Page 13

Bijvoorbeeld kostenverlaging door centrale inkoop, programma’s voor teeltverbetering en kwaliteitsverhoging en het opzetten van verwerkingsfabrieken. De versterking van boerengemeenschappen gaat hand in hand met duurzame ontwikkeling. Het Max Havelaar keurmerk stelt voorwaarden voor sociale ontwikkeling en milieu. Dat laatste is voor katoen nog essentiëler dan voor andere FLO-producten. Voor alle organisaties van kleine boeren gelden, ongeacht het product, de ‘Generic Fairtrade Standards for small farmers’ organisations’. Daarnaast zijn er specifieke criteria voor katoen, voor boerenorganisaties en voor hun kopers: de Fairtrade Standards for Seed Cotton for Small Farmers´Organisations. Katoen wel, textiel niet Op dit moment zijn er alleen katoenstandaarden. Dat wil zeggen: alleen voor het katoen in het eindproduct is er FLO-inspectie en -certificatie. Het keurmerk op het eindproduct vermeldt dan ook uitdrukkelijk ‘made from Fairtrade cotton’. De Fairtradegarantie geldt dus alleen voor katoen. Er is geen Fairtrade-certificatie voor de andere bewerkingen van het product in de textielketen. De textielsector kent veel sociale problemen, met name schendingen van de arbeidsrechten. Deze problemen manifesteren zich het sterkst bij kleding op het CMT-niveau (cut, make, trim), waar de productie zeer arbeidsintensief is. FLO en Max Havelaar (MH) besteden hier aandacht aan: - via de registratie van handelaars in de textielketen bij FLO-Cert: Voor handelaars zijn er enkele bijzondere bepalingen in de standaarden. Wanneer zij het half afgewerkte product aankopen, moeten zij aantonen dat de productie gebeurt volgens bepaalde arbeidsnormen. Voor FLO/MH is deze controle op de sociale kwaliteit van de productie noodzakelijk, maar tegelijkertijd volstaat ze niet om een garantie voor de consument af te leveren. Daarom wordt alleen over katoen gecommuniceerd. - via de ontwikkeling van bijkomende Fairtradestandaarden voor de CMT-productie: Het is de ambitie van FLO/MH om uiteindelijk niet alleen het katoen, maar het volledige eindproduct het Fairtradekeurmerk mee te geven. Niet alleen de katoenboeren, ook de fabrieksarbeiders in de textielproductie kunnen dan genieten van het Fairtradesysteem. Op dit moment wordt onderzocht of dit haalbaar is, en hoe dat dan moet gebeuren.

Licentiecontract met Max Havelaar Elk bedrijf dat een product met het katoenkeurmerk op de Belgische markt wil brengen moet daarvoor een licentiecontract afsluiten met Max Havelaar België. De belangrijkste elementen in het licentiecontract zijn: o Voorschriften voor verpakking en labelling o De hoogte van de licentie-fee o De afspraak dat alle communicatie ter goedkeuring wordt voorgelegd aan MH, om zeker te zijn dat MH en haar licentiehouders het publiek eenduidig over het keurmerk informeren. o Producten moeten in de database van producten opgenomen worden

13

/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0  
/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0  

http://www.maxhavelaar.be/files/Max%20Havelaar%20persdossier-katoen%207%20okt%202010_0.pdf

Advertisement