Page 22

14

llotĂ?mdgncl

2 a

Met Landgraaf Spontaan trachtte de Gemeente Landgraaf een goede zet te doen, offi bii de plaatselijke bevolking, meer bekendheid te geven van de verenigingen welke in hun gemeente

geregistreerd zij n. t',ij hraren er ook. Een sierlijk eigen standje met foto-reportages van onze activiteiten en voorlichtingsmateriaal m.b.t de Ioopsport. Orn het geheel wat meer glans te geven, hadden wij nog wat langlaufatri-buten uitgestald, en tevens een rolski-demonstratie. Geen hond die kwam kij ken r maar dat was niet aIIeen het geval bij onze stand.De enige plek waar het gezellig druk was, dat was de bui-tenopgestelde tapkast.Goed bekeken van de organisatoren, om op eig.en sportplaats te tap te 1aten lopen. De overige verenigingen h,as het ook toegestaan iets aan de man te brengen. Ons bracht dit een batig saldo op van f 5,- (zegge vijf hele guldens).Daarvoor stonden wij wel van 10.00 tot 18.00 uur met 5 personen. ( 5 stickers a-F 1,-) Och j a, het b/eer werkte niet mee, !{as de a}gemene klacht. Toch hebben wij"nog zo'n 750 reclamefoldertjes verdeeld. Daarop is ook 1 reactie gekomen bii het secretariaat. Toen de vraag werd beanttloord voor een heel jaar dat de contributie -haak f 30,gegooid. er op is, werd de Conclusie van het bestuur: nooit meer aaĂŻi meedoen, want zo spontaan is de Landgraafse bevolking nou ook weer niet. Kosten voor STB op deze dag: ca F400, - en dat is erg jammer.

STB Clubblad 1986 nr 4  
STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement