Page 1

Stanowisko do oznaczanie azotu i białka metodą Kjeldahla


Najczęściej stosowaną metodą oznaczania azotu w artykułach spożywczych jest - znana od 1883 i niewiele modyfikowana - metoda Kjeldahla; jest to także metoda referencyjna. Polega ona na przeprowadzenie mineralizacji produktu ze stężonym kwasem siarkowym („na mokro”), zalkalizowaniu roztworu, a następnie oddestylowaniu i jakościowym oznaczeniu powstałego amoniaku.


Analiza przebiega w trzech etapach: – mineralizacja próbki, – destylacja amoniaku z parą wodną, – miareczkowanie.


Piec do mineralizacji na mokro połączony z neutralizatorem oparów: Mineralizator z system grzania na podczerwień IR na 12 stanowisk o pojemności kolb 300 ml Zakres temperatury pracy do +580oC z cyfrowym graficznym wyświetlaczem monitorującym parametrem pracy pieca.


Neutralizator opar贸w typu skruber:


Moduł do destylacji z parą wodną:


Moduł automatycznego titratora (miareczkowania):


Oznaczanie zawartości substancji tłuszczowych - metodą Soxhleta Metoda polega na ekstrakcji tłuszczów z wysuszonego materiału rozpuszczalnikiem organicznym, oddestylowaniu rozpuszczalnika i wysuszeniu pozostałości, oraz na określeniu masy wyekstrahowanego „tłuszczu surowego".


Oznaczanie tłuszczu metodą GERBERA Oznaczenia wykonuje się w tłuszczomierzach, inaczej butyrometrach, o znormalizowanych wymiarach. Wydzielony w nich tłuszcz odwirowuje się w specjalnej wirówce, a następnie odczytuje jego objętość na wykalibrowanej szyjce tłuszczomierza w procentach.


Aparatura do oznaczenia białka  
Aparatura do oznaczenia białka  

Aparatura do oznaczenia białka

Advertisement