__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FOTOMESSE 2019

MESSEPROGRAM

01. - 02 . NOV

- Årets fotobegivenhet!

FOTO: HEN R IK ST R ØMSTA D


Ve l kom men Vi ønsker å gjenta fjorårets suksess og inviterer også i år til Fotomesse i Stavanger Hall på Clarion Hotell. Her steller vi i stand tradisjonell fotokveld fredag 1. november, mens vi på lørdag 2. november lager en ordentlig fotofest! Det blir selvfølgelig messetilbud på nett og i butikk. Tilbudene starter i god tid i forkant og fortsetter under hele fotomessen. Inngang og alle arrangement er GRATIS!

Vi har samlet flere utstillere enn noen gang! Nikon

Kase filter

Peak Design

Canon

Samyang

Zeiss

Panasonic

Nisi filter

Manfrotto

Fujifilm

Lowepro

ChromaLuxe

Leica

Sirui

Moab

Olympus

DJI

OmniCharge

Sony

Sennheiser

Rotolight

Sigma

Tokina

Gitzo

Tamron

Elinchrom

Lastolite

Epson

Wacom

Eizo

Steiner

Profoto

Tell, Apple Premium Reseller med flere...!

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO


M esset i l bud på net t og i bu t i k k ! Du møter selvfølgelig hele Stavanger foto-gjengen på vår egen stand på messeområdet eller i butikken. Slå av en fotoprat, få hjelp og veiledning og slå til på tilbudene mens du er på messeområdet.

Tilbudene varer fra tirsdag 29. oktober til og med søndag 3. november. Det er selvfølgelig de samme gode prisene både på nett og i butikk. Handler du på nett for over 1000,- så er det dessuten gratis frakt under hele Fotomessen!* Følg med på www.stavangerfoto.no for messetilbud!

Kontakt oss gjerne dersom det er noe du lurer på: post@stavangerfoto.no 51 52 10 20

*Fri frakt gjelder fraktalternativ MyPack for bestillinger betalt med kort, Vipps eller Santander. GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO


FOTOMESSE 2019

M E S SE PROGR A M

FRE DAG 1. NOV

Vi inviterer til en inspirerende fotokveld med foredrag og premiering av fotokonkurransen. Programmet starter kl 18.30, mens dørene åpner kl. 18.00. Før foredragene blir det mulighet for å ta en kaffe eller andre forfriskninger, og slå av en prat med felles fotointeresserte. Du har også mulighet til å stemme på finalistene i årets fotokonkurranse. Fotokvelden finner sted i Stavanger Hall på Clarion Hotel Stavanger, kun et par minutters gange fra butikken.

F R E DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R

18 : 0 0

DØRENE ÅPNES

18 :3 0

SV E I N BR I NGSDA L

19 : 3 0

MOTE- OG KUNSTFOTOGR AF

PAU S E SL Å AV E N FO TOPR AT O G S T E M PÅ DI N FAVOR I T T I FO TOKON K U R R A NSE N

20:00

JOSTEIN HELLEVIK

21: 0 0

PR EMIERING FOTOKONKUR R A NSE

NAT U R FOTOGR A F

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

4


NOV 2019

M E S SE PROGR A M

LØRDAG 2. NOV

Foredragsrom Det blir en rekke spennende foredrag med noen av Norges og verdens dyktigste fotografer. Alle foredragene finner sted i foredragsrommet på messeområdet i Stavanger Hall på Clarion Hotel Stavanger.

L Ø R DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R - F O R E D R AG S R O M

ROGER BR ENDH AGEN

09:00

10 :15

N A T U R F O T O G R A F, N I K O N A M B A S S A D Ø R

EMMA SVENSSON M O T E - O G A D V E N T U R E F O T O G R A F,

PA N A S O N I C A M B A S S A D Ø R

THORSTEN MILSE

11 : 3 0

N A T U R F O T O G R A F, C A N O N

AMBASSADØR

MIKKEL FYKSE ENGELSCHIØN

12 : 4 5

F I L M F O T O G R A F, F U J I F I L M A M B A S S A D Ø R

FLORIS SMEETS

14 : 0 0

N A T U R F O T O G R A F, S O N Y A M B A S S A D Ø R

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

5


FOTOMESSE 2019

M E S SE PROGR A M

LØRDAG 2. NOV

Hva skjer på stand? Kom og møt leverandører, snakk med foredragsholdere eller prøv utstyret selv. Leverandører er til stede hele dagen og det blir en rekke spennende ting som skjer på standene. Det kan være lurt å ta med et SD-kort om du ønsker å prøve de nyeste kameraene, eller ta med ditt eget kamera og prøv det nyeste tilleggsutstyret! L Ø R DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R - M E S S E O M R Å D E TOUC H A N D T RY

PA N A S O N I C- S TA N D

KOM I N NOM S TA N DE N O G PR Ø V N Y E LU M I X PRO S -SE R I E N PÅ PORT R E T T FO TO!

TOUC H A N D T RY

CANON-S TAND

KOM I N NOM S TA N DE N O G PR Ø V U T VA L GE T AV CA NON K A M E R A O G OBJ E K T I V E R I S T U DIO - OPPSE T T E T

TOUC H A N D T RY

O LYM PU S -S TA N D

KOM I N NOM O G PR Ø V U T VA L GE T AV OLY M PUS O G PR Ø V DEG PÅ S PL A SH - FO TO GR A F E R I NG

SIGMA-S TAND

G R AT IS F I R M WA R E - OPPDAT E R I NG FÅ OPPDAT E RT N I KON O G CA NON A RT- OBJ E K T I V E N E DI N E M Ø T A M BA SSA D Ø R F RODE U E L A N D

TOUC H A N D T RY

S O N Y- S T A N D

KOM I N NOM O G PR Ø V S ON YS N Y E Ø Y E FOK US V E D Å TA BI L DE R AV DA NSE R E

TOUC H A N D T RY

PRO FOTO -S TAND

T E S T BL I TSE R O G U TS T Y R F R A PROFO TO

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

6


NOV 2019

M E S SE PROGR A M

LØRDAG 2. NOV

Foredrag på stand I løpet av dagen blir det en rekke mini-foredrag, kurs og workshops på standene. Hvert foredrag er åpent for alle og du vil få utdelt headset slik at det er lett å høre hva som blir sagt. Vi gjør oppmerksom på at det kun er 20 headset tilgjengelig pr foredrag så møt opp i god tid!

L Ø R DAG - C L A R I O N H O T E L S TAVA N G E R - M E S S E O M R Å D E

K ASE-S TAND

PA N A S O N I C- S TA N D O LYM PU S -S TA N D

PRO FOTO -S TAND

E PSON-S TAND

MOAB -S TAND

S O N Y- S T A N D

M I N I K U R S M E D H E N R I K S T R Ø MS TA D I N T RO N D - F I LT E R

10:3 0

I N T RO GR A DE RT E N D - F I LT E R

11 : 0 0

I N T RO P OL A R ISE R I NGSF I LT E R

13 : 0 0

WOR K SHOP M E D E M M A S V E N DSS ON P ORT R E T T- FO TO

12 :3 0

WOR K SHOP M E D JOH N H AGBY S PL A SH - FO TO G R A F E R I NG

09:30

S PL A SH - FO TO G R A F E R I NG

13 :3 0

WOR K SHOP M E D S V E I N BR I NGS DA L P ORT R E T T- FO TO G R A F E R I NG

11 : 3 0

P ORT R E T T- FO TO G R A F E R I NG

14: 0 0

E PS ON PR I N T E R ACA DE M Y

09:30

DIGIG R A PH I E

12 :3 0

M I N I K U R S M E D PE R A R N F I N N PE R SE N K A L I BR E R I NG O G FA RGE S T Y R I NG

11 : 0 0

A LT OM MOA B - PA PI R

14: 0 0

F I L M M E D S ON Y- K A M E R A

12 : 0 0

M I N I WOR K SHOP DA NSE R E

11 : 3 0

M I N I WOR K SHOP DA NSE R E

13 :3 0

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

7


FOTOMESSE 2019

A L L E BIL DER: SV EIN BLINGSDA L/M A N N ER A A K

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

8


NOV 2019

SVE I N BR I NGSDAL M AN N E R A AK Mote- og kunstfotograf

Svein

Bringsdal/Manneraak

motefotografen

som

tok

er

steget

inn i kunsten. Etter flere år som motefotograf og magasingründer, valgte han å ta steget inn i fine art. Sent på 90-tallet flyttet han til

OM F OR E DR AGE T

Milano for å bli motefotograf. Der

Svein forteller om det som startet

ble han i 3 år før han returnerte til

med en fotografdrøm som 14 åring

Norge. Arbeidet har tatt han over

og veien frem til kunstnerskapet

store deler av verden noe som har

i dag. Han viser bilder og video

gitt ham en spennende cv. Etter at

fra karrieren og forteller litt om

han tok steget inn i kunstverden,

teknikker han bruker både som

og tok navnet Manneraak etter

fotograf og kunstner.

bestefaren, har han hatt separate utstillinger i blant annet New

Foredrag:

York (2015), Roma (2017) og Cannes

Fredag kl. 18:30

(2017). Han arbeider med ulike

Workshop på stand:

teknikker,

Lørdag kl. 11:30 og 14:00

oftes

med

fotografi

Møt Svein på Profoto-standen!

som utgangspunkt, og Manneraak bildene er blitt ettertraktet blant

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS! Norske og internasjonale samlere.

9


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: JOSTEIN HELLEVIK

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

10


NOV 2019

JOS TE I N H E LLE VI K Naturfotograf

Jostein Hellevik satset alt og fulgte drømmen. Han forlot livet i byen til fordel for en gård i Tokke i Telemark. Der startet han Dalen Villmarkssenter og har hatt besøk av naturfotografer fra hele verden,

OM F OR E DR AGE T

inkludert tungvektere fra BBC og

Jostein inviterer deg inn i hverdagen

National Geographic.

til “fotobonden”. Gjennom historier,

Nylig var Jostein å se i en episode

bilder og filmsnutter får du et

av NRK-seiren Safari Norge, men de

innblikk i, og refleksjoner rundt,

siste to årene har Jostein vært mest

det som på nyåret blir å se i Josteins

fokusert på sin egen TV-serie. Vi

egen TV-serie.

gleder oss til nyåret hvor vi får et innblikk i en hverdag med tamme og

Foredrag:

ville dyr og vanvittige påfunn fra en

Fredag kl. 20:00

kar som er alt annet enn A4!

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

11


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: EMMA SVENSSON

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN!

12


NOV 2019

EMMA SVE N S SON Mote- og adventurefotograf, Panasonic Lumix ambassadør Emma Svensson er en prisvinnende fotograf som sjonglerer innen flere ulike sjangre. Som 20-åring startet hun Rockfoto, som i dag er Sveriges største byrå for konsertfoto. I senere år har hun fokusert på mote-

OM F OR E DR AGE T

og fashionfotografi med klienter

Emma kommer til å snakke om

som Adidas, Nelly.com, H&M og Elle

de

på kundelisten.

fjellklatring-

Emma er også en ivrig klatrer og

hvordan kamera hennes alltid er

elsker å tilbringe tid i naturen.

med henne.

Det har resultert i et ambisiøst

Hun holder også en mini-workshop

klatreprosjekt hvor hun klatret de

i portrettfoto på Panasonic-standen.

ulike

ekspedisjonene og

vandring

med og

49 høyeste fjellene i Europa på ett år! Hennes siste prosjekt er å klatre det

Foredrag:

høyeste fjellet i hvert land i Amerika.

Lørdag kl. 10:15

Kamera er selvfølgelig alltid med! Det

Workshop på stand:

gir en unik portefølje av spenstige

Lørdag kl. 12:30

natur-, reise- og adventurebilder

Møt Emma på Panasonic-standen!

kombinert med glossy fashion! ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

13


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: FLORIS SMEETS

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN!

14


NOV 2019

F LOR I S SM E E T S Naturfotograf, Sony ambassadør Siden

2010

har

Floris

Smeets

bodd i Norge. Den nederlandske naturfotografen har den norske naturen

som

sin

arbeidsplass.

Floris jobber fulltid som fotograf, guide og kursholder. Han jobber

OM F OR E DR AGE T

med stor respekt for naturen, og

Floris har vært ute en vinternatt før!

er genuint opptatt av at bildene

Hvordan håndterer han og utstyret

er tatt i naturlige situasjoner uten

hans den nordiske vinteren? Det

å forstyrre dyrelivet eller endre

blir et spennende foredrag om hva

omgivelsene. Bildene hans er ikke

som skal til for å takle kulde og

bare øyeblikk, hvert bilde forteller

ugjestmildt vær.

også en historie. Hans kunnskap om naturen og tålmodighet er nøkkelen

Foredrag:

til sin suksess som naturfotograf.

Lørdag kl. 14:00

Bildene hans har blitt vist i flere magasiner, aviser og utstillinger.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

15


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: THORSTEN MILSE

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

16


NOV 2019

THORS TE N M I L SE Natur- og filmfotograf, Canon ambassadør Thorsten Milse er en internasjonalt anerkjent naturfotograf som har utrydningstruede dyrearter som sin fanesak. Har har arbeidet sammen med WWF og bildene hans har blitt publisert i National Geografic,

OM F OR E DR AGE T

Newsweek og BBC. I tillegg har han

Visste du at det er over 100

premier fra noen av de gjeveste

forskjellige

fotokonkurransene på peishylla.

Madagaskar? Thorsten kommer for å

Han har hatt utstillinger i Tyskland,

snakke om hvordan det var å jobbe

Russland, Storbritanina, Frankrike

med dokumentaren “The Lost World

og USA og holder foredrag og

of Lemurs”. Kraftig uvær og flykrasj

workshops rundt i hele verden.

var bare noe av det som gjorde det

lemurarter

ekstra utfordrende å fotografere og filme på den avsidesliggende øya. Mye utstyr og objektiver fra 16mm til 600mm var i bruk. Foredrag: Lørdag kl. 12:30

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

17


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: ROGER BRENDHAGEN

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

18


FOTO: OLE JØRGEN LIODDEN

NOV 2019

ROGE R BRE N D HAGE N Naturfotograf, Nikon ambassadør Med sine 300 reisedøgn i året har han hele verden som sin arbeidsplass. Han

har

lang

erfaring

som

naturfotograf med artikler og bilder i Vi Menn, Aftenposten, Dagbladet og A-magasinet. I tillegg har han hatt

OM F OR E DR AGE T

flere fotoutstillinger de siste årene

Roger vil gi deg en innføring i

- med motiver fra Antarktis i sør til

en spennende verden ved hjelp

Svalbard i nord.

av objektiver. Roger viser bilder

Når Roger ikke er ute og reiser er

og forteller om sine reiser og

han ofte å finne på Dovrefjell. Her

ekspedisjoner rundt om verden.

holder han på med et bokprosjekt

Her er det mange generelle tips og

om moskusfe og fjellrev. Der de fleste

praktiske råd om naturfotografering

rygger unna – går han tett på og tar

å få med seg.

makrobilder av så vel giftslanger og kvelerslanger. Selv sier han at han får

Foredrag:

den samme gleden av å fotografere

Lørdag kl. 09:00

en Dompap på Snåsa - som å møte en

Møt Roger på Nikon-standen

Emu i Australia.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

19


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: MIKKEL FYKSE ENGELSCHIØN

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

20


NOV 2019

M I KKE L

F YKSE E NGE L SCH I Ø N Filmfotograf og filmskaper, Fujifilm ambassadør Å jobbe med film har fått en ordentlig boom de siste årene! Muligheten til å skape stilige filmer blir lettere tilgjengelig for alle og mange har funnet en ny lidenskap i å uttrykke seg med bevegelige bilder.

OM F OR E DR AGE T

Mikkel er en erfaren filmfotograf

Mikkel forteller hvordan han jobbet

og filmskaper som har hatt denne

med fotograf Daniel Tengs og Serkan

lidenskapen lenge! Helt siden han

Günes med alt fra planlegging, valg

som guttunge strikket luer for å

av utstyr og redigering av promo-

få råd til sitt første videokamera.

videoene til Fujifilm. Mikkel jobber

I dag driver han GotVision AS, et

praktisk med fokus på innhold og

fullverdig produksjonsselskap i Oslo

ikke utstyr så her får du med deg en

og han produserte Fujifilms promo-

rekke nyttige tips for hva som skal

video for lanseringen av Fujifilm

til for å virkelig få god video med

X-T3 og GFX100.

systemkamera! Foredrag: Lørdag kl. 12:45 Møt Mikkel på Fujifilm-standen

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

21


FOTOMESSE 2019

A LLE FOTO: HEN R IK ST R ØMSTA D

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

22


NOV 2019

H E NR I K S TRØM S TAD Landskapsfotograf, Stavanger foto partner og Kase ambassadør Henriks

store

lidenskap

er

landskapsfotografering. Erfaringen han gjør seg her tar han med seg inn i andre oppdrag. For uansett hvilket motiv og setting du velger er lyset noe av det viktigste for fotografiet.

OM F OR E DR AGE T

De siste årene har han holdt en rekke

Møt Henrik og slå av en filterprat på

kurs, foredrag og workshops innen

Kase-standen. I løpet av dagen holder

natur- og landskapsfotografering

han tre korte introduksjonskurs i

i både Norge, Sverige og Finland.

filterbruk på standen. Møt opp, lær

Spesialområdet er innenfor tema

noe nytt og bli inspirert!

landskapsfotografering, filter,

komposisjon

og

bruk

av

frilufts-

Foredrag på stand lørdag:

fotografering.

Intro ND-filter kl. 10:30

I 2019 ble Henrik ambassadør for

Intro gaderte ND-filter kl. 11:00

filterprodusenten Kase.

Intro polariseringsfilter kl. 13:00

Møt Henrik på Kase-standen

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

23


FOTOMESSE 2019

ALLE FOTO: JOHN HAGBY

GODE MESSETILBUD PÃ… NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

24


NOV 2019

JOH N HAGBY Mote- og portrettfotograf, Elinchrom og Olympus ambassadør John

er

lidenskapelig

opptatt

av faget sitt; portrettfoto. Det å fotografere mennesker og å få modellene til å være komfortable foran kamera er det han liker aller best. Kombinert med svært god

OM F OR E DR AGE T

kunnskap om lyssetting så er det

Det blir vilt og vått når John Hagby

ikke rart at han er en av Sveriges

setter i gang med splash-fotografeirng

dyktigste

I

på Olympus-standen. Lær deg triksene

tillegg til å fotografere selv, er han

for hvordan du bruker lys til å fryse

også en ettertraktet foredragsholder

bevegelsene og skape utrolige effekter

og har ofte kurs og workshops i

ved hjelp av vann.

portrettfotografer.

portrettfoto og lyssetting. Workshop på stand: Lørdag kl. 09:30 og kl. 13:30 Møt John på Elinchrom-standen!

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

25


FOTOMESSE 2019

R I CHARD H UTJ E N S Storformatspesialist, Epson

Vi

får

Hutjens

besøk fra

av

Richard

Nederland,

Epsons

storformatspesialist. og Kai Olsen fra Epson Norge. Epson vil vise hvordan du med enkle grep kan utnytte selskapets

OM F OR E DR AGE T

profesjonelle fotoskrivere maksimalt

Foredrag på stand lørdag:

med

Epson Printer Academy kl. 09:30

den

brukervennlige

programvaren Epson Print Layout.

Digigrafphie kl. 12:00

Du vil også få et innblikk i

Møt Richard på Epson-standen

sertifiseringsprogrammet Digigraphie® by Epson . Dette er en

sertifisert

utskriftsprosess

med strenge kvalitetskrav til bruk av

Epsons

storformatskrivere,

UltraChrome™og

utvalgte

pigmentblekk sertifiserte

kunstpapirtyper.

GODE MESSETILBUD PÅ NETT OG I BUTIKK HELE UKEN! - W W W.STAVANGERFOTO.NO

26


NOV 2019

M AR TI N WALLGRE N Filmfotograf, Panasonic Martin er en svensk fotograf og filmskaper som har mye praktisk erfaring. Han jobber ofte med dokumentarprosjekter og med små team, noe som har gjort han til ekspert på å dra mest mulig ut av

PÅ S TAN D

kamera og utstyret uten kompliserte

Møt Martin på Panasonic-standen

oppsett. Med en kombinasjon av å

hele lørdag! Her får du en unik

kjenne utstyret, riktige innstillinger

mulighet til å få svar på alt du måtte

og godt etterarbeid evner han å

lure på av Panasonic.

skape fantastiske stemninger på Møt Martin på Panasonic-standen!

film. Dette er en erfaring han også tar med seg på musikkvideoer og andre prosjekter.

ALLE KURS OG FOREDR AG ER GR ATIS!

27


M E S SE OMR ÅDE Fotomessen finner sted i Stavanger Hall på Clarion Hotel Stavanger, kun 300 meter fra butikken. Her fyller vi over 500 kvadratmeter og lager full foto- bonanza! Det blir foredrag, workshops og kurs. Du får møte leverandører, slå av en fotoprat med ambassadører, teste utstyr og ikke minst en rekke gode messetilbud!

Åpningstider butikk under Fotomessen: Man-ons: 09.00-16.30 Torsdag: 09.00-19.00 Fredag: 09.00-16.30 Lørdag: 09.00-15.00

FOTO: JOACHIM GOA ST EIN BRU

Profile for Stavanger foto

Messeprogram - Fotomesse 1. - 2. november - Stavanger foto  

Det nærmer seg høstens vakreste eventyr; Fotomesse! Hold av datoene 1. - 2. november. Da inviterer vi nok en gang til stooor fotomesse på St...

Messeprogram - Fotomesse 1. - 2. november - Stavanger foto  

Det nærmer seg høstens vakreste eventyr; Fotomesse! Hold av datoene 1. - 2. november. Da inviterer vi nok en gang til stooor fotomesse på St...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded