Page 21

1_3

IN DE ZTEKENBOEG Jan l{egh, r,uerd in het Brunssums e Ziekenhuis aan miniscus geopereerd op Vrijdag 13 Juni I.l.

Net toen hij zo'n beetje uit de verdoving kwam en bel.angstelling begon te krijgen voor de verpleegstertjes, stuurden ze hem alureer naar huis Dat uras op [tlaandag 16 j uni. 0nze redactie-tekenaar bezocht Jan thuis. Hij lag nog plat. De volยงende patient zullen ze wel een DOE HET ZELF pakket met handleiding thuissturen, zuchtte Jan teneergeslagen.

Eveneens op non-actief is onze voorzitter Jo Eyck. Een i'rardnekkige voetblessure die aI dateert vanaf het jaarsbegin.Jo Ioopt niet meer totdat dit letsel geheel hersteld is, Hoe dit er uj-t gaat

zien schetste onze redactie-tekenaar tijdens informatief bezoek tijdens zijn werk.

een

Er zijn ook verheugende berichten. Fred l4essing heeft de trainingsarbeid vreer hervat. Dan nog een spoedig herstel aan de geblesseerden toegenenst.

STB Clubblad 1986 nr 4  
STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement