Page 7

Het is binnen deze WTO, die onder de Verenigde Naties ressorteert, dat de onderhandelingen over de katoenhandel worden gevoerd. De wereldvoorraden van katoen worden ook nauwlettend in de gaten gehouden door het International Cotton Advisory Committee (ICAC), zodat kan worden ingegrepen en de stabiliteit van de prijzen kan worden verzekerd. Deze afspraken hebben echter vooral als effect gehad om de prijzen te drukken. Een stabiele, lage prijs is over het algemeen gunstiger voor de consumerende landen dan voor de katoenproducerende landen, waar de boeren een lager inkomen krijgen. Wat doet Fairtrade voor de boer? Daar waar het internationale handelsbeleid faalt, kan de consument het verschil maken. Door producten met Max Havelaar-gecertificeerd katoen te kopen draagt de consument bij tot betere leefen werkomstandigheden voor de katoenboeren in de ontwikkelingslanden; hij beschermt ook mee het milieu. Het Fairtrade Max Havelaar keurmerk garandeert: Een minimumprijs zodat boerenorganisaties ten minste een kiloprijs ontvangen die de kosten voor duurzame productie dekt. Dat garandeert en verbetert het gezinsinkomen. -

Een premie bovenop de (markt)prijs. De leden van de katoencoรถperatie beslissen democratisch hoe ze deze premie willen gebruiken voor collectieve investeringen. Met deze premie kunnen ze de bedrijfsvoering verbeteren, bijvoorbeeld door machines en gereedschap aan te schaffen of door over te schakelen op biologische teelt. Anderzijds kunnen ze met de premie sociale projecten financieren in de gezondheidszorg, het onderwijs, etc., die ten goede komen aan de katoenboeren en hun gemeenschap.

De boeren krijgen de vaste minimumprijs als de marktprijs daaronder zakt. Is de marktprijs hoger dan het minimum, dan krijgen de aangesloten boeren de duurdere marktprijs en daarbovenop de ontwikkelingspremie. De Fairtradecertificatie voor katoen heeft haar nut al ruimschoots bewezen. Zo ontvingen Malinese katoencoรถperaties in 2006/2007 gemiddeld 49 procent meer dan de marktprijs. In Burkina Faso was dat zelfs 64 procent meer. In de grafiek hieronder wordt de situatie in 2005/2006 weergegeven.

Recent prijsonderzoek door FLO (Fairtrade Labelling Organizations International, de internationale koepel van Fairtradeorganisaties) heeft echter uitgewezen dat de huidige Fairtrademinimumprijs inmiddels te laag is geworden. Door de extreem hoge olieprijs hebben boeren hun productiekosten snel zien stijgen. In combinatie met hogere rekeningen voor kunstmest en transport leidt dit tot een negatief saldo voor de boer. De Fairtrademinimumprijs is inmiddels aangepast, na overleg met de verschillende partijen. Hij ligt in de meeste landen opnieuw beduidend hoger dan wat de conventionele markt voor ruwe katoen betaalt.

7

/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0  

http://www.maxhavelaar.be/files/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0.pdf

/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0  

http://www.maxhavelaar.be/files/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0.pdf

Advertisement