Page 1

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Εργαστήριο Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων

Χάρτης ρ ης συχνοτήτων χ ή πλάνου ψηφ ψηφιακής ής τηλεόρασης η ρ ης Καθηγητής: Χ. Καψάλης


Ομάδα μ Συνεργατών ργ • • • • • • • •

Τσιαφάκης Βασίλης1 Νά Νάνου Έλ Έλενα2 Βελιβασάκη β η Τερψιχόρη ρψ χ ρη1 Καλογήρου Βασίλης1 Μαγκανιώτη Αργυρώ1 Πετρόπουλος Γιώργος1 Πραγιάτης Λάζαρος1 Χουντάλα Χρυσάνθη1 1: Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2: Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Εισαγωγή

∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο Χάρτης Συχνοτήτων ρή η Φάσματος μ ς Χρήση


Ψηφιακή ηφ ή Τηλεόραση η ρ η • Με τον όρο επίγεια ψηφιακή τηλεόραση εννοούμε τη μετάδοση μ η του ψηφ ψηφιακού τηλεοπτικού η σήματος ήμ ςμ μέσω ασύρματου επίγειου δικτύου ευρυεκπομπής • Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το DVB-T. Α Αφορά ά τις ζώ ζώνες συχνοτήτων ή VHF (174 (174-230 230 MHz) MH ) και UHF (470-862 MHz ) Υπάρχουσα εξωτερική κεραία

Παραδοσιακή συσκευή τηλεόρασης Εσωτερική Κεραία Αποκωδικοποιητής

Ψηφιακή συσκευή τηλεόρασης Εσωτερική Κεραία


Πλεονεκτήματα ήμ DVB-T • Πλεονεκτήματα έναντι της αναλογικής τηλεόρασης

Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου ∆υνατότητα λήψης μέσω φορητών και κινητών συσκευών Αποθήκευση και επεξεργασία του περιεχομένου Η νέα ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει καλύτερους και φθηνότερους τρόπους ευρυεκπομπής ¾ Εκπομπή περισσοτέρων προγραμμάτων στον ίδιο δίαυλο – εξοικονόμηση φάσματος ¾ Μεγαλύτερη ανοχή στις παρεμβολές ¾ ¾ ¾ ¾

• Εισαγωγή γ γή περισσότερων ρ ρ υπηρεσιών ηρ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος ∆υνατότητα διαφορετικού υποτιτλισμού και μεταγλώττισης Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ ∆ιαδραστική τηλεόραση Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)


Η Ψηφιακή Τηλεοπτική Πραγματικότητα στην Ευρώπη Στην Ευρώπη η μετάβαση στην ψηφιακή ευρυεκπομπή έχει αρχίσει και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ετοιμάζονται για το switch off

• Το 1998 ξεκίνησε η DVB DVB-T T εκπομπή στο Ηνωμένο Βασίλειο • Η πρώτη χώρα στην η οποία ολοκληρώθηκε η μετάβαση ήταν το Λουξεμβούργο


Η Μετάβαση β η στην η Ελλάδα ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3592/2007

Εξορθολογισμός του υπάρχοντος δικτύου τηλεόρασης και παρουσίαση του χάρτη συχνοτήτων για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή


Η Μετάβαση β η στην η Ελλάδα FILIPPEIO

Επελέγησαν 23 Σημεία Εκπομπής με βάση : • Κάλυψη μεγάλων σε πληθυσμό πόλεων • Ικανός αριθμός διεθνώς συντονισμένων διαύλων • Ελαχιστοποίηση προβλημάτων στο αναλογικό δίκτυο


Η Μετάβαση β η στην η Ελλάδα FILIPPEIO

Διαδικασία Δ δ ί : Τερματισμός αναλογικής εκπομπής συγκεκριμένων διαύλων Έναρξη ψηφιακής εκπομπής από το ίδιο κέντρο Θα διατεθούν 7-8 7 8 δίαυλοι ανά σημείο εκπομπής για χρήση από: • Τη δημόσια τηλεόραση • 2 Συνδρομητικούς σταθμούς • 8 Ιδιωτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας • 6-10 Σταθμούς περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας


Στόχοι χ και Υποχρεώσεις χρ ς της ης Ελλάδαςς • Η συμφωνία GE ‘06 06 δεσμεύει όλες τις χώρες που την υπέγραψαν για πλήρη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση έως το 2015 ¾ Οι αναλογικές καταχωρήσεις των γειτονικών χωρών προστατεύονται έναντι ελληνικών ψηφιακών εκπομπών έως το 2015 (2020 για VHF)

• Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2012 έχει τεθεί ως χρόνος για την πλήρη μετάβαση στην ψηφιακή εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. ή


Μετάβαση από την Αναλογική σε Ψηφιακή Τηλεόραση Η Ελλάδα όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί ρ μ γγια την η πλήρη ήρη μ μετατροπή ρ ή του τηλεοπτικού η τοπίου σε ψηφιακό Μήνυμα που

παρουσιαζόταν στο Φινλανδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα πριν το κλείσιμο των αναλογικών α α ογ ώ εεκπομπών ομ ώ

1.10.2007


Εισαγωγή

Δίκτυο Κέντρων Εκπομπής

∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης ρ ης Κέντρων ρ Εκπομπής μ ής ανά δίαυλο Χάρτης συχνοτήτων ρή η Φάσματος μ ς Χρήση


∆ίκτυο Κέντρων ρ Εκπομπής μ ής • Σχεδιάστηκε προτυποποιημένο δίκτυο αναφοράς 146 κέντρων ρ εκπομπής μ ής αναλογικής γ ής τηλεόρασης η ρ ης • Με σκοπό – τον εξορθολογισμό του υπάρχοντος δικτύου τηλεόρασης – να αποτελέσει πρότυπο για τη μετάβαση


∆ίκτυο Κέντρων ρ Εκπομπής μ ής • Ανάπτυξη – Εξέλιξη του προτυποποιημένου δικτύου • Σκοπός: – βελτιστοποίηση κάλυψης – ελαχιστοποίηση παρεμβολών • Νέο προτυποποιημενο δίκτυο : 158 κέντρα εκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος

– Περιλαμβάνουν το 100% των κέντρων εκπομπής αναλογικής τηλεόρασης λ ό – Περιλαμβάνουν το 100% των κέντρων εκπομπής που ρ η γγια την η ψηφ ψηφιακή ή μετάβαση μ β η καθορίστηκαν


∆ίκτυο Κέντρων ρ Εκπομπής μ ής - Χάρτης ρ ης


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κέντρων Εκπομπής • Τα κέντρα εκπομπής καθορίζονται με βάση: – Προτυποποιημένη ονομασία – Γεωγραφικές Συντεταγμένες – Υψόμετρο ψ μ ρ – Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας – Ισχύς (EIRP) Ονομασία Συντεταγμένες WGS84

Παράδειγμα Μήκος

20 N 03’ 56,5’’ 56 5’’

Πλάτος

33 E 55’ 57,8’’

Υψόμετρο (m)

686

EIRP (W)

4237

Διάγραμμα Ακτινοβολίας


Αναλογικές Υποδομές – Ψηφιακή Τηλεόραση • Ο ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων περιλαμβάνει κέντρα εκπομπής που σήμερα χρησιμοποιούνται από την αναλογική τηλεόραση • Οι υπάρχουσες υποδομές (ιστοί, κεραιοσυστήματα, γραμμές μεταφοράς, ά ενισχυτές) έ ) είναι ί συμβατές β έ με την ψηφιακή ή τηλεόραση • Χρειάζεται άζ αναβάθμιση βάθ μόνο ό στη β βαθμίδα θ ίδ της δ διαμόρφωσης ό (exciter, πολυπλέκτης) και μόνο για τα κύρια κέντρα εκπομπής • Από την πλευρά του τηλεθεατή, απαιτείται μόνο η προμήθεια ψηφιακού επισύσκευου αποκωδικοποίησης (καμία αλλαγή σε ιστό κεραία, ιστό, κεραία ενισχυτή κλπ.) κλπ )


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής

Διάδοση Τηλεοπτικού Σήματος

Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο Χάρτης Συχνοτήτων Χρήση Φάσματος


∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Κέρδος πομπού Φίλτρα, καλώδια τροφοδοσίας και λοιπός εξοπλισμός

Κέρδος δέκτη Φίλτρα και απώλειες καλωδίων

Απώλειες διάδοσης Τροποσφαιρική εξασθένηση EIRP

Tx

Πομπός

∆έκτης

Rx

Η διάδοση δ άδ δ δεν εξαρτάται ξ ά από ό το είδος ίδ του σήματος που εκπέμπεται


∆ιάδοση η Τηλεοπτικού η Σήματος ήμ ς


Μοντέλα ∆ιάδοσης ης Η/Μ / Σήματος ήμ ς Επιλογή παραμέτρων και α μοντέλων ο έλ ανάλογα με τις απαιτήσεις του εδάφους (knife edge cylinders edge, cylinders, Deygout, κλπ.)


Μοντέλα ∆ιάδοσης ης Η/Μ / Σήματος ήμ ς Μ Μοντέλο έλ Σ Συχνοτικό ό εύρος ITU R ITU-R 500 MHz MH P.526-6 έως 100 GHz GHz.

Γεωγραφικό Γ ό ανάγλυφο Λ βά Λαμβάνεται υπόψιν ό το γεωγραφικό ανάγλυφο και κατά συνέπεια φαινόμενα περίθλασης ή ανάκλασης

Ύ Ύψος ιστού ύ Χρησιμοποιείται Χ ί για κάθε ύψος ιστού


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος

Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία γ Σχεδίασης χ ης Ψηφιακού ηφ Χάρτη ρ η Συχνοτήτων ή Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο Χάρτης ά Συχνοτήτων ή Χρήση Φάσματος


Προσεγγίσεις Σχεδιασμού ∆ικτύου DVB-T • Single-Frequency Network (SFN) – ∆ίκτυο ευρυεκπομπής του οποίου οι πομποί μεταδίδουν ταυτόχρονα το ίδιο σήμα στην ίδια συχνότητα (χρήση ιδιοτήτων ψηφιακού σήματος)


Προσεγγίσεις Σχεδιασμού ∆ικτύου DVB-T • Multi-Frequency Network (MFN) – ∆ίκτυο ευρυεκπομπής του οποίου οι πομποί λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες (παρόμοιος σχεδιασμός με το δίκτυο αναλογικής τηλεόρασης)


Συγχρονισμός Ομοδιαυλικών Σημάτων Ψηφιακής Τηλεόρασης

Όλοι οι πομποί ενός SFN είναι συγχρονισμένοι, ώστε να μην υπάρχει καταστροφική συμβολή των σημάτων τους στο δέκτη


Συγχρονισμός των Ψηφιακών Σημάτων ενός SFN Ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται: με την κατάλληλη άλλ λ επιλογή λ ή τεχνικών ώ χαρακτηριστικών του ψηφιακού σήματος (διάστημα προστασίας - guard interval) ...


Συγχρονισμός των Ψηφιακών Σημάτων ενός SFN ... σε συνδυασμό με την επιλογή της κατάλληλης απόστασης των κέντρων εκπομπής του SFN


Συγχρονισμός των Ψηφιακών Σημάτων ενός SFN

Ο συγχρονισμός εφόσον επιτευχθεί δεν επηρεάζεται από τον τύπο και την ποιότητα του αποκωδικοποιητή DVB-T DVB T


Πλεονεκτήματα ήμ Σχεδιασμού χ μ SFN • Αποτελεσματική διαχείριση φάσματος ( ξ (εξοικονόμηση) ό ) λό λόγω μής ισχύος χ ς κατανομής • Βελτίωση δικτύου λόγω ταυτόχρονης λήψης πολλαπλών σημάτων ά


∆ιαμόρφωση μ ρφ η ∆ικτύου Ψηφιακής ηφ ής Τηλεόρασης η ρ ης


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN)

Χάρτες Δικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης ρ ης Κέντρων ρ Εκπομπής μ ής ανά δίαυλο Χάρτης Συχνοτήτων Χρήση Φάσματος


SFN 1

ΕΠΨΕ 1 ∆υτική Ελλάδα Ήπειρος Ιόνια Νησιά

SFN 2


SFN 1

ΕΠΨΕ 2 Θεσσαλονίκη ∆υτική Μ Μακεδονία δ ί

SFN 2


ΕΠΨΕ 3

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη SFN 1

SFN 2

SFN 3


ΕΠΨΕ 4

Θεσσαλία SFN 2

SFN 1


SFN 1

ΕΠΨΕ 5 Βόρειο ό Αιγαίο ί Σάμος - Ικαρία

SFN 2


ΕΠΨΕ 6 SFN 1

Ανατολική Στερεά - Ευρυτανία


SFN 1

ΕΠΨΕ 7 SFN 3

∆υτική Πελοπόννησος Ιό Ιόνια Νησιά Ν ά SFN 2


SFN 1

ΕΠΨΕ 8

Ανατολική Πελοπόννησος Κορ θ α ός Κορινθιακός

SFN 2


SFN 1

ΕΠΨΕ 9

Αττική Κ λάδ Κυκλάδες SFN 2


SFN 1

ΕΠΨΕ 10 ∆ωδεκάνησα Καστελόριζο ρζ

SFN 2


ΕΠΨΕ 11

Κρήτη SFN 1

SFN 2


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος

Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο Χάρτης Συχνοτήτων Χρήση Φάσματος


Επιλογή γή Παραμέτρων ρ μ ρ • • • •

Αριθμός φερουσών OFDM: 8k ∆ιαμόρφωση: 16 QAM Ρυθμός κωδικοποίησης: 3/4 ∆ιάστημα φύλαξης: Ποικίλλει, συνήθως 1/8


Επιλογή γή Παραμέτρων ρ μ ρ Με τα δεδομένα τεχνικά χαρακτηριστικά επιτυγχάνονται : • Επαρκής ταχύτητα μετάδοσης πληροφορίας για εκπομπή ή 4 προγραμμάτων ά ανά ά δίαυλο δί λ καθώς θώ και των βασικών συνοδευτικών υπηρεσιών τους • Ικανοποιητική προστασία του σήματος έναντι τηλεπικοινωνιακού θορύβου και παρεμβολών • Συγχρονισμός ομοδιαυλικών σημάτων γειτονικών κέντρων ρ εκπομπής μ ής γγια τη η δημιουργία ημ ργ των 23 SFN της επικράτειας


Παραμετροποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών ∆ιαμόρφωση σήματος – Ρυθμός Κωδικοποίησης Ο συνδυασμός σχήματος διαμόρφωσης ρυθμού ύ κωδικοποίησης ί καθορίζει καθορίζει: ί :

και

• Το Τ μέγιστο έ ρυθμό θ ό μετάδοσης άδ πληροφορίας λ ί • Την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη σήματος στο δέκτη έ χ απαιτούμενο μ σηματοθορυβικό ημ ρ β λόγο γ • Τον ελάχιστο στο δέκτη


Παραμετροποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

QPSK

16-QAM

64-QAM

Ανθεκτικότητα

1/2

2/3

Τα ύ η α Ταχύτητα

3/4

5/6

7/8

ΡΥΘΜΟΣ ΚΩΔ/ΣΗΣ


Παραμετροποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών ∆ιάστημα προστασίας (guard (guard interval) interval) Είναι το ποσοστό του συμβόλου (frame frame)) που δεσμεύεται για το συγχρονισμό ομοδιαυλικών σημάτων ψηφιακής τηλεόρασης στο δέκτη (SFN) SFN) – Τιμές Τιμές:: 1/32 32,, 1/16 16,, 1/8 και 1/4 – Μεγαλύτερο διάστημα προστασίας επιτρέπει τη σχεδίαση και λειτουργία SFN μεγαλύτερης έκτασης – Μεγαλύτερο διάστημα προστασίας μειώνει την ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων


Παραμετροποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Η σχετική θέση των κέντρων εκπομπής και η απόσταση μεταξύ τους καθορίζουν το κατάλληλο διάστημα φύλαξης για κάθε SFN… SFN


Παραμετροποίηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών …έτσι ώστε να μην εμφανίζονται προβλήματα στο συγχρονισμό των σημάτων

καταστρεπτική συμβολή


Συμπεράσματα •Τα προκαθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (8k,16QAM,¾) εξασφαλίζουν τη λειτουργία των SFN δικτύων ελαχιστοποιώντας λ ώ τις παρεμβολές β λέ •Η τροποποίηση ρ η η αυτών μ μπορεί ρ να β βελτιώσει τιςς επιδόσειςς του συστήματος και να αυξήσει τις δυνατότητες για πρόσθετες υπηρεσίες •Η μετάβαση σε υψηλότερο σχήμα διαμόρφωσης (π.χ. 64-QAM) ή σε χαμηλότερο ρυθμό κωδικοποίησης ενδέχεται δέ να απαιτείί υψηλότερη λό στάθμη άθ σήματος ή στο δέκτη •Η τελική λ ή επιλογή λ ή των παραμέτρων έ εξαρτάται ξ ά από ό τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε παρόχου


Συμπεράσματα 1. Η λειτουργία των δικτύων SFN χωρίς ί παρεμβολές β λέ και 2. η συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

εξασφαλίζονται με καθορισμένη τιμή ισχύος EIRP για κάθε κέντρο εκπομπής ανεξάρτητα από την επιλογή των τεχνικών παραμέτρων.


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ άδ ∆ιάδοση Τ Τηλεοπτικού λ ύ Σήματος Σή Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά χ Χαρακτηριστικά ρ ηρ Ψηφιακού ηφ Σήματος ήμ ς

Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο Χάρτης Συχνοτήτων Χρήση Φάσματος


ITU και GE ’06 • Η Παγκόσμια Π ό Ένωση Έ Τηλεπικοινωνιών Τ λ ώ (ITU) είναι ί ο αρμόδιος οργανισμός για το συντονισμό και τη δ διαχείριση ί φάσματος ά για τις τηλεπικοινωνίες λ ί • Τον Ιούνιο του 2006 στην η παγκόσμια γ μ διάσκεψη ψη τηλεπικοινωνιών RRC 06 υπογράφηκε από τις χώρες μέλη μ η της ης CEPT η συνθήκη ή η GE ’06 η οποία καθορίζει ρ ζ τον ψηφιακό και αναλογικό παγκόσμιο χάρτη συχνοτήτων


ITU και GE ’06 • Σ Στην RRC 06 έγινε έ έλ έλεγχος συμβατότητας β ό μεταξύ ξύ των ψηφιακών αιτημάτων της Ελλάδας και των χωρών που συνορεύουν τηλεπικοινωνιακά • Βάση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών υπογράφηκε η συνθήκη GE ’06 06 με την οποία αποδόθηκαν συγκεκριμένες συχνότητες στην Ελλάδα για ψηφιακή εκπομπή • Οι συχνότητες αυτές δόθηκαν σε allotments τα οποία περιγράφουν υπηρεσίες δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης σε μια γεωγραφική περιοχή. Έτσι ορίζεται η περιοχή εξυπηρέτησης σε μια έκταση χωρίς να απαιτείται η γνώση των σημείων εκπομπής


GE ’06 - ∆εσμεύσεις της Χώρας 34 allotments (DVB-T) • Μια καταχώρηση τύπου Allotment δεσμεύει τη χρήση μιας συχνότητας στα όρια μιας καθορισμένης περιοχής, χωρίς ωστόσο να καθορίζει κάποιο σημείο εκπομπής. εκπομπής • Συνολικά 357 καταχωρήσεις • Από 6 έως και 13 κανάλια ανά Allotment 34


GE’06 – ∆εσμεύσεις της Χώρας • RPC - reference planning configurations – – – –

Τρεις διαφορετικοί τύποι λήψης (σταθερή, φορητή και κινητή): RPC 1: Λήψη με κεραία στην ταράτσα των κτιρίων RPC 2: Λήψη με κεραία στο εξωτερικό κτιρίων, κινητή λήψη ή λήψη μειωμένης ποιότητας με κεραία στο εσωτερικό των κτιρίων. RPC 3: Λήψη υψηλής ποιότητας με κεραία στο εσωτερικό των κτιρίων

• Reference Network –

Ιδανικό σχήμα και συμμετρική διάταξη πομπών. Οι πομποί είναι ομοιο-κατευθυντικοί και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά (ενεργό ύψος, ύψος ισχύ εκπομπής, εκπομπής κέρδος). κέρδος) Η εξερχόμενη παρεμβολή υπολογίζεται στη μεσο-κάθετο μιας πλευράς του εξαγώνου συνυπολογίζοντας το πεδίο από όλους τους πομπούς.

