Page 1


2


In deze uitgav In deze uitgave Jaargang 27 december 2012 nummer 5 ’t eSTaBletje is het clubblad voor de leden van Sport- en Trimclub Brunssummerheide. Het clubblad verschijnt vijf keer per jaar.

Redactieadres Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven. Tel. 045-5352003 / 06-51296017 E-mail : redactiestb@gmail.com

Redactie Anke Linssen Theo Schmeits Herman Gerards

Uiterlijke inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: 1 maart 2013 Het volgende clubblad verschijnt in maart 2013

Verenigingsgegevens ............................................................................... 3 Weekschema trainingen 2013 ................................................................. 5 Contributie en lidmaatschap 2013........................................................... 6 Van de bestuurstafel (door Jos Janssen).................................................. 7 Van Cooperbaan naar atletiekbaan (door Theo Schmeits) ...................11 Mijn marathondebuut (door Ilya Nijsters) .............................................12 Even voorstellen… Andrew Simons (van de redactie) ...........................17 Mijn allereerste keer…. (door Guy Erkens) ............................................18 Baksteen door het venster… Nederland is een jungle!..........................19 Trailrunning (door Dennis Lymandt) ......................................................21 Nighttrail Vijlen (door Herman Gerards)................................................25 De spier als elastiek (door Nadine Chudy) .............................................26 Samenloop voor hoop ............................................................................27 Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) .......................................................28 Dank aan onze adverteerders ................................................................29 Michel’s en Lon’s Christmas Cooking Corner .........................................31 Oriëntatielopen (door Anke Linssen) ....................................................35 De smoezen van de NS (door Marcel Klein)...........................................37 Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) ..................................................37 Richttijden baantrainingen winterseizoen 2012/2013 ..........................41 Verjaardagskalender ..............................................................................43 Persoonlijk doel van… Rik Rompen ........................................................44 Beginnersgroep: Neem de benen! (door Wim van der Linden) ............45 Bezoek aan de dierentuin in Aken (door Kyra Gidding) .........................46


Verenigingsgegevens

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Vicky Teeken, Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf Tel. 045-5712812, e-mail : stbsecretariaat@online.nl

Penningmeester

Annick Ploumen, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf Tel. 06-10897824, e-mail : annickploumen@home.nl

Algemene zaken

Jos Janssen, Schepenbank 22, 6343 CV Klimmen Tel. 043-4591995, e-mail : jos.anny.janssen@wanadoo.nl

Leden

Wiel Frins, Exdel 12, 6373 AJ Landgraaf Tel. 045-5690303, e-mail : wiel.frins@planet.nl Caroline Radstake, Groenstraat 211, 6374 JP Landgraaf Tel. 045-5463589, e-mail : caroline.radstake@home.nl

Ledenadministratie

Frank Eisenga, Koempel 69, 6372 ND Landgraaf Tel. 06-44996122, e-mail : stbledenadministratie@home.nl

Jeugdsport

Dick van Pelt, Spaarweiden 37, 6374 MD Landgraaf Tel. 045-5325803, e-mail : dick.vanpelt@tele2.nl

Website

www.avstb.nl

Postadres

Eygelshovenerweg 2 L, 6374 KC Landgraaf

Bankrelatie

Rabobank Parkstad Limburg, rek.nr. 172433975 t.n.v. Penningmeester STB, Eygelshovenerweg 13, 6374 KB Landgraaf

Adverteren

Via het redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis.

4


Weekschema trainingen 2013

Dag

Tijdstip

Locatie Kwartaal 1

2

3

18:30

MG

TW

CP

19:00

HV

HV

HV

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Training

Tempo

Duur

Begeleiders

10 kmh

1:00

Theo Schmeits, Herman Gerards, Frank Eisenga

1:00

Marjo Moonen

1:15

Jos Bex, Ger Bodelier, Marcel Coerver, Wiel Frins, Richard Thomas

1:30

Jeugdtrainers

1:00

Theo Schmeits

4 Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun HV algemene uithoudingsvermogen, kracht en coรถrdinatie willen verbeteren. Intervaltraining. Deze zwaardere training is bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo TW willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen.

18:30

MG

TW

CP

18:30

TW

TW

TW

TW Junioren (sprint en horden)

18:30

MG

TW

CP

Duurloop bestemd voor lopers die al ongeveer een TW uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren.

18:30

TW

TW

TW

TW Pupillen A,B,C

1:00

Jeugdtrainers

18:30

TW

TW

TW

TW Junioren (werpen en springen)

1:30

Jeugdtrainers

1:30

Wim van der Linden

1:30

Jeugdtrainers

18:30

TW

TW

TW

Baantraining. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende TW lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training.

18:30

TW

TW

TW

TW Junioren (sprint en horden)

18:30

TW

TW

TW

TW

18:30

TW

TW

TW

TW Junioren (werpen en springen)

Optionele / vrije training. Geen trainer/begeleider aanwezig

16:00 winter 17:00 zomer

EX

EX

EX

EX

10:00

TW

TW

TW

TW Pupillen A,B,C

8:30

CP

CP

CP

CP

10 kmh

Rustige duurloop. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Legenda

Adres

TW : park ter Waerden

Sportlaan 5, 6374CM, Landgraaf

MG : Mengelers

Baanstraat 129, 6372AE, Landgraaf

CP : Oude Cooperbaan

Schachtstraat, 6373 CH, Landgraaf

EX : Exdel/Vlekkenkamp

Hoek Exdel / Vlekkenkamp, Landgraaf

HV : Sportzaal Hoefveld

Belvauer 58, 6373TT, Landgraaf

Vrije training

9 kmh

11 kmh

1:30

Jeugdtrainers

1:00

Harry Lejeune, Hub Collaris

1:00

Jeugdtrainers

1:15

Theo Schmeits

Telefoon

045-5318159

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wim van der Linden, Tel. 045-5217013, email : wlinden@brunssum.net Jeugd : Dick van Pelt, Tel. 045-5325803, email : dick.vanpelt@tele2.nl

5


Contributie en lidmaatschap 2013 Recreant

Wedstrijdlicentie

Jeugd

Lidmaatschap incl. basiscontributie Atletiekunie aanbevolen voor beginners per jaar:

€ 48,-

Als recreant + Wedstrijdlicentiekosten € 21,25 wordt afgedragen aan de Atletiekunie per jaar

€ 69,25

Eenmalig via automatische incasso telkens in januari (basiscontributie en wedstrijdlicentie) en via automatische incasso per maand:

€ 22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie Atletiekunie per jaar:

€ 54,-

Begunstiger

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30,-

Administratiekosten Atletiekunie voor nieuw aangemelde of gereactiveerde leden Overschrijvingskosten:

€ 6,-

€ 6,45 € 9,50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de Atletiekunie verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd.

Aktiviteitenkalender 2012 31 december

Maandag

Oliebollenloop, park ter Waerden 15:00 u.

Aktiviteitenkalender 2013 6 januari Maart 19 mei 8 juni 23 juni 22 september oktober 1 december 31 december

Zondag Zondag Zaterdag Zondag Zondag Zondag Zondag Dinsdag

Nieuwjaarsreceptie Algemene ledenvergadering (datum volgt) 34e Mayk van Beek Heideloop Samenloop voor hoop 29e Vaals-Venlo Estafetteloop 4e Biesloop STB Clubreis (datum volgt) 30e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop Oliebollenloop, park ter Waerden 15:00 u.

Kijk voor de aanvangstijden op onze website.

6


Van de bestuurstafel (door Jos Janssen) reacties van, zowel trainers als atleten, enthousiast. Baan is niet te hard, niet te zacht, bochten zijn goed te lopen (een punt van zorg tijdens de ontwikkeling van deze 300 meter baan ), etc.,etc. De opkomst tijdens de trainingen overtreft de stoutste verwachtingen. Soms lijkt het er even crowdy als op Times Square, New York City, rond deze tijd. De trainers overwegen hoe deze piekbelasting op te vangen. Het kan dan ook niet anders zijn dan dat ons ledenaantal de komende maanden explosief moet gaan stijgen. En…..je hoort niemand meer over het Cooperbaantje. Inmiddels is er, geheel in de traditie van onze “traditionsverein”, een “Stammtisch” gecreëerd in de kantine van UOW. Voor de gemeente Langraaf moet dit project al lang geslaagd zijn, Ter Waerden gaat het sportieve gezicht van de gemeente worden!! Beste STB-ers, Terwijl Limburg door een wit tapijt bedekt is, realiseer ik me, dat het jaar 2012 er weer bijna opzit. Wat een jaar voor AV-STB. Poeh….. Voor het eerst in het bestaan van ons cluppie werd er een volledige atletiek-accommodatie gerealiseerd op park ter Waerden. Een droom van jaren kwam uit!! Ondanks dat de aannemer, door de weersomstandigheden gedwongen, niet in staat was zijn werkzaamheden tijdig af te ronden, werd besloten de baan toch in gebruik te nemen en te openen. Wat kan mooi blauw mooi zijn ook zonder belijning. Medio oktober werd de nieuwe locatie dan ook, bij prachtige weersomstandigheden en onder massale publieke belangstelling, waaronder vele oud-leden, feestelijk- ja zelfs met champagne- geopend. Onze jeugdleden verzorgden een geweldige demonstratie van alle onderdelen van de atletiek. Na ongeveer 2 maanden gebruikt gemaakt te hebben van onze nieuwe tartanbaan zijn de

Naar buiten kijkend, realiseer ik me, dat aan dit schitterende witte tapijt ook een ernstig nadeel zit. Het bestuur heeft in overleg met de trainers besloten de baan niet open te stellen indien het schitterende blauw vervangen is door een maagdelijk wit tapijt. Dus geen baanactiviteiten tijdens sneeuw i.v.m. mogelijke beschadiging van het tartan. Het bestuur dankt nogmaals iedereen, die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van onze nieuwe accommodatie en de feestelijke opening. Terugziend in nog meer verwondering, constateer ik, dat we sinds enige jaren weer een echte Nederlandse kampioen onder onze leden hebben, Veerle Simons. Dat smaakt naar meer. Nu we in bezit zijn van deze prachtige accommodatie, verwachten we, dat STB de komende jaren nog vele malen aangenaam verrast zal worden door dergelijke prestaties. Dank aan de jeugdtrainers, die aan dit succes hebben bijgedragen.

7


De ontwikkelingen op Park Ter Waerden nemen steeds concretere vormen aan. Naast de infrastructuur is de laatste maanden natuurlijk ook aan andere zaken gewerkt. Zo is onder meer in samenwerking met Drukkerij Hamers een logo ontwikkeld. Het logo is gebaseerd op de vorm van een (jong) blad. De vorm is terug gebracht naar een organische, abstracte en dynamische vorm. Het beeldmerk van het logo staat voor gezondheid, puurheid, kracht/beweging, organisch, dynamisch en bescherming. De twee uiteinden komen naar elkaar toe en maken als het ware een omarmende beweging (teken van koesteren en bescherming). Doordat de twee uiteinden naar elkaar toe vouwen ontstaat er ook een overkoepeling, die staat ook voor de verschillende verenigingen die zijn aangesloten en verschillende sporten die er uitgeoefend kunnen/zullen worden. De organische/dynamische vorm staat centraal voor beweging en de mens. De kleur is afgeleid van een (jong) blad, wat een frisse, jonge en vernieuwende uitstraling heeft en waar gezondheid centraal staat. Er is gekozen voor een klassiek lettertype in combinatie met een organische vorm. Samen gecombineerd ontstaat er zo een modern, rustig maar krachtig logo. Waar men een eerlijk, vertrouwd maar toch professioneel gevoel bij beleefd.

8


De Kapellerbosloop was opnieuw een groot succes. M.n. de opkomst van het groot aantal jeugdige atleten belooft wat voor de toekomst. Prachtige resultaten van vooral onze vrouwen. Anke Linssen en Janou Homminga, de nummers 1 en 2 op de korte cross en Ellis Jacobs een mooie tweede plaats op de hoofdloop. Verder goede resultaten bij de mannen. Jammer dat er voor de speakers geen startlijsten beschikbaar waren. Dit gemis werd keurig opgevangen door Wim en Roger. Deze problemen bij de inschrijving hebben er toe geleid, dat de jeugdleden niet als STB-er herkenbaar zijn. Heel jammer. Het probleem rond de inschrijving heeft onze aandacht. Het mag de komende jaren niet

meer voorkomen. Desalniettemin, Theo dank voor de super organisatie. Sjef van Ooyen houdt van tradities en dus zien we elkaar natuurlijk op 31 december op de Oliebollenloop, waarop we trimmend afscheid nemen van het zo succesvolle jaar 2012. Start: park Ter Waerden, 15.00 u. Het bestuur verheugt zich ook al op jullie aanwezigheid tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari. Daarop vooruitlopend, dankt het bestuur iedereen voor zijn/haar inzet op allerlei vlak binnen de vereniging, wenst iedereen een “goeie roetsj “ en veel goeds, een goede gezondheid en een zeer geslaagd sportief 2013.

Ontwikkeling trainingdeelname Sinds de opening van de atletiekaccommodatie is het aantal deelnames aan de trainingen vanaf park ter Waerden wekelijks bijgehouden. We mogen stellen dat de opkomst bij alle trainingen zeer goed is, ja zelfs een toename te zien is bij met name de dinsdag en donderdag. Op weekbasis zijn er in totaal zo’n 70 a 80 deelnemers gemiddeld aanwezig. Hierbij is de zaterdag en zondag niet meegerekend. Ledenaantal Het ledenaantal bedraagt per 1/12 : 275 waarvan 206 senioren en 69 jeugdleden

Bestuur, trainers en redactie van het clubblad wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en sportief 2013!

9


10


Van Cooperbaan naar atletiekbaan (door Theo Schmeits) Het heeft lang geduurd maar onze vereniging is nu in het bezit van een heuse 300 m. atletiekbaan met alles erop en eraan. Een fantastische accommodatie die zich in het Limburgse mag laten zien. Eindelijk......., want het heeft jaren geduurd om dit voor elkaar te krijgen. Een kleine terugblik: Vanaf 1985 kwam, doordat het ledenaantal van S.T.B. sterk steeg de behoefte aan een eigen accommodatie. De plek was snel gevonden, een oude parkeerplaats aan de Schachtstraat. Er was inmiddels toestemming van de gemeente en het recreatieschap. Voor de realisering en onderhoud moest S.T.B. zelf zorg dragen. Er zou een 300m baan en een 100 sprintgedeelte komen inclusief een schuilhut en een trimparcours met trimtoestellen. Let wel, dit alles onder eigen beheer en eigen financiële middelen. Elke zaterdag werd er door een flinke groep STB’ers gewerkt aan de baan met het resultaat een mooie baan bedekt met let wel, houtvezels.

Originele tekening trimtoestellen

van

schuilhut

en

In drie weken tijd werd de afrastering gerealiseerd. De baan was omzoomd door een hekwerk van 250 palen en 320 meter planken. De schuilhut die er nu ook nog staat en de trimtoestellen werden iets later gerealiseerd.

middels een bezwaarschrift, de aanleg van deze kelders kunnen tegenhouden totdat WML toezegde een, minimaal gelijkwaardige Cooperbaan aan te leggen. En die kwam er, eind 1990 werden de werkzaamheden door bouwbedrijf Jongen afgerond. Wat waren we destijds trots op onze accommodatie, een heuse rode gravelbaan met een 100 meter sprintgedeelte en de mogelijkheid voor verspringen, kogelstoten en andere technische nummers. Dit laatste was voornamelijk bedoeld voor onze sterk in aantal groeiende jeugdleden. Even was er nog sprake van het bouwen van een kleedlokaal en verlichting, maar daar werd om financiële redenen vanaf gezien. Wij konden hiervoor gelukkig bij onze buren TCN terecht. Op 24 maart 1991 vond de officiële opening plaats. Daarna was er een druk bezochte receptie in de kantine van TCN en de dag werd afgesloten met een koffietafel in Carré.

We hebben ongeveer 21 jaar met plezier gebruik gemaakt van deze Cooperbaan, elk voorjaar met een groep STB’ers de baan weer onkruid vrijmaken en ander nodig onderhoud verricht. Op 21 oktober werd de vlag gestreken en sindsdien kan de S.T.B. gebruik maken van een prachtige volwaardige accommodatie op het park ter Waerden.

In 1989 is de, met veel eigen inzet aangelegde Cooperbaan, door de WML geclaimd voor aanleg van waterkelders. Hierop heeft STB, 11


12


Mijn marathondebuut (door Ilya Nijsters) Dinsdag 16-10-2012 zojuist weer een paar kilometer proberen te rennen, een herstelloopje noemt men dat dan. Tjonge wat ging dat slecht! Dan merk je pas dat je aan den lijve ondervindt dat een Marathon een aanslag is op je gezondheid en conditie. Eigenlijk altijd wel gedacht dat het wel zo meevallen, maar niet dus. Hoe is het dan toch zover gekomen dat ik die magische 42,2km toch heb gelopen en dan ook nog eens met een onverwacht goed resultaat? Het begon allemaal toch echt al eind April dit jaar. Na wat langere afstanden te hebben gelopen, mede als deel voor de voorbereiding van een uiteindelijk matige prestatie op de Venloop, begon het toch echt te kriebelen. Ik had wel eens vaker een uitlating gedaan in de trant van het voornemen óóit eens deel te nemen aan een Marathon. Maar er zat nooit een stok achter de deur en dus bleef de deur maar dicht gaan. In eerste instantie leek het me wel mooi om in Berlijn of New York de eerste keer een Marathon te volbrengen. Maar zo groen en/óf praktisch als ik zelf kan zijn dacht ik bij mezelf, waarom zover, waarom zoveel geld uitgeven voor een paar uur hardloop plezier als het in de buurt ook kan. Je bent dan net zo afgemat, maar dan met je eigen bed in de buurt als het moet en dat leek me toch wel zo comfortabel, dus ging ik eens zoeken naar een voor mij geschikte loop. Zoals ik dan ook weer ben, had ik toch een paar eisen waaraan m’n eerste Marathon moest voldoen. Misschien waren die eisen een deel van een mechanisme om maar iets te

vinden waardoor ik een smoes zou hebben om uiteindelijk de Marathon toch niet te hoeven lopen. Maar goed, de loop moest vlak zijn, dus Monschau viel al af. In de buurt, dus geen honderden kilometers ver, veel grote steden vielen daardoor ook af. En in het najaar, daardoor viel m’n oog eigenlijk op Eindhoven, nu zou je nog wel een handje vol andere Marathons kunnen noemen, maar het werd dus Eindhoven. 25 April ’s avonds op de bank, dan toch maar ingeschreven. Op die manier moest ik wel beginnen, wetende dat er een heel groot gat in m’n conditie was te overbruggen. Om die reden daarom ook nog tegen niemand iets gezegd, misschien zou ik het wel helemaal niet vol houden of wordt er onverwacht een bepaalde prestatie verwacht en komt er dan te veel druk te liggen. Nee, ik zou het op m’n eigen manier gaan doen. Natuurlijk ben ik geen expert als het gaat om Marathon trainingen, maar bij de dinsdag en donderdag trainingen bij STB was ik wel omringd door heel veel experts. Op de woensdag, bij de pupillen training, is er toch altijd m’n vaste vraagbaak Marcel Coerver die me van goede raad voorziet. Op de dinsdag en donderdag trainingen hebben andere clubgenoten me ook altijd goed van informatie voorzien, al waren ze niet op de hoogte van m’n plannen. Mijn devies voor alle trainingen werd dan ook vooral het duurvermogen uitbreiden ! In het begin was dat te combineren met de verschillende STB trainingen. Na een training naar huis rennen, vervolgens met een omweg naar huis en uiteindelijk soms ook naar de

13


training toe rennen. De intensiviteit van de trainingen ging er wel onder leiden en m’n knieën protesteerden ook, waartoe ik besloot om de nadruk te leggen op het duurlopen en de fysio te bezoeken. Begin Juni werden de STB trainingen verruild voor duurlopen. Deze duurlopen ging ik samen met Jurgen doen en tja, dan moet je het toch iemand vertellen. Hij was er gelijk razend enthousiast over. Sinds die tijd hebben we samen heel wat kilometers versleten. Duurlopen samen doen is toch veel leuker dan alleen, goed gezelschap is dan goud waard. Om een extra stok tussen de deur te hebben, schreef ik me in voor de Monte Sophia, maar dat is letterlijk en figuurlijk een verhaal apart. Begin Juli is er dan de zomervakantie, Mallorca was wel lekker warm, maar voor mij was het te warm om te lopen. Een hele week heb ik niets gedaan, WAT EEN HEL ! Bij terugkomst thuis, had ik er maar 30 minuten voor nodig om weer de hardloopschoenen aan te trekken en eens lekker van de frisse zomer te genieten. Ik had het gevoel dat m’n conditie 2 maanden terug in de tijd was gegaan. Dus motivatie ten top om nóg herder te gaan traininen. Uiteindelijk kwam toch alles weer goed, de Monte Sophia verliep naar wens. Normaal gesproken zou ik met 28°C zeker geen halve Marathon gaan lopen en dan zeker geen die zo pittig is als die van Meerssen. Maar overtuigd van m’n conditie en verslaafd aan de kilometers, ging ik dat dit keer dan toch doen. Het resultaat was niet echt naar tevredenheid, maar ik had ‘m wel uitgelopen binnen een tijd waarmee ik onder deze omstandigheden toch wel kan leven. Tussendoor de 9,6km Biesloop meegenomen waar ik voor m’n gevoel over heen zweefde na een duurloop van 30km in de benen te hebben van de donderdag te voren. Kort daarop is de Sint Pietersbergloop onder veel gunstigere omstandigheden dan Meerssen, maar toch minstens net zo pittig. En zie daar, ik loop een PR op de halve Marathon. Een teken dat m’n conditie op peil begint te komen. Maar ook dit is een verhaal op zich. Het mooie van de vele voorbereidende duurlopen is dat ik vaak heb geprobeerd zoveel mogelijk van de omgeving te zien. 14

25km richting Sittard over Duitsland, 30km via Merkelbeek naar Valkenburg, 32km naar Maastricht en nog een paar van dat soort loopjes, Allemaal pareltjes op zich en ik heb genoten met volle teugen. Limburg is te voet toch erg mooi, vooral als je het zoveel mogelijk onverhard probeert te doen. Het nadeel van de vele duurlopen en dan vooral de duurlopen door de weeks, is de honger die je ervan krijgt. Dit resulteerde vaak tot nachtelijke schranspartijen bij de koelkast. Liters yoghurt gingen eraan evenals allerhande kleine hartige zaken. Dan komt toch eindelijk de week voor de Marathon. Men zegt dat je dan (bijna) niets meer zou moeten doen. Nou, dat lukte me dus niet. Op dinsdag en donderdag toch nog beide keren ca 16km rustig gelopen. Ik hield me niet zo aan wat er in het algemeen werd gezegd, maar meer aan wat goed aanvoelde. Uiteindelijk was dat blijkbaar de goede keus. In de tussentijd heb ik ook een paar mensen vertelt mee te gaan doen aan de Marathon in Eindhoven en de combinatie van m’n Facebook posts van sommige trainingen was dus genoeg voor velen te om te begrijpen wat ik op 14-10 van plan was. Facebook liep dan ook al snel vol met veel spontane, ondersteunende berichtjes, ondanks dat ik de druk wel wat werd opgevoerd vond ik het helemaal super. Iedereen bedankt voor de support op de korte termijn !! Op zaterdag al naar Eindhoven gegaan omdat we vanaf het begin reeds een kamer hadden geboekt. Dat bleek enorm ideaal te zijn, want we zaten aan de Markt precies tussen de Start en Finish. Eerst even de startnummer opgehaald, om vervolgens tegen het hele top veld aan te lopen. Er zouden elk moment de startnummers aan de toppers worden uitgereikt. Ik dacht al dat ze niet op mij stonden te wachten, jammer. ’s Avonds, zoals het hoort Pasta gegeten en vroeg op bed gaan liggen en wachten tot het zondag zou worden. Hoewel het de hele dag geregend had zou het volgens de voorspellingen op zondag droog zijn en beloofde het in mijn ogen een prima loop dag te worden, fris maar droog. Dan is de grote dag eindelijk daar, en dan blijkt me voor de start nog een verassing te


staan wachten. Na zoveel kilometers samen te hebben versleten, kwam Jurgen met z’n gezin naar Eindhoven om me bij de Start aan te moedigen. Helaas kon hij niet bij de finish aanwezig zijn, maar dit was een mooie verrassing !! Bij de start aangekomen, bonkte m’n hart in de keel en snel ging ik naar het start vak. Tussen al die startvakken en mensen zie je dan ineens de bijzondere verschijning die Iwan Theunissen heet, onmiskenbaar door z’n snelle kapsel en blauwe compressie sokken. Eindelijk was het zover, het startschot viel en m’n Garmin viel uit J. Daardoor de eerste 120meter niet kunnen klokken, maar uiteindelijk had ik toch 42,4km op de teller staan ? Doel: het belangrijkste was uitlopen bij voorkeur onder de vier uur. Ik was van plan 5:15min/km te gaan lopen en me hier ook echt aan te gaan houden zodat ik op z’n langzaamste 5:20min/km gemiddeld zou uitkomen en zo binnen 3:45:00 zou binnen komen. Wellicht was dit een te progressief schema, maar het zou wel erg mooi zijn. Meteen vanaf de start loop ik in de buurt van twee belgische dames, die er naar uitzagen reeds vaker een marathon te hebben gelopen. Ze liepen echter net iets sneller dan mijn voornemen. Probeerde ik echter vast te houden aan m’n schema, dan liep ik niet lekker, ging ik iets sneller lopen, dan liep ik een stuk comfortabeler. Een paar kilometer hiermee gevochten te hebben, hakte ik de knoop door en liet m’n schema los en ging naar m’n gevoel luisteren. En dat was een goed plan, de eerste 21 km zaten erop voordat ik er erg in had, echter kilometer 21 had ik ook op 4:55min/km gelopen. Dat ging dus te snel! Gas terug en weer naar mezelf gaan luisteren. De twee Dames bleven mooi op gelijke afstand van zo’n 50 meter en langzaam maar zeker begonnen we steeds meer lopers in te halen. Ik had echt gedacht

bij 25 of 30km toch te moeten vertragen, maar tot m’n verrassing bleef het tempo hoog. Tot 36km, daar ging de knop toch snel om en veranderden m’n soepele benen (ahum) in een stel betonnen kolommen. Mensen aan de kant riepen vaak, pijn is fijn en meer van dat soort leuzen. Nou , als dat zo was, dan had ik de tijd van m’n leven, alleen was dat toch écht niet zo. De laatste 6,2 km werd uitlopen op karakter. Helaas had je aan de meeste toeschouwers niet veel, geef me dan maar de Venloop !! Wat gingen die laatste kilometers toch langzaam, althans voor m’n gevoel dan. Bij de laatste drankpost heb ik even de tijd genomen om rustig wat te drinken alvorens aan de laatste meters te beginnen. Wetende dat ik ruim binnen mijn gehoopte eindtijd zou finishen, maakte het laatste stukje echt tot een feestje, wat je in Eindhoven jammer genoeg blijkbaar alleen viert. Ik zou een verhaal kunnen schrijven waar je 3:41:01 minuten over zou kunnen doen, maar ik heb het geprobeerd tot de essentie te beperken. Kortom een super geslaagde debuut op een oersaaie Marathon, maar dat vond ik helemaal niet erg daar ik me goed op het lopen heb kunnen concentreren. Het is moeilijk uit te drukken hoe mooi het gevoel is van het voltooien van je eerste Marathon, maar ik hoop dat het verhaal een motivatie is om je over de streep te helpen om zelf dat gevoel mee te gaan maken als je eraan twijfelt om het zelf te gaan doen. Als je deel uitmaakt van een gezin, dan kun je dit alleen waarmaken als je er met z’n alle achter staat. In de voorbereiding gaat veel tijd zitten, plannen werden aangepast of verschoven om alle trainingen in te kunnen passen. Dankzij de support van mijn gezin heb ik de Marathon gelopen, Nathalie en Jasper, BEDANKT !

15


16


Even voorstellen… Andrew Simons (van de redactie) bekenden en vroegere teammaatjes. Bij UOW’02 was op dat moment ook behoefte aan nieuwe bestuursleden. En zo kwam het dat hij vanuit zijn eerdere bestuursfuncties uiteindelijk werd gevraagd om het voorzitterschap op zich te nemen.

Enkele weken geleden mocht de redactie een interview houden met Andrew Simons, de voorzitter van voetbalvereniging UOW’02, onze naaste sportbuur. In een korte inleiding vertelde Andrew eerst iets over zichzelf. In het dagelijks werk is hij regiodirecteur van de Onderwijsstichting Movare en geeft daarbij leiding aan 19 basisschooldirecties. Zelf is hij 16 jaar als onderwijzer werkzaam geweest. Naast de dagvullende taak als regiodirecteur, is Andrew vanuit Movare ook vertegenwoordigd in het project park ter Waerden. Zijn passie vond hij 30 jaar geleden in het voetbal, dat hij tot zijn achttiende bij de voormalige fusievereniging RKVV Waubach heeft beoefend. Knieproblemen en kleine blessures waren de reden dat hij, na enkele jaren voetballen in de zaal, noodgedwongen moest stoppen met deze sport. Dit was ook de aanleiding om vanaf toen met regelmaat de loopschoenen aan te trekken. Op de vraag hoe het kwam tot het voorzitterschap bij UOW’02 gaf Andrew aan dat dit min of meer een kwestie van toeval is geweest. Omdat zijn zoontje ging voetballen, kwam hij natuurlijk weer in contact met oude

In zijn toekomstvisie stelt Andrew dat de ontwikkeling van UOW’02 en de ontwikkeling van park ter Waerden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zoals op meerdere plaatsen in het land hebben we ook hier te maken met een krimpregio en is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. De dynamiek rondom UOW’02 heeft ertoe geleid dat er de laatste tijd flink geïnvesteerd is in professionalisering van de vereniging op zowel technisch als organisatorisch vlak. Het beleid van UOW’02 is er op gericht om met eigen spelers zo hoog mogelijk te voetballen. Zo is er een jeugdbeleidsplan, waarin de prestatieve en recreatieve route zijn beschreven voor de verschillende jeugdelftallen. De eigen identiteit en het familaire karakter bij UOW’02 is een belangrijk uitgangspunt. Van de samenwerking op park ter Waerden heeft Andrew hoge verwachtingen. Zo zullen er beslist nieuwe mogelijkheden ontstaan doordat mensen van STB, UOW’02 en Radar met elkaar de locatie delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de niet sportende ouders die hun voetballende jeugd op de training afzetten. Dit zou een doelgroep kunnen zijn voor een “start-to-run” initiatief waardoor een bepaalde binding kan worden bereikt. Een ander idee is om bijvoorbeeld een keer per jaar een hardloopwedstrijd voor de voetballers op de atletiekbaan te organiseren. Ook is vanuit de trainers bij UOW’02 onlangs gevraagd of STB iets zou kunnen betekenen m.b.t. loopscholing voor bepaalde jeugdelftallen. Op de vraag hoe de beheerstichting zal inspelen op toekomstige ontwikkelingen en de aantrekkingskracht naar buiten toe, gaf

17


Andrew aan dat er naast de twee kernverenigingen UOW’02 en STB, er ook nog andere gebruikers zijn op het park. Zo zijn er de Tennisvereniging, de Schutterij, BC Trilan en andere zaalsportverenigingen. Ook met deze verenigingen zijn er contacten en is het denkbaar dat zij op termijn ook een actievere samenwerkingsrol gaan invullen op park ter Waerden. Te denken valt hierbij ook aan de mogelijkheid om kinderen te laten

kennismaken met de verschillende mogelijkheden van het sportaanbod middels een knipkaart, om uiteindelijk een keuze te kunnen maken. Twee andere belangrijke doelgroepen zijn de ouderen en gehandicapten waarvoor met de komst van het park en het aanbod nieuwe mogelijkheden zullen ontstaan. Er is dus genoeg te doen en de mogelijkheden om van dit park een succes te maken zijn legio.

Mijn allereerste keer…. (door Guy Erkens) Voor mij geldt dat alles wat nieuw voor mij is, dat ik dat als spannend en interessant ervaar. Zo ook mijn allereerste keer. Mijn allereerste halve marathon, wel te verstaan. Wellicht dat velen mij nog niet kennen, ik zal mij in het kort voorstellen. Ik ben Guy, 24 jaar en ben geboren en getogen in Landgraaf. Sinds augustus dit jaar ben ik lid bij STB. Ik werk als leraar Lichamelijke Opvoeding in Sittard-Geleen en heb heel mijn leven al gesport. Van tennis en voetbal ben ik afgestapt, omdat ik erachter kwam dat één element in deze sporten mij vooral interesseerde: Rennen, hardlopen. Ik had niet zoveel op met het winnen en verliezen in de sport, in die zin, het ging mij steeds minder interesseren. Wat mij nu nog steeds interesseert is het gevoel van vrijheid dat ik telkens ervaar als ik ga hardlopen. Als ik ren, dan lijkt het ‘als vanzelf’ voor mij te gaan. Ik voel me dan licht en vol energie, het plezier neemt toe. Ik wilde zelf eens gaan testen wat mijn limieten waren. Hardlopen is altijd fijn, alleen als je nog zo jong

18

als ik ben, dan wil je toch eens kijken waar je grenzen liggen. Een eigenschap die bij mij hoort is ‘ongeduld’, ik ben namelijk ontzettend ongeduldig. Toen ik lid werd bij STB zag ik al meteen voor me hoe ik de marathon in New York zou rennen. Dromen namen toe, alleen dat is wel direct te veel van het goede. Een aantal wijze mensen om mij heen temperden mijn verwachtingen en stelden voor of ik niet eens met een halve marathon zou beginnen. Goed advies neem ik altijd aan, ik wist alleen niet waar ik moest beginnen?! Wim schoot te hulp en gaf mij een prachtig trainingsschema. In dat schema werd ik goed aangepakt en mijn trainingsdiscipline werd op de proef gesteld. Ik heb gemerkt hoe gemakkelijk de verleiding kan zijn om eens een training over te slaan. Ik heb de verleiding gelukkig kunnen weerstaan en ik voelde mij enorm fit en gemotiveerd om mijn eerste halve marathon in Eindhoven te gaan lopen. Geschatte tijd was 1 uur en


35 minuten. Dat leek mij wel erg pittig, maar ik houd van uitdagingen. Nerveus was ik ook, want ik wist totaal niet wat op mij te wachten stond. Eenmaal aangekomen in Eindhoven zag ik pas hoe groot dit evenement was. Ik had al veel positieve verhalen van mede STB-ers vernomen, maar wat waren daar veel mensen! Allemaal gemotiveerde en vriendelijke personen, in alle soorten en maten. Geweldig om te zien! Dan de start… Ik moest eerst nog goed zoeken waar ik zou gaan staan, door de drukte verscheen ik ook nog bijna te laat voor de start. Een moment dat mij goed is bijgebleven, is het moment vlak voor de start. Op dat moment zette iedere loper zijn klok goed en dat ging gepaard met het welbekende geluid. Doe dit maal ‘tigduizend’ klokken en je hebt een allesomvattend geluid dat je oren binnendringt. Dat was voor mij een magisch moment! Dan het lopen tijdens de halve marathon. Ik wist dat mijn ongeduld mij parten kon gaan spelen, dus ik deed het rustig aan tijdens de eerste tien kilometer. Deze wijze raad om rustig te starten heb ik mij tussen de oren geprent. Gaandeweg kreeg ik meer en meer energie en kon ik versnellen. Ik merkte dat ik

mij ‘leeg’ wilde lopen, ik wilde hier voor mij persoonlijk iets neerzetten. De kilometers verstreken, mensen langs de weg werden enthousiaster en ik kon gelukkig nog versnellen. De aankomst was grandioos en motiveerde je nog meer om alles eruit te halen wat erin zat. Ik finishte leeg, kreeg kramp in mijn benen en mijn ademhaling zat in mijn keel. Onverwacht had ik 1 uur, 34 minuten en een beetje gelopen en dat gaf wel een kick. Ik vind het mooi om te zien hoe een trainingsschema je snel kan laten verbeteren en dat alle gedane arbeid zich uitbetaalt op het ‘moment supreme’. Hierop terugkijkend kan ik vaststellen dat mijn eerste halve marathon mij heel goed bevallen is. Ook vind ik het gaaf om te zien dat elke loper een bepaalde waarde nastreeft. Dat kan zijn ‘gezondheid’, ‘goed voelen’ of ‘plezier’. Zoals ik het nu inschat streven lopers allemaal ongeveer dezelfde waarden na en doet iedereen dat op zijn eigen manier: Mooi om te zien! Het smaakt in ieder geval naar meer en met wederom een geweldige begeleiding van de trainers en gezelligheid van andere leden, zal ik ook voor een tweede keer een halve marathon ga lopen. We blijven gemotiveerd!

Noteer alvast in jullie agenda

49e Abdijcross Zaterdag 19 en zondag 20 januari

AV Achilles-Top Kerkrade Nationaal Crosscircuit 2013 en Limburgse Crosskampioenschappen. 1e Brooks Cascadia Trailrun

19


Baksteen door het venster‌ Nederland is een jungle! Nederland is een Jungle! Echt! Je kind kan elk moment door een langsrazende auto worden geschept of meegenomen door een ontsnapte tbs’er. Althans dat idee krijg je als je alle media tegenwoordig mag geloven. Geen wonder dat ouders zo voorzichtig zijn met hun kroost. Toch lopen de kinderen tegenwoordig maar weinig risico op schrammen. Waar je vroeger nog de kans liep met een bebloede knie thuis te komen na het rolschaatsen, worden de kinderen nu als ijshockeyers ingepakt naar buiten gelaten. Knie- en elleboogbeschermers om en natuurlijk een valhelm. De speeltoestellen zijn omgeven door een laag boomschors of kunststof valtegels. Niet dat de kinderen er ooit op terechtkomen want papa en mama staan altijd klaar om de kinderen op te vangen als het al mis dreigt te gaan. Internet en kabel tv kent kindersloten, en op school krijgen ze les hoe zich kunnen beschermen tegen digitale kinderlokkers. Nee, onze kinderen zijn niet bepaald aan de goden overgeleverd in onze maatschappij. Maar worden onze kinderen door al dat gepamper geen softies?

Sinds wanneer doen we zo overdreven? Vroeger waren de gezinnen groter en was er domweg geen tijd om alle handjes vast te

20

houden en alles werd geleerd met vallen en opstaan. Je hoorde af en toe te vallen want daar leerde je van. Als je van je fiets lazerde keek je de volgende keer wel beter uit. Als je je eigen brood niet smeerde ging je zonder eten naar school. Door de introductie van de anti-conceptiepil en het verdwijnen van de kerkelijke controle op de gezinsgrootte liepen de kinderaantallen per gezin drastisch terug. Gemiddeld 1,7 kind per Nederlands gezin. Dan krijg je natuurlijk dat men extra aandacht heeft voor de overgebleven prinsjes en prinsesjes. De opvoeding veranderde in een vorm waarbij het vooral leuk moest zijn voor de kinderen. Het is voor de kinderen dus een stuk leuker geworden. Maar doet dat gepamper niet meer kwaad dan goed? Als je nooit je eigen brood smeert omdat je ouders bang zijn voor dat scherpe mes leer je dus ook nooit je fijne motoriek oefenen. Daar heb je langer last van dan van een sneetje in je vinger. Kinderen groeien op met een volledig scheef zelfbeeld. Ze zijn onoverwinnelijk want ze hebben zich nog nooit pijn gedaan. Ze zijn fantastisch want voor alles wat ze doen krijgen ze applaus. Als ze dan later het nest verlaten blijken het helemaal niet zulke wonderkinderen te zijn. Hoe moet het dan? Stel eens regels op en leef ze na. Een vaste bedtijd, afspraken over huiswerk, regels over het computergebruik, al dit soort zaken zijn de basis. Het vraagt wel iets meer van de gesjeesde ouders die allebei hard werken en weinig tijd hebben. Ze willen alles snel even regelen en gaan geruzie liever uit de weg. Toegeven is dan wel erg gemakkelijk. Kinderen worden Primadonna’s die al hun wensen in


vervulling zien gaan. Ze weten niet beter! Ze zijn niet zo geboren. Dus‌. We moeten een beetje terug naar vroeger. Vallen is niet erg en je mag best je handen eens wat vaker laten wapperen. Je hoeft niet altijd achter een scherm want je kunt ook buiten spelen. Er zijn nog nooit zoveel buitenspeelplekken aangelegd als de afgelopen 10 jaar. Maak er gebruik van. Rol eens door het natte gras en daarna door de zandbak. Niks computeren, hup naar buiten! En zonder mobieltje. Want je kunt best een uurtje zonder. Watje anders

TIP Maak je kind lid van een hardloopvereniging (lekker veilig want er staat een hek om de baan en het kunststof van de baan is lekker zacht)

21


Trailrunning (door Dennis Lymandt) Trailrunning is aan een opmerkelijke opmars bezig. In ons gevarieerde STB-clubblad mag een artikel over trailrunning daarom niet ontbreken. Mijn eerste kennismaking met deze tak van de hardloopsport vormde vorig jaar de Koning van Spanje Trail in Gulpen. Ik werd toen ‘gegrepen’ door de bijzondere, ontspannen sfeer en de fraaie natuur en was meteen verkocht. Deze wedstrijd vormde voor mij zonder meer het sportieve hoogtepunt van 2011. Door een blessure (rug/rib) moest ik eerder dit jaar de 2e editie overigens helaas aan me voorbij laten gaan.

Wat is het verschil tussen crossen en trailrunning? Trailrunning heeft veel raakvlakken met crosslopen. Er zijn echter wezenlijke verschillen tussen deze twee hardloopdisciplines.

Wat is trailrunning? Trailrunning wil zeggen ‘off-road hardlopen’: door de natuur, over smalle paadjes (trails) en natuurlijke hindernissen zoals heuvels/bergen, rotsen en beekjes bedwingen. Steeds meer hardlopers zoeken deze uitdagingen op. Op zoek naar meer beleving in plaats van massale evenementen over asfalt en continu de focus op snellere tijden. Dicht bij de natuur, om de rust te ervaren en te ervaren hoe fraai de omgeving is. Ongeveer eenzelfde beweging hebben we 20 jaar geleden gezien bij fietsers, waar vanuit het mountainbiken is ontstaan.

Afstand Crosslopen zijn gemiddeld niet langer dan hooguit 12 km, bij een trail daarentegen zijn afstanden korter dan 10km een zeldzaamheid. Een zuivere trail gaat doorgaans over 2542km, terwijl er voor de echte “diehards” ook ultratrails zijn over nog langere afstanden.

Parcours Een cross speelt zich af op een afgezet parcours dat meerdere malen wordt afgelegd, terwijl een trail is uitgezet op 1 (grote) ronde. Voor de toeschouwers is dit misschien minder aantrekkelijk, maar voor een hardloper vormt “rondjes lopen” toch vaak de dood in de pot.

Periode van het jaar Crosslopen vinden in Nederland grotendeels in de winter plaats. Trails worden het hele jaar door gelopen. Zeker in het buitenland zijn in het voorjaar en de zomer legio georganiseerde trails te lopen. Motivatie Crosslopen wordt vooral gebruikt als middel om de winter door te komen, om met meer kilometerwerk en kracht goed voor de dag te komen op de atletiekbaan of bij wegwedstrijden. Trails worden vooral gelopen voor de beleving: het pure genieten van de omgeving en voor slechts een klein percentage ook om te presteren. Locaties Traillopen worden over de hele wereld gelopen en vaak zelfs in onherbergzaam gebied, zoals de Alpen, de Schotse Hooglanden, maar ook de Himalaya. Crosslopen vinden plaats in een beperkter gebied.

22


editie van de miljoenenlijn-trail in Simpelveld was dit jaar namelijk niet alleen te kort, maar bevatte ook te veel asfalt en ging over 2x hetzelfde rondje. In feite zit hier dan ook een “t” te veel in de naam. Miljoenenlijn-“rail” zou de lading beter dekken .

Ook in onze regio schieten trailruns inmiddels als paddenstoelen uit de grond. Eind oktober beleefde de Bear Trail in ’s Gravenvoeren, net over de grens bij onze zuiderburen, haar primeur. Hoewel de aloude Mescherbergloop zich niet als typische trailrun afficheert, komt ook deze hier zeker voor in aanmerking. Na mijn 1e kennismaking met deze loop in 2011, komt de editie in de huidige decembermaand (nota bene op mijn verjaardag) voor mij helaas nog te vroeg, gezien (de nasleep van) een hardnekkige hielspoor-blessure. En in januari is het helemaal raak als maar liefst 3 nieuwe trailruns plaatsvinden. Caesar heeft haar jaarlijkse cross in Beek aangepast tot de 1e Poort naar het Heuvelland Trail. En twee weekenden later zien de Brooks Cascadia Trailrun (onderdeel Abdijcross Kerkrade) en de Hivernal Trail (Snowworld Landgraaf) het levenslicht. Hopelijk ben ik tegen die tijd voldoende hersteld van mijn blessure. Dan zal ik hier zeker ergens aan de start verschijnen! Hoewel aan de naam van “Bemels Beste Boeren Bergloop” niet direct is af te lezen dat dit een trail is, is ook deze wel degelijk als semi-trail te bestempelen. Maar de gekozen naamgeving allittereert (BBBB) nu eenmaal beter. Omgekeerd zijn er ook niet-trails, die zich wel als zodanig naar buiten presenteren. De eerste

Voordelen van trailrunning Iedere hardloper loopt weleens een stuk offroad of bouwt dit soort lopen bewust in in zijn trainingsprogramma. Voordeel is dat je minder op snelheid, maar meer op gevoel loopt. Dit speelse karakter maakt lopen minder stresserend. Iedere stap die je zet is anders door de wisselende ondergrond, dus een goede concentratie is belangrijk. Door trails te lopen bouw je meer kracht op in je benen en krijg je sterkere enkels. Het is ook een training voor je bovenlichaam doordat je continu moet ‘balanceren’. De zachtere en afwisselende ondergrond beperken de impact op je gewrichten, waardoor je makkelijker langere afstanden kunt lopen. Trailrunning omgevingen Er zijn in Nederland veel geschikte plekken te vinden om te trailen. Hier in Limburg zijn uiteraard de meest pittige heuvels, Gelderland heeft de uitgestrekte Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug heeft alle elementen in zich en aan de kust heb je uitdagende duinstroken. In de Europese (berg)landen is deze tak van de hardloopsport al verder ontwikkeld. Er zijn in België (Ardennen), Duitsland, Frankrijk en Italië dan ook legio schitterende georganiseerde trails te vinden. Vaak beginnen deze in het dal, met een overgang van asfalt naar bredere onverharde trails. Als snel kom je op smalle bergpaadjes, de single trails. Nauwe passages komen vaak voor en het is niet ongewoon bij trails om 1.000m in hoogte te klimmen en te dalen.

23


Is voor trails een betere conditie nodig dan voor wegwedstrijden? Als je heuvelmeters opzoekt of moeilijke ondergrond (modder, boomstronken), dan heb je het als hardloper iets zwaarder dan op een vlakke weg. Je bent je namelijk meer aan het concentreren op je passen. Je ademhaling en hartslag zullen sneller omhoog gaan als je klimt. Het is de kunst om je tempo aan te passen aan de omstandigheden. Deze natuurlijke manier van lopen leert je goed luisteren naar je lichaam en na te denken over het tempo dat je loopt. Deze tak van sport draait om beleving en genieten van de omgeving. Je bent zeker niet de enige als je over moet schakelen op een looppas om op adem te komen.

afstanden te lopen. De afwisseling en landschappen werken ook positief voor motivatie en werken het langere afstand lopen wel in de hand. Vaak worden er naast de hoofdloop ook kortere afstanden (10-15km) georganiseerd voor minder ervaren trail-runners. Trailrunning bij STB? Misschien dat jullie na het lezen van dit artikel net zo enthousiast zijn geworden (of al waren) over trailrunning als ik. Het lijkt me een kwestie van tijd totdat ook de 1e STB-trail het levenslicht ziet. Misschien is het een idee om de Bergoploop op de Brunssummerheide van nieuw elan te voorzien door deze om te bouwen tot een heuse trail? Voorgaande is een bewerkte tekst van informatie op www.mudsweattrails.nl, aangevuld met eigen ervaringen als beginnend trailrunner.

Heb ik aparte schoenen nodig? Ja. Ga je serieus vaker off-road routes lopen dan is dit aan te raden. Je hebt dan meer grip en stabiliteit. Is trailrunning alleen iets voor doorgewinterde (marathon) lopers? Nee, dit is een misvatting. Doordat trailrunning minder impact heeft op je gewrichten (door afwisseling en een zachtere ondergrond) is het mogelijk om langere

24


Nighttrail Vijlen (door Herman Gerards) Het Vijlenerbos en omgeving was op vrijdag 9 november het toneel voor het eerste Facebook nighttrail project, geïnitieerd door Bert Vanwersch. Gelukkig bleek dat naast het lopen in het donker, ook de afstand van 20 km. niet uitnodigde tot een massale loopparty, maar dat het evenement beperkt bleef. Toch kwamen een twintigtal lopers uit alle streekgewesten van Limburg en zelfs België. STB was vertegenwoordigd met Janou en René Homminga, Guido Meys, Michel van Eert en Herman Gerards. Na een korte kennismaking en instructie van Bert, werd gestart om 19:00 bij Boscafé “Het hijgend hert”. Gelopen werd mét headlight en zonder reflecterende hesjes. Het eerste gedeelte van het parcours voerde ons door het Vijlenerbos omhoog richting Drielandenpunt en is het voor mij de eerste paar kilometer behoorlijk wennen en uitkijken waar ik loop. Al gauw heeft ieder toch zijn tempo te pakken en wordt met elkaar rekening gehouden. Vanuit het

Drielandenpunt komen we vervolgens via Preusbos op Belgisch grondgebied nabij Gemmenich. We zitten nu op de helft van de route en gaan we weer terug. Onderweg wordt genoeg gepraat en hebben we vooral ook veel plezier. Ondanks de pittige beklimmingen, die je in het donker niet ziet maar wel voelt, was het een leuke maar zware training. In Café Oud Vijlen werd na afloop uiteraard nog ene gedronken en kwam een einde aan dit uitprobeersel, dat naar meer smaakt.

De deelnemers van STB, Achilles-Top en Atletiek Maastricht aan de 1e nighttrail in Vijlen

25


De spier als elastiek (door Nadine Chudy) Hoe elastische spierwerking bijdraagt aan hardlopen op de hei. Naast de contractievormen waarbij spiervezels verlengen en verkorten, komt in functioneel bewegen ook nog elastisch spiergebruik voor, dat sterk verschilt van de concentrische (verkorten) en excentrische (verlengen) werking. Elastisch spiergebruik is in veel sporten dominant en kan een bepalende factor zijn voor prestaties. Wat er precies gebeurt tijdens een elastische contractie is nog onvoldoende in kaart gebracht. Voorlopig moeten we het nog doen met sterk vereenvoudigde modellen. Het belangrijkste model voor het verklaren van elastische spierwerking (reactiviteit) is model Hill. Voor het begrijpen van de basis van elasticiteit is een vereenvoudigd model Hill voldoende. In dit vereenvoudigd model wordt een spier ingedeeld in twee delen. Men spreekt over een SEC-deel (serie elastische component) en een CE-deel (een contractiel element). Simpel gezegd: - het CE-deel  zorgt voor contractie - het SEC-deel  passieve elastische deel wat in het verlengde van het CE-deel ligt. Bij de meeste snel uitgevoerde bewegingen treden grote externe (bijvoorbeeld: tijdens het hardlopen de schokken die men bij iedere stap moet verwerken) krachten op. Aan de hand van het model Hill kan in kaart worden gebracht hoe een spier met die krachten om kan gaan. Afhankelijk van hoe de CE-delen van de spier zich gedragen, worden de SEC-delen wel of niet uitgerekt. Bij grote externe krachten kan een spier als superelastiek functioneren. Deze elastische werking gaat als volgt: de externe kracht op de spier is enorm groot, hierdoor zijn de CE-delen van de spier niet sterk genoeg om voldoende tegenkracht te bieden en wordt de totale spier uitgerekt.

26

Bij het uitrekken moeten de SEC-delen van de spier weerstand geven tegen de grote externe kracht. De SEC-delen werken als elastiek en functioneren als schokdemper bij het opslaan van energie. Als het ‘elastiek’ wordt losgelaten, komt er energie vrij. Zonder de elastische eigenschappen van de spier zou er in een keer teveel energie vrijgekomen en is de beweging niet meer controleerbaar en zou het lichaam schokachtige bewegingen maken.

Vereenvoudigd Model Hill. Op plaatje A is te zien hoe de spier als ‘elastiek’ uitgerekt wordt en op spanning wordt gebracht. Op plaatje B is het ‘elastiek’ losgelaten, hierdoor is energie vrijgekomen.

Wat heeft al deze informatie nu te maken met hardlopen op de hei? Zonder deze elastische werking van de spieren zou een spier zich moeilijk kunnen aanpassen aan veranderende omgevingsfactoren zoals de wisselende ondergronden op de Brunsummerheide (denk hier bij aan: het losse zand, de stenen, hoogte verschillen). Had een spier deze elastische eigenschappen niet dan zou iedere stap als een schok verlopen en zou je je eigen hardloopbeweging niet meer kunnen controleren. Onze hardloopbeweging zou je dan kunnen vergelijken als een houten pop die bij iedere stap struikelt. De hoogteverschillen, het losse zand en de stenen in de hei zouden dit alleen nog maar verergeren.


Samenloop voor hoop 8 en 9 juni 2013 park ter Waerden Lopen voor het goede doel, voor KWF kankerbestrijding, een voorrecht om mee te mogen en te kunnen doen want het kan immers iedereen zomaar treffen!

Het is een loop van 24 uur waar men over een parcours wandelt met teamgenoten en andere deelnemers voor bovengenoemd goed doel. Vorig jaar vond het plaats op het sport en Leisure park. Dit jaar hebben wij van STB als onderdeel van sportpark ter Waerden de eer dat het daar georganiseerd wordt. Een groot feest in 24 uur, vele mensen wandelen, vele mensen komen kijken en moedigen aan, de nacht door. Daarnaast is er een openingsceremonie met de survivors die daarin lopen, een kaarsenceremonie, waarin als het donker wordt alle kaarsen die verkocht zijn aangestoken worden, erg mooi en indrukwekkend en er is nog een slotceremonie om gezamenlijk de 24 uur af te sluiten en met z’n allen één laatste ronde te lopen. Vorig jaar hadden wij van STB de eer om de vlag van de samenloop voor hoop rennend vanuit Waubach centrum te brengen naar het sport en Leisure park voor de opening, dit jaar misschien weer? Wie weet? Om ook ons steentje bij te dragen aan het goede doel willen we graag ook met STB meelopen. Wat houdt meelopen in? Je betaald 10 euro inschrijfgeld per persoon, en daarnaast zamelen we als team ook nog geld in voor KWF kankerbestrijding door bijvoorbeeld kaarsen te verkopen, sponsoren te werven etc. je kunt het zo gek niet bedenken als het maar geld oplevert voor het goede doel. Loop je met ons mee? Graag ook even per mail aanmelden zodat ik je ook gegevens kan sturen als we het inschrijfgeld moeten betalen en activiteiten gaan organiseren om geld in te zamelen. Natuurlijk kan iedereen dit al bij eigen familie en vrienden doen maar om nog meer te kunnen inzamelen kunnen we als groep nog andere dingen verzinnen om te doen. Ideeën zijn natuurlijk altijd van harte welkom! We hopen velen bij elkaar te krijgen en met vele groepen te kunnen lopen! Je mailtje kun je sturen naar: stbsamenloop@loopsjoon.nl Wij hopen op een grote deelname. Lonneke en Cor.

27


Om het nieuwe jaar sportief in te luiden nodigen wij jullie allemaal uit om met ons het glas te heffen tijdens de nieuwjaarsborrel op

zondag 6 januari om 14:00 u.

In sportcafĂŠ Phoenix Ter Waerden Tijdens deze borrel zullen de volgende jubilarissen worden gehuldigd : Albert Maessen, Sjef Hodiamont, Jo van Vlodrop, Tonny Geilenkirchen-van Ooyen en Jaques Senden.

28


Nieuwe leden (bron Frank Eisenga) Zoals altijd bij eind van het jaar zijn er veel mutaties bij onze leden, dit keer 17 afmeldingen maar er komen ook weer 14 nieuwe leden bij. Het houdt zich een beetje in evenwicht. We mogen als nieuwe leden verwelkomen: Marjo Wetzels Marjo is 53 jaar en woont in de Groenendaal in Landgraaf. Marjo gaat bij de andere Marjo in de zaal trainen. Rik Rompen Rik woont in Heerlen in de Caumerbeeklaan en is 31 jaar Maurice van Dinther Maurice woont zowat om de hoek van onze baan, Europaweg-Zuid. Maurice is 27 jaar. Eric Vervuren Eric de partner van Ingrid Ploumen is 44 jaar en woont in de Weegbree in Landgraaf Yael van Pelt Yael is na een paar jaar bij atletiek Maastricht getraind te hebben weer op het oude nest terug gekeerd. Yael, dochter van Dick en Carola van Pelt woont in de Spaarweide in Landgraaf en is 22 jaar jong. Jenny Mathijsse- Gerards Jenny, 48 jaar, is vooral donderdags op de baan actief. Jenny woont in de Maastrichterlaan in Landgraaf. Jos Hahnraths Jos woont in de Eisenhowerstraat in Heerlen en is 48 jaar oud. Francesca Klein Franscesca, 42 jaar, woont op het Jan de Wit plein in Landgraaf en is de moeder van Daniël

en Alexandra die inmiddels ook bij de jeugd van STB meetrainen. Marc Willems Marc, 46 jaar, woont op het Pucciniplein in Landgraaf Nieuwe Jeugdleden: Bob Leunissen Alexandra Klein Audrey Vreuls Daniël Klein Maud Missler

11 jaar 10 jaar 9 jaar 8 jaar 8 jaar

Beëindiging lidmaatschap: Anita Gelton Marc Meekels Ed Sistermans Marianne Bex Fer van Haaren Moni Kockelkorn (zaal) Frans Quaedflieg Ria Vermeulen (zaal) Laurens Slaats Wil Fleurkens De Jeugdleden: Bas Radstake Emre Pelzer Peter Bex

Dank aan onze adverteerders Bij deze willen wij als redactie van het clubblad van STB onze adverteerders van harte dank zeggen voor hun steun en bijdrage in het afgelopen jaar. Mede dankzij deze mensen kan ons clubblad, dat toch een belangrijke schakel binnen onze vereniging is, blijven voortbestaan. Wij wensen al onze adverteerders en begunstigers prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2013 toe.

29


30


Michel’s en Lon’s Christmas Cooking Corner Brandstof voor de oven

Amuse:

Usain Bolt heeft eens gezegd: “Als je de oven maar hoog genoeg opstookt, kun je erin gooien wat je wilt”. Hij doelde hiermee op een hamburger die hij at vlak voor een wedstrijd. Dit is natuurlijk een leuke aanzet tot de vraag: hoe zit dat nu eigenlijk met eten en hardlopen? Iedereen denkt nu natuurlijk meteen aan een berg spaghetti met een lepeltje rode saus erover. Prima natuurlijk, maar het kan ook wat leuker. Tijdens een hardlooptraining kwamen Lonneke en ik erachter dat we allebei deze passie voor koken delen en op het vriendelijke verzoek van Herman ontstond er deze nieuwe rubriek in het clubblad. Hierin willen we graag op zoek gaan naar wat ons lichaam nodig heeft voor en na verschillende wedstrijden om hier dan vervolgens een passend gerecht bij te vinden.

Zalm – mascarpone.

Als start van deze rubriek wilden we echter het hardlopen nog even op een zijspoor zetten. Met de kerst voor de deur, leek ons een kerstmenu een leuke aftrap. Genieten hoort immers ook bij een gezonde levensstijl en geeft motivatie om er daarna weer flink tegenaan te gaan. Lonneke en ik zijn zodoende op een zondagmiddag boodschappen gaan doen en aan de slag gegaan in de keuken. Er kwam een amuse met mascarpone, limoen en zalm, daarna courgettesoep met pesto, als hoofdgerecht kiprolletjes met spinazie en gefrituurde rijstballetjes en als toetje witte chocoladebavarois.

Ingrediënten voor 4 personen: 250 gram mascarpone 1 pakje gerookte zalm 1 citroen Dille blaadjes Mix de mascarpone samen met het sap van een citroen en stukjes dille (dit mix je door middel van een staafmixer). Mix hier tevens wat dille doorheen. Doe dit als bodem in een glaasje. Leg hier overheen mooi de gerookte zalm en maak het af met wat blaadjes van dille. Soep: Courgettesoep Ingrediënten voor 4 personen: olie 1 ui 1 teen knoflook 1 courgette 500ml groenten- of kippenbouillon 2 eetlepels groene pesto 200ml melk Fruit de gesnipperde ui en de knoflook in hete olie. Voeg, als de ui glazig is, de in blokjes gesneden courgette toe. Voeg de bouillon en de pesto toe en kook de courgette in ca. 8 minuten zachtjes gaar. Pureer de courgette met een staafmixer tot een gladde soep en roer de melk erdoor. Warm de soep nog heel

Hieronder hebben we de recepten opgeschreven. Groot voordeel van dit menu is dat je bijna alles ’s ochtends of zelfs de dag van te voren kunt voorbereiden. Zodoende hoef je ’s avonds niet meer als een dolle door de keuken te rennen terwijl de rest lekker aan tafel zit. Het opwarmen van de soep, de kiprolletjes in de oven en het bakken van de spinazie is het enige wat dan nog hoeft. Veel plezier met koken (en eten natuurlijk)!

31


even door en voeg zout en peper naar smaak toe. Hoofdgerecht: Rijstballetjes Ingrediënten voor 4 personen: 20gram boter 1 kleine ui 1 teen knoflook 200gram risottorijst 100ml witte wijn 400ml kippenbouillon 50gram geraspte kaas 1 ei 1 bol mozzarella Meel, ei en paneermeel om te paneren. Fruit de gesnipperde ui en knoflook in wat boter. Voeg 200gr risottorijst toe en blijf goed roeren tot alle korrels met de boter zijn bedekt. Voeg de witte wijn toe en wacht tot dit is opgenomen door de rijst. Voeg de kippenbouillon toe in kleine hoeveelheden. Als alle bouillon is opgenomen en de rijst gaar is een klont boter toevoegen en de geraspte kaas. Nu proeven en eventueel nog peper toevoegen. Als het mengsel is afgekoeld een geklutst eitje erdoor roeren. Nu met de hand een bolletje vormen en in het midden een blokje mozzarella duwen. De bolletjes paneren in meel, ei en dan de paneermeel. Vervolgens ongeveer een minuut frituren totdat ze mooi bruin zijn. Kiprolletjes Ingrediënten voor 4 personen: 2 kipfilets 4 plakken parmaham 250gram shiitakes 1 ei 50ml slagroom 4 blaadjes spinazie Bak de shiitakes in een koekenpan met wat olijfolie. Breng op smaak met een beetje zeezout en peper uit de molen. Laat dit afkoelen. Snijd de punten van de kipfilets en haal de haasjes er af. Pureer de kipstukjes, het ei en 32

de slagroom fijn in de keukenmachine tot een smeuïg mengsel. Dit kun je nog “sturen” met wat extra slagroom of een extra stukje kip. Breng op smaak met zeezout en peper uit de molen. Voeg de fijngesneden shiitakes toe. Je hebt nu “farce” gemaakt. Dompel 4 grote spinaziebladeren in kokend water (blancheren dus), haal ze uit het water en laat ze direct afkoelen in ijswater. Leg ze uit op keukenpapier en dep goed droog. Snijd de kipfilets over de lengte doormidden, laat het eindstuk aan elkaar zitten en klap de filets open (Zodat je twee dubbele filets krijgt die aan elkaar vastzitten). Leg tussen twee vellen plasticfolie en plet het vlees met een steelpan (lekker meppen dus!). Bestrijk de filets met een dunne laag farce. Leg er een plak Parmaham op. Strijk daar weer een laag farce over. Leg er een spinazieblad op en strijk er een laatste laag farce over. Rol de filet in een schoon vel plasticfolie strak op tot een rolletje. Wikkel er aluminiumfolie omheen. Gaar de rolletjes 20 minuten in de oven op ongeveer 150 graden. Spinazie Ingrediënten voor 4 personen: 500gram spinazie 2 eetlepels sesamzaadjes 1 theelepel grof zeezout Rooster de sesamzaadjes in een droge koekenpan tot ze een bruin kleurtje krijgen en lekker ruiken. Schep ze in een vijzel. Voeg het zeezout toe en vijzel het fijn. Roerbak verse spinazie in hete olie. Voeg de sesamzaadjes en het zout toe.


Toetje: Witte chocolade bavarois met cranberrysaus Ingrediënten voor 4 personen: 4 blaadjes gelatine 250 ml slagroom 100 gram witte chocolade 50 gram suiker bessenjenever 200 ml blanke vla Voor de saus: bessenjenever 350 gram cranberry’s 200 gram suiker 125 ml water vormpjes om de bavarois in te laten opstijven Ingrediënten voor 4 personen: 20gram boter 1 kleine ui 1 teen knoflook Week 4 blaadjes gelatine in koud water. Smelt 100gr witte chocolade met 50ml slagroom in de magnetron. Klop 200ml slagroom stijf met 50gr suiker. Verwarm 2 eetlepels bessenjenever en los hierin de gelatine op. Meng de likeur met gelatine met 200ml blanke vla. Spatel hier de slagroom door. Schep het mengsel in vormpjes naar keuze en laat 2 uur opstijven in de koelkast. Kook 350gr verse cranberry’s met 200gr suiker en 125ml water voor 10minuten. Pureer dit en zeef het zodat er zeker geen velletjes van de cranberry’s in de saus terecht komen. Voeg als laatste nog wat bessenjenever toe (het is tenslotte feest).

Smakelijk eten, Lonneke Frins en Michel Beckers

33


34


Oriëntatielopen

(door Anke Linssen)

Verandert je looptechniek als je onderweg moet kaartlezen? Orienteering is een sport die in Nederland niet zo heel bekend is. Desalniettemin bestaat er een Nederlandse Oriënteringsloop Bond (NOLB) die de sport op haar website als volgt omschrijft: het opzoeken van gemerkte punten in een natuurlijk landschap, via een zelfgekozen weg, al lopend, met behulp van een kaart en een kompas, al dan niet in wedstrijdvorm. De deelnemers trachten op een onbekend terrein individueel een aantal posten te bereiken, die aangeduid zijn op de kaart. De route is niet op voorhand

uitgestippeld. Deze posten zijn in het terrein herkenbaar door duidelijke, oranje rood witte bakens. Als bewijs dat je de gezochte post hebt bereikt, breng je via een controlekaart en stempels of elektronische chip die iedere loper mee heeft de juiste gegevens mee. Het is de bedoeling om het parkoers, bepaald door de bakens zo snel en correct mogelijk af te leggen. De sport heeft zijn oorsprong in Zweden, waar aan het einde van de 19e eeuw orienteering uitgroeide van een militaire training in navigatie over het land tot een competitieve sport voor militairen en later ook voor burgers. Ondanks diverse pogingen om de sport Olympisch te maken maakt orienteering (nog) geen deel uit van de spelen. In Nederland bestaan er 6 verenigingen voor het oriëntatielopen.

Voor ons ‘normale’ hardlopers lijkt het misschien wat moeilijk voor te stellen om met een kaart in de hand een wedstrijd te lopen. Waar wij al in de war raken van een afwezige parcourswachter of een verkeerd geplaatst bordje, zoeken orienteers hierin juist de uitdaging. Maar heeft dat navigeren nou eigenlijk invloed op je looptechniek? En als dat zo is, komt dat dan omdat je een mentale inspanning aan het leveren bent of puur omdat je een kaart in je hadden hebt en die probeert te lezen? Enkele onderzoekers uit Frankrijk vroegen zich dat ook af. Zij lieten een groep van 19 professionele en iets minder ervaren

oriëntatielopers een testloop doen op een loopband lopen waarbij de duur en intensiteit vergelijkbaar was met een reguliere oriëntatieloopwedstrijd. Tijdens een zo’n testloop simuleerden zij een oriëntatieloop. Ze kregen daarbij een kaart, met op de achterkant 30 vragen . Deze vragen hadden betrekking op punten die op de kaart aangeduid en met elkaar verbonden waren. Zo’n vraag was bijvoorbeeld: ‘De rode lijn kruist drie keer een stroompje’. Om te achterhalen of een eventuele afwijkende looptechniek veroorzaakt wordt door mentale inspanning moesten de sporters ter vergelijking een testloop van eenzelfde duur en intensiteit uitvoeren waarbij ze tegelijkertijd rekensommen uit het hoofd moesten oplossen. Ten slotte was er een

35


controle testloop waarbij ze alleen hoefden te hardlopen. De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat de looptechniek wel degelijk verandert onder invloed van het oriënteren. Er werden alleen verschillen opgemerkt tussen de oriëntatiesimulatie en de twee andere testlopen. De looptechniek wordt dus niet beïnvloed door mentale inspanning, rekensommen hadden hier immers geen invloed op. De aanpassing die de onderzoekers observeren in de loopstijl van de oriëntatielopers bestaan uit een verminderde verticale verplaatsing van de romp en

36

verminderde maximale verticale kracht. De onderzoekers suggereren dat de veranderingen in looptechniek veroorzaakt worden door het vasthouden van de kaart in een positie waarin deze leesbaar is. Bovendien denken ze dat de aanpassingen in de looptechniek wellicht blessures kunnen voorkomen. Overigens waren deze aanpassingen veel duidelijker waarneembaar in de elite lopers dan in de wat minder ervaren oriëntatielopers.


De smoezen van de NS (door Marcel Klein) Laatste twee maanden naar een aantal leuke loopwedstrijden geweest dankzij de vier kruidvat treinkaartjes die ik had ingeslagen tijdens de laatste treinkaarten-actie van het Kruidvat. Best wel gaaf, deze kaartjes, je kunt er een dagje het hele land mee door crossen met de trein voor weinig geld. Heb voor de tweede keer achtereen de halve marathon van Eindhoven gelopen, altijd leuk om hier te lopen, een groot evenement met veel publiek en een gezellige sfeer in het centrum van de stad. Het tweede kaartje heb ik gebruikt om naar de VUMC gebouwenloop in Amsterdam te gaan. Dit is een zeer aparte loopwedstrijd bij het VUMC ziekenhuis. Deze loop start buiten rondom het ziekenhuis, de route gaat dan door de parkeergarage en tenslotte door het ziekenhuis zelf, grappige ervaring, hardlopen door de gangen van het ziekenhuis, veel trap op en trap af. Daarna naar de zevenheuvelenloop in Nijmegen geweest, deze wilde ik graag lopen omdat ik ook twee keer de Nijmeegse Vierdaagse heb uitgelopen, was een mooie ervaring om weer terug te zijn op de zevenheuvelenweg, deze keer als hardloper. Het vierde en laatste kaartje heb ik gebruikt om deel te nemen aan de Westrandweg-Run, dit was een eenmalige loop over de nieuwe snelweg in Amsterdam-Sloterdijk, een mooi en groot evenement met goeie artiesten en veel deelnemers. En toen waren de kaartjes op en is het wachten op een nieuwe actie van het Kruidvat, de Blokker, de Hema of de Xenos. Maar voorlopig ook weer genoeg loopjes verder weg gedaan, komende tijd weer eens wat leuke loopjes dichterbij huis zoeken,zoals de kapellerbosloop (uiteraard), de Emmaparkloop, de Aachener Winterlauf, Kerstcross, de Sylvestermarathon en in Januari de nieuwe Hivernal-Trail. In de loop van komend jaar dan weer eens wat verder weg wat leuke wedstrijdjes doen, de zwemloop van de Stichting Triathlon Bodegraven lijkt me wel leuk ( andere STB sportclub) en zou wel eens een wintertijdloop om twee uur 's nachts willen doen, wordt waarschijnlijk de Tiedkwietloop in Steenwijk. En komend jaar de Marathon van Rotterdam,waar ik gratis mag deelnemen komend jaar, door fouten van de organisatie dit jaar, waardoor ik de 10 kilometer heb moeten lopen in plaats van de marathon. Maar nu eerst naar het kapellerbos, met de fiets.

37


Met ingang van 2013 heten wij

Schoenmode Stinski welkom als nieuwe adveerterder in ons clubblad

38


Diverse uitslagen (bron Frank Eisenga) 30/9 1 24 29 61 30/9 1553 7/10 21 10 13 15 5 19 26 28 14 7/10 326 648 7/10 1 2 13 18 1 8 12 5 5 6 1 1 4 7 9 1 16 7 3 4 13/10 123 14/10 4 10 4 5 7 8 29 59 60

Sint Pietersbergloop - Maastricht HM Iwan Theunissen Hub Wijnands Ilya Nijsters Geert Pouls Bristol Half Marathon HM Paul Jacobs Den Drieschloop - Valkenburg 5 km Hub Collaris 10 km Dennis Lymandt Dinand Radstake Marcel Klein 20 km Erik Haakma Jan Offermans Hub Wijnands Eric Notermans Peggy de Bas Brussels Marathon Jos Lempers John Haan 30e Mondriaanrun - Heerlen 5,1 km (Cat.plts) Martin Dumoulin Sjack Hoop Niels Hermans Tim Roks Herman Gerards Cor van Haaren Mayk van Beek Nicolle Schleijper Angelique Thomas Monic van Workum 10,2 km (Cat.plts) Iwan Theunissen Jos Krist Martin Dumoulin René Homminga Guido Pelzer Janou Homminga Frank Joosten Wil Fleurkens Pierre Muijrers André Roumen 37. Talsperrenlauf - Eupen 14,8 km Harry Hamers 34. Volkslauf - Geilenkirchen 10 km Ger Bodelier Jan Offermans HM Marcel Coerver Erik Haakma Guido Meys Martin Dumoulin Hub Wijnands Claudia Steinbusch Frank Eisenga

1:18:09 1:41:00 1:42:02 1:53:31

1:39:24

0:38:07 0:43:56 0:46:06 0:46:42 1:21:04 1:30:38 1:33:34 1:34:18 2:01:38 3:26:30 3:42:15

0:19:06 0:21:10 0:21:31 0:22:28 0:22:37 0:24:20 0:24:56 0:28:58 0:29:16 0:31:10 0:35:26 0:39:44 0:41:29 0:45:21 0:45:50 0:45:56 0:50:15 0:52:02 0:52:31 0:54:17

1:20:48

0:38:15 0:41:15 1:23:21 1:23:29 1:25:53 1:27:09 1:39:15 1:51:21 1:51:22

73 14/10 1189 1638 2704 14/10 627 1360 1418 4352 74 558 693 728 851 21/10 533 147 881 1768 2466 21/10 2 4 11 37 45 65 83 100 134 150 152 153 158 217 259 11 15 36 40 43 53 94 27/10 45 42 27/10 93 8 9 38

Vervolg 34. Volkslauf - Geilenkirchen Harry Hamers RheinEnergie Marathon - Köln Theo Wessels John Oostdijk Ed Sistermans Marathon Eindhoven HM Guy Erkens Marcel Klein Richard Kremer Edith Kremer Marathon Iwan Theunissen Peter Hendrix Ilya Nijsters John Haan Geert Pouls Amsterdam Marathon HM Anke Linssen Marathon Ger Bodelier Jos Lempers Hub Wijnands John Haan 33e Stadsloop - Kerkrade 5 km Richard Lavalle Kamiel Jacobs Rob Riksen Sjack Hoop Ellis Jacobs Herman Gerards Niels Hermans Marcel Klein Nadine Chudy Lenie Jacobs Pierre Muijrers Cor van Haaren Lonneke Frins Nicolle Schleijper Sibille Waszkiewicz 10 km Martin Dumoulin Marcel Coerver René Homminga Guido Pelzer Janou Homminga Tim Roks Femke van Heugten 1e Beartrail - Moelingen 14 km Michel van Eert 37 km René Homminga Int. Volkslauf - Herzogenrath 10 km Harry Hamers HM Martin Dumoulin Erik Haakma Hub Wijnands

1:59:39 3:40:57 3:49:54 4:13:34

1:34:42 1:41:07 1:41:35 1:57:42 2:45:50 3:30:12 3:41:01 3:44:10 3:50:40

1:31:09 2:47:31 3:12:16 3:26:10 3:33:13

0:16:27 0:17:07 0:17:56 0:19:49 0:20:17 0:21:19 0:22:27 0:23:19 0:24:39 0:25:21 0:25:27 0:25:28 0:25:39 0:26:06 0:30:24 0:37:43 0:38:26 0:43:35 0:44:04 0:44:36 0:45:50 0:50:26

1:14:30 3:49:47

0:54:51 1:23:09 1:23:15 1:37:52

39


96 27/10 62 4/11 2 4/11 75 18 169 272 6 164 299 331 4/11 1 4/11 1079 5530 4/11 1 4 6 4 31 11 15 36 17 4/11 4 8/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

40

Vervolg Int. Volkslauf - Herzogenrath Harry Hamers VUMC gebouwenloop Amsterdam 10 km Marcel Klein 40. Int. Volkslauf - Übach Palenberg 10 km Jos Krist 16. Rursee Marathon Lauf - Einruhr 5 km Harry Hamers 16,5 km Guido Meys Theo Wessels Cor van Haaren Marathon Iwan Theunissen Herman Gerards Marcel Klein Harry Hamers Scopias Klein Zwitserlandcross 8750 m Anke Linssen Marathon des Alpines Maritim - Nice Jos Lempers Peggy de Bas ENCI Bergloop - Maastricht 3,75 km Ellis Jacobs Carmen Jacobs Francesca Klein 8 km Kamiel Jacobs Niels Hermans Ronald Hoogeboom Ilya Nijsters Tim Roks Jürgen Schoumakers Ijzeren Man Volksloop - Weert 17,5 km Hub Wijnands 5 km Testloop Terwaerdenbaan Richard Lavalle Ger Bodelier Martin Dumoulin Erik Haakma Marcel Coerver Anke Linssen Sjack Hoop René Homminga Ilya Nijsters Rick Rompen Herman Gerards Dinand Radstake Maurice van Dinther Janou Homminga Hub Wijnands Frank Eisenga Cor van Haaren Eric van Theemsche Francesca Klein Eric Vervuren Jos Meens Lonneke Frins Ingrid Ploumen

2:11:06

24 25 11/11

0:48:38 77 17/11 0:38:55 46 0:26:59 1:08:09 1:24:03 1:29:58 2:57:20 4:06:24 4:50:38 4:58:33

108 17/11 3 18/11 8683 9263 18/11 87 143 24/11

0:39:45 3:24:44 4:35:13

704 25/11 16

0:16:07 0:18:46 0:20:12 0:29:46 0:37:51 0:37:59 0:38:32 0:39:07 0:39:20

39 40 1 1 1 7 14 10 4 26 25/11

1:20:20 0:16:40 0:17:50 0:17:52 0:18:03 0:18:04 0:19:31 0:19:45 0:20:40 0:20:46 0:20:50 0:20:51 0:21:13 0:21:15 0:21:40 0:21:52 0:22:05 0:23:24 0:23:33 0:24:02 0:25:08 0:25:24 0:25:50 0:26:15

2/12 1 2 25 26 28 6 35 42 46 48 52 53 12 54 14 70

Vervolg 5km testloop Kristi Hanssen Jenny Gerards Les 4 Cimes du Pays Herves - Battice 33 km Hub Wijnands 19. Rurbrückenlauf - Linnich 4,2 km Harry Hamers 13,5 km Harry Hamers 7. Geilenkirchener Cross - Teveren 9,2 km Erik Haakma 29e Zevenheuvelenloop - Nijmegen 15 km Marcel Klein Wil Fleurkens 9e Marathon Kasterlee Jos Lempers John Haan Westrandweg Run - Amsterdam 10 km Marcel Klein 24e Halve Marathon - Ell 7,5 km Ronald Smeets 12,5 km Cor van Haaren Pierre Muijrers HM Erik Haakma Rob Riksen Anke Linssen Ilya Nijsters Hub Wijnands Frank Eisenga Claudia Steinbusch Geert Pouls Tis (voor) niks - Geldrop HM Janou Homminga René Homminga Herman Gerards Marathon Jos Lempers John Haan 29e Sjef van Ooijen Kapellerbosloop 5,4 km Anke Linssen Janou Homminga Michel van Eert René Homminga Sjack Hoop Saskia Rademakers Herman Gerards Frank Joosten Cor van Haaren Ronald Smeets Eric van Theemsche Mayk van Beek Francesca Klein André Roumen Lonneke Frins Hub Collaris

0:28:23 0:31:52

2:50:31

0:19:40 1:15:06

1:14:34 1:15:11 3:27:20 3:39:36

0:47:25

0:37:54 1:05:14 1:05:15 1:21:44 1:22:25 1:32:33 1:36:10 1:36:54 1:46:33 1:46:36 1:52:28

1:43:13 1:43:14 1:44:23 3:35:11 3:55:21

0:23:56 0:25:02 0:25:40 0:25:45 0:25:47 0:26:29 0:27:12 0:27:51 0:28:17 0:29:19 0:29:41 0:29:44 0:30:01 0:30:05 0:30:21 0:33:09


2/12 2 5 2 3 2 14 17 18

29e Sjef van Ooijen Kapellerbosloop 7,2 km (cat.plaats) Richard Lavalle Rob Riksen Jos Krist Erik Haakma Ellis Jacobs Leo Kokkelkorn Ronald Bouwers Ronald Hoogeboom

0:26:46 0:28:31 0:28:37 0:29:21 0:30:37 0:31:15 0:32:52 0:33:01

14 21 22 4 6 7 8 33 10

Niels Hermans Ilya Nijsters Marcel Quaedvlieg Femke van Heugten Carmen Jacobs Claudia Steinbusch Petra Helms Marcel Klein Nadine Chudy

0:33:32 0:33:50 0:34:05 0:35:22 0:36:01 0:36:34 0:36:57 0:37:06 0:40:27

Richttijden baantrainingen winterseizoen 2012/2013 Naam Richard Lavalle Ger Bodelier Martin Dumoulin Marcel Coerver Erik Haakma Anke Linssen Sjack Hoop RenĂŠ Homminga Ilya Nijsters Rik Rompen Herman Gerards Dinand Radstake Maurice van Dinther Hub Wijnands Janou Homminga Frank Eisenga Cor v. Haaren Erik v. Theemsche Francesca Klein Eric Vervuren Jos Meens Lonneke Frins Ingrid Ploumen Kristi Hanssen Jenny Gerards

100m 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.34 0.38

200m 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.44 0.45 0.47 0.47 0.47 0.47 0.50 0.50 0.52 0.52 0.52 0.54 0.54 0.57 1.00 1.00 1.00 1.01 1.08 1.16

300m 0.57 1.02 1.02 1.02 1.02 1.07 1.09 1.13 1.13 1.13 1.13 1.15 1.15 1.18 1.18 1.19 1.22 1.22 1.25 1.30 1.30 1.32 1.32 1.42 1.54

400m 1.17 1.24 1.24 1.24 1.24 1.30 1.32 1.38 1.38 1.38 1.38 1.40 1.40 1.44 1.44 1.46 1.50 1.50 1.54 2.00 2.00 2.03 2.05 2.16 2.32

600m 1.58 2.07 2.07 2.07 2.07 2.15 2.19 2.27 2.27 2.27 2.27 2.30 2.30 2.36 2.36 2.39 2.45 2.45 2.52 3.00 3.00 3.05 3.09 3.24 3.48

900m 3.00 3.13 3.13 3.13 3.13 3.27 3.31 3.45 3.45 3.45 3.45 3.49 3.49 3.45 3.45 3.58 4.12 4.12 4.19 4.30 4.30 4.39 4.43 5.06 5.42

1000m 3.20 3.35 3.35 3.35 3.35 3.50 3.55 4.10 4.10 4.10 4.10 4.15 4.15 4.20 4.20 4.25 4.40 4.40 4.48 5.00 5.00 5.10 5.15 5.40 6.20

1200m 4.00 4.18 4.18 4.18 4.18 4.36 4.42 5.00 5.00 5.00 5.00 5.06 5.06 5.12 5.12 5.18 5.36 5.36 5.46 6.00 6.00 6.12 6.18 6.48 7.36

41


42


Verjaardagskalender

6 9 9 10 11 12 14 14 15 15 17 18 18 18 18 20 21 21 21 23 26 27 27 28 28 29 30 30

Januari Caroline Radstake-Brounen Henny Vijgen Mayk van Beek Guido Pelzer Herman Kremer John Haan Micheline Hosek Marcel van de Pol Theo Schmeits Albert Verbunt Alice Lendfers Ronald Hoogeboom Youri Gidding Femke van Heugten Kamiel Jacobs Jan Schwanen Ron Fens Jos Krist Louis van der Wouw Rob Smulders Francien van Haaren Huub Collaris André Roumen Ger Schaffhausen Tom Schmit Mirte Florie Annelies van Dijk Isabelle Bastiaens

48 56 47 47 48 55 40 45 66 66 64 43 17 33 21 59 50 54 53 46 47 61 63 59 9 14 58 11

1 3 4 4 7 9 9 12

Februari Roger Gillissen Tristan van der Tuyn Ronald Bouwers Marc Willems Claudia Steinbusch Imme Wagemans Daan Wagemans Daphne Simons

52 10 38 47 31 15 15 17

12 13 14 17 17 18 18 18 18 21 23 24 25 25 26 28

Veerle Simons Huub Weijenberg Dylan Loers Marcel Quaedvlieg Dinand Radstake John Born Sterre Knoben Wim van der Linden Marie-Therese Weelen Martin Dumoulin Rob Riksen Sander Vaessen Stef Smeets Pierre Muijrers Raph Silvertand Connie Tempelman

17 59 12 46 46 54 8 59 44 38 50 12 15 65 12 42

7 10 11 12 15 15 16 17 19 20 21 22 22 27 28 28 29 30 30 31

Maart Jay Cornelissen Hein Severens Mario Collet Ingrid Ploumen José Entjes Ryan Dera Tim Quaedvlieg Jochen Hanssen Daniël Klein Gerda Raemaekers Manon Rothkrans Sharyn Spanjer John Hendrix Lonneke Frins Richard Kremer Dorota Bertrand Jill Vanthoor Monique Borghans-de Haan Astrid Kokkelkorn Arno Hanssen

11 63 55 42 54 9 13 41 9 51 21 16 66 23 47 44 13 47 47 41

43


Persoonlijk doel van… Rik Rompen ik wekelijks met mijn ouders meegegaan, maar vanwege mijn studie en interesse in andere sporten, ben ik een tijdje gestopt. In 2004 heb ik het hardlopen weer opgepakt. In het begin dacht ik heel overmoedig om die 10 km wel weer even te doen in 45 minuten, maar dat viel toch zwaar tegen. "Wat is er aan de hand?" Vroeg ik me af. "Mijn conditie is toch goed?" Blijkbaar was ik het lopen toch een beetje verleerd, en uiteindelijk ben ik toch maar rustig "opnieuw" begonnen. Vervolgens heb ik een aantal jaren zo'n 2x per week gelopen, meestal een uurtje (ca. 12 km), echter zonder verder doel.

Eerst zal ik mezelf even voorstellen: mijn naam is Rik Rompen, ik ben 31 jaar, getrouwd met Patricia en samen zijn wij de trotse ouders van een zoon van 2,5 (die nu al iedere keer als ik ga lopen roept: “papa, ik ga mee sporten”, waarna hij met zijn jasje en schoenen klaar staat om mee te gaan) en een dochter van 5 maanden. Al geruime tijd twijfelde ik om lid te worden van STB. Een aantal lopers kende ik al en regelmatig werd gevraagd wanneer ik nou eindelijk eens een keer (vrijblijvend) mee kwam trainen. Eind oktober heb ik de stap genomen en heb ik me aangemeld voor een “proefmaand”. Met ingang van 1 december 2012 ben ik “echt” lid van de STB. Tot nu toe bevalt het prima! Mijn "loopcarrière" is al begonnen toen ik een jaar of 9 was. Iedere zondagochtend ging ik met mijn ouders (samen met nog een aantal lopers) een uur hardlopen op de Brunsummerheide. Ook liep ik wel eens een wedstrijdje. Bij de schoololympiade (basisschool, groep 7 en 8) deed ik steevast mee aan het onderdeel atletiek. Ook kan ik me herinneren dat ik heb meegedaan aan de Abdijcross. Eenmaal op het voortgezet onderwijs mocht ik jaarlijks mee naar de Schülerlauf in Erkelenz. Tot een jaar of 18 ben

44

Halverwege 2009 deed ik voor de eerste keer weer mee aan een wedstrijd (Maastrichts mooiste, 5 km (24:09). Een aantal weken later bedacht ik me dat ik het toch eigenlijk allemaal wat serieuzer aan wilde pakken. Op naar de sportwinkel voor een nieuwe outfit en een paar nieuwe loopschoenen. In december 2009 liep ik voor het eerst mee in een wedstrijd van de STB: de Kapellerbosloop. Het voelde voor mij een beetje als een “nulmeting”, ik kon hiermee een beeld krijgen waar ik stond. De korte cross heb ik destijds in 27:53 volbracht, na afloop had ik een tevreden gevoel! Daarna heb ik de frequentie opgevoerd naar 3x per week en ben ik doelen gaan stellen. In juni 2011 heb ik me ingeschreven voor de halve marathon van Eindhoven. Aangezien ik nooit verder dan 14 km gelopen had, was dit een nieuwe uitdaging. Nadat ik de halve marathon succesvol voltooid had (1:45:54) wilde ik nog langere afstanden lopen! Vanuit mijn werk kregen we de mogelijkheid om de marathon van Hong Kong te lopen. Dat werd dan ook mijn volgende doel. Op internet heb ik een trainingsschema samengesteld en op 5 februari 2012 was het dan eindelijk zo ver. Mijn streven was om de eerste marathon in ieder geval onder de 4 uur te volbrengen. Als doel stelde ik 3:45, uiteindelijk ben ik daar nog onder gebleven (3:36:15). Van te voren heb ik me altijd voorgenomen om maar 1x een


marathon te lopen, daar ben ik echter nu al op terug aan het komen. Al die tijd heb ik zo'n beetje alleen gelopen. Dat had zo zijn voordelen: gaan wanneer ik zelf wilde en ik hoefde met niemand rekening te houden. Het had echter ook nadelen: het is toch wel eenzaam zo alleen, zeker bij de lange marathon trainingen (25+ km) was het soms erg saai en vroeg ik me af: “waarom doe ik dit”. Het leek het me nu dan ook echt tijd worden om ook met anderen te gaan trainen, mijn looptechniek te verbeteren en mijn PR's aan te scherpen. Mijn doelen voor de komende tijd vertalen zich dan ook in het verbeteren van de 10 km tijd, de halve marathon tijd en ook het verbeteren van de marathon tijd is nog een van mijn doelstellingen. Mijn doelstellingen zijn

respectievelijk onder de 40 min op de 10 km (PR nu: 42:22), halve marathon onder de 1:30 (PR nu: 1:34:03) en mocht ik in de toekomst nog een marathon gaan lopen, dan wil ik zeker trainen om onder de 3:30 te blijven. Waarschijnlijk wordt het op het moment dat ik al mijn doelstellingen heb gehaald tijd om weer nieuwe doelen te stellen, per slot van rekening wil je toch altijd sneller worden ;-) Op dit moment train ik zo’n 3x per week. Hierbij probeer ik een loop van 15 km te doen, daarnaast een snelle(re) loop van ongeveer 12 km en op donderdag probeer ik aan de baantraining deel te nemen. De komende tijd hoop ik de leden van STB beter te leren kennen, zodat ik me snel thuis ga voelen. Tot ziens op de (overigens prachtige!) baan of tijdens een training en/of wedstrijd!

Beginnersgroep: Neem de benen! (door Wim van der Linden) Exclusief voor beginnende lopers bij STB Jullie kennen de projecten voor beginnende hardlopers in de ons omringende gemeenten wel. Tot nu toe is STB daar zijdelings bij betrokken geweest, maar dat gaat in februari veranderen. Doordat op onze nieuwe baan veel startende lopers verschenen, ontstond het idee om een eigen beginnersgroep bij STB te formeren. Het is de bedoeling dat er medio februari gestart wordt met de trainingen. Onder leiding van Cor van Haaren gaat de beginnersgroep aan de slag. We willen de groep geen Start-to-Run groep noemen ( STB is en blijft een eigenwijs buitenbeentje), maar beginnersgroep Neem de Benen!. Dat valt flink op tussen de popi Engelse termen. De bedoeling is dat de groep de eerste proeve van bekwaamheid aflegt op onze Heideloop. Daar wordt de 3 kilometer gelopen. De volgende mijlpaal is dan een wedstrijd over 5 kilometer na de zomervakantie. Tenslotte is het einddoel dat de deelnemers aan het eind van 2013 een uur lang op een tempo van ongeveer 9 km per uur kunnen lopen. Dan wordt het project beëindigd. De deelnemers kunnen dan (als ze dat willen) doorstromen naar een vervolggroep onder leiding van Saskia Rademakers. Beste STB-ers, we vragen jullie reclame te maken voor dit initiatief bij familie, kennissen, buren, collega’s. Probeer ze aan het bewegen te krijgen! Uiteraard bij STB! Zegt het voort, zegt het voort!

45


Bezoek aan de dierentuin in Aken (door Kyra Gidding) Helaas ging het jeugdkamp niet door dit jaar. Daarom had de jeugdcommisie een andere activiteit bedacht in plaats van het kamp. Daarom gingen we met de pupillen op zaterdag 13 oktober naar de dierentuin in Aken. Ik ging ook mee als begeleidster. Met zo’n 30 kinderen en 20 ouders verzamelden we om 11:00 uur bij de MC Donalds. Toen iedereen was geariveerd bij de dierentuin en sommige een zakje voer hadden gekocht gingen we op verkenning uit. Als eerste kwamen we bij de kinderboerderij waar de geitjes uitbundig op het voer afkwamen en tegen ons aan sprongen. Verder hebben we veel verschillende dieren gezien zoals de pinguins, de aapjes waar we wat langer bleven staan omdat ze altijd zo grappig zijn, de kamelen, de lynxen en noem zo maar op. Halverwege was er een drink pauze, de jeugdcommisie zorgde voor koffie voor de ouders en een pakje limonade voor de kinderen, verder was er fruit voor iedereen, 3 zakken vol mandarijnen, appels en peren, dat ging er wel in. Daarna hadden we nog een uurtje om rond te lopen en te kijken welke dieren we nog niet hadden gezien. Leuk was het in de voliŃ?re, de parkietjes aten daar gewoon uit je hand. Tegen het einde verzamelde iedereen zich natuurlijk in de speeltuin, waar niet alleen de allerjongsten hun energie kwijt konden. Ik werd door Sterre en Sica de schommel opgetrokken. Ook de familieschommel was erg in trek en zelfs Esra voelde zich weer kind. Tegen 15:00 uur was het tijd om naar huis te gaan. Iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad en het weer zat ook nog mee.

46


47


48

STB Clubblad 2012 nr 5  
Advertisement