Page 1

Praktische weetjes voor de eerste week op school


Beste ouder, Als uw zoon of dochter naar de basisschool gaat komt er wellicht veel op u af. In deze folder treft u informatie aan die u kan helpen bij de eerste week op school.


Halen en brengen De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen de kinderen tot in de klas brengen (groep 2 t/m Kerst, daarna buiten). De ouders van de kinderen vanaf groep 3 nemen buiten afscheid. Meldt u de leerkracht voor schooltijd alleen die dingen die geen uitstel dulden? Wanneer u wat langer wilt praten kan dat meestal wel na schooltijd of, bij voorkeur, tijdens de oudergesprekken (zie voor data de informatiekalender) Ouders van nieuwe kinderen vragen wij om tijdens de eerste wendagen al een infogesprek aan te vragen bij de groepsleerkracht. Ziek

Als uw kind ziek is kunt u dit doorgeven voor aanvang van de school. Telefoonnummer: 651321.

Eten en drinken Elke morgen neemt elk kind, liefst in herbruikbare beker i.v.m. vuilnis, drinken en fruit of koek, geen snoep, mee naar school en legt deze bij aanvang van de les in de daarvoor bestemde mand in de klas.


Overblijf Overblijven is mogelijk tegen een vergoeding van â‚Ź 1,50. Dit kunt u inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Inschrijfformulieren zijn mee te nemen uit het (overblijf)bakje in de hal. CoĂśrdinatie: Annegreet Kruis. Zie voor nadere informatie de bestaande folder. Verjaardag Als uw kind jarig is mag het voor de kinderen in zijn/haar groep en de leraren van de onderbouw een eenvoudige traktatie meenemen. Bij de verjaardag van de meester of juf kunnen de kinderen zelf iets maken. Spelinloop Elke dinsdag- of donder-dagmiddag (informeer bij de leerkracht van uw kind) is er een spelinloop. Hier kunt u als ouder, verzorger met uw kind mee spelen, en zien wat ze allemaal doen op school.


Boeken ruilen Elke maandagmiddag is er boeken ruilen. Hiervoor heeft ieder kind een lege plastic tas voorzien van naam bij zich. Hierin komt een boek die mee naar huis wordt genomen, tot de volgende dinsdag. Gymnastiek Voor het gymmen in de speelzaal (bij slecht weer) heeft elk kind eigen gymschoentjes nodig (die gemakkelijk aan en uit kunnen). Wilt u de naam van uw kind in de schoentjes schrijven?


Schooltijden: Groep 1 t/m 4 Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 11.30 uur 13.00 – 15.00 uur Woensdagmiddag vrij. Groep 5 t/m 8 Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur Woensdag: tot 12.30 uur De bel gaat om 8.25 uur en 12.55 uur zodat de lessen exact om 8.30 en 13.00 uur kunnen beginnen. Iedere dag melden we bij nieuws de info op de website waardoor u snel op de hoogte bent van wetenswaardigheden aangaande komende periode. Op het schoolbord, in het halletje bij binnenkomst, staan altijd extra bijzonderheden genoteerd.

Praktische weetjes  

Praktische weetjes voor de eerste week op school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you