Page 5

0m 15-45 uur verwachten de Showband BARBABA uit

h/ii ;

Schaesberg.

1

&-

voor hun hulp en steun.

On 17.00 uur is het dan zover. Met het startschot voor de fi-

naleloop voor de scholierenbekers opent directeur Boonman de COOPERBAAN.

I

-./

{?

Och ja, wij verwachten nogal wat bezoekers en doen een beroep op eigen leden, zoveel mogetijk aan het begin van de toegangsweg te parkeien.19.00 uur BEeEFmtr voor leden en genodigden in de kantine van 誰.C.N. hJij hopen dat iedereen qevolg geeft aan ons verzoek om samen een glaasje

te drinken. _: 5'" Aansluitend kunnen urij dan nog even doorzakken uraarbij een dansje niet uitgesloten is. Het bestuur van S.T.B. v,

STB Clubblad 1986 nr 4  
STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement