Page 1

Atletiekverenig ing

e.It-ury.q*

ยง

k

$ Sport - en Trimclub Brunssummerheide


Sport en Trimclub Brunssammerheide Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemene

Zaken:

Verbunt 045-5314854 Albert

63T2TZLandgraaf E-mail: albertverbunt@hotmail.corn

Meijboom 045-5330356

Pleistraat 32 6373 HK Landgraaf E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Harrie Bethlehemstraat 10 6418 GK Heerlen Jose

Lejeune 045-5418036

E-mail: stb-pm@hetnet. nl Jos

Janssen

(vice-voorzitter) A$-4591995

Leden:

Kerkraderweg 20

Nillesen 045-5353294

Bert

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen Daslook 1i

6467 JB Kerkrade

Wedstrijdsecr,:

Inschrijven via secretaris,

N

Pleistraat

32

6373 HK Landgraaf

045-s3303s6

Jeugdsport: Redactie:

E-mail: stbsecretariaat@hetnet.nl Spaarweiden 37 Dick van Pelt 045-5325803 6374 MD Landgraaf E-mail : dick.pelt@wxs,nl Theo Schmeits Gravenweg 56 045-5352003 6471VZ Eygelshoven E-mail: Theo. Schmeits@, 1 2move.n1

Website

STB

'Website

STB.Jeugd: http://www.ieusdstb.myweb.nl

http://wrvw.avstb.mvweb.nl

Postadres: Postbank:

Pleistraat

32

Adverteren:

via redactieadres.

6373 HK Landgraaf Rek.nr.49l5695 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Bethlehemstraat

10

6418 GK Heerlen


Inhoudsopgave Bestuur en commissies

I

Van de voorzitter

Wedstriiden

9 l6

Redactiecommissie Theo Schmeits Els Frins Wiel Frins

Varia 8 Mededelingen 12 Wedstrijdkalender

Uiterlij ke inleverdatum kopij: 25 april2002 bij redactieadres STB Gravenweg 56,

647lYZ

20

INIOS-berglooP AnnendaallooP Diverse uitslagen

l4

In de kijker 18 Nieuwe leden

23 Y eriaardagskalender 24 lJĂ­thet leven van een tobber 25 Zo maar een baantraining 32 Stressfractuur 55 Verhalen over loPers

Eygelshoven

E-mail: 2move.nl Wiel.Frins@planet.nI

Theo.Schmeits@

I

Het clubblad verschij nt 5 keer per iaar.

Jeuedbulletin 38 ATLAS crosscircuit 40 LK-cross Montfort 42 LK-Indoor 47 Jeugdatletiek deel 2 52 Wedstrijdkalender


Van de voorzitter De rubriek "Van de voorzitter"is deze keer eenmalig in een iets ander jasje gegoten. Wij hebben de rubriek van onze sterreporter Jan Manders "Tien vragen aan... "hiervoor gebruikt. Wij dachten dctt dit een heel goede manier is om iets nteer te weten te komen van onze komende nietrwe voorzitter.

De redactie

Tien vraeen aan ALBERT VERBUNT Geboren: 15 januari 1947 Beroep: plantmanager Gezinssamenstelling: Echtgenote Marleen, zonen Mark en Rob

Vraag 1: Hoe lang loop je al?

Waarom hiermee begonnen?

Wat spreekt je aan in het lopen?

Antwoord

1:

Ik ben in

1985

begonnen met lopen. Bij mij in de buurt had zich een lopersgroepje gevormd, met o.a. Peter Jansen. We liepen voor de lol en ongeveer 20 minuten per keer. Dit duurde tot 1987. Toen kwamen twee meer

Vervolg

รถ


ervaren lopers erbij, nameldk Frank Eisenga en Jan Manders. Dit zou voor mij een flinke stap voorwaarts gaan betekenen. In 1988 liep ik al mijn eerste wedstrijd: de Abdijcross in Kerkrade. In maart erop volgend liep ik samen met Jan Manders mijn eerste halve

marathon:

de inmiddels van het

programma verdwenen

Graetheideloop in Born. Onder barre weersomstandigheden kwamen we tot de mooie tijd van 1.36.57. Om onder de 1.37 te komen , moesten we zo hard finishen, dat we de dames van de medailles met tafel en al omliepen. Gelukkig liep alles goed af.

De reden om te gaan lopen toentertijd was de verbroedering en gezelligheid in de buurt..Zo legden we iedere keer geld bij elkaar en gingen dan op het einde van de loopperiode met de dames samen gezellig uit eten.

Mij

spreekt vooral

de gezelligheid tijdens

de

trainingen aan. Verder de sociale contacten en de fijne vriendschappen, die hieruit voort zijn gekomen. Veel mooie loopreisjes meegemaakt. Het mooie van de loopsport is dat bij wedstrijden ieder zijn eigen race loopt en zijn eigen prestatie

\)

neerzet.

Je staat toppers,

bij de grote marathons soms naast of in de buurt van de je loopt in elk geval hetzelfde parcours als zij. Zo stond ik

in Berlijn pal naast de Duitse loopster Utah Pippich. Lopen is heel goed voor de ontspanning en voor het wegwerken van stress, goed voor lichaam en geest.

Yrzag2z Hoe lang ben

je lid van de STB

en hoe ben

je bij onze vereniging

gekomen?

Antwoord 2: Ik ben lid sinds 1989. Jan Manders had me enthousiast gemaakt Vervolg ')

1

-L-


voor onze club. In het begin werd ik uitstekend opgevangen door wijlen Ger Knauf als begeleider en Vy'im van der Linden als trainer' Ik liep toen mee met de maandag -, woensdag- en vrijdaggroep. Er werd veel aandacht besteed aan rekken en strekken. Onvergetelijk is voor mij het z.g. appels plukken van Ger Knauf, dit was een rekoefening. In een gezamenlijke groep met die tijd werd meestal getraind diverse eigen tempo's. Het was een ongeschreven wet, dat je de leider Ger niet mocht passeren. Deed je dit wel, dan ging hij vaak opeens een andere kant uit.

in

Vraag 3: Aan welke gelopen wedstrijden bewaar je de beste herinneringen?

Antwoord 3: Om te beginnen aan de marathon van Rotterdam in 1991. Dit was mijn eerste. Het werd een prachtige happening met een mooie tijd: 3.15.51. Mijn trainingsmaatjes Jan Manders en Frank Eisenga liepen, net als ik, de vooraf geplande tijden' Onvergetelijk' De marathon van New York in 1994 was een schitterende clubreis met gezelligheid en veel samenhorigheid. Ons hotel was vlak bij

Broadway en de wedstrijd in the Big Apple was, zoals altijd, fantastisch.

Mijn eerste Jungfrau-marathon van 1997 was ook onvergetelijk. Bij dit soort marathons moet je boven iezelf uitgroeien om die tot een goed einde te brengen. Het is een overwinning op jezelf. Ik heb

deze naderhand nog eens overgedaan

in het magnifieke

berglandschap van Zwitserland.

De 20km van Parijs (1989) staat ook in mijn geheugen gegrift. Enorm veel deelnemers, waardoor het minuten duurde voordat je kon starten, de wegen raakten verstopt hier en daar, lopers liepen in het Bois de Boulogne tegen bomen in de drukte, drankflessen moest je ontwijken. Ook was het jammer, dat Jo van Voldrop vlak voor de start bij de warming-up, zich zo blesseerde, dat hij niet kon

Vervolg

+


starten.

Ik vond ook de marathon in Dyon,

genaamd Le grand Cru, een belevenis. Achilles-Top had de reis perfect georganiseerd en de

tocht door de wijngaarden

in de herfstkleuren was soms

adembenemend.

Vraag 4: Sportenje andere gezinsleden ook?

Antwoord 4: Echtgenote Marleen doet vrijwel alles met de fiets: boodschappen, naar het werk etc. Zoon Mark heeft tijdens zijn studie veel gedaan aan: roeien, squash en tennis. In Zwitserland doet hij aan de loopsport. Zoon Rob voetbalt al jaren bij Kolonia. Verder heeft hij onlangs de

Halve Marathon van Egmond gelopen (1.49.59) Zou de loopsport in de genen zitten?????

Vraag 5: Wat zijn je hobby's buiten het lopen?

Antwoord 5: Ik loop 5 tot 6 keer per week. Verder ben ik de laatste twee jaar bezig geweest met de bouw van onze nieuwe woning. Ik heb een drukke baan. Kortom ik kom niet toe aan andere hobby's. Vraag 6: Waar en hoe ga je graag op vakantie?

Antwoord 6: Toen de kinderen klein waren gingen we met de vouwcaravan naar campings in Duitsland, niet te ver en fijn voor de kinderen. Toen ze groter werden, gingen we verder en

Vervolg

+

-4-


huurden we een appartement, bijv. aan het Garda-meer. Nu ze niet meer meegaan, maken Marleen en ik graag gebruik van georganiseerde reizen. Zo hebben we o.a. een rondreis door ltaliĂŤ gemaakt. Dit is lekker ontspannen en alles wordt voor je geregeld. Ook de loopreizen met STB waren mooie vakantiemomenten met veel gezelligheid.

Vraag 7: tilat zijn je toekomstplannen t.a.v. het lopen?

Antwoord 7: In april a.s. de marathon van Hamburg. Met het schema van Ger Bodelier probeer ik mijn P.R. te verbeteren ( streeftijd 3.10 )Ik wil minimaal voor Fred Geilenkirchen eindigen. Grapje. Met de groep van Klimmen in het najaar deelnemen aan de marathon van Bordeaux. Verder wil ik minimaal 20 wedstrijden dit jaar gaan lopen,

Vraag 8: Wat doe je met je resterende vrije tijd?

Antwoord 8: Televisie kijken voor de ontspanning, in het bijzonder sport en actualiteiten. Verder "verslind"ik de krant. Een groot deel zal gaan naar het voorzittersschap van de STB.Ik ben verder geen echte boekenlezer, maar houd wel mijn vakliteratuur accuraat bij.

Vraag 9: lVat heb je voor bestuurlijke ervaring?

Antwoord 9: -Vrij lang jeugdleider van Kolonia -Voorzitter geweest van politieke partij Nieuw Landgraaf Vervolg ')

-5-


-Namens deze partij in diverse raadscommissies gezeten -7 jaar voorzitter van M.C. (medezeggenschap commissie) bij

Licom -8 jaar kerkbestuur P&P parochie -Penningmeester geweest van C.V. Schaesberg -6 jaar lang voorzitter wedstrijdcommissie met Jan Manders, Jan van Vliet, Jan Mulder, Rein Reusink en Jos Meyer. We hebben de volgende wedshĂ­$den georganiseerd:

6x Kapellerbosloop 2x Bergoploop 5x Heideloop

lx ABP-loop lx uurloop op de draËen

renbaan

Vraag 10: Wat zijn je plannen t.a.v. STB? Antwoord l0: STB heeft de laatste jaren onder het voorzitterschap van Wim van der Linden uistekend gefunctioneerd. Ik zal dan ook geen grote veranderingen doorvoeren, alleen een aantal zaken proberen te optimalisererq zoals: -hoe verder met de Cooperbaan?

-bij de diverse wedstrijden ons meer presenteren als

vereniging, uniforme kleding. -meer gezellige en gezamenlijke activiteiten. -verbeteren van de communicatie tussen bestuur en leden in de breedste zin van het woord.

-samenwerking

met andere atletiekverenigingen

intensiveren,

zonder de eigen STB-identiteit te verliezen. Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-6-


t{ AJ

.tt

: .?r'{..

\l i*o*,,$rt, ,ii:..,a.':v

C5

ïàl,rlte* r

C5

!1li'i::;

i:ri:f#-.:E :.ï-i'::,{r&1E+

-ff*rI' .Y*>:. 7c ï!Ïql,

N

-

,,,

a.)

F{ AJ

\l

F-{

o

N 1-< !

q.)

qJ

-7

-

§

E{ s<

O

o v o o

,_r(


&

Mededelingen

aaoaaaoaoaooaoo

-ooooaaaaoaoaa a

io-o

nelangrijk

!!!

:

a

I ene opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of ! I p.. e-mail te geschieden bij de secretaris, en wel met . I in achtneming van de door de KNAU verplicht ! . gestelde opzegtermdn van 6 weken, d.w.z. 6 weken r I voor het einde van het lopende kalenderjaar. ' . Wanneer het lidmaatschap in de l贸op van het ! blijft niettemin de jaarlijkse o ! boekjaar eindigt, I biiArage in zijn geheel verschuldigd. : ? De contributie voor het jaar 2002 bedraagt f 80,- o o I uoor elk verder gezinslid i70,aa a o o a a a o a a o a o o a a a a a o a a a a a a a a' Hub Donders heeft bij

de NK-Cross, een afstand over 12 km, in Amersfoort een

zilveren plak gehaald bij de Ma0. Hij heeft zdn eerste plaats vorig jaar helaas niet kunnen prolongeren. Dit neemt niet weg dat dit een fantastische prestatie van Hub is. Overigens was het ereschavot in

Amersfoort bijna helemaal Limburgs gekleurd, want Hub Kurvers van Ceasar werd eerste.

UITSLAG: 1 Hub 2

Hub

Kurvers

Ceasar 00.42.13

Donders S.T.B.

00.43.47 T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-8


INEOS Bergloop 14,6 - 7,3 kilometer Eiisden 16 december Ineos bergloop - De Uitdaging - stond op de wedstrijdfolder. En terecht. Na Battice, Wijnbergloop en deWilhelminabergloop, een van de zwaarste lopen in onze regio. Met zes beklimmingen en 200 trappen, een ware beproeving. Maar ook lange vlakke stukken en afdalingen. Kortom een prachtige zeer goed door de Maas Runners georganiseerde loop.

De winterse temperaturen hebben het parkoers

keihard gemaakt maar de

I '1.

I

verdere

loopomstandigheden waren prima. De vlakke aanloop gaat vrij snel maar op de eerste helling wordt pas je echt op je conditie getest. In de lange afdaling richting Mesch kun je weer

vnj

snel

\ Dan gaan we in

een

enigszins herstellen maar

hiema

is het weer klimmen

geblazen.

afdaling richting Savelsbos

tt

met de beruchte frappen. Hier gaan de lopers van de korte afstand linksaf waaronder ook John Borjans die later op een d'plaats zou eindigen. mooie tZ

/

Na een klein trappenpad, (en ja hoor, daar stond hij weer, onze super supporter John Hendrix, iedere STBĂŠr luid aanmoedigend) volgt na een lange afdaling door het bos het echte trappenpad. (183 treden). Dit is bijna niet meer omhoog te rennen. Vervolg

I

-9

-


Bijna iedereen gmt wandelend naar boven, een echte aanslag op je dan al geteisterde beenspieren.

Wat volgt is een iets langer stuk asfalt dat als je weer lekker in je ritme komt weer gevolgd wordt doorja alweer een flinke helling. Daarna de lange afdaling naar de verlossende finish. Een zware maar voor de lieftrebbers prachtige bergloop.

Uitslagen

I4.6 KILOMETER:

15 65 83 144 208 259

Jos

Krist

plaats

Hub Heynen Theo Schmeits Hub Erkens

V/im Meijboom Maril Boesten

2 M40

plaats M50 plaats M50 plaats 21 M50 plaats 30 M50 plaats V45

6

00.53.00 01.00.59 01.02.09 01.05.42 01.11.33 01.15.04

plaats 12 Sen.

00.28.18

5 6

Aantal deelnemers: 352

T.3KILOMETER:

12

John Borjans

T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-10-


Openingstijden

Maandag Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag

Zaterdag

13.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 21.00 uur 10.00 10.00

KOOPAVOND

- 18.00 uur

-

17.00 uur

RUNNING CENTER HARRY DRIESSEN is het adres voor jullie clubkleding

Bij

Ik

wil ik hefvolgende onder de aandacht brengen. ben onlangs bij het Podologisch Opleidingsinstituut deze

geslaagd voor "SpoĂ&#x2030;schoentherapeut" Aen B.

ik in staat U nog beter te adviseren. Desgewenst kan ik U uitgebreid testen. Ik maak o.a. een statische en dynamische blauwdruk van de voeten De test duurt ongeveer 30 minuten en de kosten hiervoor bedragen â&#x201A;Ź 13,U kunt hiervoor altijd een afspraak maken. Denk erom: Oude sport/wandelschoenen meenemen. Hierdoor ben

Polar heeft nieuwe hartslagmeters uitgebracht de zgn.A3 en 45. Laat je eens informeren in de winkel over de functies en mogelijkheden.

Harrie Driessen

en het team van Running Center 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

11


Wedstrijdkalender

Maart-April-Mei

Maart2002 Zondag03 maart

Stein

6 Uursloop

l0 maart

Beek

8-16 km

Zondag

Becha Rabo Loop

Zondag l0 maart

Echt Kr an e r b r o eke r

1-2-5-7-10 km Tr i ml o op

l5-30 km 5-ll km

ZondaglT maart ZondaglT maxt

Tilburg Maastricht

Zondag 17 maart

Tungelroy Wallenloop Landgraaf lTilhelmina bergloop Weert

2l.l km

Heythuysen

l-3-6-9-12-15 km

Leudalbosloop Eschweiler

4,3

Eupen

6,3

Alsdorf Oirsbeek

5-10km 5 km- l0 EM

Peter Rusmanloop Brunssum

5-10km

Treechloop

Zondag24 maart Zondag24 maart Zondag24 maart

Zondag}4 maart Zondag30 maan

1-3-6-9-12-15 km 3.1-7.8-15 km

-

10

-

21,1 km

15,7 km

April 2002 Maandag 01 april Maandag 0l april

Zondag 07 april

Parellloop

Zondag 0Tapril Vervolg

รถ

2-5-7-10 km Pey-Echt Kr ane nb ro e ke rtr i m I o op

t2


5-10km

Ameln Hamburg

Zaterdag2O april

Zondag 2l april Zondag 21 april Zaterdag2T april

Rotterdam

Dinsdag 30 april

42.2t«ít 42,2km

-

15,3 km

Kelmis Dreilandenloop

5

Maasricht

14.4 km

Observantloop

Mei 2002 Woensdag 01 mei Zondag 05 mei Zaterdag 04 mei

Euskirchen/Kall

5-10km

St.Joost

3-6-9-12-15 km

Landgraaf S.T.B. Heideloop

8

Donderdag 09 mei Zondag 20 mei

Huchem-Stammeln

5-10km

Berg en Terblijt Leudalloop Mutzenich Vettweiss Maashicht Wijnbergloop

7.5-14 km

Zaterdag Zondag

25 met 29 mei 26 mei

Vrijdag

3t mei

lffoensdag

km- l0 EM

5-10-21,1 Koppelloop 22t<ÍÍt 4,2

Rohren

- ll

Gtr

ÍrE-a

f

§

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 T.S.

13-

km

km


In de Kijker

Toen Theo me opbelde en vroeg of ik een stukje in het clubblad wilde schrijven en wel voor "In de Kijker", dacht ik dat is eigenlijk niets voor mij. Ik ben geen schrijver en sta letterlijk ook niet graag in de kdker. Maar ja,

bij

deze dan toch maar.

Laat ik me even voorstellen, mijn naam is Jos Krist en ik ben M40'er. Op 2l januari 1959 zag ik het daglicht voor het eerst en op 14 september 1985 ben ik getrouwd met Truus. Op 20 september 2001 ben ik vader geworden van onze zoon Mitch. Sport is altijd mijn lust en leven geweest, eerst voetballen op het

schoolplein en vanaf mijn 11"

levensjaar ben ik wielrennen

gaan

in wedstrddverband. Het laatste jaar van min wielercanière heb ik gecombineerd met atletiek in de wintermaanden (oktober, november en december)

Vervolg

')

t4-


Toen ik mijn Ă?ĂŻets aan de wilgen heb gehangen heb ik me helemaal gestort op atletiek.

S.T.B. vind ik een gezellige, sportieve en leuke club, waar door personen veel energie ingestoken wordt. De hainingen op o.a. dinsdagavond zijn goed

verschillende

verzorgd.

Wil je bijvoorbeeld een marathon lopen dan kun je bij Ger Bodelier terecht voor trainingsschema's die zorgen voor een goede basis en tijd in de marathon. Helaas moet je het dan zelf doen en dan merk je als je benen niet meer willen dat theorie en praktijk een hemelsbreed verschil is, Rotterdam!!!, Rotterdam!

!!

!, Rotterdam!

!!!

!.

Maar de 10 kilometer wedstrijden gaan me al zeg ik hetzelf wij goed af. Bij de M40 ben ik meestal bij de eerste drie, dit is toch altijd leuk en een goede stimulans om er nog voorlopig mee door te gaan.

Zo nu heb ik toch nog meer geschreven dan ik zelf gedacht had. Ik wens iedereen tot slot nog veel succes in de atletiek. Jos

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

15 -

Krist


Annendaalloop Posterholt Halve Marathon Zondas.20 ianuari20A2

Op zondag 20 januari werd alweer voor de 16' keer

de

Annendaalloop te Posterholt georganiseerd. Deze loop begint zich langzaam tot een klassieker te ontwikkelen in de Limburgse loopwereld. Deze loop is uitstekend georganiseerd en het parcours staat aljaren als zeer snel bekend

bij de atleten.

Rond half tien werd ik opgehaald door Peter Jansen. Aangekomen in Posterholt werden we verwelkomd door een groot aantal S.T.B.ers , o.a. Albert Verbunt, Frank Eisenga, John Borjans, Saskia Rademakers, Herman Gerards, Rob Riksen, Jos Krist en Nico

Hamers. Er heerste meteen een gezellig loperssfeertje. John Borjans had, zoals naderhand ook bleek, een goed voorgevoel voor een uitstekende tijd op de kwart marathon. De organisatie was erin geslaagd het Keniaans loopwonder Francis Kibiwott uit Groningen te strikken om te proberen het 5 jaar oude parcoursrecord van Paul Hagedoren te verbeteren. Om elf uur vertrok een grote groep atleten, op weg geblazen door een Camavaleske spasskapel, voor hun halve of kwart marathon. Op het eerste stuk hadden we de wind tegen, maar na het verlaten van de grote weg en het binnengaan van het natuurgebied Annendaal hadden we deze in de rug. Na weer het nodige blessureleed hadden Peter en ik de afgelopen weken deze loop als doel gesteld. We zouden lopen met een gemiddelde van 5 minuten per kilometer. Dit lukte uitstekend en we kwamen allebei met een voldaan gevoel over de finish. Er werden meteen plannen gesmeed voor twee volgende lopen : de Overmuntheloop in Urmond en de klassieke Peter Rusmanloop op I april a.s. in Oirsbeek. De Keniaan Kibiwott verbeterde inderdaad het parcoursrecord op de halve marathon in de tijd van 1.05.43. Vervolg *

t6-


Vermeldenswaardig is ook de prestatie van Jos Krist, want hij kwam bij de mannen 40 tot een prachtige tweede plaats met de tijd:

1.13.35. KLASSE. Moe, maar voldaan reden we terug naar zijn en hopelijk weer veel

Landgraaf, blij dat we op de weg terug leuke wedstrijdjes kunnen lopen.

Jan Manders

Niet alleen Jos Krist maar ook Ger Bodelier liep een goede wedstrijd, na enkele wedstrijden waar hij Jos Krist voor moest laten gaan, eindigde hij nu als vierde in de totaalstand en als derde in zijn bij de Sen. Ook Rob Riksen en Leo Kokkelkorn waren bij de eerste 15 binnenkomers, een prachtige van de S.T.B.

t 0

4 6 9 13

59 65 104

'r 1

,"è

.t

Uitslagen Annendaallloop

a

3 Sen. 2 Sen. plaats 7 Sen. plaats plaats

Ger Bodelier Jos Krist Rob Riksen

Leo Kokkelkom Herm Gerards Albert Verbunt H.Verbroekken

KWART MARATHON: 24 John Borjans

80 92 122 133

Frank Eisenga Saskia Rademakers Jan Manders Peter Janssen

plaats 11 Sen. plaats 18 M 40 plaats 10 M 50 plaats

38 M 40

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

lt-

01.13.07 01.13.35 01.14.36 01.15.57 01.29.59 01.32.45 01.40.24

00.39.45 00.48.01 00.49.56 00.53.34 00.54.51


Nieuwe Leden

ยง,[l,het rlnhlrterr,ohm! Borghans E.P. (m) Roepnaam : Egon Geb. 07-08-1964 Grevenstraat 28 6372 JG Landgraaf tel. 045-5330808

Derwall V.(v) Roepnaam: Veronique Geb. 12-09-1984

Diepenbeek van, J (m) Roepnaam: Jeroen

Diepenbeek van, M (v) Roepnaam: Maartje Geb. 07-10-1992

Schoutstraat 10 6411 TV Heerlen Tel. 045-5712517

Geb. l2-04-1995 Kerkveldweg I 6374L8 Landgraaf tel.045-5321747

Kerkveldweg I 6374L8 Landgraaf tel.045-5321747

Hensels, L (m) Roepnaam: Louis Geb. 05-01-1947

Kamphuis,A.M.P. (v) Roepnaam: Angelique

Geb.24-03-1968 Binsfeldstraat 9 6371 VH Landgraaf tel.045-5326895

Hollewg 54 6416 BR Heerlen

D

Arkenbosch,R.H.F (m)

Willems,

Roepnaam: Remy

Roepnaam: Dominique

Geb.21-02-1992 Ringoven 53 6372 DD Landgraaf Tel.045-5326059

Geb.20-09-1994 Buizerdweg 5b 6374 BS Landgraaf Tel.045-5311830

Vervolg

')

-

18 -

(m)


Timmers, K (m) Roepnaam: Kenneth Geb. 30-09-1973

Heigank 37 6373 Km Landgraaf Tel. 045-5457586 Afgemeld per 01-01-2002 : Mandy de Leeuw, Sjeng Schoonens

Afgemeldper 0l-01-2003 : Marjo Konigs, Belinda vanZwam Dionne en Rachel Backers Jose Meyboom

0-0-0-0-0,0-0-0-0-0-0

Wetenswaardigheden 656 SPIEREN Wanneer je met man en macht tegen een voorwerp duwt, vind er in je lichaam een heel ander proces plaats: de gebruikte spieren zijn allemaal aan het trekken. Juist daarom bezitten volwassenen veel meer spieren dan beenderen.

Om precies te zijn 656 stuks, die aan 206 botten trekken. Meer gespierde feiten: de twee grootste spieren in het menselijk lichaam zdn de twee bilspieren die aan je dijbeen trekken. Bij mannen bestaat ongeveer 42Ya van het lichaamsgewicht uit spiermassa. Vrouwen doen het ongeveer met 360/o en dat verklaart het iets lagere prestatieniveau Ben je 25 jaar jong? Gefeliciteerd, want dat is de leeftijd waarop de spieren gemiddeld het sterkste zijn. Nadien beginnen ze af Ă?e takelen ! !

uit R.v/. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

19-


Diverseuitsla gendiverseuitsla gendiverseuitsla g

Kerstcross

- Heerlen -Woensdag 25 dec. 2001

6.3 KILOMETER: John Borjans Roger Steens

8 36 39

Jos Bex

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.26.43 00.32.12 00.33.08

s.T.B.

00.34.48 00.36.54 00.36.s9 00.39.06 00.46.39 00.51.32

9.8 KILOMETER:

2 6 7 17 43 56

Hub Donders Jos Krist Ger Bodelier Leo Kokkelkorn Albert Verbunt

Frans Quaedvlieg

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B,

Einduitslag RUR-Eifel CUP 2001

fĂ?ffi

I 2 3

Nico Hamers S.T.B. Yico Mingers VIPP Pascal

Langer SC. Butgenbach

32

Midwintermarathon Pierre

Muijrers

Vervolg

- Apeldoorn - 26 jan,2002

S.T.B.

I

20

03. 17. I

I


'--? A-

Auto b ed rijf

Zdrojewski

*verkoopauto's

:ffi:l;.1:ï:lï?ïif,. : ::ffi:i'insen

* selfservice station * uitgebreide shop

Heerlenseweg 2OO Landgraaf O4S- 5720OO2

i'<:i:jn :§Iit:iiiil

i

'rli,r

tCIiiati;i i§9-:1!rii

iï!::ill;

.<): r:: rIï.riiri ,lf,.--..:

É)jr

:,zi-;;:ii::

:


Crossloop 45OO

l1

9OOO

6 8 25 27 29

-

Swier - 4500 en 9000 meter

METER: Roger Gillissen

7

Rob Riksen Jos Krist Jos Duteweerd Jan Swaenen

Frans Quaedvlieg

METER: Gerte Offeringa

1OOOO

METER:

6 9

l0

Leo Kokkelkorn Fred Geilenkirchen Albert Verbunt Roger Gillissen

62 68

69 86

00.37.1 1 00.39.11

Roger Steens S. Rademakers Hein Bodelier

00.48.35 00.49.14 00.51.26

plaats

2 V.Sen.

3 ยงen. 2 M|0 plaats 7 Sen. plaats 8 Sen. plaats plaats

Ger Bodelier Jos Krist Rob Riksen

55

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

- Urmond - 3 febr. 2002

3

49

00.22.5t

METER:

Overmunthe Loop 33OO

S.T.B.

plaats 29 Sen. plaats M50 plaats 19 M40 plaats 37 Sen.

6

plaats

1 V35

plaats 11 M50

00.17.49

00.34.58 00.35.08 00.36.12 00.36.36 00.43.19 00.44.42 00.46.14 00.47.30 00.47.53 00.52.19

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 T.S.

')'\


Verjaardagskalender

Anril 2002

Maart 2002

0l

Wiel Vonken 10 Anke Papenborg l0 Hein Severens I I Mario Collet l4 D.Krijnen 15 Jose Entjes 15 Loe Walter 17 Trean v/d Linden 19 Natasha Immeker 19 Jos Simons

20 Peter Janssen 22 Denise Bindels

22 An&eaSchepper 22 lolnBodans 22 D.Bindels 22 JolnHendrix

23

JoHeinrichs

25 IvoEykeboom

06

58

Carmen Franssen 9

06 Jos Janssen 07 Marlies Koeken 09 Erica Handels

t2 52

44

l0 Gerard Hartman

8

12 Ronald Oostwegel 12 l. v. Diepenbeek 14 Saskia Rademakers 14 Willem Marcus 15 Albert Maessen 18 Wiel Frins 19 Jan Manders 20 Vicky Teeken

43 53

48

t2 42 54 10

52 45 57 38

4l 7 37 51

63

46 56

3l

25 John Schoenmakers 52

22 39 9

27 MarianKreukels

55

46

Atle jorigen von

43

horte gefelicĂ?teerd

47

27 Lonneke Frins t2 30 Monique de Haan 36 36 30 Anita Cillessen 30 Anita Kokkelkorn 35 30 Ger Wolvers 53

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-23

-


een tobber gegrepen .......... of waarom de betere lopers geen managers zijn.

Uit het leven van

Zomaar een dag uit het leven van een tobber, een almaar voort ploeterende loper en werkpaard, en een dag uit het leven van een voorop lopende manager tijdens de trainingen. We beginnen met een dag uit het leven van een loper van het managertype.

De dag begint doorgaans om 7:30 u. met opstaan en ochtendgymnastiek met zijn echtgenote. Dit ter versterking van de spieren, die tijdens de lange nachtrust te slap zijn geworden. Daama volgt een uitgebreid ontbijt met minimaal drie kopjes koffie en het lezen lrâ&#x201A;Ź van de krant. Om 8:30 u. verfrekt hd in zijn lease-

auto naar het werk. Via de routeplanner

en

navigatiesysteem wordt gekeken waar de meeste f,rles zijn, zodat hij deze weg kan volgen, om later tegen zijn personeel te kunnen zeggeln dat hij weer eens lang in de file heeft gestaan.

Om 9:30 u. komt de manager op het kantoor. Begonnen wordt met een evaluatie van het afgelopen weekend of de afgelopen dag. [n het bijzonder zalhij daarbij de resultaten van de wedshijdlopers van zijn afdeling noteren. Wie namelijk sneller is dan hem zal dit in zijn beoordelingsgesprek te horen krijgen. Om 11:00 u. komt de cateringmedewerkster, uiteraard gekleed in een kort rokje dat nader is dan het hemd van de manager, en serveert Kaffee und Kuchen aan zijn bureau. Om 12:00 u. is het lunchpauze en wordt er in het bedrijfsrestaurant, uiteraard op kosten van de baas, een uitgebreide lunch

genuttigd. De inwendige mens moet natuurlijk gesterkt worden voor de training van vanavond. Na de lunch wordt er om 13:00 u. begonnen met het voorbereiden van de STB-bestuursvergadering. De secretaresse stelt de agenda samen en zorgt ervoor dat alle informatie netjes wordt aangeleverd. Ook zorgl zij ervoor dat het plakboek met wedstrijdfoto's en behaalde successen wordt

Vervolg ")

-24-


Manensheide 42 6343 Klimmen 043.4592242

CR

tel: mobiel: 06.51277959 fax 043J592901

H.Prevoo

Bouwkundig Onfwerp en Adviesbureau

,

sporlerss?reektur

. btessure lninttg , conditie leslen

, laclaal leslen (venuingslesl) , srlorl'sqecifi eke leslen ,

lapen en bandageten

.

sporĂ­massage

t{frflflv ufrfi 0Ă&#x2039; |frfrfl sportfgnothempeut llommert lfid 636lllll Aaesrude o iluth tel. O46-4426088


bijgewerkt.

Om 15:00 u. volgt een vooruitblik naar de komende kaining of wedstrijd in het weekend, daarbij worden natuurlijk de adviezen van de persoonlijke trainer ingewonnen. Aan het einde van de dag, zo rond 16:00 u., worden de e-maildes bekeken en de opdrachten aan de medewerkers uitgedeeld. Deze hadden ze eigenlijk ochtends moeten hebben, maar helaas.....

al's

Hiervoor moet de planning dan maar weer aangepast worden, maar dat doen we morgen wel. Om 16:15 u. is het einde dienst en gaat de manager, natuurlijk via de optimale route volgens zijn navigatiesysteem naar huis. Om 17:00 u. wordt het warme eten opgediend en maakt de manager zich gereed voor de duurloophaining die om 18:30 u. begint. De training begint meestal met de woorden "jongens we vertrekken, en denk erom.... Ă chter de leider", waarbij de nadruk op het voorzetsel achter duidelijk maakt dat hij niet voor de voeten gelopen wenst te worden. Omdat hij de hele dag op zijn tenen heeft moeten lopen op het werk, is het risico op blessures nameldk veel te groot. De trainingsroute wordt meestal zo gekozen dat i. het einde van training langs zijn nieuwe villa voert. De buurt moet natuurldk wel weten dat ook slechte bedrijven goede managers hebben die in staat zijn om goed leiding te geven, al is het maar tijdens het lopen. Om 20:00 u. is de manager meestal toe aan zijn avondinvulling, die meestal bestaat uit Kaffee und Kuchen en het volgen van het laatste nieuws. De dag gaatlangzaam ten einde en om 23:30 u. is het bedtijd, voorafgegaan door noch wat rek- en strekoefeningen. Zijn welverdiende nachtrust gaat nu in.

De dagindeling van de tobber, ploeteraar. In tegenstelling tot de loper van het manageĂ­ype, begint de dag van de tobber om 6:15 u. met het gerinkel van de wekker, gevolgd door een snel ontbijt. De achterstand in de productie, door

de late productieopdrachten van gisteren, betekent namelijk dat de werktijd om 7:30 u. begint. Om 7:00 u. wordt dan ook per fiets de snelste route naar het werk afgelegd om op tijd te zijn. Aangekomen op de werkplek wordt meteen begonnen aan de achterstand Vervolg

Ăś

-26-


É É d ɧ

= = = == EfifiE V V iD Y rr+

L

-tp<*-fFY

q,

E L

E

tÍl r!.

--&

§,

§

gt

L. .E

s:,

al ^§, so Èo

s

§.9 a

Hè' gE L

rrr

§czj

Boo O.l É

'6

L

O r.F

'§o J.

§H èb m (\l at

à0&

a

0.,

tr'E o6)

CËE N<

a

CL

o o

- §t ï, a§, IE

J

I

v

Èn .EE r.ll.o rÀ e

E

-9V

ö9

r) rr

E

c

i5? ar?É

§x E: § ˧3íE U-i==Zfil

a)

#-<r"r= E à hn'r o ,P x b g> cl - > otd llHva^

-S&*í= 5ËÈEÈ

ktËÈg ; E Cd

È{

bo

o È.

tr{


E o

2F ÈJ.9i @ E@ b far B

Ë ï;g Ë A f ËË § ieË Ë:3È fr ,,HN

@ F @

E

s

e @ E

$ fr ,à

@

§

!

ca

Ï-'EE

e

È s tÉà

Ë

;Ë,$

@

Or-----r

oc--

€ @ @ o-J

G g

Ë ËËË Ë 3Ë § Ë §Ë* Ë €qË Ë Ë Ë ËËi H.E.E H igi ó 9_r,

t

E

g E @

ËeïËtxiË à€§

Ï Ëga gË Ëcg

{:,

§

@ @

El_

@

Etr @

E6E

@ È= @

h!


van gisteren, Deze wordt moeizaam ingelopen, maar tegen 12:00 u. is het grootàte gedeelte weggewerkt. Inmiddels zijn er weer nieuwe opdrachten binnen, want het is immers lunchpauze. Deze wordt daarom ingekort tot een half uur. Op de werkplek wordt snel een boterham en een kop koffre, die zelf betaald moet worden, naÍu binnen gewerkt. Tussen de bedrijven door komt de manager informeren naar de tijd die is gelopen bij de wedstrijd van gisteren. Natuurlijk een PR. Dit stemt hem niet gelukkig, maar hij laat het niet merken. De middaguren wordt er weer volop productie gedraaid en tegen einde dienst komen nog eens extra opdrachten binnen, alweer overwerk, Ik verdien het dubbele van wat ik krijg. Even naar huis bellen, ik ben later. Zet het eten maar in de magnetron, want ik ga eerst trainen. Om l8:30 u. de lange duurlooptraining onder leiding van, je raad het al ..... drukke dag gehad, moeilijke MT-vergadering, krijgt het dubbele van wat hij verdient. Extra rondje rond de kerk en zijn nieuwe vill4 achter de leider. Alweer een duurloop van 2,5 uur. Inmiddels is het alweer 2l:00 u. Nog even het avondeten en dan nog even achter de PC.

De laatste e-mailtjes van de STB worden bekeken, gevolgd door het bekijken van wat e-màdels op Internet, want mijn

vrouw heeft weer hoofdpijn. De rek- en strekoefeningen 'i ', 'l

moeten daarom ook weer worden over geslagen. '.

*#Ë", L =_-,,=:i

Om 01:00 u. is het bedtijd. Geen evaluatie,

geen

voorbeschouwingen, geen planningen. Toch weer een PR ???

Dit verhaal is vrij verzonnen. Iedere gelijkenis met welke persoon dan ook, berust op puur toeval,

Herm Gerards 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-29

-


Zo maar een baantraining bij S.T.B.

Half

zeven) atletiekbaan AVON. Langzaam druppelen

de

S.T.B.'ers binnen. Een groepje, die op tijd ziin, want de training begint om half zeven lopen zich alwarm op de 400 meter baan. Na een minuut of 5 is het groepje een groep van zo'n I5 personen geworden.

Na ongeveer l0 minuten ingelopen te hebben, waarbij de laatste nieuwdes worden uitgewisseld gaat het meer serieuze rverk beginnen: de rek- en stretch oefeningen. Binnen een korte tijd krijgen alle spiergroepen een uitgebreide rekbeurt.

Het was

die

avond mooi en droog weer dus

men had

het bange vermoeden komen

wat er zou. Juist:

de

specialiteit van trainer Wim van de Linden, de buik- en armspieren kijgen het weer z),'/aaĂ? te verduren. Op de grond, tenviilje lotgenootjejouw voeten op de grond drukt

en je

tevens

grijnzend aankijkt,

beginnen

.ie

keer hevig

te

buikspieren na de tiende of vijftiende protesteren.

Hierna nog

een

beede loopscholing en dan begint het echte werk.

30-


De groep wordt een tweeĂŤn

gesplitst, diegene

die

hun

marathontraining voor Hamburg bezig zijn beginnen met hun programma dat voomamelijk uit "lang"werk bestaat. De rest doet het "kortere" werk dat steevast begint met een duizendje waarna x maal enkele 2, 3, 4, of nog meer honderdjes op wisselende tempo's gelopen worden. Er wordt stil en serieus getraind, af en toe worden over en weer wat tijden toegeroepen, dan weer schalt de stem van Wim van der Linden over de baan met de diverse opmerkingen over loopstijl e.d. Na een half uur tot driekwartier zit de training erop en wordt er een minuut of 10 uitgelopen, met de nodige verhalen hoe goed of hoe slecht het wel ging.

Daama nog even een cooling-down, dan douchen waarna de cooling-down in de kantine van AVON wordt voortgezet.

iiiiiĂŻ=

N.B.

Er zijn ook nog folo's

gemaakt tijdens de baantraining, helaas allemaal mislukt. Of het nou aan de fotograaf of aan de snelheid van de S.T.B.'ers ligt, laten we het maar op het laatste houden. T.S.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

31


Vermoeidheidsbreukje "Stressfractuur"

Inleiding: Een veel voorkomende overbelastingsblessure bij lopen is een vermoeidheidsbreukje. Een andere naam voor deze aandoening is 'stressfractuurtj e'. Zo'n vermoeidhe id sbreu§ e kan i n versch i I lende

botten ontstaan. Bij lopen treedt het meestal op in het onderbeen, met name in het scheenbeen, het kuitbeen of de voorvoet. Minder vaak komt een vermoeidheidsbreu§e voor in de voetwortel, het bovenbeen ofhet bekken. [n de beginfase van het ontstaan van een vermoeidheidsbreu§e is er vaak een dragelijke pijn, met name tijdens de afzet, die echter verdwijnt in rust. Als er echter doorgetraind wordt, kan de pijn (sorns plotseling) dusdanig verergeren, dat er ook prjn brj wandelen of zelfs in rust voorkomt. Soms is er een duidelijke zwelling te zien op de plaats van de prjn.

Oorzaken van een vermoeidheidsbreukje Een vermoeidheidsbreukje in het bot kan optreden als er te vaak 'buigkrachten' op inwerken zonder dat het bot (door rust) de kans krijgt om te herstellen. Bij een vermoeidheidsbreu§e is er'affeen' sprake van een barstje of scheurtje in het bot, dat meestal goed en restloos geneest. Wordt er echter met een vermoeidheidsbreukje toch doorgetraind, dan kan een echte botbreuk ontstaan. Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van dit vermoeidheidsbreukj e: Een te snelle opvoering van tempo en/of duur van de trainingen in het begin van het seizoen ofna het herstel van een blessure. Het veelvuldig uitvoeren van heuveltraining, sprongvormen of andere belastende trainingsvormen. Het lopen op een harde ondergrond (asfalt, beton) in combinatie met slecht schokabsorberend schoeisel (spikes!). De aanwezigheid van sportrelevante afuijkingen, zoals een beenlengteversëhil, een (geringe) standafivijking van de voeten

Vervolg

ö a^ )Z


bij de PAKKEN neerzitten

?

kom nou.

man oh man!

(DL*t'nR:m fleerlen (Gcleenstr:lflt 14-)6 en Prornenade 33), Maastricht (Grotc Staat l8-20) Sittard (Molenbeckstrailt l2). GletslrarrcJel

r9i"[ ,

I

- en Schildersbeclriií

r,.à,1 Ooyo-/

LandgraaÍ b.v.

.

6.371 MZ Landglraaf tel.: 04.5-5311 4,1,,3 .

fax: 045-5321616 :

SchildeTuverken

24- u u rs' g,l asg9,rv i c e

G/as in to'od -'' kaPer

l(unststof kgiinen e-d.


(knik-platvoeten, holvoeten) of een relatief tekort aan spierkracht van de voet- en kuitspieren.

Een verminderde botdichtheid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen op hogere leeftijd en bij (duur)atletes, waai de menstruatie langer dan een jaar is weggebleven.

Hoe voorkom je het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje'l

Om deze blessure te voorkomen, is het onderstaande 'preventietips'op te volgen.

raadzaam om

.

Warming up Doe een goede warming-up: loop minimaal 5minuten rustig in en voer daarna rekkingsoefeningen uit. Daarna dient natuurlijk een specifieke warming-up uitgevoerd te worden! Goede trainingsopbouw

Zorg voor een goede trainingsopbouw. Verhoog de intensiteit en de omvang van de trainingen niet te snel. Als je de training wilt uitbouwen, verleng dan eerst de duur van de trainingen en pas

later het tempo. Voorkom eenzijdige trainingsvormen. Wissel bijvoorbeeld de sprongkracht- en heuveltraining af met minder belas{ende train ingen.

Spierwersterkend e oefenin gen Ook voor lopers is het belangrijk om over een basisniveau aan kracht(-uithoudingsvermogen) te beschikken. Vraag je trainer een algemeen oefenprogramma met, spierversterkende oefeningen voor je op te stellen, bijvoorbeeld met handhaltertjes of in circuit-

trainingsvorm. Besteed

in de training

aandacht

aan

spierversterkende oefeningen voor de voetspieren, de'voetheffers' en de kuitspieren. Hier staat een voorbeeld van spierversterkende oefeningen voor de voetspieren getekend. De kuitspieren kun je trainen door met je voorvoeten

op een verhoging (bijvoorbeeld een traptrede) te gaan staan. Zak beheerst met de hakken naar beneden en kom vanuit deze stand omhoog tot

op de

voorvoeten. Herhaal de oefening nadat je weer dezelfde aangenomen.

Vervolg

.) -34-

uitgangshouding hebt


Goede techniek Probeer met de juiste techniek te lopen, waarbij de voeten recht naar voren wijzen, op de buitenkant van de hak wordt geland en

de voel over de binnenzijde van de bal van de voet afgewikkeld wordt. Vraag je trainer hier goed op te letten.

Ondergrond Vermijd langdurig lopen op een harde ondergrond. Loop liever op een zachte ondergrond (gras, bospad).

Sportschoenen Draag soepele en goed passende sportschoenen met een schokdempende zool en een goede ondersteuning

van de voetboog. Wanneer de voeten

de

neiging vertonen bij de voetafuikkeling te veel naar binnen weg te zakken ('overpronatie'), gebruik dan schoenen - die dat tegengaan. Een goede sportzaak kan over de aanschafvan dejuiste sportschoenen adviseren. Realiseer je dat de meeste spikes geen enkele schokdemping ofondersteuning geven. Train dus zoveel mogelijk op je gewone sportschoenen.

Cooling-down Beëindig de training altijd met een cooling-down. Deze bestaat uit enkele minuten rustig uitlopen en in ieder geval uit het uitvoeren van de boven beschreven rekkingsoefeningen. Lichaamsgewicht Zorg voor een juist lichaamsgewicht. Als er sprake is van een (te) hoog lichaamsvetpercentage, helpt 'afvallen' zeker mee om overbelasting te voorkomen.

(Duur)atletes die meer dan een jaar niet of slechts zeeÍ onregelmatig menstrueren, moeten de oorzaak hiervan laten onderzoeken en (zo mogelijk) een behandeling laten instellen. Wat kan je doen als deze blessure (toch) is ontstaan? Wees alert op het begin van deze pijnklachten. Een zeurende pijn tijdens of vlak na de sportbeoefening is niet normaal! 'Door de pijn heen lopen', leidt van kwaad tot erger. De bij lopen veel voorkomende

scheenbeenirritatie

kan het begin zijn van

vermoeidheidsbreukje in het scheenbeen! voorkómen, de hieronderstaande regels op.

Vervolg

ö -35-

een

Volg, om erger

te


Voer bovenstaande preventietips uit Voer (alsnog) bovenstaande preventietips uit. Pas de training aan

Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van belastende trainingsvormen al voldoende zijn om een beginnende overbelasting van het bot te laten genezen. Je kunt in het algemeen je conditie goed op peil houden door andere bewegingsvorrnen op te zoeken waarbij de botten niet te zwaaĂ? belast wordt zoals fietsen, Aqua Joggen of steppen.

Koelen

Koelen helpt in het algemeen goed tegen de pijn en tegen de zwelling. Het is niet waarschijnlijk dat het vermoeidheidsbreukje hierdoor eerder geneest. Als je wilt koelen, doe dit dan in de vorm van een ijsmassage, door gedurende zo'n vijftien minuten met een smeltend ijsblokje over de pijnlijke plek heen te wrijven. Dit kun je zo'n 3-5 keer per dag lrerhalen. Aanschaffen nieuwe sportschoenen ? Laat door een deskundige beoordelen ofje schoenen (nog) goed zijn en of het aanmeten van sport- steunzolen door een orthopedisch schoenmaker zinvol is. Als bovenstaande maatregelen niet binnen twee weken tot een duidelijke vermindering van de pijnklachten leiden, ga dan naar de huisarts of naar een (geregistreerd) sportarts. Deze sportafts kan werkzaam zijn in een ziekenhuis, op een Sportmedisch Adviescentrum (SMA) of op een Olympisch Steunpunt. Deze (sport)arts kan de blessure onderzoeken en meestal zo de diagnose stellen. Soms is nader onderzoek nodig (rontgenfoto, technetium scan) om de diagnose te bevestigen. Als er inderdaad sprake is van een (beginnend) vermoeidheidsbreukje zal yaak 6-8 weken gedoseerde rust noodzakelijk zijn. Alle activiteiten waarbij of waarna pijnklachten optreden, zijn verboden. Vaak kun je nog wel een alternatief trainingsprogramma uitvoeren om de spierkracht

en de conditie met andere trainingsvormen (fietsen, zvvemmen, lopen in het water) op peil te houden. Als begonnen wordt met een trainingsopbouw, is het belangrijk om in eerste instantie om de dag te trainen (het bot heeft dan steeds een dag de tijd om te herstellen van de belasting!). Els Stolk, bondsarts KNAU 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-36-


FENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINCEN SPAREN

Sunplein 4o

6lll

L) Land graaf

Tel. o45 - 53r 50 9r Fax o45 - 532 58 z4

- AUTOREKLAME - STANDBOUW

. REKLAMEBORDEN/ZEILEN . DEKORATIESCHILDERS . BEWEGWIJZERING


ATLAS-crosscircu it 200112002 Ook dit jaar werd in het ATlAS-crosscircuit weer over 5 wedstrijden getreden in alle jeugdklasses. Het circuit bestond uit:

. . . . .

ENCI-bergloop, Kapellerbosloop, Kerstcross,

BlG-Parkloop en de Abdijcross.

Evenals in voorgaande jaren nam een groot aantal van onze atleten deel aan deze wedstrijden. Als jeugdtrainers werd ons al snel duidelijk dat we de vruchten gingen plukken van onze successen op de baan in het afgelopen seizoen. Daar waar onze lopertjes in het verleden in nagenoeg alle categorieĂŤn in de prijzen liepen moesten we het dit jaar hebben van een individueel talent. Het was een bewuste keuze te werken aan de technische nummers en genoegen te nemen met wat "mindere" prestaties op de loopnummers. Desondanks werd er nog behoorlijk gepresteerd. Kijk maar hieronder naar een totaalovezicht van de prestaties van onze jeugd.

J-pup C Paul

1'1", 6.01

1",6.00

7", 4.48

19",4.10

2", 6.0g

1", 6.06

4u, 5.20

3", g.4g

4e,4.19 5e,4.23

5e,4.25

5e,8.18

1e,6.29 4e,6.44

J-oun B Peter

J-pup A Pim

4e,4.32

Tim

5e, 4.34

Jordy

10e,4.41

Roel

12", 4.55

Martiin

13'. 4.57

4e, 8.09

10",9.12

J-iun D lvo

12", g.39

7', g.57

Sebastian

13", 9.41

g", g.59

g", 9.46 10", 10.21

-38-

9e,7.22 10e,7 .40

9", 7.35

2e,7.36


Pieter

17', 10.19

11" 10.29

3e.5.17 4", 5.26

5e, 4.51 9", 6.03

5e, 5.52

8e,5.42

M-pup B Carmen Esra

Rebecca Nikki Danique Veerle

7", 4.27

6",7.32 7',7.33

8e.4.57

gu, B.47

2", 3.36

2u

6', 4.26

5", 6.5g 8". 8.02

6e,4.42

10",9.43

5', 6.58

gu, 5.05

9", 4.46

g", g.39

17". 5.28

17", 5.25

5", 4.14

6', 5.27

3u, 4.31

4', 4.42 6u, 5.01

4", 4.41 9", 6.31

,6.26

M-ouo A Eefie Melissa Alexandra Esha Janine Mvrea Shauni

8e, 5.04

1

Ă­u. 5.18

19", 5.29

19e,5.44

15". 9.41 16". 9.56

6" ,7 .44

11", 8.30

17e,9.57

19e, 5.35

7u,7 .02

12e, 5.00

2'1e,5.58

M-iun D Katharina

10',7 .43

Yael

13", 8.25 14u 927

Linda Lonneke Marqareth Charlotte

6". 5.53 10",6.32

6",4.34 7', 4.38

11u, 6.36

9", 4.58

6u, g.1g gu, g.30

2",6-45

10",9.36

15',8.47 12e,6.47

8e, 8.32

M-iun C DaniĂŤlla

4e, 6.33

9e

3e,5.27

3e,9 22 6e, 1 1.49

1

1.18

M-iun B Mieke Lenny

6e, 6.08

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wiel Frins

-39

-

1e, 9.29

5e, 11.01

2e.14.16


LK-Cross in Montfort 6-1-2002

Terwijl de oudere SĂŻB-ers hun tijd nuttig besteedden aan de nieuwjaarsborrel, hielden onze jeugdige atleten de eer van de vereniging hoog op de Limburgse kampioenschappen cross te Montfort. En hoe!. ln alle categoriĂŤn waar onze kids meededen presteerden ze goed met als uitschieter Mieke Nickien die het brons wist te bemachtigen bij de meisjes junioren B.

Jonqens 7

D

lvo Evkenboom

Jonoens oupillen A 6 Pim van Soanie 7

Iim Zeevaarders

J

Meisies B Mieke Nickien

6

Lennie Kleinen

9.11.02

5.47.19 5.47 43

11.48.00 13.52.72

Meisies D 12

Yael van Pelt

5.00

Meisies oupillen A 22 Esha Ramakers 23 Janine Zaoar

I

Meisies pupillen B Rebecca Zaoar 0-0-0-0-0-0-0-0

Wiel Frins

-40-

7.13.19

719.08

7.23.96


GEEVERS: EEN BEGRIP!

NUTH o45- s244242

VTANBN 0347-376474

ALMELO os4É872l2s

VELDHOVEN 040-2531900

(it:lï\íl:ll.$ CARROSSERIE.D ELEN

ROTTBRDAM 010-4ó2ó661


Limburgse kampioenschappen INDOOR 2-2-2002

Laten we maar meteen met de deur in het huis vallen:

o r o

Ă&#x2030;ĂŠn gouden (60 meter horden) en twee zilveren (_versprinsen en 800 meter) plakken voor Mieke Nickien: Voor het eerst in de qeschiedenis van STB deed een atleet mee op een ander onderdeel dan hardlopen: Dick van Pelt kwam uit op het onderdeel kogelstoten ! Verschillende atleten die de goed presteerden maar net buiten de medailles vielen.

We deden dus weer goede zaken op het Limburgs Kampioenschap Indoor.

Terwijl de rest van Nederland voor de buis hing om willem-Alexander

en

Maxirna te zien trouwen togen onze atleten en begeleider naar Dusseldorf.

Bij weersomstandigheden die een outdoorkampioenschap zicl't zou wensen werden in de Reinlandhalle de Limburgse kampioenschappen afgewerkt. Btj de heren masters had Dick van Pelt de primeur om als eerste STB-er ooit op een niet loopnummer deel te nemen aan de LK. Met zijn prestatie van 7m33 werd hij weliswaar niet eerste maar vestigde hij in ieder geval een clubrecord en kwam hij zijn belofte van verleden jaar na. Dick: geweldig en laat eerst maar een STB-er komen die jouw afstand verbeterd! Dan komen we bij onze absolute topper Mieke Nickien. Vanaf december trainde Mieke intensief naar de LK toe. Woensdags besteedde ze veel aandacht aan sprongkracht en horden techniek, donderdags werd op de baan hard gewerkt aan snelheid en uithoudingsvermogen, zaterdags stond afivisselend horden-, loop- en springtraining op het programma en 's zondags werd gewoon nog even het ATLAS-crosscircuit afgewerkt. Al die inspanning betaalden zich terug op die zonnige 2 februari in Dusseldorf. Bestond er in de hordenserie nog enige twijfel (Mieke werd 3" met 10.79), in de finale werd dat snel rechtgezet.De 60 meter over de horden werd in

42-


10.39 afgeraffeld. Hiennee verwees Mieke haar concurrentie resoluut terug en werd overtuigend Limburgse kampioene.

Ziehier het bewijs:

Op de 800 meter ging Mieke wederom voortvarend van start en moest

alleen in Suzanne Ruiters, die haar ook in het crosscircuit en bij de LKVeldloop de baas was, haar meerdere kennen. Met een schitterende tijd van 2.28,55 werd de zilveren plak binnen gehaald. Op dit onderdeel kwam ook Lenny Kleinen in actie. Ook voor Lenny maakte zich het harde trainen van de winterperiode betaald (ook zij traint 2 keer per week bij de jeugd, I keer bij de senioren en liep het complete ATLAS-circuit). Meldde Lenny nog vooraf dat zlj wel laatste zou worden, maar niets was minder waar. De 5" plek van Lenny rnet2.4J,2J is een prestatie waar menige volwassen loper alleen maar vau kan drornen. Bij het onderdeel verspringen was het wederom Mieke die rnet 4m89 haar beste prestatie (en dus ook het ch:brecord) ooit overtrof. Ook hier n-roest ze slechts ĂŠĂŠn atleet voorlaten en de tweede zilveren medaille was binnen. Hoewel niet in dezeltde klasse als Mieke kwamen meedere

43


atleten van STB op dit onderdeel uit. Bij de C-rneisjes eindige Daniëlla Michiels rnet 3m76 heel verdienstelijk op een 13" plaats . Brj de D-meisjes greep Natsha Immeker met 4m04 en een 4" plaats net naast de prijzen en zetten Charlotte Bongaarts 18" met 3m49 en Linda Kokkelkorn 32" met 2m46 hun eerste resultaten op een kampioenschap neer. Bij het hoogspringen had menigeen toch wel gegokt op een medaille voor Lenny Kleinen en Natasha Immker. Natasha greep net naast de zilveren plak (gelijke hoogte: 1m40, maar één foutsprong meer) en kwam met lm40 tot een prima 3" plaats. Helaas voor Lenny kwam zij hier niet tot haar gebruikelijke prestatie en bleef met I m40 steken op een gedeelde 4" plaats. Een overzicht van de prestaties van alle STB-ers:

Senioren mannen: Kogelstoten.

8"

Dick van Pelt

7m33

B-junioren meisjes: 800 mtr.

2' 5"

Mieke Nickien Lennie Kleinen

B-junioren meisjes(vervolg)

2.29,55 2.47,27 :

60 mtr horden

l"

Mieke Nickien

10.39

Hoogspringen

4" Lennie Kleinen Verspringen 2" Mieke Nickien

lm40 4m89

C-junioren meisjes: 60 mtr vlak

Daniella Michiels

9,24

Hooespringen

'1"

Daniella Michiels Verspringen 13" Daniella Michiels

lm30 3m76

44


suto . verkoop nieuw

en

gebruikt . ÍsPalatie en onderhoud

. 1e klas occasions met BOVAG garantie . inruil mogelijk

van alle merken . APK-keuringen . schade-taxaties en reparaties

:

KLTMMENDEHSTHAAT 95, KLIMMEN -TEL. (045) 405 13 58

B P TAN

KSTATIO N . CAHWAS H

HOGEWEG 78 VOERENDAAL.:

rEL. (045) ï7s 14 49

Ílonnmers- en timÍnerbadrijÍ

H. de Hhon bolro tr a45-53I8849 -4)-


D-junioren meisjes 60 mtr vlak

4" 5"

Natasha Immeker Yael van Pelt

8,86 8,95

Charlotte Bongarts 9,50 Lonneke Frins 10,17

600 mtr

6" 8" 9' 16"

Yaelvan Pelt Anke Papenborg Katharina Dresen Linda Kokkelkorn Hoogspringen 3" Natasha Immeker 8" Yael van Pelt I l" Charlotte Bongarts Verspringen 4" Natasha Immeker 18" Charlotte Bongarts 32" Linda Kokkelkorn Koqelstoten 5" Anke Papenborg I l" Lonneke Frins 13" Linda Kokkelkorn D-junioren jongens 1000 mtr

6"

2.01,77 2.02,35 2.02,59

2.l2,lg lm40 1m25

lm20 4m04 3m49

2m46

8ml7 6m48

6m22

Sebastian Dresen

4. 10,85

Verspringen

l8e 20" Zle

Pieter van Diepenbeek Sebastian Dresen Rob Fรถrster

3m28 3m20

3ml6

Kogelstoten

l5e

Rob Fรถrster

4m79

Wiel Frins 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

-46-


Jeugdatletiek (deel 2)

Na de vorige keer iets te hebben verteld over de onderdelen die je allemaal mag doen, deze keer iets over de spelregels bij de verschillende onderdelen.

Laten we beginnen met de startnummers: Bij alle technische nummers (balwerpen, kogelstoten, hoogspringen, enz) en bij de loopnummers tot en met 400 meter zitten de startnummers op de rug. Alleen bij de langere loopnummers (meer dan 400 meter) zitten de startnummers op de borst.

Dan het clubtenue. Bij alle wedstrijden ben je verplicht het officiĂŤle clubtenue te dragen. Voor STB is dat een wit singlet met donkerblauwe zijkanten en een donkerblauwe broek met witte zijkanten. En nu de onderdelen.

Loopnummers.

Startblokken worden gebruikt voor afstanden tot en met 400 meter. Bij gebruik van startblokker-r moeten de handen achter startstreep aan de grond komen en moet een

de

knie

grond zitten tot de starter klaar roept. Ook alletwee de voeten in de startblokken staan. staande start (langere afstanden dan 400 moeten beide voeten achter de startstreep

op

moeten

Brj meter) staan.

Tot en met 400 meter worden deze baan gaan, anders

alle wedstrijden in onderdelen mag je je wordt

gediskwalifi ceerd. Bij afstanden

boven de 400 meter

wordt niet in banen

maar mag

banen gelopen. Bij

dus niet

uitje

gelopen,

je

de

trekken, duwen of

tegenstander niet hinderen door

47


plotseling van richting te veranderen als iemand je in wil halen. Ook dan wordt j e gediskwalifi ceerd. Estafettes: stokje overgeven binnen het voorgeschreven vak. Dus pas aanpakken na het beginpunt en loslaten voor het eindpunt. Stokje overgooien mag niet. Als het stokje gevallen is, mag je hem oprapen. Ook mag je hiervoor uit je baan gaan als je je tegenstanders maar niet hindert.

Horden- en hindernislopen. Je moet helemaal over de horden springen. Been of voet er langs laten gaan is fout. Je mag de horden olnver lopen, maar dat mag niet met opzet. Bij hindernislopen mag je niet op de zijkanten van de waterbak springen.

Technische nummers.

Hooqspringen.

o o

I minuut de tijd. aanloop niet met krijt markeren

Je hebt voor elke sprorrg

Je mag je

maar kunt hiervoor tape gebruiken (na afloop weer verwijderen). . Je moet met I voet afzetten. . Als je iets (grond of mat) achter de lat aanraakt voordatje gesprongen hebt, is de sprong ongeldig.

Bij pupillen geldt dat drie keer weigeren gelijkstaat ongeldige poging.

