Page 7

Ny portal gør de studerendes viden tilgængelig for omverdenen af // Julie Richard Fjeldsted Nu skal det være slut med at glemme al den spændende, sære og unikke viden, der har opmagasineret sig i dit hoved i løbet af din uddannelse. Og med studieopgaver, som aldrig ser dagens lys. Braintrust Base er navnet på en ny webportal, som opfordrer alle studerende og dimittender til at oprette et Akademisk CV og vise deres viden frem i form af studieopgaver og litteraturlister.

Sociologi på SDU, kan du via Braintrust få adgang til brugerprofiler med studieopgaver fra begge fag og kontakte deres ejermand for at få rådgivning og inspiration. Som studerende kan du også komme i kontakt med ligesindede på eksempelvis AU og KU og diskutere din idé til et projekt om statsbegrebet i et europæisk perspektiv med udgangspunkt i Weber og Habermas.

Alle studerende kan være med Braintrust er skabt af en gruppe nyuddannede kandidater, som en reaktion på at millioner af danske studieopgaver aldrig ser dagens lys, og at akademiske kompetencer og unikke interessefelter ofte ikke tillægges nogen særlig værdi, når man som færdiguddannet skal ud på arbejdsmarkedet og formulere, hvad man kan bruges til som akademiker. Det skyldes måske netop, at ens akademiske viden og interesser ofte tager form af projekter og rapporter, som aldrig når meget længere end til vejleder og censor. Initiativtagerne, Sigrid Bjerre Andersen og Julie Richard Fjeldsted, er kandidater fra hhv. RUC og KU. De opfordrer studerende på tværs af universiteter til at stå ved deres akademiske viden og tage sagen i egen hånd ved at oprette en profil på Braintrust - så andre kan få et indblik i deres hårde arbejde, og så de selv kan få et overblik over, hvad de egentlig har brugt tiden på i løbet af studiet.

Opråb til kulturændring For studerende er der mange barrierer forbundet med at opsøge viden om andre studerende, andre fagretninger og den akademiske verden i det hele taget. Det kan dels være svært at indsamle den viden, der skal til, for at træffe det rette studievalg, dels ved du som studerende på dit drømmestudie ikke nødvendigvis, hvordan dine studiekammeraters opgaver ser ud og desuden er det langt fra sikkert, at hverken de eller din underviser brænder for de samme emner som dig. Braintrust vil give de studerende et bedre fodfæste og en større faglig bevidsthed ved at gøre det muligt at finde interessefæller på tværs af årgange, fagretninger og ikke mindst universiteter.

Viden uden grænser Visionen med Braintrust er at nedbryde de grænser for vidensdeling og åbenhed, som findes på universiteterne i dag. Med viden menes der både de studerendes egen videnproduktion i form af opgaver, projekter og feltarbejde, men også den vigtige men ofte undervurderede viden om at være studerende, og hvad det vil sige at studere en specifik faglig retning.

Braintrust gik i luften i februar og er helt gratis at anvende. Du kan oprette din profil på www.braintrustbase.com.

Hvis du for eksempel er i tvivl om, hvorvidt du skal vælge at læse videre på Statskundskab eller STAT1 // 7

staten sommer 2013  
staten sommer 2013  
Advertisement