• Τα allotments του πλάνου παρουσιάζουν μικτές επιλογές RPC1 και RPC2. RPC 2 έχει έ χρησιμοποιηθεί θ ί για όλη όλ την Ελλάδα λλάδ πλην λ της περιοχής ή της Κρήτης και των ∆ωδεκανήσων όπου χρησιμοποιήθηκε RPC 1. • Η παρεμβολή που προκαλεί ένα Allotment υπολογίζεται με Reference Networks (RNs). • Η παρεμβολή που προκαλεί ένα assignment υπολογίζεται πραγματοποιώντας την η κάλυψη ψη με μ β βάση η τα χχαρακτηριστικά ρ ηρ εκπομπής μ ής του.


Παρεμβολές σε Αναλογικά και Ψηφιακά ∆ίκτυα Αναλογικά δίκτυα τηλεόρασης Æ Παρεμβολές από κέντρο εκπομπής σε κέντρο εκπομπής

Station 2; channel Α Station 1; channel Α Station 3; channel Α


Παρεμβολές σε Αναλογικά και Ψηφιακά ∆ίκτυα Ψηφιακά δίκτυα τηλεόρασης Æ Παρεμβολές από δίκτυο SFN σε δίκτυο SFN

Station 1; channel Α

Station 2; channel Α

SFN ID 01 AUI

SFN ID 01

Station 5; channel Α Station 4; channel Α

SFN ID 02

SFN ID 02

SFN 1

SFN 2

Station 3; channel Α

Station 6; channel Α

SFN ID 01

SFN ID 02


Σχεδιασμός χ μ ς Ψηφιακού ηφ ∆ικτύου • Για το σχεδιασμό του ψηφιακού δικτύου, εκτός από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την συνθήκη GE ’06, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: ά – η αποφυγή φ γή παρεμβολών ρ μβ μ μεταξύ ξ γγειτονικών SFN – η δυνατότητα λειτουργίας γειτονικών ΕΠΨΕ στην ίδια συχνότητα, εφόσον τα SFN που περιλαμβάνονται δεν εμφανίζουν παρεμβολές – η συμβατότητα με το χάρτη μετάβασης της ψηφιακής τηλεόρασης


Μεθοδολογία Υλοποίησης του Ψηφιακού Χάρτη • Κάθε SFN αποτελείται από κέντρα εκπομπής που δεν παρουσιάζουν ρ ζ παρεμβολές ρ μβ ς μ μεταξύ ξ τουςς και μπορούν να συγχρονίσουν τα σήματά τους στο δέκτη • Σε κάθε SFN δίνονται συχνότητες που έχουν αποδοθεί από τη συνθήκη GE ’06 σε allotments της περιοχής τους • Σε κάθε ΕΠΨΕ δίνονται διαφορετικές συχνότητες στα διαφορετικά SFN


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο

Χάρτης Συχνοτήτων Χρήση Φάσματος


ΕΠΨΕ 1

SFN 1

ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

ΨΑΚΑ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΡΑ

∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ

ΚΑΛΕΤΖΙ

ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑ

∆ΡΙΣΚΟΣ

ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΛΙΓΚΙΑ∆ΕΣ 22

23

24

28

29

33

37

43

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

22

84600119

23

84600146

24

84600108

28

84600148

29

84600126

33

84600120

37

84600129

43

84600151

51

84600153

56

84600132

61

84600133

62

84600116

51

56

61

62

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

21

84600118

25

84600109

27

84600147

30

84600127 8 600

34

84600128

39

84600150

41

84600121

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

45

84600122

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

49

84600113

52

84600114 84600114

53

84600130

59

84600123

ΕΠΨΕ 1

SFN 2

ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Ο ΦΟ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ ΚΑΣΤΡΙ ΡΟ∆Α

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

21

25

27

30

34

39

41

45

49

52

53

59

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 2

SFN 1

ΠΥΛΗ

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΚΕΛΛΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙ ΜΕΤΑΞΑΣ Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ ΒΟΥΝΑΣΣΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 23

25

29

30

31

35

43

44

46

Δίαυλος για Ψηφιακή ηφ ή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

23

84600086

25

84600098

29

84600100

30

84600064

31

84600078

35

84600090

43

84600066

44

84600092

46

84600081

50

84600103

56

84600070 84600070

59

84600071

50

56

59

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE06 (t (terrakey) k )

24

84600062

ΣΙΒΡΙ

26

84600087

ΚΡΙΘΕΑ

27

84600063

28

84600099

32

84600088

39

84600101

40

84600091

41

84600102

47

84600093

51

84600068

52

84600095

55

84600069

ΕΠΨΕ 2

SFN 2

ΑΒ∆ΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΑΡΙ∆ΕΑ

24

26

27

28

32

39

40

41

47

51

52

55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 3

SFN 1

ΠΛΑΚΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΚΗΠΟΙ ΣΟΥΦΛΙ

24

30

31

32

33

35

36

43

47

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey) (t k )