Bij drie ongeldige sprongen achter elkaar

48-

ben

je af.

aan ĂŠĂŠn


N

AUT,.*,YKEIYBV K\ryALITEIT ALS NORM

r I r I

I I r r

verkoop nieuw selectieve occasions leasing financiering

WIJNGAARDSWEG

8

HEERLEN

- HOENSBROEK

TEL: ( 045) s2r24se FAX: ( 045) s630200

-50-

reparattes onderhoud schadereparaties APK keuringen


Wedstrijdkalender 2002

Ulaart 2002 le 02

IAL

lo íO

3tg. Twintig van Alpher \lphen a/d Rijn

ient (BEL)

ndoor interland junioren B Ned-Bel'lordrhein

la 23lZo

24

la 23

twintig van Alphen (IAAF RR, NRC)

AAF/BLE

lublin (lER)

NK veldloop

Stg. Promotie Den

)en Haag

)PC-loop (NRC)

Iilveren Molenloop

{aag

April 2002 la 06

-eiden Atleliek

-eiden

Za 06

:AA/FIDAL

)amaiore

7-o

itg. Parelloop

lrunssum

)arelloop (IAAF RR)

leisl

rlK baan 1Okm senioren/jongens A,

07

(lïA)

uropean challenge 1okm

April 2002 lÍ

12

(NAU/Fit

ikm meisjes A

lo

laesar

leek

Junioren C-D en pupillenen

la 20

W Achilles Top

(erkrade

lompetitie junioren C/D poule 52'l

aa 20

IAC

'{elmond

lompetitie junioren C/D poule 522

'-o 21

(NAUlstg. Rotlerdam

lotterdam

{K marathon senioren, Fortis

14

r'larathon

Vlarathon Rotterdam (IAAF RR)

lo 2'l

\V De Keien

Jden

lompetitie junioren B poule 44

lo

\v

Attita

tilburg

)ompelitie junioren B poule 43

ao 21

iAC Gemert

iemert

lompetitie junioren B poule 44

ao 21

qV Typhoon

forinchem

lompetilie junioren B poule 43

lo 05

qchilles Top

(erkrade

À/edstrijd Senioren en jun A & B

Zo 05

AAFA/AL

(ortrijk (BEL)

NK halve marathon

21

Mei 2002

-52-


)o 09

Jnitas

iittard

iuregiowedstrijd jun B

ao 12

(NAU/Lionitas

-eeuwarden

\K veteranen í0/1skm

vta 20

flAU/Stg. Marathon

Jtrechl

rdidas NK halve marathon

JtÍecht 26 'lr 24lZo

ruMAIFIDAL

liccione 9lTA)

ruK weg veteranen

Za 25lZo 26

IAL

terenthals (BEL)

vleerkampinterland junioren A,/B

aa 25

W Generaal Michaelis

lest

lompetitie junioren C/D poule 521

la 25

SVAC

/eldhoven

)ompetitie junioren C/D poule 522

La 25lZo 26

\V NOP

'-o 26

laesar

leek

)upillencompetitie

7o 26

Stg. Marathon

:nschede

ularathon Twente

\chilles Top

(erkrade

-K Pupillen

Zo 09

)hanos

\msterdam

le Nationale jeugd atletiek dag

Zo 09

(NAU/Arso'77

3roningen

{K baan veteranen

Zo 09

(NAUA/AL

StaveloUMalmedy

{K Berglopen

lo 09

itg. MaÍathon Leiden

-eiden

-eiden Marathon

Zo 09

)e Keien

Jden

lompetitie junioren

(erkrade

rupillen en junioren C & D

\ssen

laxion NK baan junioÍen

lelmond

3ebiedsÍinale junioren C/D poule

mmeloord

{ationale meerkampen

inschede

Juni 2002 !o

01

.BEL)

Zo 16

\chilles Top

(NAU/AAC'61 'lr 21lZo 23

la

22

{AC

B

A,/B

i21-522 \rnhem

)apendal Games

\chilles Top

(erkrade

rinale pupillencompetitie

(NAU/AV Unitas

littard

)elta Lloyd NK baan senioren

7-o 14

)hanos

\msterdam

\msterdam open

aa 20

/AL

leusden (BEL)

,,lacht van de

No26

itichting Papendal iames

1o 30

Juli 2002 la

O6lZo O7

-53-

Atletiek


7a 27

Jnitas

iittard

lenioren/juniorenA&B

Sittard

ienioren

Augustus 2002 la 03

Jnitas

/

junioren A & B

aa'17

Jnitas

littard

)upillen en junioren C-D

Zo 18

\chilles Top

(erkrade

lenioren en junioren fuB

aa 24

\VON

-leerlen

Veerkamp pupillen en junioren C/D

aa24lzo 25 (NAU/Spado

lergenopzoom

'lK meerkamp senioren/junioren A

/r 30

AAFA/AL

lrussel (BEL)

Vlemorial Van Damme (GL)

'-a 31

W'34/Kimbria

tlaastricht

lunioren C-D

September 2002 Zo 01

Itq. Marathon Heerlen

leerlen

Ielematicaloop

aa 07

Jnitas

littard

legiowedstrijd C-D junioren

4a 14

(NAU/Aquilo

rVinschoten

iK Rabo lnterpolis

1OOkm/NK

narathon veteranen 7-a

14lzo 15 (NAU/CAV Energie

larendrechl

'lationale meerkampen neerkamp jun. B

jun. C/D, NK

Za 21

\v'55

leerenveen

-andelijke finale junioren CID j1lm2

la

\V Sparta

)en Haag

-andelijke Ă?inale junioren CID m1lj2

itg. Stadsloop

Vaastricht

Stadsloop Maastricht

lindhoven

Varathon Eindhoven (IAAF RR)

\msterdam

)elta Lloyd Amsterdam Maralhon

itein

{K 100km senioren en veteranen

21

Lo 29

vlaastricht

Cktober 2002 Io 13

Stg. Marathon

:indhoven lo 20

Slg. Amsterdam Marathon

lo 20

(NAU/Ceasar

7-o

itq. Marathon Brabanl

27

tten-Leur

A/est Brabantse Herfst Marathon

tlovember 2002 Lo 17

Stg. Zevenheuvenloop

{ijmegen

December 2002

-54-

levenheuvelenloop (IAAF RR, NRC)


Verhalen over lopers

De herboren hardloPer De herboren hardloper was achter in de dertig toen hij voor het eerst problemen met zijn gezondheid kreeg ten gevolge van spanningen op z'n werk. Zich realiserend dat deze

spanningen

niet zouden afiremen, besloot hij ze

op

fit te worden. Hij ge-zondheid wat te z'n om middel als hardlopen het koos dokÍersadvies te bestrijden door tichamelijk

stabiliseren. Met z'n gouden creditcard schafte hii een trainingspak aan blj de sportafdeling van de Bijenkorf en ging in net-te kleding de keurig verzorgde lanen bij hem in de buurt op. Binnen enkele

maanden werd

hij

ontwikkelde

vegetariër, kreeg een beetje kleur en

w \,-r

ontspannen

Zijn

zakelijke

successen

vertoonden eveneens een

stijgende ltjn en binnen de kortste keren werd hem de

functie van Managing Director aangeboden bij het reclamebureau wÍuu hij als jongste bediende begonnen was.

De herboren hardloper kan vet voedsel en

kortademige

collega's nu helemaal niet meer verdragen. Roken wordt in zijn bijzijn niet aangemoedigd, mensen die na een lunch van drie uur met verbijsterde levers naar kantoor terugstrompelen, worden koel bejegend en er moet altijd een schaal vers fnrit op zijn bureau staan in plaats van een asbak. Hij voelt zich een stuk fitter en heeft nu veel meer energie voor buitenechtelijke verhoudingen. Hij mag dan een

vervelende gezondheidsfreak zijn, maar voordat hij aan hardlopen deed was hij een overbetaalde, slappe, drinkgrage en uit z'n krachten gegroeide schooljongen. B/M

-55-


Trainingen winterseizoen 2001 I 2402 DAG TIJD Ma.

r

Ma.

19.15

Di.

18.45

8.30

PLAATS

TRAINING

BEGELEIDER

Garage Menselers Sportzaal Kakert Garage Mengelers

Duurloop I uur Conditietraining I uur lntervaltraining

Vrije Training

Garage

Duurloop 1.15 uur PupillenA,B,C 1 uur Junioren I uur

Albert Verbunt Bert Nillissen

Baantraning

Wim v/d Linden Theo Schmeits Vrije training

Marjo Moonen Ger Bodelier John Hendrix

Theo Schmeits Wo.

18.30

Wo

18.30

Wo.

19.30

Do.

18.30

Mengelers Sportzaal Kakert Sportzaal Kakert Atletiekbaan

A.V.O.N. Vrrj.

18.30

Za.

10.00

Garage Meneelers Cooperbaan

Za.

1

1.00

Cooperbaan

Za.

16.00

Parkeerplaats

08.30

Zeekoelen Cooperbaan

Zo.

Duurloop I uur Pupillen A,B,C 1 uur Junioren 1.30 uur Rustige duurloop I uur Duurloop 1.15 uur

Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Jeugdtrainers Jeugdtrainers

Wim v/d Linden John Hendrix Theo Schmeits


*

COPY-CENTER LAN DG RAAF" Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLETJRENKOPIEĂ&#x2039;*I ander kopieenuerk i nbinden/lijmen en plastificeren tevens faxservice

Geopend ma.: 1 3.30-17.00u. Dinsdag Um vrijdag. 9.30-12.30 en 1 3.30-17.)Au. Zaterdag' 1 0.00-1 4.00u.

STB Clubblad 2002 nr 1  
Advertisement