Page 1

HEART RATE MONITORS TOPLINE

G

E

R

M

A

N

Y

ESPAテ前L

ITALIANO

W W W. S I G M A S P O R T. C O M

HEART

PC 9 ITALIANO ESPAテ前L NEDERLANDS

NEDERLANDS

RATE

WOMAN / MAN


Inhoud

Nederlands

1

Kennismaking

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Voorwoord en verpakkingsinhoud Overzicht klok, symbolen en displayopbouw Toets en functie overzicht Hoofdmenu (Functies) Instellingen

2

Trainingen

43 44 45 46 47

2.1 Borstband plaatsen Stuurhouder monteren 2.2 Trainen met de PC 9 TRAINING MANAGER oproepen Controle van de training in het TIME MENU Controle van de training in het HEART RATE MENU

51 52 52 54 56

3

Informeren

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Wetenswaardigheden over de hartfrequenties (HF/HR) Belangrijke aanwijzigingen Veel gestelde vragen en service Verwisselen van de batterijen Garantie bepalingen

Functies van de PC 9

AVG

HEART

RATE

TRAIN

TIME

42

LIMIT

12/24

DATE

ZONE INDICATOR

SIMPLE USE

KCAL

HEART

TRAIN

PULSE ZONES

MANAGER

w w w. s i g m a s p o r t. c o m

58 59 60 61 61


1. Kennismaking 1.1 Voorwoord en verpakkingsinhoud Voorwoord Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor een Puls Computer van SIGMA SPORT速. Uw nieuwe PC 9 zal uw jarenlange partner zijn bij al uw sportieve activiteiten. De PC 9 is een technisch, verfijnd en hoogwaardig meetinstrument. Leest u de gebruiksaanwijzing zorvuldig door om vertrouwd te raken met de vele mogelijkheden van deze computer. SIGMA SPORT速 wenst u veel sportief plezier met uw PC 9.

NEDERLANDS

Puls Computer PC 9

Elastische band

Signaalafnemer met zender

Fietsstuurhouder met O-ring

43


1.2 Overzicht klok, symbolen, displayopbouw

4. Menu POINTER

1. ZONE-INDICATOR SET

2. KLOK

00:00

TRAIN

TIME

3. RUNNING MAN

0:00:00:00:00

0:00:00:00:00

0:00:00 HEART

1. ZONE-INDICATOR De ZONE-INDICATOR toont in welke van de 3 trainingszonen er wordt getraind. 2. KLOK In de 12h - Modes ziet u welke tijd er aangeven wordt, voormiddag (AM) of namiddag (PM). 3. RUNNING MAN De RUNNING MAN verschijnt alleen dan in de display als de TRAINING MANAGER geactiveerd is. 4. Menu POINTER De Pointer toont het menu waar u zich nu in bevindt.

44

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


1.3 Toets en functie overzicht De toetsen Functietoets 2

Functietoets 1

Toetsfunctie is in de display af te lezen. TRAIN

SET

TIME

Minus Terug bladeren in de menu's... ...of de aangegeven cijferwaarde verminderen.

Plus Vooruit bladeren in de menu's ... ...of de aangegeven cijferwaarde vermeerderen

HEART

T-Manager toets PC 9 komt direct in het TRAINING MANAGER menu.

Het functie overzicht

TIME

HEART (Puls menu) - Trainingstijd - Gemiddelde hartslagfrequentie (HF/HR) - Kcal-verbruik - Totaal Kcal-verbruik (Total Kcal)

TRAIN

SET

TIME (Tijd menu) - Klok - Health-Zone - Fitness-Zone - Power-Zone - Totaaltijd

SET (Ingeven) - Taal - Pulszonen - Klok - Datum - Toon/signaal - "My Name"

NEDERLANDS

Toetsfunctie is in de display afleesbaar. Geen display aanduiding = EXIT functie.

MANAGER - Training Manager HEART

45


1.4 De hoofdmenu's (functies) De 4 hoofdmenu's van de PC 9

TRAINING MANAGER

TIME

130

TRAIN

SET

OFF START

De PC 9 is in 4 hoofdmenu's ingedeeld. In welk menu u zich bevindt, wordt in het menu POINTER en door de beschrijving op de display aangegeven.

TRAINING

0:00:00 HEART

In de TRAINING MANAGER start, stopt en onderbreekt u de training.Door op de T-Manager toets te drukken komt u vanuit elk menu direct in de TRAINING MANAGER Informatie vanaf S. 52 SETTING (SET) Ingeven

SET

TIME

TRAIN

ENTER

130

SETTING

Informatie vanaf S. 47

HEART

TIME MENU (TIME) Tijd Menu

SET

TIME

130

TRAIN

ENTER

TIME

Informatie vanaf S. 54

HEART

HEART MENU (HEART) Puls Menu

SET

TIME

130

TRAIN

ENTER

HEARTRATE HEART

46

Informatie vanaf S. 56

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


1.5 Instellingen uitvoeren Voordat u de training begint, eerst de PC 9 activeren.

Activeren van de PC 9

Daarvoor de gewenste toets tenminste 3 sec. indrukken.

Voor en na de training kunt u de PC 9 als normaal horloge dragen. De display geeft dan de datum en tijd aan.

SET

TIME

10:45 PC 9

TRAIN

17.JAN.09

HEART

SET

10:45

HOLD 3SEC

TRAIN

17.JAN.09 TIME

Om de PC 9 te activeren, de gewenste toets 3 sec. indrukken. Automatisch komt u dan in het hoofdmenu TRAINING MANAGER

Voor het begin van de training uw persoonlijke gegevens invoeren in het invoer menu.

SETTING Menu

Tijd, datum, wekker, enz. worden zo in dit menu ingevoerd.

Het invoeren van de gegevens volgens het beschreven principe. Met Plus/Minus gaat u naar het vorige/volgende menu of stelt u de getalswaarde in. Met functie toets 1 bevestigen, met toets 2 verlaat u het menu. b.v.. Instelling van de tijd

Toets ENTER om het SETTING menu op te roepen.

Principe invoer SETTING

SET

130

SETTING

TRAIN

ENTER

TIME

SETTING Menu oproepen ? Door op de toetsen Plus/Minus te drukken van het hoofdmenu komt u in het SETTING menu (SET)

NEDERLANDS

HEART

HEART

47


1.5 Instellingen uitvoeren SET

ENTER

TIME

TRAIN

EX

CLOCK

Wat moet ingesteld worden? Met de toetsen Plus/Minus kiest u de gewenste invoerfunctie. De tijd instellen in het menu CLOCK: toets ENTER om een invoerfunctie op te roepen.

HEART

EX CHANGE TIME

10:45

TRAIN

SET

CLOCK

Om naar keuzemenu Invoer - Functies terug te gaan: toets EX

HEART

SET

TIME

24

TRAIN

OK

HOURS

Actuele instelling wijzigen? Op CHANGE drukken om de actuele instelling te wijzigen.

Format wijzigen? Met de Plus/Minus toets de oplichtende waarde wijzigen/instellen. Toets OK om instellingen te verlaten.

HEART

SET

TIME

10:46 CLOCK

-

TRAIN

SAVE NEXT

Waarden instellen ? Met de toets Plus/Minus de ingestelde waarde wijzigen. Toets NEXT voor de volgende instelling.

_+

HEART

SAVE NEXT TIME

10:55

TRAIN

SET

Opslaan van de instellingen? toets SAVE voor bevestiging en om instellingen te verlaten.

CLOCK

-

_+

HEART

SETTING Menu overzicht

48

Het instelmenu van de PC 9 is in 7 sub-menu's ingedeeld. Hier volgt een overzicht van de intestellen functies.

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


1.5 Instellingen uitvoeren Sub-menu LANGUAGE: Om de taal te wisselen: toets ENTER.

ENTER

LANGUAGE

TRAIN

EX TIME

Om eerdere of latere instellingen te bereiken: toets Plus/Minus.

SET

HEART

SET

ENTER

HR ZONES

TRAIN

EX TIME

Sub-menu HR ZONES: Om pulszonen te veranderen: toets ENTER. Na invoer van uw persoonlijke gegevens berekent de PC 9 autom. uw maximale hartfrequentie en uw 3 trainingszonen. Naar behoefte kunt u deze instellingen handmatig wijzigen.

HEART

Sub-menu HR ZONES

SET

MALE

TRAIN

EX CHANGE TIME

Om het geslacht te wisselen Man/Vrouw: toets CHANGE bevestigen met SAVE.

NEDERLANDS

HEART

EX CHANGE TIME

30

TRAIN

SET

Leeftijd instellen: Toets CHANGE en voer de juiste gegevens in en bevestig met SAVE.

AGE HEART

SET

75

WEIGHT KG

TRAIN

EX CHANGE TIME

Om uw gewicht te wijzigen: toets CHANGE en bevestigen met SAVE.

HEART

SET

TRAIN

190

MAXhRATE HEART

EX CHANGE

105

TRAIN

SET

TIME

De ondergrens van de HEALTH-Zone (HZ) wordt autom. berekend. Wilt u deze waarde wijzigen: toets CHANGE.

EX CHANGE TIME

Uw max.hartfrequentie wordt autom.berekend. Voor het wijzigingen van de waarde: toets CHANGE.

START HZ HEART

TIME

120

START FZ HEART

SET

150

TRAIN

EX CHANGE TIME

Om de autom. berekende ondergrens van de POWER-Zone (PZ) te wijzigen: toets CHANGE.

EX CHANGE

TRAIN

SET

Als u de autom.berekende onderste grenswaarde van de FITNESS-Zone (FZ) wilt wijzigen: toets CHANGE.

START PZ HEART

49


1.5 Instellingen uitvoeren Om de bovengrens van de Power-Zone (PZ) te wijzigen: toets CHANGE. De waarde van de max. HF/HR niet overschrijden!

SET

TIME

190

END PZ

TRAIN

EX CHANGE

HEART

Vervolg menuinstellingem

Sub-menu CLOCK: Toets ENTER om de tijd te wijzigen.

SET

ENTER

TIME

TRAIN

EX

CLOCK HEART

Sub-menu DATE: Toets ENTER om de datum te wijzigen.

TIME

EX

ENTER

TRAIN

SET

DATE HEART

Sub-menu BEEP: Acoustisch signaal uit/aan: Toets ENTER.

SET

ENTER

TIME

BEEP

TRAIN

EX

HEART

SET

ENTER

TIME

TRAIN

EX

Sub-menu MY NAME: Om uw persoonlijke begroeting in te stellen: Toets ENTER.

MY NAME HEART

50

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


2. Trainingen 2.1 Plaatsing van de borstband/stuurhouder Verbindt de zender met de elastieke gordel.

Bortsband lengte afstellen zodat de borstband niet knelt maar wel overal goed aandrukt op de huid.

NEDERLANDS

De borstband zo plaatsen, dat de zender bij mannen onder de inzet van de borstspieren en bij vrouwen direct onder de borstaanzet aansluit.

Het SIGMA SPORT速 Logo moet van voren leesbaar zijn.

De geplaatste borstband iets van de huid aftrekken en het geripte gedeelte (Zender) met speeksel of water licht bevochtigen.

Montage van de stuurhouder

51


2.2 Trainen met de PC 9 Met de TRAINING MANAGER start en stopt en onderbreekt u de training. Alle daten, die zijn opgeslagen in het TIJD en PULS menu hebben betrekking op de lopende/actieve TRAINING MANAGER. Vanuit elk menu komt u met de T-MANAGER toets in de TRAINING MANAGER.

TRAINING MANAGER

De PC 9 ontvangt de signalen van de borstband.

SET

TIME

130

TRAINING

TRAIN

OFF START

0:00:00

Om te beginnen met de training: toets START.

HEART

SET

TIME

130

TRAINTIME

TRAIN

END PAUSE

De training wordt gestart. De verschillende trainingsdaten (Time/Puls menu) worden berekend. De RUNNING MAN toont dat de TRAINING MANAGER is geactiveerd.

0:00:10 HEART

Om de training te onderbreken: toets PAUSE.

SET

TIME

130

TRAINTIME

TRAIN

END PAUSE

0:01:10 HEART

Om de training voort te zetten: toets START.

SET

TIME

130

TRAINING

TRAIN

END START

0:01:10 HEART

Om de training te stoppen: toets END.

SET

TIME

130

TRAINTIME

TRAIN

END PAUSE

0:01:12 HEART

52

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


2.2 Trainen met de PC 9 Om het einde van de training te bevestigen: toets END.

END

TRAINING?

TRAIN

EX TIME

Als u toch met de training door wilt gaan: toets EX.

SET

HEART

TRAIN

130

TRAINING

0:01:15 HEART

SET

YES

RESET?

Met de toets "NO" stopt u de voortgang van het proces.

TRAIN

NO TIME

HEART

De daten worden teruggezet.

SET

Om in het rustmenu te komen: toets OFF.

OFF START TIME

130

TRAINING

0:00:00 HEART

53

NEDERLANDS

Bekijkt u eerst de trainingsdaten, voor u begint met een nieuwe training en de oude daten wist. Toets YES om de trainingsdaten op "0" zetten.

OFF RESET

TRAIN

Opgelet: Door het terugstellen/terugzetten van de trainingsdaten wordt de laatste training gewist.

SET

TIME

Om de trainingsdaten terug te zetten (TIME/ PULS menu): toets RESET. Met OFF komt u terug in de rustmodus.


2.2 Trainen met de PC 9 In het TIME menu ziet u de actuele tijd en kunt u de daten van de 3 traingzonen en de totale trainingstijd oproepen. Ook biedt dit menu de functies Wekker.

TIME MENU (TIME)

Toets ENTER om in het TIME menu te komen.

SET

TIME

130 TIME

TRAIN

ENTER

HEART

De CLOCK toont u Datum en Tijd.

SET

TIME

130 CLOCK

TRAIN

01.JAN.09

10:45 HEART

SET

TIME

130

HEALTH-Z

TRAIN

15% IN

De HEALTH-Z aanduiding geeft aan, hoeveel tijd u in het pulsbereik van deze zone heeft getraind. (in min, uren en % van de totale trainingstijd).

0:08:25 HEART

SET

TIME

130

FITNESS-Z

TRAIN

80% IN

De FITNESS-Z aanduiding geeft aan, hoeveel tijd u in het pulsbereik van deze zone heeft getraind. (in min, uren en % van de totale trainingstijd).

0:35:20 HEART

SET

TIME

130

POWER-Z

TRAIN

0% IN

De POWER-Z aanduiding geeft aan, hoeveel tijd u in het pulsbereik van deze zone heeft getraind. (in min, uren en % van de totale trainingstijd).

0:00:00 HEART

54

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


2.2 Trainen met de PC 9

RESET

130

TRAIN

EX

TOTALTIME

0:43:45 HEART

NEDERLANDS

U kunt zelf beslissen wanneer u daten wilt terugstellen (RESET functie).

SET

TIME

De TOTAL TIME geeft de doorlopende trainingstijd, als de T-Manager is geactiveerd. Hiermee kunnen de totaaltijden van de trainingen over langere tijd worden opgeslagen. (weken/maanden).

55


2.2 Trainen met de PC 9 In het hoofdmenu HEART RATE kunt u de actuele training en onderscheiden trainingsdaten oproepen.

HEART RATE MENU

Oproepen van het HEART RATE menu: toets ENTER.

SET

TIME

130

TRAIN

ENTER

HEARTRATE HEART

De ZONE INDICATOR boven in de display toont in welke van de 3 Pulszonen u zich bevindt.

SET

TIME

130

TRAIN

73% MAX

TRAINTIME

Daaronder ziet met hoeveel % van uw max. hartfrequentie u op dat moment traint.

0:43:45 HEART

TRAINTIME ist de trainingstijd van uw actuele training.

SET

TIME

130

TRAINTIME

TRAIN

73% MAX

0:43:45 HEART

AVERAGE toont gemiddelde hartslag.

SET

TIME

130

AVERAGE

TRAIN

73% MAX

_125 HEART

Onder KCAL worden de verbrande calorieĂŤn aangegeven in de actuele trainingseenheid.

SET

TIME

130 KCAL

TRAIN

73% MAX

845 HEART

56

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


2.2 Trainen met de PC 9 SET

TRAIN

RESET

130

TOTALKCAL

845 HEART

NEDERLANDS

EX TIME

Zodra de Training Manager is geactiveerd, worden de verbruikte calorieën geregistreerd. TOTAL KCAL toont het calorieënverbruik over langere tijd. (weken, maanden). U beslist zelf wanneer u deze gegevens reset (RESET functie).

57


3. Informeren 3.1 Wetenswaardigheden over hartslagfrequentie De hartslagfrequentie (HF/HR) wordt in slagen per minuut aangegeven. Maximale Hartfrequentie De maximale hartfrequentie (max. HF/HR) is de maximale hartslagfrequentie die voor u is toegestaan. Deze individuele max. HF/HR is afhankelijk van leeftijd,gewicht, geslacht. Het beste middel om uw maximale hartslag vast te stellen is een belastingtest om uw conditie vast te stellen en zo uw max. Hartslag vast te stellen. Wij adviseren deze testen te doen onder leiding van een arts of sportarts en deze test regelmatig te herhalen. De max. HF/HR kann ook door een mathematisch vergelijking worden geschat: Mannen: 210 - „helft van de leeftijd“ - (0.11 x pers. gewicht in kg) + 4 Vrouwen: 210 - „helft van de leeftijd“ - (0.11 x pers. gewicht in kg) De juiste hartfrequentie voor training De trainingszone is het bereik, waarbinnen de doelgerichte training kan plaatsvinden. Vanuit sport medische opzicht zijn er drie trainingzones.

58

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


3.1 Wetenswaardigheden over hartslagfrequentie HZ (Health-Zone): Gezondheid 55 – 70% van de max. HF. Doelstelling: Wellnes voor de (her)starter Deze zone wordt ook wel de "Vetverbrandingszone"genoemd. Hier wordt de aerobe stofwisseling getraind, d.w.z. in de spieren worden de vetten en koolhydraten verbrand cq in energie teruggebracht. FZ (Fitness-Zone): Fitness 70 – 80% van de max. HF. Doelstelling: Fitness voor gevorderden In de fitness-zone traint u duidelijk intensiever. De energie wordt hoofdzakelijk uit de verbrande koolhydraten verkregen. PZ (Power-Zone): Vermogen 80 – 100 % van de max.HF. Doelstelling: Training voor prestatie gerichte sporter De training in deze zone is zeer intensief en is bedoeld voor de getrainde sporter.

NEDERLANDS

Let u er op, dat het met algemene richtlijnen nooit mogelijk is, op de persoonlijke omstandigheden van de sporter in te gaan! Optimale en verantwoorde trainingschema's zijn alleen mogelijk met een professionele trainer die de persoonlijke omstandigheden kent!

3.2 Belangrijke aanwijzingen Als de display geen hartslagfrequentie aangeeft kan dat de volgende oorzaak hebben: • De borstband wordt niet correct gedragen. • De sensoren(elektroden),de signaal afnemers in de borstband zijn niet schoon of niet vochtig genoeg. • Storingen van externe factoren, zoals hoogspanningsleidingen e.d.. • Batterijen van de zender zijn leeg Art.nr: 00342 (CR 2032). Wij adviseren een arts of sportarts te raadplegen voor uw individuele mogelijheden.

59


3.3 Veel gestelde vragen en service Wat gebeurt er als tijdens de training de borstband wodrt afgelegd? De computer ontvangt geen signaal en de display geeft "0" aan - na korte tijd komt de PC 9 in de ruststand. (stopwatch loopt niet). Welke invloed heeft de omstelling van 24h - op 12h instelling? De PC 9 schakelt autom. over van Kg. (24h-modus) naar Lb. (12h-modus) Schakelt de SIGMA SPORT® Puls Computer geheel uit in de ruststand? Nee, in de ruststand ziet u de tijd en datum en PC 9 in de display, zodat u deze computer ook als normaal horloge kunt gebruiken. In deze toetstand staat de PC 9 in spaarstand. Kan de borstband ook op bv. loopbanden worden gebruikt? Ja, de borstband is compatible met haast alle cardio apparatuur. Is de SIGMA SPORT® Puls Computer waterdicht en kan deze bij het zwemmen gebruikt worden? Ja, tot op een diepte van 3 meter. De toetsen onderwater niet gebruiken en zeker niet gebruiken in zout zeewater, er kunnen dan storingen optreden. Wat is de reden aan de display traag reageert of donker kleurt? Het kan dan zijn dat de bedrijfs themperatuur zich onder of boven de 1°C – 55°C beweegt. Display aanduiding te vaag of te zwak? Batterij te zwak en zonodig vernieuwen. Batterij CR 2032 (art.nr. 00342)

60

w w w. s i g m a s p o r t. c o m


3.4 Verwisselen van de batterijen Puls Computer en Borstband hebben de de batterij CR 2032 (art.nr. 00342). De SIGMA SPORT® hartslagmeter is een hoogtechnisch meetinstrument. Om de functie en waterdichtheid te garanderen zal de verwisseling van batterijen zeer zorgvuldig moeten gebeuren. Na het verwisselen van de batterijen moeten de persoonlijke gegevens opnieuw worden ingevoerd.

NEDERLANDS

3.5 Garantie Wij garanderen dit apparaat op gebreken volgens de wettelijke voorschriften. Batterijen vallen niet onder garantie. In voorkomende gevallen neemt u contact op met uw leverancier of u stuurt de hartslagmeter met aankoopbon en toebehoren, voldoende gefrankeerd naar: SIGMA Elektro GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt/Weinstraße Service-tel. +49 (0) 63 21/91 20-118 E-Mail: service@sigmasport.com Bij aanspraak op garantie ontvangt u een vervangend apparaat van het op dat moment actuele model. Technische veranderingen voorbehouden.

61

/de0f838a06efade7cdb2a3bc6ea8bd3e  
/de0f838a06efade7cdb2a3bc6ea8bd3e  

http://www.msh.be/sites/default/files/documents/field/de0f838a06efade7cdb2a3bc6ea8bd3e.pdf

Advertisement