Issuu on Google+

Statskogs 책pne buer og koier


Ă…pne buer og koier i region Troms


Åpne buer og koier i region Troms

Åpne buer og koier i region Troms

1.

Lappasridi Kvænangen kommune 3 soveplasser, 10 m2

2.

http://bit.ly/ZWXdpv

3.

Vuomatakka Nordreisa kommune 2 soveplasser, 6 m

4.

2 soveplasser, 8 m

2

3 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/Id1Ouv

Imogammen Nordreisa kommune 2 soveplasser, 8 m

9.

6.

Steinhytta i Rostadalen Målselv kommune 2 soveplasser, 10 m2

http://bit.ly/YQ1ITL

Stor-Rostahytta Målselv kommune 4 soveplasser, 12 m

http://bit.ly/YlFvO8

Breidalsgammen Nordreisa kommune 4 soveplasser, 12 m

2

http://bit.ly/XYyh5e

8.

10.

2

http://bit.ly/YlCTQj

Luovdigammen Nordreisa kommune

Moskanhytta Målselv kommune

2

http://bit.ly/13gpqLr

http://bit.ly/16Gl1Db

4 soveplasser, 10 m2

7.

http://bit.ly/YlCKfM

2

5.

Sieimahytta Nordreisa kommune

11.

3 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/WLJaX2

Vetlenesbua i Dividalen Målselv kommune 3 soveplasser, 15 m

2

http://bit.ly/10WTHA6

Devdisbua Målselv kommune

12.

Fossbua Målselv kommune 3 soveplasser, 20 m2

http://bit.ly/13XfOHj


Åpne buer og koier i region Troms

13.

Ole Nergårdsbua Målselv kommune 2 soveplasser, 10 m2

http://bit.ly/ZN4N5M

15.

14.

Koievassbua Bardu kommune 3 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/11duphu

Heggedalshytta Senja kommune 4 soveplasser, 10 m

16.

Allmenningsbua Harstad kommune

18.

100-årsbua Narvik kommune

2

3 soveplasser, 14 m2

http://bit.ly/XmMNxE

17.

Kobberfjellbua Narvik kommune 2 soveplasser, 10 m

2

http://bit.ly/ZPIQC3

3 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/137w4q3

Åpne buer og koier i region Salten


Åpne buer og koier i region Salten

Åpne buer og koier i region Salten

1.

Storskogvasshytta Sørfold kommune 4 soveplasser, 15 m2

2.

http://bit.ly/11dOggs

3.

Ragohytta Sørfold kommune 2 soveplasser, 4 m

4.

Storjordfjellkoia Saltdal kommune 4 soveplasser, 25 m

http://bit.ly/149ncj8

Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet Saltdal kommune 0 soveplasser, 20 m

2

6.

Reinhagen Beiarn kommune 2 soveplasser, 8 m2

http://bit.ly/15lKE8K

Kvasshåghytta Beiarn kommune 2 soveplasser, 8 m2

http://bit.ly/XWtG19

2

http://bit.ly/10cjRwl

http://bit.ly/145mNhq

2 soveplasser, 4 m2

7.

http://bit.ly/ZPM744

2

5.

Sørengamma Sørfold kommune

9.

Nevernesa Beiarn kommune 2 soveplasser, 10 m2

http://bit.ly/XWumDI

8.

Staupådalsbua Beiarn kommune 2 soveplasser, 6 m2

http://bit.ly/YojStl


Åpne buer og koier i region Helgeland

Åpne buer og koier i region Helgeland

1.

Steinstua ved Krukki Rana kommune 0 soveplasser, 25 m2

2.

Kvitsteinelvkøta Rana kommune 2 soveplasser, 4 m2

Illustrasjonsbilde

3.

Glomdalshytta Rana kommune 4 soveplasser, 35 m

4.

2

http://bit.ly/15lNLO6

5.

2 soveplasser, 10 m2

http://bit.ly/XZfruP

Skoghytta i Blakkådalen Rana kommune 4 soveplasser, 15 m

2

http://bit.ly/15XUgbX

Pikhåghytta Rana kommune

6.

Stormdalsgården Rana kommune 7 soveplasser, 30 m2

http://bit.ly/YQNphP


Åpne buer og koier i region Helgeland

7.

Inner-Bredek Rana kommune 2 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/WB4GeS

9.

Åpne buer og koier i region Helgeland

8.

Granneset Rana kommune 10 soveplasser, 50 m2

2 soveplasser, 6 m

10.

2

Illustrasjonsbilde

Køta i Stokkalia Rana kommune 2 soveplasser, 4 m

15.

2

3 soveplasser, 14 m2

14.

Spjeltfjelldalskøta Hemnes kommune

16.

Krutfjellhytta Hattfjelldal kommune

2 soveplasser, 4 m2

Klubbfjelltjønna Grane kommune 4 soveplasser, 15 m

2

4 soveplasser, 20 m2

Illustrasjonsbilde

11.

Gammelhytta Rana kommune

http://bit.ly/YolYJN

http://bit.ly/15lPh2F

Bjørkbua i Bjøllådalen Rana kommune

13.

Randalskåta Rana kommune 2 soveplasser, 4 m

2

12.

Verdalen Rana kommune 2 soveplasser, 8 m

2

http://bit.ly/145qeof

17.

http://bit.ly/119QjOE

Ranserbua Grane kommune 3 soveplasser, 6 m

2

18.

Simskarhytta Grane kommune 4 soveplasser, 20 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/WTdT4u

http://bit.ly/YQTsmg

http://bit.ly/Xn6ohd


Åpne buer og koier i region Helgeland

19.

Steinbua på Tosenfjellet Grane kommune 0 soveplasser, 15 m2

http://bit.ly/ZPXFof

21.

Fjellgården i Skjørlegda Vefsn kommune 5 soveplasser, 55 m2

http://bit.ly/WCnGLi

20.

Stavassætra Grane kommune 2 soveplasser, 16 m2

http://bit.ly/XZmvr8

Åpne buer og koier i region Midt-Norge


Åpne buer og koier i region Midt-Norge

Åpne buer og koier i region Midt-Norge

1.

Fjærseterbua Namsos kommune 2 soveplasser, 8 m2

2.

http://bit.ly/15YDHwE

3.

2 soveplasser, 8 m2

7.

Varghiet Stjørdal kommune

9.

Holsjøkoia Meldal kommune

2 soveplasser, 8 m2

8.

Elgshøgdbua Orkdal kommune

10.

Jorlikoia Rennebu kommune

1 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/ZYkg3e

Holmtjønnstua Steinkjer kommune 2 soveplasser, 8 m

4.

2

Hesttangen Steinkjer kommune 4 soveplasser, 15 m

2 soveplasser, 15 m

2

http://bit.ly/Yp7tFz

5.

Sandtjønnbua Steinkjer kommune

http://bit.ly/ZKfR3S

Buvollen Stjørdal kommune 4 soveplasser, 12 m

2

6.

2

http://bit.ly/ZsIlA4

Ulstadtjønnhytta Stjørdal kommune 4 soveplasser, 12 m

2

11.

2 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/YpcVbw

Harrbekkbua Røros kommune 2 soveplasser, 18 m

2

12.

Grådalsbua Røros kommune 2 soveplasser, 14 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/Y19ZHP

http://bit.ly/11bGMqy

http://bit.ly/139az8o


Åpne buer og koier i region Midt-Norge

Åpne buer og koier i region Midt-Norge

13.

Langtjønnbua Røros kommune 5 soveplasser, 20 m2

14.

Furubakken Røros kommune 3 soveplasser, 34 m2

http://bit.ly/WBVA1D

15.

Litjrennbua Røros kommune 0 soveplasser, 20 m

http://bit.ly/ZYraVY

16.

Lorthølbua Røros kommune 2 soveplasser, 23 m

2 soveplasser, 21 m

2

21.

2

http://bit.ly/XnXT5A

Grunnhåbua Røros kommune

http://bit.ly/ZYrnsk

Langmyrbua Røros kommune 2 soveplasser, 17 m2

20.

http://bit.ly/139cM3v

2

17.

19.

18.

4 soveplasser, 21 m

2

http://bit.ly/146goTj

Muggsjøbua Røros kommune 2 soveplasser, 17 m

22.

2

23.

Fautbua Røros kommune 1 soveplasser, 17 m2

http://bit.ly/10emZb3

Gamme ved Roasten Røros kommune 2 soveplasser, 6 m

2

http://bit.ly/ZR6cHk

4 soveplasser, 40 m2

http://bit.ly/XnYi83

http://bit.ly/ZbQ1na

Gubbtjønnbua Røros kommune

Muggsjølia Røros kommune

24.

Fløterbua ved Roasten Røros kommune 4 soveplasser, 28 m2

http://bit.ly/14anKW2


Åpne buer og koier i region Midt-Norge

25.

Kløfthåbua Røros kommune 4 soveplasser, 28 m2

http://bit.ly/WU0hGc

27.

Revbua Røros kommune 2 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/Y1jjeB

26.

Møllerbua Røros kommune 2 soveplasser, 15 m2

http://bit.ly/ZsNuZ5

Åpne buer og koier i region Sør-Norge


Åpne buer og koier i region Sør-Norge

1.

Vierbu Øystre Slidre kommune

2.

Åpne buer og koier i region Sør-Norge

Sandbu Rendalen kommune 3 soveplasser, 9 m2

7.

Illustrasjonsbilde

Brannstasjonen Engerdal kommune 2 soveplasser, 25 m2

Illustrasjonsbilde

8.

Ljørbua ved Galtstrømmen Engerdal kommune 2 soveplasser, 12 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/1J0akPb

3.

Volbua Rendalen kommune 2 soveplasser, 8 m

4.

2

5.

2 soveplasser, 8 m

9.

Ljørbua ved Sørsjøen Engerdal kommune 2 soveplasser, 9 m

2

Illustrasjonsbilde

Røosbua Engerdal kommune

Brannvakthytta Rendalen kommune

Illustrasjonsbilde

6.

Gråsnesvikkoia Engerdal kommune 4 soveplasser, 20 m2

10.

Dambua Stor-Elvdal kommune

12.

Smoldalsbua Trysil kommune

2

Illustrasjonsbilde

11.

Vaktbua Stor-Elvdal kommune

4 soveplasser, 12 m2

http://bit.ly/1Sz5dtU


Åpne buer og koier i region Sør-Norge

Åpne buer og koier i region Sør-Norge

13.

Stigen-Fesburet Trysil kommune 2 soveplasser, 4 m2

14.

Faksen Trysil kommune 3 soveplasser, 16 m2

19.

Vasskoia Våler kommune 6 soveplasser, 20 m2

20.

Holmkoia Løten kommune 2 soveplasser, 9 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/1GyIQjF

15.

http://bit.ly/1BolJSG

Høljefallskoia Trysil kommune 4 soveplasser, 20 m2

16.

http://bit.ly/1JVabxp

Søndagsmyrkoia Trysil kommune 5 soveplasser, 16 m2

21.

Nysetra Nord-Odal kommune 4 soveplasser, 15 m

22.

2

Grusetsetra Grue kommune 1 soveplass, 4 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/1FzTZOS

http://bit.ly/1PIzZ4G

17.

Berntskoia Våler kommune 4 soveplasser, 10 m

2

18.

http://bit.ly/YVzy9Z

Spritfritt Våler kommune 8 soveplasser, 15 m

23.

Libergskoia Grue kommune

2

24.

Bua på Kvåho Kongsvinger kommune 3 soveplasser, 20 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/1LBQnxn

http://bit.ly/Yqoori


Åpne buer og koier i region Sør-Norge

25.

Lunnaashytta Modum kommune 4 soveplasser, 20 m2

Åpne buer og koier i region Sør-Norge

26.

Gjevlekollen Lier kommune 0 soveplasser, 9 m2

31.

Kongensdamhytta Kongsberg kommune 2 soveplasser, 6 m2

32.

Blikkhytta Valle kommune 4 soveplasser, 15 m2

Illustrasjonsbilde

http://bit.ly/1eqvkn3

http://bit.ly/1KwLd8G

27.

Barlinddalshytta Kongsberg kommune 2 soveplasser, 6 m

28.

2

2 soveplasser, 10 m2

http://bit.ly/1LCDqEb

http://bit.ly/1FbE8DL

29.

Fossvannskoia Kongsberg kommune

Branntårnet Kongsberg kommune 0 soveplasser, 4 m

2

http://bit.ly/1J0cWg8

30.

Kolknutbrakka Kongsberg kommune 4 soveplasser, 20 m2

http://bit.ly/13aLxpa

http://bit.ly/1HsNDiq


Oversikt over alle Statskogs åpne buer og koier