Page 3

1.

Werkvergadering: de inzet

Wat wil Max Havelaar bereiken? Steeds meer bedrijven willen ‘duurzaam ondernemen’. Fairtradekatoen geeft ze die kans. Sinds 2006 is op de Belgische markt katoen met het keurmerk Fairtrade Max Havelaar te vinden. Dit katoen wordt verbouwd op sociaal en ecologisch verantwoorde wijze. Bovendien staan kansarme katoenboeren in de ontwikkelingslanden dankzij de Fairtradehandelsvoorwaarden sterker op de internationale markten. Daardoor kunnen zij hun toekomst in eigen handen nemen. Fairtrade helpt zo ook de Millenniumdoelstellingen, die de armoede moeten terugdringen, te verwezenlijken. Max Havelaar zet daarbij vooral in op Fairtradekatoen uit West-Afrika. Afrikaanse boeren geraken hun katoen veel moeilijker kwijt op de wereldmarkt, omdat hun landen geen concurrentiële verwerkende industrie hebben. Bovendien hinkt Afrika ver achterop in de strijd tegen de armoede: terwijl overal in de wereld vooruitgang wordt geboekt, boert het Afrikaanse continent steeds verder achteruit. Afrika moet daarom geholpen worden om zijn sterkte troef van de katoenteelt uit te spelen. Met deze Werkvergadering wil Max Havelaar de grote afnemers van katoen attent maken op de problemen van de boeren in het Zuiden en hen aansporen om katoen uit de eerlijke handel aan te kopen. Hoe zorgen we ervoor dat de grote spelers onder de katoenafnemers (grote bedrijven, overheden en andere instanties,…) eerlijk katoen uit West-Afrika inkopen? Welke randvoorwaarden moeten er vervuld zijn? Dat is de inzet van deze Werkvergadering. Wie zit rond de tafel ?  Prins Filip en Prinses Mathilde van België  Lily Deforce, directrice Max Havelaar België  Peter Bauwens, commercieel directeur, bestuurder Clarysse  Luc Clarysse, CEO Clarysse  Steven Janssens, Directeur Filature UCO  Philippe Raemaekers, Inkoopdirecteur Non-food Makro-Metro  Ronald Boeckx, COO E5-Mode  Hubert Royen, CEO Intermarché  Sidy El Moctar N’Guiro, katoenproducent Mobiom, Mali

3

/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0  
/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0  

http://www.maxhavelaar.be/files/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0.pdf

Advertisement