Page 25

46

mano savivaldybė

Birštonas stiprina pozicijas Racionaliai išnaudoti turimus resursus – tokius uždavinius turbūt kelia ne vieno miesto ar rajono savivaldybė. Birštonas šių resursų turi išties nemažai ir siekia stiprinti miesto, kaip kurorto, konkurencingumą. Papildys esamą infrastruktūrą „Vienas mūsų pranašumų – turime sveikatingumo išteklius, dovanotus gamtos. Juos reikia intensyviai naudoti kuriant poilsio infrastruktūrą, leidžiančią turiningai leisti laiką“, – teigė Birštono miesto merė Nijolė Digrinčienė. Žinia, Birštonas įsikūręs ant mineralinio vandens baseino, kurio zonoje mineralinis vanduo slūgso vos 80 metrų gylyje. Atskirose zonose, kurios vadinamos mineralinio vandens iškrovomis, vanduo prie žemės paviršiaus priartėja iki 4–20 metrų.

Anot savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo Antano Šabano, šiuo metu rengiamas projektas, kuriam skirtas preliminarus finansavimas. Jį įgyvendinant būtų įrengta mineralinio vandens naudojimo infrastruktūra: inhaliacinis paviljonas, du inhaliaciniai bokštai, Kneipo terapijos baseinas. „Tokia viešoji infrastruktūra – sudedamoji tradicinių Vokietijos, Lenkijos kurortų dalis. Ji papildytų jau sukurto Birštono sanatorijų gydymo ir sveikatinimo galimybes. Būtų sukurtos ypač geros sąlygos ligų prevencijai, sveiką gy-

venimo būdą propaguojantiems žmonėms, tai padėtų turintiesiems kvėpavimo problemų“, – sakė A. Šabanas. Taip pat planuojama rasti lėšų ir renovuoti istorinį Vytauto parką. Norima išsaugoti istorinę parko vertę ypač jautrioje miesto zonoje – Birštono urbanistiniame draustinyje, atkuriant jame buvusią infrastruktūrą. Visu tuo galėtų naudotis turistai, sanatorijų pacientai bei vietos gyventojai.

Laukiamos permainos Merė N. Digrinčienė tvirtino, kad Birštonas orientuojasi ne vien į sveikatingumo infrastruktūrą. Suprantama, daugelis projektų yra susiję su poilsiu ir skirti ilsėtis į kurortą atvykstantiems žmonėms. Šiuo metu įpusėjo Birštono centrinio parko įrengimo darbai. Jame ras vietą ir aktyvaus poilsio, ir ramios, kamerinės aplinkos mėgėjai. Vyksta aktyvių dis-

kusijų, kokios skulptūros turėtų puošti parką, kokie želdiniai dar labiau išryškintų natūralų gamtos grožį. Pažymėtina, kad aktyviai plėtojamos dviračių trasos, kurioms gauta lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba skirtas preliminarus finansavimas. Ateityje planuojama sujungti šias trasas su kitų savivaldybių dviračių trasomis, kartu išnaudojant ir vandens transporto potencialą: dalį trasos būtų galima įveikti dviračiu, dalį – laivu. „Pas mus kuriamos sąlygos aktyviam kultūriniam gyvenimui, ir tai yra labai svarbu. Jas dar labiau pagerinsime atnaujinę senus pastatus. Šiuo metu renovuojamas Birštono kultūros centro pastatas, Birštono kurhauzas – jį atnaujinus erdvės bus pritaikytos kultūriniams renginiams kamerinėje aplinkoje. Išnaudojant Birštono meno mokyklos potencialą kuriamas meno industrijos centras, čia galės burtis menininkai, menu besidomintys kurorto svečiai ir gyventojai“, – pasakojo Birštono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas A. Šabanas. Meno industrijos centre bus galima išmokti per trumpą laiką pasigaminti kokį nors meno dirbinį, pabendrauti su bendraminčiais. A. Šabano teigimu, kuriant šį centrą bus pasitelkiama kaimynų latvių sukaupta patirtis, nes pagrindiniai projekto partneriai yra būtent jie. „Birštonas aktyviai siekia užtikrinti darnią žmogaus ir aplinkos santarvę, sukurdamas naują ir atnaujindamas esamą gyvenamąją aplinką. Mūsų mieste pradėtas ECO projektas, kurį įgyvendinant investicijų sulauks gyvenamieji ir viešosios paskirties pastatai – numatyta kvartalinė jų renovacija“, – būsimas permainas vardijo merė N. Digrinčienė.

Numatoma daug darbų Šiuo metu rengiamas specialusis Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės bei erdvinės kompozicijos planas, kurio sprendiniai detalizuos Birštono miesto bendrojo plano sprendinius. Taip pat pradedame rengti specialųjį Birštono savivaldybės gyvenviečių bei kurorto plėtros planą. „Esame pasitvirtinę bendrąjį Birštono miesto kurorto planą, bendrąjį Birštono savivaldybės planą. Bendrieji planai apibūdina iki 10 metų savivaldybės raidos perspektyvas. Minėti dokumentai atveria galimybių subalansuotai savivaldybės teritorijos raidai,

2011 Nr. 10

Nijolė DIGRINČIENĖ Birštono miesto merė

,,

mano savivaldybė

47

Birštonas aktyviai siekia užtikrinti darnią žmogaus ir aplinkos santarvę, sukurdamas naują ir atnaujindamas esamą gyvenamąją aplinką. plano sprendiniais formuojama visavertė, sveika ir harmoninga gyvenamoji aplinka, planuojamos geresnės sąlygos kaimiškosiose vietovėse plėtojant infrastruktūrą. Kita labai svarbi bendrojo savivaldybės plano paskirtis – numatyti, kaip saugoti, racionaliai panaudoti ir atkurti gamtos išteklius, palaikyti ekologinę pusiausvyrą, skatinti investicijas. Vadovaujantis šiais planavimo dokumentais gaunamos arba planuojamos gauti lėšos įvairiems projektams įgyvendinti“, – sakė Birštono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo. Šių planų sprendinius detalizuoja parengti specialieji planai: Specialusis mineralinių gręžinių planas. Gaunamas finansavimas visuomenei sveikatinti, įrengiant inhaliacinius, Kneipo terapijos įrenginius bei statinius. Specialusis Birštono savivaldybės vandentiekio ir nuotekų tvarkymo planas, pagal kurį numatoma 95 proc. savivaldybės gyventojų aprūpinti itin švariu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu. Didžiąją dalį geriamojo vandens planuojama tiekti centralizuotai, o kitą – įrengiant gręžinius ir autonominius geležį šalinančius įrenginius. Tiekti geriamąjį vandenį ir tvarkyti nuotekas centralizuotai – ir ekonominiu, ir ekologiniu požiūriu racionaliau, nes mūsų teritorijoje gausu mineralinio vandens klodų. Didelė dalis tinklų bei įrenginių jau modernizuota. Specialusis centralizuoto šildymo planas. Planuojama kvartalinė šil-

dymo tinklų viešųjų pastatų ir daugiabučių modernizacija. Specialusis Birštono savivaldybės vietinės reikšmės kelių planas. Planuojama rekonstruoti esamus kelius bei kelių tinklo plėtrą sujungiant (žiedais) kelius, plėtojant turistinius maršrutus. Specialusis Birštono savivaldybės dviračių, riedučių, slidinėjimo trasų planas. Šiame dokumente numatyta nutiesti apie 100 kilometrų trasų. Vadovaujantis šiuo planu gautas finansavimas, dalis šių trasų bei poilsiaviečių jau pradedama įrengti. Specialusis tilto per Nemuną planas. Šis statinys yra labai svarbus sujungiant abi miesto dalis – darniai urbanistinei plėtrai skatinti ir įgyvendinti. Kauno regiono (apskrities) teritorijų planavimo dokumentuose Birštono savivaldybė akcentuojama kaip svarbiausia Kauno regiono sveikatinimo, gydymo ir rekreacijos teritorija, tad pastačius šį tiltą poilsiautojai dar kokybiškiau susisiektų su kurortu. Šie teritorijų planavimo dokumentai buvo rengiami atsižvelgiant į realų sprendinių įgyvendinimą, tausojant ir saugant gamtą, keliant kokybinius gyvenimo rodiklius. Visa tai padės įgyvendinti darnią urbanistinę plėtrą ir kurorte, ir visoje savivaldybėje, esančioje vaizdingame regioniniame Nemuno kilpų parke. Bendrasis Birštono savivaldybės teritorijos planas bei specialusis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planas buvo parengti Europos socialinio fondo ir Birštono savivaldybės lėšomis.

2011 Nr. 10

Profile for SA.lt (Statyba ir architektūra)

Statyba ir architektūra (2011/10)  

Statyba ir architektūra (2011/10)  

Advertisement