Page 1

Analizator CHARM II 6600


Analizator Charm 6600 jest wielofunkcyjnym Cieczowym Licznikiem Scyntylacyjnym do oznaczania ilościowego antybiotyków i innych substancji hamujących,

pestycydów i aflatoksyn oraz umożliwia analizę i monitorowanie zanieczyszczeń biologicznych w produktach żywnościowych.


Wykonanie oznaczeń: • Aflatoksyny: B1, B2, G1, G2, M1, M2 • Pestycydów • Substancji hamujących takich jak m.in. betalaktamy, sulfonamidy, streptomycynę, tetracykliny, makrolidy, aminoglikozydy, amfenikole (chloramfenikol) i inne w materiale biologicznym: tkankach, surowicy oraz w produktach żywnościowych: mięsie, mleku i produktach mlecznych, miodzie, jajach itp.


Licznik koloni aCOLyte

Nowoczesne urządzenie o wszechstronnych możliwościach, liczące wszystkie rodzaje kolonii, na różnych podłożach i różnych rodzajach płytek.


Urządzenie do badania jakości  

Urządzenie do badania jakości

Urządzenie do badania jakości  

Urządzenie do badania jakości

Advertisement