Page 45

)

31

I i

MAHATHON KLAZÏNAVEEN

Math Simons

2.

Albert Lieberg Math Simons blim EIeveId

SB

3.02

MARATHON UTRECHT 2 .49

3.18

MARATHON SITTABD

Gert lrlollersheim 4e Z.4g S j ef Hidder!:eks 3 .02 P ierre Í\,lu yrers 3 . 34 (van 712 M en 10 km nog geen tijden bekend)

NÏEUWE LEDEN

BIJ

DE S. T. B'

Beste spoftvrienden en vriendj_nnen. De vèreniging blijft groeien, vooral bij de j eugdleden en dat is ulat wij zo graag l,riIden. Bij ons volgende clubblad besteden wij aan deze nieuwe STB-populatie eens watmeer aandacht.0ok de namen van de overige aanwas sedert april wordt dan gepubliceerd.

Voor twee personen wil ik echter een uitzonde_ ring maken. Dat zijn KARL TRAGS, rvelke over_ schrijving heeft aangevraagd van Afcent Striders. en: een beginneling. Ger }rlolvers .

STB Clubblad 1986 nr 4  
STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement