Page 1

Style

VIP

Stavba ve stylu fashion

Butik jako vždy voněl parfémem a drahou kávou. Tyto vůně se nemíchaly, byly ve vzduchu souběžně. Stejně jako dvě majitelky tohoto módního salonu jsou absolutně různé. Jedna před klienty vystupuje vždy v roli baby-doll, druhá jako emancipovaná feministka. Obě dvě se cítí ve svých obrazech komfortně a sebejistě, což dodává jejich páru ještě větší kouzlo. Butik se nachází ve staré budově a nad vstupem zní zvoneček, na jehož zvuk reagovaly obě ženy. - Ahoj! - zdravila Baby-doll. - Přišla jsi se podívat na novou kolekci? - Nebo si koupit něco z outletu? - ironizuje Emancipated. A já jsem se ponořila do světa hedvabí, kůže, kašmíru… Za tři hodiny jsem spěchala na jednání se dvěma obrovskýma taškama a s CD (dárek od butiku) v rukách. Mimochodem, třeba má někdo lepší způsob jak si udělat pro sebe malou oslavu…

22

o October 2008

A fashionable building

The boutique smells of perfume and expensive coffee as usual. These fragrances do not blend, they are present in the air concurrently. Just like the two owners of this fashion salon are absolutely different. In front of clients, one poses in the baby-doll role, the other as an emancipated feminist. Both feel comfortable and self-confident in their own image which lends even more charm to this couple. The boutique is located in an old building and a bell rings above the door, to which sound both women react. - Hi! - Baby-doll greets. – Did you come to see the latest collection? - Or perhaps buy something from the outlet? – Emancipated questions. And I indulge in the world of silk, leather, cashmere… Three hours later I hurry to a meeting with two huge bags and a CD (a present from the boutique) in my hands. By the way, perhaps someone knows of a better way of indulging in a small celebration for oneself…?

Особняк в стиле fashion

В бутике, как всегда, пахло дорогим парфюмом и изысканным кофе. Эти два запаха не смешивались, витали в воздухе словно параллельно. Как и две хозяйки этого модного салона, абсолютно разные по типажу. Одна из них всегда представала перед гостями забавной baby-doll, другая - эмансипированной феминисткой. И та и другая чувствовали себя в выбранном образе естественно и уверенно, что придавало их дуэту еще большее очарование. Бутик располагался в старинном особняке и при входе в массивную дверь здесь всегда пел колокольчик, на трель которого слетались обе владелицы. Привет, щебетала Baby-doll, пришла посмотреть на новую коллекцию? Купить что-нибудь из прошлой? – иронизировала Эмансипе. И я с восторгом окунулась в водоворот шелков, кожи, стразов, кашемира… Через три часа, с двумя огромными пакетами и музыкальным диском (подарок от бутика) я уже неслась навстречу делам, переговорам, проблемам… Впрочем, вполне возможно, у когото есть лучший рецепт устроить себе маленький праздник…


U značky Unipar obecně platí, že je jádro svíčky vylisováno z čistých směsí nasycených vodíkem. Barvy se nikdy neúčastní hoření (hoří jen čistá směs nasycená vodíkem) a vždy zůstanou v nedopalku svíčky. Veškeré barvení a dekorování je prováděno na povrchu svíčky jen tenkým filmem. Dekorované svíčky jsou vyráběny buď termodekorováním, nebo mají ušlechtilé povrchy. To znamená, že je dekor buď zataven do povrchu svíčky, anebo jej vytváří metalické barvy a posypy z nehořlavých materiálů. Taktéž parfémování se provádí na povrchu svíčky. Parfém se odpařuje pouze při teplotě tavení. Při hoření čisté směsi nasycené vodíkem vzniká pouze vodní pára a oxid uhličitý, což je vlastně to, co člověk běžně vydechuje z plic. Svíčky firmy Unipar vynikají nejen svou kvalitou, ale i moderním designem, na který je kladen vysoký důraz. Výrobní program je podřízený nejnovějším módním trendům. Značka Unipar se tak dostává do podvědomí široké veřejnosti jako tvůrce svíček s dokonalým designem.

Svíčka s lidským dechem

Candle which breathes like a man

It is generally true with the Unipar brand that the core of the candle is extracted from pure blends saturated by hydrogen. All colouring and decoration is done by a thin film on the candle surface only. Colours never participate in the burning (only a pure blend saturated by hydrogen burns) and remain at the bottom. Decorated candles are manufactured either by thermo-decorating – the decoration is sealed in the candle surface – or the candles have noble surfaces. Noble surfaces consist of metallic colours decorated by a sprinkling of always fire-resistant materials. The perfume on the surface behaves in a similar fashion so that it only evaporates at the melting temperature. Only water vapour + CO2 are created in the combustion of a pure blend saturated by hydrogen, which is the same as that which man exhales from his lungs. The candles of the Unipar company excel not only in quality but also in their modern design which is emphasised. The production programme is subject to the latest fashion trends. Unipar is thus becoming recognised by the wider public as the creator of candles with a perfect design.

www.unipar.cz

Умные свечи

Немного химии - свечи от компании Unipar отличаются тем, что сердцевина их наполнена чистой смесью, насыщенной водородом. Любая окраска и декорация на поверхности свечи выполняется только в виде тонкой плёнки и никогда не участвует в процессе горения (горит именно чистая смесь, насыщенная водородом). Декорированные свечи изготавливаются либо путем термодекорирования – декор вплавляется в поверхность свечи, либо облагораживается поверхность порошком из негорючих материалов. Аналогично ведут себя и духи, которые также находятся на поверхности, они испаряются только при температуре плавления. При горении чистой смеси, насыщенной водородом, возникает один водяной пар + СО2, то что человек выдыхает из лёгких. Свечи марки Unipar это не только качество, но и современный дизайн, которому уделяется много внимания. Производственная программа обусловлена новейшими модными тенденциями. Итак, если Вам нужны безопасные свечи с безупречным дизайном, то знайте - это свечи от Unipar.

October 2008 Statuss.cz

23


Style orientors 1

Barevné deštníky nepatří jenom k létu. Na podzim, když máme touhu po sluníčku, jsou barvy nutností. Trend sezony – veselé slogany. Například na pánskem deštníku může být napsáno „Nejsem snob” a na deštník pro dámy napíšeme „Jsem ještě více povrchní, než vypadám”. Colourful umbrellas do not only belong to the summer. In the autumn when we long for the sun, colours are a necessity. Trend of the season – merry slogans. For example, we can write “I am not snobbish” on a gentleman’s umbrella and “I am even more frivolous than I look” on a lady’s one. Яркие зонты вовсе не прерогатива лета. Осенью, когда мы так скучаем по солнцу, яркие цвета особенно необходимы. Тренд сезона - смешные надписи. Например, на мужском зонте может быть написано «Я не сноб», а на женском «Я гораздо более легкомысленна, чем кажется».

2

Holínky proti koženým kozačkám. Jsou praktické, hezké a zábavné. Můžeme je nosit k džínám, sukním, overálům a tříčtvrťovým kalhotám. A hlavně, když chodíme po kalužích, už nebojujeme se stresem.

Gumboots versus Kossack boots. They are practical, nice and fun. We can wear them with jeans, overalls or threequarter trousers. And what’s important, we are not stressed when walking through those puddles.

Резиновые сапоги бросают вызов кожаным франтам. Они практичны, симпатичны и забавны. Их можно носить с джинсами, юбками, комбинезонами и капри. И главное, в них так легко снимать стресс, гуляя по лужам!

3

Trika s veselými obrázky – povinný element módního šatníku. Budeme je potřebovat ve sport clubu, abychom dostávaly lichotky od trenéra. Jsou nenahraditelné v práci jako souprava k saku, kterou lze nečekaně sundat na poradě...

T-shirts with joyful pictures – an obligatory element of the modern wardrobe. We need them in the sports club to hear blandishments from the coach. They are irreplaceable at work as garniture to a jacket which can be unexpectedly taken off at a meeting... Майки с веселыми картинками - обязательный элемент модного гардероба. Они нужны в спортклубе, чтобы получать комплименты от тренера. И незаменимы в офисе, как комплект к жакету, который можно неожиданно снять на совещании…

24

o October 2008

1

Romantické tváře odcházejí do minulosti. A společně s nimi důvěřivé pohledy a otevřené úsměvy. Schováme naivitu do budoucnosti. Více intrik! Romantic faces leave for the past. And with them also confiding looks and open smiles. We hide naivety for the future. More intrigues!

Романтические образы уходят в прошлое. И вместе с ними доверчивые взгляды и открытые улыбки. Прибережем наивный имидж до лучших времен. Больше интриги!

2

Různé večírky nejsou módní. Teď letí duchovní posezení ve společnosti kamarádů. Zvlášť aktuální jsou školní plesy! V tanečních nejsou místa, věk není rozhodující!

Various parties are not fashionable. A spiritual session in the company of friends is in now. School balls especially are topical! There are no vacancies in dance classes, age is not important! Шумные тусовки вышли из моды. Теперь актуальны задушевные вечера в кругу единомышленников. Особенно приветствуются бальные вечера! В школах-студиях танца нет отбоя от желающих. Возраст значения не имеет.

3

Růžová barva – lechtivé téma. Proč se ženy rozhodly, že růžová je nevinná? Hra na nevinnost už není aktuální. Mnohem více zajímavé je pohrát si se složitou barevnou kombinací.

Pink – a rather gamy theme. Why have women decided pink is innocent? Playing innocent is not popular anymore. Much more interesting is to play with complex colour combinations.

Розовый цвет – тонкая тема. С чего женщины решили, что именно в розовом они выглядят особенно трогательно? Игра в невинность уже не в моде. Намного увлекательнее поиграть сложными цветовыми сочетаниями.

4

Kytice ze suchých květin je pochybná dekorace. Ale když ji doplníme pavučinovou krajkou a vločkami prachu... pak je to úplně jiné gusto – suché květiny ve složitých kompozicích, ve spojení s mušlemi, kamínky či mořskými hvězdami.

A bouquet of dry flowers is a questionable decoration. But when we complete it with braided lace and powder flakes... the impression changes entirely – dry flowers in complex compositions, in connection with shells, little stones or star-fish.

Букеты из сухих цветов сомнительное украшение. А, уж если дополнить его кружевом паутины и хлопьями пыли… Совсем другое дело – сухоцветы в сложных композициях, в сочетании с ракушками, камушками и морскими звездами.

HiBye


„Krása, životní pocit, teplo, luxus a smyslnost pro každého – v každé životní situaci a cenové relaci“ (Michael Liska)

“Beauty, feeling alive, warmth, luxury and sensuality – in every life situation and price range” (Michael Liska)

N

a podzim roku 1945 se zakladatel společnosti, pan Michael Liska, rozhodl otevřít v Železné ulici v Praze kožešnictví. To se zakrátko stalo předním a bezkonkurenčním podnikem s více než 30 zaměstnanci. Po únoru 1948 byl však jeho majetek zkonfiskován, a jelikož ho pochopitelně neuspokojila nabídka zůstat ve svém obchodě řadovým zaměstnancem, odešel do Vídně. Zde opět zcela od základů vybudoval mnohem větší kožešnické impérium, ale na Prahu nezapomněl… I po přerušení v historii dnes firma v Čechách opět pokračuje. V roce 1991 se panu Liskovi podařilo získat v privatizaci prostory ve stejném domě, v němž začínal v roce 1945 podnikat. V současné době vede společnost Liska s centrálou ve Vídni jeho syn Dr. Robert Liska. Pražskou pobočku řídí manažerka Gabriela Horčicová spolu s Dr. Natašou Silnou.

I

n the autumn of 1945, the owner of the company, Mr Michael Liska, decided to open a furriery in Prague’s Železná Street. This soon became a leading and unrivalled enterprise with 32 employees in Prague. After February 1948, his property was confiscated and because he naturally was not satisfied with the option of remaining in the shop as an ordinary employee, he left for Vienna. There he built from scratch an even bigger fur empire, but he did not forget about Prague... After this interruption, the company is again continuing in the Czech Republic. In 1991 Liska managed to obtain the privatisation of premises in the same building where he began his business in 1948. At the present time Liska company, with its headquarters in Vienna, is directed by his son, Dr. Robert Liska. Prague’s branch is managed by Gabriela Horčicová together with Dr. Nataša Silná.

“Красота, стиль, уют и шик для настоящих ценителей жизни” (Michael Liska)

О

сенью 1945 года основатель компании господин Michael Liska открыл в Праге на ул. Železnа первый салон мехов. Он сразу же стал популярным среди пражан и гостей столицы. В феврале 1948 года имущество Michaelа Liskу было конфисковано, так как его не устроило предложение остаться в собственном магазине рядовым работником. Он уехал в Вену. В столице Австрии он создал еще большую империю меха, но про Прагу не забыл… История в Чехии продолжилась. В 1991 году господину Liska удалось получить помещение в том же доме, где все начиналось в далеком 1945 году. В настоящее время компанию Liska в Праге, со штабквартирой в Вене, возглавляет его сын Dr. Robert Liska со своими верными помощниками - Dr. Natašou Silnou и Gabrielоu Horčicovou. October 2008 Statuss.cz

25


S

metánka nevěří přímé reklamě, ale důvěřuje mínění lidí svého okolí. A jejich mínění poslouchá ostatní publikum. A na něj se má právě orientovat restaurace, jestliže ji majitel chce vyhlásit za módní. Je známo, že v každém společenství jsou konzervativci a novátoři. Konzervativci si nejdříve dlouho zvykají na restauraci, ale potom se stávají stálými klienty na dlouhá léta. Novátoři zase rychle mění své zvyky. Na otázku, jak udržet jejich pozornost, má každá restaurace svou odpověď. Jedno je ale jisté – módní restaurace nemůže být laciná. Její návštěvníci jsou buď zlatá mládež, nebo elita města, majetní lidé. Ale jen vysoké ceny nemohou zaujmout toto auditorium. Restaurace, které představuje STATUSS, tomuto velice dobře rozumí.

T

he cream of society does not believe direct advertising but prefers to trust the opinion of people around them. And another audience listens to that opinion. This is what a restaurant must be orientated on, if the owner wants to call it fashionable. It is known that there are conservatives and innovators in every society. Conservatives take long to get accustomed to a restaurant but then become long-term loyal clients. Innovators, on the other hand, change their habits rather quickly. Every restaurant has an answer to the question of how to keep its clients. But one thing is for certain – a fashionable restaurant cannot be cheap. Its diners are either the golden youth or elite of the city, wealthy people. It is not possible to attract this clientele merely by high prices, though. Restaurants presented by STATUSS are well aware of this.

Б

омонд не склонен верить прямой рекламе, он больше доверяет мнению людей своего круга. А к их отзывам прислушивается остальная часть публики. Из чего следует, что именно на них должен быть ориентирован ресторан, если владельцы хотят сделать его действительно модным. Известно, что среди любой тусовки всегда есть новаторы и консерваторы. Консерваторы сначала долго привыкают к заведению, зато потом надолго становятся его преданными посетителями. Новаторы, как правило, быстро охладевают и переключают свое внимание на новый объект. На вопрос, как удержать их внимание, каждый ресторан отвечает посвоему. Бесспорно одно, модное заведение не может быть дешевым. Его аудитория - либо “золотая” молодежь, либо представители элиты города, хорошо обеспеченные люди. Но одни только высокие цены, естественно, не привлекут платежеспособную аудиторию. Рестораны, которые представляет STATUSS, прекрасно это понимают.

26

Statuss.cz September 2008


Style gourmet

La Veranda

El-Gaucho Steak House

Argument Restaurant-Cafe

Vaříme z čerstvých produktů, které osobně vybíráme od českých farmářů z Šumavy, Krkonoš a Vysočiny. Mořské plody pro nás dováží sympatický Ital Eni’o z rybího trhu v Benátkách. Dobrá restaurace není jen ta, ve které se dobře vaří. Když jste s námi, cítíte se jako DOMA.

Celkový styl restaurací El-Gaucho Steak House je vhodný nejen k běžnému využití pro všední či sváteční obědy a večeře, ale je zcela vyhovujícím místem i pro obchodní schůzky či společenské oslavy.

Nejnovější přírůstek kvalitních restaurantů odstartoval koncem září s výmluvným sloganem „Nejčerstvější podnik v Praze 6“. Útulný interiér spojuje linka ohlédnutí za čtyřicátými léty minulého století. Moderní mezinárodní gastronomie je postavena na oblíbených titulech, jako jsou lahodné šafránové rizoto s tygří krevetou či masa všech druhů připravovaná na lávovém grilu.

We cook with fresh products personally selected from Czech farmers in the Bohemian Forest, Giant Mountains and the Czech-Moravian Highlands. Friendly Italian Eni’o imports seafood for us from the Venice fish market. A good restaurant is not only the one with good cuisine. At our place, you feel AT HOME...

Все блюда в нашем ресторане готовятся исключительно из биопродуктов с чешских ферм на Шумаве, Крконошах и Высочине. Морепродукты для нас поставляет симпатичный итальянец Eni’o непосредственно с лучшего рыбного рынка Венеции. Хороший ресторан не тот, где только хорошо готовят, но где Вы чувствуете себя как ДОМА. Elišky Krásnohorské 2/10 Praha 1 Po - So 12:00 - 24:00 Ne 12:00 - 22:00 Tel.: +420 224 814 733 Rezervace každý den telefonicky od 10:00 office@laveranda.cz www.laveranda.cz

General style of restaurants El-Gaucho Steak House is suitable not only for casual use of everyday or occasional lunch or dinner, but is also very convenient place for business meetings or social celebrations. Сеть ресторанов El-Gaucho Steak House идеальное место для проведения семейных обедов, ужинов, бизнес ланча и различных торжеств. Schwaigerova 59/3 Praha 6 Tel.: +420 224 911 579 +420 233 320 271 Fax: +420 233 320 272 e-mail: info@villaschwaiger.cz www.villaschwaiger.cz www.el-gaucho.cz

At the end of September, the newest acquisition of quality restaurants opened with the expressive slogan: „The freshest place in Prague 6“. The idea of retrospection to the 40s of the last century links the interior with a domestic atmosphere. The modern international gastronomy has been created with popular titles such as “Delicious saffron risotto with tiger prawns”or “Duck breast in cherry beer sauce”.

В конце сентября на Праге-6 открылся новый ресторан Argument. Уютный, состоящий из трех залов вместимостью 90 человек, с домашней атмосферой в стиле сороковых годов прошлого века - серьезный аргумент для посещения этого ресторана: паштет из гусиной печени с коньяком, ризотто с шафраном и тигровыми креветками, все виды мяса на гриле. И только здесь гусиная грудка с соусом из вишневого пива, ягненок в медовом тесте и отличный стейк с жареными грибочками. Bubenečská 19 Praha 6 Tel.: +420 220 510 427 e-mail: info@argument-restaurant.cz www.argument-restaurant.cz October 2008 Statuss.cz

27


Catering od profesionálů F

iremní akce, vánoční večírky, oslavy… to vše přináší zábavu a radost. Navíc můžete všechny starosti s organizací nechat společnosti Kampa Group, která je jednou z nejlepších voleb na přípravu skutečně exkluzivních soukromých párty a honosných firemních večírků. Společnost Kampa Group je známa svou originalitou, nevšedními nápady a důrazem na prvotřídní kvalitu. Využívá zkušeností, znalostí a umění mistrů kuchařů svých kulinářských restaurací a umí proto připravit dokonalý catering akce vždy zcela dle přání zákazníka. Společnost Kampa Group si klienti pro catering vybírají nejen pro kvalitu připravovaných jídel, ale také díky faktu, že stačí, aby hostitel zadal své požadavky, a o nic dalšího se nemusí starat. Pokrmy odpovídají zadání a mnohdy se připravují ve tvaru firemního loga, firemních barev, čísla odpovídajícího věku oslavence, produktu, který firma vyrábí, nebo tématu, v němž je večírek připraven. Profesionální cateringový tým zajistí také prvotřídní obsluhu, příbory, nádobí a ostatní vybavení. V ceně je započítána také práce manažera, který vše řídí a připravuje kalkulace, a sommeliera nebo bar managera, který vše doplní správnými nápoji. Lze si zajistit také několik variací pokrmů, ať už se jedná o vegetariánskou stravu či různé diety. Stejné je to i s roz-

28

o October 2008

dělením, případně zajištěním, prostor pro kuřáky a nekuřáky. Součástí Kampa Group cateringu je navíc i možnost doprovodného programu, jakým je například živá hudba, babysitting, moderátor, DJ aj. Specializovaný tým pomůže nejen s výběrem menu a lokality, ale také s designem a mnohdy i tématem večírku. I v případech nouzových, jako je například místo konání párty bez dodávky elektřiny aj., se dá zajistit, že klientovi bude nabídnuto několik dalších variant cateringu, jiných prostor, nebo jiné formy servírování. Protože Kampa Group catering nabízí vše od soukromého grilování až po gala večer pro 3000 osob, je kvalita služeb prověřena a zajištěna. Ze zajímavých projektů, na kterých se Kampa Group podílela z hlediska cateringu, lze zmínit například Louis Vuitton Rallye, šedesáté narozeniny Micka Jaggera, Sal.Oppenheim Cup v koňském pólu 2007 a 2008, sedmdesáté narozeniny Václava Havla či launch Porsche Cayenne. Společnost Kampa Group se snaží vyjít svým zákazníkům vstříc a má svou prezentaci na přehledných a uživatelsky velmi příjemných webových stránkách. Fakta o historii společnosti, fotografie, menu jednotlivých restaurací, ale i aktuality ze světa Kampa Group – to vše pod jednou střechou najde každý na www.kampagroup.com.


Style gourmet

Catering by professionals

C

orporate events, Christmas parties, celebrations… all these bring joy and fun. Moreover, you can leave all your worries about organisation to the Kampa Group company which is one of the best choices for the preparation of really exclusive private parties and spectacular corporate evening events. The Kampa Group company is known for its originality and unusual ideas with an emphasis on first-class quality. It takes advantage of the experience, know-how and art of Master Chefs in its culinary restaurants and therefore it can arrange for the perfect catering of an event tailored entirely to the customer’s wishes. Clients choose the Kampa Group company for catering, not only because of the quality of the meals prepared, but also because of the fact that the host / hostess only needs to specify his / her requirements and does not need to worry about anything else. Meals correspond to the specifications, are often prepared in the shape of the corporate logo, corporate colours, number of the celebrating person’s age, manufactured product or theme around which the evening party is designed. A professional catering team will ensure first-class service, cutlery, tableware and other accessories. The price also includes the work of a Manager, who directs everything and prepares calculations, and a sommelier or Bar Manager who ensures the event is complete with the appropriate drinks. It is possible to pro-

Catering от профессионалов

Ф

ирменные акции, новогодние вечеринки, торжества… все, что приносит радость и веселье. Все заботы по организации Вы можете возложить на плечи компании Kampa Group, которая представляет действительно эксклюзивный сервис по организации самых великолепных вечеринок. Компания Kampa Group известна своей оригинальностью, интересными задумками и акцентом на высокое качество. Кроме всего прочего, catering заложен на самом высоком профессиональном мастерстве кулинаров, которые смогут удовлетворить любые пожелания клиента. Kampa Group для catering сервиса выбирает только самые качественные блюда. Также важен тот факт, что клиенту достаточно перечислить свои пожелания и можно больше ни о чем не переживать. Еда соответствует пожеланиям клиента и может быть выполнена, например, в виде фирменного логотипа, цифры для юбиляра, продуктов, которые фирма производит или с учетом определенной темы. Профессиональная команда предоставит Вам первоклассный обслуживающий персонал, приборы, посуду и все необходимые предметы. В цену также включена работа менеджера, который следит и руководит калькуляцией, соммельера или бар-менеджера, который поможет Вам

vide several variations of meals, including vegetarian food and various diets. The same is true about dividing or securing the premises for smokers and non-smokers. Kampa Group catering also offers the possibility of an accompanying programme, such as live music, a presenter, a DJ, babysitting service etc. The specialised team will assist not only in the choice of menu and venue, but also in the decor and often even the theme of the party. Even in emergency cases, for example if the party takes place in a venue without electrical power supply etc., it is possible to offer several other types of catering, other premises or different forms of service. Because Kampa Group catering offers everything, from a private barbecue to a gala evening for 3,000 persons, the quality of services is verified and guaranteed. Interesting projects in which the Kampa Group undertook the catering include the Louis Vuitton Rally, Mick Jagger’s 60th birthday, the Sal. Oppenheim Horse Polo Cup in 2007 and 2008, Václav Havel’s 70th birthday and the launch of the Porsche Cayenne. The Kampa Group company tries to assist its customers and has its presentation on a well- designed and user-friendly website. Visitors will find facts about the history of the company, photographs, menus of individual restaurants as well as news from the world of the Kampa Group all under one roof – at www.kampagroup.com.

выбрать напитки. Можно заказать несколько вариантов еды, включая диетические и вегетарианские блюда. Также пространство можно разделить на зоны для курящих и некурящих. Kampa Group catering предлагает дополнительно, например, живую музыку, няню для детей, рекомендует ведущего вечера, DJ и т. д. Профессионалы помогут Вам в выборе еды, помещения, темы и дизайнерского оформления вечеринки. Даже в самых экстренных ситуациях клиенту обязательно будут предложены различные варианты catering сервиса, так как компания Kampa Group Group catering умеет проводить любые вечера от гриль-party до гала вечера на 3000 гостей всегда на самом высоком уровне. Одни из самых интересных работ, в которых Kampa Group принимала участие, это Louis Vuitton Rallye, шестидесятилетие Micka Jaggera, Sal.Oppenheim Cup 2007 и 2008, семидесятилетие Вацлава Гавла и ланч для Porsche Cayenne. Компания Kampa Group всегда рада пойти навстречу своему клиенту и предлагает Вам зайти на свои web-странички, где факты из истории компании, фотографии, меню каждого ресторана, а также актуальные новости из мира Kampa Group. www.kampagroup.com. October 2008 Statuss.cz

29


Style people

Gabriela Horčicová Manažerka firmy Liska

Jaké služby poskytujete Vašim zákazníkům, aby se cítili jako VIP? Každý zákazník, který vstoupí do naší prodejny, je pro mne a naše obsluhující dámy VIP klient, k němuž přistupujeme individuálně a na profesionální úrovni. Kožich není věc, kterou si člověk kupuje každý den, a proto si zákazník zaslouží zasvětit do tajemství světa kožešin. Nabízíme poradenský servis při výběru vhodné kožešiny, jež splňuje požadavky klienta. Informace o vlastnostech jednotlivých kožešin, o jejich původu, způsobu uchovávání a ošetřování je pro nás samozřejmostí.

Kdy/Kde jste se cítila jako VIP klient? Jako VIP klient jsem se cítila v naší mateřské společnosti Liska ve Vídni při své první návštěvě. Uctivost, ochota a přátelský postoj personálu je na vysoké profesionální úrovni. V příjemném prostředí jsem měla opravdový pocit výjimečnosti.

What services do you provide to your customers to make them feel like VIPs? Every customer who enters our store is for me and our lady shop assistants a VIP client whom we address at an individual and professional level. A fur coat is not something one buys every day, so the customer deserves to become initiated into the world of furs. We offer an advisory service in the selection of the appropriate fur which will meet a client’s requirements. Information about the properties of individual furs, their origin and way of preservation and treatment is common knowledge to us which we share. When did you feel like a VIP client? I felt like a VIP client in our parent company, Liska in Vienna, Austria, during my first visit. Respect, helpfulness and the friendly approach of the personnel are at a top professional level. I had a real feeling of exclusivity in the pleasant environment. Your form of success? Success is based on the collective and professional cooperation of all our employees and continuing in the philosophy and tradition of the founder, Mr M. Liska. It is to offer a noble, natural material for daily wear as well as for social occasions in both classical and trendy lines and price options for a wide spectrum of customers, in a pleasant and inspiring environment.

30

o October 2008

Vaše forma úspěchu? Základ úspěchu je kolektivní a profesionální spolupráce všech našich zaměstnanců a pokračování ve filozofii a tradici zakladatele, pana Michaela Lisky. Nabídka ušlechtilého přírodního materiálu pro denní nošení i společenské příležitosti, v klasické i trendové linii a v cenových relacích pro široké spektrum zákazníků. Vše v příjemném a inspirujícím prostředí.

Какой сервис предлагает Ваша компания для VIP клиентов? Каждый клиент, который посещает наш магазин, для меня и моих коллег уже VIP персона, к которому мы относимся с уважением и стараемся обслужить на самом высоком профессиональном уровне. Изделия из меха человек покупает не каждый день, и поэтому клиент должен быть посвящен в тайну мира мехов. Мы даем профессиональные советы, которые максимально отвечают пожеланиям покупателя. Информировать наших клиентов об особенностях меха, способе хранения и уходу - для нас совершенно обязательная часть работы. Когда Вы чувствовали себя VIP клиентом? VIP клиентом я себя почувствовала недавно в нашем головном офисе в Вене. Доброжелательность и корректное отношение высокопрофессионального персонала. В такой атмосфере я действительно чувствовала себя очень комфортно.

Ваше понимание успеха? Основа успеха - коллективное и профессиональное сотрудничество всех наших работников. А также сохранение традиций философии основателя фирмы господина M.Lisky – предложение благородных натуральных мехов как для каждого дня, так и для торжественных случаев, классические и супермодные модели разных ценовых категорий. Все это в атмосфере внимания и заботы для каждого клиента.


Liska - Praha, spol.s.r.o. Dům kožešin Železná 1, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 239 457 Mobil: +420 731 511 517 Otevírací doba: PO-PÁ 10 - 19 hodin, SO 10 - 15 hodin www.liskapraha.cz October 2008 Statuss.cz

31


Style people

Fahraddin Mirzoev

Majitel a generální ředitel Terma Travel

Jaké služby poskytujete Vašim zákazníkům, aby se cítili jako VIP klienti? Pokud se klienti Terma Travel chtějí cítit jako skuteční VIP – a takových není málo – jsme schopni jim poskytnout speciální servis formou tzv. „VIP package“. V tomto balíčku je obsažen celý komplex individuálních a nadstandardních služeb, jako např. limousine servis, VIP salonek na letišti, individuální péče v průběhu pobytu včetně individuálních exkurzí apod. Co však považuji za nejdůležitější, je skutečnost, že se tomuto tématu věnujeme již 10 let a disponujeme v tomto smyslu jednak dostatečným know-how, jednak velmi zkušenými pracovníky guest service. Kdy/Kde jste se cítil jako VIP klient? Nejčastěji když se vrátím z kanceláře domů a užívám si péče své ženy. Mimo domov to bylo například na Sicílii, odkud jsme se s mojí ženou vrátili před pár týdny z krátké dovolené a kde o nás bylo skvěle postaráno What services do you provide for your customers in order to make them feel like VIP clients? If clients of Terma Travel want to feel like real VIPs – and there are many who do feel like this – we are able to provide them with special services in the form of our “VIP package”. This package contains a whole complex of individual and above-standard services, such as limousine service, VIP lounge at the airport, individual care during their stay, including private excursions and so on. But what I consider to be most important is the fact that we have been engaged in this theme for 10 years now and in this regard have sufficient know-how at our disposal and are also very experienced in guest service. When and where have you felt like a VIP client? Most frequently when I return home from the office and indulge in the care of my wife. Outside the home, for example it was in Sicily. I returned with my wife a few weeks ago from a vacation in Sicily where we received excellent care. Your form of success? To create from Terma Travel the Apple of the tourist trade.

32

Vaše forma úspěchu? Vytvořit z Terma Travel Apple cestovního ruchu.

Какой сервис предлагает Ваша компания для VIP клиентов? Если клиенты Terma Travel хотят себя ощущать действительно VIP персонами, а таких не мало, мы готовы предоставить им специальный сервис в форме так называемого „VIP package“. Этот пакет состоит из целого комплекса индивидуальных и не стандартных услуг, например, лимузин-сервис и VIP салон в аэропорту, индивидуальное сопровождение на весь период отдыха, включая экскурсии и т.д. А что я действительно отношу к ключевым моментам, это то, что мы занимаемся этой темой более 10 лет, обладаем достаточным know-how и в нашем коллективе действительно работают опытные сотрудники guest service. Когда Вы чувствовали себя VIP клиентом? По большей части, когда я возвращаюсь из канцелярии домой и попадаю под опеку моей жены. А еще, например, на Сицилии, где после короткого отдыха мы с женой вернулись несколько недель назад и там о нас действительно отлично заботились. Ваше понимание успеха? Превратить Terma Travel в Apple туристического бизнеса.

o October 2008


Style people

Luboš Kozák

Jednatel společnosti Gondola Graniti s.r.o. Jaké služby poskytujete Vašim zákazníkům, aby se cítili jako VIP klienti? Společnost Gondola Graniti s.r.o. poskytuje svým klientům služby v oblasti kamenických dodávek, včetně dalších přidružených služeb, a to na nejvyšší úrovni a samozřejmě s maximálním zaměřením na představy a požadavky zákazníka.

Kdy/Kde jste se cítil jako VIP klient? Jako významný zákazník se cítím všude tam, kde mi prostředí, nabízené služby a především lidé navodí pocit klidu a pohody, jako bych byl u sebe doma. Vůbec nezáleží na množství utracených finančních prostředků, anebo zda se jedná o prodejnu automobilů, realitní kancelář nebo třeba krejčovský salon.

What services do you provide to your customers to make them feel like VIP clients? Gondola Graniti s.r.o. provides services in the area of stonemason works and other associated services at a top level and of course with the maximum awareness of the customer’s ideas and requirements.

Where do you feel like a VIP client? I feel like an important customer wherever the environment, services offered and especially the people invoke in me a feeling of wellbeing just as if in my own home. The level of financial means expended or whether it is a car dealer, real estate agency or tailor’s salon does not matter at all.

Your form of success? Gondola Graniti s.r.o. started its operations in 1996 and from the very beginning it was orientated to the most exacting segment of the market which requires the maximum precision, management and implementation of the latest technology and especially being able to listen to the customer and to execute his ideas. At the present time, we offer ranges from 3D visualisation of the object, which naturally involves counselling by our architect, up to the final execution, including subsequent maintenance. This complexity of services offered ranks our company among the leading companies in this industry.

34

o October 2008

Vaše forma úspěchu? Společnost Gondola Graniti s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 1996 a od samého počátku se zaměřila na nejnáročnější segment trhu, který vyžaduje maximální preciznost a zvládnutí a implementaci nejmodernější technologie. Nejdůležitější je však dokázat zákazníkovi naslouchat a realizovat jeho představy. V současné době nabízíme služby od nejmodernějšího zpracování 3D vizualizace projektu, kde je samozřejmě součástí poradenství našeho architekta, až po konečnou realizaci na klíč včetně následné údržby. Tato komplexnost nabízených služeb zařadila naši společnost k těm nejvýznamnějším v oboru.

Какой сервис предлагает Ваша компания для VIP клиентов? Компания Gondola Graniti s.r.o. предоставляет услуги в области поставки мрамора, гранита и сервис, связанный с этим. Все само собой на самом высоком уровне, с максимальным учетом пожеланий клиентов.

Когда Вы чувствовали себя VIP клиентом? В роли важной персоны чувствую себя везде там, где сама атмосфера и, прежде всего, люди, создающие вокруг меня комфорт, ощущение спокойствия, как в моем доме. Совсем не важно - сколько денег вы потратили и что посетили – автосалон, агенство недвижимости или портного. Ваш секрет успеха? Компания Gondola Graniti s.r.o. начала свою биографию в 1996 году. С самого начала мы были нацелены на самый требовательный сегмент рынка, который требует максимальной пунктуальности, освоение и применение самых современных технологий, умение слушать и слышать пожелания клиента, а затем воплощать их в жизнь. В настоящее время Gondola Graniti s.r.o. предлагает новинку - виртуальный проект в формате 3D «под ключ», который создается при участии архитектора и с последующим сервисом. Это ноу хау сразу поставило нашу компанию на ведущие позиции на рынке подобных услуг.


Rychlost... Spokojenost... Stabilita...

Tel.: +420 602 342 000, +420 777 672 000

www.gondolagraniti.cz


Elegance v pohybu

N

ově sestavený tým vybral pro svůj novátorský projekt nejvíce prodávanou víceúčelovou dvoumotorovou helikoptéru společnosti Eurocopter - EC 135. EC 135 s prostornou kabinou, štědrým prostorem pro zavazadla, volnými rovnými podlahami, místem pro čtyři pasažéry a pilota a bočními posuvnými dveřmi poskytla návrhářce a pracovníkům firmy Hermès ideální šablonu. Stejně důležitá při rozhodování byla malá hlučnost stroje, která v městském prostředí umožňuje denní i noční provoz. Charakteristické úpravy společnosti jsou v designu zřejmé. Minimalistický, a přesto působivý vnější nátěr ihned navodí atmosféru. Znalec si povšimne zcela nového tvaru přistávacího podvozku, který efektivně a elegantně usnadňuje přístup k trupu vrtulníku – jen jedna z mnoha důležitých úprav, které Hermès navrhl společnosti Eurocopter.

36

o October 2008

Výrobce helikoptér Eurocopter a módní značka Hermès vytvořili pozoruhodný experiment, který v sobě spojuje techniku i design. „Hermès helikoptéra“ představuje nový přístup k osobní letecké přepravě.

Posuvné dveře odkryjí pohled na uspořádání interiéru, který je střízlivý, prosvětlený a nečekaně prostorný. Kabina, kterou Hermès zcela přestavěl pro maximální využití dostupného prostoru, odráží kvalitu a zručnost pracovníků společnosti Hermès a pasažérům nabízí potěšující směs funkčnosti, propracovanosti a pohodlí. Plochy jsou od podlahy po strop pokryty plátěným materiálem Toile H, který Hermès používá pro cestovní doplňky už od roku 1920. Sedadla a lavice byly vytvořeny s ohledem na maximální komfort a čalounění je z telecí kůže, která je přirozeně zrnitá a vysoce odolná. Zatím bylo prodáno více než 700 těchto vrtulníků. Výroba prvních strojů začala v tomto roce a mohou si ho objednat zájemci po celém světě.


Style luxury vacation

Elegance in Motion

Manufacturer of helicopters, Eurocopter, and the fashion brand, Hermès, lift the veil on a singular experiment in collaborative engineering and design - ‘l’Hélicoptère par Hermès’. This represents a new approach to personal aviation.

О

T

he EC 135, Eurocopter’s best-selling light multipurpose, twin-engined helicopter, was selected by the new combined team for its maiden effort. Combining a spacious cabin, ample storage compartment, unobstructed flat floors, room for four passengers and pilot, and lateral sliding doors, the EC 135 provided an ideal template for the Hermès designers and craftsmen. Equally important was the aircraft’s unusually low noise signature, allowing it to operate both day and night in urban environments. Hermès’ distinctive signature is apparent throughout the aircraft’s design treatment. A simple, yet striking exterior paint scheme immediately sets the tone. Cognoscenti will notice a complete re-design of the helicopter’s landing gear, efficiently and elegantly easing access to the aircraft - just one of many important modifications Hermès proposed to Eurocopter. Sliding doors open to reveal an interior configuration that is sober, light-filled and unexpectedly spacious. The cabin, completely redesigned by Hermès to maximise available space, reflects the quality and finesse of Hermès’ craftsmen, offering passengers a pleasing blend of functionality, refinement and comfort. Surfaces from floor to ceiling have been covered in ‘Toile H’, a signature Hermès canvas used to manufacture the firm’s travelware since the 1920s. The seats and banquette are handcrafted for exceptional comfort, and upholstered in calf leather, naturally grained and highly resistant. To date, more than 700 of these helicopters have been sold. The production of the first machines started in this year and orders are available for customers worldwide.

бновленная команда для своего новаторского проекта выбрала самую ходовую двухмоторную модель вертолета, производимого компанией Eurocopter EC 135. Вертолет, который обладает просторной кабиной, большим багажным отсеком, ровным полом, местом для четырех пассажиров и пилота, а также боковыми отодвигающимися дверьми, для дизайнеров фирмы Hermès выглядел как идеальный шаблон. Немаловажной деталью при выборе модели стал пониженный уровень шума, что позволяет в городском режиме летать и днем и ночью. Характерные изменения в дизайне видны сразу. Внешняя покраска в стиле минимализма сразу создает особое настроение. Знатоки обязательно отметят новую форму шасси, которая эффективно и элегантно поможет при посадке. И это только одно из многочисленных изменений, которые Hermès предложил компании Eurocopter. Отодвигающиеся двери открывают обзор на продуманный, хорошо освещенный и неожиданно просторный интерьер. Кабина была полностью реконструирована компанией Hermès. В результате появился максимально удобный простор с полезным использованием площади, что подчеркивает профессионализм и мастерство дизайнеров Hermès. Пассажиры могут наслаждаться продуманностью деталей, функциональностью и удобством. Все поверхности от пола до потолка покрыты текстильным материалом Toile H, который фирма Hermès использует в изготовлении аксессуаров для путешествий с 1920 года. Кресла сделаны с учетом максимального комфорта, обивка выполнена из телячьей кожи повышенной прочности и зернистой по своей природе. На сегодняшний день было продано более 700 вертолетов. Изготовление первых экземпляров началось в начале этого года. Заказы принимаются со всего мира.

Элегантное движение

Производитель вертолетов Eurocopter и модный дом Hermès поставили удачный эксперимент, который объединил технику и дизайн – «Hermès вертолет», продемонстрировав новое отношение к воздушному транспорту. October 2008 Statuss.cz

37


Vše začalo hříchem... Když projíždíte údolí Imlauftaul a Hölltal, spatříte na konci rozsáhlou, věčným sněhem pokrytou plochu, která se nazývá „Übergossene Alm“. Kdysi se tu uprostřed nádherných lesů a šťavnatých luk nacházely příjemné salaše, v nichž žily krásné a bohaté salašnice. 38

o October 2008


Style luxury vacation

A

čkoli byly tyto krásné děvy svými rodiči vychovávány ke zbožnosti, zvrhly se a vedly na horách prostopášný život. Kravám pověsily stříbrné zvonce na krk a býkům pozlatily rohy. Jedly jen ty nejlepší dobroty, ze Salcburgu si nechaly vozit víno v sudech a hostily veselé myslivce, s kterými po celé dny tancovaly a zpívaly. Zkrátka nic jim nebylo svaté. Jednoho dne přišel k salaši po dlouhé cestě unavený pocestný a prosil o nocleh. Salašnice však zajímali jen mladí hoši a místo aby vysílenému poutníkovi poskytly občerstvení a odpočinek, poslaly ho k čertu. Stařec opakoval svou prosbu ještě jednou, ale marně. Nyní byla míra hříchů dovršena a hříšnicím udeřila poslední hodinka. Sotva pocestný zmizel, zdvihly se obrovské vlny, začal foukat silný vítr a vypukla příšerná bouře. Hříšnice dostaly strach, začaly se modlit, ale zbytečně: Boží soud poslal na louku obrovské množství sněhu, které navždy pohřbilo hříšnice i s jejich salašemi. Tak si vyprávějí místní v salcburgském regionu Pinzgau pověst o zalité louce „Übergossene Alm“. Bystrý hoteliér, který renomovaný hotel se stejným jménem provozuje, pověst zcela novým způsobem oživil. Vybudoval „Království vitality pod Hochkönigem“ a obnovil tak použití mléka a medu v rámci jedinečného wellness centra. I navzdory této mýtické inscenaci lázeňského areálu se nejedná o umělý alpský wellness disneyland, ale o svět dobré pohody, který spojuje přírodu a iluzi ve zcela nové formě. Host najde na ploše 1700 m2 krytý bazén, stejně tak vyhřívaný venkovní bazén, areál saun a parních lázní a vířivek – vše s nádherným výhledem na horské vrcholy. Ve wellness areálu hraje u mnoha procedur mléko a med hlavní roli, ale nechybí ani další požitky. Šéfkuchař kouzlí denně na talíře salcburgské i jiné rafinované speciality, které jsou připravovány z místních přírodních zdrojů. Horský svět pod Hochkönigem je navíc opravdovým sportovním eldorádem, které uspokojí i ty nejnáročnější. Přímo před hotelem Alpinresort & Spa Übergossene Alm začínají sjezdovky, které jsou propojeny s lyžařským světem „Sportwelt Amadé“. V létě je celá oblast ideálním východiskem pro horské túry a výlety na kolech. Golfisté jistě ocení golfová hřiště, která jsou v dosahu několika kilometrů. O děti je taktéž královsky postaráno. October 2008 Statuss.cz

39


Everything A started with a sin... When you drive through Imlauftaul and the Hölltal Valley, you will see a large area covered by eternal snow which is called “Übergossene Alm”. A long time ago, here were pleasant sheepcotes in the midst of beautiful forests and fruity meadows where pretty, rich girls lived.

40

o October 2008

lthough these beautiful damsels were brought up by their parents to be devotional, they degenerated and led a wicked way of life. They put silver bells around the necks of cows and gilded the horns of bulls. They ate only the best delicacies, had wine delivered from Salzburg in barrels and hosted merry huntsmen with whom they danced and sang for days. Simply speaking, nothing was holy to them. One day a traveller, tired after a long journey. arrived at the sheepcote and asked for a place to sleep. But the women were interested only in young boys, so instead of providing refreshment and rest to the exhausted pilgrim, they sent him to the devil. The old man repeated his plea one more time in vain. Now the measure of sins was fulfilled and the last hour of the sinful women came. As soon as the traveller disappeared, big waves arose, a strong wind began to blow and a terrible storm erupted. The sinners were afraid and began to pray, but it was too late: the ordeal sent an enormous amount of snow to the meadow which buried the sinners together with their sheepcotes forever. This is what local people in the Salzburg region of Pinzgau say about the flooded meadow, “Übergossene Alm”. An enterprising hotelier who operates a hotel

with the same name revitalised the tale in a brand new way. He built the “Kingdom of Vitality under Hochkönig” and thus revived the utilisation of milk and honey in its unique wellness centre. In spite of the mystical origins of the spa premises, this is no wellness Disneyland in the Alps, but a world of wellbeing which connects Nature and Illusion in a brand new form. In the 1,700 m2 area with beautiful views of the mountain peaks, guests will find a covered swimming pool as well as heated outdoor swimming pool, saunas, steam spa and whirlpools. As in the wellness premises, milk and honey plays the main role in many procedures, but there are also other indulgences. Daily the Chef conjures up for the palate Salzburg and other refined specialities, prepared from local natural sources. In addition, the mountain world under Hochkönig is a real sports Eldorado which will satisfy even the most exacting of visitor. Downhill ski slopes, connected with the “Sportwelt Amadé” ski premises, begin directly in front of the “Alpinresort & Spa Übergossene Alm” hotel. In summer the whole area becomes the ideal starting point for mountain tours and cycling trips. Golfers will certainly appreciate the golf courses within reach of a few kilometres. Children also have royal possibilities here.


Style luxury vacation

Вначале был грех…

Когда открывается вид на долины Imlauftaul и Hölltal захватывает дух. Огромное, всегда покрытое снегом, пространство. Это все «Übergossene Alm». Когдато давно здесь, посреди тогда еще лесов и сочных лугов, жили в шалашах прекрасные девы.

www.UebergsseneAlm.at

Э

ти красивые создания были воспитаны своими родителями в божественном послушании, но каким-то образом они отвергли все и вели в горах абсолютно свободную и распутную жизнь. Коровам они для веселья повесили на шею колокольчики, а быкам покрасили рога в золотой цвет. Питались только деликатесами, из Зальцбурга им привозили лучшие вина в бочках, принимали в гости веселых охотников, с которыми пели и танцевали дни и ночи напролет. Но... Однажды уставший путник попросился на ночлег. А девам были интересны только молодые люди и, вместо приюта, они дали старцу «от ворот поворот». Чаша грехов была переполнена и для грешниц настал «момент истины». Как только путник удалился, поднялись высокие волны, подул сильный ветер и началась страшная гроза. Грешницы перепугались, начали молиться, но было поздно. Божий суд послал на поляну огромное количество снега, который навсегда похоронил под собой дев и их шалаши. Так гласит легенда. Эту легенду о золотом луге «Übergossene Alm» рассказывают местные жители городка Pinzgau, который находится недалеко от Заль-

цбурга. Владелец местного отеля решил дать легенде новое звучание. Он создал «Королевство здоровья под Hochkönigem», где активно использует молоко и мед в своем эксклюзивном wellness центре. Гости, на территории площадью 1700 m2, с удовольствием обнаруживают закрытый и открытый бассейны с подогревом, несколько саун, джакузи, и все это с фантастическим видом на горы. Причем ключевую роль вот всех wellness-процедурах играют молоко и мед (убеждает конечно, если вспомнить Клеопатру). А тем временем шеф-повар колдует каждый день над приготовлением традиционных зальцбургских блюд и других вкусных штучек, которые готовятся исключительно из биопродуктов. Для любителей спорта здесь просто рай. Сразу перед отелем «Alpinresort & Spa Übergossene Alm» начинаются подъемники, которые соединены со спортивным ареалом «Sportwelt Amadé». Летом это идеальное место для пеших горных походов и поездок на горном велосипеде. Любители гольфа однозначно оценят идеальные поля для этой игры. Ну а о детях здесь заботятся просто покоролевски... Хотя, вначале был грех... October 2008 Statuss.cz

41


42

o October 2008

Louis Vuitton oslavuje deset let v České republice


Věrný své dobrodružné povaze, Louis Vuitton, přední světový výrobce luxusního zboží, přišel před deseti lety do Prahy. Tato země a Louis Vuitton měli ostatně hodně společného – historii prostoupenou uměním a tradicí i soulad vycházející z odkazu minulosti a řemeslné dovednosti ve výrobě koženého zboží. Příchod do České republiky Praha je vzrušující město, které se snaží vyrovnat se svou novou rolí rušné evropské metropole. Je to živá, dýchající pokladnice přetékající neuvěřitelnými barokními poklady, které uchvátí každého, kdo město navštíví. České hlavní město je živou kombinací bohaté historie a moderní kreativity. Tento zvláštní charakter, v němž se odráží tradice i inovace, historie i současnost, je vlastní též značce Louis Vuitton, jež představuje vyváženou kombinaci stejných hodnot. Proto si Louis Vuitton před deseti lety vybral Prahu zcela přirozeně jako místo pro svůj první obchod ve střední a východní Evropě.

Slibná expanze V roce 2006 otevřel Louis Vuitton nově zrekonstruovaný a rozšířený obchod na nové adrese – Pařížská 13. Tato stromy lemovaná třída si své jméno, které evokuje svými luxusními obchody a trendy kavárnami slavnou pařížskou Avenue Montaigne, zcela zaslouží. Obchod Louis Vuitton se nachází v přízemí elegantní historické budovy z roku 1902 na ploše více než 190 m². Interiér obchodu odráží globální koncept, který pro značkové obchody Louis Vuitton navrhl Peter Marino. Tento koncept, jenž je jednotný na celém světě, vzbuzuje pocit luxusu a místa, času a světla. „Deset let po otevření prvního obchodu v hlavním městě České republiky jsme vedoucí značkou na trhu nabízející velký potenciál. Snoubí se zde historie, kultura a umění a Praha se za těch deset let stala městem pulzujícím módou, v němž naši věrní klienti vždy ocení bohatost a rozmanitost nabídky. Duch značky Louis Vuitton jde nad módnost a trendy a zůstává vždy věrný sám sobě – vášeň pro cestování, ušlechtilé materiály, vytříbenost všech detailů a nadčasová řemeslná dokonalost odráží tu nejvyšší úroveň služeb zákazníkům. O více než století a půl později od vzniku značky Louis Vuitton legenda stále žije.” Jean-Marc Gallot, prezident Louis Vuitton Europe

Louis Vuitton. Historie moderního luxusu 1821 Narození Louise Vuittona 1854 Louis Vuitton zakládá svůj podnik a otevírá první obchod v Paříži 1859 Vznik první dílny Louise Vuittona ve městě Asnières 1875 Vznik modelu Wardrobe 1885 Otevření prvního obchodu Louis Vuitton na londýnské Oxford Street 1888 Vznik plátna Damier s nápisem L. Vuitton, marque déposée 1890 Georges Vuitton, syn Louise Vuittona, patentuje svůj design zámku s pěti západkami proti zlodějům 1896 Vznik plátna Monogram, které navrhl Georges Vuitton s cílem znesnadnit život plagiátorům značky 1914 Otevření obchodu Louis Vuitton na Champs-Elysées v Paříži 1930 Vznik modelu Keepall, největší legendy mezi cestovními zavazadly Louis Vuitton 1983 Debut Louis Vuitton Cup, prologu k legendárnímu jachtařskému závodu America’s Cup 1985 Představení nové řady Epi 1987 Louis Vuitton a Moët Hennessy fúzují a vzniká koncern LVMH, největší světový výrobce luxusního zboží 1989 Bernard Arnault se ujímá vedení LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton 1990 Bernard Arnault jmenuje Yvese Carcelleho prezidentem společnosti Louis Vuitton 1993 Představení nové pánské řady Taïga 1996 Plátno Monogram slaví sto let 1997 Bernard Arnault jmenuje Marce Jacobse uměleckým ředitelem Louis Vuitton 1998 Otevření vlajkového „domu“ Louis Vuitton na Champs-Elysées v Paříži 1999 Vydání cestovních průvodců Louis Vuitton City Guides 2000 Filmová hvězda Sharon Stone navrhuje kosmetický kufřík Amfar, který je vydražen na Benátském filmovém festivalu ve prospěch Americké nadace pro výzkum AIDS (Amfar) 2002 Představení kolekce hodinek Tambour 2003 Představení řady Monogram Multicolore 2004 Louis Vuitton slaví 150 let 2005 Vydavatelství Editions de la Martinière publikuje knihu Louis Vuitton – Jak se zrodil moderní luxus 2006 Představení kultovních výrobků v provedení z kůže Nomade, znovuuvedení modelu Lockit 2007 Finále jachtařského podniku Louis Vuitton Cup, vyzyvatelských běhů pro America’s Cup ve Valencii 2008 10 let v České republice October 2008 Statuss.cz

43


Louis Vuitton celebrates ten years in the Czech republic

Arrival in the Czech Republic Prague is an exciting city which is trying to cope with its new role as a hectic European metropolis. It is a vivid, breathing treasure trove, overflowing with unbelievable Baroque treasures that captivate every visitor to this city. The Czech capital is a vivid combination of rich history and modern creativity. This strange character which reflects tradition and innovation, history and the present, is inherent also in the Louis Vuitton brand, representing a balanced combination of the same values. That is why Louis Vuitton naturally chose Prague as the venue for its first shop in Central and Eastern Europe.

Promising expansion In 2006 Louis Vuitton opened a newly reconstructed and extended shop at a new address – 14 Pařížská Street. This tree-lined avenue fully deserves its name with its luxurious stores and trendy coffee houses, evoking the famous Avenue Montaigne in Paris. The Louis Vuitton store, with a floor space of more than 190 m², is situated on the ground floor of an elegant historical building dating from 1902. The interior of the shop reflects the global concept designed by Peter Marino for Louis Vuitton branded stores. This concept, which is uniform worldwide, evokes the taste of luxury and space, time and light. “Ten years after opening the first shop in the capital of the Czech Republic, we are the leading brand on a market which has great potential. History, culture and art blend here in Prague which, during these ten years, has become a city pulsating with fashion where our loyal clients always appreciate the richness and variety on offer. The spirit of Louis Vuitton goes beyond fashionconsciousness and trends and always remains faithful to itself – a passion for travel, fine materials, refinement of all details and timeless handcrafted perfection reflect a top level of customer services. More than a century and half after the creation of the Louis Vuitton brand, the legend lives on,” concludes. Jean-Marc Gallot, prezident Louis Vuitton Europe

44

o October 2008

Faithful to its adventurous nature, Louis Vuitton, leading manufacturer of luxury goods, came to Prague ten years ago. Incidentally, this country and Louis Vuitton had much in common – a history of art and tradition and a harmony originating from the legacy of the past, as well as master craftsmanship in the manufacture of leather products.

Louis Vuitton. History of Modern Luxury 1821 Louis Vuitton is born 1854 Louis Vuitton establishes his enterprise and opens the first store in Paris 1859 The first Louis Vuitton workshop in Asnières 1875 Wardrobe model creation 1885 Opening of the first Louis Vuitton store in London’s Oxford Street 1888 Creation of Damier canvas with the title L. Vuitton, marque déposée 1890 Georges Vuitton, son of Louis Vuitton, patents his design of a theft-proof lock with five tumblers 1896 Creation of Monogram canvas, designed by Georges Vuitton with the objective of making life difficult for brand plagiarists 1914 Opening of Louis Vuitton store in the ChampsElysées, Paris 1930 Creation of Keepall model, the greatest legend among Louis Vuitton travel luggage 1983 Debut of the Louis Vuitton Cup, prologue to the legendary America’s Cup yacht race 1985 Introduction of new Epi range 1987 Louis Vuitton and Moët Hennessy merge and LVMH concern, the largest world manufacturer of luxury goods, is established 1989 Bernard Arnault takes the lead of LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton 1990 Bernard Arnault nominates Yves Carcelle as President of Louis Vuitton company 1993 Introduction of new men’s range - Taïga 1996 Monogram canvas celebrates one hundred years 1997 Bernard Arnault nominates Marc Jacobs as Art Director of Louis Vuitton 1998 Opening of the Louis Vuitton flagship “house” in the Champs-Elysées, Paris 1999 Publishing of Louis Vuitton City Guides 2000 Film star Sharon Stone designs a cosmetic case Amfar, which is auctioned at the Venice Film Festival for the benefit of the American Foundation for AIDS Research (Amfar) 2002 Introduction of the Tambour watch collection 2003 Introduction of Monogram Multicolore range 2004 Louis Vuitton celebrates 150 years 2005 Editions de la Martinière publishing house publishes the book: Louis Vuitton – The Birth of Modern Luxury 2006 Introduction of cult products from Nomade leather, relaunch of Lockit model 2007 Final of Louis Vuitton Cup yacht enterprise, challenging runs for America’s Cup in Valencia 2008 10 years in the Czech Republic


Louis Vuitton празднует десятилетие в Чешской Республике

Появление в Чехии Прага волнующий город, который очень старается справиться с ролью европейской столицы. Это живая, дышащая кладезь, переплетенная в невероятные формы барокко, которые захватывают каждого, кто здесь побывал. Главный город Чехии представляет собой комбинацию богатой истории и современной креативности. Это особенный дух, который отражает традиции и инновации, историю и современность, чем и является характер марки Louis Vuitton, которая сочетает в себе взвешенное сплетение этих ценностей. Поэтому десять лет назад Louis Vuitton совершенно логично выбрал Прагу, как место для своего первого магазина в Восточной и Западной Европе.

Многообещающее начало В 2006 году Louis Vuitton открыл после реконструкции новый магазин по адресу Pařížská 13. Эта улица пронизана вся роскошными фирменными магазинами и уютными кафе, отражающими дух парижской Avenue Montaigne. Магазин Louis Vuitton расположился на первом этаже элегантного исторического здания, построенного в 1902 году, на площади 190 m². Интерьер, который спроектировал для Louis Vuitton Peter Marino, отражает глобальную концепцию, которая едина для всех магазинов мира, и передает ощущение люкса и места, часа и света. «После 10 лет работы на чешском рынке, мы являемся ведущей мировой маркой с огромным потенциалом. Здесь неразлучно соединились история, культура и искусство. Прага за последние десять лет превратилась в столицу, живущую в модном ритме, а наши постоянные клиенты ценят богатство и разнообразие предложения. Дух бренда Louis Vuitton идет впереди моды и трендов, но всегда остается верен сам себе – любовь к путешествиям, самые лучшие материалы, продуманность всех деталей и неподдающееся влиянию времени мастерство. Все это отражает самый высокий уровень работы с клиентом. Более полутора столетий легенда Louis Vuitton живет». Jean-Marc Gallot, президент Louis Vuitton Europe

Louis Vuitton десять лет назад появился в Праге. Чехия и Louis Vuitton имели изначально много общего – историю, наполненную искусством, традиции и гармонию, которые уходят корнями в прошлое и мастерство ремесленников, изготавливающих кожаные изделия.

Louis Vuitton. История рождения современной роскоши 1821 Рождение бренда Louis Vuitton 1854 Открытие первого магазина Louis Vuitton в Париже 1859 Возникновение первой мастерской Louis Vuitton в городе Asnières 1875 Рождение модели Wardrobe 1885 Открытие первого магазина Louis Vuitton в Лондоне на Oxford Street 1888 Появление полотна Damier с надписью L. Vuitton, marque déposée 1890 Georges Vuitton, сын Louis Vuittona, запатентовал свой дизайн замка с пятью защелками 1896 Полотно Monogram, которое придумал Georges Vuitton с целью защиты от подделки 1914 Открытие магазина Louis Vuitton на Champs-Elysées в Париже 1930 Появление модели Keepall, легендарной багажной сумки от Louis Vuitton 1983 Дебют Louis Vuitton Cup в легендарной регате America’s Cup 1985 Представление новой линии Epi 1987 Объединение Louis Vuitton и Moët Hennessy и возникновение концерна LVMH, самого большого в мире производителя товаров класса «люкс» 1989 Bernard Arnault занимает пост руководителя LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton 1990 Назначение Yvese Carcelleho на пост президента компании Louis Vuitton 1993 Презентация новой мужской линии Taïga 1996 Полотно monogram отмечает сто лет 1997 Marce Jacobse арт-директор Louis Vuitton 1998 Открытие «дома» Louis Vuitton на Champs-Elysées в Париже 1999 Выпуск путеводителей Louis Vuitton City Guides 2000 Sharon Stone придумывает сумочку Amfar, которая продана на Венецианском фестивале в пользу Американского фонда по исследованию спида 2002 Презентация коллекции часов Tambour 2003 Презентация линии Monogram Multicolore 2004 Louis Vuitton отмечает 150 лет 2005 Издательство Editions de la Martinière выпускает книгу Louis Vuitton – История рождения современной роскоши 2006 Презентация культовых кожаных товаров Nomade и обновление модели Lockit 2007 Финал яхтовой регаты Louis Vuitton Cup, America’s Cup и Валенсии 2008 10 лет в Чешской республике October 2008 Statuss.cz

45


Style fashion Galliano V exkluzivním butiku Galliano, který najdete v ulici U Prašné brány 3 v Praze 1, je v prodeji nová kolekce na Podzim/Zima 08. Značka Galliano vznikla v roce 2006 jako nová linie slavného návrháře Johna Galliana určená pro mladší, odvážnější zákaznice a nabízí modely v dostupnějších cenách. Kolekce, kterou Galliano pro nadcházející sezonu vytvořil, je plná kontrastů. Teplé zimní materiály doplňují jemné látky jako hedvábí a šifon, černou střídají výrazné barvy a vzory. Dokonale promyšlenou kolekci kabátů, veselých bundiček, svetříků, kalhot, sukní i šatů umocňují výrazné doplňky.

Galliano In the exclusive Galliano boutique, which you will find at 3 U Prašné brány Street in Prague 1, a new Autumn/Winter 08 collection is now on sale. The Galliano brand was created in 2006 as a new line of the famous fashion designer, John Galliano, intended for younger and more daring female customers and offers designs in more affordable prices. The collection created by Galliano for the coming season is full of contrasts. Warm winter materials are complemented by smooth fabrics such as silk and chiffon, black is changed by distinctive colours and patterns. This perfectly thought-out collection of coats, bright jackets, sweaters, trousers, skirts as well as gowns is emphasised by outstanding accessories. Galliano В эксклюзивном бутике Galliano на улице U Prašné brány 3 в Праге 1, представлена новая коллекция Осень/Зима 2008. Марка Galliano возникла в 2006 году, как новая линия известного модельера Johna Gallianо. Она ориентирована на молодых отважных модниц и предлагает модели за разумные цены. Теплые зимние материалы дополнены легким шелком или шифоном, черное чередуется с яркими цветами и различными цветочными принтами. Продуманные до мельчайших деталей пальто, веселые пиджаки, свитера, брюки, юбки и платья дополняют выразительные аксессуары.

Jude Law pro Dunhill I pro nadcházející sezonu Podzim/Zima 2008-09 se stal tváří značky Dunhill herec Jude Law. Právě on naplňuje obraz džentlmena-individualisty, jehož dobrodružný duch vede na cestu do alpského Cresta Run, místa legendárního zimního sportu – sáňkování. Nová sezona přináší radikální změny. Kolekce je ovlivněná londýnským předměstím a venkovní zábavou, základem však zůstává vždy úžasný a inspirativní styl Alfreda Dunhilla. Kolekce je k dostání v exkluzivní prodejně Dunhill v Pařížské ulici 14, Praha 1. Jude Law for Dunhill Actor Jude Law has also become the face of the Dunhill brand for the coming Autumn/Winter 2008-09 season. Jude fulfils the image of an individualistic gentleman whose adventurous spirit takes him to the Cresta Run, the Alpine venue for the legendary winter sport of sledding. The new season brings radical changes. The collection is influenced by a London suburb and outdoor entertainment, but always based on Alfred Dunhill’s amazing and inspiring style. The collection is available in Dunhill’s exclusive store at 24 Pařížská Street in Prague 1.

46

Jude Law для Dunhill В новом сезоне Осень/Зима 2008-09 лицом фирмы Dunhill стал актер Jude Law. Именно он отражает образ джентльмена – индивидуалиста, авантюрный дух которого ведет его до альпийского Cresta Run, излюбленного места легендарного зимнего спорта – санок. Новый сезон принесет радикальные изменения. В коллекции ощущается дух предместий Лондона и загородных развлечений, однако основой остается совершенный и вдохновляющий стиль Alfreda Dunhilla. Коллекцию можно увидеть в эксклюзивном бутике по адресу Pařížskа ulicе 14, Praha 1. o October 2008


Style fashion

Klára Nademlýnská slaví deset let!

Jedna z nejvýznamnějších českých módních značek, Klára Nademlýnská, slaví deset let od svého vzniku. Přesně dekádu zpátky otevírala svůj první butik s luxusní pret-a-porter módou v Dlouhé ulici v Praze. „Máme před sebou další dekádu, a tak do ní vstupujeme v novém designu našeho butiku. Je to dárek nám a našim zákaznicím,” vysvětluje návrhářka. Oficiální otevření butiku se bude konat v říjnu a při té příležitosti návrhářka uspořádá slavnostní koktejl. První, co nový obchod naplní, bude samozřejmě nejnovější kolekce Podzim/Zima 08-09. Její tváří je opět Tereza Maxová. Modely odráží kombinaci nálady 70. a 90. let. Barvy se na zimní období opět ztmaví – dominuje antracitová, černá, noční modrá, purpurová a barva lilku. Osvěžené jsou sytě pastelovými barvami, mezi kterými je hořčicově žlutá, královsky modrá i barevný potisk na hedvábí. V kolekci se promítá inspirace klasickou krejčovinou. Najdete v ní hodně vlněných látek, sak a kabátů. „Jsou jakoby půjčené z pánského oblečení, ale celkový pocit zůstává ženský, luxusní glamour,” popisuje Klára Nademlýnská. K desetiletému výročí je připravený ještě jeden dárek. Speciálně pro tuto příležitost navrhla Klára Nademlýnská novou sérii náhrdelníků. Tři postavičky Ted, Ed a Dot jsou v prodeji v limitované edici.

Klára Nademlýnská празднует 10 лет!

Klára Nademlýnská celebrates ten years! Klára Nademlýnská, one of the most significant Czech fashion brands, is celebrating ten years of its existence. Exactly one decade ago, Klára Nademlýnská opened her first boutique with luxurious prêt-aporter fashion in Prague’s Dlouhá Street. “A new decade is ahead, so we are entering it in the new style of our boutique. It is a present for us as well as for our female customers,” explains the fashion designer. The official opening of the boutique will take place in October and the fashion designer will organise a festive cocktail party on this occasion. Of course, the first contents of the new shop will be the latest Autumn/Winter 08-09 collection. Tereza Maxová will again become the face of this collection. The designs reflect a combination of the moods of the 70s and 90s. Colours will darken again for the winter period – anthracite, black, night blue, purple and nightshade colours will dominate, refreshed by rich pastels such as mustard yellow, royal blue as well as colour imprints on silk. The inspiration of classical tailoring is reflected in the collection. You will find many woollen cloths, jackets and coats there. “They appear to be borrowed from a man’s wardrobe, but the overall feeling remains feminine, luxurious glamour,” explains Klára Nademlýnská. One more present has been prepared for the tenth anniversary. Klára Nademlýnská has designed a new range of necklaces especially for this occasion. Three figures, Ted, Ed and Dot, are on sale in a limited edition.

Один из самых известных чешских брендов, Klára Nademlýnská, отмечает десятилетний юбилей. Ровно декаду назад был открыт первый бутик с роскошной prêt-a-porter модой на улице Dlouhá в Праге. «Перед нами следующая декада, и мы в нее входим с обновленным дизайном нашего бутика. Это подарок для нас и наших клиентов», говорит модельер. Официальное открытие магазина пройдет в октябре. Будет представлена новая коллекция Осень/Зима 08-09. Лицом бренда является Tereza Maxová. Модели отражают комбинацию настроений 70-х и 90-х годов. В цветовой гамме преобладает антрацит, черный, темно-синий, пурпурный и лиловый. Вся коллекция выполнена в классическом крое. Большой выбор пальто и пиджаков из джерси. «Все как будто из мужского гардероба, но ощущение женственности не пропадает. Это просто роскошный гламур», так описывает коллекцию Klára Nademlýnská. Кo дню рождения Klára Nademlýnská приготовила еще один подарок. Специально для этого события была создана лимитированная коллекция украшений. Три фигурки - Ted, Ed и Dot уже скоро появятся в продаже.

October 2008 Statuss.cz

47


Petr Neústupný MBA Vedoucí Divize Audi

Abeceda

50

o October 2008

A Audi. Nemůžu jinak... srdeční záležitost, práce, která mi přináší uspokojení. B Bartoška. Přítel, kolega a skvělý obchodní partner. C Cestování. Poznávání nových zemí a kultur mě obohacuje a přináší zážitky, které nikde jinde nezískám. Č Čaj. Pestrost, rozmanitost, různé styly, nálady, příležitosti. D Dům a především domov. Zázemí, místo, kde čerpám energii a chuť do další práce. E Evropa. Jsem hrdý na to, že jsem Evropan. F Fotbal. Rád ho sleduji, doufám, že mi časem bude přinášet více radostných zážitků. G Golf. Koníček, relax, sport. H Hory. Místo pro správné „quattro“ zážitky. CH Snad chandra? To se mě naštěstí netýká... I iPhone. Styl, nová cesta v komunikaci, která mi vyhovuje. J Jaro. Nejen období, kdy začínají první golfové turnaje v našich končinách :-). K Karlovy Vary – místo, kam se vždy rád vracím, místo setkávání s mými přáteli a obchodními partnery, místo s největší koncentrací večírků v mém pracovním roce. L Le Mans – triumf, úspěch, nezdolnost – opět atributy, které k „naší“ značce patří. M Markéta. Moje partnerka, dává smysl a naplnění mému domovu. N Neústupnost. Synonymum mého jména. Občas je nutné v mé profesi aplikovat. O Olympiáda. Po Euru další příležitost jak prožít adrenalin před televizní obrazovkou. P Postel. Někdy nejkrásnější místo na světě. Q Quattro – fenomén, symbol, bezpečnost. R Rozum. Celoživotní snaha po sebezdokonalování. Ř Řízení – zábava, nutnost, potěšení. S Styl – směr, trend, něco co převyšuje krátkodobé módní trendy a výstřelky. Š Štěstí – byť jsem člověk racionální a rád mám vše pod kontrolou, někdy to bez něj opravdu nejde... T Tým. Na každém z mého týmu záleží. U Urquattro – prvopočátek. V Voda. Zdroj, život... W Web... síť, sítí. X Písmeno, které mě vždy potrápilo při dětských hrách země, město... Y Znak, který předurčuje vznik nového života, v tomto případě mužského pohlaví. Z Zahrada. Místo odpočinku, místo, o které se rád starám a které mi to mnohonásobně oplácí... Ž Život. Prostě mě baví!


A Audi. I can’t resist... a matter of the heart, work which satisfies me. B Bartoška. A friend, colleague and great business partner. C Cestování. Travelling. Learning about new countries and cultures enriches you and brings experience you cannot gain elsewhere. Č Čaj. Tea. Diversity, variety, different styles, moods, opportunities. D Dům. House and especially Home. A retreat, place where I recharge and gain zest for further work. E Europe. I am proud to be European. F Football. I like to watch it and hope it will bring me more joyful experiences as time goes on. G Golf. Hobby, relaxation, sport. H Hory. Mountains. Place for enjoying the right “quattro“ experiences. CH Perhaps chandra? Fortunately this does not relate to me.... I iPhone. Style, a new way to communicate which suits me. J Jaro. Spring. Not only the period when the first golf tournaments in our territory begin. K Karlovy Vary – a place where I always like to return, a place where I meet my friends and business partners, a place with the largest concentration of parties in my working year. L Le Mans – triumph, success, indomitability – again attributes that belong to “our” brand. M Markéta. My partner, she gives meaning and fulfilment to my home. N Neústupnost. Unyieldingness. Synonym of my name, sometimes it is necessary to apply it in my profession. O Olympic Games. After Euro another opportunity to enjoy adrenaline in front of the TV screen. P Postel. Bed. Sometimes the most beautiful place in the world. Q Quattro – phenomenon, symbol, safety. R Rozum. Reason. Whole-life effort for selfimprovement. Ř Řízení. Driving – fun, necessity, pleasure. S Style – direction, trend, something which surpasses short-term fashion trends and fads. Š Štěstí. Luck – although I am a rational person and like everything under control, sometimes it really is not possible without it... T Team. Everyone in my team is important. U Urquattro – the very beginning. V Voda. Water. Source, life... W Web... net of nets. X Letter which always troubled me in the children’s game сountry, сity... Y Symbol which predetermines the creation of new life, in this case of male sex. Z Zahrada. Garden. A place for relaxation, a place I like to take care of and the garden returns it to me many times over. Ž Život. Life. I simply enjoy it!

A Audi. Не могу иначе… любовь и работа, которая приносит удовлетворение. B Bartoška. Друг, коллега и прекрасный бизнеспартнер. C Cestování. Путешествия. Знакомство с новыми странами и культурами наполняет меня впечатлениями, которые ни с чем не сравнить. Č Čaj. Чай. Пестрота вкуса, стиль, настроение. D Dům. Дом и, прежде всего Родина. Основа, которая дает энергию и желание работать дальше. E Evropa. Я горд тем, что я европеец. F Fotbal. Люблю смотреть и надеюсь, что игра будет приносить больше приятных впечатлений. G Golf. Хобби, релакс, спорт. H Hory. Горы, место для получения настоящих „quattro“ впечатлений. CH Сhandra? Может быть хандра? Но меня это к счастью не касается… I iPhone. Стиль, новая возможность коммуникации. J Jaro. Весна, не только время года, это начало первых турниров по гольфу. K Karlovy Vary. Город, куда с удовольствием езжу, место встречи с приятелями и партнерами по бизнесу, самая большая концентрация вечеринок за год. L Le Mans – триумф, успех, непобедимость, это все про «нашу» фирму. M Markéta. Моя подруга, дает смысл и содержание моему дому. N Neústupnost. Безкомпромиссность. Синоним моего имени, иногда в моей профессии это необходимо. O Olympiáda. После Евро следующая возможность получить свою порцию адреналина перед телевизором. P Postel. Иногда самое прекрасное место на Земле. Q Quattro – феномен, символ, безопасность. R Rozum. Разум. Пожизненная борьба за самоконтроль. Ř Řízení. Вождение автомобиля – удовольствие, необходимость, радость. S Styl. Направление, тренд, нечто, что переходит границу кратковременных течений. Š Štěstí. Везение. Я рациональный человек и люблю держать все под контролем, иногда без везения это невозможно. T Tým. Команда. В ней важен каждый член команды. U Urquattro – начало начал. V Voda. Вода. Источник, жизнь. W Web... Сеть, сети. X Буква, на которую всегда тяжело что-либо придумать при игре в города. Y Символ, который скрывает под собой зарождение новой жизни, в данном варианте мужское начало. Z Zahrada. Сад. Место для отдыха, о котором я забочусь с удовольствием. Ž Život. Жизнь. Я люблю жизнь!

October 2008 Statuss.cz

51


Style jewellery & watches Baume & Mercier Ultramoderní potápěčské hodinky Riviera XXL Chrono Diver od švýcarské značky Baume & Mercier, které jsou novinkou v sortimentu hodinářství Carollinum, jsou vodotěsné do hloubky 200 metrů a díky svému neotřelému designu je jejich majitelé ocení i mimo vodní hladinu. Robustní ocel a černou barvu na řemínku a pouzdru hodinek doplňují dynamické oranžové prvky.

The Riviera XXL Chrono Diver, an ultramodern diving watch by the Swiss firm Baume & Mercier, new in the Carollinum watchmaker’s collection, is waterproof up to a depth of 200 metres. Due to the original design, this watch will be appreciated by its owner also out of the water. Dynamic orange elements complete the robust steel and black colour of the strap and case. Ультрасовременные часы для подводного плавания Riviera XXL Chrono Diver от швейцарской фирмы Baume & Mercier недавно появились в Carollinum. Они водонепроницаемы и позволяют погружаться на глубину 200 метров, а дизайн можно легко оценить и на берегу. Могучую сталь в черном дополняют элементы модного оранжевого цвета.

Altman Už jen kvůli své váze je tento výrazný prsten určen spíše pro pány. V bílém zlatě je umně vsazen černý onyx, který je z obou stran obklíčen pěti diamanty. Vkusně řešený středový briliant má 0,15 karátů. Excelentní volba pro ty, kteří dávají přednost nevšedním šperkům.

Judging by its weight alone, this outstanding ring is intended preferably for gentlemen. Black onyx surrounded by five diamonds on both sides are skilfully inserted into white gold. The elegantly designed central brilliant weights 0.15 carats. An excellent choice for those who give preference to uncommon jewellery. Этот выразительный перстень-тяжеловес предназначен для мужчин. Оникс, посаженный в белое золото и обрамленный пятью бриллиантами, со вкусом в центре расположеный бриллиант в 0,15 карат. Хороший выбор для тех, кто любит необычные драгоценности.

Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller Deepsea jsou potápěčské hodinky nové generace, které Rolex kompletně sám vyvinul a vyrobil. Jsou vodotěsné do extrémní hloubky 3 900 metrů. Důležitou technickou inovací je Systém Ringlock. Jedná se o novou strukturu pouzdra, kterou si nechal Rolex patentovat a která odolává enormně velkému tlaku v extrémních podmořských hloubkách. The Deepsea Oyster Perpetual Sea-Dweller is a diving watch of the new generation, totally designed and manufactured by Rolex. It is waterproof up to an extreme depth of 3,900 metres. Systém Ringlock is an important technical innovation. This is a new structure of the case which Rolex has patented, resistant to enormous pressures at extreme submarine depths.

52

Deepsea Oyster Perpetual Sea-Dweller это часы для дайвинга новой генерации, которые разработаны фирмой Rolex. Водонепроницаемые, позволяющие погружаться на глубину 3900 метров. Важной технической новинкой является Systém Ringlock. Это новая структура корпуса, которую запатентовал Rolex, выдерживает большое давление на самых серьезных подводных глубинах. o October 2008


October 2008 Statuss.cz

53


Style jewellery & watches Podzimní kolekce šperků Carollinum Klenotnictví Carollinum přichází se svou zcela novou a ojedinělou kolekcí. Hlavní důraz je kladen na vzácné přírodní kameny, jako je růženín, topaz, ametyst, citrín či záhněda. Celý proces výroby je veden ručně, s individuálním přístupem, velkou láskou a nadšením, které zaručují vysokou řemeslnou úroveň. Firma Carollinum nabízí vypracování návrhu a zhotovení šperku podle individuálního přání zákazníka.

Autumn collection of Carollinum jewellery Carollinum jewellery comes in a brand new and unique collection which emphasises precious natural stones such as rose quartz, topaz, amethyst, citrine and morion. The whole manufacturing process is done manually, with an individual approach, great love and enthusiasm in order to secure a top level of craftmanship. Carollinum company offers the creation and design of jewellery according to the individual wishes of the customer. Осенняя коллекция украшений от Carollinum Carollinum представляет новую, уникальную коллекцию. Главный акцент сделан на редкие природные камни, например, топаз, аметист, цитрин, руженин и дымчатый кварц. Все изделия изготовлены вручную, с любовью и вдохновением, что гарантирует высокий уровень профессионализма. Фирма Carollinum также предлагает реализацию творческих эскизов и изготовление украшений под индивидуальный заказ.

Dior Christal Dazzling Safírové krystaly jako obloha, diamanty jako hvězdy. Zářivé, magické a vzrušující jako nekonečné noční nebe jsou nové dámské hodinky Christal Dazzling značky Dior, navržené dvorním návrhářem značky Johnem Gallianem. Pouzdro je, stejně jako řemínek, osázené nádherným safírovým sklem ve tvaru pyramidy v barvě přecházející z oblačně šedivé až po tmavou modř a třpytivými diamanty. Ty zdobí i číselník s perleťovým podkladem a celkem je jich na hodinkách 232. Skvostné šperkové hodinky byly vyrobeny v limitovaném počtu pro celý svět.

Sapphire crystals like the sky, diamonds like stars. The new Dior-branded Christal Dazzling lady’s watch designed by Mr John Galliano, Court designer of the brand, is shiny, magical and as exciting as the eternal night sky. The case, just as the strap, is decorated with sparkling diamonds and beautiful pyramid-shaped sapphire glass in colours ranging from cloudy grey to dark blue. These also decorate the dial with its pearl base and in total there are 232 on the watch. Goloptious jewellery watches have been manufactured in a limited number for world-wide sales.

54

Сапфиры, как небо, бриллианты, как звезды. Сияющие, магические и очаровывающие часы Christal Dazzling от Dior разработаны придворным модельером дома Dior - Johne Gallianо. Чехол, как и ремешок, отделан сапфирами в форме пирамиды, цвета которых переходят от облачно- серого до темно-синего. 232 бриллианта украшают циферблат цвета перламутра. Эти уникальные часы изготовлены в ограниченном количестве. o October 2008


Luxury Watches & Jewellery

Stará Louka 56 • 360 01 Karlovy Vary • CZ • Phone / Fax: +420 353 585 085 • Mobile: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com • www.azra-cz.com

STATUSS | STYLE  

STATUSS | STYLE

Advertisement