Page 1

1 CENÍK – Stavební a zednické práce Stavební & zednické práce Pardubice www.stavebnipracepce.blog.cz, stavebnipracepce@mgail.com, 722495362 2

20Kč 100Kč 150kč 180Kč 120kč 150Kč 90Kč 110Kč 110Kč 140Kč 270Kč 1500Kč 2 000Kč 2 400Kč 1000Kč

2

180Kč 200Kč 220Kč 280Kč 1 300Kč 900Kč 1 200Kč 3 700Kč 800Kč 180 – 220Kč 160Kč

2

360Kč 330Kč 310Kč 390Kč 380Kč 380Kč 420Kč 350Kč 330Kč 370 Kč 350 Kč 90 Kč 50 Kč 100 Kč 60 Kč 220Kč 260Kč 300Kč 320Kč 320Kč 450Kč 50Kč 50Kč 60Kč 50Kč 160Kč 160Kč 50Kč 40Kč

Penetrace podkladu Vyrovnávky samo-nivelační hmotou Vyrovnávky lepidlem Vyrovnávky betonovým potěrem Omítka Jádrová do 2 cm Natažení perlinky a zastěrkování lepidlem Štukování stěn (jednovrstvé) Štukování stěn (dvouvrstvé) Štukování stropů (jednovrstvé) Štukování stropů (dvouvrstvé) Začištění špalet oken Komplet Podezdění vany rovné Podezdění vany atypické Podezdění vany-zdivo s oválnou křivkou (pro obložení mozaikou) Podezdění sprchové vaničky

1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 1bm 1ks 1ks 1ks 1ks

Přizdívky individuálně dle dispozic Poličky ,stolky a pod. individuálně dle dispozic Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 5 cm Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 7,5 cm Svislé konstrukce - vyzdění příček Ytong tl. 10 cm Svislé konstrukce - členité příčky Ytong paneláková jádra Obezdění závěsného WC Montáž kovových zárubní jednokřídlé Bourání cihlové příčky Bourání betonové příčky-panel Bourání betonové podlahy Přesun stavební suti, stavebních hmot a přípravné práce hodinová sazba za zednické práce

1m 2 1m 2 1m 2 1m 1ks 1ks 3 1m 3 1m 3 1m 1/hod. 1/hod.

Ceník obkladačských prací Obklad stěn keramický -standartní formát Obklad stěn keramický -10x10 "solo" Obklad stěn keramický - 10x10 "plato" Obklad stěn mozaika Obklad stěn keramický - velký formát Obklad stěn prostoru okolo kuchyňské linky Obklad stěn přírodní kámen, umělé imitace apod. Obklad stěn diagonálně (na koso) Dlažba keramická standartní formát (na rovno) Dlažba keramická spádovaná střih - standardní formát (na rovno) Dlažba keramická spádovaná diagonálně - standardní formát (na koso) Sokl keramický řezaný bez začištění Listelo keramické Listelo mozaikové Bombáto, torelo Broušená hrana obklad 45 stupňů Broušená hrana dlažba 45 stupňů Broušená hrana slinutá dlažba 45 stupňů Špaleta okna Schod - standard Schod - atyp Schod - sokl řezaný Vykružování otvorů v obkladech Vykružování otvorů v dlažbě Začistění štukem nad obklady a soklem Revizní otvor s osazením Hydroizolační stěrkadvouvrstvá Bandážní pás hydroizolace Spárování silikonem

1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 1bm 1bm 1bm 1bm 1bm 1bm 1bm 1bm 1bm 1bm 1ks 1ks 1ks 1bm 1ks 2 1m 1bm 1bm


2 CENÍK – Stavební a zednické práce Stavební & zednické práce Pardubice www.stavebnipracepce.blog.cz, stavebnipracepce@mgail.com, 722495362

Obkladačské práce exteriérové Obklad soklu fasády a různých částí fasád dle materiálu Dlažba keramická spádovaná - systém "Buttering-Floating" Montáž izolace - systém "Ditra" Montáž okapnice - systém "Ditra" Montáž izolační pásky - systém "Ditra" Betonová dlažba 30x30 Betonová dlažba 40x40 Betonová dlažba 50x50 Zámková dlažba betonová tl. 6 cm Zámková dlažba betonová tl. 8 cm Zámková dlažba betonová tl. 10 cm Zatravňovací bloky tl. 10 cm Betonová obruba Přípravné práce a přesun stavebních hmot Plocha zakázky nad Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%

STAVEBNÍ & ZEDNICKÉ PRÁCE PARDUBICE

2

1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 2 1m 1bm 1/hod. 2 100 m

360 350 220 100 40 200 220 250 220 270 320 270 190 200 – 250 Kč -5%


3 CENÍK – Stavební a zednické práce Stavební & zednické práce Pardubice www.stavebnipracepce.blog.cz, stavebnipracepce@mgail.com, 722495362 KONTAKT: 722 495 362, stavebnipracepce@gmail.com, www.stavebnipracepce.blog.cz

Stavební a zednické práce  

Stavební a zednické práce

Stavební a zednické práce  

Stavební a zednické práce

Advertisement