Page 1


Magazín Statuss najdete na nejlepších místech v Praze, Karlových Varech... Jam Couture

Myšák Gallery Vodičkova 710/31, Praha 1 Pařížská 23, Praha 1 Tel.: +420 222 514 265 Inko@jamcouture.cz www.jamcouture.cz

Montblanc

Pařížská 9 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 771 670

Blue Rabbit

Železná 12 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 214 644

Bed & Bedroom

Sokolovská 32, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 316 540 Tel./Fax: +420 222 313 205 Revoluční 4, 110 00, Praha 1 - Nové Město Tel.: +420 222 313 614, Fax: +420 222 313 614 www.bedandbedroom.com


Alchymist Grand Hotel and Spa Tržiště 19 118 00 Praha 1 Tel.: +420 257 286 019 www.alchymisthotel.com

Grandhotel Pupp Mírové náměstí 2 360 91 Karlovy Vary Tel.: +420 353 109 111 www.pupp.cz

Chateau Mcely

Mcely 61, Mcely Tel.: +420 325 600 000 reception@chateaumcely.com

Savoy Westend Hotel Petra Velikého 16 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 359 018 827 www.savoywestend.cz

Kompletní seznam distribučních míst je uveden na str. 80 �


Letter

The power of tradition Tradice je kotvou

Tradice – věc stabilní, ale nikoli bez kompromisů. V dávném roce 1477 se mladý rakouský velkovévoda Maximilián rozhodl oženit. Objednal u svého klenotníka prsten rámovaný brilianty ve tvaru písmenе M pro svou nevěstu Marii Burgundskou. Nikdy dříve na to nikdo ani nepomyslel. Prsteny, to ano, Marie dostávala, ale brilianty ještě ne. A řekněme si: Jak jen by šlo nabídnout sňatek bez prstene s drahým kamenem? Není vlastně ani podstatné, kdo to navrhne, ale mnohem důležitější je mít z této tradice požitek. Ale jaký mají tradice vůbec smysl? Je to jen mylný dojem, že v plavební dráze tradicí není místo pro člunky – pochyby. Tradice je kotva, ne síť. Vždy a všude se najdou lidé, kteří tak půvabně bourají tradice, že například mě by vůbec nenapadlo jim to vyčítat. Manžel mé známé, občan jedné malé exotické země, svou ženu prstenem s brilianty neobdařil. Udělal totiž něco mnohem velkolepějšího. Navzdory celému rodinnému klanu a tradici i zákonům se oženil s milovanou ženou a zůstal s ní žít v její zemi. Vzdal se všeho, aby získal všechno. A možná právě tento smělý čin položí základní kámen pro nové rodinné tradice, které pak zase s nadšením budou rušit jejich děti a vnuci.

Tradition is the anchor

Tradition - a stable thing, however, not without compromise. In the bygone year of 1477, the young Austrian Grand Duke Maximilian decided to get married. He ordered a ring from his jeweller with brilliants forming the shape of the letter M for his bride, Mary of Burgundy. Nobody had ever thought of this before. Rings, yes, Marie had received rings, but not yet brilliants. And let’s face it: How could one ever offer marriage without a ring with a precious stone? It is not even essential who proposes it, but it is more important to benefit from this tradition. But what is the meaning of tradition anyway? It is simply the wrong impression that there is no room for doubt in tradition, just like for a small boat in a floating channel. Tradition is the anchor, not the net. Always and everywhere we can find people who destroy traditions so charmingly that one would never think of blaming them. A husband of my friend, a citizen of a small exotic country, has never given his wife a ring with brilliants. Because he did something much more magnificent. Despite the whole family clan, tradition and laws, he married a woman he loved and remained to live with her in her country. He relinquished everything to gain everything. And maybe just this bold act will lay the cornerstone for a new family tradition, which in turn will be violated enthusiastically by their children and grandchildren.

Irina Tairova publisher

irinatairova@statuss.cz

Якорь традиций

Традиции – вещь стабильная, но отнюдь не бескомпромиссная. В далеком 1477 году молодой австрийский эрцгерцог Максимилиан решил жениться. И заказал своему ювелиру кольцо, обрамленное бриллиантами в виде буквы «М» для своей невесты Марии Бургундской. Ранее до этого никто не додумывался. Кольца, конечно, дарили, но вот бриллиантами не баловали. А теперь какое предложение руки и сердца обходится без кольца с бриллиантом? Но нам по большому счету не так уж важно, кто все это начал. Гораздо важнее другое: получать от традиций удовольствие. А иначе, какой в них смысл? Это только кажется, что в фарватере традиций нет места лодочкам - сомнениям. Традиции - якорь, но не сети. Везде и всегда находятся люди, которые так изящно рушат традиции, что мне, например, и в голову не приходит их в этом упрекать. Муж моей знакомой – гражданин одной маленькой экзотической страны ей вообще ни колец, ни бриллиантов не дарил. Он сделал гораздо большее. Наперекор всему клану с его традициями и законами, женился на любимой женщине и остался жить в ее стране. Бросил все, чтобы все обрести. И возможно именно этот смелый поступок ляжет в основу новых семейных традиций, которые с энтузиазмом будут нарушать их дети и внуки.


4 6

Contents Letter

Editorship

Successful people

10 opinion Omer Acar, General Manager Hotel Ritz Paris 12 this Issue’s V.I.P. Pařížanka a krásná žena Marion Cotillard

10

Style

22

hi – bye

24

gourmet Kampa Group: catering od profesionálů

30

car Audi Sportback Concept

40

health Centrum Altimed: Živá voda

26 vacation Kühtai téměř nadpozemský

12

42

26 32

32 people Michaela Karabcová, Sheraton Prague Charles Square Hotel César mezi hotely – hoteliér César Ritz education Jazyková škola LITE: Naučit se anglicky? Žádný problém!

44 beauty Salón krásy a zdraví Miracle představuje Alpha Led Oxy Light Spa 46 gifts Viktor&Rolf, Patek Philippe, Leading Beauty Farms, Aigner, Frey Wille…

30

Star

54 guest Pussycat Dolls závodí ve Formuli Pop 58

kids Pohodová Laura Homolová

tips

Shine house

62 70

interior Kuchyně DIZ, Bed & Bedroom

Sweet news

72

Review of fashionable parties

80

Kde najdete náš časopis…


www.aigneronline.com

Opening February 2009 Široká 9, Praha 1


01 (23) 2009 February / March Únor / Březen REDAKCE Šéfredaktorka: Diana Mužíková-Vrbová tel.: +420 608 177 110, chief@statuss.cz Inzerce: Lucie Suzanová, Marie Jeřábková, Mediaboard.cz Fotografové: Sergej Sekurov, Emanuel Della Pia, archiv firem Redaktoři: Diana Mužíková-Vrbová, Julia Rivkina, Miloš Skalka, Zuzana Klinková Korektury: ČJ: Lenka Hlobilová, AJ: Pearl Harris Překlady: Viktor Horák, Marina Bulgakova Office manager: Mila Nosova VYDAVATELSTVÍ BACHETLE BOHEMIA s. r. o. IČ: 27236471 DIČ: CZ27236471 Adresa vydavatelství: Gotthardská 52/11, Praha 6, 160 00 tel.: +420 608 177 110 tel./fax: +420 233 321 283 statuss@statuss.cz, www.statuss.cz Vydavatelka: Irina Tairova irinatairova@statuss.cz

Vychází: Únor / Březen 2009 Příští vydání: Duben / Květen 2009 Periodicita: 6 x ročně Místo vydání: Praha Registrace: MK ČR 16815 Contact Us: +420 608 177 110 (Czech) +420 777 328 287 (Czech, English) +420 774 328 287 (Russian, Czech)

www.statuss.cz Libertas inzerat 200x70mm.qxd

18.6.2007

Titulní foto: Marion Cotillard Foto: Profimedia 15:52 StrÆnka 1

Tiskárna Libertas, a.s. poskytuje komplexní polygrafické služby v oblasti ofsetového tisku

www.tiskneme.cz

Disponujeme unikátními technologiemi MetalFX a Hexachrome, které umožňují: „ tisk téměř neomezeného množství barev a odstínů „ tisk s metalickým efektem „ tisk plnějších a jasnějších barev „ tisk velmi vysoké kvality

Na moderních archových strojích (až do formátu B1) – šestibarvovém KBA Rapida R105/6 a čtyřbarvovém Heidelberg Speedmaster – pro Vás vyrobíme barevné publikace, časopisy, mapy, brožury, letáky, firemní a jiné tiskoviny. Na rotačním stroji Uniman 4/2S pro Vás vytiskneme noviny, časopisy i propagační materiály s vysokým nákladem.

Tiskárna Libertas, a.s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5, tel.: 227 018 353, fax: 227 018 370, e-mail: obchod@tiskneme.cz


½­ ½£° § ­IJ º³¼¸ «ÂÊĩüâÿÂIJ §âĂâĴâĩĊĿ^ ¿ IJ £ Ċ ÿ ÿ á ñ ü Ľ Ă IJ ¨ ¿ Ç ĩ ü á ÿ łIJ ¤áĂáĴáĩĊĿf

ŀŀŀę ñ¿Çĩü áÿ ¿ ÚáĂáĴ áĩĊĿ ¿ ę Ñń ¨áćáĩ[ÿćoIJĔ¿ĩĴćáĩÖIJ

¬ÿÂĿćrIJĔÂĩĴćâĩ×IJ

³¿ĩĴćáĩÖIJ

©ÿ¿ĿćoIJĂáÚü[ÿćoIJĔ¿ĩĴćáĩÖ


Opinion

P

řed sto deseti lety César Ritz uskutečnil svůj dávný sen vytvořit „dokonalý malý hotel, poslední výkřik elegance,“ a 1. června 1898 se narodil pařížský hotel Ritz. O více než století později je Ritz stále… Ritz! César Ritz, vizionář v oblasti luxusních hotelů, zavedl v hotelu Ritz Paris vše, co považoval za nepostradatelné moderní vybavení. Vše promyslel do nejmenšího detailu. Již déle než století je Ritz měřítkem luxusu, palácem v srdci Paříže. Ritz se stal referencí uznávanou na celém světě, pro snílky i znalce je definicí elegance a zároveň nejvyššího komfortu. Pro generace hostů se stal hotel Ritz domovem mimo jejich domov, oázou klidu a dokonalosti – bez ohledu na to, co se děje ve světě venku. V hotelu Ritz se našim hostům vždy snažíme poskytovat to nejlepší, neustále zdokonalujeme a vylepšujeme náš přístup a poskytované služby, aby odrážely naši víru, že pouze naprostá dokonalost je akceptovatelná, tak jak v to věřil i Cesar Ritz. Stále se ohlížíme do minulosti, abychom co nejlépe udržovali při životě okouzlující atmosféru, díky které je Ritz výjimečným místem, jakým vždy byl a dodnes zůstává.

Omer Acar General Manager Hotel Ritz Paris

O

ne hundred and ten years ago, César Ritz brought to fruition his long-cherished dream to create the “perfect little hotel, the last word in elegance”, and the Paris Ritz was born on June 1, 1898. More than a century later, the Ritz is still... The Ritz! Forerunner in the field of luxury hotels, César Ritz instituted at the Ritz Paris all that he considered indispensable for a modern establishment. He thought of everything, down to the smallest detail. For over a century the Ritz has been the benchmark of luxury, a palace in the heart of Paris. A reference recognized over the world, the Ritz has become, to dreamer and connoisseur alike, the simultaneous definition of refinement and utter comfort. For generations of guests, the Ritz has always been a home away from home, an oasis of peace and perfection - no matter what’s happening in the world outside. We at the Ritz have strived to provide the best of everything for our guests, constantly fine-tuning and updating our welcome and our services to reflect the belief that only true excellence is ever enough, as Cesar Ritz did. We always keep an eye on the past in order to best regenerate the glamorous touches that made the Ritz the landmark establishment it was and it remains to this day.

С

то лет назад César Ritz осуществил свою давнюю мечту создал «совершенный маленький отель, последний крик элегантности». 1 июня 1898 года появился отель Ritz. Но и сегодня, через сто лет, Ritz - это Ritz! César Ritz, миссионер отельного бизнеса, использовал в отеле Ritz Paris все, что считал самым совершенным. Все было продумано до последней детали. И вот уже более ста лет Ritz является эталоном роскоши, иконой стиля в самом сердце Парижа. Даже самые придирчивые знатоки считают его верхом элегантности и подчеркивают самый высокий уровень. Для целых поколений людей Ritz стал домом за порогом своего дома, оазисом покоя и совершенства. В отеле Ritz в распоряжении гостей всегда все самое лучшее. Все отражает девиз, что приемлемо только совершенство, в это верил Cesar Ritz. Мы постоянно оглядываемся в прошлое, чтобы сохранить неповторимую атмосферу, благодаря которой Ritz был и остается одним из самых совершенных отелей мира.


Successfulpeople people Successful

Marion Cotillard Připravila: Diana Mužíková-Vrbová Únor – Březen 2009 Statuss.cz

13


Miluju Francii. Francouzské Alpy, módu, vína a především Paříž. Má pro mě neopakovatelné kouzlo a připadám si v ní tak nějak volná. Říká se, že Francouzky mají neuvěřitelný šarm, a proto jsem byla zvědavá na francouzskou hereckou hvězdu, kterou ve světě proslavila především role Edith Piaf. Přichází rodilá Pařížanka a krásná žena Marion Cotillard…

Studovala jste ekologii a Vaše náklonnost k přírodě je pověstná. Co Vás přivedlo k herectví? Jsem z herecké rodiny a už při studiích ekologie jsem navštěvovala různé herecké kurzy, protože divadlo, film a vše s tím spojené mě fascinuje podobně jako příroda. Byla jste taky členkou Greenpeace… To tak nějak přirozeně vyústilo. Není mi lhostejná příroda a ekologie, a když vidím kolem sebe, jak se příroda ničí, je to hrůza. Vydala jsem také své CD s písněmi (Dessins pour le climat) a výtěžek šel právě na Greenpeace.

Ale herectví je pro Vás srdeční záležitostí. Velkou příležitost jste dostala v úspěšné komedii Taxi a do podvědomí diváků v celosvětovém měřítku jste vkročila životopisným filmem Edith Piaf, kde jste bodovala i jako zpěvačka. Komedie Taxi byla pro mě opravdu odrazovým můstkem a obrovskou šancí. No a o Edith Piaf nemluvě. Splnila jsem si sen a jsem za to velmi vděčná. Zpívám odmala, mám ráda šansony a jejich vyzařující energii. Stala jste se hvězdou francouzského filmu a s tím jsou spojené různé společenské akce a samozřejmě různé nabídky. Jste tváří Dior – The Lady Dior Handbag. Dior je noblesa, klasika a neznám snad žádnou ženu, která by nemilovala kvalitní luxusní zboží. Jsem velmi poctěna, že jsem tváří The Lady Dior Handbag. Rodilá Pařížanka se nezapře… Narodila jsem se v Paříži, je to můj domov a láska. Ano, Francouzi se umějí oblékat, protože kombinují styly a materiály – to je naše přednost.

A co máte ráda Vy v oblékání? Jednoznačně eleganci. Neznamená to však, že musím mít pokaždé boty na podpatku. Ale žena by měla vypadat jako žena – upravená a usměvavá.

14

Statuss.cz Únor – Březen 2009

Co považujete za „sílu tradice“? Myslím si, že by se tradice měly dodržovat. Každý národ má ty své a je smutné, když děti nevědí, proč se dělá to či ono. Tradice jsou hodnoty.


Successful people

Únor – Březen 2009 Statuss.cz

15


I love France. The French Alps, fashion, wines and especially Paris. It has a unique charm for me and I somehow feel free there. It is said that French women have unbelievable grace and so I was curious to meet the French actress who became famous worldwide especially for her role as Édith Piaf. I interviewed native Parisian and beautiful woman, Marion Cotillard‌


Successful people

You studied Ecology and your affinity for Nature is proverbial. What brought you to acting? I am from an acting family and, already during my Ecology studies, I attended various drama courses because theatre, film and everything related to it fascinates me, just as Nature does.

You were also a Greenpeace member… This somehow came about naturally. I am not indifferent to Nature and Ecology and when I see the destruction of Nature, it is horrible. I also released my CD of songs, Dessins pour le climat, the proceeds of which went solely to Greenpeace.

But acting is a matter of the heart for you. You had a great opportunity in the successful comedy, Taxi, and entered the awareness of people worldwide in the biographic film, Édith Piaf, for which you also won acclaim as a singer. The comedy, Taxi, really was the springboard and a great chance for me. And Édith Piaf even greater. I made my dream come true and I am happy, because I had never dreamt of such success. I have been singing since childhood, love chansons and their radiating energy. You became the star of French film and this involves various social events and various offers. You are the face of Dior – The Lady Dior Handbag. Dior is an aristocrat, a classic, and I do not know any woman who does not love quality luxury goods. I am greatly honoured to be the face of The Lady Dior Handbag.

The native Parisian cannot be concealed… I was born in Paris, it is my home and my love. Yes, the French know how to dress because they combine style with material – that is our advantage. And what do you prefer in clothing? Definitely elegance. But it does not mean that I must wear high-heels all the time. In any case, a woman should look like a woman – well-dressed and smiling. What does “The power of tradition” mean for you? I think that traditions should be kept, every nation has its own and it is sad when children do not know why this or that is done. Traditions are values. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

17


Я люблю Францию. Французские Альпы, мода, вино и, конечно же, Париж. Это бесконечное волшебство, в котором я чувствую себя очень свободной. Считается, что французы обладают особым шармом. Я поняла что это правда, познакомившись с французской кинозвездой, которая прославилась в роли Эдит Пиаф. Итак, звезда, парижанка и просто красивая женщина Marion Cotillard…

Вы изучали экологию и Ваша любовь к природе известна всем. Как Вы стали актрисой? Я из актерской семьи и уже во время изучения курса экологии посещала актерские курсы. Театр, кино и все, что с ними связано меня увлекает так же, как и природа. Вы состоите в Greenpeace… Это произошло как-то естественно. Мне небезразлична природа и экология, когда я вижу, как вокруг меня происходит уничтожение и захламление природы, меня охватывает ужас. Я выпустила диск (Dessins pour le climat), гонорары от которого отправила в организацию Greenpeace. Актерское мастерство – это Ваша любовь. Вы получили отличный шанс сыграть в комедии Taxi, но в памяти людей Вы запомнились прежде всего в роли Эдит Пиаф. Комедия Taxi была для меня действительно большим шансом и отправной точкой в актерской карьере. Про Эдит Пиаф я вообще молчу. Я получила волшебную роль, о которой даже и не могла мечтала. Я обожаю петь с самого детства, люблю шансон с его фантастической энергией. Став звездой французского кино наверняка на Вас посыпались различные коммерческие предложения. Вы стали недавно лицом компании Dior – The Lady Dior Handbag. Dior это высший свет, роскошь, классика, я не знаю ни одной женщины, которой бы не нравились качественные и эксклюзивные вещи от Dior. Мне очень льстит моя роль The Lady Dior Handbag. Коренная парижанка… Я родилась в Париже, это мой дом, моя любовь. Да, во Франции умеют одеваться, умеют комбинировать разные стили и красиво это преподносить.

А какой стиль ближе Вам? Однозначно люблю элегантность. Но это не значит, что я все время ношу только высокие каблуки. Считаю, что женщина должна всегда быть ухоженной и веселой.

18

Statuss.cz Únor – Březen 2009

Что для Вас означает «Сила традиций»? Я думаю, что традиции нужно сохранять и беречь, каждый народ имеет свои традиции. Очень становится грустно, когда дети не знают для чего и что делается. Традиции – это наше богатство. Это наше настоящее, прошлое и будущее.


Successful people

Únor – Březen 2009 Statuss.cz

19


Style

The power of tradition

Šaty od Stelly McCartney

Zatímco Helena dopíjela už druhý drink a vášnivě uvažovala o tom, jak je skvělé být ženou oligarchy, oblékat se do Han Couture a nosit rukodělné výrobky, já jsem rozmačkávala lžičkou svou roztátou zmrzlinu a zkoušela přijít na to, co se mi vlastně snaží má přítelkyně tak ohnivě sdělit. - Říkám si, kde ona asi tak může brát všechny ty úžasné věci! - rozhořčuje se najednou Helena. - Ta naše nová kancelářská hvězda určitě létá pro hadry do Paříže a možná i do New Yorku, tráví dovolené na jachtách, víkendy ve venkovském sídle… Tu se však Helena náhle zajíkla v půli slova a zašeptala: - Koukej, to je ona! K našemu stolku se blížil jemný obláček z bleděbéžového hedvábí. - Ahoj, - řekl obláček velmi známým hlasem a já jsem v něm poznala… svou sousedku Mari! To je teda ta kancelářská hvězda! Znám Mari deset let. Bydlí v domě naproti, s mámou a babičkou. Od patnácti let šije na objednávku. Ale jak šije! Aby získaly šaty od Mari, čekají dámy i několik měsíců. - Ahoj, Marie, jak originální šaty! zvolala jsem. - Poslední kolekce Stelly McCartney. - usmála se a sotva patrně na mě mrkla.

20

Statuss.cz Únor – Březen 2009

Dresses by Stella McCartney

While Helena was already finishing her second drink and passionately ruminating on how great it is to be an oligarch’s wife, wear Han Couture and use handcrafted products, I mashed my spoon into the melted ice-cream and tried to figure out what my friend was really trying to communicate so heatedly. - I wonder where she finds all those amazing things! – Helena suddenly rages. - The new star of our office certainly flies to Paris for her clothes and maybe even to New York, spends holiday on yachts, weekends in a summer home... However, then Helena suddenly stammered in the middle of her words and whispered: - Look, that’s her! A fine cloud of pale pink silk was approaching our table. - Hi, - the cloud said in a very familiar voice, and I recognised... my neighbour Mari! This is the office star! I have known Mari for ten years. She lives in the house opposite, with her mother and grandmother. Since the age of fifteen she has sewn to order. But how she sews! To obtain clothes from Mari, ladies wait for several months even. - Hi, Mary, what an original dress! - I cried. - Latest Stella McCartney collection, she smiled and winked at me discreetly.

Платье от Маккартни

Пока Эллин допивала второй коктейль и с жаром рассуждала о том, как хорошо быть женой олигарха, одеваться от кутюр и носить аксессуары ручной работы, я разминала ложечкой свое растаявшее мороженое и пыталась понять, чем вызвана столь пламенная речь моей подруги. - Догадываюсь, где она берет все эти потрясающие вещи - не унималась Эллин, - Наша новая офисная звезда за шмотками наверняка летает в Париж, а может в НьюЙорк, отпуск в круизах, уикенд в загородном доме… И вдруг запнулась на полуслове и зашептала: «Смотри, смотри, вот она». К нашему столику приближалось нежное облачко из бледно-сиреневого шелка. - Привет, - сказало облачко очень знакомым голосом, и я узнала в нем… свою соседку Мари! Вот так офисная звезда! Я знаю ее лет десять. Она живет в доме напротив, с мамой и бабушкой. Лет с пятнадцати шьет на заказ. Да как шьет! Чтобы получить платье от Мари, дамы ждут своей очереди по нескольку месяцев. - Привет, Мария, какое оригинальное платье! – воскликнула я. - Последняя коллекция Стеллы Маккартни, - улыбнулась она и едва заметно мне подмигнула.


Sokolovská 32, 186 00 Praha 8 - Karlín, Czech Republic, T: +420 222 316 540, T./F: +420 222 313 205 Revoluční 4, 110 00, Praha 1 - Nové Město, Czech Republic, T: +420 222 313 614, F: +420 222 313 614

www.bedandbedroom.com


Style orientors 1

1

A quick eye mask blurs the traces of fatigue after only a few minutes. Sisley specialists decided to help us quickly get rid of wrinkles, dark circles and swollen eyes. And thanks to the miracle plaster, they have succeeded!

Soft toys in the Moveton (design style) interior. However, this is not the interior of a child’s room. Images of baby-dolls are old-fashioned and, with them, details referring to the naivety and credulity of the owner of the room.

Rychlá maska na oči stírá stopy únavy během pouhých několika minut. Specialisté Sisley si dali za úkol pomoci nám zbavit se rychle vrásek, tmavých kruhů a očních otoků. A pomocí zázračné náplasti se jim to podařilo!

Мгновенная маска для глаз всего за несколько минут стирает следы усталости. Специалисты Sisley поставили задачу помочь нам быстро избавиться от морщинок.темных кругов и отеков под глазами. И с помощью чудо-пластыря им это удалось!

Měkké hračky v interiéru moveton (styl designu). Pokud se však nejedná o interiér dětské místnosti. Obrazy baby-doll vyšly z módy a spolu s nimi i detaily vypovídající o naivitě a důveřivosti majitelky pokojů.

2

Мягкие игрушки в интерьере моветон. Если только это не интерьер детской комнаты. Образы беби-дол вышли из моды, а вместе с ними детали, выдающие в хозяйке пространства наивную и доверчивую барышню.

Original headgear. These offer the opportunity to be charming wherever and whenever. The bright little hat with a frill, gentle lacy scarf, painted turban ... make us feel like fairytale figures in a modern tale.

A pedicure with nail varnish has long been a thing of the past. At least for the next few months. Fashionable today is a pedicure according to the method of Bastien Gonzales, when the nails are polished to a bright gloss by means of a special suede brush.

Originální pokrývky hlavy. Jsou příležitostí být rozkošnou kdekoli a kdykoli. Zářivý klobouček s volánem, něžný krajkový šátek, malovaný turban… nás přinutí cítit se jako pohádková postava moderního příběhu.

Оригинальные головные уборы – это возможность быть роскошными в любом месте и в любое время. Яркая шляпка с вуалью, нежный кружевной платок, расписная тюбетейка способны заставить нас почувствовать себя персонажем сказки новейшего времени.

3

Chronograf Dendy od Chaumet vypadá tak, jako by byl jeho majitel přemožitelem. Je věnován k 65. výročí eskadrily „Normandia”. To ale není až tak důležité. O mnoho podstatnější je červená kůže z krokodýla na pásku, která nikdy nezůstane bez povšimnutí.

The Dendy chronograph by Chaumet looks as if its owner is a conqueror. It is dedicated to the 65th anniversary of the Escadrille Normandie. But this is not so important. Much more significant is the red crocodile leather on the band, which never goes unnoticed.

Хронограф Dendy от Chaumet выглядит так, как будто его владелец – победитель. Он посвящен 65-летию эскадрильи «Нормандия-Неман». Впрочем, это не так важно. Гораздо важнее, красная кожа крокодила на ремешке, которая никогда не останется незамеченной.

4

Vysoký podpatek nehodlá vycházet z módy. A co víc, právě on určuje vítězství, garantuje velkolepou a přitom plynulou chůzi připomínající šelmu před útokem. Vysoký podpatek, hlavu vzhůru a vpřed! High heels do not intend to go out of fashion. What is more, they define victory, guarantee a smooth walk reminiscent of an animal before attack. Heels high, head up and forward!

Высокий каблук не собирается выходить из моды. Более того, именно он определяет триумф, гарантируя походку величественную и вместе с тем плавную, как у пантеры перед прыжком. Выше каблук, выше голову и вперед!

22

Statuss.cz Únor – Březen 2009

2

Pedikúra s přikrytím odešla do minulosti. Alespoň na několik nejbližších měsíců. Dnes je aktuální pedikúra dle metody Bastena Gonsalese. Při ní se nehty dohlazují do oslnivého lesku pomocí speciálního semišového kartáčku.

Педикюр с покрытием ушел в прошлое. По крайней мере, на ближайшие несколько месяцев. Сегодня актуален педикюр по методу Бастьена Гонсалеса. Когда ногти доводят до ослепительного блеска специальной замшевой щеточкой.

3

Neslaná dieta není aktuální jako jindy. Běžná sůl totiž zadržuje vodu v organismu. Sůl krystalová je však jiná věc. Obsahuje draslík, vápník a hořčík, což odvádí toxiny z těla. V tom je celý háček!

A salt-free diet is nothing new. Common salt retains water in the body. Crystal salt, however, is another matter. It contains potassium, calcium and magnesium, which remove toxins from the body. That is the whole rub! Бессолевая диета не актуальна как никогда. Действительно, обычная соль задерживает воду в организме. Соль кристаллическая – другое дело. Калий, кальций, магний, которые она содержит, выводят токсины. Вот в чем вся соль!

4

Brýle-aviatiky necháme pro letce. Od té doby, co se v nich Tom Cruise objevil ve filmu „Nejlepší střelec”, uplynulo hodně vody. Cestovatelé všech zemí se už jimi pořádně znudili. Ovšem kromě těch, kteří jsou oddáni trendům mimo módu.

We will leave aviation goggles for the pilots. Since Tom Cruise appeared wearing them in the movie “Top Gun”, there has been a lot of water under the bridge. International travellers, meanwhile, have become very bored by them. Except, of course, those who are devoted to out-of-fashion trends. Очки-авиаторы оставим для летчиков. С тех пор, как том Круз появился в них в фильме «Лучший стрелок», много воды утекло. Путешественникам всех стран они уже порядком надоели. Исключая тех ,чьи привязанности вне моды…

HiBye


Catering od profesionálů

F

iremní akce, vánoční večírky, oslavy… to vše přináší zábavu a radost. Navíc můžete všechny starosti s organizací nechat společnosti Kampa Group, která je jednou z nejlepších voleb na přípravu skutečně exkluzivních soukromých párty a honosných firemních večírků. Společnost Kampa Group je známa svou originalitou, nevšedními nápady a důrazem na prvotřídní kvalitu. Využívá zkušeností, znalostí a umění mistrů kuchařů svých kulinářských restaurací a umí proto připravit dokonalý catering akce vždy zcela dle přání zákazníka. Společnost Kampa Group si klienti pro catering vybírají nejen pro kvalitu připravovaných jídel, ale také díky faktu, že stačí, aby hostitel zadal své požadavky, a o nic dalšího se nemusí starat. Pokrmy odpovídají zadání a mnohdy se připravují ve tvaru firemního loga, firemních barev, čísla odpovídajícího věku oslavence, produktu, který firma vyrábí, nebo tématu, v němž je večírek připraven. Profesionální cateringový tým zajistí také prvotřídní obsluhu, příbory, nádobí a ostatní vybavení. V ceně je započítána také práce manažera, který vše řídí a připravuje kalkulace, a sommeliera nebo bar managera, který vše doplní správnými nápoji. Lze si zajistit také několik variací pokrmů, ať už se jedná o vegetariánskou stravu či různé diety. Stejné je to i s roz-

24

Statuss.cz Únor – Březen 2009

dělením, případně zajištěním, prostor pro kuřáky a nekuřáky. Součástí Kampa Group cateringu je navíc i možnost doprovodného programu, jakým je například živá hudba, babysitting, moderátor, DJ aj. Specializovaný tým pomůže nejen s výběrem menu a lokality, ale také s designem a mnohdy i tématem večírku. I v případech nouzových, jako je například místo konání párty bez dodávky elektřiny aj., se dá zajistit, že klientovi bude nabídnuto několik dalších variant cateringu, jiných prostor, nebo jiné formy servírování. Protože Kampa Group catering nabízí vše od soukromého grilování až po gala večer pro 3000 osob, je kvalita služeb prověřena a zajištěna. Ze zajímavých projektů, na kterých se Kampa Group podílela z hlediska cateringu, lze zmínit například Louis Vuitton Rallye, šedesáté narozeniny Micka Jaggera, Sal.Oppenheim Cup v koňském pólu 2007 a 2008, sedmdesáté narozeniny Václava Havla či launch Porsche Cayenne. Společnost Kampa Group se snaží vyjít svým zákazníkům vstříc a má svou prezentaci na přehledných a uživatelsky velmi příjemných webových stránkách. Fakta o historii společnosti, fotografie, menu jednotlivých restaurací, ale i aktuality ze světa Kampa Group – to vše pod jednou střechou najde každý na www.kampagroup.com.


Style gourmet

Catering by professionals

C

orporate events, Christmas parties, celebrations… all these bring joy and fun. Moreover, you can leave all your worries about organisation to the Kampa Group company which is one of the best choices for the preparation of really exclusive private parties and spectacular corporate evening events. The Kampa Group company is known for its originality and unusual ideas with an emphasis on first-class quality. It takes advantage of the experience, know-how and art of Master Chefs in its culinary restaurants and therefore it can arrange for the perfect catering of an event tailored entirely to the customer’s wishes. Clients choose the Kampa Group company for catering, not only because of the quality of the meals prepared, but also because of the fact that the host / hostess only needs to specify his / her requirements and does not need to worry about anything else. Meals correspond to the specifications, are often prepared in the shape of the corporate logo, corporate colours, number of the celebrating person’s age, manufactured product or theme around which the evening party is designed. A professional catering team will ensure first-class service, cutlery, tableware and other accessories. The price also includes the work of a Manager, who directs everything and prepares calculations, and a sommelier or Bar Manager who ensures the event is complete with the appropriate drinks. It is possible to pro-

Catering от профессионалов

Ф

ирменные акции, новогодние вечеринки, торжества… все, что приносит радость и веселье. Все заботы по организации Вы можете возложить на плечи компании Kampa Group, которая представляет действительно эксклюзивный сервис по организации самых великолепных вечеринок. Компания Kampa Group известна своей оригинальностью, интересными задумками и акцентом на высокое качество. Кроме всего прочего, catering заложен на самом высоком профессиональном мастерстве кулинаров, которые смогут удовлетворить любые пожелания клиента. Kampa Group для catering сервиса выбирает только самые качественные блюда. Также важен тот факт, что клиенту достаточно перечислить свои пожелания и можно больше ни о чем не переживать. Еда соответствует пожеланиям клиента и может быть выполнена, например, в виде фирменного логотипа, цифры для юбиляра, продуктов, которые фирма производит или с учетом определенной темы. Профессиональная команда предоставит Вам первоклассный обслуживающий персонал, приборы, посуду и все необходимые предметы. В цену также включена работа менеджера, который следит и руководит калькуляцией, соммельера или бар-менеджера, который поможет Вам

vide several variations of meals, including vegetarian food and various diets. The same is true about dividing or securing the premises for smokers and non-smokers. Kampa Group catering also offers the possibility of an accompanying programme, such as live music, a presenter, a DJ, babysitting service etc. The specialised team will assist not only in the choice of menu and venue, but also in the decor and often even the theme of the party. Even in emergency cases, for example if the party takes place in a venue without electrical power supply etc., it is possible to offer several other types of catering, other premises or different forms of service. Because Kampa Group catering offers everything, from a private barbecue to a gala evening for 3,000 persons, the quality of services is verified and guaranteed. Interesting projects in which the Kampa Group undertook the catering include the Louis Vuitton Rally, Mick Jagger’s 60th birthday, the Sal. Oppenheim Horse Polo Cup in 2007 and 2008, Václav Havel’s 70th birthday and the launch of the Porsche Cayenne. The Kampa Group company tries to assist its customers and has its presentation on a well- designed and user-friendly website. Visitors will find facts about the history of the company, photographs, menus of individual restaurants as well as news from the world of the Kampa Group all under one roof – at www.kampagroup.com.

выбрать напитки. Можно заказать несколько вариантов еды, включая диетические и вегетарианские блюда. Также пространство можно разделить на зоны для курящих и некурящих. Kampa Group catering предлагает дополнительно, например, живую музыку, няню для детей, рекомендует ведущего вечера, DJ и т. д. Профессионалы помогут Вам в выборе еды, помещения, темы и дизайнерского оформления вечеринки. Даже в самых экстренных ситуациях клиенту обязательно будут предложены различные варианты catering сервиса, так как компания Kampa Group Group catering умеет проводить любые вечера от гриль-party до гала вечера на 3000 гостей всегда на самом высоком уровне. Одни из самых интересных работ, в которых Kampa Group принимала участие, это Louis Vuitton Rallye, шестидесятилетие Micka Jaggera, Sal.Oppenheim Cup 2007 и 2008, семидесятилетие Вацлава Гавла и ланч для Porsche Cayenne. Компания Kampa Group всегда рада пойти навстречу своему клиенту и предлагает Вам зайти на свои web-странички, где факты из истории компании, фотографии, меню каждого ресторана, а также актуальные новости из мира Kampa Group. www.kampagroup.com. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

25


Style vacation

N

ad hotelovým městečkem Kühtai, stranou od masové turistiky, jsou svahy horských velikánů protkány sítí sjezdovek a moderních lanovek. Díky své poloze v nadmořské výšce 2 020 m.n.m. tady zimní sezona jen tak nekončí. Kühtai je nejvýše položeným rakouským střediskem v údolí Sellraintal. Dokonalý prožitek zažijete v zámeckém hotelu Jagdschloss, kde se o vás bude osobně starat pan hrabě Christian Graf zu Stolberg-Stolberg, kterého pojí příbuzenské vztahy s ministrem zahraniční Karlem Schwarzenbergem. Žádné megastředisko s mnohaposchoďovými hotely, ale malebné městečko v tradičním alpském stylu s 1 600 lůžky pro hosty, ale zato s kapacitou lanovek 17 200 osob za hodinu. Tady ve frontě na lanovku opravdu stát nebudete. Díky své nadmořské výšce a vysoce modernímu zasněžovacímu systému se od listopadu do května může Kühtai honosit nejjistější sněhovou pokrývkou. 37 kilometrů sjezdovek zde začíná v nadmořské výšce, ve které v mnohých oblastech tratě končí. Jistě oceníte, že sjezdovky začínají u hotelů a penzionů, takže si radost z lyžování nebo jiných zimních sportů maximálně vychutnáte. Pokud je libo trochu něco jiného, zkuste 2,5 kilometru dlouhou osvětlenou sáňkařskou dráhu vedoucí od horské chaty Graf Ferdinand Hütte. Tato oblast je také proslavena skialpinismem. Skialpinisté mohou podniknout nejen krátký hodinový výlet, ale i náročný šestihodinový, při němž se dostanou až do výšky 3 000 m.n.m. Habsburskou minulost na Kühtai dokumentuje kouzelný lovecký zámeček Jagdschloss, který se nachází na okraji střediska. Když se sídlo dostalo do rukou rodiny Stolbergů, nastal opět jeho velký rozkvět. Hrabě Karl Stolberg, pravnuk císaře Františka Josefa a císařovny Sissi, přestavěl v roce 1952 lovecký zámeček na hotýlek. Objekt je skutečný klenot pozdní gotiky a baroka. Stěží byste hledali podobnou stavbu s historickou hodnotou v tak velké nadmořské výšce. Pokud dáváte přednost kvalitnímu wellness&spa, doporučujeme Sporthotel Kühtai. V Kühtai neusilují o expanzi, aby lyžaři nebrali středisko útokem. Spíše si přejí, aby zůstalo oblíbeným místem pro dovolené požitkářů a „fajnšmekrů“, kteří ocení rodinnou atmosféru.

Kühtai téměř nadpozemský Únor – Březen 2009 Statuss.cz

27


Almost ethereal Kühtai A

bove the hotel town of Kühtai, away from mass tourism, the slopes of mountain giants are criss-crossed by a network of ski runs and modern ski lifts. Due to its position at an altitude of 2,020 metres above sea level, the winter season does not just suddenly end here. Kühtai is the highest Austrian resort in the valley of Sellraintal. You will experience perfect enjoyment in the Jagdschloss chateau hotel, where you will be personally taken care of by Earl Christian Graf zu Stolberg-Stolberg, who has family connections to Czech Foreign Minister, Karel Schwarzenberg. This is no mega-resort with multi-storey hotels, but a picturesque town in traditional Alpine style, providing 1,600 beds for guests and lifts with a capacity of 17,200 persons per hour. You will really not have to stand in a queue for the lift. Thanks to its high altitude and extremely modern artificial snow-making system, Kühtai can boast of certain snow cover from November to May. The 37 kilometres of ski slopes start at an altitude at which runs in many other areas end. You will certainly appreciate the fact that ski runs begin directly from the hotels and guesthouses, so you may enjoy skiing and other winter sports to their maximum.

28

Statuss.cz Únor – Březen 2009

If you feel like attempting something different, try the 2.5-kilometre long illuminated toboggan run leading from the Ferdinand Graf Hütte mountain chalet. This area is also famous for ski-alpinism. Ski-alpinists can undertake not only a short one-hour trip, but also a demanding six-hour one, during which altitudes of up to 3,000 metres above sea level may be reached. The Habsburg past of Kühtai is documented by the charming Jagdschloss hunting lodge located on the outskirts of the resort. When this seat became the property of the Stolberg family, it once again prospered greatly. In 1952, Karl, Count Stolberg, grandson of Emperor Franz Joseph and Empress Sissi, rebuilt the hunting lodge as a small hotel. This building is a real gem of the late Gothic and Baroque periods. You would hardly expect to find a building of such historical value at such a high altitude. If you prefer a quality wellness centre & spa, we recommend the Sporthotel Kühtai. People in Kühtai do not strive for expansion, thereby avoiding an invasion by hordes of skiers. Rather, they wish this to remain a popular venue for holiday hedonists and epicureans who will appreciate its family atmosphere.


Kühtai… или рай на земле С

еть отелей Kühtai раскинулись среди склонов гор, прошитых лыжными трассами и современными подъемниками. Благодаря своему расположению на высоте 2 020 метров над уровнем моря, зимний сезон здесь длится гораздо дольше. Kühtai самое высокое место в альпийской долине Sellraintal. В замке Jagdschlos Вас окружит заботой сам граф Christian Graf zu Stolberg-Stolberg, родственник министра иностранных дел Чехии Karla Schwarzenberga. Очаровательный городок с уютными отелями на 1 600 мест и пропускной способностью подъемников 17 200 человек в час. Здесь не бывает очередей на фуникулер. Благодаря своему расположению и самой современной системе по производству технического снега с ноября по май курорт обеспечен прекрасным снежным покровом. 37 км спусков здесь начинаются на высоте, где во многих других местах расположен уже финиш. Одной из достопримечательностей курорта является то, что спуски начинаются прямо у порога гостиницы, так что комфорт катания на лыжах здесь действительно максимальный. Любители санок могут прокатиться на 2,5 километровой

освещенной саночной трассе, ведущей от горного шале Graf Ferdinand Hütte. Эта местность также знаменита лыжным альпинизмом. Есть возможность совершить короткий часовой тур или достаточно тяжелый шестичасовой, при котором достигается высота 3 000 метров над уровнем моря. Узнать об истории знаменитой династии Габсбургов можно в охотничьем замке Jagdschloss, который расположен на окраине городка. Когда замок попал в руки семьи Stolberg, он опять расцвел во всем своем величии. Граф Karl Stolberg, правнук императора Франца Иосифа и императрицы Сиси, в 1952 году переоборудовал замок под отель. Объект представляет из себя жемчужину поздней готики и барокко. Если Вы решите побаловать себя wellness&spa процедурами, то к Вашим услугам Sporthotel Kühtai. В Kühtai не ставят цели, чтобы городок заполонили толпы туристов. Скорее здесь присутствует желание, чтобы местечко стало любимым местом для ценителей комфорта, «гурманов» отдыха и сторонников семейных традиций.

Únor – Březen 2009 Statuss.cz

29


Style car

Audi Sportback Concept

V

e světové premiéře představila automobilka Audi v autosalonu v Detroitu koncepční studii s názvem Audi Sportback Concept. Pětidveřový koncept přináší další evoluci charakteristických designových prvků značky Audi a naznačuje směr, jímž se bude designérský jazyk ingolstadtské automobilky v budoucnu vyvíjet. Karoserie konceptu luxusního vozu ve stylu kupé, která je 4,95 m dlouhá, 1,93 m široká a pouze 1,40 m vysoká, zaujme na první pohled velmi progresivním stylingem s dominantní dlouhou zádí. Také použitá technologie představuje pohled za horizont. Audi Sportback Concept pohání třílitrový šestiválec V6 TDI clean diesel, který prakticky zcela eliminuje oxidy dusíku. Agregát již nyní splňuje připravovanou normu EU 6, která nabude platnosti v roce 2014, stejně jako tvrdé emisní limity všech 50 států USA. Díky celé řadě systémů zaměřených na čistý a hospodárný provoz se předpokládaná spotřeba paliva pohybuje kolem pozoruhodných 5,9 litru nafty na 100 km.

30

Statuss.cz Únor – Březen 2009


I

n a world premiere, the Audi car manufacturer introduced its conceptual model, entitled the Audi Sportback Concept, at the Detroit Motor Show. The five-door concept brings a further evolution in the characteristic design elements of the Audi brand and indicates the direction in which the design language of this Ingolstadt car manufacturer will develop in the future. The body of the luxury car in the coupé style - 4.95 meters long, 1.93 meters wide and only 1.40 meters high - will captivate at first sight by its very progressive styling with a dominant long rear. The technology used also presents a peek over the horizon. The Audi Sportback Concept is powered by a 3-litre 6-cylinder V6 TDI clean diesel engine, which practically completely eliminates nitrogen oxides. The aggregate already meets the forthcoming EU 6 standards, which will come into force in 2014, as well as the hard emission limits of all fifty U.S. states. With a wide range of systems designed for clean and economical operation, its estimated approximate fuel consumption is a remarkable 5.9 litres of diesel per 100 km.

М

ировой премьерой на автосалоне в Детройте стала пятидверная Audi Sportback Concept. Кузов «люкс» купе длиной 4,95 м, шириной 1,93 м и при высоте всего 1,40 м. Это технология будущего. Audi Sportback Concept обладает трехлитровым шестивальцевым мотором V6 TDI clean diesel, который практически не выделяет выхлопные газы. Агрегат уже сейчас отвечает нормам, которые только готовятся к утверждению в 2014 году - EU 6. Подобные строгие нормы эмиссии приняты во всех штатах США. Благодаря целой системе, разработанной для чистой и экономичной эксплуатации, предполагаемый расход будет 5,9 л дизельного топлива на 100 км.


A – Arachnofobie neboli strach z pavouků... Přetrvává už od dětství.

B – Barcelona, má srdeční záležitost. Úžasné město, úžasní lidé, úžasné vzpomínky...

C – Cava, lahodné šumivé víno ze Španělska. D – Dokonalost. Podle mne neexistuje.

E – Emancipace. Pokud nepřesáhne určité meze, jsem pro. F – Fantazie. Svět, ve kterém můžeme najít vše, co nám v tom reálném chybí.

G – Gin & Tonik, nejoblíbenější long drink.

H – Humor, zvláště ten inteligentní. Dokáže mě nabít i odzbrojit. Škoda, že se s ním tak často nesetkávám.

CH – Chilli. Čím pálivější, tím lepší.

I – Iluze. Když si žádné neděláte, můžete být ve finále překvapeni jen pozitivně.

J – Jan Saudek. Originální, vitální, uznávaný i haněný – svůj.

K – Kuchařské umění. Ráda se nechám poučit i inspirovat. Pokud se však mohu najíst bez práce, je to dvojnásobné potěšení.

L – Las Vegas. Kdo ho neuvidí, neuvěří. M – Muži...

N – Návody. Nikdy je nečtu a většinou se mi to ani trochu nevyplatí.

Michaela Karabcová PR Manager Sheraton Prague Charles Square Hotel

O – Omyly. Nedílná součást lidského bytí.

P – Psi. Tvorové s vlastní osobností, duší, rozumem... Skvělí přátelé a pomocníci.

Q – Quality neboli kvalita. U zboží si ji můžeme zaplatit, u lidí ji musíme objevit sami.

R – Rodinné zázemí. K nezaplacení.

S – Sheraton, samozřejmě. Pohltil celý můj současný život. T – Telefon. Nezbytná pracovní a komunikační jednotka. Bohužel nahrazuje osobní kontakt častěji, než bych si přála, ale zaplaťpánbůh za něj.

U – Úsilí. Nemá smysl, pokud nevede ke zdárnému konci. V – Vítězství, to je nepřekonatelný pocit. Zvláště, když člověk dokáže zvítězit sám na sebou.

W – Walz. Krásný ladný tanec, nejvíc se mi líbí šaty taneč-

Abeceda

32

Statuss.cz Únor – Březen 2009

nic.

X–X  -tý smysl. Tedy ten, který člověku pomáhá být o krok dál před ostatními. Nezbývá, než se s ním narodit...

Y – Rozcestí...

Z – Zdraví. Člověk ho nevnímá, dokud ho neztratí. Tedy hodně zdraví vám všem!


A – Arachnophobia or fear of spiders... It has lasted since childhood.

B – Barcelona, a matter of the heart. Amazing city, amazing people, amazing memories...

C – Cava, delicious sparkling Spanish wine.

D – Perfection. In my opinion there is no such thing.

E – Emancipation. Unless it exceeds certain limits, I am for it.

F–F  antasy. The world in which you can find everything missing in the real one.

G – Gin & Tonic, the most popular long drink.

H – Humour, especially the intelligent kind, can both recharge and disarm me. What a pity I do not encounter it very often.

CH – Chilli. The spicier the better.

I – I llusion. When you have none, in the end you can only be pleasantly surprised.

J – Jan Saudek. Original, vital, both acclaimed and criticised, himself.

K – Kuchařské umění. Culinary art. I like being taught and inspired. But if I can eat without doing any work, this is double the pleasure.

L – Las Vegas. It has to be seen to be believed. M – Men...

N – Manuals. I never read them and mostly it does not benefit me at all to do so.

O – Omyly. Mistakes. An integral part of human life.

P – Psi. Dogs as creatures with their own personalities, souls, reason... Great friends and aids.

Q – Quality. You can pay for it in goods but you must discover it for yourself in people.

R – Rodinné zázemí. Family background. Priceless.

S – Sheraton, of course. It absorbs my entire present life.

T – Telephone. Necessary work and communication device.

Unfortunately it replaces personal contact more often than I’d wish, but thank God for it.

U – Úsilí. Effort. It is meaningless if it does not lead to a successful conclusion.

V – Victory, this is an unequalled feeling. Especially when one manages to conquer oneself.

W – Walz. Beautiful harmonious dance, I like the dresses of the female dancers best of all.

X – Xth sense. That is the one which keeps us a step ahead of others. One must be born with it...

Y – Rozcestí... Parting of the roads...

Z – Zdraví. Health. One does not appreciate it until losing it. Therefore I wish you all the best of health!

A – Arachnofobie. Арахнофобия, боязнь пауков… c самого детства. B – Барселона – моя любовь. Прекрасный город, прекрасные люди и воспоминания…

C – Cavа, испанское шипучее вино.

D – Dokonalost. Совершенство. Я думаю, что его нет. E – Emancipace. Эмансипация. Если не переходит определенные границы, то я - за. F – Фантазия. Мир, где можно найти все, чего нет в реальной жизни. G – Gin & Tonik. Самый любимый напиток...

H – Humor. Юмор. Тонкий, который может зарядить и вооружить. Жаль, что его мало. CH – Chili. Чили. Чем острее, тем лучше.

I – Иллюзии. Когда их не строишь, можно приятно удивиться.

J – J an Saudek. Оригинальный, живой, авторитетный, проклинаемый, индивидуалист.

K - Kuchařské umění. Искусство готовить. Люблю учиться и экcпериментировать. Но если есть возможность поесть без приложения к этому усилий – это двойная радость. L – Las Vegas. Кто не видел, тот не верит. M – Мужчины…

N – Návody. Инструкции. Никогда их не изучаю и всегда от этого проигрываю. O – Ошибки. Часть нашего бытия.

P – Psi. Собаки. Создания с душой, характером, разумом… Отличные друзья и помощники.

Q – Quality или качество. У товара можно заплатить за него, у людей нужно найти. R – Rodinné zázemí. Семейный очаг. Бесценно. S – Sheraton, само собой. Занимает всю мою теперешнюю жизнь.

T – Телефон. Необходимая коммуникационная вещь. К сожалению, заменяет личные контакты чаще, чем хотелось бы, но хорошо, что он есть.

U – Úsilí. Напряжение. Не имеет смысла, если не ведет к позитивному концу. V – Победа – это непередаваемое ощущение. Особенно, когда это победа над собой. W – Вальс. Прекрасный, гармоничный танец.

X – X-tý smysl. Шестое чувство, которое помогает быть на шаг впереди всех. С ним нужно родиться… Y – Rozcestí... Распутье…

Z – Zdraví. Здоровье. Люди его не ценят, пока не потеряют. Поэтому всем желаю крепкого здоровья! Únor – Březen 2009 Statuss.cz

33


César Ritz

34

Statuss.cz Únor – Březen 2009


Style people

César mezi hotely C

ésar Ritz se narodil jako třinácté a poslední dítě 23. února 1850 v horalské švýcarské rodině. Svůj životní zájem směřoval již od mládí do oblasti hoteliérství, a tak není divu, že mu postupem času začal svět říkat „Král hoteliérů, hoteliér králů“. Slávu si získal vybudováním dvou významných hotelů – hotelu Carlton v Londýně a hotelu Ritz v Paříži, ze kterého později vybudoval řetězec Hotelů Ritz ve velkoměstech po téměř celém světě. César odešel po studiích do švýcarského pohraničního městečka Brig, kde krátkou dobu působil v hotelu Couronne et Poste. Svou hotelovou kariéru ale začal v Paříži, kam se odebral jako sedmnáctiletý mladík. V Hôtel de la Fidélité se postupně vypracoval na vrchního číšníka, ale pracovat ve skutečně prvotřídním podniku začal až v hotelu Voisin. V té době zde působil francouzský kuchař August Escoffier, právě vycházející hvězda ve francouzské gastronomii, se kterým se César spřátelil. Stali se nerozlučnou dvojicí spolupracovníků, kteří si navzájem radili a pomáhali a jejich rodiny se intenzivně stýkaly po celou dobu jejich života. Svůj podíl na Césarově úspěchu měl i August, jelikož mu pomáhal s gastronomií v jeho hotelech, kde i nějakou dobu sám působil jako šéfkuchař. Augustovu kuchyni proslavil např. Melba toast, připravený pro australskou operní zpěvačku Helen Porter Mitchell v roce 1897, která ze zdravotních důvodů držela dietu. Celé kouzlo sendviče spočívá v jeho křehkosti a tenkosti. Nejčastěji je servírován k polévkám nebo salátům, lehce potřen sýrem či paštikou, vyroben z lehkého opečeného toastového chleba. Ve svých 38 letech se Ritz oženil s Alsasankou Marií Louis Beckovou a stal se manažerem hotelu Savoy v Londýně. Pár let předtím ještě otevřel vlastní restauraci nazvanou Tři bratři z Provence, v níž se scházela smetánka. Ritz si zde osvojil tzv. fine English way of living a seznámil se s mnoha zahraničními hosty, což mu později pomohlo v jeho podnikatelských iniciativách. Od r. 1874 začal César Ritz nejprve v domovském Švýcarsku s podnikatelskými aktivitami jako vedoucí restaurací v hotelech zaměřených na nejbohatší klientelu, např. Grandho-

tel a Victoria v Nice, Grand Hotel v Locarnu nebo hotel National v Lucernu. V letech 1880 až 1888 byl César Ritz manažerem v restauracích v Lucernu a Grand Hotelu v Monte Carlu, kde působil jako šéfkuchař jeho přítel Auguste Escoffier. Ritz byl dokonce tak podnikavý, že při svém lázeňském pobytu v Baden Badenu, kam přijel původně relaxovat a odpočívat, převzal restauraci v Maison de la Conversation a učinil z ní centrum světového života v těchto lázních a zároveň vedl dočasně i hotel Minerva, a tak vytvořil z ospalých lázní místo, kam se začaly sjíždět světové celebrity. Ritzovi nelze upřít, že pracoval tvrdě, ale stále se mu nepodařilo vybudovat luxusní hotel se vším všudy podle vlastních představ. Vrchol přišel až v roce 1898, kdy skoro v padesáti letech otevřel César Ritz v Londýně hotel Carlton a první hotel Ritz na Vendômském náměstí v Paříži. Těmto úspěchům ale předcházelo ještě dlouhé období obrovského pracovního nasazení. Před osmi lety (r. 1890) založil César Ritz současně se svými přáteli společnost nazvanou Ritz Hotel Development Company v čele s princem z Walesu, pozdějším králem Eduardem VII. Společnost otevřela první hotel, nazvaný Grand Hotel, v Římě a jeho architektem byl sám Ritz. Dobový hotel byl velmi luxusně vybaven a nabízel návštěvníkům neobvyklou věc, a sice koupelnu v každém apartmánu, čímž si hotel vydobyl své místo především mezi horní vrstvou společnosti. Když konečně Ritz dosáhl svého snu tím, že si otevřel vlastní hotely, stal se úspěšným, známým, obdivovaným a respektovaným podnikatelem po celém světě, neunesl tíhu pracovního tempa a nervově se zhroutil. Své podnikání předal své manželce Marii Louise, odešel do ústraní a 16 let se léčil na různých klinikách pro nervově choré. Zemřel před 90 lety, 24. října 1918 v Küsnachtu nedaleko Lucernu, a byl pohřben ve své rodné vesnici. Dodnes se hovoří o tzv. Ritzově filozofii, která spočívá v pečlivě vybrané architektuře, dokonalé péči o každého hosta, intuici pro změny ve společnosti a trendech, luxusní a kreativní kuchyni. Hotely Ritz jsou stále oblíbené mezi slavnými osobnostmi a celebritami z celého světa.

hoteliér César Ritz Únor – Březen 2009 Statuss.cz

35


Hotel Ritz, Paris

36

Statuss.cz Únor – Březen 2009


Style people

Caesar among hotels - hotelier César Ritz

C

ésar Ritz was born on 23rd February 1850, the thirteenth and last child in a Swiss mountain family. From his youth, he directed his life’s interest towards the field of hotel-keeping, so it is no wonder that over time the world began to call him the “King of Hoteliers, Hotelier to Kings”. He gained fame by building two major hotels - the Carlton Hotel in London and the Ritz Hotel in Paris, from which he later developed the Ritz chain of hotels in practically every major city worldwide. After his studies, César left for the Swiss border town of Brig, where for a short time he worked in the Couronne et Poste Hotel. However, he started his hotel career in Paris, where he went as a seventeen-year-old youth. In Hôtel de la Fidélité he gradually reached the position of Head Waiter. However, his actual firstclass enterprise was when he began to work in the Voisin Hotel. César befriended the French chef, Auguste Escoffier, a rising star in French gastronomy, who was working there at the same time. They became a permanent couple of co-workers who advised and helped each other and their families and who kept in close contact throughout their lives. Auguste also contributed to César’s success because he assisted with the gastronomy in his hotels, where for some time he worked as a chef. Auguste’s cuisine became known, among others, for the Melba toast, prepared for the Australian opera singer, Helen Porter Mitchell in 1897, who was on a diet for health reasons. The whole magic of the sandwich lies in its fragility and thinness. It is made of lightly toasted bread, most often served with soups or salads, thinly spread with cheese or pâté. At 38 years of age, Ritz married Marie-Louise Beck, and became Manager of the Savoy Hotel in London. A few years earlier, César had opened his restaurant, Three Brothers from Provence, where the cream of society met. Ritz mastered the so-called fine English way of living there and met many foreign guests, which later helped him in his business initiatives. In 1874 César Ritz started first business activities in his native Switzerland as the Director of restaurants in hotels aimed at the wealthiest clientele, such as the Grandhotel and Victoria in Nice, the Grand Hotel in Locarno and the National Hotel

in Lucerne. From 1880 to 1888 César Ritz was the Manager of restaurants in Lucerne and the Grand Hotel in Monte Carlo, where his friend Auguste Escoffier worked as a chef. Ritz was even so enterprising that during his spa stay in Baden Baden, where he originally had come to relax and rest, he took over the restaurant in the Maison de la Conversation, making it the centre of international spa society. He also temporarily managed the Minerva Hotel, and thus created from the sleepy spa a place visited by international celebrities. It cannot be denied that Ritz worked hard, but he still failed to build a luxury hotel with absolutely everything according to his own ideas. The peak came only in 1898 when, almost in his fifties, César Ritz opened the Carlton Hotel in London and the first Ritz Hotel in Place Vendôme in Paris. However, these achievements were preceded by long periods of huge work commitments. Eight years before (in 1890) César Ritz, together with his friends, founded the company called the Ritz Hotel Development Company, headed by the Prince of Wales, later King Edward VII. This company opened its first hotel in Rome - the Grand Hotel - and the architect was Ritz himself. This period hotel was extremely luxurious and offered visitors an unusual attraction, namely a bathroom in every suite, which gained the hotel its place particularly among the upper crust of society. When Ritz finally achieved his dream of opening his own hotels, becoming a successful, well-known businessman, admired and respected around the world, he could not stand the burden of the pace of work and had a nervous breakdown. He passed his business on to his wife, Marie-Louise, went into seclusion and for 16 years received treatment at various clinics for mentally ill patients. He died 90 years ago, on 24th October 1918 in Küsnacht near Lucerne and was buried in his native village. To this day, we speak about the philosophy known as the Ritz Philosophy, which consists of carefully selected architecture, excellent care of every guest, luxury and creative cuisine, and intuition for changes in society and trends. Ritz Hotels are still popular among famous personalities and celebrities throughout the world. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

37


Style people

Император отельной индустрии César Ritz

C

ésar Ritz родился 23 февраля в Швейцарии и был тринадцатым ребенком в семье. Уже начиная с малых лет его сильно интересовало все, что связано с отелями, поэтому нет ничего удивительного, что со временем он стал профессионалом в этом деле и о нем стали говорить не иначе как «Король отелей, или отель для королей». Первый успех пришел после открытия отелей Carlton в Лондоне и Ritz в Париже. Это уже позже будет целая сеть Hotel Ritz. А начиналось все... После учебы César переехал в швейцарский пограничный город Brig, где недолго проработал в отеле Couronne et Poste. Свои главные шаги в карьере он начинал в Париже в 17 лет. В Hôtel de la Fidélité он занимал уже позицию старшего официанта, но работа в действительно роскошных отелях началась с Voisin. В это же время здесь творил французской повар August Escoffier, восходящая звезда гастрономии, с которым César очень подружился. Они часто советовались, оказывали друг другу помощь, их семьи собирались вместе. Своему успеху César во многом обязан Augustu, который помогал ему с организацией кухни в отелях, где некоторое время и сам работал шеф-поваром. Augustа прославил, например, Melba toast, приготовленный однажды для австралийской оперной певицы Helen Porter Mitchell в 1897 году. Все волшебство тоста заключалось в его хрупкости и низкокалорийности. Это поджаренный кусочек хлеба с небольшим количеством сыра или паштета. Чаще всего его потом подавали к супам или салатам. В возрасте 38 лет Ritz женился на Marie Louis Beck, и в это время он уже работал менеджером в лондонском Savoy. За несколько лет до этого он открыл свой ресторан Три брата из Прованса, где собиралось все светское общество Лондона. Им была в совершенстве освоена так называемая fine English way of living. Ritz познакомился со многими влиятельными людьми. В будущем эти связи помогут ему в его бизнесе. С 1874 года Ritz занимает высокую должность управляющего в отелях для самых требовательных клиентов, в родной Швейцарии Grandhotel и Victoria в Ницце, Grand Hotel в Локарне и

38

Statuss.cz Únor – Březen 2009

National в Люцерне. Во время его службы в Монте Карло в Grand Hotel работал шеф-поваром и его друг August Escoffier. Ritz был настолько деятельным человеком, что однажды во время отдыха в Баден Бадене, взял на себя ведение дел в ресторане Maison de la Conversation и тут же превратил это место в центр мировой светской жизни. Благодаря ему, сонный курортный городок стал популярным местом отдыха звезд кино и светской публики. Вершина его карьеры пришлась на 1898 год, когда он в пятидесятилетнем возрасте открыл в Лондоне отель Carlton и первый отель Ritz на площади Vendôm в Париже. Этому успеху предшествовал долгий период упорного труда – восемью годами раньше (1890), вместе со своими приятелями, César Ritz создал Ritz Hotel Development Company, которую возглавил принц Уэльский, позже ставший королем Эдвардом VII. Компания открыла первый отель Grand Hotel в Риме, его архитектором выступил сам Ritz. Отель по тем временам был оснащен по последнему слову техники и, естественно, класса «люкс». Гостям предлагалась новинка – ванная комната в каждом номере, и это сделало его очень популярным среди богатых людей со всего света. Когда Ritz наконец-то осуществил свои мечты, открыл собственные отели, стал успешным, известным, уважаемым, вызывающим восхищение во всем мире человеком, он не смог справиться с динамикой в бизнесе и заработал серьезный нервный срыв. Тогда руководство он передал своей жене Marie Louise, а сам ушел в отставку. Почти 16 лет он проходил лечение в различных клиниках, специализирующихся на нервных заболеваниях. 24 октября 1918 года, 90 лет назад, César Ritz умер в Küsnacht, недалеко от Люцерны и был похоронен в своей родной деревушке. Но он оставил миру философию Ritz, в основе которой лежат постулаты гостиничного бизнеса – грамотная архитектура, исключительная забота о каждом госте, быть в курсе и быстро реагировать на изменения в мировых тенденциях и, конечно же, креативная кухня.


Hotel Ritz, Paris


Style health

Živá voda

Příroda darovala lidstvu čisté vodojemy, vzduch a léčivý přirozený elektromagnetický fón vyzařovaný kosmem a světem rostlin. Ale tento fón se dusí různými technickými katastrofami, elektromagnetickými impulsy vysokonapěťových tratí elektrického vedení, mocného rádia a televizních vysílačů, městskou a meziměstskou elektrickou dopravou, různým stacionárním elektrickým zařízením. Zvláštní nebezpečí toto záření představuje pro děti, těhotné ženy a také pro lidi s onemocněním centrální nervové soustavy, hormonálního a cévního systému.

H

Centrum Altimed Neklanova 19 128 00 Praha 2 Tel.: +420 736 703 003 E-mail: zasenko@volny.cz www.altimed-group.cz

40

Statuss.cz Únor – Březen 2009

lavní úlohu v energo-informačních procesech na zemi hraje voda. A není to náhoda. Vědci tvrdí, že život na planetě se zrodil z vody. Možná proto živé organizmy od améby až po člověka obsahují od 65 do 98% vody. Na účet molekul vody připadá více než 90% celé hmoty buňky. Životně důležité pro náš organizmus je doplňování vodou. Nicméně ne každá voda je stejně dobrá. Kvalita vody záleží na jejím okysličování a na parametrech redukce (OVP). Čím je vyšší OVP, tím je voda «kyselejší» a má lepší schopnost bourat mezibuněčné spojení – a naopak čím níže OVP, tím je větší redukční vlastnost vody. Strukturovaná voda má nízké OVP a dobře se vstřebává do organizmu. V současné době je jedním z nejzávažnějších problémů medicíny hledání efektivních prostředků boje proti virům, bakteriím, plísňovým onemocněním a také hledání leků schopných potlačovat mikroby odolné antibiotikům. V současné době jsou mikrobi odolní i proti některým moderním lékům. Pro zánik mikrobní buňky je třeba zablokovat alespoň jeden z fermentů cytoplazmatické buněčné membrány. Strukturně upravená voda může zablokovat většinu takových fermentů, a tím bakterii zneškodnit. Strukturně upravená voda kladně ovlivňuje životní pochody v organizmech lidí i zvířat. Proto se užívá při léčbě žaludečních vředů, dvanácterníku, chronické gastritidy, při onemocněních prostaty, močových

cest aj. Je prokázáno, že strukturovaná voda má schopnost zvyšovat imunitu. Také se jejím vlivem zvyšuje makrofágní činnost, stimulují imunitní reakce a kmenové buňky. Strukturovaná voda značně zvyšuje specifickou ochranu organizmu člověka, která je obzvlášť důležitá při nízké imunitě jedince. Podle názoru držitele Nobelové ceny, doktora Roberta Sejnera, „vliv strukturované vody na organizmus člověka při každodenním požití je podoben zisku druhého imunitního systému“. Není-li vám lhostejná vaše budoucnost a budoucnost vašich dětí, začnete pozvolna používat aktivovanou vodu, tj. lok strukturované vody za pomoci zařízení „Aqvaactivator“ společnosti INOMED. Praxe ukázala, že denní příjem 200 ml strukturované vody čistí, detoxikuje, regeneruje a omlazuje organizmus při těchto onemocněních a poruchách:

• onemocnění žlučníku • zubní kámen • poruchy výměny látek a obměny solí • patologie kostní soustavy a artritidy • špatné čištění cév, zejména při čerstvých aterosklerotických příznacích • hypertenze a onemocnění srdce • zvýšený stav cholesterolu • problémy žaludečně-střevní soustavy (vředy, zácpa, nadýmaní apod.) • nesprávné čištění ledvin (od kamínků a toxinů) • strukturně upravená voda pomáhá rychlému odvádění těžkých kovů, brání vlivu EMI a radiace. Rovněž byly registrovány případy zpomalení dělení rakovinových buněk a růstu nádorů. Doporučujeme používat aktivní vodu při cukrovce, alergických reakcích, problémech s prostatou, gynekologických onemocněních a nemocech močové soustavy či při klimakteriu. Strukturovaná voda zvyšuje životní tonus, „nabíjí“ buňky organizmu, což se hned projevuje v lepší barvě pleti, lesklých vlasech a vypnuté pokožce. Podrobné informace v centru INOMED na adrese: Neklanova 19, Praha 2, nebo na tel.: +420 736 703 003.


Ing. Andrey Zasenko MBA ředitel Altimed group s.r.o.

Живая вода

Природа подарила человечеству чистые водоемы, воздух и целебный естественный электромагнитный фон, излучаемый космосом и растительным миром. Но этот фон подавляется техногенными электромагнитными импульсами высоковольтных линий электропередач, мощного радио и телевизионных передатчиков, городским и междугородным электрическим транспортом, различными стационарными электроустановками. Особую опасность эти излучения представляют для детей, беременных женщин, а также для людей с заболеваниями центральной нервной, гормональной и сердечно-сосудистой системы.

В

едущую роль в энергоинформационных процессах на земле играет вода. И не случайно. Ученые утверждают, что жизнь на планете зародилась в воде. Возможно, поэтому живые организмы – от амебы до человека – включают в себя от 65 до 98% воды. На долю молекул воды приходится свыше 90% всей массы клетки. Жизненно важным для нашего организма является пополнение водой. Однако не каждая вода одинаково полезна. Качество воды зависит от ее окислительновосстановительных параметров (ОВП). Чем выше ОВП, тем вода “кислее” и способнее разрушить межмолекулярные связи и наоборот, чем ниже ОВП, тем выше восстановительные свойства. Структурированная вода обладает низким ОВП и хорошо усваивается организмом. В настоящее время одной из острейших проблем медицины является поиск эффективных средств борь-

бы с вирусами, бактериями, грибками, способных подавлять антибиотикоустойчивые формы микробов. Сейчас некоторые из них приобрели устойчивость к даже суперсовременным антибиотикам. Для того, чтобы вызвать гибель микробной клетки, достаточно блокировать хотя бы один фермент, удерживаемый цитоплазматической мембраной. Структурированная вода может заблокировать большинство таких ферментов и вызвать его неминуемую гибель. Структурированная вода положительно влияет на процессы жизнедеятельности человека и животных. Поэтому она оказывается полезной при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита, энтероколита, при болезни Крона, уретритах, простатитах и циститах различной этиологии. Доказано, что структурированная вода обладает иммуномодулирующими свойствами. Отмечено повышение макрофагальной активности, стимуляция гуморальных иммунных реакций и стволовых клеток. Структурированная вода значительно повышает специфическую защиту организма человека, что особенно важно при низкой иммунной активности организма. По мнению лауреата Нобелевской премии доктора Роберта Сейнера “действие структурированной воды на организм человека при ежедневном приёме напоминает приобретение человеком второй иммунной системы”. Если Вам не безразлично ваше будущее и будущее ваших детей начните с малого – с глотка структурированной воды с помощью аппарата “Аqvaactivator” компании INOMED. Практика показала, что ежедневный

прием 200 мл. структурированной воды выполняет функцию очистки, дезинтоксикации, регенерации и омоложения организма.

• При желчекаменных болезнях и зубном камне • При нарушениях обмена веществ и выведению солей • При патологиях двигательного аппарата и артритах • При чистке сосудов, особенно при свежих атеросклеротических бляшках • При гипертонии и ишемической болезни сердца, повышенном холестерине • При проблемах желудочнокишечного тракта (язва, запоры, колиты и т. д.) • При очистке почек от камней и токсинов в целом • Помогает быстрому выведению тяжелых металлов, защищает от воздействия ЭМИ и радиации. Также были зарегистрированы случаи замедления размножения раковых клеток и роста опухолей Мы рекомендуем применение активной воды при сахарном диабете, аллергиях, проблемах предстательной железы, мочевых путей и гинекологии, а также во время климактерических нарушений у женщин. Структурированная вода повышает жизненный тонус на всех уровнях, “заряжая” все клетки организма, что сразу же отражается на вашей внешности: цвете лица, блеске волос, тонусе кожи. Более детальную информацию можно получить в консультационном центре INOMED по адресу Neklanova 19, Praha 2, или по тел.: +420 736 703 003. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

41


Naučit se anglicky? Žádný problém! Jazyková škola LITE se specializuje na výuku angličtiny. Do Čech přinesla moderní vyučovací know-how, které se zaměřuje na mluvení a aktivní znalost jazyka. Díky této speciální metodice výuky se může i začátečník dostat velmi rychle na pokročilou úroveň jazyka.

Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky LITE, Evy Řehořové. Paní ředitelko, proč jste se rozhodli pro netradiční způsob výuky? Mnoho lidí se učí anglicky řadu let, někdy i pět nebo deset, a přesto stále nemluví. Možná jsou schopni používat angličtinu pasivně, ale když v životě dojde na mluvení, mají skutečný problém. S tím se potýká více než 80% lidí. Problém ale většinou není v lidech, problém je v tom, jak se cizí jazyky vyučují. Rozhodli jsme se to změnit.

V čem se výuka v LITE liší od ostatních jazykových škol? Myslím, že na mnoha školách věnují hodně pozornosti gramatice, studenti až příliš často pracují s knihou, vyplňují gramatická cvičení, učí se definice, gramatické názvy a to vše vede k pasivním znalostem… Nejen že je tento způsob pro studenty velmi obtížný, ale také to člověka otráví. Proto je tolik lidí, kteří s angličtinou začnou a brzy ji také opustí. Nebo začínají znovu a znovu, ale vlastně jsou věčně na začátku. Studenti v kurzech LITE oproti tomu během vyučující hodiny až 80% času skutečně mluví anglicky. Nejde však o ledajaké mluvení, jde o propracovaný systém, při němž si studenti budují aktivní slovní zásobu i větnou skladbu. Důležité je, že vše, co se studenti učí, také dostatečně procvičují. Jenom tím totiž mohou získat skutečnou schopnost mluvit a pohotově reagovat.

Za jak dlouho se touto metodou mohu naučit anglicky? Úplný začátečník se může dostat na pokročilou úroveň za necelý rok. Pokud již máte nějaké znalosti, obvykle je to otázka několika měsíců. Často k nám chodí i lidé, kteří se učili řadu let a jsou již schopni číst, psát i porozumět, ale sami nemluví. Těm mnohdy stačí jen pár měsíců k tomu, aby se rozmluvili. Máte speciální požadavky na učitele? Ano. Každý učitel absolvuje odborné školení, aby dokázal učit naši metodou a zároveň také pracovat se třídou, zaujmout studenty, příjemným způsobem udržet disciplínu a motivovat. Kromě toho jsou všichni lektoři vyškoleni také k tomu, aby dokázali

42

Statuss.cz Únor – Březen 2009

rozpoznat a zvládnout překážky, na něž studenti mohou při studiu jazyka narazit, díky čemuž se pak studium stává efektivnější a pro studenty snazší.

Učí u Vás rodilí mluvčí? Pokud nemluví vůbec česky, tak ne, nebo je dáváme jen do nejvyšších úrovní. Většina našich lektorů jsou však Češi, kteří žili nějakou dobu, někdy i řadu let, v zahraničí. Studenti to vítají. Takový učitel má totiž dostatečné zkušenosti s praktickým používáním angličtiny a zároveň je schopen cokoli studentům vysvětlit, je-li třeba. Česká národnost však není pro učitele podmínkou. Požadavkem je pouze komunikativní znalost češtiny. Máme například výborné učitele z Ruska nebo Arménie.

Mohou se u Vás naučit anglicky i lidé, jejichž rodným jazykem není čeština? Ano. Stačí, když mají slušnou komunikativní znalost češtiny. Úspěšně u nás studují např. lidé z Ukrajiny, Ruska nebo Chorvatska, kteří již nějakou dobu žijí v Čechách.

Jaké výsledky mají Vaši studenti? Jsou spokojeni? To bych asi neměla hodnotit já, ale spíše naši studenti… (smích). Rozhodně ale mohu říci, že pokud se člověk učí touto metodou, má téměř jisté, že uspěje, protože to je přirozený způsob, jak se naučit jazyk. Potvrzuje to i mnoho pozitivních reakcí od našich klientů. Mnozí z nich se snažili naučit anglicky na mnoha školách, ale uspěli až u nás. Někteří naši studenti se dokonce sami stali lektory anglického jazyka. Jak dlouho škola existuje? LITE existuje v Čechách dvanáctým rokem. První škola byla založena v Praze v roce 1997. Dnes máme v Čechách celkem 14 poboček.

Prozradíte nám, co znamená název LITE? Určitě, to není vůbec tajemství (smích). Název LITE je vlastně složený z počátečních písmen anglických slov: Life Improvement Through Education, což v překladu znamená Zlepšování života prostřednictvím vzdělávání.


Style education

Хотите говорить по-английски? Без проблем! Подробно о методе и школе нам рассказала директор, госпожа Eva Řehořová. Почему был выбран этот нетрадиционный метод обучения? Большое количество людей изучают язык годами, но все равно не умеют на нем разговаривать. Возможно, они пользуются языком пассивно, но когда дело доходит до диалога, то сразу возникает проблема. Это касается почти 80% людей. И проблема по большей части не в самих людях, а в том, как преподается иностранный язык. Мы решили это радикально изменить. Чем же отличается обучение в вашей школе? Я думаю, что в других школах слишком много времени уделяется грамматике, студенты постоянно работают с текстами, заучивают наизусть грамматические правила и названия, все это ведет к пассивным знаниям… Это не только сложный способ обучения, но еще и нудный. Поэтому многие люди, начиная учить язык, быстро это занятие бросают. А потом начинают опять и опять и, в результате, вечно находятся на уровне начинающих. Студенты школы LITE на уроках 80% времени разговаривают по-английски. При этом речь не идет об обычных диалогах, это детально разработанная система, которая не только расширяет словарный запас, но и обогащает знанием грамматических сочетаний. Важно и то, что все знания, которые студенты получают, закрепляются на практике, только так можно научиться говорить и быстро реагировать. За какое время можно научиться по вашему методу говорить? Совершенно новичок выходит на средний уровень меньше, чем за год. Если вы уже обладаете какими-то знаниями, то это вопрос нескольких месяцев. Очень часто к нам приходят люди, которые изучают английский язык несколько лет, хорошо знают грамматику, умеют писать и читать, но не умеют разговаривать. Они тратят пару месяцев на то, чтобы «разговориться».

Языковая школа LITE специализируется на преподавании английского языка. Школа принесла в Чехию собственную методику преподавания, которая ориентирована на активное знание и умение говорить. Благодаря этому современному know-how даже начинающий ученик очень быстро достигает уровня активного пользователя языка. чтобы освоить наш метод, также учится работать с классом, поддерживать приятную атмосферу и давать мотивацию студентам. Кроме этого, они обучаются умению распознавать проблемы отдельных людей и находить способы их преодоления. Благодаря всему этому, наш способ обучения очень эффективный. Преподают ли у вас носители языка? Если совсем не умеют говорить по-чешски, то нет или они могут учить только классы с высоким уровнем. Большая часть учителей – чехи, которые жили несколько лет заграницей. Студентам это нравится. Такой преподаватель обладает достаточным знанием разговорного языка и в случае необходимости может объяснять некоторые непонятные моменты студентам. Но национальность для нас не главное. У нас есть прекрасные учителя из России и Армении. Могут ли у вас обучаться люди, для которых чешский язык не является родным? Конечно. Достаточно, чтобы студент неплохо знал чешский разговорный язык. У нас успешно учатся украинцы, русские, хорваты, которые некоторое время прожили в Чехии.

Каковы результаты ваших студентов? И довольны ли сами студенты своими результатами? Ну не мне судить… скорее надо спросить у самих студентов (смеется). Что могу утверждать совершенно точно, это то, что если человек обучается по нашему методу, то гарантированно будет иметь успех, потому-что это естественный способ обучения. Это подтверждают позитивные отзывы о нас. Некоторые наши студенты даже сами стали преподавать язык. Как долго существует Ваша школа? LITE уже двенадцать лет, первое отделение было открыто в Праге в 1997 году, сегодня у нас 14 отделений.

Какие специальные требования Вы предъявляете своим учителям? Каждый учитель проходит специальную подготовку,

Что подразумевает название LITE? …Это не тайна. Это аббревиатура из английских слов Life Improvement Through Education, что означает “Лучшая жизнь через знания”.

Efektivní způsob výuky v LITE si můžete sami vyzkoušet. Navštivte ukázkovou hodinu angličtiny v LITE. Pro rezervaci míst volejte: +420 222 241 500. www.lite.cz

Эффективный способ обучения языку Вы можете испытать на себе. Посетите открытый урок в LITE. Для резервации звоните: +420 222 241 500. www.lite.cz Únor – Březen 2009 Statuss.cz

43


Style beauty LPG Systems uvádí novinku Cellu M6 Keymodule [2] S

Cellu M6 Keymodule [2] S v sobě skrývá sloučení dvou unikátních technologií: „LipomassageTM a LiftmassageTM“ LipomassageTM od Endermologie je nejmodernější technologie pro štíhlou a pevnou postavu bez celulitidy. Zaručuje zeštíhlení bez chirurgického zákroku!

Lipomassage stimuluje fibroblasty (zpevnění pokožky), rozbíjí uložené tukové zásoby (vyhlazení celulitidy), aktivuje lipolýzu (štěpení a uvolňování tuků). Za pouhých 8 sezení je možné přeformovat Vaše tělo s dlouhotrvajícím efektem. LiftmassageTM od Endermologie je tajemství mladší a pevnější pleti bez použití injekcí nebo plastických operací!

Lifmassage podporuje tvorbu kolagenu a elastinu, dodává 100% přirozený a pevný vzhled pleti a dekoltu. Tato technologie byla speciálně vyvinutá k tomu, aby zabránila a zpomalila proces stárnutí pleti. Zanechává Vaši pleť hladkou a bez vrásek. Za takovou krátkou dobu, jako jsou 4 sezení, můžete očekávat liftingový efekt. Ošetření obličeje a těla zkombinované v jedinečné verzi Cellu M6 Keymodule [2] S pro dokonalou krásu.

LPG Systems представляет новинку Cellu M6 Keymodule [2] S Cellu M6 Keymodule [2] S это слияние двух уникальных технологий: „LipomassageTM и LiftmassageTM„

Výhradní distributor ČR a SR BLICK s. r. o. Janáčkovo nábřeží 7 150 00 Praha 5 Tel.: +420 257 317 327, +420 724 363 639 www.liftmassage.cz, www.blick-beauty.cz, Salony: Salon krásy a zdraví MIRACLE Janáčkovo nábřeží 7 150 00 Praha 5 Tel.: +420 257 317 326, +420 724 363 738 www.miraclespa.cz INCANTO specializované studio krásy a zdraví Korunní 810/104 (Korunní Dvůr) Praha 10 Tel.: +420 731 007 707 www.studioincanto.cz

44

Statuss.cz Únor – Březen 2009

LipomassageTM от Endermologie является самой современной технологией для стройной и крепкой фигуры без целлюлита. Гарантирует стройность без всякого хирургического вмешательства!

Lipomassage стимулирует фибробласт (укрепление кожи), разбивает отложенные жировые запасы (уничтожение целлулоид), активизирует липолиз (расщепление и выделение жиров). Всего лишь за 8 сеансов можно сформировать Ваше тело на довольно длительный период. Liftmassage TM от Endermologie - это секрет молодой и упругой кожи без инъекций и пластических операций!

Liftmassage способствует образованию коллагена и эластина, делает на 100% естественной и упругой кожу лица и декольте. Эта технология была специально разработана для предотврашения и замедления процесса старения кожи. Делает Вашу кожу гладкой и избавляет от морщин. За короткое время, всего за 4 сеанса, можно уже наблюдать эффект подтянутой кожи.

Уход за лицом и телом в замечательной комбинации Cellu M6 Keymodule [2] S для самой безупречной красоты.


Alpha Led Oxy Light Spa lázeňská kapsle revoluce v regeneraci organismu

Alpha Led Oxy Light Spa революционная капсула для регенерации организма

Tato kapsle Vám umožňuje nastavit 18 programů, mimo jiné relaxaci, snížení hmotnosti, doplnění energie, úlevy od bolesti, tělové zábaly, masáž, péči o pleť, spánek, rozjímání a detoxikaci. Uvolníte se a zregenerujete, zredukujete tlak, zvýšíte krevní oběh, detoxikace těla, zredukujete celulitidu, ulehčíte bolest, zlepšíte váš spánek, tedy kompletně pečujete o své zdraví.

Эта революционная капсула имеет 18 разных программ релаксация, снижение веса, насыщение энергией, облегчение болевого синдрома, обертывания тела, массаж, забота о коже, здоровый сон, гармония и детоксикация. Процедура не только позволит вам расслабиться, но и избавит от лишних килограммов, улучшит кровообращение, уменьшит целлюлит, облегчит боль, улучшит ваш сон, т.е. комплексно позаботится о вашем здоровье.

Představujeme vám novou metodu ošetření 21. století, kompletní relaxaci pomocí Alpha LED Oxy Light Spa.

Alpha LED Oxy Light Spa spojuje intenzivní LED světelnou terapii se suchým teplem a vibrační masáží. Je to jednoduchá a silná podpora pro efektivní ztrátu hmotnosti. Zažijte to nejlepší, nechte se rozmazlovat luxusem. Ponořte se do Alpha LED Oxy Light Spa lázeňské kapsle a zjistíte, že jste omládli.

Moderní kapsle od Sybaritic nabízí také ošetření celého těla kyslíkem. Kyslík tvoří 21% z vzduchu, který dýcháme, čistý kyslík má osvědčené schopnosti proti stárnutí, regeneruje a vyhlazuje pleť i pokožku celého těla.

Представляем вам методику 21 века заботы об организме, комплексную релаксацию Alpha LED Oxy Light Spa.

Alpha LED Oxy Light Spa соединяет в себе интенсивную LED световую терапию с сухим теплом и вибрационным массажем. Это простая, но действенная методика для снижения веса. Испытайте на себе самое лучшее, побалуйте себя. Погрузитесь в Alpha LED Oxy Light Spa и сбросьте пару лет.

Современная spa-капсула от Sybaritiс также предлагает процедуру обогащения кислородом всего тела. Кислород содержит 21% воздуха, которым мы дышим. Чистый кислород имеет способность омолаживать организм, восстанавливать и разглаживать кожу лица и тела. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

45


Od srdce k srdci ento svátek lásky není oficiální a je naším dědictvím z minulých staletí. Ale nic z toho neovlivňuje jeho popularitu. Lidé ze všech koutů světa ho slaví, nehledě na státní režim, náboženství a geografickou polohu. 14. únor – den dárků a vyznání lásky. Říká se, že první «valentýnku» napsal vévoda z Arku v roce 1415. Bylo to během jeho pobytu na vězeňské samotce, kde začal psát milostné dopisy vlastní ženě Charlez. Je-li to pravda, těžko říct. Ale vévoda byl bezesporu ctihodný člověk, neboť trávil čas užitečně a k radosti své milované. Největší rozkvět zažil svátek v XVIII. století. Právě v této galantní době se založila tradice psaníček s vyznáním lásky, nabídek k sňatku či vtipných dopisů. Zkrátka psát dle sebe a nekupovat to, co již kdosi napsal na hezkých lesklých srdíčkách-pohledničkách, jak se dělá dnes. Ručně psané objevy působí tak silně, že to nelze srovnat s masovými šablonami. Předmět zbožňování určitě ocení takovéto poselství a uchovává jej jako památku něžného a jasného citu.

T

Heart to heart his holiday of love is not official and it is our legacy from past centuries. But this does not affect its popularity. People from all corners of the world, regardless of state, regime, religion or geographic location, celebrate it. 14th February – the day of gifts and confessions of love. It is said that the first «Valentine’s greeting» was written by the Duke of Ark in 1415. It was during his solitary confinement in prison when he started to write love letters to his own wife, Charlez. If this is true, it is hard to tell. But the Duke was certainly an honourable man, since he spent his time usefully and to the joy of his beloved. The biggest blossoming the holiday experienced was in the 18th century. It was just during this gallant time that the tradition of letters with confessions of love, offers of marriage and witty letters was established. Simply speaking, to write for oneself and not to buy what someone else has already written on nice shiny hearts-postcards, as is done today. Handwritten discoveries are so powerful that they cannot be compared with mass templates. The object of adoration will definitely appreciate such a message and will keep it as a memento of a tender and true emotion.

T

От сердца к сердцу тот праздник любви ООН не установлен. И вообще достался нашему веку по наследству от минувших столетий. Но от этого он не менее любим, и отмечается во всех странах мира, независимо от государственного строя, вероисповедания и географического положения. 14 февраля - день получения и отправления признаний в любви. Считается, что самую первую «валентинку» написал герцог Орлеанский Чарльз в 1415 году. Будучи в тюрьме, в одиночной камере, он стал писать любовные послания собственной жене. Так ли это на самом деле теперь сказать трудно. Но герцог бесспорно заслуживает нашего уважения. Провел время заточения с пользой и удовольствием для любимой. Наибольшего же расцвета культура «валентинок» достигла в XVIII веке. Именно в эту галантную эпоху появилась традиция писать признания в любви, предложения руки и сердца или просто шутливые строки. Именно писать, а не покупать уже кем-то написанные, на красивых глянцевых сердечках-открыточках, как это происходит сегодня. А ведь написанные от руки откровения имеют силу воздействия не сравнимую с тиражируемыми штампами. Предмет обожания обязательно оценит такое послание и сохранит его как память о нежном и светлом чувстве.

Э


Style gifts Prsten z 18 karátového bílého zlata s modrým safírem ve tvaru srdce, lemovaný diamanty, je dokonalým vyjádřením lásky. K zakoupení v butiku Altman. Více na www.altman.cz.

A ring of 18-carat white gold, with a heart-shaped blue sapphire surrounded by diamonds, is the perfect statement of love. Available from Altman Boutique. More at www.altman.cz. Перстень из белого золота 18 карат с сапфиром в форме сердца, отделанный бриллиантами – утонченное признание в любви. Кольцо можно приобрести в бутике Altman. Более подробная информация на www.altman.cz.

Prsten vykládaný diamanty s dominantou velké perly. ALO jewelry Ring set with diamonds and a big pearl. ALO jewelry

Перстень, усыпанный бриллиантами, с большой жемчужиной. ALO jewelry

Švýcarská značka Patek Philippe je stálicí na hodinářském nebi. Nová verze Patek Philippe Grande Complication Ref. 5140J přichází v 18 karátovém žlutém zlatě. The Swiss brand, Patek Philippe, is a fixed star in the watchmaking heaven. The new version - Patek Philippe Grande Complication Ref. 5140J - comes in 18-carat yellow gold.

Швейцарская марка Patek Philippe неизменная звезда часового небосклона. Новая модель Patek Philippe Grande Complication Ref. 5140J из желтого золота 18 карат. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

47


Style gifts Prestižní značka Aigner vstupuje s kolekcí jaro/léto 2009 na český módní trh. Tváří kampaně se pro tento rok stala česká topmodelka Linda Vojtová. The prestigious Aigner brand enters the Czech fashion market with its Spring/Summer Collection 2009. Czech top model, Linda Vojtová, has become the face of the campaign for this year. Престижная марка Aigner приходит на чешский рынок со своей новой коллекцией Весна/Лето 2009. Лицом компании в этом году стала чешская топ-модель Linda Vojtová.

Flowerbomb od Viktor&Rolf je výbušná květinová vůně v limitované edici. Oblékla úchvatný třpytivý černý kabátek, a navíc je v podobě Eau de Parfum Extrême.

The limited edition of Flowerbomb fragrance by Viktor&Rolf is an explosive flower fragrance in a limited edition. It wears a breathtaking sparkling coat and, in addition, it comes in the form of Eau de Parfum Extrême. Взрывной цветочный аромат лимитированой партии Flowerbomb от Viktor&Rolf – Eau de Parfum Extrême.

Pánská vůně od luxusní značky Leading Beauty Farms je charakteristická svou svěžestí. Jádro vůně – mužné aroma v kombinaci s květy rozmarýnu a s decentním nádechem pryskyřice.

The men’s fragrance by luxury brand, Leading Beauty Farms, is distinctive for its freshness. The core of the fragrance – a masculine aroma in combination with Rosemary blossoms and a sober hint of resin. Мужской аромат роскошной марки Leading Beauty Farms сочетает в себе ноты розмарина и деликатное дуновение хвои.

48

Statuss.cz Únor – Březen 2009


Foto archiv Designers Guild

Kolekce dekoračních látek a tapet nejen pro profesionály Záhřebská 41, Praha 2 - Vinohrady, tel.: +420 774 237 277, www.aidastudio.cz


Style jewerly

Frey Wille

Frey Wille je mezinárodní firma s víděňskými kořeny zabývající se výrobou smaltovaných šperků. Byla založena roku 1951 umělkyní Michaelou Frey pod názvem První vídeňská továrna na smaltované šperky. Od roku 1980, kdy ji převzal Dr. Friedrich Wille, se stala firma jednou z nejúspěšnějších v produkci smaltovaných šperků. Frey Wille ma již více než 40 obchodů a přes 1000 prodejních partnerů po celém světě. Při vzniku designů se návrháři nechávají inspirovat historií, obrazy slavných umělců i moderním uměním. K výrobě šperků se používá ušlechtilý smalt, který je pro šperky Frey Wille zcela charakteristický.

Frey Wille is an internationally acclaimed enamel jewellery manufacturer with Viennese roots. It was established by the artist Michaela Frey in 1951 as ‘Erste Wiener Emailmanufaktur’, or “the first Viennese enamel jewellery factory”. Since taking over the firm in 1980, Dr. Friedrich Wille has led it on its rapid rise to being one of the top companies manufacturing enamel jewellery, today represented by over 40 Frey Wille boutiques and more than 1000 select jeweller partnerships throughout the world. In creating the artistically authentic designs, designers were inspired by the art of historically relevant epochs, world-famous artists and contemporary art and, last but not least, also by the fine enamel material which makes Frey Wille jewellery distinctive.

Dr. Friedrich Wille

Международная фирма Frey Wille, штаб-квартира в Вене, занимается изготовлением украшений с глазурью. Ее организовала в 1951 актриса Michaelа Frey. Первоначальное название фирмы - Первая венская мастерская по изготовлению украшений с глазурью. В 1980 году, когда фирму возглавил Dr. Friedrich Wille, она стала одним из самых успешных предприятий, изготавливающих подобные украшения. Frey Wille - это обширная сеть, более 40 собственных магазинов и 1000 партнеров по всему свету. При разработке дизайна, художники используют портреты известных деятелей искусств, исторические факты, современное искусство и, конечно же благородную глазурь, которая является визитной карточкой марки Frey Wille.

Frey Wille Praha Havířská 3, Praha 1 Tel.: + 420 272 142 228 praha@frey-wille.com

50

Statuss.cz Únor – Březen 2009


DESIGN © FREY WILLE

udkdÝdy›Çvn†ÌáhoÜËÐËÊÍËËËÑīudwlvodydÝdqvn†ÊÍáhoÜÓËðÎÍÍÊÒÑÍÑīzzzÜiuh|ðzloohÜfrp V I E N N A

P A R I S

L O N D O N

M I L A N

V E N I C E

M O S C O W

D U B A I

B E I J I N G

L O S

A N G E L E S


Star

The power of tradition Statuss.cz doporučuje… co si přečíst, kam zajít, na co se podívat… recommends… what to read, where to go, what to look at.. рекомендует... что почитать, куда сходить, что посмотреть...

Host Guest Гость

Pussycat Dolls


Vladimír Poštulka: Blues pro Stalina XYZ, 356 stran, 299 Kč Blues pro Stalina je román Vladimíra Poštulky, který mu dal jméno podle jazzové písně jeho hrdiny Henryho Adamse. Vypráví příběh Američana, jenž se vydal v roce 1951 do Prahy za svou osudovou láskou Janou Steinerovou. Příjemné a především zajímavé čtivo. Vladimír Poštulka: Блюз для Сталина XYZ, 356 страниц, 299 CZK “Блюз для Сталина” – так называется новый роман, автором которого является Vladimír Poštulka. Произведение названо в честь джазовой песни главного героя Henry Adams. Это увлекательный рассказ об американце, который в 1951 году приехал в Прагу к своей роковой любви Janе Steinerová...

Sbor Michaela Turetského 9. a 10. února, Kongresové centrum Praha Proniknutí za rámec klasického sboru, potřeba moderní interpretace různorodých děl světových žánrů, převrácení akademického koncertu v zářivou, nádhernou show, to jsou hlavní z rysů sboru 10 hlasů operních pěvců Michaela Turetského. Od operních árií, městských romancí přes klasické muzikály až k jazzovým kompozicím – to vše podávají s bravurností zpěváci Sboru Michaela Turetského. www.turetsky.cz Хор Турецкого 9 и 10 февраля, Прага, Kongresové centrum, 20.00 Выход за рамки классического хора, потребность в современной интерпретации мировых произведений, превращение классического концерта в блистательное, роскошное шоу, все это – главные черты Хора 10-ти оперных голосов под руководством Михаила Турецкого. От оперных арий к городскому романсу, классический мюзикл и джаз в их исполнении звучат бравурно и зажигательно. Gabriela Demeterová – Vivaldi tour 22. února, Praha - Žofín Světoznámá česká houslistka Gabriela Demeterová se představí v rámci svého Vivaldi tour na pražském Žofíně. Program exkluzivního turné bude věnován výhradně italskému baroknímu skladateli, mistru italské kompozice, Antonio Vivaldimu. Magazín Statuss je exkluzivním mediálním partnerem tohoto výjimečného projektu.

Gabriela Demeterová – Вивальди-тур 22 февраля, Прага – Žofín Чешская скрипачка с мировым именем Gabriela Demeterová, в рамках своего Вивальди-тур, выступит в пражском Žofín. Программа уникального турне будет посвящена исключительно итальянскому автору эпохи барокко Антонио Вивальди. Журнал Statuss является эксклюзивным медиальным партнером этого проекта.

½ ­ ½£ °°§­IJ §­IJ º³ ¼ ¸ «ÂÊĩüâÿÂIJ §âĂâĴâĩĊĿ^ ¿ IJ £ Ċ ÿ ÿ á ñ ü Ľ Ă IJ ¨ ¿ Ç ĩ ü á ÿ łIJ ¤áĂáĴáĩĊĿf

ŀŀŀę ñ¿ Çĩ ü áÿ ¿ Ú áĂ áĴ áĩĊĿ¿ ę Ñ ń ¨áćáĩ[ÿćoIJĔ¿ĩĴćáĩÖIJ

¬ÿÂĿćrIJĔÂĩĴćâĩ×IJ

³¿ĩĴćáĩÖIJ

©ÿ¿ĿćoIJĂáÚü[ÿćoIJĔ¿ĩĴćáĩÖ

Fools Garden 2. března, Retro Music Hall, Praha Když v roce 1991 Peter Freudenthaler a Volker Hinkel založili skupinu Fools Garden, rozhodně neočekávali, že jejich tvorba bude světově známá. Zatím s největím hitem „Lemon Tree“ odstartovali kariéru ve světovém hudebním průmyslu. Od té doby odehráli koncerty po celém světě. Vstupenky v prodeji v sítích ticketpro.cz, ticketportal.cz, ticketstream.cz, ticket-art.cz. Fools Garden 2 марта, Прага, зал Retro При создании группы Fools Garden в 1991 году ее организаторы Peter Freudenthaler и Volker Hinkel не ожидали, что их творчество станет известным на весь мир. Их карьера началась с популярного во всем мире хита „Lemon Tree“. Группа проехала с выступлениями по всему свету. Заказ и продажа билетов на ticketpro.cz, ticketportal. cz, ticketstream.cz, ticket-art.cz. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

53


Foto Universal Music

54

Statuss.cz Únor – Březen 2009


Star guest

Pussycat Dolls závodí ve Formuli Pop Vůdčí osobnost amerického a už na pohled pohříchu atraktivního dívčího souboru Pussycat Dolls, sólová zpěvačka a tanečnice Nicole Scherzinger (30), závodí se svým souborem na světové hudební scéně ve Formuli Pop. Její přítel, britský pilot Lewis Hamilton (24), si to se svými soupeři rozdává pro změnu na okruzích Formule-1. Ale vítězí oba - jak Pussycat Dolls, tak mistr světa Lewis Hamilton. Formule-1 se u nás bohužel nejezdí, ale Pussycat Dolls u nás premiérově vystoupí 21. února v Tesla Aréně na pražském Výstavišti.

Miloš Skalka

D

ívčí skupinu Pussycat Dolls založila choreografka Robin Antin v roce 1995 původně jako striktně taneční soubor. Formace z Los Angeles si zakrátko vydobyla u diváků renomé a vzbudila zájem takových hvězd, jakými jsou třeba Gwen Stefani, Johnny Depp či Christina Aguilera (ta dokonce v souboru nějaký čas působila, stejně jako Carmen Electra a Christina Appelgate alias Kelly z TV seriálu Ženatý se závazky). Chvilku sice trvalo, než Pussycat Dolls zaujaly rovněž mocné šéfy šoubyznysu, ale nakonec k tomu došlo. Určitě i proto, že dívky vystupovaly většinou v erotickém spodním prádle, což jim otevřelo cestu k masivní podpoře Heffnerova časopisu Playboy. V roce 2003 získal soubor nahrávací smlouvu se společností Universal Music – samozřejmě s tou podmínkou, že se z taneční skupiny stane soubor hudebně-taneční (není bez zajímavosti, že nedlouho poté, co dostala „nezpívající“ Carmen Electra ze souboru padáka, založila na sklonku roku 2003 podobně orientovaný soubor The Bombshell Babies). Na post sólové vokalistky proto nastoupila přitažlivá vokalistka Nicole Scherzinger (někdejší členka skupiny Popstars, která vyhrála televizní soutěž Eden´s Crush), kterou doplnily Melody Thornton, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt a Carmit Bachar. Skupina nejprve získávala ostruhy v nejrůznějších televizních reality show a v zábavních podnicích v Las Vegas, než byla dokonale připravena vstoupit do světa velké hudební zábavy. Když v září roku 2005 vyšlo skupině Pussycat Dolls debutové album, které mělo v názvu pouze iniciály jména souboru PCD, stal se malý, nebo spíš velký, zázrak – cédéčko do té doby prakticky neznámého souboru raketově vystoupalo až na 5. místo žebříčku nejprodávanějších alb ve Spojených státech, ale mnohde ve světě se mu vedlo ještě lépe. Třeba na Novém Zélandě a v Irské republice se jeho pouť

vzhůru hitparádou zastavila až na první příčce! Nakonec si albový debut Pussycat Dolls opatřilo na sedm milionů zájemců, z toho necelé tři miliony ve Spojených státech, což jasně potvrzuje celosvětový úspěch této popové formace. Tento triumf pečetily i hitparádové úspěchy singlů Don´t Cha (hostující Busta Rhymes), Stickwitu, Beep (se samply z nahrávky Evil Woman anglické skupiny Electric Light Orchestra), Buttons (hostující Snoop Dogg) a Wait A Minute (hostující Timbaland). Díky tomuto albovému debutu tehdy Pussycat Dolls získaly prestižní nominaci na výroční hudební cenu Grammy v kategorii Nejlepší popový výkon vokální skupiny nebo dvojice. Takže šlo nejen o úspěch komerční, ale ani odborníci Pussycat Dolls při jejich vstupu na hudební kolbiště nepřeslechli. 23. září loňského roku uvedly Pussycat Dolls na světový hudební trh své druhé album Doll Domination, které debutovalo na 4. pozici celoamerického žebříčku nejprodávanějších alb. Z něj se prozatím vylouply jasné hity When I Grow Up a I Hate This Part. Kromě osvědčeného Timbalanda se o produkci jednotlivých nahrávek postarali mimo jiné takoví ostřílení borci jako Dr. Dre, New Kids On The Block, Mark Taylor či Fernando Garibay. V polovině prosince minulého roku vystoupily Pussycat Dolls v beznadějně vyprodaném londýnském Palladiu, kde jejich koncertu tleskali i členové královské rodiny. Současné koncertní turné Pussycat Dolls, na kterém skupina uvádí ve známost své aktuální album Doll Domination, odstartovalo svou pouť za diváckou přízní 18. ledna ve skotském Aberdeen Exhibition Centre. V Praze se Pussycat Dolls představí ve složení Nicole Scherzinger (členka souboru od roku 2003), Ashley Roberts (od roku 2001), Jessica Sutta (od roku 2002), Melody Thornton (od roku 2003) a Kimberly Wyatt (od roku 2001). Únor – Březen 2009 Statuss.cz

55


Pussycat Dolls races in Pop Formula Solo vocalist and dancer, Nicole Scherzinger (30), star of America’s leading and sinfully attractive female group, Pussycat Dolls, is racing with her band on to the international pop music scene. Her boyfriend, British racing driver, Lewis Hamilton (24), is fighting with his opponents for a change in the Formula One circuit. But they are both winning – Pussycat Dolls and World Champion, Lewis Hamilton. Formula One unfortunately does not take place in our country, but Pussycat Dolls will perform for the first time on 21st February in the Tesla Arena of Prague’s Výstaviště exhibition grounds.

T

he female group, Pussycat Dolls, was originally founded as a strictly dance group by choreographer Robin Antin in 1995. This Los Angeles group soon gained a reputation among audiences and aroused the interest of stars such as Gwen Stefani, Johnny Depp and Christina Aguilera (who even spent some time in the group, as did Carmen Electra and Christina Appelgate, aka Kelly from the TV series, Married with Liabilities). Although it took a while before Pussycat Dolls also attracted the interest of the powerful bosses of show business, it finally happened. This was certainly also because the girls usually performed in erotic lingerie, which opened the door for them to the massive support of Heffner’s Playboy magazine. In 2003 the group was awarded a recording contract by Universal Music - of course on the condition that the dancing group would transform itself into a musical-dance group (it is also worth mentioning that not long after “non-singing” Carmen Electra was fired from the group, at the end of 2003 she founded a similarly oriented group, The Bombshell Babies). Attractive vocalist Nicole Scherzinger (a former member of the Popstars group, which won the Eden’s Crush television competition) therefore took up the role of solo vocalist, complemented by Melody Thornton, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt and Carmit Bachar. The group initially performed in various television reality shows and entertainment enterprises in Las Vegas before it was completely ready to enter the world of great musical entertainment. When, in September 2005, Pussycat Dolls

56

Statuss.cz Únor – Březen 2009

released its debut album, which bore only the initials PCD as the name of the band, a little, or rather a large, miracle occurred – the CD of this hitherto virtually unknown band sky-rocketed to 5th position of the Best Sold Albums in the United States, but in many countries of the world it did even better. For example, in New Zealand and the Republic of Ireland its journey through the Hit Parade stopped only at the first rung! Finally, the album debut of Pussycat Dolls was purchased by seven million people, of whom less than three million were in the United States, which clearly confirms the global success of this Pop group. This triumph was also sealed by the Hit Parade achievements of their singles, Don´t Cha (guest artist Busta Rhymes), Stickwit, Beep (with excerpts from the Evil Woman recording by the English group, Electric Light Orchestra), Buttons (guest artist Snoop Dogg) and Wait A Minute (guest artist Timbaland). Thanks to this album debut, Pussycat Dolls won the prestigious nomination at the annual Grammy music event in the category of Best Performance of Pop Vocal Group or Duo. So it was not just a commercial success, but even the experts did not misjudge Pussycat Dolls upon its entry into the musical arena. On 23rd September last year Pussycat Dolls released its second album on the global music market, Doll Domination, which debuted at 4th position of the Best Sold Albums. For the time being, clear hits, When I Grow Up and I Hate This Part have emerged from it. In addition to the well-proven Timbaland, the production of the individual recordings was taken care of by such old masters such as Dr. Dre, New Kids On The Block, Mark Taylor and Fernando Garibay. In mid-December last year Pussycat Dolls performed in the completely sold-out London Palladium, where even members of the Royal Family applauded at their concert. The current concert tour of Pussycat Dolls, in which the group is promoting its current album, Doll Domination, started its journey in the Exhibition Centre in Aberdeen, Scotland, on 18th January. Pussycat Dolls in Prague will introduce itself in the composition of Nicole Scherzinger (member of the group since 2003), Ashley Roberts (member since 2001), Jessica Sutta (member since 2002), Melody Thornton (member since 2003) and Kimberly Wyatt (member since 2001).


Star guest

Pussycat Dolls соревнуются в Pop Formula Лидером американской группы Pussycat Dolls является танцовщица Nicole Scherzinger (30), которая вместе со своим коллективом начала соревноваться в Pop Formula. Ее друг, английский пилот Lewis Hamilton (24), для разнообразия соревнуется на гоночных трассах Formula-1. Выигрывают оба – как Pussycat Dolls, так и чемпион мира Lewis Hamilton. Formula-1 у нас, к сожалению, не проходит, однако 21 февраля в Tesla Aréně на пражском Výstavišti состоится премьерное выступление Pussycat Dolls.

P

ussycat Dolls, танцевальная команда Лос Анжелеса, которую основал хореограф Robin Antin в 1995. Группа за короткое время заработала положительную репутацию и к ней начали проявлять интерес такие звезды, как Gwen Stefani, Johnny Depp и Christina Aguilera (которая даже некоторое время в коллективе участвовала, так же как Carmen Electra и Christina Appelgate). А теперь к ним проявили интерес и монстры шоубизнеса. Возможно благодаря тому, что они выступали в эротическом нижнем белье, при поддержке журнала Playboy. В 2003 году группа подписала контракт с Universal Music – при условии, что она преобразуется в танцевальномузыкальный коллектив (интересный факт: за короткое время после того, как «не поющая» Carmen Electra была уволена из коллектива, она создала похожую группу The Bombshell Babies). На роль поющей солистки была принята вокалистка Nicole Scherzinger (бывшая участница коллектива Popstars, победительница конкурса Eden´s Crush), а дополнили ее Melody Thornton, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt и Carmit Bachar. Группа сначала набивала шишки в разных телевизионных реалити-шоу и развлекательных заведениях Лас-Вегаса, прежде чем вступить в мир большого музы-

кального бизнеса. Когда в 2005 году вышел дебютный альбом группы Pussycat Dolls («PCD», аббревиатура первых букв названия группы), то случилось чудо – диск, практически никому не известного коллектива, сразу занял 5-е место по продажам в США, а в мировых рейтингах дела шли еще лучше. Например, в Новой Зеландии и Ирландии они на первом месте! Было продано 7 миллионов экземпляров, из них 3 миллиона в самой Америке, что говорило о сумасшедшем дебютном успехе группы. Это был успех и отдельных композиций в мировых хит-парадах Don´t Cha (вместе с Busta Rhymes), Stickwitu, Beep (записи Evil Woman английской группы Electric Light Orchestra), Buttons (вместе с Snoop Dogg) и Wait A Minute (вместе с Timbaland). Благодаря дебютному альбому Pussycat Dolls получили престижную номинацию Grammy в категории самого лучшего исполнения среди поп групп или дуэтов. Речь шла уже не только о коммерческом успехе, но и о профессиональном. 23 сентября этого года Pussycat Dolls выпустили второй альбом Doll Domination, который оказался сразу на 4-м месте по продажам в США. Здесь записаны бесспорные хиты When I Grow Up и I Hate This Part. Кроме уже упомянутого лидера Timbalanda, в записи отдельных хитов приняли участие такие звезды, как Dr. Dre, New Kids On The Block, Mark Taylor и Fernando Garibay. В середине декабря прошлого года Pussycat Dolls выступили в лондонском Palladiu, где им рукоплескали и члены королевской семьи. Концертное турне группы, где будет представлен актуальный альбом Doll Domination, стартовало 18 января в шотландском Aberdeen Exhibition Centre. Pussycat Dolls выступит в Праге в составе Nicole Scherzinger (участница группы с 2003 года), Ashley Roberts (с 2001), Jessica Sutta (с 2002), Melody Thornton (с 2003) и Kimberly Wyatt (с 2001).

Únor – Březen 2009 Statuss.cz

57


Star

Kids Hrady z písku

Úspěšné ženy a muži – toť včerejší chlapci a dívky, jimž rodiče dokázali pomoci k tomu, aby věřili sami v sebe. Vždy totiž byli nablízku. Ať už milované dítě zažívalo tragickou lásku, ať bdělo do ráno, ať získalo první cenu v soutěži o toho nejchytřejšího, nebo ať zůstávalo ve skupince „looserů”. Rodičové vždy nechávali svým synům a dcerám jejich vlastní iniciativu. Chválili je za jakýkoli úspěch, aby na něj nikdo z nich nezapomněl, budovali spolu tradice, které se stávaly startovací plošinou následujících dětských vítězství. Chodili jako celá rodina na lyže, pořádali závody ve výstavbě hradů z písku a četli si nahlas o dobrodružstvích neúnavného Karlsona. Rodiče nikdy neříkali věty jako „na tohle ty nemáš” nebo „tohle sis nezasloužil”, „nikdy se nestaneš zpěvákem, tanečníkem, kosmonautem “ či „to je nemožné”. A děti takto obdarované láskou a moudrostí byly šťastné a úspěšné. A dnes také budují se svými dětmi obrovské hrady z písku a snění.

Sand castles

Successful men and women – these are yesterday’s boys and girls whose parents were able to help them to believe in themselves. Because they were always near at hand - whether the beloved child went through a tragic love affair, whether he or she was awake until morning, whether he won first prize in an academic competition or whether he was stuck in a group of “losers”. The parents had always allowed their sons and daughters their own initiative. Praising them for any success so that nobody would forget it, together building a tradition, which became the springboard for the subsequent victories of their children. As a family, they went skiing, organized races for sand castle building and read aloud the adventures of the tireless Carlson. Their parents never uttered phrases such as “it’s beyond your abilities”, “you do not deserve this”, “you will never become a singer, dancer, cosmonaut” or “this is impossible”. And children thus endowed with love and wisdom were happy and successful. And now it is their turn to build giant castles of sand and dreams with their own children.

Замки из песка

Успешные женщины и мужчины – это вчерашние мальчики и девочки, родители которых сумели помочь им стать уверенными в себе людьми. Они всегда были рядом. И когда у любимого ребенка случалась неразделенная любовь, и когда он витал до рассвета в облаках, и когда занимал первое место в конкурсе «Самый умный», и когда оказывались в полных лузерах… Эти папы и мамы никогда не отнимали у сына или дочери инициативы. Они хвалили своего малыша за любые достижения, а для того, чтобы он о них сам не забывал, создавали вместе с ним традиции, которые становились стартовой площадкой его следующих побед. Ходили всей семьей на лыжах, устраивали соревнования по сооружению замков из песка, читали вслух о приключениях неугомонного Карлсона. Они никогда не говорили своему ребенку фразы «тебе это не под силу», «ты этого не достоин», «тебе не стать певцом, танцором, космонавтом», и самой ужасной -« это нереально». И в награду за любовь и мудрость их дети стали счастливыми и успешными. И теперь они тоже строят со своими детьми огромные замки из песка и мечты.


Star birthday

Happy birthday to Thea by

IKKS v Au pays des mimis Nikdy předtím nebyla holčička tolik rozkošná, jako je to letošní jaro. Z kolekce CITY jako dárek pro Theu: kabátek, cena 2.199,- Kč IKKS in Au pays des mimis A girl has never been so cute this Spring. As a gift to Thea, from the CITY collection, the jacket, price CZK 2,199. IKKS Au pays des mimis Никогда еще девочки не были такими роскошными, как нынешней весной. Коллекция CITY, подарок для Theu. Пальто, цена 2 199 CZK OC Nový Smíchov Plzeňská 8, Praha 5 Tel.: +420 724 784 401

Pasáž Černá růže Na Příkopě 12/853, Praha 1 Tel.: +420 724 784 402

Centrum Chodov Roztylská 2321/19, Praha 4 Tel.: +420 724 784 403

www.mimis.cz


Star kids

Pohodová Laura Homolová Easy-going Laura Homolová

M

ore than six months have passed since Dara Rolins, singer of Slovakian origin, gave birth to her firstborn daughter, Laura Homolová. The baby, slightly older than six months now, is the first offspring of Dara and her partner, the singer Matěj Homola. Both parents are extremely happy and consider Laura to be their “tiny miracle”. Little Laura came into this world in the evening hours of 25th March. Doctors of the Krč Hospital discovered before the birth that the baby was being strangled by the umbilical cord, so they decided to perform a Caesarian section. Although, at the outset, the delivery seemed complicated, it eventually ended happily and in a couple of hours the delighted father, who was waiting outside the operating theatre, could cuddle Laura (49 cm, 2.8 kg) in his arms. After discharge from the hospital, the parents took her to her new home in Vyžlovka, where they had a long time ago prepared and carefully arranged the baby’s room. Laura got a baby carriage only after the birth because Dara believes that a stroller should be purchased after the birth of a child. Everything in their life now revolves around young Laura and Dara relishes her role as a mother. Of course, thanks are also due to daddy Matěj who likes to take care of his daughter. It is therefore not surprising that he changes her, takes her for walks and baths the infant. Their ease is also enhanced by the fact that they have moved to the countryside. “Everybody scared me by saying that I couldn’t imagine how much a small baby would change my life, that everything would have to be put aside, but I enjoy it very much and everything flows absolutely naturally. I think it is because Laura is a tranquil baby. She lets us sleep in the evenings and wakes up about twice during the night. She cries only when she is hungry or farts,” laughs Dara.

60

Statuss.cz Únor – Březen 2009

U

plynulo už více než šest měsíců, co se zpěvačce slovenského původu Daře Rolins narodila prvorozená dcera Laura Homolová. Víc jak půlroční miminko je prvním potomkem Dary a jejího partnera, kterým je zpěvák Matěj Homola. Oba rodiče jsou nesmírně šťastní a Lauru považují za jejich „malý zázrak“. Malá Laura přišla na svět 25. března ve večerních hodinách. Lékaři z krčské nemocnice před porodem zjistili, že se miminko škrtí pupeční šňůrou, a tak se rozhodli pro porod císařským řezem. Přestože se ze začátku mohl porod zdát komplikovaný, proběhl nakonec šťastně a za pár hodin si už čerstvý otec, čekající před operačním sálem, mohl Lauru (49 cm, 2,8 kg) chovat v náručí. Po propuštění z nemocnice si ji rodiče odvezli do nového domova na Vyžlovku, kde jí připravili dětský pokojíček, který pečlivě a dlouho zařizovali. Kočárek dostala Laura až po porodu. Dara totiž věří, že kočárek se má pořídit až po narození děťátka. Všechno v jejich životě se teď točí kolem malé Laury a Dara si svou maminkovskou roli pochvaluje. Samozřejmě také díky tatínkovi Matěji Homolovi, který se o dceru rád postará, a proto není ničím překvapivým, že malou přebaluje, chodí s ní na procházky, anebo ji koupe. K jejich klidu prý také hodně pomohlo, že se přestěhovali na venkov. „Všichni mě strašili, že si nedovedu představit, jak moc mi malá změní život, a že všechno půjde stranou, ale mně se to moc líbí a všechno nám to plyne úplně přirozeně. Asi je to tím, že je Laura pohodové miminko. Večer nás nechá vyspat a přes noc se vzbudí tak dvakrát. Pláče, jen když má hlad nebo prdíky,” směje se Dara.

Laura Homolová

П

рошло шесть месяцев с тех пор, как словенская певица Darа Rolins родила свою дочь. Назвали девочку Laura. Оба родителя, Darа и певец Matěj Homola, безумно счастливы и называют ее «маленьким чудом». Маленькая Laura появилась на свет вечером 25 марта. Доктора в госпитале Кrč обнаружили, что младенец обмотан пуповиной, было принято решение о кесаревом сечении. Операция прошла успешно, через 2 часа маленькая Laura, весом 2,8 кг и ростом 48 см, уже была на руках у счастливого отца. После выписки все семейство отправилось в свой новый дом на Vyžlovka, где для малышки была приготовлена уютная детская комната. Коляску приобрели только после рождения ребенка, Dara очень суеверна. Вся жизнь певицы теперь крутится вокруг малышки, и она этим очень довольна. Молодой папа с удовольствием помогает заботиться о малышке: пеленает, ходит с ней гулять и купает ее на ночь. «Все меня пугали, что ребенок круто изменит мою жизнь, что все пойдет по-другому, а мне все нравится, я считаю это естественным. Может быть еще и потому, что Laura очень спокойный ребенок. Утром дает нам поспать, да и за ночь просыпается всего пару раз. Плачет только когда хочет есть или беспокоит животик», - смеется Dara .


Obchodní centrum Spektrum Průhonice Obchodní 113, Čestlice Kids Prestige - 1. patro, tel.: +420 271 752 007

www.kidsprestige.cz

Italské dětské luxusní oblečení

pro chlapce a dívky od 3 měsíců do 16 let. Kolekce Jaro/Léto 09 Italian baby luxury shop from 3 months to 16 years Collection Spring/Summer 09 Итальянская детская одежда класса люкс от 3 месяцев до 16 лет Коллекция Весна/Лето 09


Shine house

The power of tradition Vůně kakaa

Neměl žádné vzpomínky z dětství ohledně domu. Nic z toho, co se u většiny lidí asociuje s rodinnými svátky, milovaným pokojem, květináči na parapetu či vůní kakaa. Ale vždy věděl, co bude jeho dům mít určitě. Detailně si představoval vysokou verandu, upravenou předzahrádku a střechu z červených tašek. Oblíbil si svůj dům dlouho předtím, než ho postavil v nejprestižnější části města a za pomoci nejdražšího architekta. Vložil do něj víc než peníze – a to přání být šťastným. Když ho ona poznala a oblíbila si ho, žil už ve svém báječném domě. A tento dům se mu velmi podobal. Stejně dokonalý a osamělý. Nepospíchala, aby se v něm stala hospodyní, a proto se to stalo mnohem dříve než obyčejně, jak už to ostatně bývá, když nepříliš mladý muž potká velmi mladou ženu. Nic v domě však neměnila radikálně, pouze několik květů, několik něžných slov, několik skvělých drobnůstek. A brzy jejich dům ožil a zadýchal. A i on poté poznamenal, jak rychle si zvykl čajovat na zahradě, přijímat každou sobotu hosty a vdechovat vůni kakaa. Jinak řečeno tomu všemu, co šťastní lidé nazývají rodinnou tradicí.

62

Statuss.cz Únor – Březen 2009

The Aroma of Cocoa

He had no childhood memories of the house. None which most people associate with family holidays, a well-loved room, flowerpots on the window sill and the aroma of cocoa. But he always knew what his house would certainly have. He pictured in detail the high porch, wellkept front garden and red tiled roof. He imagined his house long before it was built in the most prestigious neighbourhood and with the help of the most expensive architect. He invested more than money in it - the desire to be happy. When she met him and got to like him, he already lived in his wonderful house. And this house resembled him rather well - just as perfect and as lonely. She did not hasten to become its housekeeper and, therefore, it happened much sooner than usual, which is the case when a not-so-young man meets a very young woman. She did not drastically change anything in the house, only a few flowers, several tender words, a few important details. And soon their house became alive and started to breathe. And then even he remarked how quickly he had got into the habit of having tea in the garden, receiving guests every Saturday and inhaling the aroma of cocoa. In other words, he got used to all that happy people call a family tradition.

Аромат какао

Воспоминаний детства, связанных с домом, у него не было. Ничего из того, что у большинства людей ассоциируется с семейными праздниками, любимой комнатой, цветком на подоконнике, ароматом какао. Но он всегда знал, что свой дом у него обязательно будет. В деталях представлял высокое крыльцо, ухоженный палисадник, крышу из красной черепицы… Он полюбил свой дом задолго до того, как построил его в самом престижном районе города, с помощью самого дорого архитектора. Он вложил в него больше чем деньги – желание быть счастливым. Она узнала и полюбила его, когда он уже жил в своем чудесном доме. И этот дом был очень на него похож. Такой же безупречный и одинокий. Она не спешила стать там хозяйкой, и потому все произошло намного быстрее, чем это бывает, когда не очень молодой мужчина встречает очень молодую женщину. Она ничего не меняла кардинально, всего лишь несколько цветов, несколько ласковых слов, несколько прекрасных безделушек… И совсем скоро их дом ожил и задышал. Он и не заметил, как привык пить чай в саду, принимать по субботам гостей и вдыхать аромат какао… В общем ко всему тому, что счастливые люди называют семейными традициями.


Postele Original Bedstead – Sen, který se stává skutečností… 64

Statuss.cz Únor – Březen 2009

B

ed & Bedroom–sleep in style/B&N Holding s.r.o. je výhradní dovozce originálních kovových postelí firmy Original Bedstead z Anglie. Společnost dováží a prodává luxusní kovové postele s tím, že má práva i pro jejich reexport do jiných zemí. Každé lůžko, od francouzských přes britské tradiční styly či okázalé lože s nebesy, je konstruováno postupy zdokonalenými v průběhu let a je vyrobeno ručně, s citem pro krásu a integritu celku, z kvalitních kovů a slitin. V nabídce je cenově velice rozmanitá řada typů postelí od jednoduše elegantních až po vskutku královská lůžka z mosazi a oceli splňující ty nejvyšší estetické požadavky. Jsou proto vhodné pro hotely různých kategorií, včetně Boutique hotelů. Velkou pozornost věnuje společnost výběru nejlepších světových značek ložního prádla. Nabízí i zboží z egyptské bavlny luxusní kvality – třída 400. V oblasti bytových doplňků nabízí Bed & Bedroom–sleep in style/B&N Holding s.r.o. jedinečný starožitný nábytek a designérské doplňky, které vykupuje na mezinárodních aukcích po celém světě. V této nabídce můžete najít například biedermeier sedačky nebo pseudobarokní jídelní soupravu, starožitný japonský porcelán prestižní značky Noritake či anglický Dulton, záclony z roku 1900-1930, 1950 a další zajímavé kusy. Společnost může nabídnout i interiérové designérské konzultace, případně přímé návrhy interiérů. Sokolovská 32, Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 316 540. Tel./fax: +420 222 313 205 Revoluční 4, Praha 1 - Nové Město Tel.: +420 222 313 614. Tel./fax: +420 222 313 614 www.bedandbedroom.com


Shine house interier

B

Beds by Original Bedstead – A dream becomes a reality…

Кровати Original Bedstead – мечта, ставшая былью…

B

ed & Bedroom – sleep in style / B&N Holding s.r.o. is the exclusive importer of original metal beds by the Original Bedstead company in England. The company imports and sells luxurious metal beds by the Original Bedstead company with the agreement that it also has the rights to re-export them to other countries. Every bed, from French to British traditional style and the spectacular canopy bed, is constructed by methods perfected through the course of years. Handmade from quality metals and alloys, the beds are manufactured with a taste for the beauty and integrity of the whole. The selection includes a pricediverse line of bed types, from the simply elegant to truly Royal beds in brass and steel, satisfying the highest aesthetic requirements. These beds are therefore suitable for hotels of various categories, including Boutique hotels. The company pays great attention to the selection of the best international brands of bedclothes. We also offer goods from Egyptian cotton of luxury quality - class 400. In the range of accessory items, Bed & Bedroom – sleep in style / B&N Holding s.r.o. offers unique antique furniture and designer accessories purchased at international auctions worldwide. In this selection, you can find, for example, Biedermaier settees and a pseudo-Baroque dining room suite, antique Japanese porcelain of the prestigious Noritake brand and English Doulton, curtains from 1900–1930, 1950, and other interesting items. The company can also offer interior design consultations or, if needed, actual interior design.

ed & Bedroom – sleep in style / B&N Holding s.r.o. является эксклюзивным поставщиком оригинальных кованых кроватей английской марки Original Bedstead. Компания обладает не только правом ввозить и продавать роскошные кровати марки Original Bedstead, но и реэкспортировать их в другие страны. Каждое ложе, от французских до английских традиционных стилей или моделей с балдахинами, создано с применением разработанных и отшлифованных годами методик, из качественных металлов и сплавов. Все производится вручную, с чувством, интеллигентно и со вкусом. Ассортимент весьма разнообразен как по цене, так и по типу кроватей. От элегантной простоты до действительно королевских моделей из латуни, бронзы и стали, которые отвечают самым высоким эстетическим требованиям. Поэтому их с успехом можно использовать и для отелей разных категорий, включая отели Boutique. Большое значение придается выбору постельного белья. Используются только известные мировые бренды. Фирма предлагает изделия из египетского хлопка наивысшего качества – класса 400. Из серии товаров для дома компания Bed & Bedroom – sleep in style / B&N Holding s.r.o предлагает уникальную антикварную мебель и дизайнерские предметы интерьера, которые приобретает на аукционах во всем мире. Среди обширного ассортимента можно найти, например, стулья в стиле бидермайер или обеденный сервиз в стиле псевдобарокко, антикварный японский фарфор престижной марки Noritake или английский Dulton, портьеры, изготовленные в 1900–1930, 1950-х годах, и другие не менее интересные предметы интерьера. Компания Bed & Bedroom – sleep in style / B&N Holding s.r.o предлагает профессиональные консультации дизайнеров по оформлению помещений и комплексный проект интерьера. Únor – Březen 2009 Statuss.cz

65


Shine house interier

F

irma DIZ ve své vzorkovně v Holešovicích představila nový model kuchyně, který je konstrukčně vyřešen jako zcela bezúchytkový. Pomocí prvků kování firmy Blum – dovírání TIP-ON, Aventos a Servo Drive je vyřešen požadavek některých zákazníků na kuchyni bez použití kovových úchytek. Minimalistické pojetí moderních kuchyní, kde se toto řeší úchytkami zafrézovanými nebo zapuštěnými do čela dveří, je možné pomocí tohoto kování vyřešit zcela a jednoduše. Provedení kuchyně: černá v kombinaci s červenou ve vysokém lesku, pracovní deska bílý Corian a černý Technistone.

Kuchyně DIZ announces some hot news on the market

Kuchyně DIZ představily horkou novinku na trhu

66

Statuss.cz Únor – Březen 2009

DIZ company has introduced a new kitchen model in its display room in Holešovice, the design of which has been conceived totally without fittings. Thanks to elements of metal fittings by Blum – TIP-ON proper closing, Aventos and Servo Drive – the requirement by some customers for a kitchen without metal handles is met. The minimalist design of a modern kitchen that resolves this with fittings milled or imbedded into the door fronts, can be simply and entirely achieved by this solution. The design of the kitchen: highly polished black and red combination, counter top of white Corian and black Technistone.

Студия кухонь DIZ представляют «горячую» новинку

Фирма DIZ на выставке-продаже в пражском районе Holešovicе представила покупателям новые модели кухонь, в которых отсутствуют выступающие детали и ручки на дверках. В сотрудничестве с фирмой Blum, выпускающей системы TIP-ON, Aventos и Servo Drive, было удовлетворено желание некоторых клиентов иметь кухню именно такой конструкции. Минималистический дизайн современных интерьеров решается при помощи простой и оригинальной конструкции утопленных в дверку элементов. Кухни производятся в комбинации черного и красного цветов, с лакированной поверхностью, рабочие доски – из белого Corian или черного Technistone.


1. automatické otevření zásuvky pouhým dotekem pomocí serva s elektrickým pohonem 2. použití bezúchytkového výklopu Aventos, který umožňuje šířku dveří výklopu až do 180 cm 3. provedení rohové skříně s výsuvem LeMans je nejpraktičtější řešení 4. detail dřezu zafrézovaného do roviny s Corianem 1. automatic one-touch drawer opening by means of Servo with electric drive 2. usage of Aventos without fittings, which enables up to 180 cm of tilting width. 3. layout of corner cabinet with LeMans removable section, the most practical solution 4. detail of kitchen sink, fitted level with Corian 1. автоматическое открывание ящиков с электрическим моторчиком от легкого прикосновения руки 2. система Aventos позволяет делать дверцы шириной 180 см 3. правильное решение - угловой ящик системы LeMans 4. детали раковины, вмонтированной в рабочую доску Corian

1

2

3

4

Prodejna: Kuchyně DIZ Přívozní 3 170 00 Praha 7 Holešovice Tel.: 603 259 993, 283 871 554 www.diz.cz provozní doba: po - pá 10.00 - 18.00 so 9.00 - 12.00 Únor – Březen 2009 Statuss.cz

67


Shine house tips

Luxusní růžové víno od F. Coppoly V průběhu roku se vyskytne mnoho příležitostí, při kterých chceme naše nejbližší obdarovat něčím nevšedním. Právě pro tyto okamžiky jsou skvělou volbou kalifornská vína od režiséra Francise Forda Coppoly. Společnost WINE4YOU, která do Čech Coppolova vína dováží, připravila totiž speciální nabídku vín pojmenovaných po Coppolově dceři Sofii. Tato řada je kromě skvělé chuti zajímavá i tím, že se jedná o šumivé víno v plechovce a s romantickým balením (propracovaná skleněná láhev).

Luxurious pink wine from F. Coppola During the year there are a lot of opportunities when we wish to give those closest to us something extraordinary. Californian wine from director Francis Ford Coppola is an excellent gift choice precisely for those occasions. In addition to this opportunity, the WINE4YOU company, importer of wines to the Czech Republic, has on offer a special selection of wines for you, named after Coppola’s daughter, Sofia. Besides great flavour, this series is also interesting in that it is a sparkling wine available in a can and a romantic, attractive bottle. Эксклюзивное розовое вино от F. Coppola В течение года часто приходят моменты, когда мы хотим подарить нашим близким нечто особое. Как раз для таких случаев прекрасным выбором будет калифорнийское вино от легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Компания WINE4YOU, поставщик этих вин в Чехию, приготовила специальную подарочную серию, названную в честь дочери режиссера Sofia.

70

Statuss.cz Únor – Březen 2009

Valentýnský taneční víkend Valentýn na zámku a v rytmu tance. Chateau Mcely pro Vás přichystali dvoudenní pobyt s romantickou lekcí tance pro zamilované páry, která proběhne stylově 14. února dopoledne. Odvoz na „protančený víkend“ si dohodněte na recepci v Chateau Mcely s tím, že Vám bude přistavena bílá limuzína Lincoln. Cesta při sklence sektu pak bude milým zpestřením.

Valentine’s dance weekend Valentine’s Day at the Castle and in the rhythm of the dance. Chateau Mcely has organised a two-day stay with romantic dance lessons for couples in love, which will take place stylishly on the morning of the 14th February. As a pleasant variation, arrange with Chateau Mcely Reception for a white Lincoln limousine to pick you up in front of your house, with a glass of champagne, as your transport to the “all-weekend dance”. День св. Валентина в Chateau Mcely Замок Chateau Mcely приглашает всех влюбленных 14 февраля на уикенд с романтическим уроком танца. Об отъезде, с бокалом шампанского и на белом лимузине, побеспокоятся за вас на рецепции замка.

Legendární kabely LeSportsac Na český trh konečně doputovala americká značka, která je synonymem luxusu, originálního a nenapodobitelného designu, prvotřídního zpracování a dobrého vkusu – LeSportsac. Už od sedmdesátých let okupuje přední příčky nejoblíbenějších módních doplňků. Mezi nositelky se řadí i hvězdy světového showbusinessu jako Gwen Stefani, Halle Berry nebo Catherine Zeta-Jones. Legendary LeSportsac bags The American brand that is synonymous with luxury, original and inimitable design, first-class treatment and good taste – LeSportsac – has finally arrived on the Czech market. Since the 70s, it has occupied a top position in the most popular fashionable bags. Its bearers include stars of the show business world, such as Gwen Stefani, Halle Berry and Catherine Zeta-Jones. Легендарные сумки LeSportsac Наконец на чешском рынке появилась американская марка LeSportsac, которая является синонимом роскоши, оригинального дизайна и отличного вкуса. LeSportsac уже 17 лет занимает первые места во всех модных журналах мира. Среди владелиц этих сумок такие звезды, как Gwen Stefani, Halle Berry или Catherine Zeta-Jones.


Největší kobercové studio v Praze Výběr z více než 1000 klasických a moderních designů Gobelíny Ocenění a výkup starých koberců Bezplatná zkouška v interiéru zákazníka Komerční zóna Průhonice OC Spektrum, Obchodní 113 251 01 – Čestlice Тел.: +420 272 183 253 +420 212 240 460 E-mail: info@bakero.cz www.koberce-bakero.cz

únor

20-50%

sleva


Sweet news the best


Sweet news the best

Česko-ruský večer v Kempinski Hybernská Prague Magazín Statuss je častým účastníkem exkluzivních akcí, a proto nechyběl ani na Česko-ruském večeru u příležitosti oslav pravoslavných Vánoc a Nového roku, který se konal v luxusním hotelu Kempinski Hybernská Prague pod záštitou Hospodářské komory hl. města Prahy a Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států. Na večírku bylo připraveno velkolepé pohoštění – palačinky s kaviárem, ruský šansón a také byla přichystaná tombola. Vítězové dostali diamanty od společnosti Diamonds International Corporation, luxusní pera od banky SNORAS, letenky společnosti KD AVIA a dárky od společnosti AMBION. A navíc si každý host odnesl květiny a dárečky od Yves Rocher.

74

Statuss.cz Únor - Březen 2009

Czech-Russian evening in Kempinski Hybernská Prague Statuss Magazine is a frequent participant in exclusive events and therefore it was also not absent from the Czech-Russian evening, held on the occasion of the celebrations of the Orthodox Christmas and New Year. This event took place in the luxury Kempinski Hybernská Prague Hotel under the auspices of the Economic Chamber of the Capital City of Prague and the Chamber for Economic Relations with the Commonwealth of Independent States. Spectacular banquet was prepared at the event – pancakes with caviar, Russian chansons as well as tombola. Winners got diamonds from Diamonds International Corporation, luxurious pens from SNORAS bank, air tickets from KD AVIA company and presents from AMBION company. In addition, every guest carried off flowers and presents from Yves Rocher.

Рождество в Kempinski Hybernská Prague Журнал Statuss часто является эксклюзивным медиапартнером различных светских мероприятий. В этот раз вечер, посвященный празднованию православного Рождества и Старого Нового года, проходил под защитой Торговопромышленной палаты по странам СНГ и Торгово-промышленной палаты Праги в отеле Kempinski Hybernská Prаgue. Гостей ждало великолепное угощение, в том числе классические русские блины с икрой, русский шансон, а гвоздем программы был розыгрыш новогодней лотереи с прекрасными подарками. Победителей ждали бриллианты от компании Diamonds International Corporation, шикарные перьевые ручки от банка SNORAS, авиабилеты от КД АВИА и подарки от компании AMBION. Все гости разошлись довольные, с цветами и подарками от Yves Rocher.


Andělský křest kalendáře Josefa Klíra V prostorách prezentačního centra firmy WELLA se uskutečnil slavnostní křest nového kalendáře pro rok 2009 s názvem Angels, jehož autorem není nikdo jiný než přední český módní návrhář Josef Klír. Celý večer měl nádech andělsky nebeské atmosféry. Originální modely z dílny Josefa Klíra předvedly finalistky posledních dvou ročníků Miss ČR Zuzana Jandová, Kateřina Sokolová či Veronika Pompeová. Kalendář Angels představuje po loňském kalendáři v upírském duchu přímo andělskou změnu. Jedná se o Klírův čtvrtý kalendář.

Angelic baptism of calendar by Josef Klír A celebratory baptism of Angels, the new 2009 calendar, the creator of which is no lesser man than leading Czech fashion designer, Josef Klír, took place in the premises of the WELLA company’s presentation centre. The whole evening had the tinge of an angelic, heavenly atmosphere. The original designs from Josef Klír’s workshop were modelled by the finalists of the last two years of the Miss Czech Republic competition, Zuzana Jandová, Kateřina Sokolová and Veronika Pompeová. Calendar Angels by Josef Klír represents a real angelic change, after last year’s calendar in vampire theme. This is his fourth calendar.

Крещение календаря Josefa Klíra В представительском центре WELLA прошла торжественная процедура крещения нового календаря 2009 – Angels. Его автором является ведущий чешский модельер Josef Klír. Оригинальные работы из мастерской Josefa Klíra представили финалистки последних двух сезонов Miss ČR Zuzana Jandová, Kateřina Sokolová и Veronika Pompeová.

Únor - Březen 2009 Statuss.cz

75


Sweet news the best

76

Statuss.cz Únor - Březen 2009


Benefiční koncert hotelů Hilton Prague & Hilton Prague Old Town Koncem loňského roku uspořádaly pražské hotely Hilton pro své klienty a obchodní partnery tradiční vánoční benefiční koncert, tentokrát již 12. v pořadí. Letos byl koncert podruhé organizován společně oběma hotely, Hilton Prague & Hilton Prague Old Town, za podpory hlavního partnera, společnosti Pfeizer a dalších. Hosté si mohli vychutnat hollywoodské melodie v podání Českého národního symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera. Jako speciální host večera vystoupil mezinárodní ženský sbor Viva Voce. Stejně jako v minulých letech se Hilton rozhodl zasvětit koncert dobročinným účelům, a to konkrétně podpoře charitativní organizace Chance 4 Children, která pomáhá nemocným dětem a dětem žijícím v dětských zařízeních. V průběhu večera přispěli hosté do sbírky částkou ve výši 115.000 Kč. Mimo to předal generální ředitel hotelů Hilton Prague & Hilton Prague Old Town Michael Specking organizaci Chance 4 Children šek v hodnotě 50.000 Kč, které věnovaly C4C hotely Hilton Prague & Hilton Prague Old Town.

Benefit concert by Hilton Prague & Hilton Prague Old Town Hotels At the end of last year, the Prague Hilton hotels organized already the 12th successive traditional Christmas benefit concert for their clients and business partners. This year the concert was jointly organized for the second time by both hotels, the Hilton Prague & Hilton Prague Old Town, with the support of their major partner, Pfeizer company, as well as others. Guests could enjoy Hollywood melodies performed by the Czech National Symphony Orchestra under the baton of conductor Tomáš Brauner. Presented as special guest star of the evening was the international Viva Voce female choir. As in previous years, the Hilton decided to dedicate the concert to a charitable cause, namely to the promotion of the Chance 4 Children charity, which assists sick children and those living in children’s facilities. During the evening, guests contributed to the collection totalling an amount of CZK 115,000. In addition, Michael Specking, Director General of the Hilton Prague & Hilton Prague Old Town hotels, handed the Chance 4 Children organisation a cheque for the amount of CZK 50,000, donated to C4C by the Hilton Prague & Hilton Prague Old Town hotels.

Благотворительный концерт отелей Hilton Prague & Hilton Prague Old Town В конце года пражский отель Hilton пригласил своих клиентов и партнеров на традиционный, уже 12-ый концерт, который был организован при поддержке главного партнера компании Pfeizer и других спонсоров. Гости наслаждались выступлением Чешского Народного Симфонического оркестра под управлением дирижера Томаша Браунера. В качестве специального гостя на вечере выступил международный женский хор Viva Voce. Традиционно концерт носил благотворительный характер. В этом году все средства от него отправятся в Chance 4 Children (C4C), фонд помощи больным детям и детям из детских домов. Во время вечера было собрано 115 000 чешских крон. Кроме того, генеральный директор отеля Hilton Prague & Hilton Prague Old Town господин Michael Specking вручил чек на сумму 50 000 чешских крон представителям фонда C4C от Hilton Prague & Hilton Prague Old Town.


2

3

6

7

1

4

5

1. Daniel Moneta, Francesco Augusto Razetto, prezident Nadačního fondu Eleutheria 2. Fabio Pigliapoco, velvyslanec Itálie v ČR 3. Francesco Augusto Razetto 4. Genny di Bert, spoluautorka knihy a italská kunzhistorička 5. Maria Kuková, manažerka butiku Carlo Caddeo, Stanil Stančev 6. Francesco Augusto Razetto a jeho přátelé, vpravo Robert Pergl 7. Francesco Augusto Razetto, Nina Popová, Escada

Prezentace knihy o výtvarném umění Nadační Fond Eleutheria představil knihu „Socialistický realismus – Československo 1948-1989“, která chce představit umělce z tohoto období a přiblížit tak uměleckou stránku a historii výtvarného umění doby, jež se nesmazatelně zapsala do českých dějin. Autory knihy jsou: Francesco Augusto Razetto (předseda Nadačního fondu Eleutheria a autor celého projektu, včetně myšlenky), Ottaviano Maria Razetto, Genny di Bert a Terezie Petišková. Kniha vyšla v trojjazyčné mutaci: v češtině, angličtině a italštině a byla představena v prostorách Italské ambasády.

78

Statuss.cz Únor - Březen 2009

Presentation of book on Visual Arts The Eleutheria Foundation Fund has produced the book “Socialist realism – Czechoslovakia 1948-1989” with the objective of introducing the artists of this period and thus outlining the artistic and historic aspects of the visual arts of this period which left an ineradicable trace on Czech history. The authors of the book are: Francesco Augusto Razetto (Chairman of the Eleutheria Foundation Fund and the creator of the whole project and idea), Ottaviano Maria Razetto, Genny di Bert and Terezie Petišková. The book has been published in three languages: Czech, English and Italian, and was introduced on the premises of the Italian Embassy.

Презентация книги Благотворительный фонд Eleutheria представил книгу «Социалистический реализм – Чехословакия 1948-1989». В ней описываются люди искусства, история искусства того времени. Авторы книги: Francesco Augusto Razetto (председатель благотворительного фонда Eleutheria, автор идеи и целого проекта), Ottaviano Maria Razetto, Genny di Bert, Terezie Petišková. Книга вышла на трех языках: чешском, английском, итальянском и была презентована в Посольстве Италии.


Speciální příloha magazínu Statuss Srpen/Září 2009 Недвижимость (Nemovitost)

Недвижимость Prodej Nákup Pronájem Investorské projekty Poskytování služeb Rada odborníka

Průvodce po developerských

projektech, nemovitostech,

realitních a právnických kancelářích, pojišťovnách…

Jazyková mutace - ruský jazyk Náklad - 10 000 ks


Distribuční místa a partneři magazínu Statuss.cz PRAHA a okolí

Hotely: ALCHYMIST GRAND HOTEL AND SPA, AMBASSADOR ZLATÁ HUSA, ARIA HOTEL, CARLO IV BOSCOLO, CHATEAU MCELY, CORINTHIA PANORAMA, CORINTHIA TOWERS, CROWNE PLAZA, DESIGN PRAGUE, FOUR SEASONS, HILTON, HILTON PRAGUE OLD TOWN, HOFFMEISTER, IBIS PRAHA OLD TOWN, IBIS PRAHA SMÍCHOV, INTERCONTINENTAL, KEMPINSKI HYBERNSKA, LE PALAIS, LIPNO LAKE RESORT, MANDARIN ORIENTAL PRAGUE, PRAGUE CASTLE, MARRIOTT, PALACE PRAHA, HOTEL PRAHA, PRESIDENT, RADISSON SAS ALCRON, SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL, THE ICON HOTEL, VILLA SCHWAIGER Casino: ALEKSCZ, AMBASSADOR, CARD CASINO PRAGUE, CENTURY CASINO MILLENNIUM, OBČANSKA PLOVÁRNA Cafe & Restaurace: AMBIENTE RESTAURANTE BRASILEIRO, AMBIENTE THE LIVING RESTAURANTS, ANGELATO, AQUARIUS, ARGUMENT, ATELIÉR RESTAURANT, BRASSERIE M, AROMI, BUGSY’s BAR, BAROCK, BOHEMIA SEKT BAR, BOMBAY, CAFÉ by TRETTER´S, CAFE SAVOY, CAFÉ WOW, CAFFÉ L’ATTESA AIRPORT PRAHA, CAFFÉ RESTAURANT PREMIÉRA, CANZONE, CITY, CODA, COFFE AND CIGARS, COWBOYS, CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE, CZECHOUSE GRILL & ROTISSERIE, DA EMANUEL, DAHAB, DC-1, DOLCE VITA, DON GIOVANNI, EL-GAUCHO STEAK HOUSE, FUZION, GRANDRESTAURANT PUPP, GROSSETO, HERGETOVA CIHELNA, HLINĚNÁ BAŠTA, HUANG HE, JET SET, KAMPA PARK, KATRAN, KAVALA, KINGA, KOLKOVNA GROUP, LA BELLE ÉPOQUE, LA PROVENCE, LA BODEGUITA, DEL MEDIO, LA CASA ARGENTINA, LA FABRIQUE, LA PERLE DE PRAGUE, LA VERANDA, LA VITA E BELLA, LE CAFE COLONIAL, LE PAPILLON, LE PATIO, LE TERROIR, LEMON LEAF, LEVADA, LIFE-CAFE&MUSIC BAR, LVÍ DVŮR, MADE IN JAPAN, MARCO POLO IV, MOONSOON, NOSTRESS, NUTRICARE, OBČANSKÁ PLOVÁRNA, ORIENT CAFÉ, PARNAS, PASTACAFFÉ, PAUKERTOVA RYBÁRNA, PETROVIČ, PHENIX CAFÉ, PLATYZ, PRAVDA, RHAPSODY PIANO, SLAVIA, STŘELECKÝ OSTROV, SUSHI BAR, TECHTLE MECHTLE, TRITON, TVRZ, VAGONKA KAFE, ZVONICE, U PATRONA Butiky: AIGNER, ALBERTO GUARDIANI, ALICE ABRAHAM, ALTMAN, ANNA&VIKTORIE, ANNNIE’S TULIP, AU PAYS DES MIMIS, BALDININI, BELTISSIMO, BED & BEDROOM, BIZAAR, BLUE RABBIT, BRIONI, BRUNO BANANI, BUGATTI, CARLO CADDEO, CARLO COLUCCI, CAROLLINUM, CARTIER, CERRUTI JEANS, CINQUE, DITÍS, DUM MÓDY, DUNHILL, ERMENEGILDO ZEGNA, ESCADA, ESCADA SPORT, EUROMANIA, FRANCESCO BIASIA, FREY WILLE, GEOX, HALADA, HERMES, HODINÁŘSTVÍ BECHYNĚ, HODINÁŘSTVÍ A ZLANICTVÍ DUŠÁK, HUGO BOSS, CHAMPS-ELYSÉES, CHERVO SPORTS, CHRISTIAN DIOR, JAM COUTURE, JOHN GALLIANO, KENZO, KIDS PRESTIGE, KLÁRA NADEMLÝNSKÁ, KLENOTY AURUM, LACOSTE, LA GALLERY CAMILLA SOLOMON, LISKA, LOUIS VUITTON, LUNA, MAX MARA, MONTBLANC, MOSER, MOSCHINO SILVINA MAROTTI, NAUTICA, NELA, PALLADIUM, PAŘÍŽSKÁ THE ADDRESS, PIETRO FILIPI, ROYALE, SALAMANDER, SALVATORE FERRAGAMO, SPORTALM, TOMMY HILFIGER, VALENTINO, VERSACE, VERTU, WILVORST, YANNY FASHION Wine galleries: Galerie Vin Le Bouchon Furniture, interier& Kitchen studios: Aquatrade, Gondola Graniti, Home ART, KTC International, KT Exclusive-Interier Studio, Kyzlink, MaMaison, Omikron Interiery, Studio Nika Obchody: Arbat, Delikatesy, Kalinka, Seafood, Un Saluto Italiano Spa & Beauty: Biodroga Hair and Beauty Centre, Carlo IV Boscolo Spa, Ennio, Esteé Lauder, Frank Provost, Frederik Moreno, Jet Set, La Belle, L’Occitane, Lush, Mio Faccia, Miracle, Myclinic prague, Nam Jai, Nikola Melita, Perfect Style, Rooseveltova Wellness, Sabai, Salon Lafayette Gallery, Stefanie, Tony&Guy, Zen Asia Wellness, Tawan, Revolution Hair, Visage Factory Medical Clinic: Altimed, Esthé, Erpet Medical Centrum, European Dental Center, Ever Green Medical Center, Mediconet, Millenium Dental Care, OG Group Medical Centre Health Clubs & Fitness: Balance Club Brumlovka, Bowling centrum RAN, Golf Club Hodkovičky, Golf Resort Karlštejn, Holmes Place, World Class Cestovní kanceláře a agentury: Eso Travel, Exim Tour, Terma Travel Airlines: ABS Jets, Aeroflot, ČSA, Grossmann Jet Service, Lufthansa Autosalony: A.M.T. mobil a.s., Autec Group, Auto Exner, Auto I.S.R., Auto Intest, Cadillac, Domanský spol. s.r.o., Dream Cars, Prestige Cars, Impexcar, M 3000, Porsche Praha-Smíchov, Toyota Summit Motor Praha, Galleries: Gallery Art Factory Banks & Financial institutions: City Bank Ostatní: 2Media, 3P3 Consulting, ACCPR, Asus, Audi Exclusive limousine service, BPA Sport marketing, Central Group, Euro RSCG, Evropské akademie státu a práva (EASP), Evropská vysoká škola mezinárodních vztahů (EVSMV), Hark, IMDZ, KPMG, Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát hlavního města Prahy, Mediacom, Rooney&Bennett, Passerinvest group, PR Point, Privilege PR, Vetos, Vinland…

KARLOVY VARY

Hotely: Savoy Westend Hotel, Grand Hotel PUPP, Bristol, Dvořák, Humboldt, Interhotel Central Hotel, Nemirov Hotel, Promenáda Hotel, Spa Hotel Ulrika Cafe & Restaurace: Grandrestaurant Pupp, La Bohème, La Strada, Pirosmani, Savoy Royal, King’s Club Bar, XXX Long Butiky: Azra, Baldinini, Betty Barclay, Bogner, Escada, Halada, Maxim, Moschino Alb.Ferretti, Paradise, Paul&Shark, Rebeka, Salamander Wine galleries: Vinoteka le Bouchon Spa & Beauty: Alla, Dagars, Harfa, Karlsbad Beauty Institute Payot, Tawan

BRNO

Cafe & Restaurace: U Kastelána, Kavárna Vladímíra Menšíka, Fischer Cafe & Restaurant, Tripoli Cafe & Restaurant, La Dolce Vita Caffetteria, Caffetteria Pellini top, Ristorante Piazza, Cocktail Bar Šilingrák Wine galleries: Obchod dobrým vínem, Biskupská vinárna Obchody: Fann Parfumerie, Convalaria parfumerie, United Colors of Benneton, BAŤA Spa&Beauty: Hair Studio Radek Tolkner, Hair Studio Harlekýn Medical Clinic: privátní klinika Lauera Health Clubs&Fitness: Golfareál Kaskáda, Club Classic, Sports Zone, Fitness Blue Gym Banks & Financial institutions: OVB Allfinanz

RUSKO

Moskva: National Hotel, Hotel Baltschug Kempinski Moscow, Komora pro hospodářské styky v Rusku, Ceská ambasáda v Moskvě, První česko-ruská banka St. Petersburg: Grand Hotel Europe,Taleon Imperial Hotel Kazaň: Hotel Korston, Uřad hl. města Kazaň, Vinotéka Bachus, Restaurace Art Kafe, Pashmir, Venezia, Autosalon TTC, Autosalon Sapsan Auto, Autosalon Kan Auto, BTA Bank

80

Statuss.cz Únor - Březen 2009

n23  
n23  

Statuss.cz | Unor/Brezen

Advertisement