Page 15

I dat je nooit ànders gedaan hebt dan zo hard mogelijk hollen achter de eerste aan. Plo-iseling zegt dan je trainer dai je 1. 26 over die 7/2 narathon MOET cloen. ïoch maar proberen. Jöhn uras weer haas. ïk moesí; hem wel 10 keer terug roepen omdat hij veel be snel liep. Bij krn 1, was de tussentijd 3 nnin.4O sec. Bij 2 km haalden r,.lij zelfs t'lim v.d.L'inden in, die ons toen prompt terugstuurde. Schema lopen was de opdracht en dat moesten urij toen nog leren. Eindtijd i-n Duisburg 1, u 24. Wij rvaren tevreden, Wim vond van niet, omdat wij 2 rrin. te snel traren.

het echto zbrare werk. De 3 uursbrainingen.De eerste training gehuld in het nieuwe STB r"rindpal. Resultaat: windpak goedgekeurd, 3-uurstraining afgekeurd.Ik raakte total-Ioss. Maar nu begon ik het door te krijgen. Het is een kwestie van leren doseren, daarom starttó-ik in Botterdam ook rustig nadat om 15.00 uur het startschot kLonk op de Coolsingel. In het begin wist ik niet wat er met mij gebeurde.Lieist 4000 andère lopers liepen om mij heen. Na zo'n 3 kilometer krarn er wai ruimie en kon ik mijn eigen tempo lopen. Doordat ik de eerste 30 km mijn krachten goed verdeeld had kon ik op het einde nog de beuk d'r in gooien. Resultaat een 321 ste plaats met een t,ijd van ?.52.04 en ApETROTS op Dan konÈ

mÍj

zelf.

betreft, heb ik voor het jaar mijn doel bereikt. Nu train ik voor baanwedàtriden om mijn basissnelheid nog iets te verbeteren.Dan rest

blat de langere afstand 1986

mij

nog tot slot de ESTAFETTE I(NUPPEL over te dragen aah iernand anders. Deze iemand andars is nu fanatiek bezig inet de voorbereiding voor de Almere triathlon. Ja de familie van Goor moet nu maar eens in de pen klimr,ren. Liefst schrijven ze allemaal een klein stukje. Harm cver Almere, zijn vroub, over de drie kinderen cle jeugd zelf iets over hun supersnelle tijden op het 100meterbaantjs bij onze Cooperbaan. AIs Mathei nog niei schrijven kan, Ís een tekening ook vrelkom. Dus sport,rienden 'ran de STB, verheug je op een ekstra dikke uitgave van ons volgende clubblad, geschreven en geiekend door de familie van Goor. P.

v.ll.

STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement