Page 1

Działalność Towarzystwa Miłośników Lubatowej w latach 2008-2012 - działania jednorazowe - działania cykliczne


Celem statutowym Towarzystwa jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Towarzystwa, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę i sport oraz poznawanie dziedzictwa Lubatowej. Celem pośrednim jest dbanie o rozwój wsi.


Strona internetowa


Olimpiada „Na Naszej Ziemi” nt. Historia Lubatowej

Projekty dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Olimpiada „Na Naszej Ziemi” nt. Historia Lubatowej 31 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Lubatowej odbyła się II edycja olimpiady „Na Naszej Ziemi” nt. Historia Lubatowej dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważna jest lokalna kultura. Poprzez ich uczestnictwo w konkursie mogli bliżej poznać historię swojej małej ojczyzny, a także jej kulturę, tradycje, zwyczaje i obyczaje. Olimpiada miała formę testu pisemnego. Zakres tematyczny olimpiady obejmował tematykę zawartą w Pierwszej Księdze Jubileuszowej wsi Lubatowa wydanej w 630-lecie jej istnienia. Uczestnicy startowali w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. W olimpiadzie wzięło udział 22 osoby.

W programie olimpiady oprócz konkursu odbyła się także część artystyczna, w czasie której uczniowie gimnazjum recytując wiersze i śpiewając dawne lubatowskie piosenki przedstawili historię Lubatowej. Dużą atrakcją cieszyły się również pokazy sztuk walki „karate” przedstawione przez krośnieński klub kyokushin karate.


Konkurs fotograficzny „ZIEMIA LUBATOWSKA” I. Cuda natury – ukazanie osobliwości przyrodniczych miejscowości Lubatowa, II. Pejzaże lubatowskie Projekty dofinansowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


„Edukacja krajoznawcza jako forma zapobiegania marginalizacji dzieci ze wsi Lubatowa” Wycieczki turystyczno-krajoznawcze kierowane były do grupy 70 osób, którzy uczestniczyli w trzech wycieczkach. Odbyły się one w okresach lipiec, sierpień, wrzesień, październik.


Budżet projektu Na realizację projektu otrzymano dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO 2008) Kwota dotacji określona w umowie 20 550 zł Poniesione wydatki 23501,23 zł - środki finansowe własne 201,23 zł - wolontariat 2750,00 zł


Bieszczady - wejście na Bieszczadzkie Połoniny (Smerek 1222 m n.p.m)


Miejscem docelowym dwóch wycieczek były Bieszczady, pierwsza obejmowała wyjście szlakiem na bieszczadzkie Połoniny, natomiast druga wyjście na Tarnicę. Wycieczka na Połoniny odbyła się 30 lipca i obejmowała grupę młodzieży z Szkoły Podstawowej, z kolei na Tarnicę 22 sierpnia, w której wzięli udział gimnazjaliści. Obie trasy wiodły ciekawymi szlakami turystycznymi, co przy bezchmurnej pogodzie pozwoliło na obserwację rozległych masywów górskich.


Bieszczady – wejście na Tarnicę


Lekcje posługiwanie się sprzętem turystycznym


Krynica – wyjazd kolejką linowoterenową na Górę Parkową, zjazdy na rajskich ślizgawkach.


Kolejny wyjazd obejmował zwiedzanie Krynicy i wjazd na Górę Parkową. Wycieczka odbyła się 27 sierpnia, a uczestnikami była młodzież ze Szkoły Podstawowej. Program wycieczki obejmował wyjazd kolejką linowoterenową na Górę Parkową, zjazdy na Rajskich Ślizgawkach, spacer do źródełka "Miłości", zejście z Góry Parkowej przyrodniczą ścieżką edukacyjną (stawy: "Czapli", "Łabędzi", "Szczytowy"), przejście obok kaplicy parkowej wybudowanej w stylu budownictwa cerkiewnego do Pijalni Głównej, zwiedzanie "Łazienek Mineralnych", "Patrii" - hotelu należącego do Jana Kiepury, pijalni Jana i Józefa, Starych Łazienek Borowinowych, Starego Domu Zdrojowego, pomnika Nikifora Krynickiego.


Kamianna – skansen pszczelarstwa


Czorsztyn, Zamek w Niedzicy, Wąwóz Homole


Kolejny wyjazd związany był z poznaniem Szczawnicy i Czorsztyna. Wyjazd odbył się 13 września i skierowany był do młodzieży gimnazjalnej. Program obejmował zwiedzanie zamku w Czorsztynie, zapory w Niedzicy, wyjazd wyciągiem krzesełkowym z Kluszkowiec na Górę Wdżar (767m n.p.m.), skąd można było zobaczyć panoramę na Tatry, Jezioro Czorsztyńskie, Pieniny, Gorce), zejście z Wdżaru do Organów Hasiora, przejście Wąwozem Homole.


Czorsztyn, Zamek w Niedzicy, Wąwóz Homole


Czorsztyn, Zamek w Niedzicy, Wąwóz Homole


Skansen w Sanoku połączony z pobytem na Solinie i rejsem po Jeziorze Solińskim


Następna wycieczka do Skansenu w Sanoku do Soliny odbyła się 7 września. Skansen w Sanoku jest największym muzeum budownictwa ludowego w Polsce. Uczestnicy mogli zobaczyć jak dawniej żyli Bojkowie, Łemkowie, Pogóżanie, i Wolinianie, czyli dawni mieszkańcy naszych terenów.


Skansen w Sanoku połączony z pobytem na Solinie i rejsem po Jeziorze Solińskim


Wieliczka - Kopalnia Soli


Miejscem ostatniej wycieczki była Wieliczka i zwiedzenie Kopalni Soli. Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327 m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.


II Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa Po trzech latach od wydania Pierwszej Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa, która została opracowana w 2006 roku dla uczczenia 630-lecia istnienia wsi Lubatowa wydano II Księgę Jubileuszową, której podtytuł brzmi: Liber mortuorum 1777-2008. Autorami książki są: członkowie Towarzystwa Miłośników Lubatowej, Stanisław Jakubczyk, ks. Janusz Podlaszczak, Zofia Półchłopek, Joanna Sokół.


II Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa składa się z trzech części Część pierwsza to Liber mortuorum czyli księga zmarłych lubatowian. Na ponad 400 stronach zostali rozpisani, dzień po dniu, począwszy od pierwszego stycznia, wszyscy zmarli w parafii Lubatowa w latach. Część drugą stanowią trzy rozdziały. W pierwszym Stanisław Jakubczyk, rodak lubatowski, wybitny artysta malarz, opisuje historię wystroju wnętrza obecnego kościoła. W drugim Zofia Półchłopek przedstawia gwarę lubatowską, a w trzecim Joanna Sokół prezentuje bractwa i stowarzyszenia religijne działające w parafii Lubatowa do 1921 roku. Trzecia część to kopie archiwalnych dokumentów, w których odnotowuje się lub poświadcza fakt śmierci niektórych lubatowian.


480 rocznica konsekracji pierwszego kościoła parafialnego w Lubatowej 1529 – 2009


480 rocznica konsekracji pierwszego kościoła parafialnego w Lubatowej 1529 – 2009 W sobotnie popołudnie 13 czerwca 2009 roku w Lubatowej odbył się wieczór modlitw za zmarłych Lubatowian połączony z prezentacją II Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Lubatowej. Po Mszy św. odbyła się procesja różańcowa na cmentarz. W czasie procesji modlono się za zmarłych lubatowian. Kolejna część obchodów odbyła się w Dom Ludowym, gdzie głównym punktem była prezentacja II Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa. Na tę prezentacje przybyli zaproszeni goście, księża z naszej parafii oraz licznie mieszkańcy Lubatowej i sąsiednich miejscowości. Część artystyczną rozpoczęła młodzież ze Szkoły Podstawowej z Lubatowej prezentując piosenki i wiersze o Lubatowej. W dalszej części ks. Janusz Podlaszczak wygłosił wykład z pokazem zdjęć np. „Nasi zmarli parafianie i krewni w latach 1777 – 2009”, w czasie którego przedstawił II Księgę Jubileuszową wsi Lubatowa. W trakcie wykładu opowiedział jak powstawała II Księga, co zawiera oraz jak ją czytać. Największym zainteresowaniem cieszył się multimedialny pokaz zdjęć, które umieszczone są w książce. Następnie wykład wygłosiła Pani Zofia Półchłopek na temat gwary lubatowskiej. Część artystyczną wzbogaciła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego wykonując piosenki religijne. Zaprezentowano także drzewa genealogiczne rodzin lubatowskich przygotowane przez młodzież szkolną.


Las Grabiński – strona internetowa ze źródłowymi materiałami Informacje dostępne są pod adresem: www.las-grabinski.livelubatowa.pl lub na stronie www.lubatowa.pl (baner Las Grabiński)


Konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy we wsi Lubatowa

Wyniki ogłoszono na I Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego w 2009 roku


Konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy we wsi Lubatowa


„Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy start w dorosłe życie” Projekt adresowany był do grupy młodzieży w wieku od 13 do 18 lat ze wsi Lubatowa pochodzących z rodzin o niskim statucie materialnym lub zagrożonych marginalizacją. Partnerem w projekcie był Klub Słowackich Turystów Doliny a Hory, z którym podpisano umowę partnerską. Projekt zakładał realizację czterech modułów w okresie od października 2009 r. do lipca 2010 r.


Budżet projektu Na realizację projektu otrzymano dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kwota dotacji określona w umowie 41 900 zł • poniesione wydatki 46 590 zł • pokrywane ze środków własnych: - środki finansowe własne 970,00 zł - wolontariat 3720,00 zł


I – naukę tańca towarzyskiego (październik – grudzień 2009)


Od października do końca grudnia 2009 roku zrealizowano I moduł projektu. Zajęcia te przeprowadzone były przez profesjonalnego nauczyciela nie tylko tańca towarzyskiego, ale również różnego rodzaju tańca współczesnego. Zajęcia z tańca prowadzone były na hali sportowej SP i Gimnazjum w Lubatowej. Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w liczbie 30 osób poznawali kroki i techniki cza czy, rumby, tanga, rock and rolla, walca. Tomasz Berkowicz – instruktor młodzieży – starał się jak najlepiej przybliżyć styl tych gatunków tańca, z którymi młodzież miała do tej pory styczność oglądając programy sportowe i rozrywkowe z udziałem tancerzy.


II – warsztaty rzemiosła i rękodzieła artystycznego (styczeń - marzec 2010)


Moduł zakładał przeprowadzenie warsztatów rzemiosła i rękodzieła artystycznego. Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie przez cztery tygodnie uczyli się malować obrazy farbami olejnymi i pisać ikony. Zajęcia te prowadził nauczyciel plastyki Tadeusz Sanocki. W czasie warsztatów młodzież zapoznała się krok po kroku z techniką malowania i pisania ikon, a produktem finalnym był własnoręcznie namalowany obraz lub ikona. W drugiej części uczestnicy projektu zapoznali się z techniką wykonywania wyrobów z siana, wikliny, suszonych kwiatów. Zajęcia te prowadziła Barbara Marchewka ze swoim mężem Zbigniewem i córką Urszulą.


Głównym celem warsztatów było: • kształtowanie umiejętności manualnych i estetycznych w nawiązaniu do lokalnej tradycji • rozbudzanie potrzeb i zainteresowań estetycznych • edukacja ekologiczna poprzez wykorzystanie do dekoracji elementów naturalnych występujących w środowisku • poznanie nowej techniki zdobienia przedmiotów • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, • integracja grupy


III – innowacyjna nauka języka obcego (kwiecień - czerwiec 2010)


Od kwietnia do czerwca realizowano III moduł – nauka języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach raz w tygodniu po dwie godziny. Aby pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego młodzież z satysfakcją zostawała po swoich godzinach lekcyjnych i z zapałem uczestniczyła w zajęciach, które różniły się od tradycyjnych. Zajęcia prowadziła Panie Agnieszka Szczurek i Dominika Aszklar. Prowadzące dbały o to, by w czasie zajęć panowała miła i przyjemna atmosfera. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych form, metod i technik pracy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. Część zajęć odbyła się w terenie, w czasie pieszych wycieczek turystyczno krajoznawczych. Prowadzonych przez Bartłomieja Kielskiego. W ramach realizacji projektu zakupiono wiele ciekawych pomocy dydaktycznych (słowniki, książki, tablice informacyjne i edukacyjne, filmy, fiszki, itp.). Pomoce te będą stanowić wyposażenie sali dydaktycznej w gimnazjum.


IV – spotkanie z dziedzictwem kulturowym Słowacji W dniach od 19 do 22 lipca został 2010 roku zorganizowany został czterodniowy wyjazd na Słowację. Uczestnikami tego wyjazdu była grupa 16 osób, które wykazały się największym zaangażowaniem w czasie trwania projektu.


Wędrówka po „Dolinie Śmierci” w Kapiszowej

Miejsce zakwaterowania


Piesza wędrówka na szczyt Sniński Kamień z punktem widokowym oraz przejście na Morskie Oko. Piękno przyrody, śpiewy ptaków, malownicze krajobrazy można było zobaczyć na trasie długości 21 km. Po takim wysiłku po powrocie do ośrodka dwu godzinna kąpiel w basenie pozwoliła na zregenerowanie sił.


Zwiedzanie rezerwatu Humenski Sokol. Przejście ścieżką przyrodniczą wymagało pewnego wysiłku ale widoki na szczycie jak również bogaty świat flory i fauny w tym piękne motyle u wielu uczestników wywołał zachwyt. W Humennem zwiedzaliśmy zamek Andraszich oraz skansen Górego Zemplina.


6 wykładów krajoznawczych Wykłady wygłosili:

- Witold Grodzki - Bartłomiej Machowski - Bartłomiej KielskiBardanaszwili


Tematy wykładów „Atrakcje turystyczno-krajoznawcze okolic Lubatowej”, „Jak zdobywałem szczyty gór”, „Cztery pory roku w Bieszczadach”, „Cudze chwalicie swego nie znacie”, „Dookoła Wyhorlatu - ciekawostki pn. wsch. Słowacji”, „Urocze miejsca polsko-słowackiego pogranicza”.


„Powszechna nauka pływania dla młodzieży wiejskiej”


Budżet projektu Na realizację projektu otrzymano dotacji z Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów Kwota dotacji określona w umowie 18 000 zł • poniesione wydatki 22623,33 zł • pokrywane ze środków własnych: - środki finansowe własne 15,33 zł - wolontariat 4608,00 zł


Docelową grupą objętą projektem była grupa 56 uczniów ze Szkoły Podstawowej z klas 4-6 i Gimnazjum w Lubatowej. Program został zrealizowany w ciągu 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2010 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo (piątek), cztery razy w miesiącu, osobno dla grupy ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia odbywały się w krytej pływalni w Krośnie. Nauka odbywała się w grupie 14-to osobowej. W czasie jednego wyjazdu uczeń na basenie spędziłby dwie godziny. Zajęcia obejmowałaby się z instruktorami pływania.


Młodzież z Lubatowej na Polach Lednickich


W sobotę 4 czerwca 2011roku na Polach Lednickich spotkała się młodzież, która dziękowała za życie, pontyfikat i beatyfikację papieża Jana Pawła II. W spotkaniu, któremu przyświecało hasło „JPII – liczy się świętość!” uczestniczyło około 80 tysięcy młodych Polaków i ich rówieśników z różnych krajów. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież z Lubatowej. Organizatorem wyjazdu na kolejne już spotkania młodzieży było Towarzystwo Miłośników Lubatowej.


Lekcja Patriotyzmu w Lesie Grabińskim


„Nauka pływania kluczem do podnoszenia umiejętności młodzieży z terenów wiejskich”


Budżet projektu Na realizację projektu otrzymano dotacji z Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów Kwota dotacji określona w umowie 20 000 zł • poniesione wydatki 25184,91 zł • pokrywane ze środków własnych: - środki finansowe własne 0,00 zł - wolontariat 5184,00 zł


Docelową grupą objętą projektem była grupa 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej z klas 4-6 i Gimnazjum w Lubatowej. Program został zrealizowany w ciągu 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2011 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo (piątek), cztery razy w miesiącu, osobno dla grupy ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia odbywały się w krytej pływalni w Krośnie. Nauka odbywała się w grupie 15-to osobowej. W czasie jednego wyjazdu uczeń na basenie spędziłby dwie godziny. Zajęcia obejmowałaby się z instruktorami pływania.


Bal Sylwestrowy 2011


Galeria zdjęć


Jarmark Dziedzictwa Kulturowego 3 edycja w latach 2009-2011 1. Prezentację dorobku artystycznego 2. Prezentacja rękodzielnictwa artystycznego 3. Prezentację połączoną z degustacją lokalnych, tradycyjnych produktów kulinarnych wytwarzanych przez gospodynie zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich.


• W 2009 roku na realizacje I Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego otrzymaliśmy dofinansowany w kwocie 10 000 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego • W 2010 roku na realizacje II Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego otrzymaliśmy dofinansowany w kwocie 8 000 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego


Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”


Bieg przełajowy „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” na stałe wpisał się już w kalendarz imprez nie tylko na Podkarpaciu, ale i w kraju, o czym świadczą uczestnicy startujący we wcześniejszych edycjach. Pierwsza edycja odbyła się w 2004 roku. Celem zawodów sportowych jest uczczenie pamięci zamordowanych partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.


Strona internetowa biegu www.bieg.lubatowa.pl


Mikołajki


Akcje sprzątania miejscowości Lubatowa

Akcje realizowane we współpracy z OSP w Lubatowej


Co w 2012 roku ? • IX – Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” – 22 lipca • IV – Jarmark Dziedzictwa Kulturowego – 15 sierpnia • Bal sylwestrowy


Gorące podziękowania • • • •

Zarządu Członków Przyjaciół Sponsorów

Towarzystwo Miłosników Lubatowej  

Działalność Towarzystwa Miłośników Lubatowej w latach 2008-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you