Page 2

CLUBBLAD SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

tt 1)6'l statu-taiz. als vereniging ge:.egis-i;reerd- i(ov"B{ aa.lg;esl oien i:i j d-e spoz.il:oncl lClr.U 1-1-198ï opge-.ic1rt

Bestu u rssa menstell i ng

Jo qy*ck I3i jgersi:erglaair l1 Schaesbe:'i,;

Le1.0z1,l-j11236

6371

secretaris

?oir 3o1!:

Eihejrcf l2. tjlach orrc:: ïiori:rs

íea. a45-324284

uCï't

,6331

I

Iil{ | veren

,jOIICr.C4CI_t.]

K-l,r-;"i s s;-'c::a

loet.rail-e

a,'; 49 " ':1.-29

fred- Si;-rai;ii:g ilapel.r;eg

3C

6415

Rli iieerlen

Uillern v..i. t,ini],el :',.,u.J"-Lr_1ers

644-$t 'ii

s

Sr.u,rs

Lra.:.-l;

zl O

;:-,.:::r

e1, C45-25A369

ffitr###g§ KLEUB: BLAUTJ/WIT MATEN:5TlM 12 + 13 GEWCHT lN MAAT 9: 275 GRAM YERKOOPPffIJS í 125.Ífi

!

.

e jL-Ll-1-I:3-r,1e e S

rei--.-rr:i Giz'o

*eL.Cri492-2925

Ir

voo:,zi.i;-i;eÏ

I r I

besiur:-z's1id-

bes'iur::siió Íri

e

"d-

s'r

r i j cls e cr ei

az'

Í a a*

+^-u ul'

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement