Page 1

Basisschool

Sint Bernardus

Informatie kalender 2013-2014


Augustus 2013 maandag

dinsdag

woensdag donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

31

1e schooldag

26

27

Team

28

Team

V 29

Opstartdag

B

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


September 2013 maandag 2

dinsdag 3

woensdag donderdag 4

OC 9

5 Open Middag

vrijdag 6 Studiemiddag

zaterdag

zondag

7

1/8

1+8= 5+3= 12 - 2 = 10 : 5 =

ob

10 Sportdag Brede school gr.3-4

11

12 Voorleesestafette

13 Streetwise project

14

15

mr

17 Sportdag Brede school gr.5-6

18

19

20

21

22

23

24

27 Thema midddag gr.1 t/m 3

28

29

Team

W 16

Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken

25 Voorlees ochtend gr.1 t/m 3 en start van de

Team

B 26

30

Team schooljaar 2013-2014 Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


Oktober 2013 maandag

dinsdag 1

7

woensdag donderdag 2

Team

Kinderboekenweek

8

9

B

OC 14

mr

15

Team

W

16 Voorlees ochtend gr.1 t/m 3

vrijdag 4

5

6

10

11

12

13

19

20

26

27 einde zomertijd

Team

Studiedag coöperatief leren en groepsplannen

17

18

V

Halfeest kinderboekenweek

21

22

23

24

25

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

28

29

30

31

Team

B

Deze maa

• Kinderb oekenwe ek van 2 t/m 11 oktobe r thema: K laar voor de start.

Team Sint Bernardusschool juffen en meesters: Groep 1a: juf Ingrid en juf Thea Groep 1b: juf Monique en juf Annet Groep 2a: juf Nicole en juf Liesbeth Groep 3: meester Frank Groep 4a: juf Annet en juf Désirée Groep 5: juf Elles Groep 6: meester Henk en juf Nienke Groep 7: juf Dianne en juf Cindy Groep 8: juf Dimphy en juf Chantal

zondag

3

Herfstvakantie

Ouderavond groep 8 V.O.

zaterdag

• hoofdlu is- en hercontr ole

nd:

• DMT-to

ets gr. 4

• Dyslexie • ZIEN gr.

gr. 2

1 t/m 8

Directie: Carol Kuipers Individuele ondersteuning: juf Ineke

Vakleerkracht gymnastiek: meester Niels

Interne begeleiding: juf Mirjam

Conciërge: Charles Haulussy

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


November 2013 maandag

4

dinsdag

woensdag donderdag

5

Team

6

W

OC

12

Team

3

7

8 Thema middag gr.1 t/m 3

9

10

14

15

16

17

Aankomst Sint in Groningen

V

18

mr 25

19

26

zondag

2

Nationaal schoolontbijt

13

zaterdag

1

afleveren

11

vrijdag

20

21

Team

B

27 Voorlees ochtend gr.1 t/m 3

28

Team

22

23

29

30

24

Aankomst Sint in Deventer

V

Deze maa

nd:

groep 6

• Leeswo

ordensch attoets groep 6 t/ m8

groep 5 rt computerlok. mediacentrum techniek naar gymlokaal, handvaardigheid en schoolarts

groep 2

hal

techniek groep 8

groep 7

gymzaal kleuters

groep 1/2b

groep 4 groep 3

groep 1b

groep 1a

Plattegrond Sint Bernardusschool

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.


December 2013 maandag 2

dinsdag

woensdag donderdag 5 Viering sinterklaas

6 Thema middag gr.1 t/m 3

7

1/8

10

11

12

13

14

15

Studiedag coöperatief leren en groepsplannen

Team

16

17

18 Kerstviering

19

23

24

25

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Team

zondag

4

W 9

zaterdag

3

Team

OC

vrijdag

V

W 30

31

Kerstvakantie

Kerstvakantie

20

21

22

Aangepaste schooltijden

Kerstvakantie

Kerstvakantie

26

27

28

29

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Schooltijden

l

schoolbe

t uur zoda en 12:55 r u r u u u 5 0 :2 at om 8 ur en 13:0 De bel ga m 8:30 u o t c a x e tarten. de lessen kunnen s

Groep 1 t/m 4: maandag t/m vrijdagochtend maandag t/m vrijdagmiddag woensdagmiddag vrij!

08:30 - 11:30 uur 13:00 - 15:00 uur

Groep 5 t/m 8: maandag t/m vrijdagochtend 08:30 - 12:00 uur maandag t/m vrijdagmiddag 13:00 - 15:00 uur woensdagochtend tot 12:30 uur! woensdagmiddag vrij!

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


Januari 2014 maandag

dinsdag

woensdag donderdag

vrijdag

1

2

3

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

zaterdag

zondag

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Studie ochtend ob 13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

team W OC

Team

B

20

21

mr

Team

27

28

Team

W

B

Team

V

22

23

advies gesprekken gr.8

29 Voorleesochtend gr.1 t/m 3

30

31 Thema middag gr.1 t/m 3

Deze maa

nd:

Gymnastiek De kinderen van de groepen 1 en 2 brengen voor de spel,- en gymlessen ballet - of gymschoentjes mee die gemakkelijk aan en uit kunnen. Zij kunnen die op school laten. Wilt u deze voorzien van naam? De groepen 1 en 2 spelen tijdens de spel,- en gymlessen in hun ondergoed. Dit in verband met bewegingsvrijheid en hygiëne. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymschoenen en sportkleding dragen. Dit is een t-shirt en sportbroekje of een turnpak. De sportkleding wordt aangetrokken in de kleedkamer van de gymzaal.

• Hoofdlu is- en he rcontrole • Cito Ord enen en T V K groep • Woorde 2 nschat g r. 3 4 • Rekento ets gr.3 t/ m8 • Spelling gr. 3 t/m 8 • Begrijp end lezen gr. 5 t/m 8 • DMT gr. 3 t/m 8

Het rooster ziet er als volgt uit: dinsdagochtend: groep 8, 7, 6 en 5 dinsdagmiddag: groep 4a, 4b en 3 vrijdagochtend: groep 3, 4a, 4b en 5 vrijdagmiddag: groep 6, 7 en 8

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


Februari 2014 maandag

dinsdag

woensdag donderdag

3

vrijdag

4

5

6

Team

11 Cito eindtoets

12 Cito eindtoets

13 Cito eindtoets

17

18

19 Voorleesochtend gr.1 t/m 3

20

7

zaterdag

zondag

1

2

8

9

15

16

22

23

OC 10

W

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken

14 Eerste rapport

21 Studiedag coöperatief leren en groepsplannen

24

25

26

27

28

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Deze maa Halen en brengen van de kinderen De ouders van de kinderen van de groepen 1/2 mogen de kinderen tot in de klas brengen (groep 2 tot de Kerst). De ouders van de kinderen vanaf groep 3 nemen afscheid buiten op het plein. Meldt u de leerkracht voor schooltijd alleen die dingen die geen uitstel dulden. Wilt u langer praten, dan kan dat meestal wel na schooltijd of (bij voorkeur) tijdens de oudergesprekken. Parkeer uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen in verband met de veiligheid van de kinderen.

nd:

• Toetsw

eek 2 (zie januari) • Dyslexie gr. 2

Fietsen mogen alleen in de uitzonderingsgevallen mee. Tenslotte: honden zijn in de school verboden. Ziekte van kinderen a.u.b. doorgeven vóór aanvang van de school op telefoonnummer (0570) 65 13 21.

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


Maart 2014 maandag

dinsdag

3 Carnavalsfeest

4

10

11

mr OC 17

24

Team

W

woensdag donderdag 5 Aswoensdag

Team

12

9

13

14

15

16

19

20

21 Thema middag gr.1 t/m 3

22

23

26 Voorleesochtend gr.1 t/m 3

27

28

29

30

18

Team 25 Open Middag!

zondag

8

B

V

zaterdag

7

Team

6

vrijdag

B

31

Deze maa

nd:

VERJAARDAGEN/FEESTEN Bij de kinderen van groep 1 en 2 mogen de ouders het eerste half uurtje de verjaardagsviering van hun kind op school bijwonen. Uw kind mag voor de kinderen in zijn/haar groep en de leraren van de onder- of bovenbouw een éénvoudige traktatie meenemen.

PAUZE Voor de ochtendpauze kunnen de kinderen iets te eten (boterham of fruit; geen snoep) en/ of drinken meenemen (geen priklimonade).

• ZIEN gr. 1 t/m 8 • Actie vo or een go ed doel

Overblijven Overblijven is mogelijk tegen een vergoeding van € 1,50 per keer. Inschrijfformulieren zijn mee te nemen uit het (overblijf-) bakje in de hal. Coördinatie: Annegreet Kruis.

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


April 2014 maandag

dinsdag 1

7

8

OC

Team

14

15

B

Team

W

21 Tweede Paasdag

28

Schoolvoetbal

woensdag donderdag 2

9

16

22 Studie ochtend groepsplannen

23 Voorleesochtend gr.1 t/m 3

29

30

Schoolvoetbal

3

vrijdag

zaterdag

zondag

4

5

6

10

11

12

13

17 Paasontbijt

18

19

Goede Vrijdag

20 Eerste Paasdag

26 Koningsdag

27

Team

V

24

Team

B

25 Koningdag spelen

Deze maa

Quo Vadis

• Leeswo

nd:

ordensch

at gr. 5 t/

m7

Onze school valt onder het bestuur van: Stichting Quo Vadis Postbus 256 7400 AG, Deventer info@stichtingquovadis.nl Telefoon: (0570) 638 587

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


Mei 2014 maandag

5

12

OC

dinsdag

6

Team

W 13

Team

B

woensdag donderdag

zondag

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16 Talenten show

17

18

23

24

25

20 Avond4-Daagse

21 Avond4-Daagse

22 Sportdag 7-8 Avondvierdaagse

26 Kamp gr.8

27 Kamp gr.8

28 Voorleesochtend gr.1 t/m 3 Kamp gr.8

29

mr

zaterdag

1

19 70 Avondvierdaagse e

vrijdag

Evaluatiedag kinderen vrij

30

31

Hemelvaart

Deze maa

De Oudercommissie

• Hoofdlu

nd:

is- en he rcontrole • Dyslexie gr. 2

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, secretaris en klassenouder. De klassenouders worden op de klassenavonden gekozen in de groepen 1 en 3. De oudercommissie stelt zich ten doel de ouderparticipatie zo veel mogelijk handen en voeten te geven. Daarom helpt zij bij het ontwikkelen en organiseren van velerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen. Om deze activiteiten te bekostigen wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Jaarlijks wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd ter attentie van de financiën.

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


juni 2014 maandag 2

Team

dinsdag

woensdag donderdag

3

4

5

10

12

19

W

OC 9

Tweede Pinksterdag

Team

11 Feestdag gr.1

16

17

18

V

mr

Team

23

24

Eind gesprekken

B

Eind gesprekken

vrijdag

zaterdag

zondag

6 Themamiddag gr.1 t/m 3

7

13

14

15

20

21

22

28

29

Schoolreisje groep 2 t/m 7

8

Eerste Pinksterdag

Vergaderdag (kinderen vrij)

25 Voorleesochtend gr.1 t/m 3

26 Musical

27 Eindfeest

30

Deze maa

nd:

De Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders en personeel. Zij worden door de eigen achterban gekozen. Elk jaar zijn er 2 leden van de raad aftredend. Aan het begin van het nieuwe schooljaar start de informatie omtrent nieuwe verkiezingen.

• Woorde nschat g r. 3 en 4 • Rekento ets gr. 3 t/m 7 • Spelling toets gr. 3 t/m 7 • DMT-to ets gr. 3 t/ m7 • TVK en Ordenen gr. 1 en 2

Milieubox In de hal van de school staat een milieubox. Hier kunt u lege batterijen in kwijt. De batterijen worden opgehaald door de stichting Stibat.

Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net


juli 2014 maandag

dinsdag 1

Team

woensdag donderdag 2

V

3

Kennismakingsochtend 2e rapport

vrijdag 4

zaterdag 5

zondag 6

7

8

9

10

11

12

13

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

14

15

16

17

18

19

20

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

21

22

23

24

25

26

27

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

28

29

30

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

31

Zomervakantie

Onze homepage Deze informatiekalender vindt u ook op onze homepage op internet en bovendien vindt u daar de digitale versie van de schoolgids, foto’s van velerlei activiteiten en nog veel meer. Bezoek regelmatig de site om goed op de hoogte te blijven! Wij publiceren foto’s van schoolevenementen en activiteiten op de website. Mocht u bezwaar aantekenen dan worden er geen foto’s van uw kind gepubliceerd. Onze homepage vindt u op deze website: http://www.stbernardus.net

“Indien geduren de het s calamite chooljaa iten voo marge-u r zich g r d o en, zulle een ren aan n de ge gewend In dat g reserve worden eval is d erde voor de e laatste laatste schoold s c hooldag ag een . vrije da kindere g voor all n!” e

Vakanties schooljaar 2014 - 2015 Herfstvakantie: 11 oktober t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Krokusvakantie: 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede vrijdag: 3 april/Pasen: 6 april 2015 Koningsdag: 27 april 2015 Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart: 14 mei 2015 Pinksteren: 24 mei 2015 Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2015

De school begint weer op maandag 18 augustus 2014 Sint Bernardussschool • Zwaluwenburg 6, 7423 DS Deventer • Telefoon: (0570) 65 13 21 • E-mail: info@stbernardus.net

2029136479 bernardus kalender2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you