24

84600032

30

84600034 8460003 4

31

84600035 84600035

32

84600022

33

84600023 84600023

35

84600024

36

84600037

43

84600038

47

84600026

58

84600028

59

84600039

66

84600040 84600040 58

59

66

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 3

SFN 2

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

23

84600043

26

84600052

34

84600079

37

84600044

38

84600080

40

84600055

48

84600067

49

84600082

52

84600056

53

84600057

60

84600058

65

84600060

ΣΕΡΡΕΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΒΑΣΙΛΑΚΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΞΑΝΘΗ 23

26

34

37

38

40

46

49

52

53

60

65

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 3

SFN 3

ΘΑΣΟΣ ΠΥΘΙΟ 22

25

27

39

41

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey) (t k )

22

84600042

25

84600020

27

84600021

39

84600045

41

84600046 84600046

51

84600027

54

84600048

56

84600025

61

84600049

62

84600029

63

84600030 84600030

64

84600050

51

54

56

61

62

63

64

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 4

SFN 1

ΣΩΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ∆ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΕΛΑΣΣΩΝΑ 22

29

31

35

38

40

42

47

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey) ( k )

22

84600135

29

84600158

31

84600136

35

84600137 8460013 7

38

84600138

40

84600139 8460013 9

42

84600140 84600140

47

84600162

52

84600141

53

84600142

63

84600143 84600143

65

84600144 84600144 52

53

63

65

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey) (t k )

21

84600156

36

84600065

37

84600159

41

84600160 846001 60

44

84600161

51

84600163 8460016 3

54

84600104

58

84600157

60

84600105

ΠΗΛΙΟ

62

84600165

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

64

84600106 84600106

66

84600073

ΕΠΨΕ 4

21

SFN 2

36

37

41

44

51

54

58

60

62

64

66

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

9

84600371

21

84600372

25

84600373 84600373

ΜΕΣΤΑ

33

84600374 84600374

ΜΥΡΙΝΑ

39

84600375 8460037 5

42

84600376 84600376

46

84600378

53

84600380 84600380

56

84600382

64

84600384 84600384

ΕΠΨΕ 5

SFN 1

ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΛΗΜΝΟΣ XIOΣ ΘΟΛΟ ΠΟTAMI 21

25

33

39

42

46

53

56

64

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

7

84600354

ΜΟΛΥΒΟΣ

27

84600356

ΟΛΥΜΠΟΣ

31

84600359

ΠΛΩΜΑΡΙ

34

84600360 84600360

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

35

84600361 846003 61

36

84600362 84600362

38

84600364

44

84600366 84600366

61

84600369

65

84600368

ΕΠΨΕ 5

SFN 2

ΣΑΜΟΣ ΠΑΓΟΝ∆ΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΙΚΑΡΙΑ 27

31

34

35

36

38

44

61

65

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

23

84600167

24

84600178

25

84600168 84600168

26

84600179 8460017 9

30

84600181

33

84600170

35

84600171 84600171

37

84600183

∆OMNIΣTA

49

84600172

∆AMAΣTA

55

84600185

57

84600173

63

84600175

ΕΠΨΕ 6

SFN 1

ΧΛΩΜΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΛΙΧΑ∆Α ΠOTAMIA ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ 23

24

25

26

30

33

35

37

49

55

57

63

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 7

SFN 1

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

25

84600201

30

84600245

31

84600279

32

84600280 846002 80

34

84600204

42

84600206

44

84600207 84600207

46

84600248

47

84600249 84600249

48

84600282

49

84600250 84600250

53

84600283 84600283

ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ ΑΡΟΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΤΑΛΙ∆Ι 25

30

31

32

34

42

44

46

47

48

49

53

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 7

SFN 2

ΑΙΝΟΣ ΑΣΣΕΑ 21

26

35

36

38

40

45

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE G 06 (terrakey)

21

84600189

26

84600244

35

84600205

36

84600192

38

84600246

40

84600247

45

84600193

54

84600209

57

84600194

59

84600195

60

84600196 84600196

66

84600197 84600197 54

57

59

60

66

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 7

SFN 3

ΣΜΕΡΝΑ ΑΕΤΟΣ 22

24

29

33

37

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

22

84600190

24

84600200

29

84600202 84600202

33

84600191

37

84600277

52

84600251

55

84600284

56

84600252 8460025 2

58

84600285 84600285

61

84600210

63

84600286 84600286

64

84600253 84600253 52

55

56

58

61

63

64

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

23

84600256

24

84600257 8460025 7

28

84600258 84600258

35

84600267

37

84600268 84600268

39

84600269

41

84600259

42

84600260 846002 60

ΛΙΔΟΡΙΚΙ

44

84600270

ΔΟΛΙΑΝΑ

53

84600272

57

84600274

58

84600275 84600275

ΕΠΨΕ 8

SFN 1

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

ΚΥΘΗΡΑ 23

24

28

35

37

39

41

42

44

53

57

58

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey) ( k )

21

84600255

22

84600288

25

84600298

40

84600293

ΡΕΙΧΕΑ

45

84600261

ΑΝΑΒΡΥΤΗ

46

84600271

55

84600273

56

84600216

ΝΑΥΠΛΙΟ

63

84600218

OΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ OΣ.

64

84600297

65

84600220

66

84600221 84600221

ΕΠΨΕ 8

SFN 2

∆Ι∆ΥΜΑ

ΛΕΒΙ∆Ι 21

22

25

40

45

46

55

56

63

64

65

66

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 9

22

SFN 1

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

22

84600224

23

84600237

24

84600238 84600238

26

84600344

ΥΜΗΤΤΟΣ

ΓΑΥΡΙΟ

ΑΙΓΙΝΑ

ΑΝ∆ΡΟΣ

ΛΑΥΡΙΟ

ΞΩΒΟΥΡΓΟ

27

84600225 84600225

ΣOΥNIO

ΑΝΩ MEΡA

30

84600227

AΥΛΩNAΣ

ΦOINIKAΣ

48

84600214

52

84600233

N. MAKΡH

ΣΥΡΟΣ

54

84600234 84600234

ΠΡΑΣINO

ΘΗΡA

59

84600352

OXΘΩNIA

ΧΑΛΚΙ∆A

61

84600235

62

84600351

23

24

26

27

30

48

52

54

59

61

62

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 9

SFN 2

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

29

84600345

ΠΑΡΝΗΘΑ

ΒΑΘΥ ΣΙΦΝΟΣ

31

84600228

ΒΑΡΗ

ΚΑΜΑΡΕΣ

32

84600239

ΣΤΥΡΑ

ΜΗΛΟΣ

34

84600229 8460022 9

36

84600230

ΠΑΡΟΣ

ΔΑΡΔΙΤΣΑ

38

84600240 846002 40

ΦΙΛΟΤΙ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

43

84600347

47

84600348 8460034 8

49

84600241 84600241

50

84600232 84600232

51

84600349

60

84600350 84600350

ΑΙΓΙΑΛΗ ΙΟΣ ΑΡΤΕΜΟΝΑΣ 29

31

32

34

36

38

43

47

49

50

51

60

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 10

SFN 1

ΓΕΡΑΚΑΣ

KEΦAΛOΣ

ΒΙΓΛΑ ΡΟ∆ΟΣ

AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΟΥΡΚΕΣ

KΛEI∆I

MONTE SMITH

ΠΡ. ΗΛΙΑΣ

AΓ. ΠANTEΣ

ΒΙΓΛΑ ΣΥΜΗ

ΒΑΘΥ ΚAΛYMNOΣ

ΚΑΛΙΘΙΕΣ

ΒΙΓΛΑ ΚAΛYMNOΣ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΣΥΜΠΕΤΡΟ 21

24

32

39

42

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

9

84600333

21

84600334 84600334

24

84600335 84600335

32

84600336 84600336

39

84600337

42

84600338 84600338

50

84600339 8460033 9

52

84600340 84600340

56

84600341 84600341

59

84600342 84600342

50

52

56

59

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

8

84600385

25

84600386

27

84600387 84600387

35

84600388 8460038 8

41

84600389 84600389

49

84600390 84600390

ΑΞΟΝΑΣ

51

84600391 846003 91

KAΣTEΛΛOΡIZO

53

84600392 84600392

ΕΠΨΕ 10

25

27

SFN 2

35

41

49

51

53

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


ΕΠΨΕ 11

SFN 1

Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey)

21

84600300

ΜΑΛΑΞΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

24

84600301 8460030 1

ΡΟΓΔΙΑ

ΒΙΓΛΑ ΚΡΗΤΗΣ

25

84600312

31

84600302 8460030 2

37

84600313 84600313

ΦΑΛΑΣΕΡΝΑ

38

84600305

ΠΛΑΚΑΛΩΝΑ

39

84600314 84600314

41

84600315 8460031 5

49

84600307

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ

56

84600309

ΣΗΤΕΙΑ

57

84600319

61

84600320 84600320

ΠΟΜΠΙΑ

ΑΜΑΡΙ

21

24

25

31

37

38

39

41

49

56

57

61

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Δίαυλος για Ψηφιακή εκπομπή ή

Κωδικός Αριθμός GE0 GE 06 (terrakey) ( k )

6

84600322

27

84600324

33

84600326

34

84600303

35

84600304 84600304

36

84600328

44

84600316

46

84600306

KOTΣYΦIANA

53

84600318 84600318

ΣTAYΡOΣ

54

84600308

59

84600310

64

84600321

ΕΠΨΕ 11

SFN 2

AXEN∆ΡΙΑΣ

ΛΙΘΙΝΕΣ 27

33

34

35

36

44

46

53

54

59

64

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Εισαγωγή ∆ίκτυο Κέντρων Εκπομπής ∆ιάδοση Τηλεοπτικού Σήματος Συγχρονισμός Κέντρων Εκπομπής (SFN) Χάρτες ∆ικτύων Ευρύτερων Περιοχών Εξυπηρέτησης Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακού Σήματος Μεθοδολογία Σχεδίασης Ψηφιακού Χάρτη Συχνοτήτων Χάρτης Κέντρων Εκπομπής ανά δίαυλο Χάρτης Συχνοτήτων

Χρήση Φάσματος


Χρήση ρή η Φάσματος μ ς στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή Μέχρι σήμερα, το τηλεοπτικό φάσμα στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ί από ό σταθμούς ύ οι οποίοι ί εκπέμπουν αναλογικά το πρόγραμμά τους.


Χρήση ρή η Φάσματος μ ς στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή

Οι σταθμοί αυτοί, όπως παρουσιάζονται ακολούθως, θα μπορούν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους και στην ψηφιακή εποχή.


Χρήση ρή η Φάσματος μ ς στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή ƒ αναλογικά κανάλια της Κρατικής τηλεόρασης, λ ό μεταξύ ξύ των οποίων ί η τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων ο 902 TV και Ελλήνων, δορυφορικά προγράμματα

ƒ πιλοτικά ψηφιακά ης κανάλια της Κρατικής τηλεόρασης 3 τηλεοπτικοί δίαυλοι


Χρήση ρή η Φάσματος μ ς στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή ƒ δορυφορικά τηλεοπτικά προγράμματα όπως Eurosport, Euronews 1 τηλεοπτικός δίαυλος

ƒ Τ Τηλεοπτικές λ έ υπηρεσίες ί σε κινητές συσκευές 1 τηλεοπτικός δίαυλος


Χρήση ρή η Φάσματος μ ς στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή ƒ ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας 3 ½ τηλεοπτικοί δίαυλοι

ƒ συνδρομητικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας λήψης ½ τηλεοπτικός δίαυλος

ƒ ιδιωτικοί τηλεοπτικοί η σταθμοί μ περιφερειακής εμβέλειας (θεματικοί και ενημερωτικοί) 2 τηλεοπτικοί δίαυλοι


Χρήση Φάσματος στην Ψηφιακή Εποχή

Τηλε αίδε ση Τηλεκπαίδευση

Τηλεϊατρική

Γεωργική Ενημέρωση

ƒ Λοιπές υπηρεσίες

Κυκλοφοριακά Κ λ ά Θέματα

Μετεωρολογικές Προβλέψεις ρ β ψ ς

Ναυτιλιακή Ενημέρωση

1 τηλεοπτικός δίαυλος


Χρήση Φάσματος στην Ψηφιακή Εποχή Ειδικά στις περιοχές Βορείου Αιγαίου και ∆ωδεκανήσων θα διατεθούν: ¾ 3 τηλεοπτικοί δίαυλοι για τα προγράμματα της Κρατικής τηλεόρασης ¾ 3 ½ τηλεοπτικοί δίαυλοι για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας ¾ ½ τηλεοπτικός δίαυλος για τους συνδρομητικούς σταθμούς ¾ 1 τηλεοπτικός δίαυλος στα VHF για τις λοιπές χρηστικές υπηρεσίες ί και δ δορυφορικά ά προγράμματα ά ¾ 1 τηλεοπτικός δίαυλος για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας ¾ 1 τηλεοπτικός δίαυλος για τηλεοπτικές υπηρεσίες σε κινητές συσκευέςς


Χρήση Φάσματος στην Ψηφιακή Εποχή Ειδικά στο Καστελόριζο θα διατεθούν: ¾ 3 τηλεοπτικοί δίαυλοι για τα προγράμματα της Κ Κρατικής ή τηλεόρασης λ ό ¾ 3 ½ τηλεοπτικοί δίαυλοι για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς λ ύ σταθμούς θ ύ εθνικής θ ή εμβέλειας βέλ ¾ ½ τηλεοπτικός δίαυλος για τους συνδρομητικούς σταθμούς θ ύ ¾ 1 τηλεοπτικός δίαυλος στα VHF για τις λοιπές χρηστικές έ υπηρεσίες ί και τους ιδιωτικούς δ ύ τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας


Πέρασμα ρ μ στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή 2015: αναλογικό switch–off τα δίκτυα Κ.Ε. αναλογικής γ ής τηλεόρασης μετατρέπονται σε δίκτυα SFN ψηφιακής τηλεόρασης


Πέρασμα ρ μ στην η Ψηφιακή ηφ ή Εποχή χή • επιτυγχάνεται ά μέγιστη έ επαναχρησιμοποίηση ί συχνότητας • ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές •β βελτιώνεται η ποιότητα η υπηρεσιών ηρ • εισάγονται νέες υπηρεσίες


Μελλοντικέςς Εφαρμογές φ ρμ γ ς DVB-T mobile, DVB-H Æ αφορά στην ευρυεκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος υψηλής ποιότητας σε κινητούς δέκτες


Μελλοντικέςς Εφαρμογές φ ρμ γ ς HDTV Æ αφορά στην ευρυεκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος μεγαλύτερης ευκρίνειας από την παραδοσιακή τηλεόραση (αναλογική και ψηφ ή) ψηφιακή)


Μελλοντικέςς Εφαρμογές φ ρμ γ ς DIVIDEND Æ με την ψηφιακή τηλεόραση απελευθερώνεται φάσμα το οποίο μπορεί να διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες


Πορεία των Ευρωπαϊκών Χωρών προς το DVB-T Όλες οι χώρες της Ε.Ε. προετοιμάζονται για την ψηφιακή μετάβαση του 2012


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Εργαστήριο Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων

Χάρτης ρ ης συχνοτήτων χ ή πλάνου ψηφ ψηφιακής ής τηλεόρασης η ρ ης Καθηγητής: Χ. Καψάλης

ΤΕΣΤ  

TEST TEST TEST

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you