Starting UP 8. vydání 04_2018 free

Page 1

STARTINGUP 8. VYDÁNÍ | DUBEN 2018 | 4. ROČNÍK

N A

V L A S T N Í C H

N O H Á C H

MULIER ZÁSUVKY, KTERÉ ROZDÁVAJÍ RADOST

HOLKY

Z LESNÍ ŠKOLKY TÉMA

PRVNÍ ZAMĚSTNANCI

JÁ ZNAČKA

PODNIKAVOST U DĚTÍ

POČÍTÁME VÝPLATY

SRDCE KOMUNIKACE


2

|

N A

C O

S E

M Ů Ž E T E

T Ě Š I T

6

TÉMA

14

HOLKY Z LESNÍ ŠKOLKY

24

DO KNIHOVNY

26

HANDMADE

36

JÁ ZNAČKA

42

KONFERENCE

41

PRVNÍ ZAMĚSTNANCI

52

JAK NA SOCKY

PROČ A JAK BYCH CHTĚL U SVÝCH DĚTÍ ROZVÍJET PODNIKAVOST

SPRINT

MULIER

WEB JE SRDCEM VAŠÍ KOMUNIKACE

MILCON

POČÍTÁME VÝPLATY

JAK SI NASTAVIT NA FACEBOOKU SOUKROMÍ


N A

C O

S E

M Ů Ž E T E

T Ě Š I T

56

5X O PROCESECH

61

BLOG MICHALA KUBÍNA

70

DOBRÁ RADA

76

MARKETING

|

3

7 SIGNÁLŮ, ŽE VAŠE FIRMA POTŘEBUJE VYLADIT PROCESY DÍL 9. : INTEGROVANÁ KOMUNIKACE A SÍLA INTEGRACE 12 ROZŠÍŘENÍ DO PROHLÍŽEČE, KTERÁ SI ZAMILUJETE ŘEKNĚTE SVĚTU, V ČEM JSTE DOBŘÍ - INVESTUJTE DO BRANDINGU


4

|

T É M A


T É M A

|

5

ZADĚLEJME SI NA BUDOUCNOST Fernández de Lizardi, mexický spisovatel kdysi řekl: "děti mají dostat takové bohatství, o které by nepřišly, ani kdyby se při ztroskotání zachránily nahé." Myslím, že tento citát pěkně uvádí úvodní téma dubnového čísla věnované rozvoji podnikavosti a "soft skills" u dětí. Osobně se domnívám, že tyto dovednosti jsou v dnešním (a především v budoucím) světě čím dál zásadnější. Ti, kteří je mají, jsou flexibilní, mají tah na branku, nebojí se výzev, ani přebírání vlastní odpovědnosti - jsou podnikaví. Pojďme si tedy zase hrát a přitom s dětmi cvičit soft skills tak, aby jich měly co nejvíce. Přeci jen, děti jsou naše budoucnost a připravit je na život je velký úkol každého rodiče. A to, aby co nejvíc dětí bylo úspěšných, by mělo zajímat i "nerodiče". Proč? Protože děti jsou ti, kdo budou nám všem jednou vydělávat na důchody. Tak ať potom zbytečně neremcáme, že žádné nemáme. ;) Příjemné čtení a hezký duben. 


6

|

T É M A

PROČ A JAK BYCH CHTĚL U SVÝCH DĚTÍ ROZVÍJET

PODNIKAVOST?


T É M A

Vezměme to pěkně od začátku. Když se narodíme, každý z nás dostane od sudiček do vínku balíček různých osobnostních předpokladů. Je v něm namíchané to, zda vám jde spíše logické myšlení, nebo jste spíše tvůrčí tip, zda se stydíte při mluvení na veřejnosti, zda dokážete naslouchat druhým, zda dokážete řídit sami sebe, zda máte týmového ducha a spousta dalších věcí, které automaticky vstupují do hry při jakékoliv vaší činnosti. Těmto dovednostem se říká měkké dovednosti, v literatuře najdete i pojem soft skills.

Rozvinuté měkké dovednosti jsou typické pro podnikavé jedince, o kterých říkáme, že mají podnikavého ducha. A nebavme se teď o podnikavosti jako o podnikání. Spíše ji vnímejme jako proaktivní přístup k životu a příležitostem, které přináší. To jsou všichni ti, kteří nesedí na zadku a nečekají, až jim štěstí samo spadne do klína, ale jdou mu sami aktivně naproti – bez ohledu na to, zda jsou to zaměstnanci, nebo lidé na volné noze. Lidí s vysokým stupněm rozvinutosti podnikavosti potřebujeme mít mezi sebou co nejvíce, protože to jsou právě oni, kteří svými myšlenkami a prací

|

7

posunují celou společnost dál. To je také jedním z hlavních důvodů, proč si myslím, že bychom měli měkké dovednosti, respektive podnikavost, rozvíjet i u svých dětí. Chcete další důvod? Tady je. Všechny tyto dovednosti jsou nadčasové. Raketový rozmach technologií mění zažitá pravidla hry. Přichází s ním i změna konceptu požadavků na nás samotné. V této souvislosti někdo moudrý řekl, že o tom, čím se budou živit naše děti, nemáme dnes ani nejmenší tušení. Proto přestávají ztrácet na významu encyklopedické znalosti, které děti získávají ve školách (A jejichž podoba zároveň představuje velké téma, o němž byla už popsána spousta papíru a rozbouřeno množství jinak poklidných diskusních fór.). Čím dál více je ceněna schopnost rychlé orientace v problémech, rychlého učení, praktické aplikace získaných poznatků, kreativního řešení problémů a účinné komunikace toho všeho. Na odbyt půjdou lidé, kteří toto všechno budou umět a budou schopni doslova přeskakovat z projektu na projekt. Měkké dovednosti můžeme vnímat jako talenty. A jako všechny ostatní talenty, i tyto jsou u každého z nás různě rozvinuté. Dobrá zpráva je, že všechny se dají trénovat. Je tady ale i ta špatná. Jde to ztuha. Díky tomu, že měníte věci vycházející


8

|

T É M A

z vaší osobnosti, trénink znamená velké vykročení z komfortní zóny. Potřebujete hodně cvičit, abyste se posunuli na vyšší úroveň. Proto je dobré s takovým tréninkem začít co nejdříve, ideálně už v dětském věku. Děti mají oproti nám dospělým obrovskou výhodu. Dokáží nové poznatky nasávat doslova jako houba a rychle je pak podvědomě začít vyžívat. Cíleným tréninkem jim tak můžete pomoci vybudovat návyky, které se jim jednou budou hodit jak při studijním, tak i pracovním a osobním životě. Oblast měkkých dovedností je poměrně široká. V kontextu rozvoje podnikavosti u dětí (a zároveň jako táta dvou mrňousů), považuji za klíčové následujících 7 základních oblastí. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ty jsou alfou a omegu všeho. Stojí na nich veškerý tok práce i volného času, fungování jedince ve společnosti v rámci jeho profesního i osobního života. Argumentace, vyjednávání, schopnost naslouchat druhým – to všechno jsou esa v rukávu toho, kdo vládne komunikačními dovednostmi. Je za nimi ukryta řada technik, jejichž zvládnutí znamená jak získání podpory pro vaše myšlenky a nápady, tak mnohem spokojenější život bez zbytečných konfliktů a nedorozumění.

ASERTIVITA, NEBO SPÍŠE ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ. Asertivita je často spojována s asertivními právy a technikami, které mohou působit někdy až egoisticky. Má ale i druhou stránku mince, a to jsou povinnosti, které tato práva vyvažují. A tak by to mělo být se vším. Určitou míru asertivity a zdravé sebevědomí potřebuje každý z nás. Tak aby si člověk uvědomoval své kvality, ale zároveň i své nedostatky, na kterých by měl pracovat. Aby se nebál a dokázal ocenit svoji práci, aby používal vlastní hlavu a nenechal se manipulovat někým jiným. To všechno je potřeba dětem ukazovat. Velkým tématem v rámci budování si zdravého sebevědomí je práce s vlastními chybami. Ať chceme nebo ne, chybuje každý a s chybou jsou spojené nepříjemné důsledky, které jako strůjci chyby musíme nést. Jenomže chyby jsou zároveň často jedinou cestou k dalšímu úspěchu. Spousta lidí se ale prvním neúspěchem nechá odradit. A druhou velkou skupinu odradí už samotná možnost, že by mohli udělat chybu - a tak raději nezkusí nic. EMOČNÍ INTELIGENCI (EQ) Člověk je koktejl emocí. Různě se v nás míchají a ovlivňují naše chování. Dokáží způsobit, že nevidíme,


T É M A

|

9


1 0

|

T É M A

neslyšíme, jdeme „přes mrtvoly“, nebo naopak že jsme schopní skály lámat. Je důležité znát své hranice. Proto je důležité vědět, co mě dokáže vystrašit, nebo naopak rozpálit do běla. Uvědomovat si, jak se moje pocity projevují a jak mě ovlivňují a kdy rácio začne ustupovat pudové amygdale (plazímu mozku, ve kterém sídlí emoce). Díky tomu mohu částečně řídit projevy svých emocí. Tato osobní znalost mi zároveň pomáhá více se vcítit do druhých, neboli v empatii, která dokáže v mezilidských vztazích doslova zázraky. Na druhou stranu existuje spousta lidí, kteří využívají vysokou míru EQ k tomu, aby manipulovali druhými. A to je potřeba se naučit rozpoznávat. Ne vždy je ten hodný strejda, se kterým se dobře povídá a který mi tak rozumí, opravdu hodný. KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Možná lepším názvem by byla zdravá zvědavost, která s sebou nese neustálé pokládání si základní dětské otázky „proč“. Zároveň ale i hledání odpovědí „jak by se to dalo vyřešit“. Přijde mi, že tato schopnost s věkem u spousty lidí mizí, což je škoda. Každopádně tato oblast úzce souvisí s všeobecným přehledem. Jen díky němu může člověk kreativně přenášet různá řešení i mezi obory. Není potřeba hned vymýšlet perpetuum

mobile, ale spíše chodit s otevřenou myslí a všímat si věcí okolo sebe. Díky tomu si každý z nás v sobě buduje obrovskou databázi podnětů, které může jednou zužitkovat v podobě "aha momentů". Také se zde odráží již zmiňované zdravé sebevědomí, coby schopnost nenechat se zastrašit složitostí úkolu. Nebát se zkusit nové věci, i když jsem je zatím nedělal. I mezi úspěšnými podnikateli najdete x příkladů těch, kteří udělali svůj první velký obchod tak, že slíbili něco, o čem měli jen


T É M A

|

1 1

v poklusu a nenechat sebou cloumat okolnostmi. K tomu může pomoci celá řada technik a nástrojů, z nichž většina se dá trénovat už i s dětmi. TÝMOVOU SPOLUPRÁCI Synergie, které vznikají v rámci dobrých týmů, budou vždy vysoké. Týmy dokáží dosahovat skvělých výsledků. Podívejme se třeba na SpaceX. Mediálně by se mohlo zdát, že je vše zásluha Elona Muska, jenže nebýt všech těch řadových členů týmu, kteří dokázali spojit své úsilí, Spaceman by dnes neřídil Teslu na své cestě vesmírem.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE Postavit takový tým ale není KOUPIT PŘEDPLATNÉ jednoduché. Ani není jednoduché

být jeho členem - a vést jej už vůbec ne. Proto s týmovou spoluprací úzce 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU souvisí leadership, neboli vůdcovství. mlhavé tušení, jak to zrealizují – a někdy ani to ne. Ne nadarmo se říká „štěstí přeje připraveným“. ŘÍZENÍ ČASU Rozpoznání priorit, aktivní plánování, rozhodování čemu a kdy se budu věnovat. Oblast timemanagementu si zasluhuje čím dál větší pozornost díky tomu, jak se všechno kolem nás zrychluje. Neustále se na nás hrne obrovské množství podnětů, které si žádají náš čas a energii. Je čím dál těžší je uřídit, vybrat priority, nebýt pořád

Situace, které nutí táhnout za jeden provaz, nebo převzít odpovědnost leadera za svůj tým do vlastních rukou, se dají opět s dětmi cvičit – třeba formou deskových her, kterých je dnes na trhu spousta. FINANČNÍ GRAMOTNOST Proč? Jednoduše proto, aby člověk nenaletěl nejrůznějším „šmejdům“. Aby si děti uvědomily, že peníze se nerodí v bankomatech, ale že jsou výsledkem mnohdy tvrdé práce. Často se setkávám s námitkou, že na finanční gramotnost mají děti čas, až budou


1 2

|

T É M A

HOLKY

Z LESNÍ ŠKOLKY


T É M A

U jednoho lesa na kraji Zlína stojí malý domeček. A v tom domečku je stoleček … a kromě toho zde také sídlí lesní školka Na Pasece. Lesní klub, který už šestým rokem nabízí alternativu pro rodiče, kteří pro své děti nechtějí klasickou školku. Na Pasece není klasickou firmou. Má statut spolku, takže de facto formát neziskovky. Jeho zakladatelky ale zjistily, že i neziskovku je potřeba stavět na byznys principech. Za toto poznání zaplatily poměrně vysoké školné, kdy si sáhly na dno svých sil. Vždy se ale dokázaly zvednout a jít dál. O tom jak se jim dařilo i nedařilo při rozjezdu lesní školky, o prošlapávání cestiček, ale i o sebedůvěře a pokoře, jsme si povídali s Maruškou a Luckou, zakladatelkami Na Pasece.

VZPOMENETE SI JEŠTĚ NA POČÁTKY LESNÍ ŠKOLKY? JAK VZNIKLO NA PASECE? Lucka: Já si s myšlenkou lesní školky pohrávala poměrně dlouho. Jejich koncept mě nadchnul a chtěla jsem, aby můj syn měl možnost do takové školky chodit. Protože v okolí žádná

|

1 5

taková nebyla, začala jsem uvažovat o jejím založení. Snažila jsem se o tom bavit s kamarádkami, které se sice rychle nadchly, ale když mělo dojít na lámání chleba, začaly couvat. Až jednoho dne jsem úplnou náhodou na jednom školení potkala Lenku, se kterou jsme myšlenku první lesní školky ve Zlíně vzaly vážně. Pak jsme, zase úplnou náhodou, přes webové stránky Asociace lesních školek narazily na další dvě holky ze Zlína, které byly pro myšlenku lesní školky zapálené. Domluvily jsme si společné kafe a bylo to. Z dnešního pohledu to vidím jako malý zázrak, že se hned na začátku potkaly čtyři holky s tahem na bránu. Maruška: Ke mně se lesní školky dostávaly postupně. Od mala jsem skautovala, takže k filosofii lesních školek jsem měla hodně blízko. Navíc jsem tou dobou měla zaměstnání, o kterém jsem věděla, že v něm nechci pokračovat. No a pak přišel nějaký pořad v rádiu, pár článků, pobavila jsem se o tom s kamarádkou Katkou a začala v nás hlodat myšlenka na založení vlastní školky. Jenže tím, že jsme neměly praktickou zkušenost s dětmi, chtěly jsme najít do party někoho staršího se zkušenostmi. Tak jsem napsala na web asociace poptávku, na kterou odpověděly Lucka s Lenkou. A abych doplnila Lucku. Myslím, že bylo důležité, že když jsme se poprvé všechny potkaly a řekly si,


1 6

|

T É M A

co od toho kdo čeká, zjistili jsme, že nám v podstatě nic nebrání to zkusit. Tak jsme to zkusily a ono tak nějak postupně začalo fungovat. PŮVODNĚ JSTE TEDY BYLY 4 ZAKLADATELKY. MĚLA NĚKTERÁ Z VÁS PODNIKATELSKOU ZKUŠENOST? Maruška: Ne, vůbec. Osobně jsem měla za sebou nějaké dobrovolnické aktivity, ale nic, co by bylo spojené s podnikáním. Ostatní holky na tom

byly podobně. A podle toho také naše začátky vypadaly. Skočily jsme do rybníka a zkoušely plavat. Chybějící zkušenosti jsme nahradily zápalem, díky kterému jsme dlouho vydržely provozovat školku za dobré slovo. Když nad tím tak přemýšlím, možná kdybychom to na začátku víc podnikatelsky naplánovaly, což jsme ale stejně na začátku neuměly, asi by byly začátky jednodušší. Jenomže na druhou stranu, neměly bychom dnes zkušenost, kterou máme. Takhle nám spousta věcí trvala o hodně déle, protože jsme se je musely naučit. A to nás to vyčerpalo tak, že po zhruba třech letech přišla krize. CO SE STALO? Maruška: Začínaly jsme v pronajaté klubovně, se třemi děti, postupně jsme vytvořily menší skupinku dětí a našly zázemí v domečku u lesa na kraji Zlína. Jenomže celou dobu jsme to táhly jenom ve čtyřech. Já s Katkou jsme se věnovaly dětem v terénu, k tomu jsme ale měly ještě práci. Lucka a Lenka byly na mateřské s malými dětmi, takže zajišťovaly spíše věci okolo. Sice se nám dařilo vést školku i organizovat další aktivity, ale bylo to spíše na komunitní bázi. Pořád to nemělo ten správný drajv, aby nás to začalo živit na plný úvazek. V tu dobu jsme to dělaly hodně srdcem a peníze


T É M A

|

1 7

moc neřešily. Pak nás to ale dohnalo a my se postupně propracovaly až do stavu, kdy jsme si řekly, že školce dáme ještě jedno jaro. Pokud se nenaplní kapacity školky tak, aby nás to začalo živit, tak to zavřeme. No a ony se naplnily. Nakoplo nás to v tom, že jsme zjistily, že existuje poptávka po lesní školce a že to finančně ustojíme. Skončilo období, kdy z celé té práce člověk vůbec nic neměl. Jenže naplnění kapacit s sebou přineslo další větší povinnosti administrativního charakteru, které nás hodně zatížily a začaly nám hodně zasahovat do osobních životů. Lenka a Katka odešly do svých zaměstnání. Zůstaly jsme s Luckou samy a postupně jsme si začaly uvědomovat, že si musíme 242 KČdenní / 10 VYDÁNÍ E-MAGU najít kolegy, kterým předáme šly. Osobně jsem tehdy peníze moc operativu, abychom mohly celou neřešila, práci pro školku jsem brala školku řídit shora. jako barter za možnost, že do ní můžou To bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí moje děti, za které jsem neplatila. – přiznat si, že buďto to potáhneme Zpětně to ale hodnotím jako špatný stejným způsobem dál, což se odrazí systém. Postupem času jsem začala mít v tom, že nás to nebude těšit, nebo se dojem, že dělám strašně moc a že ty části svých aktivit vzdáme i za cenu dny, kdy jsou děti ve školce, nejsou toho, že je budeme muset zaplatit, úměrné mojí práci. Na druhou stranu ale za to získáme čas na to posouvat se k tomu přidával pocit, že když jsem celý projekt dál. na mateřské a nejsem přímo s dětma, Lucka: Bylo to takové přežívání. Dětí tak přece nemůžu chtít peníze. Holky sice přibývalo, ale na nás se začala je potřebují víc, když nemají jiné podepisovat únava. Kromě toho jsme zaměstnání. Já přece nemůžu přijít ani neměly čas na to stanovit si nějakou s tím, že chci peníze za to, že napíšu pořádnou vizi, za kterou bychom nějakou tabulku.

DALŠÍCH 5 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ


1 8

|

D O

K N I H O V N Y

A TUHLE UŽ JSTE ČETLI?


D O

K N I H O V N Y

|

2 5

Doba je čím dál rychlejší a na nějaké přešlapování není čas ...

Tentokrát padl výběr na čtivo do vaší podnikatelské knihovničky na Sprint. Knihu, která vám představí metodiku pětidenního procesu řešení náročných problémů. Tento koncept byl původně vyvinutý a používaný v nejrůznějších projektech Googlu. Později se ale osvědčil ve více než stovce společností Google Ventures a následně se začal používat ve stovkách dalších společností. Sprint vám pomůže při hledání odpovědí na klíčové podnikatelské otázky. Je to čtení pro všechny, kteří před sebou mají velkou příležitost, problém nebo nápad a potřebují odpověď nejlépe ještě dnes. CO SE V KNIZE DOČTETE? • proč je důležité začít na papíře • proč brainstorming není ideální řešení pro hledání nápadů jak pracovat individuálně a zároveň společně • proč je dobré ke sprintu přizvat potížistu • co jsou a k čemu slouží šílené osmičky • jak vytáhnout důležité postřehy z pouhých pěti zákazníků 

O AUTORECH JAKE KNAPP vytvořil proces sprintu používaný v Google Ventures a vedl přes stovku sprintů ve startupech jako Medium, Nest, 23andMe nebo Flatiron Health. Předtím působil jako designér v Googlu, kde řídil sprinty zaměřené na Gmail, Google X nebo Chrome. JOHN ZERATSKY pracoval jako designér a autor softwaru pro spotřebitele, podniky i zdravotníky. Podílel se na redesignu YouTube a pomohl vytvořit RSS čtečku FeedBurner, kterou společnost Google koupila. V Google Ventures pracoval s více než stovkou firem, mezi nimiž nechyběly Slack, RetailMeNot a Foundation Medicine. BRADEN KOWITZ roku 2009 založil designérský tým investiční společnosti Google Ventures. Prakticky pomáhal téměř dvěma stům startupů s návrhem interakcí s klientem, náborových procesů nebo týmové kultury. Před příchodem do Google Ventures vedl designérské týmy pro řadu služeb Googlu, včetně Gmailu, Google Apps pro firmy, Tabulek nebo Trendů.

PŘEČTĚTE SI UKÁZKU A PAK SI POŘIĎTE CELOU KNIHU ;)


2 6

|

H IAGN DF M B I SAHD E

MULIER ZÁSUVKY A VYPÍNAČE, KTERÉ ROZDÁVAJÍ RADOST


H A N D M A D E

Ruční manufaktura Mulier je místem, kde se rodí porcelánové zásuvky a vypínače, které mají ducha starých časů a punc poctivé ruční práce. Pozor ale, není to žádné retro. Vlastní design a styl - to je to, co dělá výrobky Mulier jinými, nadčasovými. Jak se rozjíždí řemeslná dílna a jak se hledají zákazníci pro porcelánové výrobky v době, kdy seženete plastové „cokoliv“? Tak na to jsme se zeptali Davida Richtra.

DAVIDE, JAK SE MULIER NARODIL – NEBO SPÍŠE (VZHLEDEM K TOMU, ŽE V LATINĚ MULIER ZNAMENÁ ŽENA) NARODILA? Mulier se narodila díky našemu novému bydlení. Začal jsem s rekonstrukci v rozpadlém domě, kde se muselo udělat úplně všechno, nové rozvody, omítky, bourali jsme příčky. Když jsme tak se ženou jednoho dne seděli, já oklepával cihlu, popíjel Velkopopovický Kozel, Lucie demontovala starou bakelitovou kulatou zásuvku a pronesla větu, která to všechno odstartovala: „Já je vyrobím keramické.“

|

2 7

KDY A JAK VZNIKL NÁZEV A LOGO ZNAČKY? Název nevznikl tak romanticky jako samotný produkt a nápad na výrobu vypínačů a zásuvek z porcelánu. Název jsme začali hledat, když už samotné produkty byly vyrobeny, jako naší obchodní značku. Nechceme příliš používat poangličťování a tak jsme se snažili najít název český, což se ale moc nedařilo. Přišel tak na řadu Google a jeho překladač, kde jsme v latině našli název, který, jak jste již zmínil, znamená žena, což nám korespondovalo se zásuvkou. Název se nám líbil a po dlouhém přemýšleni (jelikož jsme si uvědomovali komplikace tohoto názvu a jeho možné komolení: Muller, Muriel a hledání dvou L v názvu) jsme se pro něj rozhodli. Logo jsem pak připravoval se svým grafikem ze studia 2bcreative Petrem Ovčačíkem. Logo vzniklo asi za 2 dny nonstop práce nás obou. Tedy asi 50 hodin. KDY JSTE ZAČALI ZJIŠŤOVAT, ŽE BY VÁS PORCELÁNOVÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE JEDNOU MOHLY ŽIVIT? CO BYLO PRVNÍM SIGNÁLEM? Zhruba po roce vývoje, kdy ještě nebylo znát, že zásuvka je zásuvka a vypínač je vypínač, jsem chtěl ženě udělat radost a pár porcelánových


2 8

|

H A N D M A D E

vypínačů a zásuvek jí koupit. Nevyhovovali mi však jejich designy, barevné možnosti, pocit z doteku. V tu chvíli jsem začal uvažovat o tom, že by to mohl byt zajímavý obchodní artikl. SKOČILI JSTE DO PODNIKÁNÍ „PO HLAVĚ“, NEBO JSTE SE PŘIPRAVOVALI POSTUPNĚ? Připlazili jsme se tam po kolenou. Díky minimálním zkušenostem s výrobou z porcelánu, trval vývoj více než pět let. Po asi třech letech práce jsme měli pocit, že již za dva měsíce bude hotovo. V tu chvíli Lucie odešla ze svého zaměstnání vedoucí pobočky prodejce známého oblečení a začala na Mulieru pracovat naplno. Ze dvou měsíců byl asi rok a půl, kdy ještě nebylo hotovo a nastal okamžik, kdy jsme se museli rozhodnout jestli do Mulier skočit po hlavě oba, nebo toho nechat. Samozřejmě přišel skok po hlavě. DĚLALI JSTE SI NĚJAKÝ BYZNYS PLÁN? Samozřejmě, business plán je nutný. Ale zároveň je potřeba jej nebrát jako dogma. Stejně jako život, podnikání se vyvíjí a s ním se vyvíjí i podnikatelský plán. Na začátku jsme do Mulier vstupovali s nějakými znalostmi a zkušenostmi, dnes je máme mnohem větší. Je tedy nutné byznys plán

průběžně upravovat s ohledem na aktuální situaci. Nám naštěstí naše výpočty a předpoklady vyšly, jinak by Mulier už nebyl. JAK DLOUHO TRVALO, NEŽ VÁM ZNAČKA VYROSTLA NATOLIK, ABYSTE SE MOHLI VRHNOUT DO PODNIKÁNÍ NAPLNO OBA DVA? Do podnikání jako takového jsme se vrhli oba již rovnou. Obětovali jsme mu náš volný čas. Jak už jsem říkal, první odešla ze zaměstnání Lucie. Já se k ní pak přidal zhruba půl roku před začátkem prodeje. Rozhodl


H A N D M A D E

|

2 9

VAŠE PRODUKTY MAJÍ DLOUHOU DOBU „SPOTŘEBY“. TO NEJSPÍŠ ZNAMENÁ NEUSTÁLÉ HLEDÁNÍ NOVÝCH A NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ. NEBO U VÁS NAKUPUJÍ LIDÉ OPAKOVANĚ? Část zákazníků si nakupuje naše výrobky postupně, po místnostech. Lze tedy pracovat s opakováním nákupu. Vetšina našich prodejů však vyžaduje vyhledávání správných zákazníků v pravou chvíli, kvalitní cílení a vytváření chtíče. Což se snažíme učit.

jsem se tehdy odejít z pozice ředitele softwarové firmy, abych získal více času pro práci na Mulier. Byli jsme na začátku, a tak aby bylo dost jídla a méně nezaplacených složenek, musel jsem i na brigádu, kde jsem pracoval jako pomocný kuchař (umím krájet) v nedalekém zámku. Z vlastní zkušenosti, nevěřím v začátek podnikání při práci. Nebo podnikání souběžně s prací. To mohou dělat jen ultraschopní a pracovití lidé. Na to se necítím. Myslím, že pro nás normální je dobré se vždy rozhodnout a dělat jednu věc pořádně. I když jednu věc.. právě že podnikání není jedna věc ;)

Existuje jedna speciální skupina, která si oblíbila naše produkty jako dárky. Jedna její část je ze soukromého sektoru - ke svatbám, narozeniním a pro radost, s monogramy a letopočty. Druhá část je firemní sféra, kde připravujeme naše vypínače jako exluzivní dárky s logem, třeba pro firmu E.ON. NENÍ PRO TAKOVÝ PRODUKT V ČR MALÝ TRH? Český trh malý je. Nejedná se o miliardový business, ani o business ke kterému by se dalo přistupovat investičně. Postupujeme po malých krocích, kdy musíme všechno sami vyvíjet, protože se nebylo kde učit ani kde kopírovat. Výroba keramiky a porcelánu je v současné době již


3 0

|

H A N D M A D E

DALŠÍCH 5 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ hobby obor. Není ani dostupné KDE JSTE VŮBEC PRVNÍ 242vyrábět. KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU kvalitní nářadí, vše si musíme ZÁKAZNÍKY HLEDALI? VĚDĚLI Samozřejmě je žádoucí vstup na další JSTE HNED NA ZAČÁTKU, trhy. Ty opravdu zajímavé mají ale jiné KOHO CHCETE OSLOVIT? zásuvky. To zase vyžaduje vývoj, čas a Ano, věděli jsme koho musíme oslovit. peníze. V první fázy nám obrovsky pomohl pan Petr Balik z tradičního elektra VZPOMENETE SI, KDO BYL v Benešově - BB elektro. Svými radami VAŠÍM PRVNÍM ZÁKAZNÍKEM? nás dokázal kvalitně nasměrovat. Ano, první zákaznik si koupil hned Zároveň i nezištně velice pomohl. cca 100 vypínačů a zásuvek. Diky této Právě on nás doporučil našemu zakázce vznikl v rámci řady Individual prvnímu zákazníkovi. náš hranatý design Jindřich. Byla to Naší cestou, jak dát vědět o značce pro nás obrovská věc. Výroba trvala Mulier, byl internet, časopisy, šuskanda tři měsíce. Před termínem dodání i po a aktivní prodej – otravování katalogy nocích. Neměli jsme ještě produkty ani do čeho zabalit. a hodně telefonátů.


H A N D M A D E

PŘIDEJTE SE! K FACEBOOKOVÉ SKUPINĚ ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELÉ A PODNIKATELKY

|

3 1


3 6

|

J Á

Z N A Č K A

WEB JE SRDCEM VAŠÍ KOMUNIKACE ABYSTE SE VYHNULI INFARKTU, DBEJTE NA TO, KOMU HO SVĚŘÍTE


J Á

Nepřeháním, když řeknu, že moje osobní webové stránky stojí za většinou mých bílých vlasů, které se mi za posledních osm let podnikání rozmnožily na hlavě jako králíci na jaře. Vybrat dobrého dodavatele, vymyslet web a jeho strukturu, připravit obsah, spustit, doplňovat, udržovat, aktualizovat… a po chvíli zase – tento proces zná každý podnikatel. Právě proto, že se vlastní web stal klíčovým komunikačním nástrojem pro podnikatele budující osobní značku, je mimořádně důležité umět uvažovat o svém webu citlivě, aktuálně a efektivně.

PÁR OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ Svůj web www.cristinamuntean.com jsem spustila v roce 2013, kdy jsem usoudila, že některé aktivity potřebuji komunikovat pod svým jménem – a to přesto, že chci i nadále provozovat svoji komunikační a vzdělávací agenturu Media Education CEE. Tehdy jsem si dala víc než půl roku na výběr dodavatele. Nakonec jsem si vybrala menší, zato agilní agenturu, jejíž zakladatel mi připadal jako možný dobrý dlouhodobý partner.

Z N A Č K A

|

3 7

Také jsem se musela rozhodnout, jestli jít do agenturního řešení, co se týče platformy, na které bude web běžet, nebo do open source řešení. Na základě faktických argumentů jsem se rozhodla pro první možnost. Vzhledem k tomu, že obsluhuji klienty různých národností, rozhodla jsem se spustit web v češtině i v angličtině. Většinu přípravy jsme uskutečnili v češtině, jazyce agenturních programátorů. Web byl hotový do konce roku; představoval všechny moje články a mediální výstupy, produkty i služby a můj osobní profil. Pak následovala údržba; s ní začala noční můra objevování nefunkčních detailů, sladění obou jazykových mutací, aktualizace obsahu v souladu s rozšířením služeb atd. Po čtyřech letech od spuštění, v roce 2017, jsme se pustili do větší aktualizace. Když se dívám zpátky, jediné, čeho lituji, je to, že jsem web kompletně nepředělala. Přidali jsme nové moduly online nákupu a platební bránu, a vzhledem k tomu, že začínám působit čím dál více v Rumunsku, přidala se i nová jazyková mutace. Z malého, pružného webu se najednou stal nástroj, který by naplnil celý pracovní úvazek jednoho dobrého marketéra. A cesta není zdaleka u konce.


3 8

|

J Á

Z N A Č K A

CO JSEM SE Z TOHO NAUČILA? První věc, na kterou nesmíme zapomenout, když uvažujeme o novém webu, je neuvěřitelné tempo, ve kterém se za poslední roky zkrátila průměrná délka života webových stránek. Ještě před několika lety mohl podnikatel doufat, že spustí web a s výjimkou drobných aktualizací bude mít pět sedm let klidu. V současné době, pokud má štěstí, bude průměrná délka života dobrého webu dva tři roky. Proč tomu tak je? Zaprvé, technologie se rychle mění. Různé aplikace, které jsme s naším webem integrovali, jsou najednou zastaralé nebo nefungují. S tím se mění i návyky zákazníků v oblasti digitálního nakupování či spotřeby informací. Mění se i trendy, co se týče designu webu, poměru vizuálního a textového obsahu atd. Když vezmeme všechny tyto aspekty v potaz, je snadné nabýt dojmu, že podnikatel, který chce udržovat dobrý web, se bude neustále nacházet na pohyblivém písku. Zde nabízím pár postřehů z toho, co jsem se naučila za posledních pět let vedení svého webu. 1. Spolehlivý, rozumný dodavatel webových stránek je alfa a omega veškerého podnikání. Znám mnoho případů, kdy se zákazníci, jednotlivci či firmy, stali

rukojmími svých dodavatelů webových stránek. V jednom případě se konflikt dostal tak daleko, že dodavatel uzavřel web včetně e-mailové schránky, která byla s webem propojená. Klient přišel o e-mailovou komunikaci za tři roky podnikání. Na otázku, zda měl klient smlouvu s dodavatelem webu, zněla odpověď: neměl. 2. První dojem dobrý, smlouva ještě lepší. Jasná dohoda s dodavatelem webu, která je zachycená ve smlouvě, není jen dobrou ochranou pro klienta – funguje stejně i pro dodavatele v případě, že klient změní názor nebo že dojde k opakovaným nedorozuměním v průběhu realizace projektu. Dbejte na to, abyste měli ve smlouvě detailní popis očekáváného výsledku a průběhu zakázky. Smlouva se dá kdykoliv korigovat; pokud ji ale nemáte, skoro zaručeně skončíte v budoucnu v pozici rukojmího. 3. Autorská práva a neomezená licence na využití webu. Další právní aspekt, který je při domluvě vztahu s dodavatelem webu klíčový, je neomezená licence na využití vašeho webu. Tvorba webových stránek spadá pod autorský zákon a vlastníkem vašeho projektu bude na konci jeho dodavatel. Proto pokud si k němu nezabezpečíte práva, nemůžete se divit, pokud za rok dva stejný dodavatel propůjčí váš design či


J Á

Z N A Č K A

|

3 9

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ jiné prvky připravené 242 na míru tak E-MAGU pro vašeho dodavatele. Pečlivě KČ pro / 10vás VYDÁNÍ jiným zákazníkům. zvažte argumenty pro a proti, pak se rozhodněte podle toho, co bude 4. Open source versus agenturní nejlepší cesta pro váš trvalý rozvoj. řešení. 5. Podpora s následnou V roce 2013 jsem se rozhodla komunikací. pro agenturní řešení, protože žádná nabídka open source platforem mi Důvěryhodný dodavatel webu nekončí nepřipadala dost solidní k tomu, svoji práci tím, že vám položí co jsem tehdy potřebovala. Dnes toho do náruče nový web a odejde. lituji. Využití open source platformy, Od začátku byste se měli ptát, jak bude jako je například WordPress, zabezpečí vypadat podpora vaší komunikace nejen neustálý vývoj v souladu s trendy po spuštění webu. Tento dlouhodobý na trhu, ale umožní vám i změnu pohled na komunikaci vede k tomu, dodavatele, když jste se spoluprací že i dodavatel bude více přemýšlet nespokojení. Je to dobrá připomínka a bude odpovědnější v průběhu vlastní odpovědnosti jak pro vás, nastavování webových funckionalit,


|

13 9

A D V E R T O R I A L

INSPIRACE

KONFERENCE ŘEČNÍCI HODIN

12. ČERVNA

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

SVÉ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY VÁM PŘEDSTAVÍ

Zbyněk Frolík LINET Group SE

Jaroslava Valová SIKO KOUPELNY a.s.

Stanislav Martinec KOMA MODULAR s.r.o.

JEDINEČNÝ KONCEPT

MOTIVACE

4 2

ZAPLATIT MŮŽETE AŽ PO AKCI A POUZE, KDYŽ BUDETE SPOKOJENÍ

WWW.MILCON.CZ


A D V E R T O R I A L

|

4 3

V BAŤOVSKÉM ZLÍNĚ SE CHYSTÁ UNIKÁTNÍ PODNIKATELSKÁ KONFERENCE

MILCON Motivace Inspirace Leadership CONference neboli MILCON je netradiční koncept konference pro podnikatele, která se uskuteční 12. června ve Zlíně. Pouze 3 řečníci vystoupí v místním Kongresovém centru a podělí se o své úspěchy i pády, které provázely jejich cestou k milionovým společnostem. Zbyněk Frolík za LINET Group, Stanislav Martinec za KOMA Modular a Jaroslava Valová za SIKO koupelny.

Konference někdy mohou být opravdu vyčerpávající – střídá se jeden řečník za druhým, musíte přebíhat mezi sály a mezitím vystát řadu na kafe. MILCON nabízí originální jednodenní formát se třemi řečníky, jimž bude věnováno dostatečné množství času na to, aby vám stihli představit sebe, svoji firmu a také říct

to, jak spojit náročný podnikatelský život s tím osobním. Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost a do diáře si zapište datum konání: 12. června 2018 od 9 hodin v Kongresovém centru Zlín, ve městě vzoru mnoha současných podnikatelů, Tomáše Bati. Hlavními pilíři konference jsou motivace, inspirace a leadership. Přední čeští podnikatelé, kteří vybudovali své podniky od nuly vám poví, jak díky své píli a vytrvalosti dokázali vypracovat své firmy na světovou úroveň. O vytrvalosti bude mluvit Zbyněk Frolík, zakladatel světově proslulé firmy LINET. Věděli jste, že se tento mezinárodní obr zrodil ve starém kravíně? Dále se vám představí Stanislav Martinec, majitel jednoho z nejznámějších světových podniků zabývajících se modulovými stavbami - KOMA Modular. V neposlední řadě se dozvíte také to, jak doslova


4 4

|

A D V E R T O R I A L

z obýváku vybudovat největší síť prodejen s koupelnami. O to se podělí zakladatelka firmy SIKO, Jaroslava Valová. Konference MILCON nabízí ambiciózní model prodeje vstupenek. Máte možnost zaregistrovat se zcela ZDARMA a zaplatit až po skončení akce – a to pouze v případě, že s jejím průběhem budete spokojeni. Jak je vidět, organizátoři konferenci opravdu věří. Konference nebude probíhat klasicky s pomocí prezentací, ale jako výstupy složené z moderovaných rozhovorů a dokumentů o různých oblastech života podnikatelů. Rozhovor budete moci svými otázkami ovlivnit i vy, návštěvníci. „Cílem je, skrze sdílení zkušeností úspěšných podnikatelů a lídrů,

podpořit ostatní podnikatele ve vzdělávání, hledání informací, účinné povzbuzení a nasměrování k efektivitě a produktivitě.“, říká o konferenci Marek Chvátal moderátor, který má bohaté zkušenosti v oblasti rozhovorů s podnikateli. Celý průběh doplní vstupy divadelního herce Gustava Řezníčka v roli legendární podnikatelské osobnosti Tomáše Bati. Po skončení konference budete mít možnost s vystupujícími podnikateli povečeřet v luxusní restauraci přímo v Kongresovém centru. Majitelé VIP vstupenky budou mít příležitost s řečníky volně komunikovat v exkluzivním prezidentském salónku v průběhu celé konference. Pro detailnější popis akce a bližší představení řečníků navštivte webové stránky konference. 


A D V E R T O R I A L

|

4 5

POTŘEBUJETE WEBOVÉ STRÁNKY?

IPODNIKATEL.CZ

VÁM S NIMI POMŮŽE


4 6

|

D O B R Á

R A D A

PRVNÍ ZAMĚSTNANCI DÍL 3: POČÍTÁME VÝPLATY


D O B R Á

Přijali jste prvního zaměstnance a přišel čas jeho výplaty. Jak ji ale spočítat? Čím začít a co všechno se musí zaplatit? Pojďme se na to společně podívat.

V českých podmínkách funguje tzv. superhrubá mzda. Ta vyjadřuje kolik vás, coby zaměstnavatele, stojí daný zaměstnanec. Zahrnuje jak hrubou mzdu zaměstnance, tak i povinné odvody, které za něj odvádíte vy, jako zaměstnavatel. Mimochodem, není od věci tuto částku probrat se zaměstnancem v okamžiku jeho přijetí. Ne všichni lidé si totiž uvědomují, že cena jejich práce není jen to, co najdou na výplatní pásce v kolonce k výplatě a že stát je také bumbrlíček, který jim z výplaty pěkný kus spolkne. Pojďme ale zptátky k superhrubé mzdě. Jak se spočítá? ZAČNĚTĚ OD HRUBÉ MZDY Prvním krokem je určení hrubé mzdy zaměstnance. Z tohoto základu pak vezmete celkem 34% (9% za zdravotní pojištění a 25% za sociální pojištění) a přičtete je k hrubé mzdě. Tím získáte základ pro další výpočty. Řekněme, že jste se dohodli na 30 000 Kč hrubého, superhrubá mzda pak bude 40 200 Kč (2 700 Kč

R A D A

|

4 7

zdravotní pojištění + 7 500 Kč sociální pojištění). JAK SPOČÍTAT KONEČNOU VÝPLATU ZAMĚSTNANCE? První položka, která vás bude zajímat, je záloha na daň z příjmu. Ta se stanoví ve výši 15% ze superhrubé mzdy (ano, čtete dobře, skutečně se daní i odvody, které za zaměstnance odvedete). V našem případě by to bylo 6 030 Kč (15% z 40 200 Kč). Dále záleží na tom, zda si u vás zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (takhle se to opravdu jmenuje). Pokud tento formulář nepodepsal, odvedete celou částku na účet Finančního úřadu. Pokud jej podepsal, uplatníte za zaměstnance všechny slevy na dani a daňová zvýhodnění, na které má nárok. Jejich celkový úhrn se u jednotlivých zaměstnanců liší podle toho, v jaké jsou rodinné situaci. Výčet základních slev a zvýhodnění najdete v bodech níže, případně v zákoně o dani zpříjmu. • Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč) • Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč (uplatňuje se ročně) • Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4 140 Kč)


4 8

|

D O B R Á

R A D A

• Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Superhrubá mzda Hrubá mzda: Záloha na daň z příjmu: Zdravotní pojištění zaměstna Sociální pojištění zaměstnan Zdravotní pojištění zaměstna Sociální pojištění zaměstnav

• Sleva pro invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč) • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč)

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU Celkem k odeslání JSOU PRO PŘEDPLATITELE • Daňové zvýhodnění na první Na Finanční úřad • Sleva pro studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)

dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)

KOUPIT

• Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)

OSSZ Zdravotní pojišťovna Zaměstnanec PŘEDPLATNÉ (bez uplatnění jakýchkoliv sl a zvýhodnění)

• Daňové zvýhodnění242 na třetí KČ a/ 10 VYDÁNÍ E-MAGU další dítě 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně) Může se také stát, že při výpočtu záloh • Daňové zvýhodnění na dítě na daň z příjmu zjistíte, po odpočtu s průkazem ZTP/P všech slev a zvýhodnění, že vám záloha 30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč) na daň z příjmu vychází se znaménkem mínus. To znamená, že zaměstnanci • Daňové zvýhodnění na druhé náleží tak zvaný daňový bonus. dítě ZTP/P 38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč) • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč) • Sleva za umístění dítěte maximálně 12 200 Kč (uplatňuje se ročně)

Ten souvisí s podporou státu rodin s dětmi a vzniká v případě, kdy je zaměstnancem uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob. V tomto případě tedy zaměstnanec daň neplatí, naopak dostane peníze od státu.


ance: nce: avatele: vatele:

lev

O S O B N Í

40 200 Kč 30 000 Kč 6 030 Kč 1 350 Kč 1 950 Kč 2 700 Kč 7 500 Kč 6 030 Kč 9 450 Kč 4 050 Kč 20 670 Kč

R O Z V O J

|

4 9


5 2

|

J A K

N A

S O C K Y

JAK NA SOCKY

DÍL 2: JAK SI NASTAVIT NA FACEBOOKU

SOUKROMÍ


J A K

Pokud podnikáte na sebe nebo jste tváří malé firmy či start-upu,

N A

S O C K Y |

5 3

zobrazovat vašim přátelům a na vaší Timeline jej musíte ručně schválit.

asi brzy narazíte na to, že vás vaši zákazníci, klienti či obchodní partneři na Facebooku začnou žádat o přátelství. Pravděpodobně ale asi netoužíte po tom, aby tito lidé viděli na vašem profilu stejný obsah jako vaši blízcí a přátelé, s nimiž chodíte na pivo. Naštěstí, s pomocí pár chytrých nastavení můžete mít přesnou kontrolu nad tím, kdo co uvidí.

Obzvlášť v současné době, kdy médii hýbe aféra Cambridge Analytica, klade Facebook větší důraz na soukromí uživatelů a bezpečnost jejich účtů. Kromě způsobů, jak účet zabezpečit, o nichž se budeme bavit v některém z dalších článků, nabízí samotný účet mnoho nastavení, díky nimž budete mít přehled o tom, které příspěvky uvidí kteří z vašich přátel. NASTAVTE SI KONTROLU OZNAČOVÁNÍ Skvělou funkcí je takzvaná Kontrola označování, kterou najdete v nastavení svého účtu. Máte-li tuto funkci zapnutou, dostanete upozornění pokaždé, kdy vás někdo označí v nějakém příspěvku nebo na fotce a před tím, než se příspěvek začne

Díky tomu získáte přesnou kontrolu nad tím, které příspěvky jsou o vás vidět a dají se na vaší Timeline dohledat. Nestane se vám tedy, že by se vašim přátelům a případně zákazníkům ukázala fotka ze sobotní párty, na níž vás z legrace označila kamarádka, a podobně. Toto nastavení najdete (alespoň v době psaní tohoto článku, Facebook věci


5 4

|

J A K

N A

S O C K Y

rád mění, takže už brzy může být vše jinak), kliknete-li na Facebooku na ikonku šipky v pravém horním rohu (poslední ikonka na modré navigační liště Facebooku; v mobilní aplikaci ikonka tří čárek v pravém dolním rohu) a otevřete možnost Nastavení. Zde pak na kartě Nastavení Timeline a označování ve třetím bloku s názvem Kontrola můžete zapnout položku Chcete kontrolovat příspěvky, ve kterých vás někdo označil, než se budou moct zobrazit na vaší timeline? ZKONTROLUJTE, CO SE O VÁS UŽ ZOBRAZUJE S výše uvedenou možností kontroly Timeline a označování souvisí také kontrola stávajícího obsahu, který je na vaší Timeline vidět. Na stránce Záznamy o aktivitách najdete nejen všechny vaše vlastní příspěvky, ale i příspěvky, v nichž jste označeni, příspěvky ostatních na vaší Timeline, a také fotky a videa nebo i aplikace, které mají přístup k vašemu účtu. Pokud jste doposud tuto svou aktivitu na Facebooku moc neřešili, doporučuji si všechny záložky projít a skrýt

cokoliv, co nechcete, aby vaše spojení na vašem profilu viděla nebo mohla dohledat. Záznamy o aktivitách najdete opět pod šipkou na modré navigační liště Facebooku, jedná se o čtvrtou položku odspodu, na mobilu druhou odspodu. Nebo se do nich můžete dostat přímo ze svého profilu přes tlačítko umístěné na vaší úvodní fotce, v mobilu pod profilovkou a vaším mottem. VYTVOŘTE SI SEZNAMY PŘÁTEL Facebook vám umožňuje také roztřídit si přátele do seznamů. Tyto seznamy pak můžete vyloučit při výběru, komu se mají zobrazovat příspěvky, které publikujete. Navíc je zde také přednastavený seznam jménem Omezeno, který zařídí, že daní uživatelé, které na tento seznam zařadíte, sice uvidí, že jste jejich přáteli, ale uvidí pouze vaše veřejné příspěvky a informace, neuvidí nic určeného pro přátele. Seznamy uvidíte, pokud si na svém profilu rozkliknete výčet všech přátel. Vedle každého z nich pak budete mít tlačítko se zaškrtnutým slovem Přátelé, z něhož vám vyjede nabídka seznamů, jako jsou Blízcí přátelé, Známí nebo možnost založit seznam nový, například Klienti. Budete-li poté publikovat na svůj profil nějaký příspěvek či fotku, vedle


J A K

modrého tlačítka Přidat uvidíte ještě tlačítko s nastavením soukromí daného příspěvku. Základní stav, který zde bude přednastaven, můžete změnit v Nastavení v sekci Soukromí hned jako první volbu nahoře.

N A

S O C K Y |

5 5

KLÁRA MOUCHOVÁ

Tato výše zmíněná nastavení vám pomohou mít větší přehled o tom, jaké informace a příspěvky jsou vidět na vaší Timeline nebo se zobrazují lidem, kteří vás sledují. Zároveň také můžete rozdělit svůj obsah a pomocí volby soukromí u jednotlivých příspěvků ovlivňovat, kdo z vašich přátel uvidí jak zaměřený obsah. Nestane se vám tedy, že by klient nebo Klára Mouchová se věnuje marketingu na sociálních sítích od roku 2012. Za tu dobu spolupracovala jak s malými místními podniky, tak s akademickou sférou, neziskovkami i velkými firmami jako je například Kofola, Nestlé, Philips ČR nebo SAZKA. Od podzimu 2016 pracuje jako správce sociálních sítí na volné noze. obchodní partner na vašem profilu našel nějakou starou kompromitující fotku a podobně. Stejně ale platí, podobně jako v případě, že hledáte práci, že byste si měli dávat pozor na to, co o sobě na Facebooku zveřejňujete, a raději vůbec nepublikovat to, co by vám mohlo způsobit jakýkoli problém, pokud by to spatřily nepovolané oči. 

Kromě trvalé správy profilů či kampaní pro své klienty poskytuje Klára také školení a konzultace. Na její stránce www.jaknasocky.cz najdete každý den nový tip, jak na efektivní správu a používání sociálních sítí. Kontaktovat ji můžete na e-mailu klapi@klapi.cz.


5 6

|

J A K

N A

S O C K Y

5X O PROCESECH ABY SLOUŽILY A NESVAZOVALY

DÍL 1: 7 SIGNÁLŮ, ŽE VAŠE FIRMA POTŘEBUJE VYLADIT PROCESY


B L O G

Procesní řízení se nevyhřívá zrovna na výsluní mezi nejoblíbenějšími oblastmi, které firmy považují za důležité pro svůj chod a rozvoj. Ať chceme nebo ne, procesy jsou pro úspěšné a efektivní fungování firmy nutností. Ve firmách by ale procesy měly být nastavené tak, aby zefektivňovaly práci a zvyšovaly kvalitu výstupů. Zároveň musí firmě umožnit rychle a pružně reagovat na změny, aby byla stále konkurenceschopná.

Začněme tím, co se skrývá pod slovíčkem proces. Procesem rozumíme opakující se logicky nebo chronologicky seřazený soubor činností s definovanými vstupy, které se mění na definované výstupy a přitom spotřebovávají zdroje a vytvářejí tak ucelenou hodnotu pro zákazníka procesu. Proces je většinou realizován v rámci stálých týmů a jeho výstupy lze předvídat. Tím se zásadně liší od projektu, který je jedinečný, pracuje na něm dočasný projektový tým, má stanovený cíl, přidělené zdroje a peníze, je vymezen v čase a vždy je spojen s určitými riziky. Nově vznikající firmy řeší především obchodní, strategickou a marketingovou stránku své existence

|

5 7

a k procesům přistupují intuitivně. To jim z počátku stačí. Záleží nejvíce na majiteli, do jaké míry je on sám schopný činnosti ve firmě organizovat a pomalu a přirozeně vytvářet prvotní systém, ve kterém se dá i v malém týmu dobře fungovat. Pokud se firmě daří a rozrůstá se, dříve či později přijde okamžik, kdy intuitivní přístup k organizaci činností již nestačí. Množství rutinních úkolů se začne nabalovat jak sněhová koule. V tu chvíli se k počátečnímu nadšení z růstu firmy obvykle připojuje nepříjemný stres a chaos, které mohou rozvoj firmy výrazně brzdit. Rozvoj se zpomaluje, firma může až stagnovat, i když všichni pracují, co jim síly stačí. Jak poznáte, že už nastal čas zamyslet se nad systematickým řízením procesů? Podívejte se na 7 signálů, které vám to prozradí. 1. POŘÁD PRACUJETE, ALE PRÁCE NEUBÝVÁ. Majitel firmy je zvyklý mít stále přehled o veškerém dění ve firmě a na většině činností se i sám podílí. Když se firma rozrůstá a šéf si ponechává výsadu o všem rozhodovat a do všeho zasahovat, brzy ho zahltí nekonečné množství operativních úkolů, ztratí nadhled a začne chybět tam, kde je nejvíc potřeba. Tedy jako stratég a leader schopný firmu vést, vyhledávat nové příležitosti, tvořit strategii a stimulovat růst.


5 8

|

B L O G

Co s tím? Delegujte.

2. NOVÉ I OPAKUJÍCÍ SE CHYBY

Pro majitele je proto důležitá sebereflexe a umění vystihnout správný okamžik k delegování činností, které může předat kolegům. Delegováním získá drahocenný čas a mozkovou kapacitu na zásadní aktivity, které mu přísluší a nikdo jiný je ve firmě dělat nemůže.

Pokud jsou procesy nastavené špatně, nebo nejsou nastavené vůbec, poměrně často dochází k opakování stejných chyb nebo dokonce vytváření nových. Není totiž přesně popsaný a implementovaný postup, jak určité činnosti dělat, a tak se k jejich vykonávání přistupuje pokaždé jinak a každý pracovník si je dělá podle svého. Výsledkem je nejen zbytečně zvýšená chybovost, ale následně i neefektivita. Každou chybu je třeba napravit a to stojí čas a peníze.

Nutnost delegovat činnosti s sebou přináší potřebu co nejvhodnějším způsobem předat práci včetně zodpovědností a pravomocí tak, aby ji ostatní mohli vykonávat v požadovaném rozsahu a kvalitě. A to je obvykle první setkání s „opravdovým“ procesem. Samozřejmostí je výběr kolegů, kterým budete důvěřovat a kteří budou mít dostatečné kompetence (schopnosti úspěšně vykonávat svěřené úkoly). Někdy postačí předat stručný checklist s požadavky na výslednou podobu výstupu. Jindy je vhodnější kolegům nejprve ukázat, jak danou činnost vykonávat a co má být jejím výsledkem, a teprve pak je nechat pracovat samostatně. Z počátku je dobré věnovat čas kontrole provedených činností a tím vyladit vzájemné představy a očekávání. Průběžná zpětná vazba je velmi důležitá pro obě strany.

Co s tím? Zaznamenávejte chyby. První vlaštovkou může být proces, ve kterém zaznamenáváte zásadní nedostatky, které chodu firmy nejvíce škodí. Jistě stojí za zvážení, proč k takovým chybám dochází a jak jim vhodně předcházet. 3. VÁZNOUCÍ ČINNOSTI = NÍZKÁ PRODUKTIVITA Všímáte si, že některé úkoly nebo projekty se táhnou a není jim konec? Stále se na něco čeká - na připomínky nebo souhlas s pokračováním v práci od nadřízeného, na zboží, které bylo objednáno pozdě, až oddělení výroby dodá další hotové výrobky, až práci na úkolu dokončí kolega, až zákazník zaplatí atd. Čekání pak vede ke ztrátě času nebo neustálému přeskakování z jednoho


B L O G

|

5 9

DALŠÍCH 5 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ

úkolu na druhý, rozptylování krokem nastartujete své procesní myšlení a naučíte se rychleji reagovat pozornosti a neefektivnímu na změny. Bude pro vás mnohem multitaskingu. Nepracujete snazší nalézt optimální nastavení, jehož systematicky, ale jen hasíte 242 požáry. KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU prostřednictvím vyřešíte existující Důvodů, proč vznikají zbytečné časové zádrhel. Ten může nastat např. prodlevy, které vás brzdí v pokroku, v oblasti organizace, personalistiky, může být mnoho a stojí za to jim zdrojů, času, marketingu, prodeje, věnovat pozornost. Už jenom proto, výroby atd. Získaná rychlost že čas jsou peníze. a flexibilita se stane vaší komparativní Co s tím? Mapujte slepá místa. výhodou. Pokud máte povědomí o takovýchto 4. ŠPATNÁ KOMUNIKACE nevyladěných činnostech, vyplatí se vám zamyslet se a ujasnit si, jestli Jeden spoléhá na druhého, nikdo opravdu všechno musí schvalovat šéf, přesně neví, na kterém úkolu jestli není možné lépe odhadnout, kdo pracuje, v jaké fázi rozpracování kdy objednat zboží, aby se zbytečně se úkol nachází, každý říká něco nečekalo na jeho doručení, jestli jiného nebo se k vám dostane jen část si jeden úkol mezi sebou zbytečně informací a druhá část vám chybí, „nepinká“ moc lidí apod. Tímto každý si instrukce nadřízeného


6 4

|

B L O G

10 CEST, JAK ZVÝŠIT ŠANCI STARTUPU NA ÚSPĚCH DÍL 9: INTEGROVANÁ KOMUNIKACE A SÍLA INTEGRACE


B L O G

V minulém díle jsme se probírali životním cyklem zákazníků a komunikačními kanály a nástroji, které v jednotlivých fázích můžeme použít a jak. V tomto díle seriálu o zvyšování šance startupu na úspěch u komunikace ještě zůstaneme a podíváme se na to, proč přemýšlet nad naší komunikací jako nad celkem a jak jednotlivé kanály úspěšně integrovat tak, abychom z propagace jako celku dostali maximum. Budeme se bavit o tzv. integrované komunikaci.

Pojďme si nejdříve ve stručnosti říci, co to vlastně integrovaná komunikace je. Její název je sice více než výmluvný, ale i tak si dovolím pár slov na úvod. Integrovanou komunikací rozumíme vzájemné propojení jednotlivých využívaných komunikačních kanálů do funkčního celku, kdy jsou sdělení jednotlivých kanálů mezi sebou vzájemně propojená, aby komunikace vytvořila maximální synergický efekt. Jde zkrátka o to, aby každý komunikační kanál nehlásal něco jiného nebo jiným stylem. O to by se měl v první řadě postarat manuál korporátní identity a definice tone of voice. Na druhou stranu víme, jak to chodí. Pokud není komunikace řízena jako

|

6 5

celek, nedejbůh aby byla kreativa zadána různým agenturám, výsledky jsou pak někdy velmi komické. V jedné reklamě tykáme, ve druhé vykáme, v jedné jsou prvky korporátního designu použity střídmě, ve druhé si připadáme jak v reklamě na cirkus. Integrace komunikace a komunikačních kanálů je především o tom, abychom z propagačních snah a z investic do nich vložených, lidově řečeno dostali co nejvíce. Proč se spokojit s drobnými úspěchy jednotlivých kampaní, když je můžeme vzájemně propojit a zajistit, aby se vzájemně podporovaly a zesilovaly celkový zásah. Jedna věc je ale, proč bychom to měli dělat, druhá věc pak jak. Základem pro tvorbu integrované komunikace jsou dva nástroje marketingového řízení. Prvním je marketingový plán (s marketingovým mixem), druhým pak mediaplán. Oba pojmy si nyní blíže představíme a stručně si popíšeme, jak na ně. MARKETINGOVÝ PLÁN Marketingový plán má mnoho podob. Různí tvůrci a marketéři si do něj přidávají různé části. Jelikož ale startupoví podnikatelé nikdy nemají čas nazbyt a většinou ani vlastního marketéra, budeme v jeho obsahu struční. Určitě je dobré v marketingovém plánu popsat kompletní marketingový


6 6

|

B L O G

mix (alespoň v jeho původní – základní podobě). To znamená dát dohromady dokument, který popisuje vaši produktovou, cenovou, distribuční a komunikační (propagační) strategii. I marketingový mix je skvělým nástrojem integrace, tentokrát na vyšší úrovni. Tlačí svého tvůrce k ucelenému pohledu na čtyři základní oblasti podnikání, které musí řešit každý – co prodávat, za kolik, jak to dostat k zákazníkům a jak jim dát vědět, že něco prodáváme. Z tohoto pohledu je třeba připravovat komunikaci ve vztahu k ostatním prvkům marketingového mixu. Máte vysoké ceny (cenová strategie)? Pak by podle toho měla vypadat i vaše propagace a výběr médií (jak v offlinu, tak v onlinu). Prodáváte produkty pro B2B trh? Pak nebudete v rámci printu používat bulvár, ale odborné časopisy o daném oboru. Zní to logicky, ale divili byste se, kolikrát se firmy nebo jejich marketéři v zoufalé snaze dostat značku za každou cenu „mezi lidi“ dopouští podobných zvěrstev. Jakými způsoby své produkty distribuujete (distribuční strategie)? Nešly by distribuční kanály využít i v rámci propagace? Mnozí maloobchodní prodejci vašich produktů rádi využijí vašich indoor propagačních nástrojů, jako jsou plakáty, letáky, polepy regálů, a to

zcela zdarma s cílem zvýšit svůj vlastní prodej. V marketingovém plánu je určitě dobré popsat si cíle celé vaší podnikatelské snahy a alespoň základní vizi jejího výsledku, pokud jste to neudělali již dříve, a dát dohromady rozpočet – minimálně ten marketingový. Ještě před plánováním komunikace byste měli vědět, jaké prostředky na své reklamní snahy máte, na jak dlouhé období a kdy je pravděpodobné, že dostanete prostředky další (ať už z prodeje, z vlastních zdrojů nebo od investora). Přehled o finančních


B L O G

|

6 7

marketingového mixu, vybrali adekvátní komunikační kanály a určili našim cílovým skupinám odpovídající styl komunikace a tone of voice (jak se v reklamě má značka vůbec vyjadřovat, v jakém tónu má působit, jaký jazyk používat), je na čase podívat se na vaši komunikaci z většího detailu. A to, kdy využijete jednotlivé kanály a jaké téma v nich zveřejníte. Mediaplán je jednoduše řečeno časový plán rozdělný často na týdny, který určuje, jaký kanál a s jakým obsahem se v daném týdnu využívá.

možnostech samozřejmě determinuje, jaké komunikační kanály použijete a jestli bude propagace více o vaší práci s příspěvky na sociálních sítích, vlastním učení se základů optimalizace pro vyhledávače, blogování apod. nebo zda si budete moci dovolit propagaci formou PPC, display reklamy či jiné placené formy propagace nebo dokonce profesionální marketingovou podporu. MEDIAPLÁN Když už jsme hezky sladili naši komunikaci s ostatními prvky

Můžete pak určit, že vypustíte na blogu nový článek související s vaším novým produktem v určitý den, abyste den na to umístili post na sociální sítě a další den článek zmínili ve vašem mailingu. Ono to může takto vypadat jednoduše. Můžete si říkat, proč ztrácet čas a na pár kanálů vytvářet složité mediaplány. Samozřejmě komplexnost mediaplánů roste s množstvím témat, která potřebujete propagovat, a s množstvím kanálů, které k tomu využíváte. Při propagaci jednoho produktu vystačí papír a tužka, kde si napíšete pár bodů a pověsíte na nástěnku vedle počítače. Na druhou stranu, máte-li již produktů více a chcete rovnoměrně propagovat všechny, neškodí mít přehled o tom, zda některé kanály nevyužíváte přehnaně moc a některé vůbec, respektive zda i zmínky o jednotlivých


6 8

|

B L O G

produktech vyvažujete. Osobně jsem vždy pro účelnou jednoduchost. Ve většině případů vám tak bude stačit jednoduchá excelovská tabulka, kde ve sloupcích uvedete týdny či dny komunikace, v řádcích komunikační kanály. Do polí v tabulce pak témata a stručný obsah dané propagace, případně v kombinaci s rozpočtem na danou propagační akci. A to je vše. Pro shrnutí, udělejte si maximální přehled o tom, co se ve vaší komunikaci děje a snažte se jednotlivé komunikační kanály a jednotlivá sdělení mezi sebou propojit tak, abyste z nich vytáhli maximum. O ničem jiném to není. Mějte báječné dny. 

MICHAL KUBÍN

Před zhruba deseti lety jsem se doslova zamiloval do marketingu a všeho, co s ním souvisí. Od té doby jsem coby konzultant na volné noze prošel jeho nejrůznějšími oblastmi – od online marketéra (SEO/ SEM), přes všestranného marketingového specialistu až po marketingového manažera několika projektů či v rámci klientských společností nejrůznějších oborů jak v B2C, tak v B2B. Po několika letech působení jsem založil vlastní značku – společnost Biz Advisory Group, pod jejíž hlavičkou dnes působím a která je zároveň mou laboratoří pro testování nových nápadů. Má společnost je dnes zaměřena zejména na strategický marketing a business poradenství pro malé a střední společnosti působící v České republice, které chtějí svým trhům přinést něco nového, získat netradiční konkurenční výhody a nebojovat pouze cenou.


B L O G

|

6 9


7 0

|

D O B R Á

R A D A

12 ROZŠÍŘENÍ DO PROHLÍŽEČE, KTERÁ SI ZAMILUJETE


D O B R Á

Doplňky do prohlížeče jsou skvělým pomocníkem, který vám zpříjemní a zefektivní práci a surfování po internetu. Nakoukněte, co používá tým z online marketingové agentury eVisions a inspirujte se seznamem nejlepších nástrojů, které si určitě oblíbíte. Tipy na rozšíření jsou primárně pro Chrome, který stále patří mezi nejrozšířenější prohlížeče. A tady jsou.

PASSWORD O bezpečnosti na internetu se mluví dnes a denně. Přesto si sáhněte do svědomí-kolik stejných hesel používáte a jak moc složitá na odhalení jsou? Nebo jste použili sofistikovanější způsob a vedete si sešit, do kterého vepisujete svoje hesla, abyste si je všechny zapamatovali? Nesmysl. Jestli chcete mít všechny účty v naprostém bezpečí, začněte používat 1Password. Do 1Password si nastavíte jedno opravdu těžké heslo (to si skutečně zapamatujte) a postupně přidáte všechny svoje účty, které vyžadují zaheslovaný vstup. Mohou to být sociální sítě, ale i bankovnictví nebo e-mail. Unikátní jednorázová hesla si už nikdy nemusíte pamatovat, protože 1Password vám je vygeneruje. Je to

R A D A

|

7 1

jednoduchý způsob, jak budete mít data opravdu v bezpečí. GRAMMARLY Ne všichni se mohou pochlubit angličtinou native speakera. Ale nebojte, grammarly vám podá pomocnou ruku. Nástroj využijí nejenom kopíci píšící anglicky, ale i všichni ostatní, kteří si potřebují zkontrolovat správnost anglického textu. Grammarly dokáže překontrolovat gramatické chyby a zároveň vám je vysvětlí a opraví v rámci kontextu.

GOOGLE TRANSLATOR Další super doplněk pro ty, kteří stále válčí s angličtinou. V čem spočívá přidaná hodnota? Nemusíte otevírat speciální okno, do kterého překopírujete text. Jednoduše zvýrazníte tu část, kterou potřebujete přeložit a kliknete na ikonu Google Translator. Text se vám přeloží do češtiny přímo na stránce. Ať už potřebujete přelouskat pár slov,


7 2

|

D O B R Á

R A D A

odstavec nebo třeba celou webovou stránku, věřte, že překladač vám během pár sekund práci značně ulehčí. Neomezujte se ale pouze na angličtinu. Google Translator umí 103 různých jazyků. STAY FOCUSED, BE PRESENT/ FOREST

Trackery vás sledují a shromažďují o vás informace. Společnosti, které obdrží váš datový profil na vás mohou následně ve správný čas a vhodnou dobu zacílit reklamu. Vrtá vám hlavou, jak zlepšit svoje soukromí v prohlížeči, a chcete mít pod kontrolou údaje, které o vás mohou zjistit třetí strany? Vyzkoušejte Ghostery.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE

Jestli máte rádi hravé aplikace, S jeho pomocí odhalíte, jak moc jste na stáhněte si Stay focused, be present/ internetu pod drobnohledem. Pomůže Forest. Nástroj vám pomůže méně vám zablokovat různé trackovací prokrastinovat a víc se soustředit technologie a skryje reklamu. Díky na práci. Znáte to, pracujete a pípne tomu zrychlíte načítání webových vám zpráva na Messengeru nebo stránek a s tím i práci na internetu. vaši pozornost odvede notifikace z Nejedná se ani tak o zvýšení Twitteru. Sami si zvolte čas, během bezpečnosti jako spíš zvýšení ochrany kterého se potřebujete opravdu vašeho soukromí. soustředit. Když splníte svoje předsevzetí a budete makat jako ADBLOCKER mourovatí, vyroste vám stromeček. 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU Pokud aplikaci vypnete a podlehnete Možná vás zaskočí, že radíme používat pokušení nakouknout, co se AdBlocker. Některé reklamy na sociálních sítích děje, stromek vám s videem, které vám ale skočí přes uschne. celou obrazovku, opravdu nemusíte během práce uvítat. Nemluvě o přílišné hlasitosti, která vás donutí nadskočit úlekem ze židle. AdBlocker spolehlivě skryje videoreklamu nebo bannery. Sami si pak nastavíte, na jakých stránkách se reklama zobrazovat může a na kterých ne.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

GHOSTERY Jak jednou začnete brouzdat na síti, zanecháte za sebou digitální stopu.

Lidem z marketingu doporučujeme jednou za čas AdBlocker vypnout. Zjistíte tak, jaká reklama na vás reálně cílí a komu jste se objevili v hledáčku.


M A R K E T I N G

ONENOTE WEB CLIPPER OneNote Web Clipper je velmi užitečný nástroj, díky kterému si uložíte a uspořádáte libovolný obsah z webu. Pokud jste momentálně zaneprázdnění a potřebujete se k něčemu vrátit později, přišel čas pro OneNote Web Clipper. Stránku si díky němu uložíte na později (podobně jako v aplikaci Pocket) nebo vystřihnete část textu, čímž eliminujete nepodstatné informace. I když jste offline, budete mít ke svým poznámkám přístup z jakéhokoli počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. To se hodí.

|

7 3

tak efektivně shromažďovat informace a měřit výkon kampaní na jednom místě. ONETAB Tahle naprosto geniální funkce se bude hodit nejednomu linkbuilderovi, ale i všem ostatním, kteří mají ve zvyku otevírat ve vyhledávači mnoho karet. Jak to funguje? Jakmile nainstalujete OneTab, objeví se vám v pravém horním rohu modrá ikona filtru.

MŮJ IPODNIKATEL BUFFER Pracujete jako social media guru? Zpozorněte. Buffer je totiž skvělá pomůcka pro plánování příspěvků na sociální sítě. Stačí zadat čas a datum, kdy se má příspěvek zveřejnit a Buffer už udělá další práci za vás. V neplacené verzi můžete připojit Twitter, Facebook, Google+ a LinkedIn. BITLY

BALÍČEK PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Bitly funguje jako zkracovač sáhodlouhých URL adres. Potřebujete někam vložit odkaz plný parametrů? Bitly vám pomůže udělat z něj přehlednou adresu. Kromě toho vám umožní vysledovat, odkud na odkaz lidé klikli, kolikrát se tak stalo, a dokonce z jaké země. Můžete


7 6

|

M A R K E T I N G

Řekněte světu, v čem jste dobří - investujte do brandingu


M A R K E T I N G

Branding neboli budování značek je poslední dobou stále častějším tématem. Jistě jste zaznamenali řadu rebrandingů velkých firem. V minulých letech se přeměnilo RWE na Innogy, Parfums.cz si nyní říká Notino a ING nám Ewan McGgregor představil jako NN. My jsme se rozhodli na téma brandingu či rebrandingu podívat z perspektivy startupu. Jak důležitá je značka a její příběh pro start podnikání jsme diskutovali s odborníkem Vítem Holešovským, jehož RISING STUDIO se na strategii značek zaměřuje. V jejich portfoliu najdeme velké společnosti s 200 letou tradicí i začínající projekty s image tvořenou od samotného názvu.

Na úvod je třeba si říci, že branding je dlouhodobá záležitost. Nejedná se o “pouhé” vytvoření loga, ale o přemýšlení nad celkovou image. Jde o pravidelnou péči o značku, o to s jakými službami či produkty je spojena, zda na ni vhodně reagují zákazníci a jakou má dlouhodobou vizi. "Úvahu nad brandem a jeho dalším životem je nejlépe zahájit již ve fázi přemýšlení nad názvem firmy, produktu či projektu. Poutavý, výstižný a originální název může již

|

7 7

v samém startu podnikání zaujmout tu správnou cílovou skupinu a přilákat první zákazníky či partnery. V tomto směru můžeme začínajícím projektům výrazně pomoci." uvádí do problematiky Vít Holešovský. Z kreativní dílny RISING STUDIA pochází řada originálních názvů jako například jméno architektonického ateliéru NEW HOW (obměna zažitého spojení "know how") či označení polohovatelného stolu MODESK (mode + desk) a další. U obou těchto projektů byla zásadním požadavkem originalita vyjadřující klíčové vlastnosti. Zároveň měly být názvy mezinárodně srozumitelné. “Vždy máme na mysli také budoucí potřebu registrace ochranné známky v českém či mezinárodním kontextu. Aby to měl klient od nás komplet, přidáváme také základní search a doporučení stran volných domén pro webovou prezentaci." doplňuje komplexnost služby zvané naming Vít Holešovský. Promyšlený název je klíčový, protože na něj o to lépe navazuje logotyp, slogan a další prvky prezentace. Název lze tedy dále rozvíjet, posilovat tak jeho zapamatovatelnost u cílové klientely a to je základní úkol celého brandingu. První logickou návazností může být právě slogan - několik slov, která řeknou to zásadní.


7 8

|

M A R K E T I N G


M A R K E T I N G

Pokud bychom se podívali na dříve zmiňované brandy NEW HOW a MODESK, jejich slogany je významově doplňují. Pro NEW HOW je to “New Archi Approach” vyjadřující hledání nových možností a cest v architektuře. Stůl MODESK vás ve sloganu “Makes You Stand Out” přiměje vstát a současně také odkazuje na vaši osobitost. "Při tvorbě sloganu zohledňujeme celou řadu kritérií. Mimo jiné musí být krátký, srozumitelný pro daný trh a hlavně vystihnout podstatu. Například při jednání v Dřevodílu Rousínov jsme se dozvěděli, že jsou schopni ze dřeva vyrobit prakticky cokoliv. Na slogan z naší kreativní dílny “We Can Make Woodever” (novotvar z anglických slov whatever = cokoliv + wood = dřevo) mají výrazně pozitivní reakce u nás i v zahraničí. Takovým sloganem se firma nejen ráda pochlubí, ale stane se také duší prezentace a mottem celého teamu." doplňuje další příklad z praxe Vít Holešovský. Jakmile víme, co chceme zákazníkům říkat, je potřeba základu komunikace dát také vizuální zkratku - logo. Navrhnout vhodný logotyp tak, aby firmu vystihoval a obstál po řadu let její existence na trhu, vyžaduje nejen vizuální cítění, ale také zkušenost v oboru. Již na začátku komerčního působení značky je třeba strategicky uvažovat o její identitě

|

7 9

z dlouhodobého hlediska. Jakmile se začne firma určitým způsobem prezentovat a investovat mnohdy nemalé prostředky do propagace, bude již úvaha nad smyslem a vzhledem brandu náročnější. "Asi nejčastější překážkou rebrandingu je obrandovaná provozovna a sklad plný propagačních předmětů s dříve užívaným designem." usmívá se Vít Holešovský. " Dvakrát měř a jednou řež platí u brandingu dvojnásob. Než firma začne množit své materiály a šířit je do světa, měla by se na celek podívat z hlediska budoucí investice. Chytrý a sdělný design ve výsledku šetří peníze. Název či logo, které utkví v hlavách zákazníků, není potřeba zachraňovat intenzitou inzerce." Kromě sdělného nápadu, který zaujme, musí logo splňovat i další náležitosti. Při jeho přípravě je potřeba zodpovědět celou řadu otázek. Jaké se plánují jeho aplikace? Bude se vyšívat, gravírovat, tisknout na netradiční materiály? Bude třeba jej registrovat jako ochrannou známku? “Tyto a další faktory při tvorbě loga zohledňujeme.” říká Holešovský. Z pohledu těchto požadavků nás v portfoliu RISING STUDIA zaujal logotyp pro společnost WerkBad. Jedná se o startupový projekt německého investora, který se zaměřuje na výrobu luxusního


8 0

|

M A R K E T I N G

materiálů by měl držet svou vizuální linku - tzv. jednotný vizuální styl.

koupelnového nábytku na míru s příslovečnou německou přesností a precizností provedení. "U logotypu WerkBad jsme vycházeli z původního výborně zvoleného názvu a doplnili ho koupelnovou skříňkou pod umyvadlo, která by se dala považovat za základ sortimentu společnosti. Písmeno "r" pak představuje vodovodní kohoutek a spojuje tak písmo se symbolem. Celý logotyp doplňuje výběr technicky působícího písma, které je považováno mezi designéry za jedno z nejikoničtějších. A designéři patří spolu s architekty u WerkBadu mezi klíčové cílové skupiny." upřesňuje tvůrčí úvahu Vít Holešovský. Logotypem celý proces přípravy vizuálu brandu teprve začíná, byť jde o ústřední prvek vizuální identity značky. Základem úspěšné prezentace jsou sjednocené firemní či projektové materiály. Design vizitek, brožury/ katalogu, tištěné inzerce, webu, kampaní na sociálních sítích, firemních vozidel a všech dalších firemních

Ten umožní, aby „v regálu“ mezi ostatními vynikl právě váš produkt. V ideálním případě si při pohledu na něj zákazník vybaví kampaň, kterou viděl na Facebooku, v tištěném periodiku či v televizi. Pokud mu v podvědomí zakotvila informace, proč váš produkt patří do jeho nákupního košíku, pak máte vyhráno. Sjednocení designu všech těchto částí a vizuální odlišení od konkurence je klíčem k úspěchu. Vít Holešovský doplňuje, že v dnešní době je zákazník bombardován nepřeberným množstvím nabídek a rozhoduje se mnohdy na základě jednoduché a zapamatovatelné informace. „Paradoxem zůstává, že prodej špičkového produktu s průměrnou prezentací snadno předčí průměrný produkt s dotaženým brandem a vizuálem. Proto bych nejen startupům rozhodně doporučil do brandingu investovat.“ Podle Víta Holešovského je chytře udělaný brand to nejcennější, co firma má hned po produktu a lidských zdrojích. Je to totiž nástroj, jak všechny tyto vložené prostředky efektivně zúročit - dát zajímavým způsobem vědět, v čem jste dobří, v čem vynikáte. Branding je tedy základním nástrojem návratnosti investic a měl by v rozpočtu projektu


M A R K E T I N G

figurovat jako zásadní položka. “Startupy nemají na začátku podnikání neomezený rozpočet. Právě proto by měly v neposlední řadě přemýšlet, jak svoje zboží či služby prodávat efektivně.” Obrátit se v tomto ohledu na profesionály již na začátku se může v budoucnu ukázat jako výhoda. "Jeden příklad za všechny - oslovil nás klient, který každoročně vydával brožuru v nákladech několika stovek tisíc kusů. Byly to pro něj nemalé peníze. My jsme dostali možnost tento materiál strukturně i graficky redesignovat. Výsledkem byla brožura s efektivněji voleným obsahem a tedy menším rozsahem. Úspora na tisku nejenže zaplatila naši práci, snížila remitendu, ale v následujících letech umožnila klientovi tyto ušetřené finance využít i na jiné formy propagace." vzpomíná Vít Holešovský. Ať už přicházíte s revolučním výrobkem nebo chcete obstát na již velmi saturovaném trhu, vždy potřebujete dát najevo svou výjimečnost a odlišit se od konkurence. Vytvořit si vlastní způsob a prostor komunikace se zákazníkem, říci v čem jste zajímaví, zůstat v povědomí a ideálně se dostat až na pozici lovebrandu. K tomu všemu je třeba pracovat na značce, která se za pár let stane vaším “rodinným stříbrem”. Již na začátku jí můžete dát pevné základy - ideu, nápad a poutavý vzhled, které budou spojeny právě s vámi. 

|

8 1

RISING STUDIO

RISING STUDIO vzniklo v lednu 2013 jako projekt absolventů UTB ve Zlíně. Zakladatelé Iveta Žouželková a Vít Holešovský mají od začátku společnou vizi - spojování moderního designu s chytrým sdělením. Firma se specializuje na tvorbu vizuálních identit a branding, firemní design a kreativu. V jejich ateliéru tak vznikají zcela nové značky, často i včetně obchodního názvu. Dále se věnují rebrandingu či redesignu již existujících značek a souvisejícím službám jako tvorba firemních tiskovin, webdesign, kreativa a design pro kampaně či copywriting. Mezi klienty RISING STUDIA patří značky jako Kavalier / Simax, Petrof, Lukrom, Preciosa, Fatra, Zlaté Stránky či Pilana. V současné době team připravuje také řadu nových značek z oblasti interiérového designu, svítidel či vizionářských technologií.


8 2

|

T É M A

NEUTEKLO VÁM NĚCO? Zkontrolujte si, jestli vám něco inspirativního neproteklo mezi prsty v archivu emagu Starting Up.

STARTINGUP 2. VYDÁNÍ | ŘÍJEN 2017 | 4. ROČNÍK

P R O B O U Z Í M E

S P Í C Í

I N S P I R A C I

ECONEA

PAPELOTE

GREENSCAN TÉMA

MARKETING

DOBRÁ RADA

ECOBYZNYS

VYŠPERKUJTE NEWSLETTERY

DILEMATA PODNIKATELE


T É M A

|

8 3

VYDAVATEL iPodnikatel.cz

KONTAKT Ing. Jakub Křižka +420 739 573 555 krizka@ipodnikatel.cz

WWW.STARTINGUP.CZ INFO@IPODNIKATEL.CZ

PARTNEŘI

WWW.FACEBOOK.COM/IPODNIKATEL


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.