Page 1

Style

Dreams B

yla jen obyčejnou manažerkou a najedou… bác! – nadřízená oddělení. Něco je potřeba dělat. Šla do butiku Max Mara, koupila si kostým, který jí zeštíhlí, a sukni, která perfektně sedí. Příští den se zapsala k nejdražšímu stylistovi na stříhání a make-up. Za týden si všichni na nový image zvykli. A příští týden se ze služební cesty vrátil generální ředitel, který ji po podepsání příkazu o jejím povýšení ještě neviděl. Potkali se na chodbě a… bác! – pozval ji do restaurace! Něco je potřeba dělat. Šla do butiku Escada, koupila šaty, které jsou pro každou denní dobu. Za týden zavolala do kanceláře z Francie žena, která, jak se později ukázalo, už nikam od generálního ředitele neodešla. Napsala výpověď. Šla do butiku Missoni a koupila plášť, který nelze s žádným jiným splést. Doma si rozvěsila věci, jichž za poslední dva měsíce dosáhla: kostým, sukni, šaty a plášť. Nalila si šampaňské a pronesla přípitek na nový život, do kterého si to všechno bere s sebou.

22

Statuss.cz December - January 2008

S

he was just an ordinary Manager and suddenly...Wow! – Department Head. It was necessary to do something. She went to the Max Mara boutique, bought a slimming dress and a skirt which fits perfectly. The next day she assigned herself to the most expensive stylist for a cut and make-up. Within one week, everybody became used to the new image. And the next week, the General Director, who had not seen her since signing the order for her promotion, returned from a business trip. They met in the corridor, and ... Wow! – he invited her out to a restaurant! It was necessary to do something. She went to the Escada boutique, bought a dress suitable for any time of the day. The following week a woman who, as was later revealed, had not left the General Director at all, called the office from France. She wrote a letter of resignation. She went to the Missoni boutique and bought a coat that could not be mistaken. At home she hung up all that she had achieved during the last two months: costume, skirt, dress and coat. She poured a glass of champagne and made a toast to the new life to which she would take it all.

Б

ыла себе обычным менеджером и вдруг бац – начальник отдела. Что-то нужно делать. Пошла в бутик Max Mara, купила костюм, который стройнит, и юбку, которая сидит. На следующий день записалась к самому дорогому стилисту на стрижку и макияж. Через неделю к новому имиджу в офисе все привыкли. А еще через неделю из командировки вернулся генеральный директор, который после подписания приказа о повышении, ее еще не видел. Встретил в коридоре и бац – пригласил в ресторан! Что-то нужно делать. Пошла в бутик Escada, купила платье, которое на все времена. Через неделю в офисе все были в курсе их отношений. А еще через неделю из Франции ей на сотовый позвонила жена, которая оказывается никуда от генерального уходить не собиралась. И тогда, бац – она написала заявление по собственному желанию. Что-то нужно делать. Пошла в бутик Missoni и купила плащ, который ни с одним другим никогда не спутаешь. Дома развесила приобретенные за последние два месяца вещи: костюм, юбку, платье и плащ, налила себе шампанского и произнесла тост за новую жизнь, в которую она берет их с собой.


Style orientors 1

Vintažní šperky – výborná příležitost předvést svůj vztah ke klenotům jako k umění. Zvláště dnes, kdy je opět aktuální být jemnou.

Vintage jewellery – an excellent opportunity to show one’s relationship to jewellery as to art. Especially today, when being refined is topical again. Винтажные украшения – отличная возможность продемонстрировать свое отношение к ювелирным украшениям, как к искусству. Особенно сегодня, когда вновь стало актуально быть утонченной.

2

Pánské parfémy se usídlily na toaletkách mnohých světských lvic. Patří mezi ně například toaletní voda Frederic Malle. Skutečné intrikánky jsou schopny omámit i ty nejzkušenější záletníky.

Men’s perfumes found their home in the powder rooms of many earthy lions. They include, for example, Frederic Malle toilet water. The real intriguentes are able to bemuse even the most experienced philanderers. Мужские парфюмы поселились на туалетных столиках многих светских львиц. Некоторые из них, например, туалетная вода Frederic Malle - настоящие интриганы, способные ввести в заблуждение самых искушенных ловеласов.

3

Ozdoby přes kožich? Proč by ne, pokud se k tomu kožich hodí. V této sezoně byl tento nápad použit v designu mnohých kolekcí. Nejvíce působivé exempláře jsou z kolekce Barberry.

Decorations over fur coat? Why not? Fur coats are quite appropriate for this. In this season, this idea was used in the design of many collections. The most impressive examples come from the Burberry collection. Украшения поверх шубы? Почему бы нет, если шуба того стоит. В этом сезоне эту идею использовали в стайлинге многих коллекций. Самые впечатляющие экземпляры у Barberry.

4

Pohádkové printy. Bájný kůň na plášti od Martina Margiel říká o své majitelce hodně – je romantická, ale i schopná odvážných činů.

Fairytale prints. The fabulous horse on the coat by Martin Margiel reveals much about its owner – she is romantic but also able to take daring action. Сказочные принты. Крылатый конь Пегас на клатче от Мартина Маржиелы выдает в своей владелице натуру романтичную и способную на сумасбродные поступки.

24

Statuss.cz December - January 2008

1

Kožešinová vesta – zvláštní kompromis mezi přáním zahřát se a touhou demonstrovat zimě své pohrdání. V mrazu nepomůže od chladu, v teplém počasí je v ní nepohodlně. Leather vest – A strange compromise between the wish to get warmer and the desire to demonstrate a disdain for winter. It will not protect from the freezing cold and is uncomfortable in warm weather.

Меховые жилеты – странный компромисс между желанием согреться и продемонстрировать зиме свое пренебрежение. В мороз он не спасет от холода, в теплую погоду – в нем будет дискомфортно.

2

Nový Dior Homme Sport – příliš dotěrný. Inspirací se staly bonbony s červenou paprikou a Jude Law, obličej brendu. Vzniklá kombinace je nezapomenutelná. Je totiž ostrá a přeslazená současně.

New Dior Homme Sport – too obtrusive. Bonbons with red pepper and Jude Law, face of the trend, became the inspiration. This created a combination that is unforgettable. It is sharp and sickly-sweet at the same time. Новый Dior Homme Sport – слишком навязчив. Вдохновением стали конфеты с красным перцем и Джуд Лоу - лицо бренда. Микс получился незабываемым – острый и приторный одновременно.

3

Koktejly na základě ginu – outsider této zimy. Není to cool, toť vše. V krajní situaci si můžete objednat gin a tonik zvlášť. Kavalír gin a dáma tonik. Gin-based cocktails – the outsider for this winter. It is not cool, that is all. At least, you can order gin and tonic separately. For the cavalier, a gin, and for the lady, a tonic.

Коктейли на основе джина – аутсайдеры этой зимы. Не гламурно – и все. В крайнем случае, можете заказать джин отдельно, тоник отдельно. Кавалеру - джин, даме - тоник.

4

Kamaše a čepice stejné barvy. Pokud jsou kamaše s obrázkem, tak čepice musí být jednobarevná. A naopak. Pro různorodost lze kamaše čas od času nosit jako rukávy. A není nezbytné mít přitom vždy čepici. Garters and hats of the same colour. If garters are floral, the hat must be uni-coloured. And vice versa. For diversity, it is possible to wear garters as sleeves. And it is not necessary always to wear a hat as well.

Гетры и шапка одной расцветки. Если гетры с рисунком, то шапка должна быть однотонной. И наоборот. Для разнообразия гетры время от времени можно носить как рукава. Совсем не обязательно с шапкой.

HiBye


Vánoční dárky pro skutečnou krásu a pocit pohody V prodejnách L’OCCITANE najdete neobyčejné dárky pro celou rodinu. Potěšte své blízké přírodními kosmetickými výrobky péče o pleť, neodolatelnými vůněmi pro ženy i muže nebo smyslnými výrobky do koupele.

Naše prodejny: Praha: Na Příkopě 15 • Palác Flóra • Centrum Chodov • OC Nový Smíchov • Palladium; Plzeň: NC Olympia; Brno: NC Olympia • Masarykova 2

www.loccitane.cz


Style gourmet Agent — gurmán

Přicházel sem každou sobotu a vítali ho jako dobrého hosta. Ale jeden sobotní večer mu administrátor ostýchavě oznámil, že je jeho milovaný stůl obsazen dámou, a poprosil ho, aby si přisednul k jakémukoliv jinému volnému stolu. Ze začátku chtěl odejít, ale potom se rozhodl nevzdávat se obvyklého požitku. - Báječné, - řekl, - zeptejte se té dámy, mohu-li jí dělat společnost. Za několik minut seděl za oblíbeným stolečkem vedle půvabné neznámé. Ukázalo se, že dáma včera přijela z Paříže, aby jen zkontrolovala, jak se jí tu daří byznys. Vyklubala se z ní výjimečně příjemná společnice. Se zvláštní vášní se vyptávala na místní kulinářské tradice a na jeho osobní upřednostňování této restaurace. Zajímala se, proč se stal stálým návštěvníkem, a zjišťovala jeho vybíravý vkus ohledně nabízeného jídla. Stejně tak se vyptávala, zda by něco nechtěl změnit na interiéru podniku. Byl nadšený, protože se tato společnice zajímala o věci, kterým perfektně rozumí. Zůstali tam nakonec až přes půlnoc, ale na návrh doprovodit ji domů odpověděla odmítavě. Její apartmán se totiž nacházel přímo nad touto její restaurací.

ВОКРУГ 08 СВЕТА

Agent — Gourmand

He came every Saturday and was welcomed as a good guest. But one Saturday evening, the Head Waiter announced to him bashfully that his beloved table was occupied by a lady and asked him to sit at any other free table. At first, he wanted to leave, but then decided not to give up his usual treat. - Wonderful – he said - ask the lady if I may keep her company. In a few minutes he was sitting down at his favourite table next to the charming unknown woman. He learnt that the lady had come from Paris the day before just to check on how her business was doing. She turned out to be an exceptionally pleasant companion. She was interested to know why he was a permanent visitor, and examined his fastidious taste with regard to the selection of meals. Likewise she was curious as to whether he would change anything about the interior of the restaurant. He was very excited because this companion was interested in the things he understood perfectly. In the end they remained there past midnight, but she responded negatively to his proposal to escort her home. Her apartment was just above this - her restaurant.

Агент — гурман

Он приходил сюда каждую субботу и его встречали как дорогого гостя. Но в один субботний вечер администратор смущенно сообщил, что его любимый столик занят очень уважаемой дамой, и попросил присесть за любой другой свободный. Сначала он хотел уйти, но потом решил не лишать себя привычного удовольствия. - Прекрасно, - поинтересуйтесь у дамы, могу ли я составить ей компанию. Через несколько минут он сидел за своим любимым столиком рядом с прелестной незнакомкой. Оказалось, что дама только вчера приехала из Парижа, чтобы проверить, как чувствует себя ее бизнес. Она оказалась на редкость приятной собеседницей, с особым пристрастием расспрашивала почему он стал постоянным посетителем этого ресторана, какое из блюд здесь особенно удается, и что ему хотелось бы изменить в интерьере. Он был в восхищении, наконец-то его собеседница с неподдельным интересом относилась к вещам, в которых он чувствовал себя профессионалом. Они засиделись за полночь, но на предложение проводить ее домой, она ответила отказом. Просто ее апартаменты располагались прямо над ее рестораном.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НОВОГОДНИЙ ГАЛА УЖИН В РЕСТОРАНЕ CZECHOUSE GRILL & ROTISSERIE

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА В CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE Эксклюзивный Гала Ужин в форме мобильного раута У Вас перехватит дыхание от видов ночной Праги, а наш раут-ужин Flying Buffet оставит Вас вздыхающим от удовольствия! Наслаждайтесь неограниченным количеством шампанского Taittinger, а также отдельными сортами вина и пива. В цену также включены развлекательная программа и дискотека.

Наслаждайтесь увлекательным путешествием длиной в 6 блюд с Шампанским в нашем стильном ресторане, а позже окунитесь в магию полуночного шоу и диско! Наши повара предложат Вам обилие деликатесов - равиоли с лобстэром и белыми трюфелями, филе молодого телёнка с утиной печёнкой и многое другое ! Цена за 1 персону CZK 6.200,- вкл. НДС.

Цена за 1 персону CZK 7.500,- вкл. НДС.

ВСТРЕЧАЙТЕ

НОВЫЙ ГОД СТИЛЬНО! Hilton Prague Pobřežní 1 186 00 Prague 8

26

Statuss.cz December - January 2008

cloud9.cz

Для бронирования звоните на 224 842 009 или присылайте Ваши заявки на festivedesk.prague@hilton.com

hiltonprague.cz


Restaurace Katran

El-Gaucho Steak House

Chcete se příjemně uvolnit ve společnosti přátel, zhlédnout sportovní zápas nebo uskutečnit korporativní banket? Katran je nejlepší variantou. Wi-Fi síť zajistí svobodné připojení k internetu. Dobré jídlo a ležérní podmínky pomohou uzavřít kontrakt. VIP-salon skryje Vás a Vaše přátele od pozornosti jiných hostů, ale ne od galantní obsluhy. A každý večer takto strávený ve společnosti blízkých jistě významně zpříjemní výborná hostina a přátelská atmosféra, jež přiměje k opakovaným návštěvám restaurace.

Celkový styl restaurací El-Gaucho Steak House je vhodný nejen k běžnému využití pro všední či sváteční obědy a večeře, ale je zcela vyhovujícím místem i pro obchodní schůzky či společenské oslavy.

You want to relax pleasantly in the company of friends, watch a sports match or hold a corporate banquet? Katran is your best option. Our Wi-Fi network will ensure you a free connection to the Internet. Good food and informal conditions will help you to close the deal. VIP-lounge, which excludes you and your friends only from the attention of other guests, but not from the expert service. Giving good reason to meet in the same sociable venue again.

Вы хотите приятно расслабиться в компании друзей, посмотреть спортивный матч или провести корпоративный банкет? Ресторан Катран - лучший вариант. Wi-Fi сеть обеспечит свободное подключение к интернету. Вкусная еда и непринужденная обстановка помогут заключить выгодный контракт. VIP-салон скроет Вас и Ваших друзей только от внимания других гостей, но не от галантного обслуживания персонала. Сделайте хорошей традицией отмечать приятные моменты Вашей жизни в ресторане Katran. Mírové náměstí 68 Líbezníce, Praha-východ Tel.: +420 283 980 222, +420 773 977 749 www.KATRAN.cz

General style of restaurants El-Gaucho Steak House is suitable not only for casual use of everyday or occasional lunch or dinner, but is also very convenient place for business meetings or social celebrations. Сеть ресторанов El-Gaucho Steak House идеальное место для проведения семейных обедов, ужинов, бизнес ланча и различных торжеств. Schwaigerova 59/3 Praha 6 Tel.: +420 224 911 579 +420 233 320 271 Fax: +420 233 320 272 e-mail: info@villaschwaiger.cz www.villaschwaiger.cz www.el-gaucho.cz

December - January 2008 Statuss.cz

27


Užijte si příjemné zimní dny s novým menu v restauracích Kampa Park a Hergetova Cihelna P

Restaurace Kampa Park Na Kampě 8b Praha 1 – Malá Strana Tel.: +420 296 826 112 E-mail: kontakt@kampapark.com Restaurace Hergetova Cihelna Cihelná 2b Praha 1 – Malá Strana Tel.: +420 296 826 103 E-mail: kontakt@cihelna.com

28

Statuss.cz December - January 2008

řední pražské restaurace Hergetova Cihelna a Kampa Park připravily pro milovníky neopakovatelné atmosféry a gurmánských zážitků zbrusu nová, nápaditá a originální zimní menu. Romantiku s výhledem na Karlův most si užijete v restauraci Kampa Park. Slavnostní večeři nezapomeňte zahájit výborným předkrmem. Coby opravdové gurmány Vás jistě osloví pečený holoubek s foie gras, fazolovým ragú a kořeněnou demi glace omáčkou. Určitě také oslní výběr hlavních chodů – najdete zde rozličné druhy masa, ryb i vegetariánských pokrmů. Příznivci zvěřiny si přijdou na své například srnčím s dýňovým pyré, bramborovým fondantem, červeným zelím a omáčkou z volské oháňky. Jako sladkou tečku na konec doporučuje šéfkuchař jahodové cappuccino s vanilkovou zmrzlinou, vlašskými oříšky, meringue a lesním ovocem. Jen o několik set metrů dál od restaurace Kampa Park můžete strávit neopakovatelné odpoledne či večer okořeněný výbornými pokrmy z menu restaurace

Hergetova Cihelna. Nové zimní menu nabízí kreativní výběr lahůdek mezinárodní i české kuchyně. Milovníci lehké stravy ocení gurmánské saláty, příjemně pak překvapí například rafinovaná kombinace chutí salátu s tatarákem z lososa, avokádovým relish a wasabi majonézou. Nabídka hlavních chodů obsahuje opravdu širokou paletu všech druhů masa, čerstvých mořských ryb, pokrmů české kuchyně, ale i oblíbených těstovin. Pochutnejte si na rib eye steaku s názvem Café de Paris, který Vám obsluha naservíruje se smaženými bramborami a karotkami v javorovém sirupu. Dáváte-li přednost rybám, Vaše chuťové buňky jistě potěší tuňák smažený v tempuře s wasabi-bramborovou kaší, telecím jus s gari a houbami enoki. Nadále si budete moci pochutnat i na novém Biomenu, a pokud chcete strávit ničím nerušený nedělní den, nabízí restaurace Hergetova Cihelna každý týden oblíbený brunch. Více informací o aktuální nabídce obou restaurací naleznete na www.kampagroup.com


Style gourmet Enjoy pleasant winter days with new menus in Kampa Park and Hergetova Cihelna Restaurants

L

eading Prague restaurants, Hergetova Cihelna and Kampa Park, have prepared brand new imaginative and original winter menus for lovers of their unique atmosphere and gourmet indulgences. In Kampa Park Restaurant, you can indulge in romance with a view of Charles Bridge. Remember to start the celebratory dinner at Kampa Park with an excellent appetizer. As true gourmets, you will certainly appreciate Roast Dove with Foie Gras or Bean Ragout with spicy demi-glace sauce. You will be dazzled by the selection of main courses. Fans of various kinds of meat, fish and vegetarian dishes will be in heaven here. You can enjoy Venison with Pumpkin Purée, Potato Fondant, Red Cabbage and Ox-tail gravy. As a sweet ending, the Chef recommends Strawberry Cappuccino with Vanilla Ice Cream, Walnuts, Meringue and Forest Fruits. Only a few hundred metres from Kampa Park Restaurant, you can spend an unforgettable afternoon or evening spiced with excellent dishes from the menu of

Hergetova Cihelna Restaurant. The new winter menu offers a creative selection of delicacies of both international and Czech cuisine. Light eaters will appreciate the gourmet salads and be pleasantly surprised, for example, by the refined combination of flavours in the Salad of Salmon Tartare, Avocado Relish and Wasabi Mayonnaise. The selection of main courses offers a wide range of all types of meat, fresh salt-water fish, a choice of Czech cuisine, as well as pasta favourites. Enjoy your Café de Paris RibEye Steak served with Fried Potatoes and Carrots in Maple Syrup. If you prefer fish, your taste buds will certainly be pleased by Tempura-fried Tuna with Wasabi Mashed Potatoes, Gari-Veal Jus and Enoki Mushrooms. You will also be able to enjoy a new Organic menu and if you want to spend a restful Sunday morning, Hergetova Cihelna Restaurant offers the popular Sunday Brunch every week. You will find more information about the current offers of both restaurants at www.kampagroup.com

Встречаем зиму с новым меню ресторанов Kampa Park и Hergetova Cihelna

И

звестные пражские рестораны Kampa Park и Hergetova Cihelna приготовили для гурманов совершенно новое и как всегда оригинальное зимнее меню. Романтический ужин с видом на Карлов Мост в ресторане Kampa Park начните с закусок. Например, печеные голуби с foie gras или рагу из фасоли под соусом из кореньев demi glace. Горячие блюда удивят своим разнообразием даже самых искушенных гостей - все виды мяса, рыбы и конечно же, вегетарианская кухня. Открытие охотничьего сезона можно отметить блюдом из мяса серны, подается с пюре из дыни, картофельным суфле, салатом из красной капусты и соусом из говядины. Как сладкую точку в ужине, шеф-повар рекомендует клубничное капучино с ванильным мороженым, грецкими орехами, меренгой и лесными фруктами. А в нескольких минутах ходьбы от Kampa Park, расположился ресторан Hergetova Cihelna, который тоже

приготовил специальное зимнее меню.Любители легкой еды оценят салаты: рафинированная комбинация татарского бифштекса из лосося, авокадо и васаби. Горячие блюда из всех видов мяса, свежей морской рыбы, традиционной чешской кухни или всеми любимыми вариациями на тему пасты. Попробуйте стейк из свиных ребрышек Café de Paris, с печеным картофелем, морковью и кленовым сиропом. Если вы предпочитаете морскую рыбу, то обязательно закажите тунца, зажаренного в темпуре, с картофельным пюре, васаби, jus s gari из телятины и грибов еноки. И традиционно ресторан Hergetova Cihelna предлагает разнообразное био-меню. Если у вас возникнет желание провести воскресное время в кругу друзей или семьи, ресторан предлагает популярный воскресный бранч. Вся актуальная информация на www.kampagroup.com December - January 2008 Statuss.cz

29


Terma Travel je nejvýznamnějším českým incomingovým touroperátorem s desetiletou tradicí

nabízející služby na té nejvyšší úrovni. Pro své VIP klienty, kteří

tvoří velkou část zákazníků, po-

skytuje „VIP package“. V tomto balíčku je obsa-

žen celý komplex nadstandardních služeb, jako je Limousine servis, VIP salonek na letišti, individuální péče a exkurze. O klienty se starají pracovníci guest

service, kteří splní i to nejnáročnější klientovo přání.

VIP package Terma Travel

Terma Travel is the most significant incoming Czech tour operator with a ten-year tradition, offering top-level services. It provides a “VIP package” for the VIP clients who constitute a large part of its clientele. This package includes a whole complex of abovestandard services, such as a Limousine service, VIP lounge at the airport, individual care, including excursions. Customers are cared for by guest service workers who are trained to fulfil the most demanding wishes.

Terma Travel, самый известный и успешный чешский incoming туроператор с десятилетней традицией, предлагает услуги самого высокого качества. Для своих VIP клиентов, которых большинство, фирма предлагает «VIP package». Это целый комплекс надстандартных предложений, таких как, лимузин-сервис, VIP-салон в аэропорту, индивидуальные услуги, в том числе и экскурсии. О каждом клиенте позаботится сотрудник службы guest service, который выполнит все, даже самые неожиданные Ваши просьбы.

www. terma-travel.cz


Pracovníci guest servisu Vás uvítají přímo na letišti. Následuje odvoz řidičem do hotelu. Od Vašeho příjezdu si budete jen užívat. Guest service workers will welcome you already at the airport. Subsequently, a driver will take you to the hotel. From the time of your arrival you will only experience a good time. Сотрудники службы guest-servis встретят Вас прямо в аэропорту. Далее Вы едете в отель с личным водителем. От самого момента приезда Вы будете только наслаждаться.

Guest service office

December - January 2008 Statuss.cz

31


Jeden z pětadvaceti luxusních Mercedesů společnosti Terma Travel

O klienta se od počátku starají pracovníci guest servisu

One of Terma Travel company’s twenty-five luxurious Mercedes vehicles

Guest service workers take care of the client from the outset

Один из двадцати роскошных Мерседесов компании Terma Travel

О клиенте сразу же начинают заботиться работники guest service

Luxusní hotel a servis je pro Terma Travel samozřejmostí

Individuální přístup je velmi příjemnou součástí pobytu

Luxury hotel and service are a matter of fact for Terma Travel

An individual approach is a very pleasant component of the stay

Роскошные отели и шикарный сервис для Terma Travel - норма

Индивидуальный подход – одна из главных составляющих хорошего отдыха

Pracovnice guest servisu Terma Travel Vám zajistí například exkurzi na míru, doporučí kvalitní restauraci nebo poradí kam se vydat na nákupy

V lobby pětihvězdičkového hotelu se pravidelně koná schůzka s klientem

Guest service assistants of Terma Travel will, for example, arrange a tailored excursion, recommend a quality restaurant or advise on where to shop

Meeting with the client takes place regularly in the lobby of the five-star hotel

Сотрудники guest servis Terma Travel организуют для Вас индивидуальные экскурсии, порекомендуют отличный ресторан и подскажут, куда отправиться за покупками

В lobby баре пятизвездочного отеля регулярно проводятся встречи с клиентом


C

hateau Mcely získal prestižní cenu World Travel Awards 2008, Oskara v cestovním ruchu v kategorii zelených hotelů, a stal se tak nejlepším světovým „zeleným hotelem“! Zámek Mcely je zároveň prvním zeleným eco-chic pětihvězdičkovým hotelem v České republice a druhým v celé Evropské unii. World Travel Awards jsou považovány za Oskary cestovního ruchu. Prestižní ocenění se uděluje každoročně ve všech segmentech cestovního ruchu. Od loňského roku jsou součástí také světové ceny pro ekologicky šetrné služby v cestovním ruchu. Ocenění odráží úsilí zámku Mcely v oblasti ochrany životního prostředí a potvrzuje, že i luxusní dovolenou lze jednoduše spojit s ekologií.

C

Chateau Mcely

The World’s Leading Green Hotel

hateau Mcely won the prestigious World Travel Award 2008, the Oscar of the travel industry, in the category of Green Hotels, and thus became the world’s best “Green Hotel”! Chateau Mcely is at the same time the first Green ecochic five-star hotel in the Czech Republic and the second in the whole of the European Union. World Travel Awards are considered the Oscars of the tourist trade. This prestigious appraisal is undertaken every year in all segments of the tourist travel industry. Since last year the awards have also included world prizes for ecologically friendly services in the tourist trade. The award reflects the efforts of Chateau Mcely in the area of environmental protection and confirms that a luxury vacation can also simply be connected with ecology.

З

амок Chateau Mcely стал обладателем престижной премии World Travel Awards 2008 в категории “зеленые отели мира”. Это своеобразный Оскар в мире туризма. Chateau Mcely стал первым пятизвездочным экоотелем в Чешской Республике и вторым в Евросоюзе. Премия World Travel Awards разыгрывается каждый год среди всех сегментов рынка туристических услуг. В прошлом году была добавлена еще и категория “экологические отели”. Премия является высокой оценкой замка Chateau Mcely в деле охраны природы и окружающей среды, а также подтверждением того, что роскошь и экология могут быть соединены в одно целое.

Chateau Mcely, Mcely 61, Mcely, Czech Republic, www.ChateauMcely.com, reception@chateaumcely.com, tel.: +420 325 600 000


Lipno Lake Resort

„Luxus je náš standard!“

Lipno Lake Resort Lipno nad Vltavou 302 382 78 Lipno nad Vltavou Tel.: +420 380 736 061 Fax: +420 380 727 427 GSM: +420 724 258 932 recepce@lipnolakeresort.cz www.lipnolakeresort.com

V

srdci panenské přírody, 200 metrů od lipenského jezera v Lipně nad Vltavou, se nachází areál dvaadevadesáti pětihvězdičkových apartmá v pěti třípatrových budovách citlivě zasazených do velké zahrady s parkovou úpravou. Celková investice tohoto nizozemského investičního projektu dosáhla 13 mil. EURO. Apartmá o ploše 66 až 165 m2 jsou vybaveny vším potřebným luxusem a nabízejí veškeré pohodlí pro relaxaci. Každé apartmá má vlastní saunu, krb, internetovou přípojku, 2x LCD TV se satelitními programy, podlahové vytápění a terasu s výhledem na jezero. Unikátní spojení exkluzivní přírodní lokality a luxusního ubytování s velkým množstvím zimních i letních sportovních, odpočinkových či kulturních aktivit vyzývá k návštěvě. Přímo za areálem se nachází středisko zimních sportů Skiareál Lipno – jeden z nejmodernějších lyžařských areálů v ČR. Milovníci jak sjezdového lyžování, tak snowboardingu, běžek či bruslení si zde přijdou na své. Co by kamenem dohodil naleznete jachetní přístav, golfové hřiště, krytý bazén Aquaworld s vodními atrakcemi, bobovou dráhu, wellness a dětský klub. Můžete využít také tenisové kurty, fitness, zahrát si squash, užít si jízdu na koni či na psích spřeženích. Sousedství řeky Vltavy vybízí v letních měsících k výletům na kánoích, raftech, jsou zde široké možnosti pro cykloturistiku a pěší turistiku. Milovníci adrenalinu mohou zkusit paintball nebo střelnici. Hrady, zámky a historická města jako např. Český Krumlov lákají k návštěvě. Užijte si zimní období, přijeďte k nám relaxovat a objevte Lipno Lake Resort, protože „Luxus je náš standard!“.


Style luxory hotels

“Luxury is our standard!“ T

his complex of 92 five-star apartments in five threestorey buildings is sensitively located in large parklike gardens in the heart of virgin countryside, 200 metres from Lipno Lake in Lipno nad Vltavou. The total investment of this Dutch investment project has reached EUR 13 million. The apartments, with an area ranging in size from 66 m2 to 165 m2, are equipped with every luxury, offering all the comforts for relaxation. Each apartment has its own sauna, fireplace, Internet connection, 2x LCD TV with satellite programmes, under-floor heating and terrace with lake-view. The unique combination of exclusive natural location and luxury accommodation with a vast selection of both winter and summer sports, relaxation and cultural activities, is inviting to the visitor. The winter sports centre, the Lipno Ski Resort - one of the

most modern ski resorts in the Czech Republic – is situated directly below the complex. All lovers of downhill skiing, snowboarding, cross-country skiing or skating will have the time of their lives here. Just a stone’s throw away, you will find a yacht harbour, golf course, indoor swimming pool Aquaworld with water attractions, bobsleigh track, gym and children’s club. You can use the tennis courts, gym, play squash, enjoy horseback riding or go mushing with a dog team. The proximity of the Vltava River encourages canoe or rafting excursions in the summer months. There are countless opportunities for cycling and hiking, while adrenalin lovers can try Paintball or the shooting range. Castles, chateaux and historic towns, such as Český Krumlov, are alluring to visit. Enjoy the winter season, come to us to relax and discover Lipno Lake Resort, because ”Luxury is our standard!“.

«Роскошь - наш стандарт!»

С

реди нетронутой природы, в 200 метрах от озера в небольшом городке Lipnо nad Vltavou расположился целый оазис пятизвездочных апартаментов в окружении прекрасного парка. Сумма инвестиций этого голландского проекта составила 13 миллионов евро. Девяносто два роскошных апартамента, от 66 до 165 м2, оборудованы с максимальным комфортом для Вашего отдыха. В каждом имеется собственная сауна, камин, интернет, 2х LCD TV со спутниковыми программами, пол с подогревом и терраса с видом на озеро. Уникальный союз эксклюзивного природного ареала и роскошного проживания, широкий выбор зимних и летних видов спорта, богатая культурная программа и спацентр - Lipno Lake Resort приглашает Вас в гости. Сразу за ареалом расположился Skiareál Lipno – один из самых современных лыжных центров Чехии. Здесь созданы все условия как для любителей скоростного спуска, слало-

ма, сноуборда, беговых лыжных прогулок, так и для любителей покататься на коньках. На расстоянии вытянутой руки здесь расположились причал для катеров и яхт, поле для гольфа, крытый бассейн Aquaworld с водными аттракционами, трасса для спуска на санках, wellness и детский клуб. Здесь можно поиграть в теннис и сквош, посетить фитнес, покататься на лошадях и на собачьих упряжках. Или заняться пешим туризмом и проехаться на горном велосипеде, попробовать свои силы в пейнтболе или на стрельбище. Соседство с рекой Влтава дает возможность летом для рафтинга и поездок на каноэ. А замки, музеи и исторические достопримечательности, например Чешский Крумлов, обязательно дополнят Ваши впечатления. Познайте все прелести зимнего отдыха - откройте для себя Lipno Lake Resort с девизом «Роскошь - наш стандарт!». December - January 2008 Statuss.cz

37


Style Christmas gifts

Bvlgari Neodolatelný prsten Bvlgari nabízí Carollinum Carollinum offers an irresistible Bvlgari ring Неотразимый перстень Bvlgari в сети Carollinum

Louis Vuitton Pánská záležitost Masculine affairs Мужской вопрос

Kare Zrcadlo, které si najde místo u Vás doma Mirror which will find its place in your home Зеркало для вашего дома

Asus PDA ovládané tažením prstu Fingertip-controlled PDA PDA работает от прикосновения

Imeeden Dokonalá dámská péče Perfect feminine care Совершенная забота о женщине

Dior Mobil pro ženu znalou módy Mobile for the fashion-conscious woman Мобильный телефон для модниц

Smeg Špičkové spotřebiče ve stylu Retro Top appliances in Retro style Лучшая техника в стиле ретро

38

Statuss.cz December - January 2008


Bílkova 4, Praha 1 The Christmas diskounts run from 6.12.2008 Рождественские скидки начинаются 6.12.2008

Diskount 5%


Style Christmas gifts

Audi Q5 pro ni i pro něj Q5 For him and for her too Q5 для нее и для него

Altman Exkluzivní briliantová sada v provedení z růžového a bílého zlata Exclusive brilliant series in pink and white gold Эксклюзивный комплект из белого и розового золота с бриллиантами

Louis Vuitton Čepice pro muže činu Hats for men of action Шапка для настоящего мужчины

Gucci Gucci by Gucci Eau de Toilette – nová lahodně smyslná ikona nadčasového luxusu Gucci by Gucci Eau de Toilette – the new deliciously sensual icon of timeless luxury Gucci by Gucci Eau de Toilette – новая божественно чувственная икона не выходящей из моды роскоши

Veuve Cliequot Společník při zážitkových cestách Companion on adventurous excursions Компаньон в познавательных путешествиях

40

Statuss.cz December - January 2008

Kare Pro vyznavače módních záležitostí For fashion aficionados Для любителей моды


rolex.com

oyster perpetual datejust in platinum


Dior O

sm nových druhů masožravých květin se zrodilo na ostrově Belladone a nyní kvete v unikátní zahradě klenotnictví Dior: Mangatus, Epinosa, Ancolia, Carnivora Devorus, Poisonus, Chardonus, Feuillus Carnivora a Egratigna. Kolekce, kterou tvoří 24 šperků z broušených diamantů, laku a barevných drahokamů a 13 šperků z třpytivého laku a diamantů, se objeví v obchodech v listopadu 2008. Nápaditý design těchto šperků vytvořila Victoire de Castellane. Výstava šperků proběhla v září 2008 v Paříži v Grand Palais.

E

Milly Carnivora Collection Created by Victoire de Castellane

ight new varieties of carnivorous flowers, born on Belladone Island, have blossomed and now are flourishing in Dior Fine Jewellery’s garden: Mangatus, Epinosa, Ancolia, Carnivora Devorus, Poisonus, Chardonus, Feuillus Carnivora and Egratigna. Comprised of some 24 pieces in freecut diamonds, lacquer and coloured stones as well as 13 pieces in sparkling lacquer and diamonds, this collection will be launched in boutiques during November 2008 The nursery scenography showcasing these jewels has been conceived by Victoire de Castellane. The jewellery exhibition took place in the Grand Palais in Paris during September 2008.

Н

а острове Belladone появилось восемь цветов-хищников, которые теперь находятся в уникальном саду ювелирной фирмы Dior: Mangatus, Epinosa, Ancolia, Carnivora Devorus, Poisonus, Chardonus, Feuillus Carnivora и Egratigna. Коллекция, которую составляют 24 украшения из бриллиантов, лаков, цветных драгоценных камней и 13 изделий из сияющей глазури и бриллиантов. В продаже с ноября 2009 года. Своеобразный дизайн этих украшений дело рук мастера Victoire de Castellane. Выставка ювелирных украшений прошла в сентябре 2008 в парижском Grand Palais.

Prsten Ancolia Žluté zlato, diamanty, žluté turmalíny, rubelity, lak Ancolia ring Yellow gold, diamonds, yellow tourmalines, rubellites and lacquer Перстень Ancolia Желтое золото, бриллианты, желтый турмалин, рубеллит, глазурь

42

Statuss.cz December - January 2008


Prsten Egratigna Angélique Bílé zlato, diamanty, lak Egratigna Angélique ring White gold, diamonds, lacquer Перстень Egratigna Angélique Белое золото, бриллианты, глазурь

Prsten Mangatus Bílé zlato, diamanty, tsavority, lak Mangatus ring White gold, diamonds, tsavorite garnets, lacquer Перстень Mangatus Белое золото, бриллианты, гранаты, глазурь

Náušnice Poisonus Bílé zlato, diamanty, tsavority, rubelity, lak Poisonus earrings White gold, diamonds, tsavorite garnets, rubellites, lacquer Серьги Poisonus Белое золото, бриллианты, гранаты, рубеллиты, глазурь

December - January 2008 Statuss.cz

43


Snídaně v Londýně, vánoční nákupy v Paříži a pozdní večeře v New Yorku – tak možná nyní vypadá Váš typický den, pokud často cestujete po světě. Letadlo je kanceláří, hotel domovem a svět hracím polem, avšak pouze za předpokladu, že můžete být vždy ve spojení s potřebnými lidmi. Pro Vás, kteří jste neustále v pohybu, rádi cestujete v patřičném stylu anebo jste pouze zvyklí obklopovat se krásnými, kvalitními a neobyčejnými věcmi, nabízí společnost Vertu exkluzivní řadu mobilních telefonů Vertu Constellation.

Luxusní Vánoce ve stylu Vertu Kvalita bez kompromisů Detailní zpracování telefonů Vertu Constellation je dílem velmi zručných řemeslníků pracujících v dílnách společnosti Vertu ve Velké Británii. Ti pak například ručně zasazují drobné šroubky, kterých čítá zlaté provedení celkem 45. Tělo telefonu má povrchovou úpravu z osmnáctikarátového zlata nebo ze špičkové chirurgické oceli, jež je však v dokonalé rovnováze s celkovou hmotností telefonu. Jeho zadní část je pokryta kůží, přičemž se jedná o největší kus kůže, jaký byl kdy u mobilního telefonu použit. Výjimečná je také klávesnice z Hi-Tech keramiky, materiálu proslulého svoji hladkostí a odolností proti oděru. Každá keramická klávesa se leští a perforuje laserovým paprskem, aby klávesou mohlo pronikat světlo, což je naprosto unikátní rys telefonů Vertu.

Pod vánoční stromeček si můžete vybrat třeba luxusní model Vertu Constellation z ryzího osmnáctikarátového zlata (k dostání v růžovém nebo žlutém provedení) nebo klasickou kombinaci leštěné oceli s unikátní keramickou klávesnicí v černé kůži. Under the Christmas tree, you can choose, for example, a luxury model Vertu Constellation of fine 18K gold (available in pink or yellow design) or the classic combination of polished steel with a unique ceramic keyboard in black leather. Подарок под елку: модель «люкс» Vertu Constellation из 18-каратного золота (производится в розовом или золотом цветах, а также с покрытием из благородной стали, с керамической клавиатурой и черной кожей).

44

Statuss.cz December - January 2008

Design luxusních letounů „U fluidního povrchu jsme se nechali inspirovat klasickými letouny, především kombinací profilu náběžné hrany křídel a vysoce leštěných kovů. Design mikrofonového portu vzdává symbolický hold obrovské síle, díky které se naše první letadla odlepila od země – klasické listové vrtuli. Vertu Constellation má elegantní, sebevědomý a nenucený vzhled. Dominantním prvkem je vysoce kvalitní kůže, která umocňuje příjemný požitek při doteku rukou.“ vysvětluje Frank Nuovo, šéfdesignér společnosti Vertu.

Exkluzivní služby na míru Telefon uspokojí každého náročného cestovatele, nabídne čtyřpásmové pokrytí ve více než 180 zemích světa, informace o letu v reálném čase, předpověď počasí kdekoli na světě, aktuální měnové kurzy či světový čas. Exkluzivní služba Vertu Concierge Vám díky stisknutí jednoho tlačítka doporučí místní restaurace a zarezervuje vstupenky na divadelní představení nebo prostě jen zašle příjemný dárek někomu na druhé straně zeměkoule. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdekoli na světě. Více informací o VERTU najdete na www.vertu.com Exkluzivně v butiku VERTU Pařížská 4, Praha 1, Tel.: +420 222 316 072


Luxurious Christmas in Vertu Style

Роскошное Рождество в стиле Vertu

Breakfast in London, Christmas shopping in Paris and a late dinner in New York - this might be your typical day if you often travel the world. The aircraft is your office, the hotel your home and the world a playing field, but only on the assumption that you can always be connected with the necessary people. For those of you who are constantly on the move, like travelling in the proper style, or are just used to surrounding yourself with beautiful, quality and unusual items, Vertu company offers a range of exclusive Vertu Constellation mobile phones.

Завтрак в Лондоне, покупка рождественских подарков в Париже и поздний ужин в НьюЙорке? Возможно так выглядит Ваш будний день, если Вы часто путешествуете по миру. Самолет превращается в офис, отель в дом, а мир в игровое поле, но только с условием, что можно быть всегда в контакте с нужными людьми. Для всех людей, которые постоянно находятся в движении, для любителей путешествий или для тех, кто просто предпочитает качественные, красивые и необычные вещи, компания Vertu представляет коллекцию эксклюзивных мобильных телефонов Vertu Constellation.

Quality without compromise The detailed design of Vertu Constellation phones is the work of very skilful craftsmen employed in the workshops of Vertu in Great Britain. For example, they manually insert small screws, 45 of them in total, into the gold version. The body of the phone has a front surface of 18K gold or top quality surgical steel which is, however, in perfect balance with the total weight of the phone. The back is covered with leather - this is the largest piece of leather ever used on a mobile phone. The keypad of Hi-Tech ceramics is also exceptional - this material is famous for its smoothness and resistance to abrasion. Each ceramic key is polished and perforated by a laser beam so that the key light can penetrate through the key, which is an absolutely unique feature of Vertu phones.

Качество без компромисса Телефон Vertu Constellation, продуманный до деталей, рождается в мастерской компании Vertu в Великобритании. Например, все 45 золотых мелких шурупчика закручены вручную. Корпус телефона сделан из 18-каратного золота или хирургической стали. Задняя часть телефона покрыта кожей. Уникальна и клавиатура: Hi-Tech керамика, материал, знаменитый своей гладкостью, прочностью и устойчивостью к повреждениям. Каждая клавиша полируется и дорабатывается лазерным лучом для того, чтобы материал мог пропускать свет. Все это создает совершенно неповторимый образ телефона Vertu.

Exclusive tailored services The phone will satisfy every demanding traveller: It will offer four-band coverage in more than 180 countries around the world, information about the flight in real time, the weather forecast anywhere in the world, current exchange rates and world time. The exclusive services of Vertu Concierge will, by pressing just one button, recommend local restaurants, book tickets for theatre performances or simply send a nice gift to someone on the other side of the globe, 24 hours a day, 7 days a week, anywhere in the world.

Индивидуальные эксклюзивные функции Телефон удовлетворит потребности самого требовательного клиента. Четыре часовых пояса с покрытием более 180 стран мира, информация о полете в режиме реального времени, прогноз погоды для всех уголков земли, актуальные курсы валют, мировое время. Также одним нажатием клавиши Вы можете получить информацию о рекомендованных местных ресторанах, зарезервировать места в театре или просто послать приятный подарок кому-нибудь на другой стороне света. 24 часа в день, 7 дней в неделю, в любой точке земли.

Design of luxurious aircraft “As for the fluid surface, we were inspired by classic airplanes, especially by the combination of the profile, leading edge of the wings and highly polished metals. The design of the microphone port pays symbolic tribute to the enormous power, thanks to which our first aircraft took off - the classic bladed propeller. Vertu Constellation has an elegant, self-confident and relaxed appearance. The dominant element is the high-quality leather, which enhances the enjoyment of the touch by the hand.” Frank Nuovo, Chief Designer of Vertu company explains.

Дизайн самолетов класса «люкс» «Для прозрачного покрытия мы переняли идею покрытия классических самолетов. Речь идет, прежде всего, о комбинации профиля фронтальной части крыла с высокопрочными полированными металлами. Дизайн порта для микрофона символизирует классические лопасти - силу, благодаря которой первые самолеты оторвались от земли. Vertu Constellation – элегантный, гармоничный внешний образ. Доминирующий элемент – кожаное покрытие, которое добавляет эмоций при соприкосновении с ним», объясняет Frank Nuovo, дизайнер компании Vertu.

You will find more information about VERTU at www.vertu.com Exclusive to VERTU Boutique Pařížská 4, Prague 1, tel.: +420 222 316 072

Больше информации о Vertu на www.vertu.com Vertu Boutique, Pařížská 4, Prague 1, tel.: +420 222 316 072 December - January 2008 Statuss.cz

45


Appreciation is what you deserve this Holiday season When searching for that special gift you take the time to look for something exceptional and from the heart. Flower gifts and decorations from Annie’s Tulip Boutique offers that combination of beauty and personal service in order to help you create a joyful and delightful season, either as gift giving or for your home décor. We appreciate the finer things and look after every detail to help you give the most this holiday season.

Why give flowers? What do we achieve when giving and decorating with flowers? Flowers not only create a good inner feeling for us they also warm our heart when the receiver is genuinely pleased. Unique one of a kind flower designs create a stunning response of joy and appreciation. This could be a flower gift bouquet, a welcoming door wreath or a garland gracing the dinner table with a beautiful arrangement. What is your main theme for this holiday season? Glamour and lots of sparkle. Beautiful Bordeaux and white flowers enhanced with accents of gold and silver inspired by the decorative elegant look of the roaring 1920’s. We want you to feel luxurious at home or at your holiday festivities. Our flowers and décor bring a dreamy feel to this holiday season, giving that extra feeling of delight and gratitude.

46

Statuss.cz December - January 2008

With the hectic holiday season what do you suggest for your clients to make their shopping easier and more enjoyable? For gift flower bouquets we suggest placing orders one day before for delivery or pickup. For your home decorations we suggest contacting us and visiting our shop to select from our available creations, or placing an order to have your unique design created via a consultation so that we can create the most of what you are looking for.

This season welcome to Annie’s Tulip flower boutique for unique and luxurious creations and special holiday designs and wrapping. We deserve the joy with something stunningly unique. Make this boldly a holiday season to remember.

Bílkova 8, Praha 1 Tel.: +420 222 311 013, +420 603 513 267 Email: info@anniestulip.cz, www.anniestulip.cz Po.-Pá. 8:00-20:00, So.10:00-19:00, Ne. 12:00-17:00 24. 12. 8:00-17:00, 25-28. 12. Zavřeno 29-31. 12. 10:00-19:00, 1. 1. Zavřeno


O těchto svátcích si zasloužíte uznání

Při vybírání dárků pro své milované věnujeme čas hledání něčeho výjimečného od srdce. Květinové dary a dekorace z butiku Annie’s Tulip jsou nevšední kombinací krásy, osobní péče a uznání vytvářející radostnou a nádhernou atmosféru – ať už jako dar nebo jako výzdoba Vašeho domova. S potěšením věnujeme péči i těm nejmenším detailům, abychom Vám pomohli si tyto svátky maximálně užít. Proč darovat květiny? Čeho dosáhneme, když darujeme květiny nebo vytvoříme květinovou výzdobu? Květiny v nás totiž vzbuzují příjemné pocity, ale také nás zahřeje u srdce, když je obdarovaný upřímně potěšen. Jedinečná květinová výzdoba umí vyvolat úžasně radostnou reakci, ať už se jedná o darovanou kytici, věnec na dveřích nebo krásně naaranžovanou výzdobu jídelního stolu.

Jaké je Vaše hlavní téma pro tuto sezonu? Kouzelná atmosféra a hodně třpytu. Krásné bordó a bílé květiny zvýrazněné zlatými a stříbrnými akcenty a inspirované elegantním vzhledem hýřících 20. let. Chceme, abyste se ve svých domovech nebo během svátečních oslav cítili luxusně. Naše květiny a dekorace vnáší do těchto slavnostních okamžiků zasněný dojem a vyvolávají báječný pocit radosti a vděčnosti. Co byste navrhli Vašim klientům, aby se jim v tomto hektickém období před svátky snadněji a příjemněji nakupovalo? U dárkových květinových vazeb doporučujeme objednávat dodání nebo vyzvednutí den předem. Pro výzdobu interiéru je nejlepší nás kontaktovat, navštívit náš obchod a vybrat si z již připravených originálních aranžmá nebo si objednat na základě předchozí společné konzultace vytvoření vlastní unikátní výzdoby, abychom tak mohli splnit Vaše přání. Zavítejte v tomto období do butiku s květinami Annie’s Tulip pro jedinečná a luxusní aranžmá ve speciálním svátečním stylu a slavnostním balení. Zasloužíme si potěšení z něčeho naprosto úžasného. Učiňme tyto sváteční dny pro nás i naše blízké nezapomenutelnými…

Вы заслуживаете внимания в праздник

Выбирая подарки, большую часть времени мы тратим на поиск чего-нибудь исключительного. Букеты и композиции из цветов в бутике Annie’s Tulip - это необычная комбинация красоты, заботы, внимания и прекрасной атмосферы. Их можно использовать и для декора интерьера, и просто как красивый букет. Обращаем Ваше внимание на маленькие детали, чтобы праздники доставили Вам еще большее удовольствие. Зачем дарить цветы? Чего мы добиваемся, когда преподносим букет или украшаем дом? Цветы не только вызывают положительные эмоции, но и трогают наше сердце, даже небольшой букет может вызвать у человека море чувств.

Какова главная тема нынешнего сезона? Волшебная атмосфера и много блеска. Красивые белые и бордовые цветы, с золотым и серебряным акцентами, навеянные элегантностью бурных 20-х лет. Мы хотим, чтобы во время праздников Вы были окружены роскошью. Наши цветы и декорации принесут в минуты праздника волшебные ощущения и пробудят чувство радости и благодати. Как в этой предпраздничной суете найти время для всех? Мы рекомендуем заказать подарочные букеты и их доставку за один день. Если Вы хотите декорировать интерьер, обратитесь к нам за консультацией, мы поможем выбрать что-то из готовых коллекций или поможем оформить индивидуальную композицию. Мы постараемся выполнить любое Ваше пожелание.

Добро пожаловать в бутик цветов Annie’s Tulip, где Вы найдете уникальные композиции к Рождеству в элегантной подарочной упаковке. Вы заслуживаете море позитивных эмоций. А мы сделаем эти праздничные дни незабываемыми для Вас и Ваших близких…

December - January 2008 Statuss.cz

47


„Splnila jsem si sen“ S paní Tamarou Bendlovou Kotvalovou se s menšími či většími přestávkami setkáváme jednou do roka a pokaždé má přichystanou unikátní novinku. Minule jsme se viděly před otevřením butiku Galliano a nyní se setkáváme před očekávanou událostí začátku příštího roku – před otevřením nového concept storu SIMPLE v Pařížské ulici v Praze, který taktéž patří, vedle dalších špičkových butiků, do portfolia společnosti Carollinum. 48

Statuss.cz December - January 2008


Style people Od února příštího roku se Praha ocitne mezi metropolemi, které se budou moci pyšnit svým concept storem, jako je tomu v Miláně či v Paříži... K tomuto projektu jsme se rozhodli, protože v České republice jiný takový není. Samozřejmě jsme ale před definitivním schválením projektu navštívili concept story například v Paříži, Berlíně, Londýně a sledovali, na co klást důraz.

druhé linie, a proto jsme si vybrali první linii v té nejluxusnější francouzské dámské i pánské módě – Yves Saint Laurent, Givenchy, Dior Homme, Lanvin, Balenciaga… Nabídneme celkem osmnáct značek pro ženy i muže. Otevíráme v březnu 2009 a bude to jistě náročné. Přesto se však moc těším, protože luxusní móda je vrcholem, kam jsem se vždy chtěla dostat. Takže si plním své přání.

Firma Carollinum je pro mnoho lidí synonymem luxusních a kvalitních hodinek, šperků, produktů. Předpokládám, že touto cestou se bude ubírat i SIMPLE. Naše firma jde nejprestižnější cestou v oblasti hodinek a šperků, takže nám ani nedovoluje zastupovat módní značky

Concept store SIMPLE bude pořádat i „Večery francouzské módy“. Jak budou vypadat? Máme představu, že s každou kolekcí, jež dorazí, bychom chtěli udělat předváděcí akci s modelkami a vizážisty. Na modelech, které budeme prodávat, bychom rádi ukázali zákazníkům, jak je správně kombinovat a doladit správným líčením, aby byl výsledný efekt dokonalý.

Na jaké skvosty se můžeme těšit v concept storu SIMPLE? Concept store je styl obchodu, kam přijdete a kompletně naleznete nabídku všeho, co Vás zajímá. Od módy přes doplňky, kabelky, boty, knihy o historii, parfémy či různé dekorativní předměty. Náš SIMPLE bude dvoupatrový a s champagne barem značky Taittinger. Dámy a pánové si zpříjemní nakupování sklenkou šampaňského a budou moci listovat v časopisech a knížkách z oblasti módy a designu.

Limitovanou kolekci pro SIMPLE bude navrhovat mladý český návrhář žijící v Paříži Jakub Polanka… Concept store SIMPLE připravuji se svým kolegou Lukášem Loskotem, který se mnou jezdí na všechna jednání a výběry oblečení. A právě on navrhl Jakuba Polanku jako našeho nadaného návrháře taky i proto, že má k Francii velmi blízko.

December - January 2008 Statuss.cz

49


Style people

“I fulfilled my dream“

“Мечты сбываются”

In February next year Prague will rank among those metropolises that can boast of their concept store just like Milan and Paris. We decided on this project because there is nothing like it in the Czech Republic. Of course, before we definitely said “yes” to this project, we visited concept stores for example in Paris, Berlin and London and observed what should be emphasised.

Начиная с февраля следующего года Прага будет относиться к тем мегаполисам, которые могут похвастаться наличием concept storе, как Милан или Париж. Мы решились на этот проект, потому что в Чехии такого еще не было. Само собой, прежде чем пойти на этот шаг, мы посетили concept stores в Париже, Берлине, Лондоне и проанализировали те моменты, на которые нужно обратить внимание.

We meet with Mrs Tamara Bendlová, at shorter or longer intervals, approximately once a year and every time she has some unique news for us. Last time we talked before the opening of the Galliano Boutique and now before an event expected at the beginning of next year – the opening of the new concept store SIMPLE - in Prague’s Pařížská Street which, besides other top-end boutiques, belongs to the portfolio of the Carollinum Company.

What jewels can we can look forward to in the Simple concept store? A concept store is a style of shop that you enter and find a complex offer of everything you are interested in. Starting with fashion through to accessories, purses, shoes, books on history, perfumes to various decorative objects. Our SIMPLE, with the Taittinger-branded Champagne Bar, will occupy two storeys. Ladies and gentlemen will make their shopping more enjoyable with a glass of champagne and they can page through magazines and books from the field of Fashion and Design. Carollinum Company for many people is synonymous with luxurious and quality watches, jewellery and other products. I suppose that SIMPLE will also follow this route? Our company follows the most prestigious route in the area of watches and jewellery so it does not even allow us to represent fashion brands of the second line, that is why we chose the first line in the most luxurious women’s and men’s fashion – Yves Saint Laurent, Givenchy, Dior Homme, Lanvin, Balenciaga… We will offer in total eighteen brands for women and men. We open in March 2009. It will be intensive but, in spite of this, I am looking forward to it very much, because luxury fashion is the peak to which I have always aspired. So I am fulfilling my wish in this way. The limited collection for SIMPLE will be designed by young Czech Paris-based designer, Jakub Polanka… I am preparing the SIMPLE concept store with my colleague, Lukáš Loskot, who travels with me to all the negotiations and selections of clothing and Lukáš suggested Jakub Polanka as our talented designer, also because he has close affinities to France. SIMPLE concept store will also organise “Evenings of French Fashion“? Our idea is that with every new collection we would like to hold a presentation show with models and stylists. We would like to show our customers how they can combine the designs and how they can complement them with the correct make-up so that the resulting effect is perfect.

50

Statuss.cz December - January 2008

С госпожой Tamarou Bendlovou с большими или меньшими перерывами мы встречаемся довольно часто. И всегда она полна новых идей и проектов. На последней встрече она волновалась перед открытием бутика Galliano. На этот раз новый масштабный проект - concept storе SIMPLE на улице Pařižská, который станет членом роскошной семьи бутиков компании Carollinum.

Что же интересного можно будет найти в concept store Simрle? Concept store - это определенная концепция магазина, где можно купить сразу все: модную одежду, сумки, обувь, книги, парфюмерию и разные предметы декора. SIMPLE будет расположен в двухэтажном здании на улице Pařižská, где дамы и господа смогут оттенить приятный шоппинг бокалом шампанского от Taittinger, а также полистать журналы и книги из области моды и дизайна. Фирма Carollinum для многих уже давно является синонимом роскошных часов, украшений, аксессуаров. SIMPLE будет двигаться в том же направлении? Наша фирма имеет совершенно четкий путь развития, поэтому мы не можем представлять другие линии одежды и аксессуаров. Для начала мы выбрали несколько самых дорогих и престижных французских брендов Yves Saint Laurent, Givenchy, Dior Homme, Lanvin, Balenciaga… Всего будет предложено18 марок одежды для мужчин и женщин. Открытие состоится в марте 2009 года и я этого очень жду. Высокая мода - это вершина, которую всегда хотела покорить. Поэтому я рада, что воплощаю свою мечту в жизнь. Лимитированную коллекцию для SIMPLE будет готовить и молодой чешский модельер, живущий в Париже Jakub Polanka… Мой коллега Lukáš Loskot, который со мной ездит на все встречи и помогает подбирать коллекции, предложил сделать придворным модельером сoncept store SIMPLE нашего молодого и талантливого дизайнера Jakuba Polanku, он близко понимает и чувствует французскую моду.

Будет ли сoncept store SIMPLE проводить «Вечера французской моды»? У нас имеется определенное представление об этом. Каждый показ естественно будет проходить с участием известных моделей и визажистов, а наши гости могут получить консультацию специалистов, как правильно комбинировать вещи, аксессуары и дополнять их модным make-up, чтобы полученный образ был законченным и совершенным.


Tradiční vánoční hýčkání na zámku Mcely

…na aristokratickém venkovském sídle jako za dávných časů…

P

rožijte Vánoce tradičně jako ve známém českém románu „Babička” od Boženy Němcové. Přijeďte si vychutnat vánoční oslavy bez namáhavých a pracných příprav. Pouze relaxujte v našem útulném zámku se speciální vánoční atmosférou. O vše se postaráme za Vás, Vy se nechte jen hýčkat. Na zámku Mcely prožijete tradiční české Vánoce, které jsou známy již po staletí.

Traditional Christmas Pampering at Chateau Mcely …at an aristocratic rural manor as in old times gone by…

E

njoy Christmas as in the famous traditional Czech novel “Grandmother” by Czech writer of Bozena Nemcova. Come and enjoy the celebration without all the hard work of making the arrangements. Just relax in our cosy castle and its special Christmas atmosphere. We will take care of the rest and pamper you… On Christmas at Chateau Mcely you will experience Christmas as Czechs have known it for centuries.

Jedinečný Silvestr na Chateau Mcely

„Oslava ve stylu padesátých let jako žádná jiná”

P

řijeďte si vychutnat zámeckou slavnost se sofistikovanou gastronomií, kvalitním vínem, tancem, zpěvem, ohňostrojem, živou klavírní hudbou a spoustou zábavy pro všechny. Zpívat pro Vás bude živě majitel zámku, pan Jim Cusumano, skvělý hudebník a showman bývalé kapely „Royal Teens“, přezdívaný „DINO”, který prodal několik milionů desek.

A Unique New Year’s Eve at Chateau Mcely “A 1950’s Celebration Like No Other”

C

ome and enjoy a castle celebration with sophisticated food, wines, dancing, singing, fireworks, live piano and lots of fun for all. Chateau owner and former recording star, Jim Cusumano will perform live with one of Prague’s most talented bands. Back by popular demand! Formerly “Dino”, lead singer for the “Royal Teens,” who sold several million records!

Chateau Mcely, Mcely 61, Mcely, Czech Republic, www.ChateauMcely.com, reception@chateaumcely.com, tel.: +420 325 600 000


A Alej. Mám moc ráda jaro, první známky léta, vše kvete a takové aleje v Poděbradech – to je úžasný pohled! B Babičky. Už nemám ani jednu a není den, kdy bych si na ně nevzpomněla. C Cestování. Díkybohu můžeme cestovat. D David...

E Experiment. Chtěla bych ho, ale jsem na to moc pragmatická. F

Fobie, kterou mám z létání.

G Golf, maximum práce a minimální výsledky. H Hawai. Moc vzpomínek.

CH Chléb, který miluji, ale raději se mu vyhýbám.

I Individualita. Dříve téměř hanlivý výraz, ale mám ráda, když je někdo osobitý a má názory, za kterými si stojí. J

James Bond... ach jo

K Kulinářství. Poslední dobou můj velký koníček. Už jako dítě jsem milovala chození do restaurací. L

Jana Maříková Manažerka butiku Dior

Léto. Nejoblíbenější doba v roce, ale bohužel krátká.

M Maminka. Co dodat…

N New York. Místo, kde bydlí sestra a které mám moc ráda. O Nekonečný koloběh.

P Přítelkyně. Mám jich málo, ale zato jsou za všechny peníze. Q Qubus. Obdivuji jejich inspiraci a nekonvečnost a nemateriálnost a svobodu a… R Radost. Mám dar radovat se z každé maličkosti. S T

Slunce. Nutně ho potřebuji k radosti. Tarra. Moje velká malá láska.

U Úspěch. Přeji ho všem.

V Vánoce. Doba, kterou prožívám a miluji. W Krásný hotel v Honolulu.

Abeceda

52

Statuss.cz December - January 2008

X

Pro mě neznámý pojem, stejně jako matematika.

Z

Anebo Z s háčkem, tedy život – velký dar.

Y

Připomenutí, že jsem dříve více chodila do divadla.


A Alley. I like spring, the first signs of summer, when everything blossoms and for example the alleys in Poděbrady – an amazing vista!

A Alej. Аллея. Я обожаю весну, это первые признаки любимого лета. А вид весенних аллей в Подебрадах просто невероятно красив!

C Cestování. Travelling. Thank heavens, we can travel.

C Cestování. Путешествия. Слава богу, что у нас есть возможность путешествовать.

B Babičky. Grandmothers. I don’t have any and there is not a day that I don’t remember them.

D David...

E Experiment. I’d like to do this, but am rather too pragmatic for it. F

Fobie – Phobia which I have of flying.

G Golf, maximum work and minimum results. H Hawai. A lot of memories.

CH Chléb – Bread which I love but prefer to avoid.

I Individuality. An almost pejorative term in the past, but I like it when someone is an individualist and has his/her own opinions. J

James Bond ... Mmmm...

B Babičky. Бабушки. У меня уже нет ни одной, но не проходит и дня, чтобы я о них не вспомнила. D Давид…

E Experiment. Эксперимент. Хотела бы экспериментировать чаще, но я слишком прагматична. F

Fobie. Фобия. Я, например, боюсь летать.

G Golf. Гольф, максимум усилий и минимум результата.

H Hawai. Гаваи. Прекрасные воспоминания. CH Chléb. Хлеб. Я его обожаю, но не ем.

I Individualita. Индивидуальность. Мне нравятся люди со своим взглядом на мир... J

James Bond. Джеймс Бонд… ах да.

K Culinary Art. Recently, my great hobby. Even as a child, I loved going to restaurants.

K Kulinářství. Кулинария. Мое хобби в последнее время. Еще ребенком я обожала рестораны и вкусную еду.

M Mom. What can one add…

M Maminka. Мамуля. Что к этому добавить…

L Léto. Summer. My favourite season, unfortunately too short. N New York. The place where my sister lives and which I like very much. O Never-ending cycle.

L Léto. Лето. Самое любимое время года, к сожалению, очень короткое. N New York. Город, который я очень люблю и где живет моя сестра. O Бег по кругу.

P Přítelkyně. Friends. I have only a few but they are priceless.

P Přítelkyně. Подруги. У меня их мало, но они надежные.

R Radost. Joy. I have the gift to be able to rejoice at the smallest thing.

R Radost. Радость. У меня талант уметь радоваться любой мелочи.

Q Qubus. I admire their inspiration and unconventionality and immaterialism and freedom and…

S T

Sun. It is crucial for my joy.

Tarra. My big small love.

U Úspěch. Success. I wish this for everybody.

Q Qubus студия. Восхищаюсь идеями, неординарностью, нематериальностью и свободой решений.

S Slunce. Солнце. Мне оно необходимо, чтобы жить. T

Tarra. Моя большая маленькая радость.

U Úspěch. Успех. Желаю его всем.

W A beautiful hotel in Honolulu.

V Vánoce. Рождество. Праздник, который люблю и наслаждаюсь им каждый раз.

X A term unknown to me, just like mathematics.

X Неизвестное, также как и сама математика для меня.

Z

Z

V Vánoce. Christmas. A time which I enjoy and love.

Y A reminder that I used to go to theatre more often in the past. Život. Life – A great gift.

W Прекрасный отель в Гонолулу...

Y Напоминание о том, что раньше я ходила в театр чаще. Život. Жизнь – великий дар.

December - January 2008 Statuss.cz

53


Jaroslav Petrů

Ing. Generální ředitel Markland Holdings Limited

www.od-kotva.cz www.markland.cz Obchodní dům Kotva přivítal své první zákazníky 10. února 1975. Jaký je rozdíl mezi původní Kotvou a tou současnou, která prodělala rozsáhlou rekonstrukci 1. a 3. patra? Kotva byla postavena po vzoru velkých obchodních domů v cizině a samozřejmě se jako každý obchodní dům v průběhu času měnila. Například v 90. letech byla v Čechách populární určitá roztříštěnost, takže měl každý nájemce svou prodejní plochu rozdělenou příčkami. Současná rekonstrukce bude probíhat ještě dva roky, ale už teď mohou naši zákazníci a vaši čtenáři vidět částečně zrekonstruované první patro a kompletně patro třetí. Chceme se vrátit k původnímu stylu, tedy k otevřenému prostoru s minimem oddělujících příček.

Obchodní dům Kotva je předmětem spekulací v otázce architektonické hodnoty… Kotvu kdysi zadala k realizaci vláda, která chtěla postavit nový obchodní dům. Tehdy se uskutečnila mezi architekty soutěž. Vyhráli manželé Machoninovi, kteří koncepci obchodního domu pojali trochu jinak než ostatní, a proto se jednalo o zajímavý projekt. Celý obchodní dům je tedy nakonec postaven z tvarů šestiúhelníkových plástů. Paní architektka Machoninová stále žije a my jsme se s ní radili i při stávající rekonstrukci. V budoucnu bude rekonstruována do modernější podoby také fasáda obchodního domu. Zda se má Kotva stát historickou památkou zjišťovala i anketa, při níž se sedmdesát pět procent dotázaných českých manažerů vyslovilo, že nikoliv. Mým osobním názorem je, že budova je určitě zajímavá a měla by být jmenována jednou z nejzajímavějších staveb sedmdesátých let. Jak se zrodil název Kotva? Domnívám se, že název vznikl z toho faktu, že sousední dvě budovy, které také vlastníme a kde i sídlíme (Revoluční 1 a 3), získaly název Palác Kotva již ve 30. letech 20. století a celá oblast se jmenovala Kotva. Bylo zde i velmi populární kino Kotva. Při dokončení stavby v roce 1928 byla v horním patře odhalena socha siluety nahé ženy po vzoru Muchových obrazů, která drží v ruce velkou kotvu.

54

Statuss.cz December - January 2008

První etapa rekonstrukce 1. a 3. patra je zrealizovaná. Jaké kroky čekají obchodní dům Kotva v následujících etapách rekonstrukce a na jaké novinky se mohou zákazníci těšit? Určitě je zajímavé první patro, protože je zde vidět markantní rozdíl mezi novou a starou částí. Uzavřeli jsme nájemní smlouvu také s novým nájemcem, jímž je firma Puntanela, která v zadní části starého prvního patra otevřela specializované prodejní koutky s populárním kojeneckým a dětským textilem značek Okaïdi, Name It aj.. V nové části prvního patra jsou mimo jiné zastoupeny značky Steilmann, Stone, Blažek, Luggi, Bugatti aj.. Pokud jde o třetí patro, jsou v něm velmi žádané domácí potřeby. Novinkou je velká dětská kavárna s hracím koutkem a s dětskými toaletami. Na tomto patře jsme v jednání s nájemci v oblasti sportu a elektra, abychom patro zaplnili přesně dle přání zákazníků právě tímto zbožím. Během následujícího dvou až tříletého období plánujeme také zrekonstruovat parter v celém venkovním prostoru okolo Kotvy a umístit u něj ve vnitřní části zajímavé koncepty kaváren. Byli bychom rádi, kdyby k nám lidé chodili nejen na nákupy, ale i za zajímavým odpočinkem, třeba v podobě nezapomenutelného vychutnání kávy a sladkého pamlsku. Jaké klienty si představujete? Naším průměrným zákazníkem je vdaná žena kolem třiceti osmi let, většinou s dětmi. Do budoucna bychom chtěli dosáhnout na průměrného zákazníka ženu či muže kolem třiceti let s dětmi. Nicméně si samozřejmě vážíme našich starších zákazníků, kteří tvoří silnou základnu. Každého zákazníka si ceníme a jsme rádi, že nakupuje v obchodním domě Kotva. Každý máme sny a snažíme se, aby se splnily. Jaké jsou Vaše pracovní a soukromé sny? Vždy mě lákaly zajímavé projekty, které jsou náročné a vyžadují velké úsilí a mají především smysl. Mým pracovním snem je, abych vždy vytvářel takové projekty či byl u nich aspoň přítomen. A soukromý sen? Je to klasický sen, respektive přání, ale vlastně nejdůležitější, a to abychom byli zdraví a užili si s celou mou rodinou spokojený společný život.


Style people Kotva department store welcomed its first customers on 10th February 1975. What is the difference between the original Kotva and the present one, after the extensive reconstruction undertaken of the 1st and 3rd floor? Kotva was built according to the model of large department stores abroad. Of course, like any department store, it has changed over time. In the 90s, a certain fragmentation was popular in the Czech Republic, therefore a division of sales areas by partitions was introduced. The reconstruction will take the next two years. Our customers to Kotva department store can currently visit the reconstructed half of the first floor and the entire third floor. We want to return to the original style, i.e. open space with a minimum of partitions, although we still have work to do in this area, because the tenants are complaining about theft. However, we are trying to minimise this. Kotva department store is the subject of speculation in terms of architectural value. So what is it really like? Construction of Kotva was once contracted by the Government of the time, which wanted to build a new department store. Then, a competition took place among architects to design the new department store. The Machonin husband-and-wife team won this contest. Theirs was a project in the form of hexagonal units which make up the department store. Mrs Machonina is still alive

and we also asked her advice on the present reconstruction. In future, you can look forward to a brand new exterior appearance of Kotva department store. Also the facade of Kotva department store will be renovated in a more modern design. A questionnaire whether Kotva should become a historical monument was circulated amongst Managers and 75% expressed their opinion that it should not. My personal opinion is that the building is definitely interesting and should be designated as one of the most interesting buildings of the 70s. Where was the name of Kotva (Czech for “Anchor”) born? I think the name originated from the fact that, aready in the 1930s, the neighbouring two buildings that we also own and where we are based (Revoluční 1 and 3) were known by the name of Kotva Palace and the whole area was called Kotva. There was also the popular Kotva cinema. After the completion of the construction in 1928, a sculpture of a naked female figure holding a large anchor, in the style of Mucha’s painting, was unveiled on the upper floor.

The first phase of reconstruction of the 1st and 3rd floors has been executed. What steps lie ahead for Kotva department store in the next stages of reconstruction and what news can customers look forward to? Certainly the first floor is worth visiting. There is a clear, striking difference between the old and the new part. We have also concluded a contract with the new Puntanela tenant who has opened specialised children’s corners with the popular infants’ and children’s textile brands of Okaïdi, Name It, etc. In the new part of the first floor, Steilmann, Stones, Blažek, Luggi, Bugatti and other brands are represented... On the third floor, domestic necessities are sold, among other items, all of which are top quality goods. Another innovation is a large Children’s Cafeteria with a Children’s Corner and children’s toilets. We are still negotiating with the tenants in the field of sporting goods and electronics, to fill the floor with a selection according to customer requirements. Within the next two to three years we also plan to reconstruct the pit in the whole exterior space surrounding Kotva and to establish the interesting coffee shop concept. Our wish is to be visited by people not only for shopping but also for convivial relaxation, such as in the form of the unforgettable enjoyment of coffee with a sweet delicacy. What new clients do you want to attract to Kotva depart-

ment store? Our average customer is a married woman, aged approximately 38 years, usually with children. In future, we would like to reach as our average customer the man or woman, aged about 30 years, with children. However, of course, we appreciate our older customers, who constitute a strong base. We value every single customer and are happy that he or she shops in Kotva department store.

We all have dreams and try to fulfil these. What are your professional and private dreams? I was always attracted to interesting projects that are challenging and require great effort - and especially those that make sense. Therefore my professional dream is always to create, or at least to participate, in such projects. And a private dream? It is the classic dream or desire, though most important - to be healthy and enjoy a satisfying life shared with all my family. December - January 2008 Statuss.cz

55


Торговый дом Kotva встретил своих первых посетителей 10 февраля 1975 года. В чем разница между бывшей и современной Kotva, которая пережила реконструкцию 1 и 3 этажей? Kotva была построена по образцу больших заграничных торговых домов. Само собой, как и каждый торговый центр, она со временем менялась. Реконструкция продлится еще два года. Мы хотим вернуться к первоначальной задумке – открытое пространство с минимальным количеством перегородок. Наши клиенты в настоящее время могут посетить готовую половину первого этажа и весь третий этаж.

Торговый дом Kotva является предметом спекуляции в вопросе архитектурной ценности здания. Как дело обстоит на самом деле? Кotva была построена по заказу тогдашнего правительства, которое хотело построить новый большой торговый центр. Был проведен конкурс проектов, в котором участвовали разные архитекторы. Выиграли его супруги Махонины. Речь шла о проекте из шестиугольных пластиковых конструкций. Госпожа Махонина жива и по сей день, при настоящей реконструкции мы неоднократно прибегали к ее советам. В будущем будут совершенно новые интерьеры внутренних просторов. В скором времени фасад здания также будет реконструирован в современном стиле. Что касается вопроса исторической ценности здания, по этому поводу было проведено анкетирование среди чешских специалистов, 75 процентов из них ответило «нет». Как появилось название Kotva? Я думаю, повлиял тот факт, что два соседних здания, в которых мы располагаемся и которые также принадлежат нам (Revoluční 1 и 3), носят название Palac Kotva уже с 30-х годов двадцатого столетия и весь этот район назывался тогда Kotva. Здесь также был весьма популярный кинотеатр Kotva. После окончания стройки в 1928 году на верхнем этаже была установлена скульптура нагой женщины, выполненная в стиле картин Мухи, которая держит в руке якорь (Kotva, в переводе на русский, означает якорь).

56

Statuss.cz December - January 2008

Первый этап реконструкции, 1 и 3 этажи, уже закончен, что еще ждет торговый дом на следующих этапах. Какие сюрпризы вы готовите для покупателей? Разумеется, весьма интересен первый этаж магазина. Здесь как раз разительно видно различие между старой и новой частью. Мы уже подписали договор аренды с фирмой Puntanela, которая в старой задней части представит специализированные магазинчики с популярным детским текстилем марок Okaïdi, Name It и др. В новой части первого этажа среди множества фирм можно найти Steilmann, Stone, Blažek, Luggi, Bugatti. На третьем этаже расположены товары для дома, которые традиционно относятся к популярным у нас. Следующая новинка – большое детское кафе с игровой площадкой и детскими туалетами. Также мы продолжаем вести переговоры с арендаторами по поводу продажи спортивных товаров и электроники, чтобы этаж был заполнен товарами по желаниям покупателей. В течение двух-трех лет мы планируем перестройку партера около Kotva, расположить во внутренней части интересные по концепции кафе. Мы хотим, чтобы люди ходили к нам не только за покупками, но и приятно провести время, выпить чашечку хорошего кофе и полакомиться чем-либо сладким.

Какой круг новых клиентов вы планируете привлечь в торговый дом? Нашим средним клиентом будет замужняя дама, около тридцати восьми лет, с детьми. В будущем мы хотели бы видеть нашим клиентом женщину или мужчину около тридцати лет и с детьми. Тем не менее, для нас дорог каждый покупатель, особенно старшего возраста, которые составляют большую часть нашей клиентуры. Каждый из нас о чем-то мечтает и старается свои мечты воплотить в жизнь. О чем мечтаете Вы? Меня всегда привлекали интересные проекты, сложные, которые требуют много усилий, но, прежде всего те, которые имеют смысл. Это в работе. А личные? Это классическое пожелание здоровья всей моей семье и благополучной счастливой совместной жизни.


U značky Unipar obecně platí, že je jádro svíčky vylisováno z čistých směsí nasycených vodíkem. Barvy se nikdy neúčastní hoření (hoří jen čistá směs nasycená vodíkem) a vždy zůstanou v nedopalku svíčky. Veškeré barvení a dekorování je prováděno na povrchu svíčky jen tenkým filmem. Dekorované svíčky jsou vyráběny buď termodekorováním, nebo mají ušlechtilé povrchy. To znamená, že je dekor buď zataven do povrchu svíčky, anebo jej vytváří metalické barvy a posypy z nehořlavých materiálů. Taktéž parfémování se provádí na povrchu svíčky. Parfém se odpařuje pouze při teplotě tavení. Při hoření čisté směsi nasycené vodíkem vzniká pouze vodní pára a oxid uhličitý, což je vlastně to, co člověk běžně vydechuje z plic. Svíčky firmy Unipar vynikají nejen svou kvalitou, ale i moderním designem, na který je kladen vysoký důraz. Výrobní program je podřízený nejnovějším módním trendům. Značka Unipar se tak dostává do podvědomí široké veřejnosti jako tvůrce svíček s dokonalým designem.

Svíčka s lidským dechem

Candle which breathes like a man

It is generally true with the Unipar brand that the core of the candle is extracted from pure blends saturated by hydrogen. All colouring and decoration is done by a thin film on the candle surface only. Colours never participate in the burning (only a pure blend saturated by hydrogen burns) and remain at the bottom. Decorated candles are manufactured either by thermo-decorating – the decoration is sealed in the candle surface – or the candles have noble surfaces. Noble surfaces consist of metallic colours decorated by a sprinkling of always fire-resistant materials. The perfume on the surface behaves in a similar fashion so that it only evaporates at the melting temperature. Only water vapour + CO2 are created in the combustion of a pure blend saturated by hydrogen, which is the same as that which man exhales from his lungs. The candles of the Unipar company excel not only in quality but also in their modern design which is emphasised. The production programme is subject to the latest fashion trends. Unipar is thus becoming recognised by the wider public as the creator of candles with a perfect design.

www.unipar.cz

Умные свечи

Немного химии - свечи от компании Unipar отличаются тем, что сердцевина их наполнена чистой смесью, насыщенной водородом. Любая окраска и декорация на поверхности свечи выполняется только в виде тонкой плёнки и никогда не участвует в процессе горения (горит именно чистая смесь, насыщенная водородом). Декорированные свечи изготавливаются либо путем термодекорирования – декор вплавляется в поверхность свечи, либо облагораживается поверхность порошком из негорючих материалов. Аналогично ведут себя и духи, которые также находятся на поверхности, они испаряются только при температуре плавления. При горении чистой смеси, насыщенной водородом, возникает один водяной пар + СО2, то что человек выдыхает из лёгких. Свечи марки Unipar это не только качество, но и современный дизайн, которому уделяется много внимания. Производственная программа обусловлена новейшими модными тенденциями. Итак, если Вам нужны безопасные свечи с безупречным дизайном, то знайте - это свечи от Unipar.


Stalo se Vám někdy, že jste narazili na anglické slovíčko a řekli jste si: „Hmm, to už jsem někde slyšel, ale už vůbec nevím, co to je!“? Nebo se Vám občas stane, že potkáte cizince, on na Vás začne mluvit a mluví a mluví, Vy si to překládáte a zatímco on je již u páté věty, Vy ještě luštíte tu první?

Chcete opravdu MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT anglicky? S

podobnými situacemi se setkává spousta lidí. V čem je tedy problém? Když se malé dítě učí chodit, musí skutečně vstát a začít chodit a zkoušet to nehledě na to, že občas spadne. Jinými slovy trénuje. Podobně i my, když jsme se učili svůj rodný jazyk, jsme zkoušeli bez ustání říkat nejprve slova a později věty. Opět jsme tvrdě cvičili. Právě tento způsob fungoval u všech z nás. Proč ho tedy znovu nepoužít při učení se cizího jazyka? Výuka cizího jazyka na mnoha školách vypadá bohužel úplně jinak. Studenti tráví většinu času doplňováním gramatických cvičení nebo nad překlady článků. Získávají tak pasivní znalost cizího jazyka. Taková znalost možná stačí na to, aby si přeložili dopis nebo přečetli e-mail, ale určitě ne na schopnost používat jazyk aktivně. Chce-li člověk skutečně mluvit anglicky, jediným řešením je MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT.

Jazyková škola LITE proto volí jinou cestu učení než v mnohých jiných školách. Na základě dlouholetých výzkumů v oblasti jazyka sestavila unikátní systém výuky angličtiny, který je velmi přirozený a podobný způsobu, jakým jsme se naučili svůj rodný jazyk. Studenti LITE na hodinách mluví a procvičují komunikaci až 80% času. Gramatiku se učí jednoduchým a velmi efektivním způsobem, podobně jako v rodném jazyce, což umožňuje překlenout propast mezi gramatikou a praktickým použitím jazyka. Důležitou roli při výuce hrají také emoce. Je-li hodina živá, dynamická a atmosféra přátelská, člověk si z hodiny odnese více, než je-li stresován. Proto je pravidlem v LITE i to, že na hodinách je sice pracovní, ale zároveň přátelská atmosféra. Díky profesionální průpravě učitelů lidé odchází po skončení výuky motivovaní, plni energie a s pocitem, že jsou schopni probranou látku použít v praxi. Pomocí metody LITE se můžete během jednoho roku dostat z úrovně začátečníka až na úroveň pokročilého studenta, který je nejen schopen napsat dopis nebo přečíst e-mail, ale především je schopen angličtinu skutečně používat v praxi, tedy mluvit v běžném a pracovním životě. LITE anglická škola existuje v Čechách dvanáctým rokem a za dobu své působnosti získala 6 mezinárodních ocenění od vzdělávací organizace Applied Scholastics.

58

Statuss.cz December - January 2008

Efektivní způsob výuky v LITE si můžete sami vyzkoušet. Navštivte ukázkovou hodinu angličtiny v LITE. Pro rezervaci míst volejte: +420 222 241 500 nebo navštivte www.lite.cz.


Do you really want to SPEAK, SPEAK, SPEAK English?

Have you ever experienced stumbling upon an English word and thinking: “Hmm, I’ve heard this before, but have no idea what it is!“ Or does it sometimes happen that you meet a foreigner and he starts to speak - and he speaks and speaks while you are translating to yourself and when he is on the fifth sentence, you are still decoding the first one?

Вы действительно хотите ГОВОРИТЬ, ГОВОРИТЬ, ГОВОРИТЬ по-английски?

Наверняка было так, что, увидев английское слово, вы говорили себе: «Мда, это слово я уже встречал, но не знаю, что оно означает!» или, встретив иностранца и начав с ним беседу, вы не успеваете понять все, что он говорит?

В

any people encounter similar situations. Where then is the problem? When a child learns to walk, he must really stand up and start to walk, regardless of the occasional fall. In other words, he practises. Likewise we learnt our native tongue, we tried without stopping to say our first words and then also sentences. Again we practised hard. This is what worked for all of us. Why then not use this method for learning a foreign language?

подобные ситуации попадают многие. В чем же проблема? Когда малыш учится ходить, он должен много раз вставать и пробовать делать дальше шаги, несмотря на то, что падает. Другими словами, он тренируется. Это похоже на то, как мы учим родной язык, пробуем без конца произносить сначала отдельные слова, а потом предложения. Мы опять тренируемся. Именно так все начинают говорить на родном языке. Почему же подобным образом не попробовать учить иностранный язык?

The LITE Language School therefore chooses a method of teaching different from many other schools. On the basis of long-term investigation into the area of language, the school has created a unique system of teaching English which is very natural and similar to the way in which we acquired our native tongue. Students of LITE talk and communicate 80% of the time in their lessons. They learn grammar by a simple and very efficient method, as with a native tongue, which enables a transition between the abyss of grammar and practical language usage. Emotions also play an important role in teaching. If the lesson is lively, dynamic and conducted in a friendly atmosphere, the student will take in more than if he is stressed. At LITE, therefore, as a rule, the atmosphere in the classroom is friendly yet conducive to learning. Due to the professional preparation by teachers, at the end of the lesson students leave full of energy, feeling they are able to use the studied material in practice. Thanks to the LITE method, you can advance in one year from the level of a Beginner to the level of an Advanced student who is not only able to write a letter or read an e-mail but more especially is able to use English in practice, that is to speak in his daily and professional life. LITE English School has existed in the Czech Republic for twelve years now and during its time of operation has gained six international awards from the Applied Scholastics educational organisation.

Поэтому языковая школа LITE выбрала свой путь для обучения. В результате многолетних исследований, была составлена своя, уникальная методика обучения английскому языку, похожая на то, как мы учим родной язык. Студенты LITE во время занятий 80 % времени разговаривают. Грамматика изучается простым и весьма эффективным способом, который тоже похож на методику обучения родного языка. Так стирается пропасть между грамматикой и практикой. Важную роль в процессе изучения играют эмоции. Урок проходит в непринужденной, динамичной, приятельской атмосфере и это дает больше знаний, чем напряженный и стрессовый час обучения. Правилом школы LITE является то, что на уроке царит рабочая, но одновременно дружеская атмосфера. Благодаря профессионализму учителей, люди, по окончании обучения, покидают школы с чувством уверенности, что пройденный материал можно применить на практике. При помощи методик школы LITE, вы можете за один год перейти с уровня новичка на уровень продвинутого студента, который не только в состоянии написать и прочитать письмо, но и, прежде всего, сможет использовать английский язык на практике. Английская школа LITE в Чешской Республике существует уже двенадцать лет. За время своего существования получила 6 международных премий от образовательной организации Applied Scholastics.

M

Unfortunately, teaching of foreign languages at many schools is absolutely different. Students spend most of the time by completing grammatical exercises or translating articles. Thus they gain a passive knowledge of the foreign language. This is sufficient for translating a letter or reading an e-mail, but definitely not for being able to use the language in an active way and really speaking it. If a man really wants to speak English, the only solution is to SPEAK, SPEAK, SPEAK.

You can try this efficient way of learning at LITE for yourself. Visit a sample English lesson at LITE. To reserve your place, please call: +420 222 241 500 or visit www.lite.cz

К сожалению, обучение языкам во многих школах выглядит совсем по-другому. Студенты большую часть времени проводят над выполнением грамматических заданий, дополнением текстов или переводом. Таким образом, они получают пассивное знание языков. Этих знаний хватит на то, чтобы прочитать письмо, но не для активного пользования языком. Если человек хочет говорить по-английски, он должен на самом деле ГОВОРИТЬ, ГОВОРИТЬ И ГОВОРИТЬ.

Эффективный способ обучения языку Вы можете испытать на себе. Посетите открытый урок в LITE. Для резервации звоните: +420 222 241 500 www.lite.cz

December - January 2008 Statuss.cz

59

Statuss.cz | Style  

Statuss.cz | Style