Page 1

HJ-152-E2.book Page 1 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

Step Counter

Walking style One • Instruction Manual • Mode d’emploi • Gebrauchsanweisung • Manuale di istruzioni • Manual de instrucciones • Gebruiksaanwijzing • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 13 25 37 49 61 73

IM-HJ-152-E-01-01/07

EN FR DE IT ES NL RU


HJ-152-E2.book Page 61 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

Walking style One Inleiding De OMRON Walking style One registreert tijdens het lopen of joggen de passen, afstand, tijd, calorieĂŤn en de hoeveelheid vet die u verbrandt. De OMRON Walking style One heeft een dubbele weergavefunctie die tegelijkertijd de tijd en het aantal passen kan weergeven. Met de geheugenfunctie van de OMRON Walking style One kunt u de gegevens van de voorafgaande zeven dagen opslaan en weergeven. De OMRON Walking style One is niet alleen een gewone stappenteller, maar ook een aerobicstappenteller die het aantal passen telt dat u in een constant tempo loopt. Constante of aerobicpassen vormen de lichaamsbeweging die ons gezond houdt. Aerobicpassen worden afzonderlijk geteld als u met meer dan 60 passen per minuut en achtereenvolgens meer dan 10 minuten Als u bijvoorbeeld 120 passen loopt. Als u na een ononderbroken per minuut loopt gedurende wandeling van meer dan 10 minuten 20 minuten, bedraagt "het aantal passen in constant een pauze neemt van minder dan 1 minuut, wordt deze beschouwd als tempo" 2.400. NL onderdeel van de "ononderbroken wandeling".

Hoeveel passen moeten we per dag lopen? Voor een goede gezondheid en een verminderde kans op chronische ziekten op lange termijn moeten we ongeveer 10.000 passen per dag zetten. Wilt u afvallen, dan moet dit aantal tussen 12.000 en 15.000 passen per dag liggen. Wilt u aerobic-conditie opbouwen, dan zijn minstens 3.000 (bij voorkeur meer) constante passen per dag nodig (Bron: David R. Bassett Jr., als professor verbonden aan het departement voor gezondheid en inspanningswetenschap van de universiteit van Tennessee in Knoxville, V.S.). De OMRON Walking style One helpt u uw passen bij te houden. Als u de OMRON Walking style One draagt, worden al uw dagelijkse passen geteld. Het gebruik is heel eenvoudig: zet de stappenteller aan en begin met bewegen.

61


HJ-152-E2.book Page 62 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

1 De OMRON Walking style One gebruiken 1.1 Tips voor gebruik • Draag de OMRON Walking style One verticaal ten opzichte van de grond (zie afbeelding onder 4). • Draag stevige schoenen. • Loop in een constant tempo. • Loop niet extreem langzaam of in een ongelijkmatig tempo (bijvoorbeeld in een drukke omgeving). • Op- en neergaande bewegingen of trillingen kunnen onjuiste waarden veroorzaken. 1.2 Voorzorgsmaatregelen • Houd de OMRON Walking style One buiten het bereik van kleine kinderen. • Raadpleeg onmiddellijk een arts als een klein kind de batterij, de batterijklep of de schroef inslikt. • Werp de batterij niet in het vuur, want dan kan de batterij exploderen. • Laat de OMRON Walking style One niet vallen en ga er niet op staan. • Was de OMRON Walking style One niet en raak hem niet met natte handen aan. • Stel de OMRON Walking style One niet bloot aan direct zonlicht. • De omgeving van de OMRON Walking style One moet vrij zijn van overmatige trillingen, schokken, magnetische velden, elektromagnetische interferentie enzovoort.

2 Overzicht A

A B C D E

Voorzijde

B

C

G D

Achterzijde

E F

62

MEMO-knop MODE-knop Display SET-knop SYSTEM RESET-knop F Schroefjes van klep batterijvak G Clip/klep batterijvak


HJ-152-E2.book Page 63 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

3 Instellingen Het instellen van de tijd, het gewicht en de paslengte is nodig om het aantal passen te registreren en vervolgens te berekenen hoeveel calorieĂŤn u hebt verbruikt, hoeveel vet u hebt verbrand en welke afstand u hebt gelopen. 3.1 Uw paslengte bepalen Voor nauwkeurige metingen moet u eerst uw paslengte meten. Hoe meet u uw paslengte? Met paslengte wordt de afstand bedoeld van de voorste punt van 2 10 1 3 de ene voet tot de voorste punt van 5.5 m de andere voet. U berekent de juiste gemiddelde paslengte door de afstand die u in tien passen loopt te delen door het aantal passen (10). Gebruik bij de berekening de formule uit het volgende voorbeeld: Voorbeeld: als u 5,5 meter loopt, 5,5 m (totale afstand) / 10 (aantal passen) = 0,55 m (55 cm) 3.2 Tijd instellen De stappenteller wordt geleverd met een geplaatste batterij. Stel de stappenteller in met behulp van een dun stokje dat niet gemakkelijk breekt. Instelbereik: 0:00 - 23:59 1 Eerste keer instellen of instellen NL na vervangen van de batterij. Druk aan de achterzijde van de stappenteller op de knop SYSTEM RESET (zie tekening). In het display knipperen de uren. 2 Druk op de knop MEMO (omhoog) of MODE (omlaag) om de uren met stappen van 1 uur te verhogen of te verlagen. Als er gedurende 5 minuten geen knop is ingedrukt, schakelt de stappenteller zichzelf automatisch uit. 3 Druk op de knop SET (Instellen) om het uur in te stellen. In het display knipperen de minuten. 4 Druk op de knop MEMO (omhoog) of MODE (omlaag) om de minuten met stappen van 1 minuut te verhogen of te verlagen.

63


HJ-152-E2.book Page 64 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

Houd de knop ingedrukt om de tijd met stappen van 10 minuten te verhogen of te verlagen. 5 Druk op de knop SET (Instellen) om de minuten in te stellen. In het display knippert het gewicht. 3.3 Het gewicht instellen Instelbereik: 30 tot 136 kg. In het display knippert het gewicht. 1 Druk op de knop MEMO (omhoog) of MODE (omlaag) om het gewicht met stappen van 1 kg te verhogen of te verlagen. Houd de knop ingedrukt om het gewicht met stappen van 10 kg te verhogen of te verlagen. 2 Druk op de knop SET (Instellen) om uw gewicht in te stellen. In het display knippert de paslengte. 3.4 De paslengte instellen Instelbereik: 30 tot 120 cm In het display knippert de paslengte. 1 Druk op de knop MEMO (omhoog) of MODE (omlaag) om de paslengte met stappen van 1 cm te verhogen of te verlagen. Houd de knop ingedrukt om de paslengte met stappen van 10 cm te verhogen of te verlagen. 2 Druk op de knop SET (Instellen) om uw paslengte in te stellen. Het aantal stappen en de tijd worden nu in het display weergegeven. Alle instellingen zijn voltooid. Opmerkingen bij het instellen van de tijd Volg als u in een later stadium de tijd wilt instellen de stappen hieronder. 1 Druk op de knop SET (Instellen). In het display knipperen de uren. 2 Zie voor het beginnen met instellen van de tijd hoofdstuk 3.2.2.

64


HJ-152-E2.book Page 65 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

4 De stappenteller bevestigen 4.1 U bevestigt de stappenteller als volgt Maak de stappenteller vast aan uw riem of aan de band van uw broek. • Doe de stappenteller niet in de achterzak van uw broek. Opmerking: Druk de clip open om de stappenteller van uw riem af te halen. Als de clip ruw wordt vast- of losgemaakt, kan hij krassen maken op de riem, afhankelijk van het materiaal waarvan de riem gemaakt is. Probeer de stappenteller zo te bevestigen dat het display rechtop is geplaatst. Wanneer worden stappen geteld? Om te voorkomen dat er stappen worden geteld die niet echt worden gezet, geeft de stappenteller de eerste vier seconden dat u loopt geen aantal stappen weer. Als u meer dan vier seconden blijft lopen, geeft hij het aantal stappen weer dat in de eerste vier seconden is gezet en gaat vervolgens door met tellen. Onder de volgende omstandigheden wordt het aantal stappen mogelijk niet juist geteld: 1 Onjuiste positie van de stappenteller • Als de voorzijde van de stappenteller onder een hoek van minder dan 60° (zie hieronder) of horizontaal is geplaatst.

2 Onregelmatig lopen • Als u schuifelt, slentert of sandalen draagt • Als u niet regelmatig kunt lopen op plaatsen waar veel mensen zijn 3 Onregelmatige bewegingen van de stappenteller • Opstaan en/of gaan zitten • Deelnemen aan andere sporten dan lopen • Naar boven of naar beneden lopen op een trap of op een steile helling

65

NL


HJ-152-E2.book Page 66 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

4 Trillingen van een bewegend voertuig • Zoals bij fietsen of autorijden en in de trein of de bus 5 Extreem langzaam lopen

5 De stappenteller gebruiken 5.1 Gebruik van de OMRON Walking style One 1 Bevestig de stappenteller aan uw lichaam. Zie hoofdstuk 4.1 “U bevestigt de stappenteller als volgt”. 2 Begin te lopen. Opmerking: Na 10 minuten lopen met meer dan 60 passen per minuut treedt de aerobic-modus in werking. De aerobic-modus stopt na een pauze van 1 minuut. 3 Druk op de knop MODE om de gegevens in het display weer te geven. Opmerkingen: • U kunt de stappenteller niet uitzetten. • De stappenteller wordt na middernacht op “0” teruggezet (0:00). 5.2 Het display wijzigen Druk op de knop MODE om het display te wijzigen. Elke keer dat u op de knop MODE drukt, wijzigt het display.

Aantal passen

Aantal aerobicpassen en minuten

Aantal verbruikte calorieën en hoeveelheid verbrand vet

Afstand

5.3 Batterijzuinige modus Als er 5 minuten geen knop is ingedrukt, wordt het display automatisch uitgeschakeld. De stappenteller blijft echter wel de stappen tellen. Deze modus verlengt de levensduur van de batterij. Druk op de knop MEMO of MODE om het display weer te activeren.

66


HJ-152-E2.book Page 67 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

6 Geheugen 6.1 Gebruik van de geheugenfunctie Deze stappenteller kan de gegevens van maximaal zeven voorgaande dagen opslaan en weergeven. De gegevens van de lopende dag worden op tijdstip 0:00 automatisch in het geheugen opgeslagen. Het display staat dan weer op 0. Gegevens bekijken die in het geheugen zijn opgeslagen Druk op de knop MODE totdat de gegevens die u wilt bekijken in het display staan: • Passen • Aerobicpassen en minuten • Aantal verbruikte calorieën en hoeveelheid verbrand vet • Afstand Druk op de knop MEMO. De gegevens van de vorige dag worden weergegeven. Druk herhaaldelijk op de knop MEMO om de gegevens van alle zeven dagen weer te geven.

Opmerking: Als er langer dan 1 minuut geen knop wordt ingedrukt, keert het display terug naar de gegevens van de lopende dag. Druk op de knop MODE om terug te keren naar de gegevens van de lopende dag. 6.2 De functie System reset (Systeem resetten) gebruiken Gebruik de functie SYSTEM RESET in de volgende gevallen: • Als het display onherkenbaar is geworden • Als u alle gegevens wilt wissen Druk op de knop SYSTEM RESET aan de achterzijde van de stappenteller. Alle gegevens in het geheugen worden gewist en de standaardinstellingen worden weer ingesteld. Zie hoofdstuk 3 “Instellingen” om de tijd en uw gewicht en paslengte in te stellen.

67

NL


HJ-152-E2.book Page 68 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

7 Batterij plaatsen 7.1 De batterij vervangen Als u de stappenteller koopt, is de batterij er al in geplaatst. Batterij-indicator

Als de batterij-indicator in het display wordt weergegeven, moet u de batterij direct vervangen door een nieuwe CR2032-batterij. Als de batterij uit het apparaat wordt verwijderd, worden de instellingen en alle gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen, gewist. Schrijf daarom eerst de gegevens die u later nog nodig hebt op. 1 Draai de schroefjes op het klepje van het batterijvak aan de achterzijde van de stappenteller los. Gebruik hiervoor een klein schroevendraaiertje. 2 Verwijder het klepje van het batterijvak.

3 Verwijder de oude batterij. Verwijder de batterij met een dun stokje, dat niet gemakkelijk breekt. Opmerking: Gebruik hiervoor NOOIT een metalen pincet of een schroevendraaier. Let op! • Gooi de stappenteller, de batterij en componenten weg volgens de lokaal geldende richtlijnen. Wanneer u zich bij het weggooien niet aan de geldende richtlijnen houdt, veroorzaakt dit milieuvervuiling. • Gooi de batterij niet in het vuur. De batterij kan ontploffen. 4 De nieuwe batterij plaatsen. Plaats de batterij met de positieve (+) kant naar boven. Plaats de batterij in de richting van de pijl.

68


HJ-152-E2.book Page 69 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

5 Plaats het klepje van het batterijvak terug. Plaats eerst het uitsteeksel van het klepje. Draai de schroefjes op het klepje van het batterijvak vast. Stel nadat u de batterij hebt vervangen de tijd en uw gewicht en paslengte in. Zie hoofdstuk 3 “Instellingen�.

8 Onderhoud en bewaren Volg om uw stappenteller in uitstekende conditie te houden en schade eraan te voorkomen de aanwijzingen hieronder: Let op! De stappenteller mag niet worden gedemonteerd en er mogen geen aanpassingen worden aangebracht. Veranderingen of modificaties die niet door Omron Healthcare zijn goedgekeurd, maken de garantie ongeldig. Reinig de stappenteller met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen. Dompel de stappenteller en de componenten niet onder in water. De stappenteller is niet waterbestendig. U mag hem niet wassen of met natte handen aanraken. Zorg dat er geen water in het apparaat komt. NL Bewaar de stappenteller op een veilige en droge plaats. Zorg dat de stappenteller niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid, water en/of stof. Onderwerp de stappenteller niet aan sterke schokken, laat hem niet vallen en ga er niet op staan. Verwijder de batterij als u de stappenteller drie maanden of langer niet zult gebruiken. U dient de stappenteller te gebruiken in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

69


HJ-152-E2.book Page 70 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruikdsduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Dit product bevat geen schadelijke stoffen

70


HJ-152-E2.book Page 71 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

9 Problemen oplossen Verschijnsel

Oorzaak

Display blijft leeg als MODE of MEMO wordt ingedrukt.

Weergegeven waarden zijn onjuist.

Oplossing

Batterij is (bijna) leeg.

Plaats een nieuwe 3V-lithiumbatterij, type CR2032.

Batterij is (bijna) leeg.

Plaats een nieuwe 3V-lithiumbatterij, type CR2032.

De polen van de batterij (+ en -) zijn omgekeerd geplaatst.

Plaats de batterij in de juiste richting.

De stappenteller is niet correct bevestigd.

Volg de aanwijzingen (zie hoofdstuk 4.1).

U loopt in een ongelijkmatig tempo.

Loop altijd in een constant tempo (zie hoofdstuk 4.1).

Instellingen zijn verkeerd.

Wijzig instellingen.

Fabrikant

OMRON HEALTHCARE CO., LTD. 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Japan

Europees hoofdkantoor

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, Nederland www.omron-healthcare.com

Dochteronderneming

OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, Verenigd Koninkrijk

Dochteronderneming

OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft m.b.H. Windeckstraße 81a, 68163 Mannheim, Duitsland www.omron-medizintechnik.de

Dochteronderneming

OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, F-93561 Rosny-sous-Bois Cedex, Frankrijk

NL

71


HJ-152-E2.book Page 72 Thursday, March 29, 2007 9:28 AM

10 Technische gegevens Productnaam Type Voeding Levensduur batterij

Bereik metingen/ display

Geheugencapaciteit Instelbereik

Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheid Opslagtemperatuur/luchtvochtigheid/luchtdruk Nauwkeurigheid van pastellingen Nauwkeurigheid van tijd Buitenafmetingen Gewicht Accessoires

Walking style One HJ-152R-E/HJ-152K-E/HJ-152W-E 3V-lithiumbatterij, type CR2032 Een nieuwe batterij gaat ongeveer één jaar mee (bij 10.000 passen per dag). Opmerking: de meegeleverde batterij is alleen voor testdoeleinden. Deze batterij kan binnen een jaar leeg zijn. Aantal passen: 0 tot 99.999 passen Aantal constante passen: 0 tot 99.999 passen Duur van constant lopen: 0 tot 1.440 minuten Verbruikte calorieën: 0 tot 99.999 kcal Hoeveelheid verbrand vet: 0 tot 199,9 g Afgelegde afstand: 0,00 tot 999,99 km Tijd: 0:00 tot 23:59 Voorgaande 7 dagen in display. Tijd: 0:00 tot 23:59 (24-uursweergave) Gewicht: 30 tot 136 kg in eenheden van 1 kg Paslengte: 30 tot 120 cm in eenheden van 1 cm -10 °C tot +40 °C; 30% tot 85% RV

-20 °C tot +60 °C; 10% tot 95% RV; 700 - 1.060 hPa

Binnen +/- 5% (vastgesteld met vibratietestapparaat) Binnen +/- 90 seconden van de gemiddelde maandelijkse afwijking (bij normale temperatuur) Ongeveer 53(B) x 53(H) x 25,8(D) mm Ongeveer 33 g (inclusief batterij) 3V-lithiumbatterij type CR2032 en gebruiksaanwijzing.

Ter verbetering van het product kunnen specificaties worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. biedt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt niet voor de batterij en verpakking en biedt geen dekking voor enigerlei schade die voortkomt uit verkeerd gebruik (zoals het laten vallen van het product of verkeerd gebruik) veroorzaakt door de gebruiker. Producten waarvoor schadevergoeding wordt gevraagd, worden alleen vervangen als ze samen met het originele aankoopbewijs worden teruggestuurd.

72

/f6a90a5824ae79ec4f44a6a1bf9481e7  

http://www.msh.be/sites/default/files/documents/field/f6a90a5824ae79ec4f44a6a1bf9481e7.pdf