Page 1

Partner of the project


In the exclusive footsteps of the movie world of Grandhotel Pupp

K

aždoročně ožívá Grandhotel Pupp na začátku července nevšedním ruchem filmového festivalu, svátku všech filmových fanoušků a celebrit, které hotel naplní do posledního místa. Na dlouhém seznamu filmových hvězd můžete číst jména jako Morgan Freeman, Gregory Peck, Sharon Stone, Robert Redford a další. Všichni si hotel s jeho nezapomenutelnou atmosférou zamilovali. Grandhotel Pupp však není jen pouhým hostitelem filmových celebrit. Sám už ve filmech hrál. Stačí zhlédnout poslední bondovku „Casino Royale“ a ocitnete se rázem v Grandhotelu Pupp. Pod jménem Hotel Splendide dokresluje jedinečnou atmosféru scén natočených v Karlových Varech. Záběry exteriéru, dramatické okamžiky zachycené v hotelové recepci, v Grandrestaurantu a akční scény na parkovišti jsou jen malým výčtem z celého filmu, který mnohé hosty inspiruje k pobytu právě v Grandhotelu Pupp. Zážitkový pobyt „Po stopách agenta 007“ Vás zavede do míst, kde se poslední film s legendárním agentem 007 „Casino Royale“ natáčel – Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, Loket, Planá. Připravte se na střelbu z ostré zbraně pod vedením zkušených instruktorů na karlovarské střelnici a vychutnejte si koupel v pivních lázních. Večer můžete začít v luxusním Becher´s Baru. Připraveno je menu agenta 007 a široký výběr koktejlů. Ale pozor: „Protřepat, nemíchat!“. Noc začíná a krev v žilách Vám rozproudí trocha hazardu. Kde jinde než v Pupp Casino Clubu! Kdo bude hledat další filmové role, nenechá si ujít komedii Poslední prázdniny s Queen Latifah v hlavní roli. A Gérard Depardieu v roli šéfkuchaře v něm divákům bravurně představuje království chutí a vůní Grandhotelu Pupp. Jedinečná příležitost, jak nakouknout doslova pod pokličku, do míst v hotelu, která oko hosta zahlédne jen výjimečně.

E

very year at the beginning of July, the Grandhotel Pupp is enlivened by the unique rush of the Film Festival, the holiday of all movie fans and celebrities, who fill the hotel up to the last bed. In the long list of movie stars you can read names like Morgan Freeman, Gregory Peck, Sharon Stone, Robert Redford and others who fell in love with the hotel and its unforgettable atmosphere. However, the Grandhotel Pupp is not only the host of movie celebrities. It has featured in movies itself as well. You only need to watch the latest Bond movie, “Ca-

Эксклюзивный репортаж по следам кинофестиваля в Grandhotel Pupp

К

аждый год, в начале июля, Grandhotel Pupp переживает радостную суету Международного Карловарского кинофестиваля – праздника для актеров, режиссеров, героев светской хроники и всех любителей кино. В длинном списке гостей отеля можно встретить такие имена как Morgan Freeman, Gregory Peck, Sharon Stone, Robert Redford. Все они давно влюблены в Grandhotel Pupp в его неповторимую атмосферу. Grandhotel Pupp не просто приветливое пристанище для гостей фестиваля. Он уже и сам снимается в

Grandhotel Pupp Mírové náměstí 2 360 91 Karlovy Vary Tel.: +420 353 109 111 Fax: +420 353 224 032 pupp@pupp.cz www.pupp.cz Statuss.cz September 2008

evening in the luxurious Becher´s Bar. The Agent 007 menu and a wide selection of cocktails are ready for you. But beware: “Shaken, not stirred!” ... the night starts and a touch of danger will heat the blood in your veins in a most appropriate place – in the Pupp Casino Club! Those interested in other movie roles can watch the comedy, “Last Holiday”, featuring Queen Latifah. And Gérard Depardieu acting as a chef excellently presents to the audience the kingdom of tastes and aromas of the Grandhotel Pupp. This is a unique opportunity virtually to peep under the lid, into places in the hotel that are seldom seen by the eyes of guests.

кино. Достаточно посмотреть последнего Джеймса Бонда - „Casino Royale“. Вы сразу узнаете Grandhotel Pupp. Он, под названием Hotel Splendide, подчеркивает неповторимую атмосферу Карловых Вар. Сцены во внутренних интерьерах, драматические моменты, снятые на рецепции, в Grandrestaurant и боевая сцена на парковке всего лишь один из аргументов, который рождает желание многих гостей поселиться именно в Grandhotel Pupp. Приключенческое путешествие «По стопам агента 007» приведет Вас в места, где снимался фильм „Casino Royale“ - Karlovy Vary, Loket, Planá и Grandhotel Pupp. Приготовьтесь стрелять из настоящего оружия под руководством опытного инструктора на карловарском стрельбище, насладитесь пивной ванной, а вечером

посетите эксклюзивный Becher´s Bar. Вас ждет меню Джеймса Бонда и широкое предложение коктейлей. Но будьте внимательны: «Взболтать, но не мешать!»… ночь началась. И не забудьте получить свою порцию адреналина в Pupp Casino Club! Тот, кто хочет еще и сыграть роль в кино, не пропустит комедию «Последние каникулы» с Queen Latifah в главной роли. Gérard Depardieu в роли шеф-повара, лихо представил королевство запахов и вкусов Grandhotel Pupp. Это уникальная возможность заглянуть буквально в святая святых этого отеля, куда гости могут попасть разве что только в виде исключения.

Accept our invitation to Grandhotel Pupp!

Exkluzivně po filmových stopách Grandhotelu Pupp

Přijměte naše pozvání do Grandhotelu Pupp!

52

sino Royale“, and you immediately enter Grandhotel Pupp. Under the name, Hotel Splendide, it completes the unique atmosphere of the scenes shot in Karlovy Vary. The images of the exterior, dramatic moments in the hotel reception, in the Grand Restaurant and action scenes in the parking area are just a few examples from the film which inspire guests to stay only in the Grandhotel Pupp. The experiential stay, “In the footsteps of Agent 007”, will you take to places where “Casino Royale”, the latest movie starring the legendary Agent 007, was shot - Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, Loket, Planá. Prepare to shoot with a real gun under the direction of experienced instructors at the Karlovy Vary shooting range, enjoy bathing in the beer spa. You can start your

Partner of the project

Partner of the project

Добро пожаловать в Grandhotel Pupp!

September 2008 Statuss.cz

53


English actress Saffron Burrows came to the interview in the 43rd year of IFFKV with a smile on her lips and her far-famed elegance. She held a cup of coffee in her right hand and put the first question off-hand herself: ”We have met before, haven’t we?” I have to confirm the question was more than fitting because I had met Saffron for the first time abroad many years ago when she was flirting with modelling, and also in Karlovy Vary where she has already been twice. You were a successful model (showing off for YSL, Chanel...) and now you are a successful actress. I was devoted to modelling from the age of fifteen but a turning point came five years later and I wanted to move on. At the age of twenty I found myself in a minor role in the drama “In the Name of Father” and I was so enthusiastic that I stayed in the movie industry. It is your third visit to the Film Festival in Karlovy Vary and now you are promoting “The Guitar” directed by

Saffron Burrows S úsměvem na rtech a se svou pověstnou elegancí přišla na rozhovor anglická herečka Saffron Burrows v rámci 43. ročníku MFFKV. V pravé ruce držela kávu a první otázku bez jakýchkoliv okolků položila ona: „My už jsme se někde viděli, že?“. Musím konstatovat, že ta otázka byla trefná, jelikož Saffron jsem poprvé potkala v zahraničí před mnoha lety, ještě když koketovala s modelingem, a také ve Varech, kde byla už třikrát. Byla jste úspěšnou modelkou (předváděla pro YSL, Chanel...) a nyní jste úspěšnou herečkou... Od patnácti jsem se věnovala modelingu, ale po pěti letech přišel zlom a já se chtěla posunout dál. Ve svých dvaceti jsem se objevila v malé roličce v dramatu Ve jménu otce a natolik mě filmování nadchlo, že jsem u něj zůstala.

Připravila: Diana Mužíková-Vrbová

54

Statuss.cz September 2008

Na filmovém festivalu v Karlových Varech jste potřetí a nyní představujete film Kytara, který režírovala

Как всегда элегантна и с улыбкой на губах, английская актриса Saffron Burrows любезно согласилась дать интервью журналу Statuss во время 43-го MFFKV. Она без стеснения задала первый вопрос сама: «Мы уже с Вами встречались?». Я должна заметить, что вопрос попал в самую точку, потому что впервые я встретила Saffron много лет назад за границей, когда она еще вовсю кокетничала с модельным бизнесом и затем в Карловых Варах, где она уже в третий раз.

Amy Redford – dcera herce Roberta Redforda. Roli Melody jste ale nezískala klasickým konkurzem. Ani ne. Když jsem si přečetla scénář, tak jsem pochopila, že o tu roli moc stojím. Vydala jsem se za Amy do New Yorku, kde jsme poseděly na večeři, a po několika jejích záludných otázkách, na které dostala odpověď, jsem odcházela s rolí. V současné době točíte po boku Kevina Spaceyho v Los Angeles nezávislý film Cvokař (Shrink). Lákají Vás více nezávislé filmy? Úžasný film! Myslím, že se bude líbit. Já miluji filmy, filmařinu a celý mumraj kolem toho. Natáčela jsem i komerčně úspěšné velkofilmy, jako je Troja nebo Frida. Nejdůležitější je dobrý scénář a lidé, kteří na filmu pracují.

Uvidíme Vás v Karlových Varech i počtvrté? Určitě, jedná se o velmi kvalitní filmový festival, který má ve světě prestiž. A mimo jiné to mám tady ráda. Partner of the project

Вы были популярной моделью (участие в показах YSL, Chanel,..), а теперь Вы успешная актриса… Я работала моделью с пятнадцати лет, но затем наступил переломный момент, мне захотелось идти дальше. В двадцать лет я получила маленькую роль в драме «Во имя отца». Фильм меня настолько увлек, что я снимаюсь в нем и по сей день. Foto: Film Servis Festival Karlovy Vary Partner of the project

На кинофестивале в Карловых Варах Вы в третий раз и сейчас представляете фильм «Гитара», режиссера Amy Redford, дочери

Amy Redford, daughter of actor Robert Redford. But you did not get the role of Melody in a classic selection procedure. Not really. When I read the script I realised I wanted the role very much. So I visited Amy in New York, where we had dinner, and after her several tricky questions, to which I managed to reply, I left with the role. At the present time you are shooting an independent film ”Shrink” in Los Angeles at the side of Kevin Spacey. Are you attracted more to independent films? An amazing film. I think you will like it. I love movies, movie making and all the rush-around. I have done commercially successful movies such as Troy and Frida too. Good script is the most important, as well as the people who work on the movie.

Will we see you in Karlovy Vary again for a fourth time? Definitely, it is a top quality film festival which has world prestige. And, by the way, I like it here.

актера Roberta Redforda. Насколько известно, что роль Melody Вы получили не через классический кастинг. И да, и нет. Когда я прочитала сценарий, то поняла, что очень хочу получить эту роль. Тогда я отправилась к Amy в Нью-Йорк. За ужином, после нескольких каверзных вопросов от Amy, я роль получила.

В настоящее время Вы, вместе с Kevin Spacey, снимаетесь в ЛосАнжелесе в авторском независимом кино Shrink (Сумасшедший). Отличный фильм. Я думаю, что он всем понравится. Я люблю кино, кинопроизводство и все кутерьму вокруг этого. Я снималась в коммерческих успешных фильмах, например, Троя и Фрида. Самое главное - хороший сценарий и люди, которые снимают кино. Мы увидим Вас в Карловых Варах в будущем году? Обязательно, ведь это один из самых престижных фестивалей в мире. И кроме того, мне здесь всегда очень комфортно. September 2008 Statuss.cz

55


56

Statuss.cz September 2008

September 2008 Statuss.cz

57

PUPP Projekt | Statuss.cz  

PUPP Projekt | Statuss.cz

PUPP Projekt | Statuss.cz  

PUPP Projekt | Statuss.cz