Page 23

45

Plafondborrw l(erkrade tr.v. P. SCI{EPPERS

Showroom: Lindelaan 4, Kerkrade. Verkoop van plaíond-mateÍialen, elektrische materralen. hout- en ijzerwaren. DBEUMEX handcleaners. Overtuigt U zich van onze lage priizen en kom vriibliivend even binnen. Sysleemwanden yooÍ uitbreiding oÍ indeling van uw woning. Tclcíoon 045455635

OPENINGSTIJDEN:

maandag t,/m vrijdag 13.00 - 18.O0 uur zaterdag van 13.0O-17.OO uur

in de ochtenduren alleen tel. afsprrrken voor plafonds

TEGEl.zETTERSBEDRIJF

B-V. HILHORSTSimpelveld

St. Bemigiusstr. 25-27

Íel. 045'44?793

-

VOOR AL UW TEGELWEBK

O Alle voÍmen O D [J E 0 D

van

wandbetegelingen Allo vormen van vloerbetegelingen Plaatsing van steenstrips Plaatsing natuuÍsteen, marmeÍs. hardsteen Betegeling keukencombinaties wanden-bladen Levering van wand, vloertegels, tegellijnen Voorts alle benodigde materialen t.b.v. tegelwerkzaamheden Alle voorkomende reparaties van bestaand tegelwerk.

STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement