Page 1

Atletiekvereniging

BR

'§o"uB

.§ ,-'lF ÍfrDru 5.,+ = =-- Er_5 ,rl1

ffi

lf SpoÉ

r--r 2003 Nr. 1 r---r

-

en

Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trimclub Brunssummerheide

Voorzitter:

Secretaris:

Verbunt 045-5314854

Albert

Kerkraderweg 20

63T2TZLandgraaf E-mail: albertverbunt@hotmai l.com

Jo."

M.i1bi6il--.=:fGGt

045-5330356

il.

6373 HK Landgraaf E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl

Penningmeester: Harrie Lejeune

045-5418036

Algemene

Zaken:

Bethlehemstraat 6418

GK

l0

Heerlen

E-mail: stb-om6hetnet.nl Jos

Janssen

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen E-mail: ios.anny.ianssen@hetnet.nl

(vice-voorzitter) 043-4591995 Leden:

Nillesen 045-5353294 Bert

Daslook I I 6467 JB Kerkrade

E-mail: bnillese@efss.dhl.com

Wedstrijdsecr.:

lN

,

Jeugdsport: Redactie: STB Postadres: Bankelatie:

Inschrijvenviasecretaris,

32

Pleisrraat 6373 HK Landgraaf 045_5330356 E-mail: stbsccrctariaar@Lcrncr.nl Di.k uun p"li*--==Sp-Ă *ild.n 37

045-5325803

6374MD Landgraaf E-mail: dick.pelt@)rvxs.nl Theo Schmeits Gravenweg 56 045-5352003 6471 VZ Eygelshoven E-mail: theo.schmeits@hetnet.nl

Website

htrp://rvwrv.avstb.nl

Adverteren:

Pleistraat 6373 HK Landgraaf Rabobank Landgraaf rek.nr. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemstraat 6418 GK Heerlen vĂ­a redactieadres.

32

10


Inhoudsopgave Bestuu

3 4

'7

Red actiecom m iss ie Theo Schrneits Els Frins Wiel Frins

9

r en commissies

Van de voorzitter Van de penningmeester

Winterlauf Aken Prijzenfestival in Posterholt

22 Vooriaarsmarathons 26 Wedstrijdkalender

Va ria Nieuwe leden 1l Sport blessurevrij r3 Verjaardagskalender

5

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 25 april2002

Eygelshoven

E-mail: Thco.

S

chmcitsĂ­lilrctnct.

0 vragen aan

Zo maar Bijzonder prestaties Nieuwe STB-site John's lotoalbum Botontkalking en sportcn 4t Krachttraining

Gravenweg 56,

YZ

1

Gelez-en in

22 23 25 30 36

bij redactieadres STB 647 1

t4 2t

n I

56 Verhalen over iopers

Wiel.FrinsÉirplanct.nl

Het clubblad verschi.int 5 keer per jaar.

Jeuedbulletin 48 LK-veldloop 2003 50 t,K-lndoor Dusseldorf


HanyhiessE

Harry Driessen Running Center Oranje Nassaustr 19 641lLE Heerlen TeVfax 045-5712009

De speciaalzaakin uw regio voor: Hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken., Sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc.

Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden gemaakt

Tevens hebben wij altij d veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten van het Running Center Team


Van de Voorzitter

Op l2 januari 2003 was

er

volgens traditie de Nieuwjaarsreceptie.

Maria en Frits hadden wederom gezorgd voor lekkere dingen

Ă‹H

voor de inwendige mens en er werd veel nagepraat over het afgelopen jaar. Dus een mooie gelegenheid om met andere S.T.B. leden onder andere omstandigheden bij elkaar te zrjn.

Zo'n gelegenheid is wederom op 12 maart. Dan is n.l. de algemene ledenvergadering.

In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. Verder doen alle commissies verslag over hun activiteiten en meiden de nieuwe activiteiten van dit jaar.

Met andere woorden een

mooie

gelegenheid om te horen hoe het met onze vereniging er voor staat.

Ik doe een beroep op jullie om met veel leden aanwezig te zijn, als blijk van waardering voor de commissies en het bestuur.


De Jeugd

Op 8 september had ik het genoegen om samen met de jeugd en

enkele senioren deel

te

nemen aan

de

Limburgse

Kampioenschappen indoor in D0sseldorf.

Natuurlijk was

ik

trots op de geleverde prestaties van diverse ik nog veel belangrijker vond was de sfeer waarin de jeugd samen met de jeugdcommissie de dag samen ereplaatsen. Maar wat

verbrachten.

Er heerste geweldige samenhorigheid onder de S.T.B. leden en iedereen werd aangemoedigd. Ook de senioren. Deze jeugd geeft mij de motivatie om te knokken voor de nieuwe baan, zodat we ook alle disciplines op goed niveau kunnen trainen om de prestatie nog meer te verbeteren.

Albert Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van de Penningmeester

De penningmeester doet een dringend beroep op alle leden en diegene die nog lid willen worden dit altijd en alleen maar via het secretariaat tâ‚Ź doen.

Zodat hij niet als er rekeningen verstuurd moeten worden voor onaangename verrassingen komt te staan, hetgeen in het verleden al diverse malen is gebeurd.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-4--


Nieuwe Leden

$,Ï,8, heetvan hmte ïrellrom! Lendfers, Alice (v) Geb. l7-01-49

Afmeldineen met insanq van I januari 2004: Frank Janssens

Elbereveldstraat 504 6466 KP Kerkrade

tel.045-5419530 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Mededelingen

aoaoaaaa!ataaaaaaaaaaaaaaaaaaattaaaa !. Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail ! te geschieden bij de secretaris, en wel met in achtneming van r !o de door de KNAU verplicht gestelde opzegtermijn van 6 | weken, d.w.z. 6 weken voor het einde van het lopende .

!

o a

.

' a . !

kalenderjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekiaar .. eindigt,blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geÉeel

verschuldisd. ..'

De contributie voor het jaar 2003 bedraagt € 38.- Wil men een wedstriidlicentie dan ziin de kosten hiervan € 15.60. o Jeugdleden betalen € 6.50 per maand. a a

aaaa aaa a aaaaaaa

. I . i

o

' . a

alaat -J

a

aaaa aoll aaaa aa a aa -


(=lHÉtrf,rndEt-

&i'r-

6n I}cht I dÈrsbedrljÍ

x,a;;.

Streeperpleirr 10

6371NIZ Landgraaf

-ooy'-'--

Tel. :045-5311413 Fax: 045-5321616

Scltildenverken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunsto.f kozijnen e.d. -6-


\ilinterlauf Aachen 18,3 km Zond,ag 15 december 2002 Zondag 15 december, de derde adventsdag, stond in het teken van de Aachener Winterlauf en diende voor mij als afsluiting van dit wedstrijdjaar. Voor de 40't" keer werd deze traditionele wedstrijd over een afstand van 18,3 km. georganiseerd door de ATG (Aachener Turngemeinde). Persoonlijk vindt ik dit een van de mooiste lopen, met name vanwege de sfeer en het ritueel vooraf. Zaterdags wordt namelijk altijd de kerstboom gehaald, welke dan 's zondags door mijn vrouw wordt versierd. Een mooie gelegenheid om dan even een wedstrijdje te pikken.

's Ochtends in alle vroegte wordt er vetrokken vanuit Landgraaf. We hadden afgesproken dat we bij Cor van Haaren zouden samen komen. Daar stond Vicky, Monique (en Egon, die nog even terug naar bed ging ?) en Frank reeds te wachten. Opdat Cor tijdens de loop beter zou worden 1 herkend - hij is immers vaak te snel voor het '

toejuichende publiek Nikolausmiitze over

- had hii een zijn taufeisrim 4J-l

getrokken. Dat de kerstsfeer er al goed in zat bleek ook onderweg. Met een zwoel muziekje op de achtergrond hebben we zelfs lichtflitsen en vallende sterren waargenomen.

Om 07:30 u. arriveerden we aan de Chorusberg waar meteen de startnummers werden afgehaald. Oeps ....lvat is dat ? De weg naar het lokaal bleek op diverse plaatsen spekglad te zijn. Als dit een voorbode is van wat er ons te wachten staat ..... dan wordt het glijden. Gelukkig bleek dit achteraf erg mee te vallen. Omdat het nog niet erg druk was, werd er in ontspannen sfeer in het verenigingslokaal van de ATG een kop koffie genuttigd. Om 08:30 u. komen de eerste bussen om de lopers, naar schatting ruim 2000, naar het startpunt te brengen. De start is gelegen in het Vichtbachtal aan het begin van het Eifel-gebied. Na de noodzakelijke voorbereidingen zoals warming-up, sanitaire bezigheden en een laatste energiereep, wordt het tijd om zich naar


de start te begeven. Om 10:30 u. valt het staĂ?tschot en komt de meute in beweging. De weersomstandigheden waren inmiddels voortreffelijk te noemen, grotendeels hebben we zelfs in het zonnetje gelopen. De eerste drie kilometer zijn behoorlijk zwaar omdat hierin nogal wat stijgingen zitten. ca.. kilometer naderen we Komelimilnster, een pittoresk dorpje aan de rand van Aken. Via een lange wandel- en fietsweg komt men vervolgens via AachenBrand in de Aachenerwald. Hier zit men op het l2 km. punt en hier krijg je nog eens verschillende heuvels voor je kiezen. Deze kunnen je op het laatst opbreken als je het eerste gedeelte te hard van stapel bent gelopen.

Na

8

Voor mij was het de 4d' keer dat ik de Winterlauf heb gelopen en moet zeggen dat het nu weer iets beter ging dan vorigjaar. In l:14 u. kon ik de tijd met ca.2 min. verbeteren. Ook Vicky en Monique hebben deze Winterlauf in een mooie tijd gelopen. Voor Monique was dit na de Halve Marathon in Antwerpen, weer een langere wedstrijd. Met de tijd, en vooral ook het gevoel na de finish, was zij zeer tevreden. Monique proficiat ! Ook voor Vicky was het een leuke ervaring en ook zij was met de neergezette tijd content. Hier de complete uitslagenlijst van de STB-ers : Totaal aantal deelnemers : 1837 134. Herm Gerards 1:14:44 (uitstekend gelopen) 193. Fred Geilenkirchen l:17:35 (uitstekend gelopen) 203. Jan Schwanen 1:18:06 (uitstekend gelopen) 296. Frank Eisenga l:21:48 (uitstekend gelopen) 381. Albert Verbunt 1:24:50 ( ? ) 444. Cor van Haaren 1:26:33 (uitstekend gelopen) 45. Vicky Teeken 1:28:36 (uitstekend gelopen) 5 I 8. Fritz Fischer l:28:41 (uitstekend gelopen) 62. Monique de Haan 1:31:44 (uitstekend gelopen) 729. Gerard Hartmann l:33:34 (uitstekend gelopen) 106. Maria Fischer 1:37124 (uitstekend gelopen) 929. Ton Starmans 1:39:08 (uitstekend gelopen) 930. Sjefvan Ooyen 1:39:08 (uitstekend gelopen) Herm Gerards 0-0-G0r-0-0-0-0-0-0-0

-o-


Prijzenfestival in Posterholt

Het is een troosteloze zondag in Posterholt , het enige wat te beleven valt in deze wereldstad is de Annendaalloop. Waarom de wedstrijd Annendaalloop heet weet ik niet ? Ik heb in ieder geval niet An in 'n daal loop zien lopen.Wel Vicky en een paar andere vrouwen maar An niet. De deelname viel wat tegen , de herinnering ( nou ja ), ook hier had de euro toegeslagen.Wat je tegenwoordig moet betalen voor mee te mogen lopen is niet mis ?

In het

inschrijflokaal vallen meteen de STB'ers op, niet alleen hun trainingspakken maar je vind de meeste aan de bar. Nog een minpuntje dit.jaar ; de koffie. Er was te weinig kolfie , ze w;sten niet dat we koflie dronken voor wedstrijd. Oh ja ; trainingspakken . Wil je goed opvallen met een trainingspak draag dan ééntje van av Helden, een bont clownspak, miene leve jong , ik neem aan dat je kleureblind moet zijn om dat pak te dragen , gele broek en het jasje rood met geel en nog een bederfelijke kleur. vanwege

De wedstrijd , hierover kan ik kort zijn . Lange wegen , veld, bomen en dat was het I Het enige wat dit jaar viei te zien , was een aangereden hert. Ook géén prettig gezicht, die moterkap. En noe Lady's en Genttlepeople de pries.

Laat ik beginnen, wie niet in de prijzen vielen dit jaar en voor meeste is dat al altijd zo. D'Í Jong (Herm), Henk va ut Land , d'r Cor, d'r Jos va ut Finy, d'r Pierre en d'r Jerry va der Bodelier ( Eindelijk weer aan het lopen ) De STB'ers die wahl inne pries kroge. Op de SISI afstand.D'r John Borjans , zesde senior ( D'r John is back).D'r Hub Donders 3' veteranenl, een trainingsloopje. ( Da spÍinge mich de troane in dc

-9-


ogl:

). Vicky Teeken 3" vrouwen senior.( En dat noa een aovend

). Op de "grote mensen afstand".Nico Hamers 1' senior en algemeen. D'r schnellste postbode va Landgraaf en omstreken d'r Jos van der Krist I " Veteranen I .En noe d'r Leo mit inne p.r 3" senior.En nog inne in de pries d'r Rob va Nuth 5" Senioren( ich ken noch u rijmpje va Nuth en va ing vrouw, maar dat mach ich niet schrieve va mieng vrouw ) stappe

lii , bis de nàchste kier. D'r Cor oet ut sjoenste stukske va Landgraaf Leef

(en dat is

nit Woabich

,Herm) De oetschlaeg of kiek op: http ://mcnrbers. honrc.nl/runninucor/homc

!Q;!§QmHeren: 9.Hub Donders 37:47 8.John Borjans 3 7:47. l0.Ger Bodelier 37:48 38.JosDuteweerd 43:48 Dames:

5. Vicky

l'ccken

46:5 5

2l,l kmHeren: l.Nico Hamers 3.Jos

Krist

I :08:17

l:11:31

4.Leo Kokkelkorn l:1 l:52 7.Rob Riksen I :l 3:02 35.HermGerards l:25:54 37.1lenk van het Land l:27:05

6l .Pierre Muiirers l:32:04 74.Cor van Haaren l:34:43 Zitse drei lungsjes bijee , zeèt d'r inne :"Miene pap is flot , deë hat inne Porsche deë vieërt mit 180 op de autobaan." Zeët d'r tswajde :"Miene pap is pilot deè vluugt in inne F16 dreimoal durch de jeluidsbarriere."Zeët d'r dreide:"Mien pap is nog flotter , deë wirkt bij de Licom.Deé mot bls veer oer wirke en is al um drei oer

heemlll."

D'r Cor 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

t0 -


Bijna iedere loper heeft er mee te maken ol zal er in de toekomst nog mee te maken krijgen. Verstuikingen. kneuzingen en

Sport Blessure

Vrij

spierscheuring.

Belangrijk is dan te weten hoe te handelen. Een belangrijke regel van de Eerste Hulp

Bij

Sportongevallen (EHBSO) is de ICE-

reeel. Deze pastje toe om een opkomende zxelling zoveel mogelijk te beperken. Wat houdt deze regel in:

ICE

Koelen met water,ijs ofeen coldpack gedurende I5 tot 20 minuten (Leg altijd een doek tussen huid en ijs of coldpack) Dit koelen moet door de geblesseerde sporter de eerste 48 uur enkele malen per dag worden herhaald.

I

=

C

:

E

=

Immobiliseren: zorg dat het lichaamsdeel niet beweegt ofgebruikt wordt om op te steunen Compressie: laat een drukverband aanleggen door een deskundige

Elevatie: leg het lichaamsdeel hoog

Bij

aanhoudende pijn, (wijfel over) een botbreuk bandletsel raadpleeg je een arts.

Bron: NOC*NSF

enlof emstig T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

--1

-


Aannemers- en 誰immerbedrijf

fI.de Haan b.v. Werkplaats:

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Stenenbrug 2?

fel. O45. 5318849

Auto Maessen Verkoop nieuw en gebruikt Eerste klas occasions met BOVAG garantie

tnruil mogelijk Reparatie en onderhoud

APK-keuringen

BP Tan kstation-Canrrash Hogeweg 78 Voerendaal

Tel: 045.5751449


Verjaardagskalender Í

Maart 2003

I l0 II l4 l5 l5 l7 l9 l9

April2003

Wiel Vonken Hein Severens Mario Collet

45

Daily Krijnen

l0

José Entjes

44

Loe Walter

54

Trea v/d Linden

49

5 6 6 7 l0

Natasha Immeker

l3

12 Jcroen van Diepcnbcek

Jos Simons

43

59 53

20 Gerda Raemaekers 20 Peter Jansen

4t

2l

ll

Remy Arkenbosch

22 John Borjans 22 John l-Iendrix 25 Ivo Eykenboom 27 Nadine Offermanns 27 Lonneke Frins 30 Monique de Haan 30 Anita Gillissen 30 Astrid Kokkelkom

Ane

55

2 l4 l4 I

49

Carmen Franssen

l0

Jos Janssen

53

Marlies Koeken

46

Gerard Hartman

39

I

56

I

tt

Ronald Oostwcgcl

42

Saskia Rademakers

38

Willem Marcus

52

15 Albert

40

t4 I3

Iwan de Ploeg

Maessen

64

8 Wiel Frins 9 Jan Manders

20 Vicky Teeken 27 Marian Kreukels-Bosch

47 57 32

47

13

37 37 37

nll iail[elt

P llaÍte gehlhiteerr


TIEN VRAGEN AAN

DE TWAALFDE IN DE

zuJ

Sjef Hodiamont

Geboren: 10 mei i 952 Beroep: instructeurSWV bouwopleidingen Echtgenote: Ria

Vraag

l:

Hoe lang loop je al?

Waarom

hiermee

begonnen?

Wat spreekt

je

aan in het

Iopen?

Antwoord 1: Ik loop vanaf circa 1981. Mijn toenmalige buurman

wilde graag eens een marathon lopen. Hij vroeg mij om mee te doen. Samen begonnen we te trainen voor onze eerste marathon. Helaas moest mijn buurman aĂ?haken, maar ik zette de trainingen voort. In oktober liep ik mijn eerste marathon in

Eindhoven. Wim Budziak, die ik kende van Kolonia, liep deze wedstrijd eveneens. Hij vertelde mij enthousiaste verhalen over de S.T.B. Lopen deed ik altijd al heel graag. Ik voetbalde toentertijd

l4


btj Kolonia op het middenveld, waarbij mijn loopvermogen mij goed van pas kwam \Vàt mij vooral in het lopen aanspreekt is de grote vrijheid. Je kunt het vrijwel overal uitoefenen. Naar welk land ik ook ga, ik gooi de loopschoenen in de tas en je loopt door de prachtigste landschappen.

Vraag 2: Hoe lang ben je lid van onze vercniging cn wat spreekt.je aan in de S,T.B.?

Antwoord 2: Zoals ik reeds vertelde, maakte Wim mij als eerste enthousiast. Tijdens de wedstrijden, die ik liep, leeràe ik diverse S.T.B.-ers kennen, o,a Pierre Muyrers. Deze laatste haalde mij over om bij onze club te komen. Toen ik nog voor me zelf trainde, liep ik tijdens de trainingen steeds met dezelfde snelheid vun 15 km p". uur.

Toen ik eenmaal lid was, kwam ik tijdens de trainingen bij onze club, in aanraking met diverse soortèn kainingen. Éze variatie bev.iel me erg goed. Vooral de trainingen op zondagmorgen heb ik altijd met groot plezier gedaan. Om 8.30 vertrokken we( Theo Schmeits, Huub Erkens, Huub Bro_uwers, John Hendrix, Ed euadvlieg) voor een training met een snelheid van rond de 14 km op de Brunssummerheide. Oplet einde haalden we dan nog eens alles flink uit de kast. In een woord geweldig.

-

15 -


Vraag 3: Sjefwat is jouw top- drie van gelopen wedstrijden?

Antwoord 3:

1.

2. 3.

De marathon van Etten - Leur De van Dam tot Dam -loop De halve marathon van Margraten

Ad l: Ik liep

deze erg gemakkelijk in een

Ad 2: De van Dam tot Dam

tijd van 2.56.09

- loop heeft een geweldige sfeer. Veel

toeschouwers. Onderweg kom je door leuke dorpjes in de Zaanstreek, die voor deze loop mooi en apaĂ? versierd zijn. We zijn naar deze wedstrijd met een groepje S.T.B. - ers per trein geweest. Een prachtige happening.

Ad 3: Ik heb deze wedstrijd een paar keer gelopen. Erg zwaar door de vele heuvels. Maar op een heuvelachtig parcours voel ik mij op mijn best. Om deze reden loop ik deze halve marathon ook steeds met plezier. Om mij voor de heuvels te sterken, ren ik nog steeds elke week de steenberg op bij Snowworld.

Yrarg

4:

Sport Ria ook?

Antwoord 4: Ria doet al meer dan 20 jaar met groot plezier aan jazzballet. Momenteel beoefent zij dit bij Dance - motion in Kerkrade.

-

16 -


Wraag

5:

Wat zijn je hobby's naast het lopen?

Àntwoord 5l 'Wandelen

doe ik ook heel graag. Zo wandel ik elke dag, voordat ik naar het werk ga, met onze twee honden in het Kapellerbos. Een van de mooiste bosjes uit onze regio. Verder

maak ik met Ria veel wandelingen in ons mooie heuvelland. Ook heb ik a[ diverse malen meegedaan aan allerlei wandeltochten: 14 x heb ik de Kennedymars gelopen en 3 x de Nacht van Gulpen. In de zomer spring ik lx per week op de fiets voor een tocht van rond de 100 km in : os sjoene Limburg. Afgelopen jaar heb ik ook deelgenomen aan de Ride for Roses vanuit Landgraaf.

Vraag 6: Naar welke film, muziek en boeken gaat je voorkeur?

Antwoord 6: Ria en ik kijken heel graag naar natuurÍilms. Ik houd van Afrikaanse muziek. Zo vind ik de cd, die Paul Simon heeÍt gemaakt en waarbij hij zich baseert op dit soort muziek, erg mooi. Ook ben ik dol op Zuid

Amerikaanse muziek, vooral uit Peru. Als we in Zuid-Frankijk op vakantie zijn en we zijn in de buurt, en muziekfestival in dan bezoeken we meestal het theater Avignon, met muziek uit de hele wereld.

-

-

-t7-


Mijn voorkeur voor boeken gaat uit naar boeken, die de heemkunde betreffen en in het bijzonder boeken over de historie van Landgraaf.

Yrzag 7: Waar en hoe gaan

jullie graag op vakantie?

Antwoord 7: In mei vliegen we meestal voor een week naar een warm land, met name naar een van de Griekse eilanden. Dit jaar gaan we naar

Korfoe. In de zomer gaan we vrijwel altijd met de naar Frankrijk, veel

vrijheid en fl exibiliteit.

In

het najaar huren we een huisje Nederland. Ook in ons land is enorm veel te zien en te beleven, vooral als je dit per fiets doet. Vraag 8:

Zijo er zaken in de STB, die je veranderd of verbeterd zou willen zien?

Antwoord 8: De vrijheid/blijheid in onze club bevalt me prima. Alleen bij het uitkomen van nieuwe trainingspakken is de communicatie zeer beperkt en duidelijk aan verbetering toe. Ik heb daardoor al twee maal een nieuw pak gemist, omdat zJ uiwerkocht waren. Ik heb bewondering voor die mensen, die zich steeds inzetten voor onze vereniging. Zonder iemand te kort te doen rvil ik enkete namen noemen: Theo Schmeits, Wim van der Linden, Ger Bodelier en Herman Gerards. Naast hen zijn er nog meer verenigingsmensen bij ons, die de club dragen. petje afhiervoor.

l8


Vraag 9: Welke sport(en) heb je voor het lopen beoefend?

Antwoord 9:

.p

Ik heb diverse jaren bij Kolonia

gevoetbald, meestal op het middenveld. In de jaren tachtig heb ik enkele jaren met Jan Manders en Frank Eisenga bij het vijfde team gespeeld. Frank

had toen al een enorm loopvermogen en Jan was een echte terriĂŤr als voorstopper. Dit was een sterk en kameraadschappelijk elftal. dat dan ook leidde tot een kampioenschap in 1986.

Vraag 10: Wat zijn je toekomstplannen t.a.v. hct lopen? Antwoord 10: De laatste jaren ben ik blessuregevoelig geworden. Ik hoop dit jaar blessurevrij te blijven. Momenteel loop ik met groot plezier drie keer per week. Ik hoop nog vele jaren in goede gezondheid de loopsport te beoefenen. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


YTONG Ceen bouwmateriaalzo veelzijdig als YTONG cetlenbeon. U kunt er een compleet casco errnee neerzetten. Blokelementen, cascopanelen en lateien worden op maat geleverd, net zo als vloer- en dakplaten. Voor de binnenwanden kunt U gebruik maken van verdiepinghoge sepemtieparelen.

ytong Het element

1n

de bouw

.,1-

,1--/

t'-Z

a a

t a

a 0

I

Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station Uitgebreide shop

YTONG cellenbeton is: . Van hoge kwaliteit . Licht . Zeer sterk . Eenvoudig te verwerken . Brandwerend . Ongevoelig voor vocht . 100% recyclebaar Uitstekende temperatuuraccumulerende eigenschappen

Bel YooÍ m6orlnfoÍmatle

0183-671234

Autobed rijf Zdrojewski Heerlenseweg 200 6371, HX Landgraaf

ïe!.045-5720002


Gelet'en

in rttt,,',tttl

Landsraaf Koerier:

Goud en Zilver voor S,T.B, stleten tijdens L.K.Cross Tijdens de Limburgse Kampioenschappen cross in Heerlen hebben jeugdige atleten van de STB hun beste beende voor gezet. Na een superspannende race wist Mieke Nickien met een machtige eindsprint beslag te leggen op de Limburgse titel bij de meisjès iun ioren-8. Ook Pim van Spanie deed in een rechtstreeks duel met de Limburgse top van zich spreken. Een lraaie zilveren plak was zijn verdiende beloning. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-q-gf

_


ffi

Zomaar

J 6 röL,

\Y§

Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht vervuld worden. Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen dacht echter dat lemand het zou d.oen. En hoewel Iedereez het kon, deed Niemand hetHierdoor werd lern andboos, omdat het de taak van ledereen was en nu ha d Niemand het gedaan. Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat niet iedereen het wilde doen.

Aan het eind beschuldigde -Iedereen Iemand, omdat Niemand deed, wal ledereen had kunnen doen.

.

Alben Verbunt 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o

Voori aarsmarathons Was het elk jaar de gewoonte om samen in het voorjaar naar een marathon te gaan. Dit jaar is dit niet het geval, zoals je ziet wil dit

niet zeggen dat de S.T.B. niet

bij de voorjaarsmarathons

vertegenwoordigd is.

Marathon Rotterdam: Rob Riksen en "Klimmen', Marathon Wenent Hub Erkens Marathon Ziirich: Albert Verbunt en Frank Eisenga Marathon Utrecht: Jos Bex, Henk van 't Land,en Theo Schmeirs Marathon Maastricht-Visé: Herm Gerards, Hub Donders, Fred Geileókirchen en Pierre Muijrers die er zijn honderdste marathon loopt. T,S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-22-


Diverseuitsla gendiverseuitsla gendiverseuitsl

Men kan

nu

de uitslagen van alle wedstrijden waarin S.T.B.,ers

meegelopen hebben bekijken op de S.T.B.-website, die wat deze uitslagen betreft voortreffelijk wordt bijgehouden door Cor van Haaren. Daar het clubblad maar 5 maal per jaar verschijnt zijn de uitslagen

nooit aktueel. Daarom heeĂ?ĂŻ de redactie besloten geen uitslagen meer in het clubblad te zetten.

Wel zullen de bijzondere prestaties verricht door onze leden bij de diverse wedstrijden in het voetlicht plaatsen en dat zullen zeker niet altijd de winnaars zijn, maar ook persoonlijke records etc. Dus "Diverse Uitslagen " verdwijnen en hiervoor in de plaats komt:

Bijzondere Prestaties

Mieke Nickien deed weer van zich spreken En hoe! Een gouden plak bij L.K.Cross in Heerlen.

Verder sleepte ze een eerste bij de Becha-cross in Beek en won terloops ook nog de bronzen medaille bij het plaats weg

verspringen tijdens

de

Limburgse Kampioenschappen in Diisseldorf.


Pim van Spanje werd eerste in zijn klasse bij de Becha-Cross in Beek.. Maar zijn grootste overwinning behaalde Pim in de L.K. cross daar pakte hij de zilveren medaille , proficiat met deze prima prestaties.

Hetzelfde telt voor Natasha Immeker . Haar prestatie een bronzen medaille bij het hoogspringen bij de L.K. in D0sseldorf. Dankzij Yael van Pelt werd er ook een gouden medaille veroverd. Zij won op een indrukwekkende manier de 60 meter sprint.

En wat te zeggen over onze dames, bij een wedstrijd in Gillrath werden ze eerste in de dames Mannscha.ftswertung. Geen wonder alsje de volgende uitslagen van deze 9.2km bekijkt:

Teeken Krieg Monique de Haan Vicky

Sabine

plaats I V30 plaats I V35 plaats 2 V35

00.40.08 00.42,52 00,43.39

Ook Jos Krist mocht zijn prijs als eerste M40 afhalen

John Borjans weer langzaam op zijn oude niveau terugkomt, kijk maar naar zijn prestaties bij de laatste wedstrijden:

5 jan. Duren

km km l9jan. km 26 jan. Wegberg l0 km 1l jan.

Gillrath

10

4,6 Annadaalloop 10,550

plaats

1 M40

7 8 plaars I 1

plaats plaats

00.3620 00.16.04 00.37.47 00.36.28

Herm Gerards werd gehuldigd voor zijn derde plaats in de M45 klasse in de Ruhr - Eiffel Cup, Een prijs die hij niet voor niets heeft gekregen. D'r "Jong" heeft een ruim dertig+al wedstrijden met goede resultaten gelopen in dit circuit Meestal met zijn loopmaatje Pierre Muijrers. Dit wil zeggen dat zij bijna elk weekend een wedstrijd liepen. Breng dit maar eens op!. Klasse jongens. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-24-


Nieuwe S.T.B. site

!

Er bestaan momenteel een drietal S.T.B. sites. De S.T.B. website met daarbij o.a. een link naar de S.T.B. jeugdpagina. Dan is er nog de site van Cor van Haaren waar.je de uitslagen van de diverse wedstrijden kunt vinden. Een tamelijke onoverzichtelijke situatie. Maar hier komt gelukkig nu een einde. Na onderling overleg met het bestuur is besloten om de S.T.B. website opnieuw op te zetten. Jos Bex, Jos van Spanje, Cor van Haaren en Herm Gerards zijn hier momenteel bezig. Z誰j zullen in de toekomst

deze site ook

samen

beheren

is actueel houden. Ook de belangrijk

jeugdpagina

blijft

zoals

hij is dit onder de bezielende leiding van Jos van Spanje.

Het is echter qlqlde bedoeling dat de S.T.B.

site op den

duur

het

clubblad gaat vervangen. Je kunt op deze S.T.B. website terecht voor alle actuele informatie

Dit alles houdt wel in dat in de komende tijd deze S.T.B.

.

website

niet volledig is en af en toe moeilijk te bereiken is. Maar hieraan wordt hardt gewerkt. Het nieuwe adres is : http://

www.avstb.nl T.S,

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-25-


§Ë

qJp»)

Wo

Wedstrijdkalender

/AV/-

)t"

Maart 2003

íJ'

maart

SÍ.Joost

2

2

maart

1Vm17km

9

maarÍ

Jooster trímlopen Weert ljzeren man volksloop Stein

6 uur loop

I

9

maan maart

16

maart 23 maart 16

Ultraloop SelÍkant(D) Beek Becha

-

10 - 21.1 km 8-16 km

Rabo loop

Eschweiler(D)

4-i0-21,lkm

Weert

10,5

Posno-Sport halve M.arathon

April

april

5 6

april april

6

april

6

april april

2l 2l

april april april

26 30

april april

16

-

21.1 km

2003

5

13

m 14,3 km

st.

St.Joosr St.Jooster trimlopen

2

t/m \4.3 km

Ameln (D)

5

Brunssum

5

-

Parelloop Weert Ijzeren man bosloop Maastricht Treech loop Echt Kranenbroeker trimloop

10 km 10 kn

I t/m

17 km

1

1,5 km

2

t/m

10

km

Heythuysen

1-2 -5-10km

Alsdorf

5-10km

Oirsbeek Peter Rusman loop

5

-

16.1 km

Kelmis (B) Maastricht

5

-

15

km

14,4 km

Obsevantloop T.S

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

- ?.tt -


Geevers Een begrip Geevers Auto Carrosserie delen: origineel, imitatie en overzet Geevers Auto Carrosserie-delen levert dit moment meer dan 2O.O0O vervangingsonderdelen uit voorraad. Het gaat om originele carrosseriedelen voor: Opel,Ford, BMW, Mercedes, Audi, Fiat,VW, Porsche,Peugeot,Citroën en Renault. Het I everi ngsprogram m a o mvat verder i m itatieonderdelen voor Duitse, Franse en Japanse

personenauto's. Het I everingsprogram ma wordt gecom pletee rd d oor radiateuren, voorruiten en Warny overzetplaatwerk voor alle merken

(il:l:\fEllS CAÍIIIOSSËIIIE-DELIN

Nuth Vianen AImelo Veldhoven Rotterdam

-27

-

045-s244242 0347 -37 647 4

0s46-872125 040-2531900 0r

0-462666 I


ffi---è o-.

:o I

:è,

& «l o

F

ó.) 'oÀ ào o:

ö0r

a,

(,) (! 6L

.=>

Lri != lí6r

90 xó

tr

YV

i(]

.vR èl

GE É() Èö!

í1 ctl t-Y

F u)

G

G

c!

€!l .'l= H e

x

>=-

: >g

i,

í:i

l! !2rl]è

a EËN95 ;94È-

I

Y^,

r

.

I

-lX 9

'u

ۃps ep.e:H

ósr';i;=.8í ,:.,trï96E9ó-

6) É 4)

.o

W

èo ro)g .9 P E L :èO b0

É,'2à

EËË$ ;iÈJ;ËH EE gË €ESË §H

a

z->ön

0Jr .. '(, èóo ó o c.r,P '6 oo: -a .b o o Ér q, ó:

NE ry ;E ög i.e :3

èI cq

=HL

0.

§;ÍE§ ˧ tr F o- d E* ; ËË Ë"3 uo g

0)

u'

,.. u, P^

-

: -g o ooÉf:o',=

I

g?

r

èo

E B sob

oo

:"<:ËF^^ ö',r81-:.í

EËË€ÈEEE z z- +(J tL > EÉBËEÈ > tL o c4

c) a-

cQ

i a.l .a <i

OÈc.lcn

v_)

\o a-

co

cn


I

E.

r*

() ()7) L:;=

E§-^ #i5Í -È .Y?l:i O.v: Lrt,; QP=b 6- t.r

v',

c í oo.Ë Éb ri:

§ g o 0.) a

í É

u, :t

-

I e tr «l

E

.

UF^; -a Rtl I.l H

EEÉE PiË€ EoISe g+EH iË+: [Èi§ glE§ E;E€ in:i E nE E:.U.E EEËr o!.do-: 9 _ : !r,'Y§ïc-.x e ;,:e; d =.: U ! * c -- E'g'E

G'

E

o

f-u

q)

q'

!

È

.i.,1

!/ E! u = @

F

tr.o.;

ërtee g Y q E ie;,: L* qJ..F; 0r

ë

rv .a-.=

_

E;ë E

E 'At=otr

o §<.É.1.

7qi =böiI b§ 3

il

ilë o, ï -:z

v

9.1

ö

óÈE =E's 15 dr: U t=, !.o

È ii

^

oD

èI) q2

;È.=3 "i .-.§í.1 :Ë ö 3 öö r -

*.=

q,

.E

qó:E

iÈË!E ! *Eë,Ë:

q, q,

= h

!H

qt

EÀ; .. > 9: N H g Ë! E

-;E -^,9Ydr^(l)..lt-Ë E.l

9{

4

i*

F

ö ' E: :1, -r.

o.)

Èa*fsi ftEsË!-r

Ë[:19"

8q,9€§ ', -.1 €ÉËï$3,È § QËa È€ö a

z>328'i

qt

tt(f,'

ttt fr q,

rE

q, ïtq, -.q, Ë \ Gr-

rh -ab

G' a-

(I,

aab -D C

at È

--,.-J ' .

iaËëË: 5E pE€.-

h r-, \

q'

ö

+'I;fi,s§ E§;E4 =

Clt .L

att

ab

-

u, qt

rr

-


Uit het fotoalbum van: John Hendrix

Ditmaal zijn we een in het fotoalbum van John Hendrix gedoken. John ahveer ruim l7jaar lid van de S.T,B. dus eende van de..oude garde" heeft in die tijd al heel wat wedstrijden achter zijn naam staan.

Onder andere in de bekende etappewedstrijd Vaals Venlo in mei 1987 was de ploeg waar John in zat zeer succesvol, zij behaalde toen een 3" plaats

:

Vlnr.G.Vluggen, Jos Duteweerd, Hub Brouwers, paul van

Hameren, v/d Linden sen..John (met haar) , Marie Irene Raven, Wim v/d Linden Albert Lieberg en liggend John Borjans.

-i0-


(=I*lsr.ïar-!del-

-bt.F

,

G}n

sÈcfrildërÉbedrtjÍ

a,.o'-r Oo-?o-, .a b,v-

LqÍt(rElrrrit

Streeperplein 10

Tel.

637lMZ Landgraaf

Fax

: :

045 - 5311413 045 - s321616

Schilderwerken 24-uurs glasservice Glas in lood / koper Kunstof kozijnen e.d.

Bi j

de pakken neerz.itten

?

kom nou

Man oh man

!

Heerlen ( Geleenstraat 3+36 en Prornenade 33 Maastricht (Grote straat la-2o ) Sittard ( Motenbfiekstraat l2 )

)


Ook bij de Telematicaloop in Heerlen was John regelmatig present Zoals op deze foto gemaakt in de beginjaren negentig.

En uiteraard kon de marathon niet uitblijven. Pas laat in John ,s loopcarrière liep John zijn eerste marathon. In Rotterdam 1996 moest het gebeuren. Er waren dit jaar zo'n 25 S.T.B.,ers aan de start

- J- -


Een gedeelte van de marathon groep van 1996. met

Vlnr.

AndrĂŠ Philipi, Harrie Enninga, Frank Eisenga Cor van

Haaren, Wiel Frins, Jo heinrichs, Niek Brouwer. Zittend: Roger Gillissen, Theo Schmeits en John Hendrix.

Hoe John deze eerste marathon ervaren heeft geeft het beste het verslagje weer,wat hij destijds in het clubblad sihreef: Met mijn tijd van j uur en 5 min. ben ik best teyretlen. Tot 30 knr zat ik nog op een schema van 2.56 tur, maar na 30 kn loyorn t,oor mrj de bekende man (rnisschien was het bij mij een vront,?) Âťtet cle hamer.

En die heeft mij

l0

km lang, om de 100 meter, een klap uitgedeeltl.


Petje afvoor iedereen die een narathon uitloopt.

Ik

ben y,eer een ervaring rijker. Prachtig zoveel toeschouwers, alleen zag ik ze de laatste 7 km niet nteer. Misschien op naar de 2" marathon.

John op de eerste kilometers

John na de ontmoeting met de man met de hamer T.S

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-34-


BOUwmateriaten'

Tuindecoratie

«D==ffi I-arrd.graaf

lnformatie:

Voor al Uw tuintips Vraag naar verkoopmanager: gn bouwmaterialen John

Borjans

Tel. 045-5312L27

Hommert 10 a 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

. o

Sportersspreekuur Blessure haining

Conditie testen

lB/-

s7

qor*v@ts,

B7ín//r7

lactaatte s ten

Sport-specifi eketesten

Tapen en bandageren spofiÍnassage


Botontkalking en sportbeoefening

lnleldlng

Botontkalking (osleoporose) is het gevolg van een verstoorde balans Iussen de actlviteit van de cellen die bot aanmaken en bot afbreken. Zowel bij, mannen als bij_.vrouwen neemt de botdichtheià-boven het oefilgste levensJaar af. Bij vrouwen neemt de botdichtheid sneller af o:T-.1_.1*utl. is ges,ropt. Dat is als regel :.1..het geval na de overgang

ln. die levenslase worden minder urouweïi1kË !1:, ^ll:nppur.. ). (oestrogenen en progesreron) geproducedrd, Ë:r]::lïhoy,9n"n" waaÍooor botv/eetsel sneller rvordt afgebroken. -Wànneer de botdichtheid afneemt kunnen o. uorten- ,iièintàriir' ïàrËu. brcekhaar worden. De. kans op een bolbreuk in Ë.ï pïtr,"i,""*.t "n of Ircun nccrnl na llct zcstigslc levcrrs-jaar slerk toe. Botontkalking lijkt voor de meeste sporters iets van,later,. Toch is het rers om ook at op Jongere leeftijd bij stil te staan, want het is bewezen oar menseJl. .dre in hun jeugd een goede botdichtheid hebben opgebouwd hrer op oudcre leeíiijd in het algemeen nog voordeel van ncDben. Het. ts goed te weten dat met het nemen -van algcmene maatregelen het ontstaan van botontkalking tegengegaan kan *Ë.aen. Algemene maatregelen om botontkalking tegen te gaan Hieronder staan de algemene maatregelén ài" g"iorn.n kunnen worden om bJtontkalking of ie progr"ssï" daarvan..teeen te gaan: .ln de eèrste plaats-ís het belangrijk dat in de voeding voldoende kalk en vrtamine D aanwezig zijn. Botten bestaan nameliik voor een groot deel uit kalk (calcium) en dus is hit belangrijk om voldoende kalk met de voeding naar binnen te krijgen. Calcium zit met naríe in zuivelproducten (melk, yoghuÉ en kaas), vis,

6s \.J

g-roene groene groenten en noten. In het alsemeen algemeen hevat 6sy21 dc

Nederlandse maaltijd voldoende

"ilcium

(> I OOOmg per dag)

Bepaaldc risicogroepen zoals menscn

.

dic geen zuivelDroducten

gcDrulken. vegelariërs en tnenscn die langdurig laag in hun energieintake zitten ('lijnen,) zullen extra op de ii*rnï Ietten. Overmatig gebruik van al6ohó1, zout. eiwitten "r,ïe;"ur"iuÀïo"t"n k;ffi;

Vervolg

ó

-3/

-


(cafeïne) bevordert de botatbraak, evenals roken en het gebruik van sommige medicijnen (met name corticosteroïden) ! Daarnaast neemt lichamelijke activiteit een belangrijke plaats in bij het voorkomen van botontkalking. Drie keer per week 20 minuten Jvanle_leq

of

hardlopen kan

al gunstig bijdràgen aan een

goede

botdichtheid. Helaas kan een overvloed aan lichamelijke acriviieit er juist toe bijdragen dat botontkalking eerder ontstaat.

Invloed van lichamelij ke activit€it

De botmassa is sterk afhankelijk van de mate van lichamelijke

activiteit. Bij jonge mensen wordt de botmassa onder invloed van een goede hoeveelheid lichametijke activiteit hoger, terwijl de botmassa bij het ouder worden zo goed mogelijk in stand gehouden wordt. Met name bij de lichamelijke acriviteit waarbij de zwaartekachr overwonnen moet worden, neemt de botmassa toe. Denk hierbij maar aan wandelen en lopen. Maar ook andere sporten zorgen ervoor-dat de spieren op kracht of in conditie blijven. Sporten is daarom geschikt om botaÍbraak te voorkomen of tegen te gaan. Indirect heett sportbeoefening nog het voordeel dat de spierkracht en de coördinatie beter blijven en de kans op vallen vermindèrd.

Het effect van sportbeoefening kent echter een optimum,

Te

intensieve sportbeoefening kan juist weer nadelige effectén hebben op de botmassa. Dit nadelige effect hangt samen met het onregelmatig worden of wegblijven van de nrenstruatie. Dat is vaak het geval b[ intensief trainende (duur)sportsters. Ilekend is dat dit bij onglveer dé helft van de intensief trainende marathonloopsters optrèedt. Bij deze vrouwen is de productie van het hormoon oestrogeen (sterk) veilaagd en zal uiteindelijk de botmassa afnemen. Loopsters bij rvie de menstruatie langer dan een half tot een jaar is weggebleven, hebben al een verhoogd risico op het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje (stressfractuur). kan overgaan in een barstje.

Wordt eÍ doorgetraind, dan kan dat barstje steeds groter worden en dieper gaan doorlopen in het merg. Het spreekt voor zich dat bij botten waarbij de botdichtheid is afgenomen er eerdei vermoeidheidsbreukje zullen ontstaan. Dat zal ook het geval zijn als er (nagenoeg) dagelijks getraind wordr. Het is namelijk bèkend dat look) bot ongeveer twee dagen nodig heefi om te herstellen van een zware belasting.

Vermoeidheidsbreukjes treden met name op in de voet en in het onderbeen. Bij een vermoeidheidsbreukje treàen in het eerste stadium vaak wat zeurende pijnklachten op. Dgïp prjnklachten worden in

Vervolg

4

) )- .)l


eerste instantie vooral gevoeld tijdens de landing, maar kunnen in mindere mote ook gevoeld worden tijdens de afzet voor het lopen.Er is

vaak een duidelijke lokale drukpijn, waarbij er ook een zwelling zichtbaar kan zijn. Er hoeft geen pijn in rust of bij 'gewoon' belasten in het dagelijks leven te zijn! Als er doorgetraind wordt, kan de pijn toenemen waarbij ook pijn optreedt bij wandelen of in rust. Soms breekt een vermoeidheidsbreu(e door en is er sprake van een'echte' botbreuk.

Bij het wegblijven van de menstruatie, speelt naast de hoge trainingsbelasting ook stress en een laag lichaamsvetpercentage een rol. Loopsters hebben vaak van zichzelf al een laag vetpercentage, wat onder invloed van de

trainingsbelasting nog verder daalt. Zeker als er daarbij ook nog 'gelijnd' wordt om net zo

mager te worden als de 'toppers', kan het vetpercentage onder een 'kritische grens' dalen, waar- door de menstruatie uitblijft. Die'kritische grens' ligt voor de meeste vro"u*"n onder een

vctpcrccntagc van l2-187o. IÍct 'lijncn' heeft daarnaast nog het nadcel dat er weinig calorieën gegeten worden, waardoor de kans bestaat dat de maaltijden onvoldoende calcium bevatten. Diagnostiek en behandeling

Of er sprake is van botontkalking kan vastgesteld worden met een botdichtheidsmeetmethode (DEXA- meting). Bij deze meetmethode wordt de botdichtheid van de dijbeenhals (heup) en/of de wervels (lage rug) gemeten zonder dat er sprake is van noemenswaardige stralenbelasting.

Bij

een lichte mate van botontkalking, zal de behandeling vaak uit het uitvoeren van bovenstaande maatregelen: gedoseerde lichamelijke activiteit, voeding met voldoende calcium en 'normalisering' van het vetpercentage. Daamaast zal aan lange afstandloopsters het advies gegeven worden om'de pil'te gaan slikken onr in ieder geval te zorgen voor bepaalde minimale spiegels van Vervolg .) bestaan

- 1ó -


Verzekeringen Hypotheken

Pensioenen Vermogensbeheer

K8 I(icken & Boesten pensioen en verĂ?nogensbeheer Een zekere zsak ook voor Later

- j9

-


vrouweliike hormonen. Het is echter maar zeer de vraag of

de

botdichtheid onder dit beleid weer (wat) zal toenemen.

.Bij een sterkere botontkalking, die met name voorkomt bij vrouwen 'in de menopauze', maar ook voor kan komen bij atletes die onder invloed van hun sportbeoefening al jaren niet meer menstrueren, kunnen andere therapieĂŤn overwogen worden. Zo kan overwogen worden om een sterkere hormoonbehandeling in te stellen. Hierbij zullen de voordelen van een hormoonbehandeling afgewogen moeten worden tegen de nadelen. Voordelen van zo'n hormoonbehandeling bij vrouwen in de overgang kunnen zijn: .het verminderen van de symptomen van de overgang (zoals 'opvliegers', sterk wisselende stemmingen en plotseling sterk transpireren), .het vedagen van het cholesterolgehalte en het verlagen van de kans op bepaalde vormen van kanker.

tr o

Nadclcn van zo'n hormoonbehandeling zijn er echtcr ook:. .llr nroctcrl dageli-iks medicijncn genonlcn wordcn, voor icts rvaarvan de vrourv / de loopstcr niet dagelijks last ervaart. .Bij deze hormoonbehandeling kunnen pijnlijke borsten en ophoping van vocht ontstaan. Deze effecten zijn met name voor loopsters bezwaarlijk en kunnen voor hen reden zijn de

o o o

therapie te staken. .Veel vrouwen gaan maandelijks weer vloeien, wat niet altijd op prij s wordt gesteld.

Santenvatting Botontkalking treedt op bij een verstoorde balans tussen botaanmaak en botafbraak. Bewezen is dat een goede botdichtheid op jeugdige leeĂ?iijd bijdraagt aan een goede botdichtheid op latere leeftijd. In bovenstaand artikel wordt beschreven welke maatregelen getroffen kunnen rvorden om de botdichtheid goed te onderhouden en wat de invloed van lichamelijke activiteit hierbij kan zijn. Bron: Els Stok , bondsarts KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-40-


Krachttraining Deel I

lnleid ing: Tijdens de training hoor je steeds meer mensen die de sportschool opzoeken. Ook in ons loopwereldje heeft de moderne tijd zijn intrede gedaan . Daar waar vroeger het thema uitsluitend bestond uit aantal kilometer per week en tijden op de intervallen, hoor je nu ook praten over het aantal herhalingen en de gebruikte gewichten bij bankdrukken, legpress, curls en weet ik wat allemaal. Hoogste tijd om in het wereldje van de krachttraining ook voor de niet ingewijden wat helderheid te brengen. Dus de boeken opgeslagen en met hulp van:

. . o o .

tlc Strrdicklappcr Alletickl rainer. hct boek Atletiek van Jonas en Krernpel, verzamelde artikclen uit het blad l-eichtathletiktraining, diverse presentaties van bewegingswetenschappers als Vrijens, Bompa, Beachle en het boek Sports Coach van de Engelse coach Brian Mackenzie

de zaak in zo begrijpbaar mogelijk Nederlands op een rijtje gezet zodat zij die nog niet in het fitnesscentnlm zijn terug te vinden weten waar over gepraat wordt. En zij die wel in een firtnesscentrum te vinden zijn, maar niet het geluk hebben ook een goede begeleiding te krijgen weten waar 7e mee bezig zi1n.

=11"


Laten we beginnen met het woordje krachttraining. Alleen al over dit woord kun je een hoofdstuk schrijven. Maar laat ik me beperken. Kracht is te onderscheiden in:

o o o o

Maximaal kracht: hoogste kracht die een spier kan ontwikkelen. Snelkracht ofexplosieve kracht: eigenschappen om weerstanden zo snel rnogelijk te overwinnen. Elastische kracht: eigenschap om vanuit rekkende spierbeweging zo snel mogelijk over te gaan naar sanrentrekkende spierbeweging. Duurkracht of krachtuithouding: eigenschap om een krachtinspanning zo lang nrogclijk vol tc houden oĂ?.ecn zo groot rnogclijk aantal herhaliugor binnen ecn bcpaaldc tijd ttit tc vocrcrr-

Dan training. Alle training is gebaseerd op overload. Meer doen dan norntaal waardoor je beter wordt! Dit houdt in dat je na verloop van tijd de belasting zult ntoeten opvoeren om nog vooruitgang te boeken.

Krachttraining kunnen we op verschillende manieren uitvoeren. Onderstaand zal ik de verschillende methoden voor krachttraining met hun specifieke kenmerken stuk voor stuk behandelen. M eth od

en van krac httrain i ng

Dynamische of isotone methode (beweging maken met weerstand), Dcze meest bekende manier van krachttraining kunnen we op twee man ieren uitvoeren.

l.

Positiefofconcentrisch. Hierbij zorgen we sleeds voor een spicrverkorting. (We drukken iets weg oftillen iets op). Met dezc training kun je tot 9070 van je maxinrale waarde trainen.

Ă&#x20AC;')


Manensheide 42 6343 CR Klimmen

l{. Prevoo Bouwkundig Ontwerp &.

Adviesbureau

Tel. Fax

043-4592242 06-st2779s9 043-4592901

Vormgeving van uw bouwplannen

Sportcafé

Phoenix ( kantine

Sportlaan 1 6374 CM Landgraaf

Tel.04í5317L22

Sporthalïer Waerden )

Toor gezeffígfreí{ en een goedg[as 6íer, Éttnt 1i na het syorten terecfi.t 6íj:

Anníe & tsou{ewíjn ?acÉ.6íer

0ok geschiktvooÍ het houden vanïqrgaderingen en feestavonden


2.

egatief of excen trisch uitvoeren (met spierverlenging). ln dit geval probeerje weerstand te bieden aan een gewicht dat tot 35% zwaarder is dan je maximale kracht. Deze training is over het algemeen alleen weggelegd voor toppers. N

ln

de dynamische nrethode werken we met een heel belangrijke term: Repetition lvlaxinrum afgekort tot RM oftewel het aantal herhalingdatje met een bepaaid gewicht afgeleid van de maximale kracht kunt / moet uitvoeren. I RM geeft hierbij de prestatie weer dieje eenmalig kunt leverenRondom dit begrip wordt wereldwijd de krachttraining opgebouwd.

Zo en dan nu wat trainen we en met welke sewichten:

(t

100

5

nril

Maxirnale krach

6

5 min

6

5

4

5

5 min

80

6

5

5 min

?5

8

5

70

t0

4

4 rnin 4 min

65

12

4

2 min

(r0

l5

4

50

20

10 30

95

Porverliften

I

Maximalc kracht

Wcrpcn

Elastische kracht Elastische kracht Basiskracht Basiskracht Explosieve kracht Explosieve kracht

Werpen

2 rnin

Duurkracht

Uithouden

3

2 min

Duurkrachl

30

l

2,uin

Snclkraclrt

50

3

2 min

Snelkracltt

2

90

nin

Sprong Sprong

Start Alremmen Versnellen

power

Uithouden

kort Uithouden medium Uithouden Iang

Vriicns

1995

-14-


Zoals je ziet geen kilo's, maar %RM. Waarom heel simpel het is voor iedereen en voor iedere oefening anders. Net als Yoor iedereen de intervaltempo's anders zijn.

Dan meteen de vraag: hoe kom ik aan mijn I RM-waarde. Ca in godsttaam niet experjmenteren totjeje I RM waarde gevonden hebt, maar neem- een voor jouw redelijk gewicht en voer de oeÈning zo vaak mogelijk uit lvl el behuip van ondeistàand tabelletje van Bompa kun je vervolgens op basis van je aantal herhalingen de I RM waarde aflezen die bij de betrefÏÏende oefening horen. Dan nu nog een aantal belangrijke opmerkingen n.a.v. al het boYenstaande:

o

De pauze tussen de series is evcn belangrijk dan de series zelf. 30 seconden rust geeft maar 507o

herstel, terwijl 3-5

. . >100-t50

.

m

inuten

pauze een volledig herstel geeÍi Doe aan actiefherstel door armen en benen los te zuaaien

c.q. licht lc rckken. Kies steeds de juiste kracht die bij de atleet past. MAAR DAAROVEIT LATEII MEER.

Begin lar.gzaam en verhoog later de bewegingssnelheid '

Ook de wlze waarop je de oefen stof doorloopt is van belang op de specifieke sporten waarje voor traint. We onderscheiden:

L 2.

Verticale volgorde: Telkens één reeks van alle spiergroepen Dus eerst

reeks één helemaal afuerken dan vervolgens aan reeks 2 en volgende beginnen. Dit geeft een beter herstel van de spiergroeper (nteer rusl) en is beter voor het ontwikkelen van maximaal krachl. Horizontale volgorde: spiergroep voor spiergroep volledig afuerken (alle series achtèr elkaar). Hiermee stapelje de lokale vernroeidheid' Het geeft een beter effect voor het ontwikkelen van de elastische kracht'

'lt5

'


Resten ons nog paar vĂ?agen: 1. Hoe vaak doen wâ&#x201A;Ź het? Antwoord is eenvoudig: tussen twee krachttrainingen moet minimaal 48 uur herstel zitten. Kortererustpauze biedt geen enkele verbetering en verhoogt alleen maar de kans op blcssures. 2. Waaronr doen we het? Voordeel van deze methode is toename specifieke bewegingspatroon coĂśrdinatie en techniek, 3. Wanneer is het goed? Toepassing als grote kracht en hoge snelheid gewenst is. 4. Wat is het nadeel? Deze methode versterkt alleen in de getrainde hoeken, ook kleine spiergroepen worden nrinder versterkt

T,rl zrr\cr dccl I vrn onzc krlchttraining. ln het volgende clubblad ga ik verder iu op de andere mctltoden van krachttraining rls:

r . r o o

Statische of isometrische methode.

Isokynetischemethode. Plyonretrischemethode. Electrostirn ulatie. Enz.

. o\, t)

,-

0-0-0-0-0-0-0-0 Wie I Frins

- 46_


Vanaf 5 april 2003 is de camping geopend.

ffii

iIIi , ",

-*

Ëw

m-a

g*i§§i*rm qËm

Effw§erËwrwsr

De kantine is dan ook weer elke zaterdag en zondag vanaf 10,00 uur open. U kunt bij ons terecht voor een lekkere kop koffie met vlaai, Ook voor een pilsje of een ijsje kunt U bij ons terecht. Tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en in de 6 weken schoolvakantie is de kantine elke dag geopend

I(om eens langs !! It'arn. van Diepenbeeh

§ffi§ igërr

Canrping de Watertoren I(erkveldweg I

t§el t$§t t§§t

Tel.045-5321747 info@campin gdervatertoren.nl

6374

LL Landgraaf

-17

-


LK Veldloop 2003

Spannend als nooit tevoren. Maar uiteindelilk.

.

....

Laat ik bij het begin beginnen. Koud, winderig en modder, modder, modder en nog eens modder. Voeg hierbij een parcours wat rnakkeli.jk leek rnaar enkele venijnige stukken kende en je hebt ideale omstandighcden voor cen karnpiocnschap vcldlopen. Bij de kleinstjes verliep alles zoals we hadden kunnen bedenken. Nikky Tahapari nrocst op he( langere wcrk haar meerdere erkennen in de tegenstandcrs. Maar Nikkis tijd komt nu als zc weer aan de sprint kan beginncn. Pirrr van Spanje bleef lang bii zijn plaaggeest op de loopnumnrcrs. nraar ook hij rnoest hicr uiteindelijk Benoegcn ncrren met de twcede plaats. Het meest opvallend waren nog wel de prestaties van Martijn Hol en Esra van Pelt. Martijn plukt de vruchten van regelmatig trainen. Kwam Martijn verleden jaar nog regelmatig van achteren binnen, tijdens deze LK stoornde hij plotseling door tot de subtop. Esra, soms niet zo entlrousiast als het om het langere loopwerk gaat, had zich voorgenomen vandaag van een aantal clubgenootjes te winnen. En zowaar, ze deed lret met overtuiging. Martijn, Esra: geweldig.

Tja,

toen kwam het de meiden B. Meteen na de start vormde zich een kopgroepje die Mieke Nickien de kop opdrongen. Nadat we Mieke hierop attendeerde ging ze wijselijk in tweede positie lopen en hield dit vol tot het laatste rondje. Lennie beet zich ondertussen vast in een strijd om de plaatsen 4, 5 en 6. Met nog I kilometer voor boeg plaatste Mieke een versnelling en sloeg al snel een gaatje. Zo makkeIijk ging dat echter niet. Haar tegenstandster liep het gaatje dicht en nan zelfs een 20 meter voorsprong. De finish naderde snel en het plcit leek beslecht. Op 500 meter voor de finsh kwamen de resultaten van de onrvang die Mieke op donderdag bij de senioren traint naar hovcn. Mct ccn versnclling licp ze hct gaatic dicht cn nam op haar

-48-


beurt in de laatste bocht weer een kleine voorsprong. Hra[ tegcnstandster, ook niet van gisteren, zette 200 meter voor de Ă?inish nog eens vol aan, kwam snel naderbij. Mieke werd hierdoor gedwongen om vol voor de eindzege te sprinten hetgeen haar de misschien wel zwaarst bevochten overwinning opleverde. Jongens, wat was dat spannend.

De prestaties:

Jonqen pupillen C Jonqens pupillen B Meisjes pupillen A \ileisies pupillen A

Paul

Bex

00:05:46

o

Dominique

Wlllem s Tahaparv

00:07:48

15

Nikki

00:05:32

5

Esra

Pelt van

00:06:12

16

Carmen

Franssen

00:06:22

17

Gillissen 00:06:36 00:06:44 Zaaat Soanie van 00:05:'l 1

19

Meisjes pupillen A Meisies pupillen A

22

Mleisjes pupillen A

Veerle Rebecca Pim Martiin

Hol

2

I

Peter

Bex

00:05:44 00:06:51

Alexandra Janine

Dresen

00:06:06

15

Zaqat

00:06:16

18

Sebastian

Dresen

00:09:04

15

Zeevaarders 0O:Og:22

17

Tim

21

Katharina

Dresen

00:09:24

I

lvo

Eykenboom

8

Mieke

Nickien

00:11:02 00:13:51

Lennie

Kleinen

OO:14:'14

6

1

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0

-49-

Jongens pupillen A Jongens pupillen A Jongens pupillen A Meisjes junioren D Vleisjes junioren D Meisjes junioren D Vleisies junioren D Meisjes junioren C Jongens junioren C Meisjes junioren B Meisjes junioren B


LK lndoor Dusseldo

rf

Het begon niet goed maar het zou wel nog goed komen.

Middcn in de nacht, zaterdagochtend om 7.00 uur moesten we verzamelen bij McDonalds om gezarnenlijk mct onze zustervereniging AVON naar Dusseldorf te reizen om aldaar met een twintigtal jeugdleden en 4 senioren deel te nemen aan de Limburgse kampioenichàppen indoor atletiek. Helaas: l'outje. De zon was al op toen eindelijk onr kwart over acht de bus dc parkeerplaats opreed. Maar a la, poiilicf blijven en gcwoolr karrcn. Krvamen we in de hal, waren natuurlijk alle verenigingen ai binnen en dus de beste plekjes bezet. Ook hierover niet gezeurd, we kwamen tenslotte om te sporten en niet om te zitten. Gelukkig ging dat eerste ons wel nog goed af. Sportief presteerden we in ieder geval naar behoren (als we al op tijd bij onze onderdelen waren en dat was soms wel eens een probleern). Onze jeugd prestecrde als vanouds. Yael van pelt werd met overturacht l,imburgse karnpiocn op de 60 metcr sprint. Ze ging als tijdsnelste naar de finale en besloot daarom haar derde onderdeè|, de 600 rneter, niet te lopen en alles te zetten op de gouden medaille. Een goede keuze zoals achteraf bleek. Bij het hoogspringen deed Natsha Immeker weer mee voor de prijzen. Na een paar maanden weinig te hebben getraind, haalde zij toch nog de bronzen medaille. In de verspringwedstrijd verdedigde Mieke Nickien tot de laatste sprong haar zilveren plak. Helaas voor Mieke was de allerlaatste spong van de concurrentie goed om de bronzen plak te verruilen voor een gouden en Mieke terug te wïzen naar de derde plaats. Ook dat is sport. Dan de overige jeugd: allemaal goed gepresteerd ook al was dat soms op rarc onderdelen zoals op het dak van het.jurylokaal klimmen.

-50-


N

AarovoNKENn.u KWALITEIT ALS NORM

I r I I

I I I r

verkoop nieuw selectieve occasions

learing Íinanciering

WIJNGAARDSWEG

8

ITEERLEN

repareties

onderhoud schadereparaties

APK keuringen

- IIOENSBROEK

ï'EL: (045) 52t2459 FAX: ( 045 ) 5630200


De oudjes: Na verleden jaar een deelnemer, Dick van Pelt, aan de start te kunnen brengen, hadden we dit jaar liefst 4 deelnemers. Dick, van Pelt. Roger Steens, Albert Verbunt en ik zegt de gek.. We deden aan diverse technische onderdelen mee met wisselende resultaten. En hier kwam de routine bovendrijven. Onze routinier Dick: verbeterde zijn kogelstootprestatie met liefst I meter en was bij de sprint zelfs zo cool dat hij zelfs twee valse starts op waarde wist in te schatten en geen energie verspilde om met die ongeduldige jonkies mee vals te starten.

Dc prestaties:

DJun. Jongens ,60 mtr

1e Serie

Naam

Gbj club

Prest.

5 Mispelbaum Jesse

9.1 STB

10.28

DJun. Jongens ,60 mtr

2e Serie

Naam 3 Bemelen Kay

Gbj Club

Prest.

91 STB 3e Serie

9.48

Gbj Club 90 STB 5e Serie Gbj Club

Prest.

91 STB 7e Serie

982

DJun. Jongens ,60 mtr Naam 3 Diepenbeek v Pieter

DJun. Jongens ,60 mtr Naam 4 Kist Roel

DJun. Jongens ,60 mtr

Gbj Club

Naam 3 Funcken Roan

90 STB

9.52

Prest.

P

rest.

9.64

DJun. Jongens ,Ă­000 mtr Naam 7 Dresen Sebastian 9 Diepenbeek v Pieter

Gbj Club

Prest.

90 STB 90 STB

3.46.61

DJun. Jongens

Hoogspringen

3.56.04

7 Mispelbaum Jesse

9'1

STB

1.05

DJun. Jongens

Verspringen Gbj Club

Prest.

Naam

,

-&-52-


7 Bemelen Kay 13 Diepenbeek v Pieter 21 Dresen Sebastian 24 Kist Roel

91 STB 90 STB 90 STB 9,1 STB

DJun. Jongens Naam

Kogèlstoten Gbj club

4 Bemelen Kay

91 STB

7

5 Kist Roel

91 STB 2e Serie

/.Jt)

Gbj club

Prest. 8.73

DJun. Meisjes ,60 mtr

90 STB 3e Serie

Naam

Gbj Club

Prest.

2 lmmeker Natasha

90 STB

DJun. Meisjes ,60 mtr

,Finale Gbj Club

DJun. Meisjes ,60 mtr Naam I Pelt van Yael

Naam 1 Pelt van Yael 5 lmmeker Natasha

DJun. Meisjes ,600 mtr

90 STB 90 STB 1e Serie

Naam

Gbj Club

4 Dresen Alexadra

91 STB

DJun. Meisjes

Hoogspringen Gbj Club

,

Naam 3 lmmeker Natasha 4 Essers lvlelissa

DJun, Meisjes

90 STB 91 STB

Naam

Verspringen Gbj Club

Pelt van Yael '10 Essers Melissa 13 Ramakers Esha '14 Zagar Janine 2'l Dresen Alexadra

90 91 91 91 91

DJun. Meisjes

Kogelstoten

,

-

STB STB STB STB STB

)l

-

3.85 3.60 3.1 8

Prest. .49

9.05

Prest. o.oJ 9.06

Prest.

Prest. 1

.30

1.20

Prest. 3.86 3.52 3.36 3.31

2.48


Gbl Club

Naam 5 Frins Lonneke 6 Essers Melissa

PÍest.

STB

7

SÏB

-r ao

STB STB

6.99 6.76

Serie Gbj club

Prest.

5 Crombach

89 STB

10.07

Naam

'le Serie Gbi Club

Prest.

5 Eykenboom lvo I Crombach Tom

89 STB 89 STB

I

Ramakers Esha 11 Zagar Janine

CJun. Jongens ,60 mtr Naam

ïom CJun. Jongens ,800 mt

CJun. Jongens

,

Naam 23 Crombach Tom

CJun. Meisjes ,60 mtr Naam 2 Michiels Daniella

CJun. Meisjes ,600 mt

90 91 9,I 91 3e

verspringen Gbj club

Gbj Club

Prest.

88 STB 1e Serie

9.10

CJun. Meisjes

Hoogspringen Gbj Club

'10

Michiels Daniella

CJun. Meisjes

89 STB

verspringen Gbj Club

21 Michiels Daniella Dresen Katharina

89 STB

BJun. Mëisjes

,

Naam 5 Kleinen Lennie

BJun. Meisjes Naam

Prest.

Prest.

88 STB

Hoogspringen Gbj club 86

,

PÍest. 2.04.99

88 STB

Naem

,

PÍest. 3.1 8

Gbj Club

Naam

2.58.85

89 STB 4e Seriè

Naam 6 Dresen Kalharina ,

.93

SïB

verspringen Gbj Club

-54-

3.47

Prest. 1

.45

Prest.


3 Nickien Mieke

86 STB

BJun. Meisjes

Kogelstoten Gbj Club

Naam 10 Nickien l\4ieke

86 STB

4.91

Prest. 8.10

Sen. Mannen ,60 mtr 1e

Serie

Naam 5 Frins Wiel

Gbj Club

Sèn. Mannen ,60 mtr 2e

Serie

Naam 6 Pelt van Dick

Gbj Club 61 SÏB

Prest.

Gbj club 47 STB VeÍspringen Gbj Club

Prest.

56 STB

Prest. 9.16

8.92

Sen. Mannen ,3000 mtr Naam 14 Verbunt Albert

Sen. Mannen

,

Naam 15 Steens Roger 16 Frins Wiel

Sen. Mannen

68 STB 56 STB

Kogelstoten Gbj Club 61 STB 68 STB

,

Naam 5 Pelt van Dick 6 Steens Roger 8 Frins Wiel

Sen. Vrouwen ,60 mtr Naam 6 Offeringa Gerte

Sen. Vrouwen ,200 mtr Naam

4 Offeringa Gerte Sen. Vrouwen ,200 mtÍ Naam

4 Offeringa Gerte

Wiel Frins

12.17.70

Prest.

420 3.95

PÍest. 8.?7 7

.79

56 STB 2è Serie

a.a2

Gbj Club 69 STB 3e Serie Gb! Club 69 STB ,Finale Gbj Club 69 STB

Prest.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

^J5-

9.96

Prest. 35.06

Prest. 34.53


Verhalen over lopers: De masochist

De

ideale trainingsronde voor de masochist is een steil omhooglopende weg die vol gaten zit en bezaaid is met keien en gebroken flessen; windvlagen jagen ijzel in zijn gezicht, hij tr€kt een wagentie vol met loden gewichten en draagt sportschoenen met noppen binnenstebuiten. Door de bliksem of door een kruisraket getroffen worden zou z'n dag goed maken. De masochist rvil "de man met de hamer" ontmoeten. Hij smacht luaar een spectaculaire aanvaring met de eerste de beste pijnbarrière; dan zal hij pas dat moment van exquise extase bereiken dat het hardlopen voor hem in petto heeft. kunnen samenleven - en besteedt tussen het rennen in zijn tijd aan het nemen van een bad dat gevuld is met ijsblokjes ( om zich voor te bereiden op de meeste extreem koude hardloopomstandigheden), oefent in het liggen bovenop een radiator die op maximum gezet is

tenvijl hij zand eet (om zich voor te bereiden op hete, droge lveersomstandigheden) of gaat op de keukenvloer liggen met een papieren zak over z'n hoofd waarin zich tevens een ketel met kokend water bevindt (om

ziclt voor te bereiden op heel en vochtig

I )Jr)tt"'

weer;.

,,''

Als u hcm ziet rennen, met

í:lio",:,*::l*!"1# vertrokl<en. zijn hooÍ'd in zo'n hoek dat het bijna op z'n laagste schouder rust, en het z$,eet gutsend over

z'n magere.

A

{d.p

bleke,

ongeschoren gezicht, zou

u

kunnen denken dat hij moeiliik heeft. Bied echter onder geen beding aan om hem te helpen, of z'n dag zal bedorven zijn.

het vreselijk

B&M 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-56-


Trainingen winterseizoen 2003 DAG TIJD

PLAATS

Ma.

18.30 Garage Mengelers

Ma.

19.15

Di.

18.45 Garage Mengelers

Wo.

18.30 Garage Mengelers

Wo

19.00

Wo.

20.00

Do.

18.30

Vrrj.

18.30 Garage Mengelers

Sportzaal Kakert

Sportzaal Ter Waerden Sportzaal Ter Waerden Atletiekbaan

TRAINING BEGELEIDER Duurloop 1 uur Conditie I uur Interval

Duurloop 1 .15 uur PupillenA,B, C.l uur Junioren 1 uur Baanhaining

A.V.O.N.

Za.

10.00

Cooperbaan

Za.

1

1.00

Cooperbaan

Za.

16.00

Zo.

08.30

Parkeerplaats Zeekoelen Cooperbaan

Duurloop l uur Pupillen A.B,C.1 uur Junioren 1.30 uur Rustige dl I uur Duurloop 1.15 uur

Vrije Training Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits Albert Verbunt Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden Theo Schmeits Vrije training Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits

Inlichtingen betreffende trainingen: Wim van der Linden: I 045-5217013 Ger Bodelier: @ o4s-532s647


,

CO

PY-C ENT ER LAN D G RAAF" Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEI,JRENKOPIEテ起 ander kopieenverk inbinden/lijmen en plastificeren tevens faxservice

-ffi'

Geopend ma.: 1 3.30-1 7.00u. Dinsdag Um viljdag: 9.30-1 2.30 en 1 3.30-17.00u. Zaterdag: 1 0.00-1 4.00u.

STB Clubblad 2003 nr 1