Page 20

lg

DE ZIN VAN TIET KEUREN

je je a1s "oudje" laten keuren. Er wordt tegenwoordig veel geschreven over het keuren. De verplichte sporEkeuringen van verschillende bonden wi1 men afschaffen. Hiervoor in de plaats komt een vragenlijst die de aspirant sporter moet invu1len. En naar aanleiding hiervan wordt nagegaan of aLsnog een sportkeuring geadviseerd of verplicht moeL worden gesteld. Om over de zin van het keuren te praten moet je eerst weÈen wat je kunt laten keuren.Hiervoor delen we het lichaam in twee delen.De hartlong machine en heE loopapparaat (benen) Naar het hoofd wordt niet gekeken. (die afgetrainde bekjes zien we toch al te vaak op de t.v. vanuit Afrika en ook aan het verstand wordt vaak getwijfeld. Wie loopE er nou eeÍl Moet

triathlon).

Het hartlong apparaat wordt zwaalr belast bij inspanning en dat kan als er afwijkingen zijn op ouder"leeftijd problemen geven. Zoals iedereen weet heef t het hart een eigen zeÍluh/stelsel en bloedvaatstelsel (kransslagvaten). A1s er nu door vernauwing vaneen kransslagader te weinig bloed (Zuurdstof[ bij de hartspier komt en als ook nog een'sÈuk zenuw te weinil bloed krijgt raakt het hart van slag en staat soms stil (wat heel vervelend is voor de medelopers en de famalie thuis A1s je een longafwijking hebt wordt het hart nog z!,raàrder belast en krijg je nog sneller het trieste verhaaltje van hierboven. Afwijkingen aan de benen (b.v. platvoeten, jubeltenen' beenlengte verschil), en x-benen geven snelle blessures. En blessured zijn vervelend voor de loper zelf want hij kan niet meer goed lopen en krijgt zelfs de pest aan het lopen. Nu een anÈwoord op de vraag: keuren

ja of

nee:

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement