Page 1

ÅPNE BUER OG KOIER HOS STATSKOG


Velkommen til Statskogs ÅPNE HUSVÆRE Enten du bare er på en kort dagstur eller en lengre tur i skog og fjell, kan det være godt å komme i hus for å kvile litt, spise niste eller kanskje tørke klær når værgudene ikke er i godlage. Tak over hodet og enkelt nattely kan tidvis også bety langt mer enn kaffekos, slik gruppa Hellbillies beretter om reinjegeren som finner livberging i «ei krasafaren steinbu». Fra gammelt av var gjerne enkle husvære i utmarka ulåste, eller et rom sto åpent der folk kunne søke ly. Statskog ønsker i lag med brukerne av fellesskapets utmark å holde liv i denne tradisjonen. Statskogs åpne buer og koier er oftest ettroms, enkle bygninger, mange med historisk sus fra farne dagers skogsdrift og utmarksbruk. Alle er velkomne til å bruke disse husværene for en rast eller kortere opphold, men det forventes at du gjør en liten innsats for at også neste besøkende skal trives: En god regel er å bære inn tørr ved og ta med deg søpla når du går. Denne «lomme-handboka» gir smaksprøver på våre åpne buer og koier og hvor disse husværene ligger i Statskogs regioner. Mer informasjon kan du få via statskog.no eller godtur.no. Tilbud om utleiehytter, jakt og fiske finner du på inatur.no. God tur!

2


책pne buer og koier

Forsidefoto: Jim Tov책s Kristensen Baksidefoto: Torkel Skoglund

3


LITT OM UTRUSTNING OG BRUK AV DE ÅPNE HUSVÆRENE Mange av disse bygningene ble i sin tid brukt som husvære for skogsarbeidere og fløtere. Noen få er gamle seterbuer eller gårdshus, andre bygd som reine jakt- og fiskebuer eller satt opp i seinere år som lokale turmål og rastestuer for å fremme friluftslivet. Statskog har som mål å bevare buene i sin opprinnelige form og funksjon som enkle krypinn for folk som ferdes i utmarka. Buene og koiene holdes derfor åpne for allmennheten med svært enkelt inventar. Oftest finner du et par-tre sengebrisker, krakker, en liten vedovn og forhåpentlig litt ved som forrige besøkende har lagt klar. Øks, sag, vassbøtte, feiekost og brett vil normalt være på plass. Utstyr ut over dette er mer unntaket enn regelen. Hensyn og brukervett Buene er åpne for alle for ei kvilestund eller for å ligge over ei natt. God turskikk tilsier å ikke «okkupere» husværet, men slippe andre inn så langt råd og vike plass for nye overnattingsgjester om en sjøl har hatt losji. Som «en på laget» av mange brukere, husk: • Vær forsiktig med åpen ild, stearinlys og fyring i ovnen. • Ikke legg igjen privat utstyr eller matforråd (mus og mår jakter mat). • Spar på veden. Flere kommer etter deg og vedforsyninga koster mye! • La et lag aske være igjen i ovnen, det beskytter den. • Rydd inne og ute når du forlater bua. Bær med søpla videre. Bruken er i utgangspunktet gratis. Vedforsyning og vedlikehold drar imidlertid betydelige summer. Frivillige støttebeløp fra fornøyde overnattingsgjester er derfor et kjærkomment bidrag til å kunne opprettholde tilbudet over tid! Takk til alle som gjør sitt til at også andre får en trivelig tur!

4


5


Møyene i Møysalen - Foto er Arild Bondestad

6


7


TROMS Statskog region Troms omfatter all statsgrunn i Troms fylke samt deler av nordlige Nordland. Statskogs areal strekker seg fra Ballangen, nord i Nordland, til Kvænangen i Nord-Troms. Troms fylke er et rikt jakt-, fiske- og friluftsområde, og mye

av dette er sikret for ettertiden gjennom verneområder og nasjonalparker. Av disse kan nevnes Øvre Dividalen nasjonalpark, Reisadalen nasjonalpark, Ånderdalen nasjonalpark og Rohkunborri nasjonal-park som er den sist opprettede i 2011. I alt dette kan Statskog tilby både laksefiske og spektakulært innlandsfiske etter røye og ørret. Småviltjakt i høstsol med klar og frisk luft, eller bare en fottur langs merkede stier til en av Statskogs mange åpne husvære eller utleiehytter. For flere tilbud og informasjon om jakt, fiske og hytter se inatur.no Foruten nasjonalparker kan Troms by på de mektige Lyngsalpene som strekker seg over 1800 meter rett opp fra havet, eller Senja som er et Norge i miniatyr. Blir naturen for mektig kan en ta seg en café latte i nordens Paris, Tromsø.

Midnattsol over Barduelva - Foto: Tore Bjørnstad

8


1. Lappasridi 2. Sieimahytta 3. Vuomatakka 4. Imogammen 5. Luovdigammen 6. Breidalsgammen 7. Moskanhytta 8. Steinhytta i Rostadalen 9. Stor-Rostahytta 10. Devdisbua

11. Vetlenesbua 12. Fossbua 13. Ole Nergårdbua 14. Koievassbua 15. Heggedalshytta 16. Allmenningsbua 17. Kobberfjellbua 18. 100-årsbua 19. Ånderbu

9


Nr.

1

Lappasridi TROMS / Kvænangen Kartblad: 1834-3 Nabar UTM: 34 W X:554452, Y:7729492 - Avvik kan forekomme Fin åpen hytte som ligger i Kvænangen i Nord-Troms. Dette er en enkel hytte med overnattingsmuligheter for inntil tre personer. Den inneholder en del husgeråd og vedovn for kalde og hustrige dager på fjellet. Hytta ligger på en høyde over Kvænangsdalen slik at en har god oversikt utover dalen og elva. Fra nærmeste bilvei i Kvænangsbotn er det ca 10 km å gå fram til hytta. Området gir fine jakt- og fiskemuligheter. Nedenfor Storfossen er det mulighet for laksefiske, og ovenfor fossen er det ørret og røye som dominerer.

FAKTA • 3 soveplasser • 10 m2 • Vedfyring

10

• Vann fra bekk / tjern • Utedo • Avstand sommer: 10 km / Vinter 20 km


0km 1km 2km

Fiskelykke - Foto: Jim Tov책s Kristensen

Foto: Claus Grimstad

11


Nr.

12 Fossbua TROMS / Målselv Kartblad: 1532-2 Altevatnet UTM: 34W X:448563, Y:7626637 - Avvik kan forekomme Fossbua er fra gammelt av brukt av tømmerhuggere i Dividalen. Det er ei beskjeden bu med et lite vindfang og tømmerdel der sjel og historie er meislet inn i veggene, bokstavelig talt. Fossbua ligger idyllisk til like ved Divielva ved innfallsporten til Dividalen nasjonalpark. Den er et naturlig utgangspunkt for all friluftsaktivitet, jakt-, fiske- eller fotturer i nasjonalparken. Det er svært enkel standard i hytta, bord, to brisker og en god gammeldags Jøtul 602 som gir god varme for en frossen sjel. Området generelt er et eldorado for friluftsliv. I de øvre delene av Divielva er det stor ørret og spektakulære jettegryter. Lenger ned i vassdraget er det mulig å prøve lykken etter storlaksen. Om høsten kan en plukke bær og gå på småviltjakt.

FAKTA • 3 soveplasser • 20 m2 • Vedfyring

12

• Vann fra bekk / tjern • Utedo • Avstand sommer 0 km / vinter 3 km


0km 1km 2km

Foto: Claus Grimstad

Foto: Leidulf Vang

13


Nr.

15 Heggedalshytta TROMS / Senja Kartblad: 1433-4 Mefjordbotn UTM: 33W X:603975, Y:7697528 - Avvik kan forekomme Denne hytta ble opprinnelig reist som oppsynsbu i forbindelse med en linjebygging. Bua er lita og sjarmerende og ligger midt i det som er kalt Norge i miniatyr, nemlig Norges nest største øy Senja. Det er enkel standard på hytta, som inneholder noe husgeråd, vedovn og et par senger. Hytta ligger i naturskjønne Heggedalen, ca seks km fra nærmeste vei ved Lysvannet. I området rundt og på tur frem er det flott natur og fine fiskemuligheter.

FAKTA • 4 soveplasser • 10 m2 • Vedfyring

14

• Vann fra bekk / tjern • Utedo • Avstand sommer 6 km / vinter 6 km


0km 1km 2km

Marisko - Foto: Jim Tov책s Kristensen

Foto: Claus Grimstad

15


Nr.

16 Allmenningsbua TROMS / Harstad Kartblad: 1332-3 Tjeldsundet UTM: 33W X:557793, Y:7620506 - Avvik kan forekomme Åpen bu som ligger på Norges største øy Hinnøya. Ei Saltdalshytte som er helt ny og ble åpnet i 2012. Den er 14m2 og er av enkel standard med bord benker og vedovn. Full høyde ved raftene gir god og stor romfølelse i hytta. Allmenningsbua ligger ved Langvatnet, ca seks km langs Fv 85 fra E 10 mot Lofoten. Området er vakkert og byr på mye natur. Gode muligheter både hva gjelder jakt og fiske. På Hinnøya finner vi Harstad. Byen er en kulturbastion i nord som huser festspillene i Nord-Norge hver sommer. I tillegg er det en landlig by med flere severdigheter og turmuligheter rett utenfor døra.

FAKTA • 3 soveplasser

• Utedo

• 14 km

• Avstand sommer 7-8 km / Vinter 7-8 km

2

• Vedfyring • Vann fra Langvatnet

16


0km 1km 2km

Foto: Arild Bondestad

Foto: Arild Bondestad

17


Nr.

18 100-årsbua TROMS / Narvik Kartblad: 1432-3 Gratangen UTM: 33W X:614006, Y:7602447 - Avvik kan forekomme Denne bua ble reist i forbindelse med Narvik kommunes 100-årsjubileum i 2006 på Bjørnefjell ved Sirkelvatnet. Bua har enkel standard med bord, brisker og vedovn. Sirkelvatnet ligger langs E10 til riksgrensen. Dette er et populært hytte- og fritidsområde. Her er det fine fiskemuligheter i omkringliggende vann om sommeren, og et populært område for småviltjakt på høsten. Når du parkerer og går ut av bilen, er du på fjellet. Et område som egner seg fint for familie der en ønsker å vekke interessen for friluftsliv hos de minste.

FAKTA • 3 soveplasser • 12 m2 • Vedfyring

18

• Vann fra bekk / tjern • Utedo • Avstand sommer 1 km / vinter 1 km


E10

0km 1km 2km

P책 Skjomens tak - Foto: Arild Bondestad

Foto: Arild Bondestad

19


Fluefiske Fjellfroskelva - Foto: Torkel Skoglund

20


21


SALTEN Salten ligger sentralt i Nordland og utgjør sammen med regionsenteret Bodø et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge. Statskog region Salten omfatter all statlig grunn i Nordland fra Saltdal kommune i sør, til og med Tysfjord kommune i nord. Arealet utgjør ca 8600 km2 som er mer enn 40% av totalarealet i Salten. Salten kan by på en svært variert og spennende natur med mange muligheter både ved kysten og i fjellet. Et kvalitetsstempel på naturen i Salten er alle nasjonalparkene. Det er ingen steder i landet der man finner så mange nasjonalparker innenfor et så begrenset område. Hva med å besøke Rago nasjonalpark og vandre videre inn i Lapponia, Europas siste villmark, vandre i de store fjelldalene i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, fiske stor fjellørret i Junkerdal nasjonalpark, ta med familien på besøk i fjordene i Sjunkhatten nasjonalpark (barnas nasjonalpark) eller studere karstformasjonene i Làhko nasjonalpark? Statskog region Salten har gjennom 25 år satset på tilrettelegging for friluftsliv. Storjord i øvre Saltdal er i så måte verdt et besøk. Her finnes flere typer tilrettelegginger og et stort turløypenett, Skogvoktergården, Nordland nasjonalparksenter og mye interessant historie. I Salten er det rike jakt- og fiskemuligheter. På statsgrunn er det ca 3000 fiskevatn og 500 km med elv, samt gode muligheter for en vellykket jakttur. For flere tilbud og informasjon om jakt, fiske og hytter, se inatur.no 22


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Storskoghytta Sørengamma Ragohytta Storjordfjellkoia Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet Reinhagen Kvasshåghytta Staupådalsbua Neverneshytta

23


Nr.

1

Storskoghytta NORDLAND / Sørfold Kartblad: 2129-1 Sisovatnet UTM: 33W 539030 7482620 - Avvik kan forekomme Rago nasjonalpark ble opprettet i 1971 og er et fantastisk villmarksområde inne ved svenskegrensa i Sørfold kommune. På 1970-tallet ble det av verneområdeforvaltningen bygd en ny liten hytte oppe ved Storskogvatnet. Hytta består av en oppsynsdel og en del som står åpen for turgåere. Hytta driftes av Statskog Fjelltjenesten gjennom nasjonalparkmidler. Det beste utgangspunktet for en tur opp til Storskoghytta er fra Lakshola i Nordfjorden. Derfra følger man en sti inn i nasjonalparken og opp til Storskogvatn der hytta ligger. Turen tar ca. tre timer og går i kuppert terreng. Åpen hytta har fire soveplasser, vedovn, gassbluss og noe kjøkkenutstyr. Hytta er et flott utgangspunkt for turer i nasjonalparken, og liker man å fiske er mulighetene gode for å skaffe seg ørret til middag i Storskogvatn like ved.

FAKTA • 4 soveplasser • ca 20 m2 • Gass til matlaging • Vedfyring

24

• Utedo • Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 8 km / vinter 8 km. Følg sti fra Lakshola i Nordfjorden, kuppert terreng.


0km 1km 2km

Foto: Jim Tov책s Kristensen

Foto: Hanne Etnestad

25


Nr.

4

Storjordfjellkoia NORDLAND / Saltdal Kartblad: 2128-4 Junkerdal UTM: 33W X:518555, Y:7411452 - Avvik kan forekomme På Storjord i øvre Saltdal ligger Storjordfjellkoia flott til oppunder Solvågtind. Koia ligger i Junkerdalsura-reservatet og like utenfor Junkerdal nasjonalpark. Terrenget opp til husværet er bratt, men opplevelsene desto større. For å gå opp til koia starter man turen ved Nordland nasjonalparksenter eller Polar Camping. Følger kjerreveien oppover den bratte og furukledde Storjordlia. Underlaget er nærmest dekt av barnåler som gjør at man nesten ferdes lydløst. Midt oppe i lia svinger veien brått og man får en flott utsikt ned i selve Junkerdalsura. Etter nok ei stigning flater terrenget mer ut og etter et lite stykke kommer man til den åpne koia. Turen opp tar ca. 1 time og du har her et flott utgangspunkt for turer i området. Koia har fire (seks) soveplasser, vedovn og noe kjøkkenutstyr. Så her kan turfolk overnatte eller bare stoppe for å koke seg kaffe. Storjordfjellkoia ble bygd tidlig på 1800-tallet som skogskoie. Her bodde åtte skogsarbeidere i ene delen. Den andre delen, som i dag er gjort om til kjøkken, fungerte som stall til hestene. Den stod opprinnelig lengre opp i Saltdalen, men ble flyttet til Storjordfjell sist på 1950-tallet. Koia er restaurert flere ganger og Statskog gjorde den om til et åpent husvære i 2004.

FAKTA • 4 soveplasser • 25 m2 • Vedfyring • Parafinlamper • Vann fra bekk / tjern

26

• Utedo • Avstand sommer 3 km / vinter 3 km Start turen ved Polar camping eller Nordland Nasjonalparksenter. Bratt turvei.


E6

0km 1km 2km

Foto: Jim Tov책s Kristensen

Foto: Jim Tov책s Kristensen

27


Nr.

5

Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet NORDLAND / Saltdal Kartblad: 2028-1 Beiardalen UTM: 33W X:500953, Y:7412357 - Avvik kan forekomme Steinstua var et av de første husværene som ble bygd på Saltfjellet i forbindelse med byggingen av telegraflinjen over fjellet. Både steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet og ved Krukki ble bygd midt på 1860-tallet. Senere kom tømmerstuene Midtistua og Nordstua som holdt en langt høyere standard. Steinstua ble påbegynt restaurert først på 1990-tallet. Veggene ble murt opp og taket kom på plass før arbeidet stoppet opp. Verneområdeforvaltningen ønsket arbeidet sluttført og ba Statskog Fjelltjenesten om å gjøre jobben i samarbeid med fagfolk fra fylkeskommunen. I løpet av 2001 kom dør og vinduer på plass, pipa ble ført gjennom taket og det ble lagt et enkelt tredekke på gulvet og laget bord og benker. Steinstua er et spartansk husvære etter dagens standard, men her blir det fraktet inn noe ved hver vinter, og på en mørk kveldsstund med fyr i grua kan man nok mane fram gamle minner fra veggene: lasskjørere langs telegraflinjetraseen og rallare på vei til gruvene i Sulis og Rana. Steinstua ligger langt til fjells i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og enkleste startpunkt er Skoglund i Tollådalen. Det er mulig å overnatte i stua, men ofte kan teltet eller nærliggende DNT-husvære være en like god løsning siden stua er kjølig. Det er fine fiskemuligheter etter røye i Nordre Bjøllåvatnet like ved.

FAKTA • 20 m2 • Vann fra bekk / tjern

28

• Avstand sommer 12 km / vinter 12 km Start turen fra veienden i Tollådal, Beiarn kommune. Steinstua er ikke mulig å bruke vinterstid.


0km 1km 2km

Foto: Jim Tov책s Kristensen

Foto: Carl Norberg

29


Nr.

6

Reinhagen NORDLAND / Beiarn Kartblad: 2028-4 Arstaddalen UTM: 33W X:486922, Y:7413502 - Avvik kan forekomme I Tverrådalen ligger ei lita hytte som har navnet Reinhagen. Den lille hytta ble bygd av lokale jegere og gjetere og var i privat eie frem til 1960-tallet. I tiden som fulgte ble det utført sporadiske reparasjoner. I perioden 2000-2002 ble hytta restaurert av Statskog som nå eier hytta. Reinhagen har to senger, ovn og litt kjøkkenutstyr. For å komme seg til Reinhagen starter man turen ved Tverrånes i Beiardalen. Videre følger man skiltet sti fra DNT-stien i Tverrådalen. Det er rundt 2,5 km fra veien opp til hytta. I nærområdet til hytta er det fine muligheter til turer, bærplukking og småviltjakt.

FAKTA • 2 soveplasser • 8 m2 • Vedfyring • Vann fra bekk / tjern

30

• Avstand sommer 2,5 km / vinter 2,5 km Start turen fra Tverrånes i Beiardalen. Følg sti innover Tverrådalen.


0km 1km 2km

Foto Jim Tov책s Kristensen

Foto: Carl Norberg

31


Nr.

8

Staupådalsbua NORDLAND / Beiarn Kartblad: 2028-3 Blakkådal UTM: 33 W 481269 7401914- Avvik kan forekomme På ei vestvendt hylle i dalsida 700 moh. i Staupådalen i Beiarn ligger ei lita bu. Bua er knappe sju kvadratmeter og fra trappa har man storslått utsikt mot tindene og småbreene på vestsida av Beiardalen. Allerede i 1920-årene ble bua satt opp. Bua ble tømret nede i bygda og båret til fjells av lokale jegere. For bøndene i Øvre Beiardalen var småviltjakta en viktig attåtnæring, og det ble brukt mye tid på denne. Bua ble etter hvert mindre brukt og den forfalt. I samarbeid med etterkommerne av de opprinnelige eierne av bua rekonstruerte Statskog bua i 2002. Den ble laftet nede i bygda og satt opp på sin gamle plass i 2003. Staupådalen er et flott dagsturområde fra Staupåmo gård i Beiardalen og en innfallsport til lengre turer inn i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Bua har to soveplasser og vedovn.

FAKTA • 2 soveplasser • 6 m2 • Vedfyring • Vann fra bekk / tjern

32

• Avstand sommer 3 km / vinter 3 km Følg sti fra Staupåmoen i Beiardalen opp til bua. Bratt terreng.


0km 1km 2km

Fra toppen av Ranmskjeltind Foto: Carl Norberg

Foto: Jim Tov책s Kristensen

33


P책 tur mot Solv책gtind - Foto: Jim Tov책s Kristensen

34


35


HELGELAND Statskog region Helgeland omfatter all statlig grunn i Nordland fra Salten i nord til fylkesgrensen mot NordTrøndelag i sør. Eiendommene utgjør ca 9000 km2. Helgeland er rikt på jakt-, fiske- og friluftslivsmuligheter. For fiskeren, småviltjegeren og elgjegeren er mulighetene mange og varierte. Indre deler av Helgeland er et vandrevennlig og populært område hvor Nordlandsruta strekker seg langs hele regionen. Foruten Børgefjell ligger både Lomsdal/Visten og Saltfjellet nasjonalparker innenfor vår region. På Helgeland finner vi også Nord-Norges tak, Okstindan med Oksskolten på 1916 moh som er det høyeste fjellet i Nord-Norge, en frisk tur for de som ønsker en utfordring. For den som ønsker å vandre alene i urørt villmark kan vi anbefale en tur til sentrale deler av Lomsdal/ Visten nasjonalpark, for den fiskefrelste kan vi anbefale Børgefjell, for vandreren er Saltfjellet eller Nordlandsruta å anbefale. I tilknytning til disse områdene har Statskog flere åpne husvære i tillegg til øvrige hytter som er mulig å leie. Statskogs samlede tilbud av hytter, jakt og fiske er tilgjengelig på inatur.no.

Stormdalsgården - Foto: Lars Lorentzen

36


1. Steinstua ved Krukki 2. Kvitsteinelvkøta 3. Glomdalshytta 4. Pikhåghytta 5. Skoghytta i Blakkådalen 6. Stormdalsgården 7. Inner-Bredek 8. Granneset 9. Bjørkbua i Bjøllådalen 10. Køta i Stokkalia 11. Randalskåta 12. Verdalen 13. Gammelhytta

14. Spjeltfjelldalskøta 15. Klubbfjelltjønna 16. Krutfjellhytta 17. Ranserbua 18. Simskarhytta 19. Steinbua på Tosenfjellet 20. Stavassætra 21. Fjellgården i Skjørlegda

37


Nr.

8

Granneset NORDLAND / Rana Kartblad: 2028-2 Bjøllådal UTM: 33W X:495153, Y:7377725 - Avvik kan forekomme Ved utløpet av Stormdalen mot Dunderlandsdalen, i utkanten av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger gården Granneset. Den ble ryddet omkring 1857 og hadde flere eiere. Den siste forpakter som bodde her forlot stedet i 1926. Fram til 1967 var gården bortleid til beite, men var lite brukt etter krigen. I dette området fins nordgrensa for den naturlige utbredelsen av gran i Norge og i 1970 ble Granneset administrativt fredet som skogreservat av Statens skogers styre. Fra 1989 ble dette innlemmet i nasjonalparken. Gården ligger en times gange fra E6 Stormdalshei/Storvollen. Det er fin sti opp fra hengebrua ved Stormdalshei. Opprinnelig var det fem hus på gården. Disse var nokså forfalt, delvis nedfalt, da det i 1983 ble startet er storstilt restaureringsarbeid i samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Statskog og Rana museum. Ved opprettelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i 1989, ble Fjelltjenesten i Nordland etablert. Siden har stedet vært driftet i samarbeid mellom Statskog og vernemyndighetene. Her fins fjøs/låve, utedo, løe (vedbu) og våninghus. Våningshuset har soveplass for 8-10 personer. Her er gass, vedkomfyr og litt husgeråd. Innmarka ved husene slås hver sommer.

FAKTA • 10 soveplasser • 50 m2 • Gass til matlaging • Vedfyring • Parafinlamper

38

• Utedo • Vann fra brønn • Avstand sommer 4 km / vinter 4 km Gå fra parkering fra Storvoll forsamlingshus og følg sti til Granneset


E6

0km 1km 2km

Fjellrypestegger - Foto: Jim Tov책s Kristensen

V책ningshuset p책 Granneset - Foto: Hans Moasveen

39


Nr.

13 Gammelhytta NORDLAND / Rana Kartblad: 2127-4 Virvatnet UTM: 33W X:516132, Y:7355030 - Avvik kan forekomme Gammelhytta ved Virvatnet i Rana er ei lita tømmerhytte som ble bygd for nesten 100 år siden. Den ble opprinnelig bygd knyttet til Lappevesenets oppsynsmann i området og ble satt opp ved Luspekaaten, like nord for østenden av Virvatnet. Ordningen med lappeoppsynsmenn opphørte og i 1979 overdro Lappevesenet hytta til Statskog. Hytta har i alle år stått åpen og ligger i et meget attraktivt område for både jakt og fiske, og den har vært mye brukt av jegere, (is)fiskere og turgåere. Hytta er 12-15m2, har enkel standard og overnattingsmuligheter for tre-fire personer. Her er en liten vedovn med kokemuligheter og litt husgeråd, samt uthus/do ved siden av. Hytta står merket av som Luspevaras på turkartene. For den som vil ha høgere standard er det ca 7-800m gange sørover langs Nordlandsruta til Virvasshytta (Rana turistforening).

FAKTA • 3 soveplasser • 14 m2 • Vedfyring

40

• Utedo • Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 5 km / vinter 24 km


0km 1km 2km

RypebĂŚr - Foto: Hanne Etnestad

Foto: Lars Lorentzen

41


Nr.

16 Krutfjellhytta NORDLAND / Hattfjelldal Kartblad: 2026-3 Krutvatnet UTM: 33W X:474463, Y:7286713 - Avvik kan forekomme Forholdsvis ny tømmerhytte som ligger nord-øst for Krutvatnet, ved Nordlandsruta. Ligger i vestre del av hyttefelt med fin utsikt over Krutvatnet, Krutvassrøddikken og Krutfjellet. Gode muligheter for jakt, fiske og fotturer i området. For eksempel toppen av Krutfjellet 1405 moh. Hytta har fire soveplasser, kokeutstyr/bestikk, vedovn og gass til koking.

FAKTA • 4 soveplasser • 32 m2 • Gass til matlaging • Vedfyring • Parafinlamper

42

• Utedo • Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 1,5 km / vinter 1,5 km Gå fra parkeringsplassen ved Krutvatn.


0km 1km 2km

Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com

Foto: Per Christian Enger

43


Nr.

18 Simskarhytta NORDLAND / Grane Kartblad: 1925-4 Svenningdal UTM: 33W X:437424 Y:7240909 - Avvik kan forekomme Simskarhytta er ei eldre tømmerhytte som opprinnelig var en stall. Hytta ligger i Simskaret som er en del av Børgefjell nasjonalpark. Hytta ligger der Golverskaret, Simskaret, Biseggskaret og Rørskaret møtes, med utsikt vestover mot Kappfjellet. Området har fine jakt-, fiske- og turmuligheter. Hva med en topptur til Kvigtinden 1699 moh. (Høyeste fjellet i Børgefjell). Hytta har fire soveplasser, bestikk/ kokekar, vedovn og gass til koking.

FAKTA • 4 soveplasser • 20 m2 • Gass til matlaging • Vedfyring • Parafinlamper

44

• Utedo • Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 6 km / vinter 3 km Gå fra parkeringsplassen i Simskaret.


0km 1km 2km

Simskaret - Foto: Lars Lorentzen

Foto: Lars Lorentzen

45


Nr.

21 Fjellgården i Skjørlegda NORDLAND / Vefsn Kartblad: 1862-2 Eitrådalen UTM: 34 X:413292, Y:7281074- Avvik kan forekomme Gammel fjellgård som ligger i Lomsdal – Visten nasjonalpark. Bygningen er også fredet i forbindelse med landsplan for Statens kulturhistoriske eiendommer. Fjellgården (Eiteråfjellet er det offisielle navnet, men omtales som Fjellgården i dagligtale), ligger åpent til, med god utsikt utover dalføret Skjørlegda og Visttindan i sør. Godt utgangspunkt for fotturer og jakt. Huset er godt utstyr for overnatting, har fem soveplasser, vedovn og gass til koking.

FAKTA • 5 soveplasser • 55 m2 • Gass • Vedfyring • Parafinlamper • Utedo

46

• Vann fra brønn / vannpost • Avstand sommer 3 km / vinter 3 km Sommer: Følg sti fra parkeringsplass, over hengebru og opp lia. Vinter: Anbefaler å gå over fjellet sør for Skjørlegdhaugen.


0km 1km 2km

På vei inn til Skjørlegda Foto: Lars Lorentzen

Foto: Lars Lorentzen

47


Forsen i Storelva, Børgefjell - Foto: Lars Lorentzen

48


49


MIDT-NORGE Du kan oppleve det meste i Midt-Norge! Her er du midt i smørøyet: Utleiehytter, innlandsfiske, småviltjakt, storviltjakt, seterdrift, sykkelløyper, laksefiske, havfiske, rideturer, hundekjøring, moskussafari, fugletitting, havørnspotting, padling, sommerløyper, vinterløyper, rovdyrsafari – pluss mye mer. Feriering og friluftsliv her er midt i blinken! Det er kort vei fra kyst og havfiske til vidde og høyfjell. Midt i mellom ligger den store skogen med alle dens herligheter. Hva med middag på Holden fjellgård – midt på sommeren? - Jakt etter røya - midt på hausten? - Fiske på isen – midt på vinteren? - Utleiehytte - midt på våren? Uansett alder, forutsetninger og fysisk nivå – trøndersk natur bidrar til at du når nye høyder og opplevelser! Vi håper å treffe deg med våre tilbud midt i sjela! Kombinér turen hos oss. Velkommen!

Røa i Femundsmarka - Foto: Geir Wagnild

50


1. Fjærseterbua 2. Sandtjønnbua 3. Holmtjønnstua 4. Hesttangen 5. Buvollen 6. Ulstadtjønnhytta 7. Varghiet 8. Elgshøgdbua 9. Holsjøkoia 10. Jorlikoia 11. Harrbekkbua 12. Grådalsbua 13. Langtjønnbua 14. Furubakken

15. Litjrennbua 16. Lorthølbua 17. Grunnhåbua 18. Gubbtjønnbua 19. Langmyrbua 20. Muggsjølia 21. Muggsjøbua 22. Fautbua 23. Gamma ved Roasten 24. Fløterbua ved Roasten 25. Kløfthåbua 26. Møllerbua 27. Revbua

51


Nr.

2

Sandtjønnbua NORD-TRØNDELAG / Steinkjer Kartblad: 1723-1 Overhalla UTM: 32W X:638448, Y:7134033 - Avvik kan forekomme Enkel, lita lafta bu som ligger ved Storsandtjønna i Bogn fritidsområde nordvest for den vidstrakte Bangsjøen lengst nord i Steinkjer kommune. Bua ligger fint til ved vasskanten nord for tjønna. Egna for rasting eller enkelt losji for to personer. Både skogsfugl- og rypeterreng, vide moltemyrer og mange fiskevatn med fin aure. Om lag en halvtimes gange fra bilvegen sommers tid. På vinteren må en regne med ei mil fra brøyta veg.

FAKTA • 2 soveplasser • 8 m2 • Vedfyring • Utedo

52

• Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 1 km / vinter 10 km


0km 1km 2km

Molteplukking - Foto: Torkel Skoglund

Foto: Morten Aasheim

53


Nr.

7

Varghiet NORD-TRØNDELAG / Stjørdal Kartblad: 1721-4 Flornes UTM: 32V X:623243, Y:7034478 - Avvik kan forekomme Den åpne bua Varghiet ligger helt nord i Sonvadsfoss statsallmenning i Stjørdal kommune, på ca 600 meters høyde. Avstanden fra parkeringsplassen ved Sildra, som er det mest naturlige utgangspunktet er omlag sjuåtte km. Bua ligger ca to km vest for Finnkleppfjellet som er nordvestre grensepunkt for Skarvan – Roltdalen nasjonalpark. Bua ble av noen lokale fjellfolk oppsatt uten å innhente tillatelse fra grunneier. Dette skjedde på begynnelsen av 1950-tallet. Varghiet ble etter hvert et populært turmål, og på åttitallet ble bua renovert og det ble oppsatt uthus ved bua. Det ble inngått avtale om tilsyn og vedlikehold mellom Statens skoger, Sonen og Sonvadsfoss fjellstyre og Floren skytterlag. Varghiet er godt vedlikeholdt og utstyrt med vedovn og gassapparat. Det er overnattingsmuligheter i bua.

FAKTA • 2 soveplasser • 8 m2 • Gass • Parafin • Vedfyring

54

• Utedo • Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 7 km / vinter 7 km Gå fra parkeringsplassen ved Sildra, følg sti forbi Ytre Sonvatnet. Derfra stiløst fram til bua.


0km 1km 2km

Foto: Lars Magnus Kvamme

Foto: Ivar Rimul

55


Foto: Torkel Skoglund

56


57


Nr.

9

Holsjøkoia SØR-TRØNDELAG / Meldal Kartblad: 1521-2 Hølonda UTM: 32V X:550255, Y:6987982 - Avvik kan forekomme Denne koia ble opprinnelig bygget av familien Thams og stod plassert ved Bratthustjønna i Meldal. I 1976 var den i sterkt forfall og det ble besluttet å rive den. Koia lå deretter lagret i flere år før Statens skoger i 1990 fikk den gjennreist der den står i dag. Dette arbeidet ble utført av Harald Aamodt, Ottar Lien og Johan Grønli fra Gåsbakken. Koia er utstyrt med en god vedovn, to køyer og enkelt husgeråd og egner seg utmerket til korte besøk og eventuell overnatting. Fem km å gå fra fylkesveg i Seterdalen. Koia ligger ved foten av Igelfjellmassivet. Her er svært gode fiskemuligheter, og godt terreng for småviltjakt. Store moltemyrer ligger og venter på deg. I tillegg kan du finne både blåbær, tyttebær samt ulike typer gourmetsopp. Om vinteren er dette et fantastisk flott skiterreng for den som liker å benytte bortoverski. Et fint utgangspunkt for bestigning av Igeltoppen 1218 moh. eller en tur på Raudhatten. Opplevelsene ligger og venter på DEG!

FAKTA • 2 stk soveplasser • 15 m2 • Vedfyring • Utedo

58

• Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 5 km / vinter 5 km


0km 1km 2km

Foto: Torkel Skoglund

Foto: Nils Aal

59


Nr.

12 Grådalsbua SØR-TRØNDELAG / Røros Kartblad: 1719-1 Røa UTM: 32V X:644115, Y:6924006 - Avvik kan forekomme Grådalsbua ligger sør for Langtjønna i Flensmarka. Den ble satt opp på 1800 - tallet av gårdbrukerne i Grådalen, som på denne tiden drev utmarksslått i områdene rundt bua. Etter at den opprinnelige bruken opphørte, overtok Statens skoger ansvaret for den, og den ble restaurert i 1969/70. Etter hvert ble det nødvendig med en mer omfattende restaurering, dette ble gjennomført i 2012. De åpne buene i Femundsmarka og Flensmarka ligger i verdensarvområdet for Røros og er i stor monn kulturminner fra farne dagers skogsdrift og fløting, jakt og fiske i traktene. De har bare enkle sengebrisker uten madrasser, så turfolk må ha med seg eget liggeunderlag om en vil unngå ekte flatseng! Vedforsyninga er spesielt arbeidskrevende og kostbar, ettersom vi er i nasjonalpark, noe vi ber brukerne ta hensyn til. Enkelte buer er også stengt vinters tid, da det er uråd å holde dem med ved.

FAKTA • 2 soveplasser • 14 m2 • Vedfyring • Utedo

60

• Vann fra bekk / tjern • Avstand sommer 5 km / vinter 5 km Følg DNT-stien mot Flensjøen fra p-plass ca. 500 m nord for Langen Gjestegård


0km 1km 2km

Ulvelav - Foto: Torkel Skoglund

Foto: Knut Røst

61


Femunden - Foto: Erik Jørgensen - Visitnorway.com

62


63


SØR-NORGE Velkommen til oss i region Sør-Norge! Fra grensen til Trøndelag i nord, til Agderfylkene i sør, finner du Statskog region Sør-Norge. Fra de dype Finnskoger til snaue vidder i Njardarheim. Mangfoldet er stort, og naturtypene mange innenfor regionen. Mens mange av Statskogs åpne husvære i det nordligste Norge er knyttet til utmarksbruk i fjelltraktene, har flertallet av koiene og buene i sør historiske røtter i skogbruk og dels bergverksdrift. De eldste og enkleste krypinn brukt av tømmerhoggerne var gjerne ljørkoier/ ljørbuer i form av små tømra bygninger med åpent ildsted og ljore i taket (hvorav navnet). Friluftsliv har alltid vært et viktig arbeidsområde for oss. Mange er de unger som har fått være med oss ut for å oppleve gleden med natur og friluftsliv, likeså har mang en sliten kropp funnet tiltrengt hvile og ro i en av Statskogs åpne koier. Våre tilrettelagte rasteplasser fungerer som viktige dagsturmål for store og små, både langt til skogs og i mer tettbefolkede strøk. Besøk oss, benytt deg av våre tilbud. Vi gjør vårt beste for at du skal få fine naturopplevelser hos oss, om det er med fiskestanga i handa, bærbøtta i sekken, eller om du bare er på rusletur til en av våre gapahuker eller rasteplasser for å slappe og nyte naturen. God tur!

64


CH - Visitnorway.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vierbu Sandbu Volbua Brannvakthytta Rørosbua Gråsnesvikkoia Brannstasjonen Ljørbua ved Galtstrømmen 9. Ljørbua ved Sørsjøen 10. Dambua

11. Vaktbua 12. Smoldalsbua 13. Stigen-Fesburet 14. Faksen 15. Høljefallskoia 16. Søndagsmyrkoia 17. Berntskoia 18. Spritfritt 19. Vasskoia 20. Holmkoia 21. Nysetra

22. Grusetsetra 23. Libergskoia 24. Bua på Kvåho 25. Lunnaashytta 26. Gjevlekollen 27. Barlinddalshytta 28. Fossvannskoia 29. Branntårnet 30. Kolknutbrakka 31. Kongensdamhytta 32. Blikkhytta

65


Nr.

15 Høljefallskoia HEDMARK / Trysil Kartblad: 2117-3 Plassen UTM: 33V X353653, Y:6768872 - Avvik kan forekomme Høljefallskoia ligger koselig til ved Høljefallsdammen, som er en godt bevart nåledam. Utsikten til vannspeilet vil virkelig kunne gi deg ro i kroppen. På hemsen kan du slenge deg ned og høre på stillheten. Koia var nyrestaurert i 2006, og har opprinnelig vært et båthus for bruk under fløtinga i Højevassdraget. Svenskegrensa ligger hundre meter sør for koia. Her kan du gå tørrskodd på tilrettelagt sti langs grensa innom nummerert grenserøys. Selve Høljefallet ligger på riksgrensa og danner et lite, men spektakulært juv. Dersom du ønsker å overnatte et døgn eller to, må du ta med liggeunderlag, sovepose, bestikk og stormkjøkken.

FAKTA • 4 soveplasser • Vedfyring • Vann fra bekk • Utedo

66

• Følg merket sti fra parkeringsplass 300 m fram til koia


0km 1km 2km

Foto: Rune Aamold

Foto: Rune Aamold

67


HYTTE NR.

22 Grusetsetra HEDMARK / Grue Kartblad: 2116-3 Finnskog UTM: 34W X: 448665 Y: 7626676 - Avvik kan forekomme Vest for Rotnesjøen finner du Grusetsetra. Plassen hadde fast bosetting til rundt midten av 1950-tallet, og på det meste fantes både seter og to husmannsplasser. Den åpne koia er satt opp av tømmer fra gamle bygninger i området. Koia er sparsomt utstyrt med kjøkkenutstyr, men har vedovn. Flyktningeruta ”Spiker’n” gikk forbi her under krigen. Følger du blåmerket sti nordover 300 m fra setra, og deretter tar stien til høyre, finner du utsiktspunktet på Maliskjæra. Her har du flott utsikt over Rotnedalføret. Både ulv, bjørn og gaupe er innom på de gamle vollene, og spesielt gaupa liker seg i området. Området byr også på en sjelden flora, noe som har ført til at plantelivet rundt sætra og utsiktspunktet er fredet (kilde: ut.no).

FAKTA • 1 sengeplass • 4 m2 • Vedfyring

68

• Utedo • Avstand sommer 1 km / vinter 1 km


0km 1km 2km

Foto: Torkel Skoglund

Foto: Torkel Skoglund

69


Åpent husvære på Kvåho, Varaldskogen - Foto: Christian Sletengen

70


71


Nr.

25 Lunnaashytta BUSKERUD / Modum Kartblad: 1814-4 Lier UTM: 32V X:561585, Y:6656487 - Avvik kan forekomme Sør-vest i barskogreservatet i Finnemarka finner du Lunnaashytta. Denne hytta står åpen for de som måtte komme forbi, med senger, ovn og alt ellers du trenger for en god overnatting. Hytta har et stort rom med køyesenger. Ved kjøkkenbordet kan du bla opp hytteboka, og se at det er mange som besøker hytta for overnatting eller bare for en matpause på langturen. Lunnaas-hyttas venner har ført et godt tilsyn med hytta og gjennom dette gledet mange skautravere i mange år.

FAKTA • 4 soveplasser • 20 m2 • Vedfyring

72

• Utedo • Avstand sommer 1 km / vinter 1 km


0km 1km 2km

Foto: Jim Tov책s Kristensen

Foto: Torkel Skoglund

73


Nr.

29 Branntårnet på Jonsknuten BUSKERUD / Kongsberg Kartblad: 1714-3 Notodden UTM: 32V X: 191656, Y: 6627499 - Avvik kan forekomme Oppe på Jonsknuten, 904 meter over havet, finner du Branntårnet. Det har stått der i akkurat hundre år i 2013, og har i tillegg til å være brukt av brannvakta også vært et yndet utfartsmål i mange mange år. Utsikten fra hytta er fantastisk, og du kan se milevis utover landskapet. I 1960 fikk hytta selskap av det nye TV-tårnet på Jonsknuten, og dette medførte at det en tid var usikkert om Brannhytta fikk stå eller skulle rives. Heldigvis fikk hytta fortsatt lov til å være et velkomment tilbud til alle de som tar turen opp til toppen av Jonsknuten, og kan således feire 100-årsjubileum i 2013. Hytta har i en årrekke båret preg av å være sliten, men i 2012 pusset Statskog opp hytta innvendig, slik at den nå i jubileumsåret ser veldig koselig og tiltalende ut. Her vil du alltid være velkommen inn for å søke ly, fyre opp i ovnen og kanskje nyte matpakken etter turen opp til toppen.

FAKTA • 4 m2 • Vedfyring

• Avstand sommer 1 km / vinter 1 km Parker ved Knutehytta og følg sti opp til Jonsknuten.

74


0km 1km 2km

Vannrenne i Sølvverksskogene - Foto: Tore Pedersen

Foto: Ă˜ystein Skjelbred

75


Høst ved Süvatn i Njardarheim Foto Kristian Eiken Olsen

76


77


78


HYTTER, FISKE OG FRILUFTSLIV Statskog har mange utleiehytter, noen med båt inkludert. Mer informasjon om hyttene våre på statskog.no Statskogs Norgeskort for innlandsfiske i de fleste vatn og vassdrag på statsgrunn utenom statsallmenning. Flotte turforslag med kart og beskrivelser finner du på godtur.no Informasjon på Friluftstorget tlf. 07800 (tast2) eller e-post: friluftstorget@statskog.no Kjøp fiskekort og lei hytte direkte på inatur.no

79


www.statskog.no 07800

✆

Statskog / Torkel Skoglund.

Åpne buer og koier hos Statskog  

Her får du en presentasjon av noen av de apne buer og koier Statskog har for allmennheten. Disse er du velkommen til å benytte.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you