Page 27

x5

ln gesprek met :

Wiets Inlarrink, echtgenote van Fred Strating rn moeder van 2 kindet:en, Karen en Fred. I'Iie is tliets ? [^Iel. zelf zegt zíi,dat ze een 42 jarige gehuwde vrouh/ is, die heC leven als huisvrouw best aardig vindL. Kijk je aan de Kapellerr^/eg 30 te Heerlen ï.r/at beter om je heen, dan denk je op de sportafdeling van een groot warenhuis te vertoeven. Stapels renschoenen zie ikrmaar tevens 3 renfieLsen, t rBEeEfr."hB Eb elBiE EïïÈà"Ër.i E,q'ï"ft&làilFSbtfi sB ; 2*Ë#"r uitrustingen tot duiken toe, en al1es wat er"3*6tE[. zoal bijhoort. Maar vooral.stapels sportkledins voor in de was- of nel uit de hras. Jonge JongèrJe hèbt er geeiÍ rdee van, als het hele gezln sport bedrijftrhoeveel extra wasgoed dat oplevert.. Eenzaam is Wiets nooit. Bij a1 dat extra werk zi; Atch verheugen op 2 stille bewonderaarsn haar beide Lerse Setters. Bewonderensroaardig is ook dat Wiets bij veel STB-act1r,ri teiten steeds spontaan hulp biedt,inschrijvingenrCertifica ten, tijd-opname en noem maar op. Ze is helemaal betrokken bij de Sport en Trimclub. Haar eigen activiteitenzijn: Lid van een damesgymclub,

d" *iStEppEEfgtE"Ë"eí8rdËiÍia3tËf,Ëtt$rE*atfir#"if,*ae 28"i1 Hobby nummer I zijn echter de uitstapjes met de Caravan. Zowel 6 zomers als ook inde l^Iintertrekken zij er samen op uit. Op bezoek bij de (apellen^reg 30, geef t altijd een gevoel van rust....en zoyeel koffie als je maar op'kunt. Over Prestatie en snellere tijden wordË nimmer gesproken. We1 actief" .. .geen sportverdwazing. Bij al die drukte heeft Wiets ook nog tijd voor het lezen van een goed boek of een moeilijk breipatroon. Het bij deze rubriek aangegeven §fltr!'ool ook zeker op zijn plaats.

a.c&t«. dc SÍEà -

'iFs!.E

t

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement