàk waarbij deskundige hulp gezocht dien"t te worden. 4. Insoanningsastma veroorzaakt als ze hardlopen. Deze benauwdheid Sommigg Rindereí v_vorden een vorln van kinderen die wordenïoor insoanninssastma. daarvoor aanlssl aanles Ïebbeí-, kan qntstaan or d44ryq61 I lucht, _7gals gelgurd tijdens'i Met name als Eeoen. Bli órl iu àl inspaniringsaqtrna e optreden. :t'gierenl gépaard_gaan. eventueel met seDaard. De en saat evenÍueel "dl voldoe te voorkomen- ls de Traïningsaanpassin (doo_r aal{ medic.ament. (doo.r tramrnssaanDassma nlet atd, huisartï of Ànecialíst voorpe dit vaak'wel. vÍF, waardoor Helaas staan'sommise vanï vorden aan de het sebruik door atleÏen aan r 11150). bonilsarts Els Stolk (tel:(030) r

;'"èïËàï'ilaa;;;

PubeÉeit Het tiidstin waaroo de ouberteit oDtreedt kan oer kind sterk verschillen. maar besint bii de meesté kirideren tu'ssen het I lde en I Sde leven§iaar I bii meisies eerder dan bii ioneëns). Ih de puberteit e neemt_bij jongens.Í.ret nÍrme .ls bor én spieÉnassa'toe, terwijl bij Ëéisjës vdak ook een toename van het onderhurdse vefweetsel toeneemt.

30


Kinderen hebben tiidens de puberteit een verhoogde kans op het oplopen van blessures doordat:

> q P.

!"ogtggpgi sterk, toeneemt, waardoor de lichaamwerhoudingen en

lrchaamsgewlchI veranderen-

F ) ) )

het

De lenste van Dezen en spieren {tijdelijk) achter blijven, waardoor de lenigheid tijdelijk"afteemtl De -motorische en technisc.[e vaardigheden {tijdelijk] atremen, terwiil er vaak wel veel risico genomen wordt {'je laat jeïoch niet kënndnJ Ze vaker gaan trainen {prestatiemotivatie). De groeischijven en de groeikernen tijdelík extra kwetsbaar zijn.

Blessures bij jeugdigen p-e bgygpgenoSmde exka kwefsbaalh,eid van de groeikernen en de groeischijven voor letsel kan resulteren rn vaak emstlge Jeugdblessures: Een irritatie van de Ftroeischiif onder de aan-bechtins van de 4-koooise bovenbeensnier 14. Quadriceps) oó het on?erbeen, Deze kan door steeds hèfuàhlde en te zri,arè

-{

Fgla+tqggg gè'ffiteèrd raken, waardoor pijn _en lokale zwelling kunnen optreden. Urteurdelllk kaD een benrge zwellmg oD het onderbeen ontstaan- wa.drbii de aanhechtiig van de kniepeés verminderd 'belastbaar kan bliift. En ér dus iïeeÀi terugkerenale piinklachten' bij zware belasting in de kracht- oï sprongiàóhnraining kuníen optredeË Het uitscheuren van de aanhechtingen van sDieren met enoeischiifen al uit het bot. Dit sebeurt met name bii de spieren-die rondom het beEken àànlhechten- UiivàóiÉLÀtà flj.dens een sprint. Al§ dit gebeur! kan operatieve behandeling noodzakélij Ë blijken tè z,rJÍt.

D

Verstoring van de ÉÍoei van bepaalde goeikernen in eewrichten door een tiideliik verstorinf van de bl-oedvoorzienlng. Hieídoor kan het ee"wrichtsoooervlak bescËadidd raken en-een stukie bot [os in het eewricht komen te ïgsen. Hiiriloor kan dat ,losïe stukje bot'tusse4 -de gewrichtsgppeivlakken ingeklemd Ëïen wat ere oiinliik is. maar waardoor er ook eeÉ prikkelfui! gf b.e.schadiging valr het gewricïf kan" opÉeden. Mogelijk dat dan eerdeieen gewfichtsslijtage zaï o"ptreden.

Daarnaast treden in de groeispurt ook vaak 'gewone' blessures op, zoals:

)

Spierverrekking of spierscheur. De kan" op deze blessure is toesenomen doordat de cöordinatie en_[enighèid in.de groeispurt zi_yï verminderd, terwiil íe spierkracht iuist is toegenoqe_n. Als er een splersrcheur ls opgetreden neemt herstel zekei zdn 6 weken In !9stag. pr t<44 pas weel nlgt { intemief),Sporten worden begonnen als de spierlengte en de spterkracht weer volledlg zun hersteld.

F

rordom de lniepshiji peze piinklachten berusten vaak op achter de,knieschiifl Dit kan'véroorzaakt worden door een tudel.Uk'mrDder goed sporen' van de knieschijf door eqn geb.rek ?an spierkraqht erlof gpry{-engte ,van, de..sprer.en rondom het, k-niège- wricht en/of door èen gebrekkige cooromaue DU oe ulwoenng van oe sportbewegmgen.

D

Het qteeds 'zo maar' door de enkel heenqaan. Yaak ziin de banden van het enkel gewricht lnog) goed intact, maar is het voo"ral het éenbenis evenwièhi aat E veÉtóbà. FIet uiwóereÍ 1an aanwllende {evenwichts)oefeningën kan een hoop ellende voorkomen.

Wisselende. pilnklachten

e.en geyoeli§ _kraakbgen

Samenvatting Een -trainer van kinderen moet rekening houden met de

tiideliik verminderde belastbaarheid van kinderen in de sroeispurt en extra àÍrndacht seven aanleniËheids-- cóoidinatiè- én iloóó: techniektraining orn-- ble.s§ure§ {zoveel mogeliikfte voorkomenï. Als ei { toch) sportrneàische problemen ontstaan, ts de tramer de aangewezèn Dersoon om de atleet ofde atleté de wes naar èen goede sportmedische begeleiding te-wijzen én in overleg met deze de haining {tijíelijk) aÍm te pzlssen.

Bron: Els

bondsarts KNAI I 31

Stolk.


Van de jeugdcoördinator Het baan seizoen is in volle gang en onze jeugd heeft tot nu toe zeer goede resultaten behaald. uiteindeluk als Zo hebben de pupillen jongens de finale gehaald van de competitie, waar laatste zijn geëindigd. Maar ondanks dit resultaat kunnen de jongens toch trots zijn. De meisjes pupillen hebben helaas de fmale niet gehaald daar we tijdens de competitie te weinig C en B pupillen hadden. Hopelijk hebben we volgend seizoen meer pupillen meisjes om de finale te halen.

ilj

Jrmioren D hebben ook meegedaan aan de competitie met zowel de jongens als de meisjesDaar de jongens de eerste wedstrijd niet helemaal compleet waren konden zij een plaats in de gebiedsfinale vergeten. Ondanks een incomplete ploeg werden er toch goede prestatie geleverd. Tijdens de tweede wedstrijd waren zij wel compleet en hebben daar zeer goed gepresteerdDaarin tegen hebben de meisjes wel de gebiedsfinale gehaald en uiteindelijk als vierde geëindigd, al zaghet er raar uit dat ze derde zouden worden. Meiden een geweldige prestatie. Tussen de competitie wedstrijden was het Limburgs Kampioenschap voor C/D junioren. Deze zijn voor STB zeer goed verlopen. Zo zTjnY aël van Pelt ( 60m sprint) en Roel Kist ( speerwerpen) KAMPIOEN geworden in de categorie D junioren.

En is Lonneke Frins derde geworden bij het onderdeel discuswerpen en Yaël derde bij het verspringen. Deze goede prestatie is niet onopgemerlÍ gebleven bij de regiocoördinator. Hij heeft dan ook 4 kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de Jeugd Olympische Dag in Amsterdam. Dit waren Nikki Thapary, Pim van Spanje, Roel Kist en Yaël van Pelt. Dit evenement vond plaats op tweede pinksterdag in het Olympisch stadion in Aosterdam. Door de goede prestatie vaÍr niet alleen van onze jeugd maar de andere uit onze regio zijn we totaal derde geëindigd van de twintig regio's die meededen. op het Limburgs Kampioenschap voor A-/B junioren heeft Mieke Nickien een tweede plaats gehaald op het onderdeel 800 m en een derde plaats bij het verspringen. De meeste kinderen hebben hun eigen prestaties verbeterd ook dit is het vermelden zeker waard. Dit is in het kort wat de jeugd tot nu toe voor prestaties heeft geleverd. Natuurlijk kan ik niet alle kinderen noemen die in de verschillende wedstrijden een podium plaats hebben behaald want dan kan ik bijna allejeugdleden noemen. wat ik nog wel wil vermelden is dat Yaël van Pelt is uitgenodigd door de stichting Atlas om mee te mogen doen aan een intemationale wedstrijd in Hongarije. Deze wedstrijd is in Szekesvehervar dicht in de buurt van Boedapest. Als jeugdcommissie zijn wij natuurlijk zeer trots dat ze daarvoor is uitgenodigd. Verder wens ik iedereen een prettige vakantie

Olympische dag in Amsterdam Wij, Roel, Nikki, Pim en Yael zaten met een paar andere club's in regio 17. we gingen met de bus naar het olympische stadion in Amsterdam. Toen we daar aankwamen moesten we eerst onze plek vinden. Daama gingen we naar buiten om ons te verzamelen-

)l


Toen begon het pas. we liepen met alle regio's het stadion in, zoals bij de olympische spelen. we deden onze onderdelen en haalde goede prestatie's. De estafette ging Àeei goed we werden allebei de serie's eerste, maar de snelste tijd telde natuurlijk. De deelneemsters waren daarin Nikki en ik. Pim ging heel goed met sprint en verspringen. Roel deed het goed met kogelstoten en speerwerpen en werd daar mee elfde. En de andere van onze regio deden het ook heel goed. we werden met al onze goede prestatie derde. Toen we terug gingen met de bus werden al onze prestatie vermeld. wij kregen nog als afloop een lekkercbèloning bij Mc Doaalds. En gingen dÍurna nÍrar huis. Het was een gezellige dag. Hopelijk staan we er volgendjaar weer en kunnen we onze tijden en afstanden verbeteren. Yael van Pelt

Tweede wedstrijd yan de veteranencompetitie. Op zondag 29-06-03 vond de tweede wedstrijd plaats van de veteranen competitie. Tijdens de eerste wedstrijd hadden we een volledig team, maar deze wedstrijd helaas niet. Er was op deze dag ook een estafette loop van Vaals naar Venlo waaraan diverse veteranen aan meededen. En zoals iedereen misschien gehoord ofal gelezen heeft hebben zij deze wedstrijd gewonnen. Proficiat heren met het behaalde resultaat. Maar door dit zijn de veteranen die mee deden aan de competitie gedupeerd, want wii moesteÍt met 3 personen de strijd aan gaan tegen teams die wel compleet waren. Dus zijn wij: John Borjans, Andre Michiels en Dick van pelt zijn naar deze wedstrijd gegaan.

Na vele kilometers omrijden kwamen wij om 12:10 uur aan en de wedstrijd had

een

aanvangstijd van 12:00 uur. om 12:00 uur begon het kogelstoten waarin ik zal uitkomen, maar de jury had met medelijden en ik mocht toch nog alle pogingen doen. Wat natuurlijk niet erg optimaal was, maar ja beter dit als geen resultaat. Ditzelfde geldt een beetje voor Andre, zijn 100 meter sprint stond gepland om 12:20 uur dus ook een ideale voorbereiding. Daama ging alles goed totdat er een tussenstand werd omgeroepen dat we na 5 onderdelen op de DERDE plaats stonden. Maar helaas bleek dit een foutje van de jury te zijn. Wij hadden de punten van Unitas gekregen en zij die van ons. Na deze teleurstelling te hebben verwerkt zijn we vol goede moed verder gegÍurn. Vooral John gaf deze tussenstand extra inspiratie want zijn 5000 meter liep hij naar een zeer goede 6" plaats. Aan het einde van de wedstrijd zijn we toch op de laatste plaats geëindigd. Dit is dan ook niet weemd als je maar met 3 personen deelneemt in plaats van 7 personen. Voor de totale uitslag zie de homepage. Ondanks alles was deze dag zeer geslaagd. volgend seizoen zullen we weer deelnemen aan de MASTER coMpETITIE en dat zijn natuurlijk de andere veteranen ook weer van de partij.

Dick van Pelt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

JJ


,l-* * r::- ',\.., in

Prestaties buitenseizoen 2003 STB

t'..

,"

r'.'-

t

c-pupillen jongens

40

Prest. Punten

t3-04-03 Jeroen )3-05-03 Jeroen l4-06-03 Jeroen )3-05-03 Paul 14-06-03 Paul

Diepenbeek

Diepenbeek Dieoenbeek Bex Bex

B-pupillen jongens

7.9

334

7.99 359 7.80 392 3.41 292 3.36 299

rrest.

Punten

).80 196 1.85 232 1.80 196 ).70 ).70

122 122

fotaal

Balwerpen

Yer

Hoog

meter

Prest.

Punten

Prest.

Punten

2.60 2.40 2.68 2.41 2.45

238

22.67

354

122

198

16.95

273

062

254

16.31

263

105

200

12.47 199 17.18 276

208

105

fotaal 1000m

Balwerpen

Yer

313

40 meteÍ

Hoog

Prest. Punten

Prest. Punten Prest. Punten ?Íesi. Punten 710 4.85 240 2.20 158 196 1.80 326 172 4.97 242 2.27 ).85 232 311 2.05 128 6.68 269 1.90 269

5.50.1

l3-04-03 Dominique Willems )3-05-03 Dominique Willems 24-05-03 Dominique Willems l4-06-03 Dominique Willems

3.5

116

J.21

180

B-pupillen meisjes

TOTAAL Balwerpen Yer Hoog í0 mtr Prest. Punten ?rèst. Punten Prest. Punten rrest. Punten

24-05-03

Evelien

Muller

24-05-03 Stefanie Baadiou

3.49 145 3.39

157

7.68 3.39

414 295

1.85

232

l_90 1.85

269

232

2.30

178

2.78 274 2.40 198

5.91 257

124

14.27 230 10.21

157

1187

382

eg*h tu 34


A-pupillen iongens

Prest. )3-05-03 z4-05-03 l4-06-03

Pim Pim Pim

Spanje

498

Spanie

J.OO

CóZ

35 35 35

346

10 416

351

05 379 00 u2 10 416

)3-05-03 Martijn Hol 24-05-03 Martijn Hol t4-06-03 Martiin Hol

Peter Peter Peter 24-05-03 Jordy l4-06-03 JoÍdv

Bex Bex Bex

0.7 0.90 0.86 0.67 1.73 2.04 2.39

522

356

382 251

218 182

l4-06-03 Kenny Geilenkirchen

10.66 383 10.30 433 10.86 356 10.45 412

24-05-03 Remie Arkenbosch

r0.28

436

l3-04-03 Dennis Driesen )3-05-03 Dennis Dreissen 24-05-03 Dennis Driesen t4-06-03 Dennis Driesen

í.6

239

Bart

10.4

Geilenkirchen Geilenkirchen

24-05-03 Kenny Geilenkirchen

t3-04-03

Hanssen

Nikki 24-05-03 Nikki )3-05-03

1_70 255 386

599

50

í96 196

U2

1.90 269 1.00 U2

478

7.31

483

zo82

454

7

.49

493

2044

7.90 516 4.48 305 5.17 353 5.59 380 5.62 3A2 4.13 279 3.88 260 4.33 294 3.39 430 3.09 412 5.90 400 3.18 417 4.98 340 3.46 227 4.15 281 3.82 256 4.55 310 1.69 245

2143

496 394 390

382 382 230 150

206 422 436

3.10 338

.20 489 't .05 379

3.40 398

3.80 196 3.60 50

í96 208

1

).85 232 1.80

196

1.OO 342

2.77 2.39 2.45 2.50 7.41

272

218 200

1.05 328

Punten

rrèst-

Punten

Prest.

Tahapary

3.46

566

1.10

416

Tahapary

569

Í.15

452

505

1.05

379

Michiels

).44 t.83 1.9

457

).95

306

Michiels

to_12

460

3.90 269 1.00 u2 1.00 342 3.90 269 1.05 379 1.00 342

3.93 504 3.85 488 3.29 376 2.89 296 3.23 3&t 2.90 298 2.76 270 7.76 270 2.99 316 2.82 282

10_66 383

Rebecca Zaqar 13-04-03 Esra v Pelt

11.0

308

Esra

van Pelt

10.77

368

13-04-03Vëerle Gilissen l3-04-03 Steíanie vd Heml

10.7 10.5

346

372

461

Ver Punten

Prest.

t.04.0

473 460

562 124 178

1577 1550 1436

1716 1427 358 797 1000

4.55.6

361

1301

totaal 1000m

Kogel

Prest.

24-05-03 24-05-03

599

3.80 3.68 3.89 3.38 3.36 3.32 3.32 2.56 2.16 2.44 3.52 3.59

Hoog

24-05-03Carmen Franssen

Danique 24-05-03 Danique

1.67 258 1.36 294

1.60 1.80 1.80 1.00

599

60 meter

A-pupillen Meisjes

l3-04-03

Hoog

3-72 3.87

Spanje

13-04-03 Martijn Hol

)3-05-03 24-05-03 t4-06-03

fotaal 1000m VeÍ Kogel rrest. )rest. Punten Punten Punten Píest. Punten

60 meter

Punten

+.76 325 4.99 340 4.59 3t3 4.30 292 +.70 320 4.39 298 4.73 323 3.75 250 4.13 279 4.26 249

Í811 1849 1573 1351

4.00.4

1413 1321

1243 1157 1320

4.36.6

1285

$Bffiff### 35


B0

D-junioren

Discus

mtr

íer

Hoog

iongens

t.os

13.00

1.35

í 1.05

3.39

15.62 23.70

12.4

8.48

7.40 257

Funcken

Kay t8-05-03 Kav

Bemelen

Roel 10-05-03 Roel l8-05-03 Roel 2+05-03 Roel

Kist

7.80

Kist

7.',11

7

Kist

7.32

8.26

Kist

i.79

Tim 18-05-03 Tim 24-05-03 Tim

Zeevaarders

Seb. l8-05-03 Seb. 24-05-03 Seb.

DÍesen

t0-05-03

l3-04-03

l3-04-03

13-04-03

Bemelen

1.72

Pieter

362

7.64

402

7.61

1.90

12.08

28.94

353

.19 253

3.51.9

4.11

1.20

Zeevaarders

3.94

Zeevaarders 12.6 359

406 13.68

Dresen

1.15

DÍesen

30.97

2.90

!.92

l3-04-03 Pieter Diepenbeek lE-05-03 Pieter Diepenbeek Z4-05-03

17.0 245

6.01

12.6 359

Roan

24-05-03

Prest.

279

8-05-03 Jesse Mispelbaum

l3-04-03 Roan Funcken l0-05-03 Roan Funcken l8-05-03 Roan Funcken

30mtÍ hrd Speer

)rest. Pnt rrest. Pnt ?rest. Pnt Prest. Pnt rrest. Pnt ,res. Pnt

Prest. Pnt

3-04-03 Jesse Mispelbaum 0-05-03 Jesse Mispelbaum

t000 mtr

Kogel

3.54.4

17.29

3.50.95

18.71

3.41.8 409

352

3.55.7

3.40 3.16

4.10.7

3.41

Diepenbeek

--{'

3 rx\

À-f;')!

E ,

p-junioren joneen. lFcr.ÉFéftè ,rAn mÍr

lro-os-o:

49.8

b4-05-03 49.8

|I 327 327

|

ï I

noan, Kay, Jesse,

Roel

kovergelopen)

4 36

Roan, Kav, Tim,

Sebastian

I I


Spqtcab

Plrerix

Glashandel- en Schild€rsbedrliÍ

,97.f -uan OoTo*t , l..qrrdlrr.at lr-v-

(

(kantire$otl^el

k\lÉadm)

Voor gezelligheid

637lMZ Landgraaf

en een goed glas

Tel. :045-5311413

bier, kunt U na

Sportlaan 1 6374 C[í Landgraaf Tel.0455317122

Streeperplein 10

het sporten terecht bij:

A nnie &

Boudewijn Pack bier

Okgesdild \@hd frukr\6r\€Ígderirgmsr

Fax:

045 -5321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood koper Kunstof kozinen

/

feeda,qËt

Bij de pakken neerzitten ? kom nou ...

Man oh man

!

,f{etersDornr rnannenmod Heerlen (

Geleenstraat 34.36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat I &20 ) S

itta rd

Molenbeekstraat

12

l-l= I

I u- Prevoo

Bouwkundig ontwerp

& Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901 Vormgeving van uw bouwplannen


Spee A0

D-junioren meisjes

mtr

Prest.

Yael Yael l8-05-03 Yael 24-05-03 Yael 14-06-03 Yael 0-05-03 Eele 8-05-03 Eele 4-06-03 Eefie 0-05-03 Esha 8-05-03 Esha 4-06-03 Esha 13-04-03 10-05-03

Kogel

Ver

Floog

3.5

van Pelt

3.4

van Pelt

3.54

van Pelt

3.45

600

van Pelt

3.55

639

Boesten

10.0

Boesten

r0.26

1.26 470

624

4.29

4.11 440 4.09 436 4.14,1 251 3.36 13.73

Boesten

3.3

1.15 352

Ramakers

3.11276

Ramakers Zagat ZagaÍ

9.98

+06-03 Janine

Zaqar

10.08

3.U

3.8't

3.45

l3-04-03 Lonneke Frins l0-05-03 Lonneke Frins tE-05-03 Lonneke Frins

7.92

24-05-03 Lonneke FÍins

3.'15

429 16.17 247

7.U

412 14.23205

3.33 7

l4-06-03 Lonneke Frins 2+05-03 Melissa Essers t4-0ó-03 Melissa Essers t3-04-03 AlexandraDresen l8-05-03 AlexandraOresen

242

3.06

3.50

Ramakers

0-05-03 Janine 8-05-03 Janine

15.06

4.17.9

439 16.23248 4.09.12

.81

15.02

13.4 2U

1.25 426 1.30 462

1.37.19436 4.16.7

3.11

4_06.92

2.75 7.14

U4-05-03 AlexandraDresen

l4-06-03

Prest. Pnt Pres. Pnt rrest.

17.38

).92

van Pelt

60 m hrd

1000 m

Pnt rrest. Pnt rrest-Pnt Prest. Pnt )rest. Pnt

4.13.0 25e 4.03.59

AlexandraDresen

D-junioren meisjes Estafette 4*60 mtr

38.0 24-05-03 38.6 14-06-03 35.87 10-05-03

418 394 521

C-junioren meisjes

Yael, Esha, Lonneke, Eeqe Yael, Lonnke, Esha, Melissa, Alexandra Yael, Esha, Melissa, Janine

Hoog mtÍ Prest. Pnt Prest. Pnt 80

Ver

Kogel

Prest.

rrest.

l3-04-03 Daniélla Michiels 12.0

3.95

t8-05-03 Daniëlla Michiels

4.24

1

1.65

l3-04-03 Katharina Dresen

3.65

l8-05-03 Katharina Dresen

3.55

Pnt

Speer

i00m

Pnt Prest. Pnt

rrest.

14.44

Pnt )rest

3.43.2 2.O4.91

38

1000 m


t00 mtr

C-junioren iongens

Hoog

rrest.

l8-05-03

lvo

Pnten Prest. Pnt Prest. Pnt Prest. Pnt 1.65

16.3

í

00 mtr í00m H

Mieke Nickien Mieke Nickien i6-07-03 Mieke Nickien 17-04-03 Lenny Kleinen )-2-06-03 Lenny Kleinen )6-07-03 Lenny Kleinen 27-04-03 22-06-03

l00m frest.

-apr \ndre Vlichiels 2$iun {ndre Vlichiels !iul )ick r'an Pelt 27

27-apr Hub 5.apr 27-apr 29-jun 27-apr

-eo iohn

2-iut

Rob

Riksen

Rob

Riksen

27-apt n/iel

B00m

Í8,34

2.35,28

17.98

2.29.67

Ver

Hoog

HSS

Kogel

1m45 1m50

200m

4(X)m

Prèsl.

Prest.

4m49

B00m

líX)m I Eir

Prest.

Prest.

3000m

Prest. Prest.

t000m

10000m

Prest.

lrest.

14.97 14.81

Í3.89 16.27 .35

4.31,82 4.5't ,4

17.45.79

2.14.25 1.39,88 5.03.85

3erte

Offerinqa

Nico

Hamers

14.33

Speer

4m90

2.18.51

iiut

32.75

15.25.U

Senioren en veteranen

Z9-iun

\ndre

Vlichiels

27-aoÍ

Dick Dick Dick

/an Pelt /an Pelt r'an Pelt

Jos

Bex

-apr

2.28.36

Pnt rrest

1.U.23

1-lun

27

4()0m

flns

2$iun l-iul

16.76

1000 m

2.47.97

(ockekorn

John

?rest. Pnt

)rest-

3.55_8

Donders Kockëlkorn Borians Borjans

800m

3.64

B-junioren meisjes

Seniorel en veterenen

Speer

3.45

t8-05-03 Tom Crombach

Leo

Kogel

Evkenboom

13-04-03 Tom Crombach

!ul

Ver

/erspr.

Hoogs.

Kogel

Prest.

Prest.

Prest.

Dlscus Speer ,rest. Prest.

3m38 3m48 3m14

33m10

lm05

37m33

4m11

36m01

16m30

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

39


Verhalen over lopers

Ilonden

Eén van de grootste gevaren voor hardlopers zijn honden. Er is slechts één ding dat nog gevaarlijker is dan een hond, en dat is zijn baas. Terwij I u tegen de grond gedrukt wordt door een ^r_ ïoest grommend .monster met een . stinkbek en vlekkerige s,lagtanden, loopt u eerder de kans dat de -

L1 t. * | [t4 -'-# Z 'Ë "'í M :":\1: !,0 ';7<1'í./). *y;i@,À,rXCkiiï,ïïffi aanbiedt- fl verontschuldigingen o,h,;fiïd,Xïït"if In zijn iff ogen bent of 9,M, te e*k',Hi,1? * Í4.,,2\ tegen dat lieverde van hard hem aan het :..4:í c,)';Z _1 9:-'* qr,F*ï'y:ï-ià-11.,ö,*sË*!xï",i.iï

§;,2H,1, :t{&ir",rffi '4.Wllr{Lr;Z,t

u_

- '^

laat uw bloed veel te rijkelijk stromen over de net g"pèrro-"ít" vàcht van het beest. "o Àjn de meest onnadenkende Hondenbezitters 7'> mensen in het heelàI. U wordt er niet alleen van beschuldigd dat de slagtandell vql hun trouwe stomp geworden zijn doordat u hebt viervoeter nyí&. " L» toegestaan dat ze éér van uvrf armen of benen afl<naagden, maat ze moedigen hun griezels ook aan hun drollen langs de berm te deponeren zodat een hardloper onherroepelijk uitglijdt al hij er met enige snelheid in trapt. Hoe kunt u bonden vermijden? Helaa", de waarheid is dat dit niet mogelijk is. Als u de naam 'Fikkie' hoort roepen, wees dan op uw hoede, want 'Fikkie' is gegarandeerd een Duitse herder die dol is op de smaak van mensenbloed. Ook al zou u bij het hardlopen een honkbalknuppel bij u hebben, dat zou niet helpen. Zodra het monster dat u likkebaardend achtervolgq een haartje kenkt, kunt u erop rekenen dat u een lynchpartij te wachten staat.

.&,

g"*À.",

*Í a\ t(ffi,1Ë.+:tfifrfr t\IJ-ffi i.i1!;ffi ;Ë*Ë ffËi"J;r- u;;di; .i"iluË;;r(i.1il:@m*"*Vaftïi'iioËo'Li":3",[#;:l"l#"i#"H""# : -:

íÀLÏ: -7.-:'.-.

t

Auto's Auto's zijn voor hardlopers bijna net zo gevaarlijk als honden. U bent bijvoorbeeld gewoon over de stoep een het rennen als de deur van een geparkeerde auto opeens opengaat waardoor u er tegenaan knalt. Terwij I u op de grond sterretjes ligt te telleÍL staat de eigenaar van het voertuig schuimbekkend té roepèn om de naam van uw verzekeringsmaatschappij omdat het bot dat uit uw schouder steek eèn kras in de lak heeft gemaakt. Dronken chauffeurs zijn een gevaar. Die hebben de gewoonte u over landweggedes en in de berrn te achtervolgen terwljl ze als een krankzinnige lachend achter het stuur zitten. Ook kunnen ze erg trefteker bierblikjes naiu ulv hoof<l gooien. Eén van de dingen waarvan ze het meest lijken te genieten, is als een hardloper probeert te onsnappen door per ongeluk door een

te

Er

remen. zjjn ervaren hardlopers die u zullen wijsmaken dat het slim is om 's nachts witte of lichte kleding te dragen zodat tegemoetkomende chauffeurs u goed kunnen zien. Pas maar op! Door die lichte kleuren wordt u alleen maar een beter zichtbaar doelwit. spiegelruit

Automobilisten hebben naast aanriiden

nog

f;'

:--\F.f.f J

frM

...

:iil#3;ï oiS"llti,i#*l#jïf.ï* nlï Í:ff'l{!'",:s,lï'ilï#!j;;:lliiolïu3i r ;;5r ga".asË". biedt wel enige Eescfr'eimin!, maar

.,+í. ëdà*

door gemaskerd over straat te rennen krijgt u politie op uw dak. Erger nog, misschien wel een agent met politiehond.

de

Bron: B&M

40


Trainingen zomerseizoen 2003

i

18.30 Maandug

Training/Groep

r

Begeleider

Cooperbaan

Duurloop I uur

i

Vrije training

Sportzaal Kakert

Conditietraining

Cooperbaan

lntervaltraining

Marjo Moonen Ger Bodelier

Dinsdag

18.45

John Hendrix

Theo Schmeits

Woensdrg

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Duurloop 1 .15 uur

Cooperbaan

Pupillen B,C, I'Ejaars Ă&#x20AC; I uur

I

ii

Woensdag ; 19.15

;

Cooperbarn

l.l5

Baantraining

Vrijdag i 18.30

Cooperbaan

Duurloop 1 uur

,

Cooperbaan

:

I

Cooperbaan

rii

Zaterdag , 10.45

il

Zderdag

,i i l,

Zondag ,

1700

8.30

i

Jeugdtrainers

uur

Cooperbaan

i -- -- -- -i--_- -'-l 1 Taterdag I ro.oO

Jeugdtrainers

2d"jaars A-Junioren

tll , Donderdag i 18.30

rt tt

Albert Verbunt

Wim v/d Linden Theo Schmeits

I

Pupillen B,C I "'jaars A I uur

Jeugdtraiaers

2ejaan A-Jrmioren

Jeugdtrainen

1.45 uur

Bezoekerscentum Schrieversheide

Rustige duurloop l uur

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

Inlichtingen over trainingen: rily'im van der Linden Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

Vrije trainine

Wim v/d Linden

I

John Hendrix

Theo Schmeits

Tel.045-5217013 Tel.045-5325647 Tel.045-5326903 Tel. 045-5352003

Trainingsschema's zie S.T.B. website: http://www.avstb.nl


,

COPY-CENTER LAN DGRAAF" Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN ander kopieerwerk in binden/lijmen en plastificeren tevens faxseruice

Geopend ma.: 1 3.30-1 7.00u. Dinsdag Um vrijdag: 9.30-1 2.30 en 1 3.30-17.00u. Zaterdag: 1 0.00-1 4.00u.

STB Clubblad 2003 nr 3  
Advertisement