Page 3

,

t.

VAN DE REDACTIE

テッer

gelegenheid van de opening van onze CO0PEBBAAN, is deze editie van ons STB-clubblad een

feestuitgave. Feest is er ook bij de redactieleden, omdat wij thans de beschikking hebben over een goede typemachine.

bij opvielwas, dat je ook op deze electronische machine taalfouten kunt typen. Maar het voordeel is,dat deze foutjes nu netter leesbaar zijn.

hlat ons daar meteen

U

leest op bladzijde:

2 opening Cooperbaan. 4 breuzel van de voorzitter. 5 familie sport-speldag I Estafetteknuppel.

10 vakantie verhaal 12 verjaarskalender 13 in en uit de ziekenboeg 14 Landgraaf on-spontaan 16 cl-ubfoto 19 triatlonners in actie 20 financieel overzicht 85 vliegende Hol}ander race 21 geslaagd ..en vakantiegroeten 22 Doping rvat is dat? 26 schimmels...br... 28 uitslagen uitslagen 32 wedstrijdkalender. . . . . Aan rJe totstandkoming van dit clubblad werkten mee: Dr Hans Ypma,Jo Simons, Wim Starmans, Fred Strating lnlim en Trea v.d.Linden,PauI van Hameren en het vakantieverhaal van Fieny en Henk. Het volgende clubblad verschijnt in de eerste week van september.Zorg voor goede copy, vooral vakantie-verhalen,

want de redactie geeft F 25,- voor het beste verhaal of origineelste kaart. DE HEDACTIE I,JENST U ALLEN EEN PRETテ終GE VAKANテ終E.

STB Clubblad 1986 nr 4  
STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement