Page 1

STARTINGUP 3. VYDÁNÍ | LISTOPAD 2017 | 4. ROČNÍK

P R O B O U Z Í M E

S P Í C Í

I N S P I R A C I

DALIBOR PULKERT

BJEŽ

JIŘÍ MAHR

TÉMA

MARKETING

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

INOVACE

MARKETINGOVÉ KVARTETO

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ


2

|

N A

C O

S E

M Ů Ž E T E

T Ě Š I T

6

JINDŘICH WEISS INOVACE JSOU NUTNÉ V PODNIKÁNÍ NUTNÉ NEUSTÁLE

14 18

ZAVÁDÍTE VE FIRMĚ INOVACE? ZAMĚŘTE SE NA TO DŮLEŽITÉ

22 30 36

ADAM NOVÁK JE VAŠE FIRMA LAUREÁT, KYBORG NEBO UMĚLEC?

DALIBOR PULKERT: 90% FIREM MÁ DOBRÉ NÁPADY, ALE SELHÁVÁ V JEJICH REALIZACI RŮŽENA STEJSKALOVÁ INOVACE JAKO KLÍČ

76

BJEŽ VÍC NEŽ ČELENKA, KTERÁ DRŽÍ

42 46

HANYS OLEJE BYZNYS Z DARŮ NAŠÍ ZEMĚ

JIŘÍ MAHR ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ JE TĚŽKÝ,

ALE KDYŽ TO NEVZDÁTE, VYPLAT


N A

52 58

C O

S E

M Ů Ž E T E

T Ě Š I T

|

3

LIDKA WORBISOVÁ MARKETINGOVÉ KVARTETO PRO ČESKÉ STARTUPY

CRISTINA MUNTEAN PRVNÍ DOJEM, MÍSTO, KDE OSOBNÍ ZNAČKA ZAČÍNÁ (A OBČAS I KONČÍ)

64 70

DOBRÁ RADA NA CO NERADNO ZAPOMENOUT PŘI ROZJEZDU PODNIKÁNÍ NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ ONLINE? 5 RAD Z PRAXE

SYNDROM STRACHU O SVOU VLASTNÍ DŮLEŽITOST

TÍ SE TO

80

10 CEST, JAK ZVÝŠIT ŠANCI STARTUPU NA ÚSPĚCH

86

JAKUB NOSEK ABYSTE NĚKAM DOŠLI, MUSÍTE VĚDĚT, KAM CHCETE DOJÍT


4

|

T É M A

ZMĚNA JE ŽIVOT! Sotva se vám podnikání trochu rozjelo (podle výzkumů to trvá až 5 let, tak nezoufejte, pokud tam ještě nejste) a už už abyste mysleli na inovace. Není to žádná podnikatelská povinnost, ale bez nich vám hrozí, že zůstanete stát tam, kde jste (v tom lepším případě, v horším vás inovačně šikovnější konkurence zašlápne na podnikatelské dno). Anebo možná, že inovujete, ani o tom nevíte. To je samozřejmě ideální situace, pokud to jde samo a bez většího úsilí. Někdy je ale dobré dostat impuls zvenčí, a tím impulsem pro vás může být právě toto vydání Starting UPu. Oslovili jsme tři muže, kterým se inovace vryly pod kůži – Jindřicha Weisse, Adama Nováka a Dalibora Pulkterta. Dohromady vám dají kvantum podnětů, po kterých váš byznys zamlaská. Navrch přihodíme ještě příběh jedné povedené inovace.


T É M A

|

5


6

|

T É M A

JINDŘICH WEISS INOVACE JSOU NUTNÉ V PODNIKÁNÍ NEUSTÁLE

Slovo inovace rezonuje v podnikatelské sféře čím dál častěji a hlasitěji. U startupů tím spíše. Pojďme se na toto téma ve společnosti Jindřícha Weisse z Jihomoravského inovačního centra podívat pěkně od podlahy.

Z

ačínající podnikatelé a startupy toho mají na svých bedrech na začátku tak moc, že jen stěží myslí na budoucí nutnost inovovat. Určitě ale můžeme bez nadsázky říct, že každý zavedený podnik před touto výzvou jednou bude stát. DÁ SE TŘEBA UŽ V ROZJEDU PODNIKÁNÍ NĚJAK PŘIPRAVIT NA TO, ŽE ZA ČAS BUDOU INOVACE NUTNÉ? A PŘÍPADNĚ JAK? Společně s kolegy z JIC vnímáme pojem inovace ve velmi obecné rovině. Už samotný rozjezd podnikání je inovace. Způsob, jakým člověk firmu založí, kterou strategii zvolí, to všechno jsou inovace, které do firmy přináší. Inovaci chápeme jako jakoukoliv změnu, která vede k vyšší přidané hodnotě pro firmu a její zákazníky.

Kterýkoliv výrazný krok dopředu při rozjezdu či rozvoji firmy proto můžeme nazvat inovací. Proč jsme sáhli po této velmi obecné definici? Je to pojetí, které vychází ze evropské metodiky smEEMPOWER pro koučování malých a středních podniků v oblasti byznys inovací. Vychází z faktu, že jen asi pět procent inovací, které jsou dotažené do komerčního řešení, má původ ve výzkumu a vývoji. Pětadevadesát procent jsou inovace jiného typu. Nijak nerozporujeme obrovský potenciál firem s vlastním výzkumem dobýt trh a vytvořit vysokou přidanou hodnotu, ale i takovéto firmy musí umět technologie vhodně na trh umístit a firmu udržitelně řídit. Sečteno a podtrženo, inovace jsou nutné v podnikání neustále. Pokud zakladatel chce firmu někam


T É M A

přesouvat, realizovat své ambice a sny, musí překonávat překážky a změny a tím pádem inovovat.

|

7

JINDŘICH WEISS

JAKÉ BÝVAJÍ PRVNÍ NÁZNAKY TOHO, ŽE UŽ JE POTŘEBA INOVOVAT? U firem, kterým pomáháme inovovat, se nejčastěji setkáváme s třemi nejobvyklejšími případy. Prvním je, že majitel firmy touží dobýt nový trh a řeší otázky s tím spojené. Na který trh se pustit? Který segment se pokusit oslovit? Jak co nejrealističtěji možnosti expanze vyhodnotit? Jak procesně expanzi naplánovat? Na zodpovězení těchto otázek se pak vážou dílčí inovace. Dalším impulsem je rychlý růst firmy a potřeba na něj firmu adaptovat, nebo naopak dlouhodobá stagnace. Oba případy si většinou žádají organizační změny, které mají za cíl podpořit firemní kondici. U rostoucí firmy o třiceti až padesáti lidech se typicky jedná o ustanovení středního managementu nebo jeho obměna. JAKÉ JSOU IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO INOVACE? U nás na JIC operujeme s pojmem „absorpční kapacita“ neboli dostatečná schopnost majitele a firmy změnu zrealizovat. Firma by měla mít k dispozici několik klíčových zdrojů, bez kterých se jakákoliv změna

Vystudoval Evropská studia a Právo na Masarykově univerzitě. Od roku 2008 působí v JIC,kde má na starosti podporu inovací v malých a středních firmách. Stál za rozjezdem JIC VOUCHERŮ na podporu spolupráce mezi firmami a výzkumnými organizacemi, networkingové akce 120″ i koučinkového programu JIC PLATINN. nesmírně obtížně vykonává. Z těch nejdůležitějších bych rád zmínil především dobře vytvořené řídící struktury s vhodně přenesenou strategickou zodpovědností za to, aby se změny skutečně udály a měly dostatečný strategický význam. Nezbytné je také naladění klíčových lidí ve firmě, kteří musí být se změnou ztotožnění a neházet jí lidově řečeno klacky pod nohy. Velmi důležitý je i lidský potenciál organizace – zaměstnanci se musí naučit se novým


8

|

T É M A

dovednostem. Případně je třeba přijmout další posily zvenčí a s firmou je správně sladit. CO VŠECHNO SE DÁ INOVOVAT? ASI NEMUSÍ JÍT VŽDYCKY JEN O PRODUKT SAMOTNÝ… Obecně se dají veškeré příležitosti k inovacím schovat pod čtyři základní témata: produkty a služby, procesy, distribuce a zákazníci. A v souladu s tím, co jsem říkal už na začátku, připomínám, že svým způsobem je inovace jakýkoliv vývoj společnosti vedoucí k její vyšší přidané hodnotě pro trh.

DALŠÍCH 5 STRAN ČLÁNKU JE PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ

DÁ SE TŘEBA ZA INOVACI POVAŽOVAT „POUHÉ“ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU ROZŠÍŘENÍ TRHŮ, NA KTERÝCH FIRMA PŮSOBÍ – branding) anebo zákazníci (jejich JAKÁ JE VLASTNĚ DEFINICE jednotlivé segmenty a interakce). INOVACE? JAK MŮŽE FIRMA Nejsem si jistý, jestli můžeme mluvit IDENTIFIKOVAT SVÉ INOVAČNÍ o jednotné definici. Jak jsem zmínil, PŘÍLEŽITOSTI? na JIC chápeme inovaci v širším pojetí, než jak pojem běžně řada lidí používá. Společnosti zpravidla čerpají nápady Byznys inovace definujeme jako na inovace od své interní či distribuční tvorbu významné přidané hodnoty sítě, od zákazníků, dodavatelů, pro zákazníka a pro společnost. Toho z výzkumu, prostřednictvím vzdělávání může společnost dosáhnout změnou v oboru, ale také od konkurence, některého ze čtyř byznysových podpůrných institucí, z konferencí vektorů: produkty a služby, procesy a výstav, médií a internetu. (tedy vnitřní organizace a zdroje), distribuce (byznys model, obchod, Za čtyři roky zkušeností, kdy se


T É M A

|

9

STARTINGUP 3. VYDÁNÍ | LISTOPAD 2017 | 4. ROČNÍK

P R O B O U Z Í M E

S P Í C Í

I N S P I R A C I

A CO TŘEBA PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK? DALIBOR PULKERT

BJEŽ

JIŘÍ MAHR

TÉMA

MARKETING

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

INOVACE

MARKETINGOVÉ KVARTETO

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

WWW.STARTINGUP.CZ


1 4

|

T É M A

JE VAŠE FIRMA LAUREÁT, KYBORG NEBO UMĚLEC? POZNEJTE SVŮJ IDEÁLNÍ PŘÍSTUP K INOVACÍM

Inovace jsou dnes mezi manažery populárním tématem nejen proto, že se pro přežití na trhu staly nutností. Z jakého konce se však ve vašem oboru máte do inovací pustit a jak zajistit trvalé inovační úsilí? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, protože je třeba v každé firmě inovace dělat jiným způsobem. Naštěstí víme o někom, kdo se v tom vyzná. Nechejte se provést Adamem Novákem po inovační typologii firem. Poznáte, jaký přístup k inovacím byste měli zaujmout zrovna ve vašem oboru, abyste neztráceli čas nevhodnými projekty.

Inovační úsilí se liší zejména podle velikosti firmy a oborového zaměření. Jinak inovuje výrobce v tradičních odvětvích, jako je zemědělství nebo výroba léků, obor svázan ý legislativou, či automobilka, kde je zase kladen důraz na nepřetržitou inovaci procesu a obměnu modelů automobilů v jasně popsaných a pravidelných cyklech. Zcela jiný poměr typů inovací panuje v IT

firmách, například ve vývojovém oddělení Facebooku, kde svůj produkt mění téměř každý týden uživatelům před očima. Čemu tedy máte ve své organizaci dát přednost a na jaký typ inovace se primárně zaměřit? Americký profesor, a podle Wall Street Journal jeden z nejvlivnějších myslitelů v oblasti managementu, Gary Hamel vám dává


T É M A

určité vodítko. Definoval totiž několik skupin typických byznys inovátorů: rakety, laureáty, umělce, kyborgy, znovuzrozené inovátory. Každá z nich klade důraz v oblasti inovací na něco jiného a ve svém důsledku řeší jiné výzvy. Všechny však mají šanci posvém uplatnit kreativitu svých zaměstnanců a vyvinout inovativní zboží či služby.

|

1 5

ADAM NOVÁK

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE

RAKETY

Inovátoři typu raketa většinou startují s unikátním byznys modelem, který dodává v mnoha ohledech vyšší hodnotu pro zákazníka. Základem je postavit fungování své firmy jinak než konkurence. Tím získáte slušný náskok, který však netrvá věčně.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ Je autorem knihy o inovacích a

kreativitě v byznysu Inovace je Úskalím raket tak bývá právě období, rozhodnutí. kdy se stávající subjekty v oboru 242obchodního KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU posunou směrem k jejich Kreativitou a inovacemi se profesně modelu nebo vzniknou na stejném zabývá více než 8 let. Vystudoval principu konkurenti noví. Je důležité sociální a masovou komunikaci, vytěžit z pozice rakety maximum a personalistiku a IT na univerzitách včas přicházet s dalšími produktovými v Praze. Poté několik let pracoval v inovacemi. K úspěšným raketám oborech, kde nové nápady vznikají a bývá řazena například IKEA a řetězec uplatňují se v praxi a to v řízení IT kaváren Starbucks. projektů a reklamě.

Raketou se může stát firma prakticky z jakéhokoliv odvětví, neboť množství nových obchodních modelů je limitováno prakticky pouze naší fantazií. LAUREÁTI Laureáti jsou organizace založené

Zavedl systém řízení invoačních projektů ve společnosti LINET. Protože ho baví rozvíjet organizace a lidi kolem sebe, působí od roku 2009 jako lektor na volné noze. Založil a řídí magazín o kreativitě a inovacích Mámnápad.cz.


1 8

|

T É M A

ZAVÁDÍTE VE FIRMĚ INOVACE?

ZAMĚŘTE SE NA TO DŮLEŽITÉ O nezbytnosti inovací vás asi už nemusíme dlouho přesvědčovat. Otázkou není ZDA inovovat, ale JAK. Často se ve firmách totiž nedaří všechny inovační projekty dotáhnout do úspěšného konce, anebo se prostě inovační snahy zastaví již na počátku. Pro nastartování inovací ve firmě je totiž třeba zaměřit se na několik oblastí zároveň, které spolu na první pohled zdánlivě nesouvisí. Na otázku JAK odpoví Adam Novák.

Základem inovativní organizace jsou bezesporu kreativní nápady. Ty přicházejí většinou od zaměstnanců často v rámci různých brainstormingů. Primární kompetencí inovativní organizace proto je dokonale zvládnutá schopnost provádět efektivní kreativní brainstormingy. A navíc... Organizace působící na silně konkurenčním trhu by dokonce měly přímo budovat svou brainstormingovou kulturu a podporovat u sebe kreativní klima a pracovat s nápady svých zákazníků a partnerů. Zkuste proto začít úvahou, jaké nápady máte ve vaší organizaci a jak snadno/těžce se mění na inovační projekty.

INOVACE MÁ V RUKOU PŘEDEVŠÍM MANAŽER Můžete přečíst desítky knih a článků na internetu s rozličnými nástroji pro inovace produktu i procesu. Jsou užitečné, samy o sobě však nestačí. Inovacím v organizaci velmi často mnohem více prospěje změna přístupu manažerů ke svým zaměstnancům. Management prošel ve 20. století zásadní změnou. Dříve byl ideálním zaměstnancem poslušný člověk přesně plnící příkazy nadřízených, aniž by o nich příliš přemýšlel. Tomu odpovídala organizační struktura ve tvaru pyramidy s přesně vymezenými pravomocemi a intenzivní kontrolou


T É M A

všech. Potřeba flexibility a kreativity v současném byznys prostředí si však žádá spíše iniciativního a samostatného zaměstnance, který potřebuje jiný způsob řízení. Manažer by také měl vědět v jaké oblasti jsou inovace nejpodstatnější a dokázat k inovacím své lidi vést a motivovat. Neméně důležitá je i schopnost prodat a prosadit inovaci v rámci organizace.

|

1 9

ve vaší organizaci vládne přístup „hlavně v ničem neudělat chybu“, experimentování s novými výrobky, službami a procesy půjde ztuha. Organizační kultura je jednou z nejcennějších deviz, kterými malé startupové firmy porážejí zavedenou konkurenci. Oproti různým metodikám a nástrojům vaši unikátní inovační organizační kulturu navíc žádný konkurent nedokáže rychle zkopírovat a napodobit.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE K firemní kultuře se také váže oblast

PROSTŘEDÍ VAŠÍ ORGANIZACE INOVACE PODPOŘÍ A NEBO NAOPAK ZAZDÍ Kultura a prostředí organizace bývají zmiňovány jako nejčastější brzdy všech inovačních aktivit. Pokud

motivace a odměňování lidí. Lidé se totiž zpravidla dělají to, za co jsou odměňováni.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU


2 2

|

T É M A

DALIBOR PULKERT: 90% FIREM MÁ DOBRÉ NÁPADY, ALE SELHÁVÁ V JEJICH REALIZACI

Inovace jsou nutnost. Nemusí být ale nutně strašákem, co vám nedá spát. Můžou se pro vás stát hrou. Stejně jako pro Dalibora Pulkerta z Outboxers. Načerpejte u něj další inspiraci pro své inovační záměry.


T É M A

|

2 3


2 4

|

T É M A

KDO JE DALIBOR PULKERT? PŘEDSTAVTE SE NÁM, PROSÍM, VE TŘECH VĚTÁCH.

tahoun změny, zdravé prostředí (dnes se tomu říká firemní kultura), které umožňuje dělat chyby a učit se z nich.

Rád vymýšlím a zkouším nové věci. Posledních 12 let se pohybuji na rozhraní IT a byznysu a usiluji o fungující propojení těchto světů, ze kterého benefitují nejen firmy, ale především koncový zákazník. A to je hlavní.

JAKÉ JSOU TYPICKÉ CHYBY, KTERÝCH SE MANAŽEŘI PŘI SNAZE O INOVATIVNOST DOPOUŠTĚJÍ? KTERÉ CESTY JSOU SLEPÉ?

JAK HODNOTÍTE ZPŮSOB, JAKÝM SE ČESKÉ FIRMY A STARTUPY VYROVNÁVAJÍ S POTŘEBOU INOVOVAT? Nemyslím si, že by na tom české firmy byly s nápady hůře než v zahraničí. Z rozhovorů s vedením většiny firem vyplívá, že nápady i strategické přemýšlení nechybí. Chybí, ale exekuce. Často se bohužel setkáváme s mindsetem, který má strach dělat chyby a zkoušet prošlápnout neověřené cesty. Úspěšná inovace je ta, která se propíše do čísel. Startupy z principu svého fungování inovují, jen se tomu tak neříká. Prostě staví nové produkty nebo služby, o kterých jsou přesvědčení, že udělají díru do světa. JAKÉ TŘI VĚCI NESMÍ VE FIRMĚ CHYBĚT, ABY SNAHA INOVOVAT NEPŘIŠLA VNIVEČ? Vědomá podpora vedení, konkrétní

Typickou chybou je, že se do hledání nových cest vůbec nepouštějí. Nejčastěji se potkáváme se situací, kdy vědí, co by chtěli dělat jinak nebo co nového zkusit, ale jsou natolik zavaleni svojí stávající prací, že se k tomu nedostanou. Ono se to snadno řekne, ale když má člověk tvrdá KPI (pozn. red.: klíčové ukazatele výkonnosti firmy), tak není snadné si udělat prostor. Chce to vědomou snahu a hlavně tři věci z předchozí otázky. Ohledně zaručených cest úspěchu jsem skeptický. Co nefungovalo jinde, neznamená, že v jiné firmě nezabere. A stejně tak, co nefungovalo dříve neznamená, že dnes trh stále není připraven. Hezkým příkladem je třeba ilegalně.cz, pokud si nevybavíte, šlo o legální prodej hudby přes internet. Nevyšlo to. Dnes je Spotify jedna ze základních aplikací mladé generace. Tzn. velmi důležitým aspektem nových věcí je načasování. KDY JE PODLE VÁS NA INOVACI UŽ POZDĚ?


T É M A

|

2 5

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU Na inovace není nikdy pozdě. :) Inovaci vidím jako nastavení mysli, jde o vědomou kontinuální cestu než jednorázový impulz „tak a teď se na to vrhneme, protože máme chvíli klid“. Takové momenty ve firmách moc nenastávají. PRO INSPIRACI, KOMU SE Z VAŠEHO ÚHLU POHLEDU V POSLEDNÍ DOBĚ INOVACE

a mašinérie, kterou spustila v Automotive průmyslu. SpaceX a zlevňování dopravy do vesmíru. Dál bych zmínil Microsoft, klobouk dolů před jejich transformací a přechodem na cloudové služby. Na to, jak to vypadalo před pár lety a jaký je to moloch, musím říct, že do toho šlapou hezky. DAL BY SE ZMÍNIT I NĚJAKÝ

OPRAVDU VYDAŘILA?

ODSTRAŠUJÍCÍ PŘÍPAD, KDY SE

Tak když začnu úplně v nejvyšších příčkách, tak je to určitě Tesla

Osobně nevnímám nepovedenou

INOVACE VŮBEC NEPOVEDLA?


3 0

|

T É M A

INOVACE JAKO KLÍČ KE SPOKOJENÝM ZAMĚSTNANCŮM = ZÁKAZNÍKŮM

Když byste si měli vybavit zaměstnání, ve kterém jste/byli ve svém životě nejspokojenější, jaké by to bylo a proč? To je otázka, kterou se stále častěji zaobírají společnosti, kterým je jasné, že spokojení zaměstnanci jsou jejich největším bohatstvím. Proč? Protože pokud je nemáte mohou odejít a vy budete draze hledat nové, případně neodejdou-li, jejich nespokojenost dříve či později pocítí vaši zákazníci, a to nechcete. Jak ale dosáhnout toho, aby spokojení byli? Odpovědí je vyrovnaná firemní kultura. A když ji nemáte, pak nastává nejvyšší čas na inovaci. Jak se dělá inovace firemní kultury? Napoví příběh z praxe.

Firemní kultura významně ovlivňuje motivovanost zaměstnanců. Průzkumy ukazují, že zaměstnanci jsou výkonnější, pokud jsou jejich osobní hodnoty v souladu s hodnotami zaměstnavatele. Vyrovnaná firemní kultura podporuje férovou atmosféru a přátelské prostředí, lidé se tak cítí spokojenější. Firemní kultura ale nevznikne sama od sebe. Vytváříme ji my, zaměstnanci, naši šéfové a jejich šéfové a nejvyšší vedení, které musí jít příkladem.

Pokud firemní kulturou sami nežijí a pokud ji od ostatních nevyžadují, tak to ve společnosti vypadá. Já jsem měla to štěstí a skoro 13 let jsem skvělou firemní kulturu mohla žít a utvářet v jedné společnosti. Proto je pro mne velkou radostí a současně velkou ctí pracovat na projektech, které se firemní kultury týkají. Aktuálně jich v portfoliu naší firmy IdeaSense přibývá, a to je dobře! Je to známka toho, že si zaměstnavatelé uvědomují, že kvalita jejich produktů, služeb a


T É M A

zákaznické zkušenosti je přímo závislá na spokojenosti jejich zaměstnanců a že právě firemní kulturou se můžou zásadně odlišit od konkurence. Jedním z našich posledních projektů je práce pro velkého hráče na Slovensku v oblasti finančnictví.

|

3 1

Odhalili jsme tak několik oblastí, které se musí změnit tak, aby zaměstnanci dostali možnost společné hodnoty opravdu žít. Současně jsme zjistili, jaké další hodnoty musí vstoupit v platnost, aby firma získala nejen na přitažlivosti pro stávající i potenciální zákazníky, ale také náskok před konkurencí.

Společnost je na trhu známá jako S pomocí hloubkové analýzy silná a inovativní značka a prestižní hodnot, vztahů a postojů stávajících a zaměstnavatel. Součástí výrazné potencionálních zaměstnanců jsme na osobnosti značky jsou i její deklarované sérii společných workshopů za použití hodnoty a vize, vyjádřené ve Human Centered Design metodiky speciálním interním dokumentu. vydefinovali klíčové “touch-pointy”, Společnost vnímala nutnost tyto které volaly po redesignu. Ty jsme hodnoty plně rozvinout v rámci následně upravili tak, aby umožnily své celé zaměstnanecké základny a naplno využít potenciál lidí a pozitivně naplno tak využít potenciál svých stimulovat jejich výkon, efektivitu lidí. Současně řešili problém, kdy a loajalitu v souladu s firemními se za poslední rok významně snížil hodnotami. Řešení, která jsme hledali, počet životopisů kvalitních kandidátů, 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU musela splňovat 3 základní principy: 1. kteří se o práci u nich ucházejí a v jednoduchost realizace, 2. výjimečnost neposlední řadě jim výsledky měření a 3. dělat zaměstnance šťastnými. zaměstnanecké spokojenosti ukázaly oblasti, kterým je třeba se věnovat pro Pomohli jsme vedení pochopit, udržení stávajících zaměstnanců. co považují jejich zaměstnanci i potenciální zájemci za klíčové pro Obrátili se v této situaci na nás, to, aby cítili v zaměstnání respekt abychom společně našli řešení. Díky a uznání. Pojmenovali jsme hlavni důkladnému empatickému výzkumu, důvody, proč jejich lidé zůstávají a kterým každý z našich projektů odkryli jsme to, proč by případně začínáme, jsme zjistili, že zaměstnanci odešli. Ukázali jsme, co se musí změnit hodnoty společnosti znají, žijí je a a přišli s řešením firemní kultury považují je za správně nastavené. S (EVP). desítkami zaměstnanců jsme vedli pečlivě připravené rozhovory. Podařilo Připravili jsme kompletní návrh řešení se nám získat jejich důvěru a dostat k implementaci. Řešení, která nejen upřímné odpovědi na naše otázky. splňují výše uvedené základní principy,

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ


3 4

|

A D V E R T O R I A L

V PROGRAMU KB „NASTARTUJTE SE“

USPĚL ČESKÝ VÝROBCE REPRODUKTORŮ V pátém ročníku grantového programu Komerční banky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zvítězila česká společnost Boem Audio, která se zabývá vývojem a výrobou inovativních dřevěných reproduktorů. Na realizaci svého podnikatelského záměru získali autoři projektu Boem Audio od Komerční banky finanční grant ve výši 300 tisíc Kč. Program Nastartujte se podporuje začínající mladé podnikatele již od roku 2013.

Druhé místo a finanční podporu 100 tisíc Kč získal projekt FoodIN s konceptem netradičního cateringu. Jídlo připravují z těch nejkvalitnějších surovin, které sami vybírají a nakupují u malých českých farmářů, pěstitelů a producentů.

Bronzovou příčku s finanční odměnou 50 tisíc Kč obsadil projekt Nangu – chocolate, který na trh přináší světový unikát, propojení kvalitní čokolády s učením znakového jazyka. Cenu veřejnosti a finanční grant 50 tisíc Kč obdržel projekt „Rodinná sýrárna DaMilk“. „Je to pro nás skvělá příležitost jak dát světu vědět o sobě a naší vizi přinést nejlepší bezdrátové reproduktory. Také je to ale určité zadostiučinění. Dlouho společně pracujeme a dáváme do projektu všechno, co máme k dispozici, včetně veškerého volného času a peněz. To, co nás ale nejvíc potěšilo, je, že v podobě úspěchu v Nastartujte se dostáváme šanci dokončit první produkt. Na ten se těšíme už dlouho a věříme, že bude tou nejlepší vizitkou našeho projektu,“ uvedl Jakub Trödler ze společnosti Boem Audio. 


A D V E R T O R I A L

|

3 5

Ů

NASTARTUJTE SE Program Komerční banky

a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR podporující začínající podnikatele.

Na stránce www.nastartujtese.cz najdou zájemci o podnikání řadu návodů a rad pro podnikání, inspirativních příběhů a videí, start-up market, ve kterém své výrobky nabízejí účastnící projektu. Registrací na portálu získají možnost využít zvýhodněné nabídky partnerů programu.

Partnery grantového programu Komerční banky Nastartujte se jsou: • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR • Mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys Tomíček Legal • iPodnikatel.cz - portál pro začínající podnikatele • PERFORMIA • Stable.cz - domény, webhosting, servery • časopis o obchodu a exportu TRADE NEWS • Webmium digitální agentura.


3 6

|

Ž E N Y

Ž E N Á M

BJEŽ VÍC NEŽ ČELENKA, KTERÁ DRŽÍ

Pod značkou BJEŽ, která je mimochodem nápaditou zkratkou jména své zakladatelky Bětky Ježkové, se skrývají členky, které jsou nevyřčeným splněným přáním každé aktivní sportovkyně. Skvělý nápad na podnikání, jeho skvělé provedení a lidský přístup k byznysu jsou třemi ingrediencemi, které zaslouženě fungují. Přesvědčte se sami.


Ž E N Y

JAK VÁS NAPADLO VYRÁBĚT ČELENKY, KTERÉ DRŽÍ? Poprvé mi to proběhlo hlavou už asi před 15 lety, kdy jsem intenzivně chodila na skupinové lekce do fitka a neustále řešila, že mi vlasy při cvičení překáží. Čelenka, kterou jsem používala mi do pár minut z vlasů klouzala a mě to strašně rozčilovalo. Pak jsem odjela do zahraničí, vrátila se, začala pracovat a život nějak běžel. Jakmile jsem ale začala více běhat, začala jsem svůj “čelenkový problém“ řešit znovu. Až v roce 2014 se stalo několik událostí, které mně k realizaci nápadu postrčily. V poslední vlně „pokrizového“ propouštění jsem dostala výpověď a řešila, kam se budu ubírat dále. Zpočátku jsem uvažovala o pokračování v oboru personalistiky, a přestože jsem měla dobré nabídky, vždycky tam bylo nějaké „ale“... Na konci roku 2014 mému tátovi diagnostikovali vážné onemocnění, a to mě donutilo zastavit a uvědomit si, že život není nekonečný a člověk by si ho fakt měl užívat. No a čím trávíme většinu dne? Prací… To bylo to poslední nakopnutí, kdy jsem si řekla, že do toho půjdu a zkusím rozjet svoji značku. JAK DLOUHÁ BYLA CESTA OD PRVNÍHO NÁPADU KE SKUTEČNÉMU ROZJETÍ BYZNYSU?

Ž E N Á M

|

3 7

První reálná myšlenka na výrobu vlastních čelenek přišla v době, kdy jsem byla ještě zaměstnána ve velké firmě. V tu dobu jsem ale neměla odvahu pustit se do podnikáni. Když pak spočítám dobu od rozhodnutí po první opravdový prodej, trvalo to 5 měsíců. ČEKALY TAM NA VÁS NĚJAKÉ PŘEKÁŽKY NEBO ŠLO VŠECHNO HLADCE? Nikdy jsem nepodnikala, ani neměla nikoho, kdo by mi radil. Svůj záměr jsem zpočátku probrala s pár kamarády a všichni mi říkali, ať do toho jdu, že je to dobrý nápad. Začala jsem hodně studovat, číst, trávila jsem u knih a internetu spoustu času. Založila jsem si web, trávila dlouhé hodiny s výběrem a testováním materiálů a hledáním dodavatelů. Chtěla jsem, aby výrobky byly z českých materiálů, což se ukázalo jako tvrdý oříšek. Dlouho trvalo, než jsem našla dodavatele, kteří by byli ochotni dodávat materiál v malém množství. Byl to velký problém a pokud bych to nevyřešila, mohla jsem rovnou skončit. Myslím, že toto je úskalí všech začínajících podnikatelů, kteří si chtějí nejdříve vyzkoušet, jestli bude o jejich výrobky zájem a nechtějí do toho příliš investovat. Dodavatelé / výrobci materiálů bohužel nechtějí prodávat malá množství nebo je to nesmyslně drahé.


3 8

|

Ž E N Y

Ž E N Á M

Nakonec jsem ochotné dodavatele našla a spolupracuji s nimi stále, jejich ochoty a podpory v začátcích si totiž moc vážím.

a často pokračovala dlouho za půlnoc. Poslední fází „one-woman show“ bylo ušití 70 čelenek denně a k tomu nutná administrativa, a to už bylo o zdraví :-)

BEZ KOHO/ČEHO BY BJEŽ NIKDY NEVZNIKLO?

V současné době mám cca 10 dalších kolegů, kteří mi pomáhají s různými dílčími úkoly. Kromě šikovných švadlen, grafičky, se ke mně v uplynulých měsících přidala

Jednoznačně bez podpory mého manžela. Ačkoliv teď přiznává, že nevěřil v úspěch, tenkrát mě podpořil a vzal na sebe zajištění rodiny, což byla zásadní věc, díky které jsem mohla BJEŽ rozjet a rozvíjet. PODPOROVALA VÁS RODINA A ZNÁMÍ OD ZAČÁTKU? NEBO VÁS NĚJACÍ ŠKAROHLÍDI ODRAZOVALI? Nikdo z rodiny mě neodrazoval, ale zároveň nijak významně nepodporoval. Nikdo v mém okolí neměl s tímto typem podnikání zkušenost, a tak jsem si musela krok po kroku na všechno přijít sama. Párkrát jsem šlápla vedle, ale rčení, že chybami se člověk učí, je stoprocentně pravdivé. Jelikož jsem ale velká optimistka, věřila jsem, že to půjde. JSTE NA VŠECHNO SAMA ANEBO UŽ TO NENÍ ONEWOMAN SHOW? První rok mi každá čelenka prošla rukama. Šila jsem ve dne v noci, řešila objednávky, komunikaci se zákazníky, objednávky materiálů atd. Když jsem dala večer děti spát, sedla jsem počítači

i kamarádka, která zpracovává objednávky a komunikuje se zákazníky. Velmi ráda spolupracuji s různými freelancery a jednotlivci. Velmi brzy jsem si ověřila, že se


Ž E N Y

vyplatí svěřit různé dílčí práce odborníkovi, který své profesi rozumí a vy tak netrávíte hodiny a hodiny času nad něčím, co nakonec možná zvládnete, ale často v menší kvalitě za mnohem delší dobu. Navíc se mi daří spolupracovat s lidmi, se kterými naše spolupráce často přeroste v přátelství, to je pak práce mnohem veselejší :-)

Ž E N Á M

|

3 9

nastavené priority. Mě osobně těší každý malý úspěch, každá kladná recenze a každá spokojená zákaznice a zákazník, kteří se k nám vrací. Mám samozřejmě vize a plány do budoucna. Všechny výsledky jsou většinou přímo úměrné vynaloženému úsilí, a tak to také beru. BJEŽ se věnuji, co to jde a moc mě to baví, což je dle mého klíč k úspěchu. Teď na konci roku se dění v BJEŽ pohnulo o další mílový krok a já věřím, že zlomový okamžik nás čeká v příštím roce.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE

CO MYSLÍTE, V ČEM TKVÍ NEJVĚTŠÍ VÝHODA ŽENY PRO PODNIKÁNÍ?

KOUPIT PŘEDPLATNÉ Každý jsme jiný, pokud mohu soudit

dle sebe, řídím se rčením „nic se nemá přehánět“. Nejsem žádný bezhlavý rváč, na druhou stranu se nevzdávám 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU po prvním neúspěchu. Ženy musí většinou zvládat chod rodiny a k tomu i vlastní práci a koníčky. Každá z těchto povinností obohacuje tu druhou. Mám jasně dané priority a tím mám pevnou půdu pod nohama. Když se něco nedaří, nehroutím se. Když nejde o zdraví, jde o ...nic :-)

PROŠLO UŽ BJEŽ BODEM ZLOMU NEBO JINÝM ZLOMOVÝM OKAMŽIKEM? Záleží, kdo to hodnotí a jak má

Abych odpověděla na otázku, myslím, že ženy jsou odolnější, mají často lidštější přístup, což může otevírat dveře a pak také mají velkou výdrž. JAKÁ VAŠE VLASTNOST VÁM V PODNIKÁNÍ NEVÍCE POMÁHÁ A KTERÁ VÁS NAOPAK BRZDÍ?


4 2

|

S T A R T

U P

HANYS OLEJE BYZNYS Z DARŮ NAŠÍ ZEMĚ Přijde vám jako čiré bláznovství začít vyrábět něco, co je na trhu už běžně dostupné? Pokud „to“ ale uděláte z kvalitnějších a lokálních surovin a děláte „to“ s nadšením a láskou, rýsuje se z toho nápad na podnikání, který si zaslouží pozornost. Zmiňovaným „to“ jsou oleje lisované za studena a na svědomí je má Hanka Marková. Dá nám nakouknout pod pokličku svého začínajícího podnikání.


S T A R T

NA WEBU PÍŠETE: „NEVÍM PŘESNĚ, CO VLASTNĚ BYLO NA ZAČÁTKU VZNIKU NAŠÍ MALÉ RODINNÉ LISOVNY, ALE JEDNO VÍM JISTĚ: TŘÍDIT PAPÍRY OSM HODIN DENNĚ MNE UŽ NEBAVILO.“ – ZKUSTE PRO NÁS ZAPÁTRAT V PAMĚTI PO TOM KLÍČOVÉM IMPULSU, KTERÝ VEDL K ZALOŽENÍ VAŠÍ FIRMY.

U P

|

4 3

To je možná někdy lepší. Manžel podniká již mnoho let a tak mi se vším pomáhá a občas mne usměrňuje. Do začátku jsem měla nějaké úspory, které pro start firmy stačily.

CO PRO VÁS BYLO NEJTĚŽŠÍ NA ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ? Nejtěžší bylo si zvyknout na to, že

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE

Poté, co jsem skončila v práci a

představila jsem si, že mne čeká několik kol pracovních pohovorů

s mnohdy arogantními lidmi, bylo

je člověk nadšen, a tak mu to ani nepřijde.

Ten pocit přichází později, hlavně

když víte, že vyrábíte a prodáváte produkt pod vlastním jménem,

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

jasno – pokusím se postavit na vlastní nohy.

je všechno jinak, ale na začátku

bojujete o každého jednotlivého zákazníka a často o sobě pochybujete…

A PROČ ZROVNA ZA STUDENA PSALA JSTE SI LISOVANÉ OLEJE?242 COKČ URČILO / 10 VYDÁNÍ E-MAGU PODNIKATELSKÝ PLÁN? VÁŠ SMĚR? JAK SE VAŠE PŮVODNÍ Byli jsme s manželem, PŘEDSTAVY A ODHADY LIŠILY obchodníkem s vínem, na výletě OD REALITY? ve Štýrsku a navštívili jsme místní lisovnu produkující světoznámé dýňové oleje, a bylo o čem

Dělám v životě většinu věcí spontánně. Čekala jsem, že to

přemýšlet…

bude náročné. Spíš mne vždy

JAKÉ JSTE MĚLA PŘEDPOKLADY PRO VLASTNÍ PODNIKÁNÍ? MĚLA JSTE UŽ NĚJAKÉ PŘEDCHOZÍ PODNIKATELSKÉ ZKUŠENOSTI?

fungovala jedna malá lisovna. Když

Žádné zkušenosti jsem neměla.

překvapí, kolik je toho potřeba, aby jsem byla zaměstnaná, byli ve firmách lidé specializovaní na určité činnosti. Více či méně se na ně dalo spolehnout. Takhle se musím o spoustu věcí postarat sama a spolehnout se jen sama na sebe. Každý den se učím něco nového.


4 6

|

L I F E S T Y L E

JIŘÍ MAHR ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ JE TĚŽKÝ, ALE KDYŽ TO NEVZDÁTE, VYPLATÍ SE TO


L I F E S T Y L E

|

4 7

Jiří Mahr vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově, chvíli pracoval jako sportovní redaktor a pak odjel do Anglie za novými příležitostmi. Načerpal zkušenosti, vrátil se zpět a založil kavárnu Coffee Room na pražských Vinohradech, která je podle Marketing Sales Media nejsledovanější kavárnou v Čechách. Dnešní rozhovor bude o tom, jak se z 29letého novináře stal úspěšný barista a podnikatel.

TVOJE KARIÉRA SE V PODSTATĚ OBRÁTILA O 180°. POJĎME SE ALE NEJPRVE PODÍVAT NA TU NOVINAŘINU. CO TĚ NA TÉ PRÁCI NEJVÍC BAVILO?

PSÁT SE DÁ V PODSTATĚ ODKUDKOLIV. NEUVAŽOVAL JSI TŘEBA O PRÁCI ZAHRANIČNÍHO REDAKTORA NEBO JSI CHTĚL VYLOŽENĚ ZMĚNIT KARIÉRU?

Bavil mě sport a bavilo mě psát, takže sportovní žurnalistika se jevila jako ideální kombinace. Práce se nicméně už brzy proměnila v rutinu, takže toho, co mě bavilo, nakonec moc nezbývalo. Navíc jsem se úplně necítil v komunitě sportovních novinářů, ale to je na delší povídání.

Pravdou je, že jsem to zkoušel. Však ještě v době, kdy jsme už byli v Londýně, jsem byl stále redaktorem magazínu Hattrick, ale tam to bylo spíše na přivýdělek než něco, co by nás živilo. A zkoušel jsem samozřejmě i české velvyslanectví v Londýně apod., kde bych se jako novinář nebo něco podobného mohl uchytit, ale práci v oboru jsem nenašel.

PROČ SES ROZHODL ODJET DO ZAHRANIČÍ, KDYŽ JSI MĚL V PODSTATĚ NOVINÁŘSKOU KARIÉRU PŘED SEBOU? CO TĚ TAM LÁKALO? To je úplně jednoduché. Se svou ženou Monikou jsme takto byli oba nastavení hned od začátku a jsem rád, že jsme to měli oba stejně. Jednoduše nás to táhlo za hranice. Ne kvůli jazyku nebo vydělání si peněz, ale prostě jsme si chtěli vyzkoušet žít jinde.

Vyloženě změnit kariéru jsem a priori za každou cenu nechtěl, nicméně jsem s touto variantou byl naprosto v pohodě a těšil jsem se na další výzvy. KDYŽ JSI ODJEL, MĚL JSI UŽ DOMLUVENOU PRÁCI NEBO TO BYLO VE STYLU „NĚCO NAJDU AŽ NA MÍSTĚ“? JAK SES VYROVNÁVAL S TAKOVOU NEJISTOTOU?


4 8

|

L I F E S T Y L E

Na tohle se mi dobře odpovídá. Asi jsem divnej, minimálně jinej než většina lidí, já právě tu nejistotu na tom mám rád. Já jsem si užíval ty momenty, kdy jsme tam přijeli s naloženým autem, neměli kde spát, neměli práci a všechno bylo před námi. Doslova pocity štěstí, miluju tyhle výzvy, takže asi tak. Monika to samozřejmě nesla trochu hůř, ale je taky trochu blázen, takže jsme to samozřejmě zvládli a vyplatilo se. ZAČÁTKY V CIZÍ ZEMI JSOU TĚŽKÉ, VĚTŠINA ZAČÍNÁ V HOTELECH, BARECH, APOD. JAK TO BYLO U TEBE?

PRÁVĚ TENTO KURZ BYL TÍM ZLOMOVÝM OKAMŽIKEM, KDY SE SRDCE NOVINÁŘE ZMĚNILO NA SRDCE BARISTY? Já kurzem nezačal. Dostal jsem práci v kavárně, která mě bavilo a v pozici baristy jsem se chtěl sám zdokonalovat, takže jsem využil hned první možnosti jít se podívat za klukama do pražírny, jak to všechno probíhá. V té době jsem byl s kávou samozřejmě úplně na začátku a neměl jsem vůbec žádné předchozí zkušenosti. A tak se přede mnou otevřel zcela nový svět, který jsem si zamiloval.

Pro mě začátky v cizí zemi těžké nebyly, všechno to nové jsem si naplno užíval. I to, že můj první job byl Pizza Delivery Man. :)

PRÁCE NOVINÁŘE JE ALE

DÍKY SVÉ PRÁCI V KAVÁRNĚ JSI ABSOLVOVAL I KURZ V PRAŽÍRNĚ. CO TI TATO ZKUŠENOST NEJVÍC PŘINESLA?

KOMENTÁŘE DO NOVIN?

Návštěvy a trénink v pražírnách je už teď naprosto standardní věcí u kaváren pracujících s výběrovou kávou. Baristé se jednak naučí nové věci, lépe pochopí proces zpracování kávy, pražení, víc se seznámí s produktem, pražírny naopak tím, že své zákazníky vzdělávají, kontrolují to, že s jejich kávou bude správně zacházeno.

KROMĚ KÁVY?

ÚPLNĚ JINÁ OD PRÁCE BARISTY. NECHYBÍ TI ZASE PSÁT REPORTÁŽE A

Vůbec ne. Upřímně si na to ani nevzpomenu :) CO DALŠÍHO TĚ JEŠTĚ BAVÍ, S manželkou milujeme cestování, takže kdykoliv máme nějaký čas nazbyt, vyrazíme na cesty. Máme rádi země, které nejsou ještě úplně pohlceny turismem. Jinak za mě sport, aktuálně fitko a badminton aktivně, pasivně fotbal.


L I F E S T Y L E

|

4 9

JAK DLOUHO JSI PRACOVAL V KAVÁRNĚ, NEŽ SE OBJEVIL NÁPAD ZALOŽIT SI KAVÁRNU V ČESKU? Necelé tři roky. V té době jsme si po návštěvě Prahy řekli, že tu něco takového chybí a že bychom to byli moc rádi právě my, kdo sem přinese espresso bar západního střihu. CO VŠE TO PO PODNIKATELSKÉ STRÁNCE OBNÁŠELO? Byrokratické peklo, kterým si každý musí projít. Na začátku víte, že je to těžké, pak ale zjistíte, že realita je ještě horší a jsou momenty, kdy to chcete vzdát. A když to nevzdáte a jdete si za tím, vyplatí se to. DÍKY ZKUŠENOSTEM A JINÉMU POHLEDU JSI DO KAVÁRNY VNESL NĚCO NETRADIČNÍHO. ČÍM JE TVÁ KAVÁRNA JINÁ NEŽ OSTATNÍ? Jak už jsem zmínil, chtěli jsme sem přinést západní model. Ať už jde o zákaznický servis, hudbu, přístup k lidem. Vytváříme uvolněné prostředí, chceme mít uvnitř „good vibes“, chceme, aby se lidi bavili i při čekání na místa, to je absolutně nezbytné. A upřímně si myslím, že se nám přesně toto povedlo. Kvalitní kafe už v Praze dostanete na dalších padesáti místech,


5 0

|

L I F E S T Y L E

je potřeba dát lidem nějakou nástavbu. Musejí mít důvod jít právě k vám, chtějí být součástí toho, co se u nás děje. Ono to na první pohled vypadá jednoduše, prostě si řeknete, buďte „friendly“ k lidem a půjde to samo, ale stojí to na milionu detailech. Toto slovo do byznysu absolutně nepatří. Člověk musí mít naprosto konkrétní vizi a za tou jít bez kompromisu. VŽDYCKY OBDIVUJI BARISTY, JAK UMÍ V KÁVĚ VYKOUZLIT RŮZNÉ OBRÁZKY. PRO MĚ JE TO DOSLOVA MAGIE. JAK DLOUHO TI TRVALO NAUČIT SE TEN PRAVÝ COFFEE ART? Základem je naučit se našlehat správně mléko tak, aby mělo správnou teplotu a konzistenci. Jakmile zvládnete tohle, latte art už pak jde skoro samo. :) Otázka pár týdnů, řekl bych.

CHODÍ K TOBĚ DO KAVÁRNY JEN SAMÍ UVĚDOMĚLÍ KÁVOMILOVÉ ANEBO JE POTŘEBA ČESKÝ NÁROD (MINIMÁLNĚ TU JEHO PRAŽSKOU ČÁST) NA POLI KÁVY STÁLE VZDĚLÁVAT? :-) Situace se obrovsky proměnila. Nejprve jsme museli lidi hodně edukovat, těch geeků bylo relativně málo. A tím i zákazníků. Pak se z kávy stal jakýsi trend a najednou jakoby kávě všichni rozuměli. Otázky “co máte dnes na mlýnku” a “ukažte, můžu se podívat na zrnka, jak je to napražený” byly denním chlebem (a to jinak nerad používám klišé), bylo hodně takových těch rejpalů. Teď už se situace uklidnila a je, řekl bych, z mého pohledu ideální. Lidi k nám prostě přijdou na dobrý kafe, vědí,


T É M A

že ho dostanou, a naplno si ho užívají. Takže v tomto ohledu jsme dohnali právě ten západ, kde “geekismus” a kafenáckovství bylo praktikováno před “x” lety a osobně jsem ho ani jako dříve kávový amatér nezažil. JAKOU NEJVĚTŠÍ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST TI VLASTNÍ PODNIKÁNÍ ZATÍM DALO? Zkušeností mi dalo strašně moc a bylo by to na dlouho. Dalo mi mnohem víc než veškeré studium a následné zaměstnání. Je to úplně jinej svět, je to náročný, ale hrozně fajn. Nikdy bych už neměnil. JAK HARMONIZUJEŠ PRACOVNÍ A OSOBNÍ ŽIVOT? Myslím, že perfektně :) JAKÝ JE TVŮJ ŽIVOTNÍ CÍL? Šťastná, zdravá a spokojená rodina. To pro mě bude vždycky priorita. MÁŠ NĚJAKÝ VZKAZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE? Nenechte se ovlivnit negativními lidmi. Budou vám leccos vymlouvat hlavně z toho důvodu, že vám závidí. A vykašlete se na rady lidí. Běžte svou vlastní cestou, neuhýbejte z ní, nedělejte kompromisy – pak to vždycky bude jen “napůl”. 

|

5 1

VIDEA PRO ROZJEZD PODNIKÁNÍ


5 2

|

M A R K E T I N G

MARKETINGOVÉ KVARTETO PRO ČESKÉ STARTUPY

Marketing a strategická komunikace mohou fungovat jen dvěma způsoby: buď nastartovat podnikání anebo se stát hlubokou černou dírou na finance. Abyste nešli tou druhou cestou, buďte v prvé řadě kritičtí k informacím, které získáváte,a nikdy nezapomínejte na vaše zákazníky. Podrobněji vysvětlí Lidka Worbisová.


M A R K E T I N G

M

nožství mých konzultací se zástupci podnikatelů, start-upů a malých firem už dávno překročilo 100 setkání a já jsem si uvědomila, že některé otázky se opakují. Ačkoli jsem zastánkyní rad na míru, pokusila jsem se shrnout čtyři nejtradičnější oblasti. Jedná se o výčet sestavený na základě mých zkušeností, nejde tedy o základy ani učebnicové poučky.

|

5 3

LIDKA WORBISOVÁ

1. NÁŠ PRODUKT SE HODÍ ÚPLNĚ VŠEM A VŠICHNI BY O NĚM MĚLI VĚDĚT Jedna z prvních otázek, kterou pokládám svým klientům, se týká jejich zákazníků. Odpovědi se obvykle řadí do tří skupin. a) Jsou to úplně všichni. Ne, pokud neprodáváte vzduch, který potřebují všichni lidé k životu, potom váš produkt není pro všechny. Nejdříve se zamyslete nad tím, kdo jsou vaši zákazníci. Jedná se o velice důležitou část vaší strategie, protože pokud to neuděláte, potom vaše výdaje na propagaci budou v lepším případě vynaložené neefektivně, v horším případě zcela špatně a zbytečně. b) Je to tahle jedna konkrétní skupina. V tento okamžik mám důvod pro radostný úsměv. Definice cílové skupiny nemusí být dokonalá. Oceňuji skutečnost, že se nad tím klient

Již více než 10 let působím v oblasti obchodu a přes 6 let v marketingu. Marketing považuji za důležitou součást celofiremní strategie, která je úzce spojená s obchodem. Zaměřuji se na různorodost a komplexnost celosvětového trhu s ohledem na regionální specifika. Absolvovala jsem kurzy psychologie, designu, a získala jsem cenné zkušenosti z obchodu. Marketingová a komunikační řešení navrhuji komplexně, individuálně a funkčně. zamyslel. Je možné zahájit konverzaci o projektovém nebo obchodním plánu a začít se zamýšlet nad marketingem. Většinou je potřeba cílové skupiny rozdělit do menších celků, přidělit jim


5 4

|

M A R K E T I N G

persony, obchodní potenciál a priority. To vše se později začlení do tvorby marketingové strategie. c) Prioritně nás zajímá jedna či dvě konkrétní skupiny obyvatel.

fungovat. Ano, PPC funguje. Ale jako u všech propagačních kanálů byste se měli zajímat, zda to platí i pro váš trh a cílovou skupinu zákazníků. PPC je reklama hrazená prostřednictvím platby za proklik. V České republice je nejznámější služba Sklik pro Seznam.cz a AdWords, kterou provozuje Google. Formát PPC však nabízí i mnoho dalších internetových portálů. Zamyslete se, jestli vaši zákazníci používají spíše Seznam (starší věková skupina, nižší vzdělání) nebo Google. Nezapomeňte si položit otázku, jak vás asi vaši klienti hledají.

Takových klientů je velmi málo, a když se s nimi potkám, doslova jásám radostí. Většinou se jedná o firmy s propracovanými plány v různých variantách. Některé mají dokonce vydefinované rizikové faktory. S takovými klienty je radost pracovat, protože vnímají důležitost propagace již na začátku podnikání, úzkou propojenost s obchodem a chtějí do propagace investovat efektivně. Ve start-upu neinvestujete pouze peníze Zajímá je regionální umístění (např. na propagaci, ale také čas mnoha lidí. jazyková škola Znojmo), cena (např. Celkové náklady jsou tedy poměrně nejlevnější pneumatiky), charakterový významné a stojí za pozornost. ukazatelE-MAGU (např. dřevěné hračky), nebo 242 KČ / 10 VYDÁNÍ něco jiného? Pokud budete mít chvíli 2. CHCEME HLAVNĚ PPC. čas, doporučuji začít se systémem AdWords, který je rozmanitější a K marketingu mě přivedl obchod, někdo se tam zamyslel nad UX a a proto jsem obchodním smýšlením zákaznickou cestou, takže při troše profesně deformovaná. Analytici patří snahy se zorientujete velmi rychle mezi mé nejoblíbenější specialisty a PPC specialistu ani nebudete a tabulky a grafy v prezentacích potřebovat. Google vám navíc bude upoutávají mou pozornost. Mám čas od času zasílat motivační nabídky ráda čísla. A PPC je o číslech. Jenže v podobě 50% ceny kreditu zdarma, tak jednoduché to není. Žádný apod. marketingový kvantitativní výstup nemůžete interpretovat bez dalších Ne každý klient bude vaši službu souvislostí. hledat na internetu a PPC logicky není vhodná forma propagace pro 8 z 10 klientů mi řekne, že PPC je každou firmu. Pokud budete mít levné, má jasné výsledky a někde četli, že je to skvělé, tím pádem to musí originální produkt pro specifickou

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ


R U ŽN EN NI N T N E T X É T M A|| |55 55 5 Y GŽ E Á

BAVÍME VÁS? DOPORUČTE NÁS SVÝM PŘÁTELŮM

DĚKUJEME


5 8

|

J Á

Z N A Č K A

PRVNÍ DOJEM

MÍSTO, KDE OSOBNÍ ZNAČKA ZAČÍNÁ (A OBČAS I KONČÍ) Ptali jste se někdy, proč se nám někdo nezdá hned po prvním setkání? Nebo se nám naopak natolik líbí, že s ním chceme trávit čas, i když mezi námi nejsou žádné osobní či obchodní vazby?


J Á

N

ejnovější výzkumy ukazují, že našemu mozku trvá dvě až třicet sekund, aby zhodnotil, zda se dá někomu, koho potkáme poprvé, důvěřovat a zda danou osobu můžeme respektovat. První dojem má navíc tendenci držet se v čase. Jak se tedy takový první dojem vytváří? A co můžeme udělat pro to, aby byl pro nás první dojem, který na ostatní uděláme, pozitivní a příznivý? VŠE ZAČÍNÁ V MOZKU Ti z vás, kteří se trochu vyznají v oblasti emoční inteligence, vědí, že náš mozek má tři vrstvy. První, takzvaný plazí mozek, je nejhlubší a nejstarší, kontroluje vnitřní procesy v našem těle a většinou o něm nevíme, pokud se nám zrovna nepřihodí nějaký zdravotní problém, který by se ho týkal. Druhá vrstva – takzvaný savčí mozek – je mnohem zajímavější. Tato mozková vrstva skrývá jedno důležité uskupení neuronů, kterému se říká amygdala a které je zodpovědné mimo jiné i za naše emoční reakce. Tuto mozkovou vrstvu máme stejně jako další savci – proto když se díváme na psa, můžeme rozpoznat, zda je smutný, vystrašený, nebo veselý. Zvířata cítí emoce stejně jako my – jen na rozdíl od nás jim chybí to, co z nás dělá lidi – třetí mozková vrstva, takzvaný neokortex. Tato mozková vrstva reguluje všechna centra, procesy a mechanismy (třeba mluvení), které

Z N A Č K A

|

5 9

z nás dělají rozumné – no dobře, s výjimkou voleb – lidské bytosti. My, lidé, jsme v podstatě jediní, kteří máme nejen kapacitu chytat signály z našeho prostředí a reagovat na ně více či méně instinktivně, ale můžeme jim porozumět, interpretovat je a v důsledku interpretace reagovat na tyto signály moudře – adekvátním způsobem a ve správné míře. Řečeno s nadsázkou, lidský mozek je líný orgán – jelikož konzumuje až 20 % energie našeho těla, rád si nastavuje cesty, které mu práci usnadní. Proto si vytváří neuronová spojení, která mu pomáhají rychle, snadno a důvěryhodně interpretovat signály z vnějšího prostředí – včetně toho, zda je pro nás někdo, koho potkáme poprvé, bezpečný a důvěryhodný, či nikoliv. JAK TO VŠE SOUVISÍ S PRVNÍM DOJMEM? Vzhledem k tomu, že mozku stačí pár vteřin, aby si nás zaškatulkoval do kategorie bezpečný/nebezpečný či důvěryhodný/nedůvěryhodný, je v našem zájmu, abychom pochopili, co zvýší naše šance na pozitivní první dojem. Většina elementů, které první dojem ovlivňují, souvisí s řečí našeho těla: • Oční kontakt – zda se díváme druhému do očí, či zda se očnímu kontaktu vyhýbáme (pokud se vyhýbáme, necháváme prostor na


6 0

|

J Á

Z N A Č K A

interpretaci, nakolik si věříme nebo zda něco neschováváme; to vše snižuje naši důvěryhodnost). • Úsměv – přítomnost úsměvu ukazuje na pozitivní, přijímající, bezpečný postoj. Člověk, jehož tvář je neutrální či zamračená, nechává znovu našemu mozku prostor na interpretaci, co se děje na druhé straně – a zda je to, co druhý myslí, pro nás bezpečné, nebo ne.

• Pozice těla, včetně nohou – směrem k nám, nebo vyhýbavý, nezaujatý postoj, takzvaně s jednou nohou ven. • Hlas – silný, hluboký, pomalý a uvážený, nebo tichoučký či tzv. „kulomet“. • Podání ruky – o tomto gestu již byly napsány celé knihy. Stačí tedy jen říct, že k tomu, abychom udělali pozitivní první dojem, si musíme být vědomi toho, jaký styl podání ruky máme, s kým ho uplatníme a v jakých podmínkách (muž versus žena, muž na vyšší či nižší pozici apod.). Stejně jako mnoho jiných

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU • Držení těla – vzpřímené, JSOU PRO PŘEDPLATITELE sebevědomé držení, nebo pokrčená ramena a sklopená hlava, jako kdybychom na ramenou nosili celou tíhu světa.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU


POMŮŽEME VÁM ROZJET PODNIKÁNÍ

WWW.IPODNIKATEL.CZ


6 4

|

D O B R Á

R A D A

NA CO NERADNO ZAPOMENOUT

PŘI ROZJEZDU PODNIKÁNÍ

Začít podnikat je relativně jednoduché. Je potřeba mít nápad a podniknout všechny potřebné kroky k jeho realizaci (vytvořit prodejeschopný produkt a udělat pro něj skvělý marketing). To většinu začínajících opravdu baví a jdou do toho s velkou chutí a odhodláním. Pak je tady ale ještě ta druhá strana mince administrativní a byrokratické povinnosti spojené se startem podnikání, které začínajícímu podnikateli dělají ze života peklo nebo je to pro ně minimálně pěkný „opruz“. Přitom to není ani tak složité ani tak otravné, když víte, co je všechno třeba a jak si to maximálně usnadnit. Prozradíme vám to.


D O B R Á

A

by se podnikatelský záměr, všechny vize a ideály mohly vůbec proměnit ve skutečnost, je třeba projít několika administrativními úkony, které ze snů vytvoří realitu. Málo komu se chce hledat na internetu informace o tom, co vše musí zařídit, na které úřady zajít a kde všude se přihlásit. A ani se vám chtít nemusí. Právě zde vám totiž naservírujeme kompletní seznam toho, na co by se při začátku podnikání nemělo zapomenout. 1. ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI NA ŽIVNOSTENSKÉM ÚŘADĚ Každé podnikání začíná na živnostenském úřadě. Začínající podnikatel by tak měl v první řadě navštívit živnostenský úřad a tam vyplnit Jednotný registrační formulář. Tento formulář se stane přítelem nejednoho podnikatele a to právě proto, že ušetří nekonečné běhání po dalších úřadech. Dále je potřeba vybrat požadovaný typ živnosti (a případně doložit potřebné doklady o odborné způsobilosti u jiného typu živnosti než u živnosti volné) a zaplatit 1 000 Kč za správní poplatek. Aby se živnost mohla provozovat, musí mít nějaké sídlo. Bude se o něm mluvit jako o místu podnikání. Většina živnostníků si jako místo podnikání vybere své trvalé bydliště.

R A D A

|

6 5

Úřad bude chtít vidět písemný souhlas majitele budovy, pokud jím nejste vy sami, s podnikáním na této adrese. Proto je dobré si vše vyřídit s majitelem nemovitosti předem a jít na Živnostenský úřad už s podepsaným souhlasem. Po vyřešení těchto náležitostí vám úřad vydá identifikační číslo (IČ) a výpis z živnostenského rejstříku, pak můžete směle začít podnikat (prodávat své produkty). 2. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplněním Jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě se zároveň registrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na Okresní Správě Sociálního Zabezpečení (OSSZ) i na své zdravotní pojišťovně. Sociální pojištění se platí formou měsíčních záloh. Informace o tom, kdy, kam a jak platit zálohy vám oznámí vaše OSSZ. Výše záloh se odvíjí od toho, zda je podnikání vaším hlavním příjmem, tedy denním chlebem, nebo ho provozujete pouze jako vedlejší činnost (tj. jste zároveň v pracovním poměru nebo například pobíráte rodičovský příspěvek). • OSVČ jako hlavní činnost: minimální výše záloh pro rok 2017 je 2 061 Kč


6 6

|

D O B R Á

R A D A

• OSVČ jako vedlejší činnost: minimální výše záloh pro rok 2017 je 825 Kč Pro OSVČ vedlejší platí, že pokud začínáte podnikat, první rok nemusíte platit žádné zálohy. Pojistné se podle výše dosaženého příjmu dopočítá zpětně za ty měsíce, ve kterých byl realizován nějaký příjem. Navíc, pokud je jejich rozdíl mezi příjmy a výdaji nižší než 67 756 Kč za rok, OSVČ podnikající na vedlejší činnost nemusí platit sociální pojištění vůbec, což je příjemné. Také zdravotní pojištění je pro podnikatele povinné. Spojte se se svou pojišťovnou a zažádejte si tam o číslo účtu, kam budete odvádět zálohy. • Měsíční výše záloh je stanovena v roce 2017 na 1 906 Kč a platí pro ty, kteří provozují svoji živnost jako hlavní činnost. • Pro OSVČ vedlejší, za které platí zdravotní pojištění někdo jiný (zaměstnavatel, stát) platí to samé, co u sociálního pojištění. Často se začínající podnikatelé mýlí v tom, že se domnívají, že je pro ně povinná i platba nemocenského pojištění. To ale není pravda. Z tohoto pojištění jsou vypláceny dávky v nemoci a peněžitá pomoc v mateřství a pro podnikatele (hlavní ani vedlejší) povinné není. Minimální měsíční výše nemocenského pojištění je 115

Kč a platí se také OSSZ, ale na jiný účet, než na který se odvádí sociální pojištění. Každý podnikatel si musí zvážit sám, zda se mu platba tohoto pojištění vyplatí nebo to pro něj budou vyhozené peníze. Nutno říct, že abyste dostali nějakou rozumnou kompenzaci, když půjdete na


D O B R Á

nemocenskou, budete si muset platit mnohonásobně více, než je zmiňované minimum. 3. DANĚ, DANĚ A ZASE DANĚ Jednotný registrační formulář (JRF) příjemným společníkem i při registraci k daním. Díky němu se můžete

R A D A

|

6 7

zároveň přihlásit jako plátce daně z příjmů. Je to vaše povinnost. Finanční úřad vám na základě registrace pomocí JRF přidělí daňové identifikační číslo (DIČ), které slouží pro další komunikaci s úřadem.

Daň z příjmů fyzických osob se platí jednou za rok na základě daňového přiznání, které je třeba podat nejpozději do konce března následujícího roku a v tomto termínu také uhradit vzniklou daň. Pro mnoho začínajících podnikatelů nechť je útěchou fakt, že díky slevám na dani existuje reálná možnost, že nebudou muset platit daň žádnou. Závisí to ovšem na výši vašich skutečných příjmů. Platí tam logicky přímá úměra – čím větší úspěch v podnikání a vyšší příjmy, tím větší daň za úspěch 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU zaplatíte.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE KOUPIT PŘEDPLATNÉ

4. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Dobrá zpráva pro začínající podnikatele. Povinnost vedení podvojného účetnictví platí pro ty, jejichž obrat přesáhl 25 mil. Kč za předcházející účetní období. Jestliže takového obratu nedosahujete, což nevíme, jak by se vám mohlo podařit, když jste ještě ani podnikat nezačali :-), vedete pouze daňovou evidenci nebo evidenci příjmů. Obě varianty jsou jednodušší než klasické podvojné účetnictví a navíc je zvládnete sami i bez znalosti účetnictví.


7 0

|

S O C I Á L N Í

S Í T Ě

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ ONLINE? MÁME PRO VÁS 5 RAD Z PRAXE

Vložili jsme inzerát na web, přišpendlili nabídku na virtuální nástěnku LinkedInu a jsme vidět na kariérních portálech. Stačí počkat, až v mailové schránce přistanou první životopisy. No ne? Podívejte se, jak můžete využít online marketing pro nábor zaměstnanců. Naplno.


S O C I Á L N Í

D

okážete na internetu zaujmout nabídkou práce a obsadit volnou židli ve firmě? Nabízíte-li místo snů se závratným platem, lidé si u vás pravděpodobně budou podávat kliku i s malou propagací. Spousta firem však o uchazeče soupeří s konkurencí nebo bojují s nedostatkem zájemců. Což v době rekordně nízké nezaměstnanosti zdaleka není nevídaný úkaz. Patříte mezi ně? Tady je 5 rad, které se nám v Better Marketingu osvědčily, a které vám pomohou správně uchopit náborovou strategii:

S Í T Ě

|

7 1

na sociálních sítích mezi mladými lidmi. Tvořte zajímavý obsah, pište blog o životě za pultem cukrárny, přispívejte fotkami na Facebook a Instagram. Tento obsah zacilte na lidi v okolí se zájmem o vaření a vegetariánství. A vzbuďte v nich dojem, že pracovat u vás by bylo skvělé. Někteří z nich možná nejsou spokojení v současné práci a začnou se zajímat o místo ve vaší úžasné cukrárně.

OSLOVTE UCHAZEČE, NEŽ SE O PRÁCI ZAČNOU ZAJÍMAT Řekněme, že ve své cukrárně nabízíte místo cukráře. Způsobem, který jsme popsali hned v úvodu článku (tedy inzerát na webu a kariérním portálu, třeba na Jobs.cz), oslovíte pouze ty zájemce, kteří jsou v současné době bez práce / uvažují o změně. Jako krátkodobé řešení je váš postup správný. Jenže co když je vaše cukrárna čistě veganská a vy hledáte kreativní cukrářku, která umí koláčky nejen napéct, ale i vyfotit na Instagram? Vsadíme se, že najít zrovna takového uchazeče je zatraceně těžké. Výhodou online marketingu je v tomto případě možnost vyvolat poptávku. Dlouhodobě si proto budujte značku

V inzerátu pište lidsky: Na uchazeče zapůsobí, když je váš inzerát milý a přátelský ZABODUJTE NEOTŘELÝM NÁPADEM Jak podle vás vypadá typický inzerát na internetu? Nabízíme flexibilní pracovní dobu, stravenky, slušné platové ohodnocení. Požadujeme řidičák,


7 2

|

S O C I Á L N Í

S Í T Ě

slušné vystupování, komunikační dovednosti… Přesně tak. Inzeráty většinou skončí u nudného výčtu stokrát omílaných frází, kterými se firmy často snaží pozici přikrášlit, s úplně opačným výsledkem. Fráze si dnes totiž umí přeložit každý, kdo už někdy absolvoval pracovní pohovor. Flexibilní pracovní doba například může znamenat přesčasy. A komunikační dovednosti si zas do životopisu napíše každý, kdo umí mluvit.

Korporátní web totiž má mluvit ke klientům, které zajímají třeba reference nebo popis toho, jak pracujeme. Naše náborová stránka zas vyzdvihuje firemní kulturu, na které si v Betteru nejvíce zakládáme. Současní betteráci na stránce popisují, proč se jim v Betteru líbí. Vybrali jsme pár hodnot, které všichni v týmu považují za největší výhody. Třeba to, že holdujeme prapodivným koníčkům nebo si vždy na rovinu řekneme svůj názor.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE

Základem úspěchu je mluvit lidsky a nezveličovat. Proč napsat další výčet nesmyslných klišé, když stačí na rovinu napsat: Výborně nám jde tohle a naši zaměstnanci nejvíce oceňují tohle.

Výsledek? Stránku Buď Better nám pochválil každý, kdo přišel na pohovor. A uchazečů nebylo nikdy málo.

KOUPIT PŘEDPLATNÉ

Právě zapojením zaměstnanců můžete 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU svůj inzerát dotáhnout k dokonalosti: Zeptejte se jich, proč se jim u vás líbí, co je třeba příjemně překvapilo při nástupu a proč je vlastně baví být členem vašeho týmu. To pak napište do inzerátu. Nebo rovnou vytvořte osobitou a jednoduchou náborovou stránku, na které si dáte opravdu záležet. Když jsme například v Better Marketingu hledali nové zaměstnance, rozhodli jsme se nevyužít pro komunikaci s nimi náš oficiální web. Místo toho se zrodila webová stránka BudBetter. cz, kde si můžeme dovolit působit mnohem odvázaněji.

Vytvořte osobitou náborovou stránku, kde si můžete dovolit být hravější ODLIŠTE SE OD KONKURENCE Zoufale sháníte nové zaměstnance a všimli jste si, že konkurence roste taky? Rozhodně ji nekopírujte. Vytvořte si vlastní strategii, která bude vycházet z toho, co vás dělá tím, čím jste.


T É M A

NEUTEKLO KVÁM NĚCO?

lára navrhuje a šije oblečení, které jí v obchodech chybí. Základním rysem jejích návrhů jsou jednoduché, ale efektní střihy a kvalitní materiál. Nezapomíná přitom na přírodu, Zkontrolujte si, protože své výrobky balí do 100% jestli vám něco inspirativního neproteklo mezi prsty recyklovatelných obalů. v archivu emagu Starting Up. Hlavní složkou všech návrhů a modelů je ale láska, kterou celý tým La Klara do své práce vkládá.

STARTINGUP První modely prodala v roce 2013 a od té doby ušla kus P R Ocesty. B O U Z Na Í M E Facebooku S P Í C Í I N S P I R A C I má přes 14 tisíc fanynek, které se o nové kousky vyložené perou. ECONEA 2. VYDÁNÍ | ŘÍJEN 2017 | 4. ROČNÍK

Dnes má Klára 26 let, vlastní šicí dílnu, e-shop a dodává do několika butiků. Jak se z tehdy 23leté studentky stala úspěšná módní návrhářka a

PAPELOTE

GREENSCAN TÉMA

MARKETING

DOBRÁ RADA

ECOBYZNYS

VYŠPERKUJTE NEWSLETTERY

DILEMATA PODNIKATELE

|

7 3


7 6

|

O S O B N Í

R O Z V O J

SYNDROM STRACHU O SVOU VLASTNÍ DŮLEŽITOST ANEB CHCETE-LI RŮST, DELEGOVÁNÍ SE NEVYHNETE

Aby vaše rostoucí firma prosperovala a mohla nadále růst, je třeba se naučit delegovat práci na další lidi, na zaměstnance. Jako majitel firmy se musíte dříve nebo později naučit spolehnout se na ostatní, abyste se vy mohli soustředit na důležitější věci ohledně chodu firmy. Ředitel firmy musí mít čas na to, aby firmu mohl vést. Pokud nemáte na vůdcovskou roli čas, je třeba, abyste svou práci více delegovali na ostatní. Víme, co udělat, aby to fungovalo.


O S O B N Í

R O Z V O J

PROČ DELEGOVAT PRÁCI

splnění daného úkolu nejlepší.

Delegování práce napomáhá lepšímu psychickému stavu. Pokud se jako majitel firmy budete snažit zastat všechny pozice, brzy se na vás podepíše stres a můžete vyhořet. Delegování práce by rozhodně nemělo být viděno jako nějaká slabina nebo neschopnost. Právě naopak, tak se chová skutečná vůdčí osobnost, která se soustředí na důležitou práci a neplýtvá svým časem a energií na úkoly, které mohou splnit jiní lidé. Pokud vaše firma roste, pak jednoduše nemůžete zastat veškerou práci sami, protože vám bude chybět čas. Díky delegování práce získáte více času na vytváření dalších plánů týkajících se budoucnosti firmy a jejích produktů.

ZAMĚSTNANCI NEJSOU PŘÍTĚŽ

CO ZA VÁS NIKDO JINÝ NEUDĚLÁ Pokud se bude vaší živnosti či firmě dařit, dříve či později budete muset vstoupit do role vůdčí osobnosti, ředitele, a řídit tým lidí. Pro to však potřebujete rozvinout své manažerské schopnosti a naučit se efektivně delegovat práci na ostatní, abyste dosáhli svých cílů, protože vaším hlavním úkolem je mít jasnou vizi o tom, kam má firma směřovat. To je jediná věc, kterou za vás neudělá nikdo jiný. Musíte být schopni identifikovat silné a slabé stránky nejen u ostatních, ale též u sebe. Poté pro vás již bude snadné identifikovat osobu, která je ke

|

7 7

Díky delegování práce si vychováte kvalitní tým zaměstnanců, a i možného následovníka, který může vás podnik jednoho dne převzít, až se rozhodnete odejít na odpočinek. Taková představa se vám na samotném začátku podnikání může zdát jako bláznivá, ale i na tak dalekou budoucnost byste měli myslet. Čím více budete delegovat, tím větší kariérní růst a rozvoj schopností můžete nabídnout svým zaměstnancům. Tímto je zároveň budete motivovat k tomu, aby zůstali u vaší firmy, protože budou mít pocit, že je jejich snaha oceňována. Vy pak nebudete muset hledat a znovu zaučovat nové lidi. S růstem firmy pak zaučování nových zaměstnanců, kteří tým rozšíří, můžete předat právě těmto lidem, kterým jste práci prvotně delegovali. PŘEKONEJTE SVÉ STRACHY Pokud máte pocit, že nad vším musíte mít kontrolu a že jen vy práci můžete odvést nejlépe, je nutné se nejprve vypořádat se sebou a naučit se důvěřovat ostatním, že mohou práci odvést stejně kvalitně. Váš perfekcionismus a přehnaná kontrola týmu může vést k nižší efektivitě. Jako


7 8

|

O S O B N Í

R O Z V O J

majitel firmy též můžete mít strach z toho, že když budete delegovat práci na jiné, stanete se nedůležitým pro svou firmu. Někteří lidé mají problém nechat si pomoci a přenechat svou práci někomu jinému. Nejlepší strategií je v tomto případě zbavovat se pro začátek jen menších úkolů. Stanovte si, které úkony jsou pro vás nejdůležitější a prozatím si je nechte. Naopak přenechejte ty méně důležité ostatním. Až se zaměstnanci časem naučí plnit úkoly samostatně a vy zjistíte, že se na ně můžete plně spolehnout, můžete pak danou práci na ně zcela delegovat. Pokud víte, že v některých oblastech nevynikáte, měly by tyto být mezi prvními, které budete delegovat na někoho jiného. DOSTATEK INFORMACÍ A KONTROLA JE NA ZAČÁTKU ZÁSADNÍ Až dospějete do stádia, že je čas najmout zaměstnance a delegovat na ně některé úkoly, stanovte základní standardy kvality, které chcete, aby vaše firma (a zaměstnanci) dodržovali. Též si udělejte čas na to, zaměstnancům vysvětlit co se od nich očekává (jaké cíle mají plnit) a dejte jim informace, které ke své práci potřebují, aby ji mohli odvést co nejlépe. Některé věci se vám osobně mohou zdát jasné, ale pro někoho jiného to

tak jednoznačné být nemusí, protože například není ještě tak dobře seznáme s procesem. Zejména zpočátku je dobré občas zkontrolovat, jak práce postupuje a s jakými problémy se zaměstnanci setkali. Kontroly je dobré provést po předem daných fázích, které by měly dosáhnout dílčích cílů. Po splnění úkolu je dobré provést rekapitulaci a probrat problematické okamžiky. Díky tomu půjde plnění dalšího projektu lépe. Snažte se využít potenciál svých zaměstnanců. Pokud zjistíte, že v něčem vynikají, svěřte jim k plnění úkoly, kde využijí, co umí. Snažte se „otipnout“ silné stránky zaměstnanců a pak jim svěřte úkoly, k jejichž plnění se nejlépe hodí. JAK MOC PRÁCI DELEGOVAT? Existuje několik stupňů delegace práce, které lze definovat dle míry samostatnosti zaměstnance a jeho možnosti dělat rozhodnutí. Nejméně zodpovědnosti má zaměstnanec při plnění úkolů, kdy je mu přesně řečeno, co má udělat nebo když má zjistit informace a zajistit podklady, aby vedoucí firmy mohl udělat rozhodnutí. Trochu více autonomie má zaměstnanec, když se majitel firmy zajímá i o jeho názor, chce po něm zpracovat analýzu a o věci spolurozhodují. V tomto stupni si již může zaměstnavatel vychovávat


O S O B N Í

R O Z V O J

|

7 9

vedoucí pracovníky. Učí zaměstnance dělat pro firmu správná rozhodnutí a může sledovat jeho myšlenkové pochody.

pocit, že se osobně rozvíjejí a že si vážíte jejich nápadů a práce.

Největší míru autonomie má zaměstnanec tehdy, když je mu dána pravomoc rozhodovat, aniž by se musel šéfa dovolit nebo jej o rozhodnutí informovat, a zároveň nese za taková rozhodnutí zodpovědnost. Zaměstnanec vytváří projekty a rozděluje úkoly a zároveň dělá nezbytná rozhodnutí nutná k dosažení cíle, který si vytyčil. Tento dílčí cíl pak napomáhá hlavnímu, vyššímu cíli, který má firma. Tento nejvyšší stupeň delegace práce je vhodný v okamžiku, kdy si potřebujete vychovat nástupce, který firmu po vás převezme.

K delegování práce je nutné zaměstnance dostatečně zacvičit a poskytnout mu vše, co potřebuje, aby byl schopen práci řádně provést. Je též důležité dát zaměstnanci možnost dělat rozhodnutí, aby se nemusel na vás neustále se vším obracet a žádat vás o vaše stanovisko. Takový postup by navíc nebyl dlouhodobě udržitelný, protože by se pracovní proces zpomalil. Čím zkušenější bude tento zaměstnanec s plněním úkolů a čím více bude mít vaší důvěry, tím větší možnost samostatného rozhodování mu umožněte. Zároveň je ale důležité se dané osoby zeptat, zda je v pořádku, že jí poskytujete takovou autonomii a nevadí jí to.

SAMI SE NĚCO NOVÉHO NAUČÍTE Od svých zaměstnanců se navíc můžete i něčemu novému přiučit. Každý má trochu jiný přístup k práci a používá různé postupy při plnění úkolu. Zaměstnanci mohou sami přijít s mnohem efektivnějším řešením problému, než jste doposud používali vy. Tím, že jim dáte volnější ruku při práci, jim navíc ukážete svou důvěru a poskytnete jim možnost představit jejich vlastní inovativní postupy a nápady. Tento přístup povede zaměstnance k větší kreativitě a zároveň budou mít

JAK NEJLÉPE PŘEDAT PRÁCI

Nejprve přesně definujte úkol, který je třeba udělat, a zodpovězte si i otázku, proč je třeba jej delegovat. Úkol předejte k plnění vhodné osobě, které předáte i veškeré informace, které jsou k vyplnění úkolu potřeba. Zaměstnanci vysvětlete, proč chcete, aby na úkolu pracoval a proč je jeho splnění důležité pro vaši firmu. Jasně stanovte cíl, aby bylo možné později vyhodnotit, zda byl splněn úspěšně a včas. Pokud hodláte plnění úkolu kontrolovat v určitých stádiích, jasně to zaměstnanci řekněte, aby na to byl připraven. 


8 0

|

B L O G

10 CEST, JAK ZVÝŠIT ŠANCI STARTUPU NA ÚSPĚCH

DÍL 4: JAK DODAT ZÁKAZNÍKOVI TO, CO CHCE ČI POTŘEBUJE, ABYCHOM NA TOM MOHLI POSTAVIT UDRŽITELNÝ BYZNYS ANEB VOLBA BYZNYS MODELU


B L O G

|

8 1

V minulém díle našeho blogu jsme se podívali na to, jak je důležité správně vybrat cílovou

MICHAL KUBÍN

skupinu a co všechno je dobré o vybraných cílových skupinách vědět. Probrali jsme různé možnosti targetingu – například zaměření na sociodemografické charakteristiky, psychografické charakteristiky apod. Řekli jsme si pár bodů k personám, jež nám pomáhají mapovat život cílových skupin a zjistit, ve kterých okamžicích a za jakých okolností vzniká potřeba, na kterou chceme reagovat našimi produkty. Již tedy poměrně dobře známe naše potenciální zákazníky. Další logická otázka je, jaký byznys model zvolit, abychom na základě těchto nalezených potřeb byli schopni vytvořit životaschopné a udržitelné podnikání.

J

iž jsou pryč doby, kdy existovaly pouze dva byznys modely typu „vyrobím – prodám (respektive spočítám výrobní náklady, přihodím marži a prodám)“ nebo „nakoupím – prodám (respektive nakoupím, přihodím marži a prodám)“. Svět, ten obchodní nevyjímaje, se stále

Před zhruba deseti lety jsem se doslova zamiloval do marketingu a všeho, co s ním souvisí. Od té doby jsem coby konzultant na volné noze prošel jeho nejrůznějšími oblastmi – od online marketéra (SEO/ SEM), přes všestranného marketingového specialistu až po marketingového manažera několika projektů či v rámci klientských společností nejrůznějších oborů jak v B2C, tak v B2B. Po několika letech působení jsem založil vlastní značku – společnost Biz Advisory Group, pod jejíž hlavičkou dnes působím a která je zároveň mou laboratoří pro testování nových nápadů. Má společnost je dnes zaměřena zejména na strategický marketing a business poradenství pro malé a střední společnosti působící v České republice, které chtějí svým trhům přinést něco nového, získat netradiční konkurenční výhody a nebojovat pouze cenou.


8 2

|

B L O G

a stále komplikuje. Vlastníci firem a podnikatelé musí hledat neustále novou a novou přidanou hodnotu, protože zkrátka to, že je zboží dostupné, už dnes nestačí. Zboží je dnes všudypřítomné a podobné (nebo dokonce často stejné) produkty lze koupit napříč světem. Není takový problém zajít si do obchodu s oblečením Hugo Boss nebo do autosalonu Mercedesu v Čechách, Německu, USA nebo Norsku. Byznys model je dnes daleko více postaven na tom najít správný způsob odlišení než kdy dříve. Daleko více také musí bojovat s nedůvěrou spotřebitelů a se škatulkováním lidí do skupin, jako jsou innovators (inovátoři), early adopters (první příjemci), early majority (včasná většina), late majority (pozdní většina) a laggards (opozdilci). Je totiž třeba pamatovat na to, že ne všichni potenciální zákazníci jsou „žhaví“ si koupit novinku na trhu. Většina, kterou každý podnik potřebuje k dosažení udržitelného podnikání, se často zdráhá uvěřit novinkám či neznámým značkám a čeká, až se někdo, obrazně řečeno, spálí za ně. Inovátory a early adopters bychom mohli přirovnat k ochutnávačům pokrmů, které využívala šlechta. Pokud ochutnávač přežil, mohla se vrchnost pustit do hodování. :) S prvotní a pozdní většinou je to stejné.

Na to pamatují mnohé byznys modely, o kterých v tomto příspěvku bude řeč. Například model freemium, který je hodně využíván ve světě vývoje aplikací, či jejich prodeje v režium SaaS (software as a service). Tím se dostáváme právě k nesnadné volbě firem ohledně toho, JAK své produkty dostat na trh. Zůstaneme-li u populárních aplikací, máme několik možností. Dávat aplikaci uživatelům zdarma a vydělávat na zobrazované reklamě, zpřístupnit uživatelům danou aplikaci v základní verzi zdarma, ovšem s tím, že rozšířenou verzi (či verzi zbavenou reklamy) si uživatel musí


B L O G

|

8 3

s přidanou službou. Například je dnes poměrně běžné, že si společnosti nekupují telefonní a výpočetní techniku do svého vlastnictví, ale i s potřebným softwarem a příslušným servisem si ji pronajímají. Stále častější, a to i v soukromém sektoru, je využívání operativních leasingů u aut. V takovém případě má zákazník automobil jen pronajatý v rámci komplexního balíčku služeb, který zahrnuje pojištění, různý servis apod. Nekupujeme si tudíž auto, ale službu zajištění automobilu se vším potřebným, co k tomu patří.

DALŠÍ 3 STRANY ČLÁNKU JSOU PRO PŘEDPLATITELE Jiný je byznys model, na kterém je postavená například distribuce operačního systému Linux, případně byl v dávné historii využíván například prodejci petrolejových lamp. Základní 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU produkt je sám o sobě zdarma (OS zaplatit. Svůj software může firma Linux) nebo za velmi nízkou cenu zákazníkovi jednoduše prodat s tím, (petrolejové lampy :)). Doplňkové že mu tím zároveň prodává práva na produkty, jako je servis, školení apod. doživotní užívání dané verze softwaru. u Linuxu či samotný petrolej, jsou však Nebo mu ji může pronajmout. Dokud následně prodávány s výraznou marží. zákazník platí, je jeho aplikace funkční Tolik k příkladům. Zaměřme se na a má přístup k datům. Po ukončení vás. Jaký byznys model zvolit, aby plateb tento přístup ztrácí. Stále vám pomohl rozjet vaše podnikání častější trend je aplikaci dát k dispozici dobře nebo jej případně restartovat prostřednictvím cloudu a uživatelům a rozšířit? Kéž by na takovou otázku prodávat jen přístup do ní – tedy její byla jednoduchá odpověď. Záleží to, funkce. Pak mluvíme o již zmíněném ostatně jako většina věcí v životě, na modelu SaaS. několika faktorech. Stejným způsobem je možné dnes Předně je důležité vědět, s jakými nabízet i fyzické produkty. Může jít o pronájmy různých zařízení, zpravidla cílovými skupinami pracujete a jak

KOUPIT PŘEDPLATNÉ


8 6

|

R O Z H O V O R


R O Z H O V O R

|

8 7

JAKUB NOSEK ABYSTE NĚKAM DOŠLI, MUSÍTE VĚDĚT, KAM CHCETE DOJÍT

Podnikatelé a firmy mají své neduhy, které jim brání v rozvoji sebe samých. Netrpí právě váš byznys některými z nich? Diagnózu provede zkušenostmi prověřený mentor Jakub Nosek.


8 8

|

R O Z H O V O R

CO DĚLÁ A KDO VLASTNĚ JE JAKUB NOSEK? ŘEKNĚTE NÁM PROSÍM O SOBĚ TO NEJPODSTATNĚJŠÍ. Dobrá otázka :) Jsem aktivní v byznysu skoro 25 let a za svoji profesní kariéru jsem zažil mnoho rolí – od programátora, IT konzultanta, turnaround konzultanta, manažera, jednatele firmy, autora inovačních strategií a byznys plánů, kouče, mentora, hodnotitele v soutěžích startupů až po byznys anděla. Osobně cítím jako svoje poslání pomáhat firmám a jednotlivcům v jejich rozvoji díky předávání toho, co jsem se naučil a prožil – tedy nejvíce se cítím být koučem a mentorem. Více informací o mě mohou čtenáři najít na www. business-mentor.cz.

JAKOU VĚTU NEJČASTĚJI ŘÍKÁTE PODNIKATELŮM, KTEŘÍ SI K VÁM PŘIJDOU PRO POMOC? Těch věcí je několik. První je asi moje staré heslo – „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“ – beru to tak, že aby člověk něčeho dosáhl, musí se chovat proaktivně a vymýšlet způsoby řešení. Jakmile slyším, že někdo věnuje energii do zdůvodňování, proč něco nejde, je mi jasné, že něco je špatně, že se tento člověk z nějakého důvodu zadrhl. Druhým heslem je „Nejprve je potřeba nalézt bolest a pak podat lék.“ – v této souvislosti mě napadá několik věcí. Je velmi potřebné napřed poslouchat a teprve potom něco říkat nebo konat. V poslední době se objevilo velké množství nových konzultantů, koučů,


R O Z H O V O R

mentorů, kteří vám jsou schopni říct, jak to máte dělat, ještě dříve, než jste dokončil větu :). Ale to platí i pro každého z nás osobně – nemá smysl zkoušet nasazovat nějaká řešení předtím, než pochopíte, co je příčina problému. A abyste to pochopili – o tom se můžete poradit s někým z venku, kdo má třeba větší a jiné zkušenosti než vy. Posledním heslem, co mě napadá je „Plán je fajn, ale flexibilita a disciplína je to, co odlišuje úspěšné od neúspěšných.“. Pozoruji, že se často klade důraz na formální věci – na plánování, na vytvoření „kvalitního byznys plánu“ apod. Čím je projekt nebo firma menší, tím obecně existuje v turbulentnějším prostředí – to se týká polických vlivů, ekonomiky, technologie, konkurentů, dodavatelů i zákazníků. Proto lze těžko „přesně naplánovat“ i na relativně krátkou dobu např. šesti měsíců. To, co je podstatné, je mít jasnou vidinu cíle – toho, co chci dosáhnout a pracovat každodenně na postupných krocích k jeho dosažení. Okolnosti mohou být takové, že se dosažení cíle kvůli vlivu okolí protáhne, ale pokud vydržíte, jednou ho určitě dosáhnete. V JAKÝCH ASPEKTECH MAJÍ PODNIKATELÉ NEJČASTĚJI REZERVY?

|

8 9

Pracuji převážně s majiteli firem, vrcholovými manažery nebo pracovníky, kteří vedou další lidi. Obecně vidím největší slabiny v řízení financí na všech úrovních, dále potom v plánování, resp. konzistentní práci na dosažení definovaných cílů a v komunikace mezi pracovníky. Oblast komunikace považuji za zvlášť kritickou – vidím často velmi nejasnou, mlhavou, vágní komunikaci a také malou odvahu říkat věci tak, jak skutečně jsou. U FIREM LOBUJETE ZA DETAILNÍ DEFINICI CÍLŮ. PROČ JSOU TAK DŮLEŽITÉ A JAK JE NEJLÉPE NASTAVIT? Je to jednoduché – abyste někam došli, musíte vědět, kam chcete dojít. To znamená definovat cíl. Byznys není „takové toulání po okolí s přáteli“, vždy existují nějaké cíle, záměry. Nemusí být vždy tvrdě finanční – každou firmu ale někdo vede a má s ní nějaký záměr. NA SVÝCH STRÁNKÁCH PÍŠETE: „V PRAXI SE ČASTO SETKÁVÁM S TÍM, ŽE KLIENTI VĚNUJÍ VĚTŠINU SVÉHO ČASU AKTIVITÁM, PRODUKTŮM NEBO ZÁKAZNÍKŮM, KTEŘÍ PŘINÁŠÍ MINIMÁLNÍ UŽITEK. TO JE NEPOCHOPITELNÉ, ALE ZCELA BĚŽNÉ.“ JAK JE MOŽNÉ, ŽE


9 0

|

R O Z H O V O R

SE NĚCO TAKOVÉHO DĚJE NA DENNÍ BÁZI? JAK TOMU ZABRÁNIT? Ano, opravdu zcela běžné – zkuste si někdy udělat časový snímek svého běžného dne (existují na to různé programy zdarma) a zjistíte, co doopravdy děláte :). Ale netýká se to jen času – klíčové slovo v této souvislosti je „zacílení“. Dám několik primitivních otázek – budete se věnovat obchodu (za předpokladu, že to zabere stejný čas), z něhož je potenciální zisk 100 000 Kč nebo tomu, z kterého je potenciálně 10 000 Kč? Budete prodávat raději produkty s marží 70 % nebo 30 %? Budete se věnovat zákazníkovi, který vám přinese nové obchody nebo tomu, který si jenom pořád stěžuje, ale nikdy z něj nic není. Jsme zvyklí opakovat některé věci, dělat je rutinně – to je zpravidla neefektivní. Jednou za čas je potřeba se zastavit, podívat se co a proč vlastně děláme. Mí klienti jsou často překvapeni, že jen toto „prořezání“ přinese zvýšení efektivity třeba o 200300 %. Přiznávám ale, že pro člověka, který je v tomto kruhu, bývá dost obtížné z něj vyskočit. Externí pomoc může proto být mimořádně efektivní. VE SPOJITOSTI S NASTAVOVÁNÍM CÍLŮ SE TAM ZMIŇUJETE TAKÉ O PROBLEMATICE

NEJASNÉ KOMUNIKACE MEZI MANAŽEREM A JEHO ZAMĚSTNANCI. V ČEM JE CHYBA A JAK JI ŘEŠIT? Komunikace je opravdu kritická. Z mé práce s klienty mohu říct, že jsou tady dva faktory –jasnost a odvaha. K „jasnosti“… Ať si to často neuvědomujeme, komunikace mezi lidmi je velmi složitá věc, a dokonce i v jednoduché komunikaci mohou vzniknout nejasnosti a nedorozumění. Nechci se pouštět v tomto rozhovoru do oblasti teorie komunikace, ale měli bychom se uvědomit, že pokud chceme něco někomu sdělit, jsme plně odpovědní za to, jak naše sdělení příjemce pochopí. Je jisté, že příjemce má svoje zkušenosti a


R O Z H O V O R

|

9 1

zabalení informace je ale opravdu velká – vágnost, nejasnost znamená riziko toho, že informace nebude dobře pochopena. V lepším případě bude pochopena za cenu dlouhého rozebírání toho, co tím bylo myšleno. Myslím, že těchto dvou faktorech by mělo pracovat více než 80 % pracovníků, co jsem kdy ve firmách potkal.

DALŠÍ 4 STRANY ČLÁNKU JAKO MENTOROVI V PODNIKATELSKÝCH JSOU PRO PŘEDPLATITELE AKCELERÁTORECH

VÁM PROŠLO RUKAMA MNOŽSTVÍ PROJEKTŮ, U KTERÝCH BYLA KAMENEM naše sdělení filtruje a interpretuje ÚRAZU UDRŽITELNOST. nějakých způsobem. Může se stát, že JAKÉ PŘÍZNAKY VYKAZUJÍ takovým způsobem, jakým jsme vůbec „NEUDRŽITELNÉ PROJEKTY“ 242 KČ / 10 VYDÁNÍ E-MAGU nezamýšleli – může v příjemci vyvolat A ČEMU JE TEDY POTŘEBA jiné (např. silně negativní) pocity, než SE UŽ NA ZAČÁTKU RADĚJI jsme zamýšleli. Jelikož jsme to my, VYHNOUT? kdo chtěl něco sdělit, měli bychom Když mi přichází nabídky na investici, tedy vždy ověřit, zda naše sdělení bylo často se sám sobě divím, jak mohu pochopeno tak, jak jsme zamýšleli. investovat peníze do firem, když vidím Když jsem zmínil „odvahu“, mám všechna ta rizika :). Pokud se bavíme tím na mysli především to, že někdy o udržitelnosti byznysu myslím, že nemáme odvahu něco vůbec říct klíčová je udržitelnost kvalitních lidí. (necháme si to pro sebe a pak nás to Je pravda, že nějakou dobu můžete vnitřně štve, raději o tom mluvíme s motivovat kvalitní lidi v týmu dobrým někým jiným – pomlouváme) nebo prostředí, přátelským kolektivem nebo sdělení zabalíme tak, „aby nebylo tak skvělou vizí, ale za nějakou dobu jim tvrdé“. Samozřejmě, jsme sociální musíte zajistit kvalitní odměňování, tvorové a chceme mít dobré vztahy jinak o ně přijdete. To souvisí s druhou ve skupině. Cena nesdělení nebo věcí – musíte zajistit financování. A to

KOUPIT PŘEDPLATNÉ


O ČEM TO BUDE V PROSINCI? TÉMA MĚSÍCE Ukončení podnikání není ostuda

MARKETING 4 typické chyby v marketingu startupů

STARTUP Boem audio

ŽENY ŽENÁM MagsBags

BLOG Správný výběr byznys modelu


T É M A

|

9 3

VYDAVATEL iPodnikatel.cz

INZERCE Ing. Jakub Křižka +420 739 573 555 krizka@ipodnikatel.cz

REDAKCE Mgr. Barbora Mazochová mazochova@ipodnikatel.cz

PARTNEŘI

WWW.STARTINGUP.CZ INFO@IPODNIKATEL.CZ WWW.FACEBOOK.COM/IPODNIKATEL

Profile for Starting Up

Starting UP 11/2017  

Starting UP 11/2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded