Page 1

Sity life Star

Statuss.cz doporučuje… co si přečíst, kam zajít, na co se podívat… recommends… what to read, where to go, what to look at.. рекомендует... что почитать, куда сходить, что посмотреть...

The first true sky bar in Prague Cloud 9 sky bar & lounge je prvním skutečným sky barem v České republice. Z výšky čtyřiceti metrů nad zemí na střeše hotelu Hilton Prague se Cloud 9 chlubí zcela jedinečným výhledem na živé centrum Prahy. Kromě široké nabídky výtečných koktejlů včetně několika speciálních signature drinků nabízí Cloud 9 i delikátní jídla v degustačních porcích ideálních pro sdílení gurmánských zážitků s přáteli. Přijďte si užít dramatickou hru barev západu slunce nad městem doplněnou o unikátní světelný systém ve společnosti lounge & chill-out hudby známých DJs, zkušených barmanů a vynikajících koktejlů.

Cloud 9 sky bar & lounge is the first true sky bar in the Czech Republic. Located 40 meters above ground on the rooftop of the Hilton Prague hotel the bar offers stunning views over the vibrant city of Prague and the river. In addition to a wide selection of contemporary cocktails including several special signature drinks, Cloud 9 serves delicious meals in portions ideal for sharing gourmet experiences with friends. Come and enjoy the drama of sunset over the city enhanced by a unique lighting system in a good company of lounge & chill-out music played by well-known DJs, experienced barmen and tasty cocktails.

Cloud 9 sky bar & lounge это первый настоящий sky bar в Чешской Республике. Он расположился на последнем этаже отеля Hilton Prague, откуда открывается уникальный вид на центр Праги. Кроме отличных коктейлей, включая специальные signature drink, бар Cloud 9 предлагает различные деликатесы для дегустации, которые идеально подойдут для гурманской вечеринки в кругу друзей. Здесь можно насладиться игрой красок городского заката солнца под lounge & chill-out музыку от известных DJs, оценить фантастические коктейли от опытных барменов.

Luxusní tip Jedinečný koktejl Cloud Elita smíchaný s delikátní směsí šampaňského Louis Roederer Cristal a ruské super premiové vodky. To vše servírované v originálním skle s blinami a kaviárem Sevruga. Cena koktejlu 19 500 Kč.

Luxurious tip Inimitable Cloud Elita cocktail blended with a delicate mixture of Louis Roederer Cristal Champagne and Super Premium Russian Vodka. All this served in a signature glass with blinis and Sevruga caviar. The price of the cocktail is CZK 19,500.

Роскошная подсказка Оригинальный коктейль Cloud Elita готовится из шампанского Louis Roederer Cristal и русской водки Super Premium. Все это подается в комплекте с блинами и икрой севрюги. Цена коктейля 19 500 крон.

● Master Bartender – Roman Uhlíř ● jedinečný výhled na Prahu z výšky 40 metrů ● vynikající koktejly ● delikátní gurmánská jídla ● živá hudba známých DJs každý čtvrtek, pátek a každou sobotu ● venkovní otevřená terasa a prosklený bar ● moderní designový interiér

Host Guest Гость

Coldplay

● Master Bartender– Roman Uhlir ● stunning views of Prague from 40 meters above ground ● delicious contemporary cocktails ● tasty gourmet meals ● live music by well-known DJs every Thursday, Friday & Saturday ● open outside terrace or all-glass bar ● modern design interior

Hilton Prague Pobřežní 1, 186 00 Praha 8 Tel.: +420 224 842 999 info@cloud9.cz, www.cloud9.cz Opening hours: Monday to Saturday from 18:00 to 02:00

● Мистер Bartender – Roman Uhlíř ● Уникальный вид на центр Праги с высоты сорок метров ● Прекрасные коктейли ● Деликатесы для гурманов ● Живая музыка от известных DJs каждый четверг, пятницу и субботу ● Открытая терраса и застекленный бар ● Современный дизайнерский интерьер


Star guest

Ten, kdo se ocitnul na začátku léta roku 2000 třeba jen na skok v Londýně, nemohl uniknout reklamě, která provázela vydání debutového alba skupiny Coldplay. Všudypřítomné plakáty na vás útočily ve všech stanicích metra a z každého nároží britské metropole. A jak by také ne, vždyť se k velkému skoku mezi hudební smetánku právě chystala skupina, od které si všichni tolik slibovali! Album Parachutes vyšlo 10. července onoho roku a raketově vystoupalo na první místo hitparády nejprodávanějších alb v Británii…

S

Coldplay počtvrté na špičce

Miloš Skalka

Foto: EMI

kupina Coldplay, která je jednou označována za nové Beatles (posedlost hledáním „nových Beatles“ je pro ostrovní hudební scénu už od rozpadu liverpoolské čtveřice symptomatická) a jindy srovnávána s irskými U2, vstřebala do své tvorby zcela organicky a nenásilně postupy takových kapel, jakými jsou či byly Radiohead, Oasis a Travis, na její repertoárový profil měly zřetelný vliv skupiny R.E.M., U2 a Pink Floyd, ale také tvorba Johna Lennona, Johnnyho Cashe, Toma Waitse, Jimiho Hendrixe, Erika Claptona či Jeffa Buckleyho. Pohříchu atraktivní hudební koktejl, ne? Kapelu, která je zcela nemyslitelná bez svého frontmana, charismatiského sólového zpěváka, hráče na klavír, klávesové nástroje a kytaru, Chrise Martina, tvoří dále Jon Buckland (kytara, foukací harmonika, doprovodné vokály), Guy Berryman (basová kytara, foukací harmonika, doprovodné vokály) a Will Champion (bicí nástroje, klavír, doprovodné vokály). Coldplay vznikli na podzim roku 1996, kdy základní nukleon budoucího souboru vytvořili studenti Martin s Bucklandem. Stalo se tak okamžitě poté, co na sebe narazili v londýnské University College. Okamžitě začali spřádat plány na založení kapely, pro kterou měli nejprve jméno Pectoralz. Nedlouho poté se k zakládající dvojici připojil spolužák Guy Berryman a v roce 1977 se soubor představil v několika lokálních klubech v londýnské čtvrti Camden. To už si kapela říkala pro změnu Starfish. Už v té době získal Martin coby manažera nového souboru svého kamaráda z dětství Phila Harveyho, který v té době studoval klasiku na Oxfordu. Soubor se ustálil na definitivním obsazení s příchodem Willa Champio-

na, kdy se také rozhodl používat jméno Coldplay… V roce 1998 vyšlo v nákladu pěti set kusů Safety EP, které však sloužilo spíš k propagaci (do prodeje se nakonec dostalo jen padesát dnes velice raritních kopií) a poté vyšlo u nezávislé firmy Fierce Panda CD se třemi nahrávkami Brothers & Sisters. To vzbudilo zájem věhlasné gramofonové značky Parlophone z rodiny EMI (dlouhá léta zde nahrávali Beatles) a skupina s ní na jaře roku 1999 podepsala nahrávací smlouvu na pět alb (!). To už měli členové kapely pro hudební kariéru zcela volné ruce, protože právě ve škole skládali závěrečné zkoušky. Po úspěšném vystoupení na festivalu v Glastonbury se o skupině začalo vědět a po hitparádových singlech Shiver a Yellow z března respektive července 2000 se na trhu objevilo už zmíněné debutové album Parachutes… A zbytek příběhu už budete znát. Od poloviny června tohoto roku je na světovém trhu k mání v pořadí čtvrté studiové album Coldplay nazvané Viva La Vida Or Death And All His Friends, o jehož produkci se postaral vedle Marcuse Dravse a Rika Simpsona také legendární a v mnoha ohledech geniální Brian Eno. Deset kolektivních skladeb členů souboru a jejich konečné zpracování naznačuje ve srovnání s dosavadní hudební produkcí poněkud jiný hudební směr, charakterizovaný dospělejším melodickým repertoárem a výrazným „šetřením“ s jindy všudypřítomným Martinovým falzetem. Album zamířilo okamžitě po vydání, stejně jako předchozí tři disky, na první místo ostrovní albové Top 40. 22. září konečně uvidíme a uslyšíme Coldplay živě, a to při jejich koncertní premiéře v pražské 02 Areně. September 2008 Statuss.cz

61


Coldplay at the top for the fourth time

If you visited London in the beginning of the summer of 2000, even for a short time, you could not escape the advertising accompanying the release of the Coldplay debut album. The omnipresent posters were displayed in all tube stations and every corner of the British metropolis. And this was no wonder because a big jump among the musical elite was to be taken by a band everyone expected much from! The Parachutes album was released on the 10th July that year and rocketed to the first position on the chart of best-sold albums in Great Britain... Coldplay, which is sometimes designated as a new Beatles (the obsession with searching for “the of Beatles” has become symptomatic of the island’s music scene since the Liverpool quartet split up) and compared at other times with Irish U2, absorbed in its creation the entirely organic and non-violent methods of such bands as Radiohead, Oasis and Travis. Its repertoire profile reflects distinct influence from R.E.M., U2 and Pink Floyd, but also productions of John Lennon, Johnny Cash, Tom Waits, Jimmy Hendrix, Erik Clapton and Jeff Buckley. A wickedly attractive music cocktail, isn’t it? The band, which is unimaginable without its front man, charismatic solo singer, piano, keyboard and guitar player, Chris Martin, further includes Jon Buckland (guitar, mouth-organ, accompanying vocals), Guy Berryman (bass guitar, mouth-organ, accompanying vocals) and Will Champion (percussion, piano, accompanying vocals). Coldplay was founded in autumn 1996, when the elemental nucleus of the band-to-be consisted of students Martin and Buckland. It came into being immediately after they met in University College in London. They immediately began to make plans to start a band which they first called Pectoralz. Some time later the founding couple was joined by schoolmate Guy Berryman and in 1977 the band introduced itself in several local clubs in the Camden quarter in London. The band called itself Starfish for a change at that time. Already by then Martin had recruited his childhood friend, Phil Harvey, as the new band manager, who at that time was studying classics at Oxford. The band was finally completed with the arrival of Will Champion who also decided about using the name of Coldplay… In 1998 Safety EP was released in 500

62

Statuss.cz September 2008

copies which served rather for promotion (only fifty of today very rare copies made their way into the shops) and afterwards a CD with three records of Brothers & Sisters was issued by the independent Fierce Panda company. This aroused the interest of the famous gramophone brand, Parlophone from the EMI family (The Beatles recorded there for many years) and the band signed a recording contract for five albums (!) with it in spring 1999. The members of the band were absolutely free to pursue their musical careers because they had just passed their final examinations at school. Following their successful performance at the festival in Glastonbury, the band became better known and after hit parade singles Shiver and Yellow from March and July 2000 respectively, the already mentioned debut album, Parachutes, appeared on the market. And you will know the rest of the story yourself. From the middle of this June the fourth studio album by Coldplay has been available on the market. The album bears the name Viva La Vida Or Death And All His Friends, and besides Marcus Dravs and Rik Simpson, legendary and in many respects ingenious Brian Eno also contributed to its production. Ten collective compositions of the members of the band and their final elaboration indicates a slightly different musical direction compared to their production up to now, characterised by a more mature melodic repertoire and distinctive “economisation” of the otherwise everpresent Martin’s falsetto. Immediately upon release the album headed for the top position of the island’s album Top 40, just like the previous three disks. At last, on the 22nd September, we will see and hear Coldplay live in their concert premiere in the O2 Arena in Prague.

Coldplay в четвертый раз на высоте

Тот, кто был в Лондоне в начале лета 2000 года, не мог не заметить рекламы, которая сопровождала выход дебютного альбома группы Coldplay. Вездесущие плакаты были на каждой станции метро и на каждом углу британского мегаполиса. Да иначе быть и не могло. Ведь влиться в музыкальный бомонд готовилась весьма многообещающая группа! Альбом Parachutes вышел 10 июля 2000 года и сразу, как ракета, взлетел на первое место по продажам в Британии…

Г

руппа Coldplay, которую то называли новым Beatles (одержимость поиска «новых Beatles» для Объединенного Королевства после распада ливерпульской четверки стала симптоматической), то сравнивали с ирландской U2, соединила в своем творчестве органические и ненавязчивые направления развития Radiohead, Oasis и Travis. В их репертуаре отразилось влияние R.E.M., U2 и Pink Floyd, а также творчество таких исполнителей как John Lennon, Johnny Cash, Tom Waits, Jimmy Hendrix, Erik Clapton и Jeff Buckley. Согласитесь, неотразимый музыкальный коктейль!? В коллективе группы харизматичный сольный исполнитель Chris Martin, который играет на гитаре, фортепиано и клавишных. А также Jon Buckland (гитара, губная гармошка, сопровождающий вокал), Guy Berryman (бас-гитара, губная гармошка, сопровождающий вокал) и Will Champion (ударные, фортепиано, сопровождающий вокал). Coldplay был создан осенью 1996 года. Тогда основой группы были студенты Martin и Buckland. Все произошло после их встречи в лондонском University College.

Тут же возникли планы образования группы, для которой сначала придумали название Pectoralz. Через короткое время к двоице присоединился однокашник Guy Berryman, и в 1997 году группа выступила в нескольких локальных клубах Лондона в районе Camden. В это время они, для разнообразия, назывались Starfish. Martin уже в то время обзавелся так называемым менеджером, которым стал его друг детства Phil Harvey, изучающий классику в Oxford. Команда окончательно сформировала свой состав с приходом Will Champion, который принес с собой и название Coldplay… В 1998 году был выпущен диск Safety EP тиражом 500 штук, который служил скорее как пропаганда (в конце концов, в продажу попало только 50 штук, сегодня весьма раритетных копий), а позже независимая студия Fierce Panda издала CD с тремя композициями Brothers & Sisters. После этого к ним проснулся интерес у известной студии Parlophon, члена семьи EMI (долгие года здесь записывались Beatles). А в 1999 году группа подписала договор с ними на запись пяти альбомов (!). Члены группы в это время обретали свободу для творчества и музыкальной

карьеры, потому что как раз сдавали выпускные экзамены. О них заговорили после успешного выступления на музыкальном фестивале в Glastonbury с хитами Shiver и Yellow. Уже в марте, вернее в июле 2000 года, мир увидел уже упомянутый альбом Parachutes… Окончание этой истории вы уже знаете. С половины июля нынешнего года на мировом музыкальном рынке продается уже четвертый студийный альбом Coldplay, названный Viva La Vida Or Death And All His Friends. Его продуцированием были заняты Marcus Dravs и Rik Simpson и, гениальный во многих направлениях, Brian Eno. Десять коллективных произведений участников группы в окончательной обработке представляет собой, по сравнению с предыдущим творчеством, немного иное музыкальное направление, которое характеризуется более зрелым репертуаром со значительно щадящим, вездесущим фальцетом солиста. Этот альбом, также как и предыдущие, сразу после выхода вышел на первое место островной Top 40. 22 сентября мы наконец увидим и услышим Coldplay вживую на их концертной премьере в Пражской 02 Areně. September 2008 Statuss.cz

63


Star birthday

Star kids

V

ioleta Kodetová přišla na svět 26. července 2007 v Praze-Podolí plánovaným císařským řezem bez jakýchkoliv potíží. Déle než rok přináší radost svým rodičům, herečce Barboře Kodetové a houslistovi Pavlu Šporclovi. Krásné křestní jméno pro ni vymyslel tatínek. Když ji rodiče viděli na fotce z ultrazvuku z pátého či šestého měsíce, měla ručičky, jako by hrála na housle. Tatínek hudebník našel v kalendáři jen Violu, ale s tou moc spokojen nebyl. Nakonec z ní udělal Violettu, čili housličky, a aby nebyla holčička moc poitalštěná, vynechali jedno písmeno „t“. Po porodu myslela herečka i na budoucnost své dcerky a nechala uchovat kmenové buňky z pupečníkové krve. Kodetová a Šporcl spolu žijí již čtyři roky, ale o svatbě zatím neuvažují. Společně vychovávají ještě starší dcerku Lily z hereččina předchozího nevydařeného vztahu. Ta má za sebou první rok školy, který zvládla bravurně. Bára Kodetová pochází z herecké rodiny, tudíž není divu, že se vydala na stejnou dráhu. Kromě divadelních rolí ji můžete znát ze seriálu Redakce či z Pošty pro tebe. S partnerem se v životě vzájemně doplňují a společně přemýšlí o dalším miminku.

V

ioleta Kodetová came into the world on 26th July 2007 in Praha Podolí by planned Caesarean delivery without any difficulties. For more than a year, she has been a source of joy to her parents, actress Barbora Kodetová and violinist Pavel Šporcl. The beautiful first name was her father’s idea. When the parents saw her on the ultrasound image from the fifth or sixth month, her hands appeared to be playing a violin. The musician father only found “Viola” in the calendar but was not very happy with it. In the end he made from it “Violetta”, or violin. To make the name sound less Italian, they omitted one “t” from the word. After the birth, her actress mother, thinking of her daughter’s future, had the stem cells from her umbilical cord blood preserved. Kodetová and Šporcl have been living together for four years but, so far, they have not considered getting married. Together they are also bringing up older daughter, Lily, who the actress has from a previous unsuccessful relationship. This daughter has completed her first year of school which she managed with bravado. Bára Kodetová comes from a family of actors so it is no wonder that she chose the path of an actress too. Besides her theatrical roles, you may know her from the TV series, “Redakce” or “Pošta pro tebe”. She and her partner mutually complement each other and are thinking about another baby.

64

Statuss.cz September 2008

Violeta Kodetová

Happy birthday to Taisia by

Šatičky IKKS Dárek pro úspěšný start do nového školního roku od Au pays des mimis. IKKS gown Present for successful start in the new school-year by Au pays des mimis. Платье IKKS Подарок для удачного начала нового школьного года от Au pays des mimis.

V

ioleta Kodetová появилась на свете 26 июля 2007 года в пражском Подоли и уже более года радует своих родителей – актрису Barbořu Kodetovou и скрипача Pavla Šporcla. Красивое имя ей дал папа. На своем первом ультразвуковом фото в животике у мамы она сложила ручки так, будто играет на скрипке. Папа увидел в этом знак и тут же предложил имя Виолета, что означает скрипочка. Чтобы имя не звучало слишком по-итальянски убрали из него одно «т». Kodetová и Šporcl вместе уже четыре года, но о свадьбе пока речь не идет. Они вместе растят еще старшую Lily, дочь актрисы от первого брака. В этом году девочка закончила на «отлично» первый класс школы. Bára Kodetová выросла в семье актеров, поэтому выбор профессии не удивил никого из близких. Кроме театральных ролей, ее можно увидеть в сериале «Redakce» или «Pošta pro tebe». Она и Pavel Šporcl прекрасно дополняют друг друга и планируют иметь еще детей.

prodejní cena 1.599 Kč selling price CZK 1,599 цена для продажы 1.599 Kč

Pasáž Černá růže Na Příkopě 12/853, Praha 1 Tel.: +420 724 784 402

OC Nový Smíchov Plzeňská 8, Praha 5 Tel.: +420 724 784 401

Centrum Chodov Roztylská 2321/19, Praha 4 Tel.: +420 724 784 403

www.mimis.cz September 2008 Statuss.cz

65

Statuss | STAR  
Statuss | STAR  

Statuss | STAR