Page 1

.. ng Linkopi En stad där det finns stora möjligheter att etablera nya företag!

Starta eget Nr: 1 – 2011 Pris: 59 SEK

Shopping i cyberspace

Starta eget nr 1 - 2010

m Svenskarna ­handlar so aldrig förr över nätet

Tävling! Vinn boken Inspiratörerna!

Ny tidning – För sveriges entreprenörer!

Andreas Carlsson Intervju om karriären, Dandy och nyckeln till framgång

"Tror du inte på din produkt  till 120 procent – byt produkt"


A E D < ; H ; D I  I F7  = E B <  M ; ; A ; D :  < ; I J  8 H z B B E F

Mer smak

Det finns hotell som skiljer sig från andra. Precis som smultron har de en egen smak. Lite intensivare än andras. På sådana hotell blir varje konferens något alldeles speciellt. Noga utvalt

>ej[bb>WliXWZ[d

;d]i^ebciIbejj

<hdW>[hh]hZIfW

KffbWdZ"&'-+#)&/)& mmm$^ej[bb^WliXWZ[d$i[

IZ[hcWdbWdZ"&.#++'++'&& mmm$[d]i^ebc$i[

LijcWdbWdZ"&(((#(.'/& mmm$\WhdW^[hh]WhZ$i[

Di<WXh_a[h>ej[bbH[ijWkhWd]

>[dd_Ya[^WccWhi>[hh]hZ

>eeai>[hh]hZ

LijhW=jWbWdZ"&)'#-//,)&& mmm$dWWi\WXh_a[h^ej[bb$i[

LhcbWdZ"&+/&#,&.+&& mmm$^[dd_Ya[^WccWh$i[

IcbWdZ"&)/)#('&.& mmm$^eeai^[hh]WhZ$i[

IZ[haf_d]i8hkdd

Dodi>WliXWZ

HdiIbejj

zij[h]jbWdZ"&'('#'&/&& mmm$ieZ[haef_d]iXhkdd$i[

IZ[hcWdbWdZ"&.#+(&,&*&& mmm$dodWi^WliXWZ$i[

KffbWdZ"&'-+#-*-&& mmm$hWdWiibejj$i[

Smultronställen är 18 noga utvalda herrgårdar, slott och hotell runt om i Sverige. Alla unika – men ett har de gemensamt – synen på kvalitet. Här vill man inte vara lagom, här ska varje arrange mang bli perfekt. Därför är varje detalj vald för att ert arbete ska flyta lätt och inspirerat. Alla anläggningar har valts ut med tanke på geografiskt läge, miljö, kök, utrustning och kringaktiviteter. Yppersta kvalitet och stor variation kombinerat med genuin trivsamhet är vad som utmärker alla smultronställen i vår samling. Här blir varje konferens något alldeles extra.

>ej[bIaWdi[d

J^ehiae]iIbejj

Heddkci>[hh]hZ

zbWdZ"&*.+#)&+)& mmm$^ej[biaWdi[d$Yec

8e^kibd"&+(&#,,'&&& mmm$j^ehiae]iibejj$i[

LijhW=jWbWdZ"&+('#(,&&&& mmm$fheÓbh[ijWkhWd][h$i[%heddkc

>WliL_ZZ[d

v^ki=ij]_\lWh[]hZ

8h[Zi`>[hh]hZWh

vbWdZ"!)+.&'.*/*&. mmm$^Wlil_ZZ[d$Yec

Iad["&**#(./&+& mmm$W^ki]Wij_i$Yec

LijcWdbWdZ"&+.-#.&(&& mmm$Xh[Zi`e^[hh]WhZWh$i[

AehijffWdi>[hh]hZ

=_ce>[hh]hZ

zh[diIbejj

:WbWhdW"&(*-#'()'& mmm$aehijWffWd$i[

KffbWdZ"&'-)#../&& mmm$]_ce^[hh]WhZ$i[

Iad["&*'.#*+''&& mmm$eh[dWiibejj$Yec

BESÖ

K

2

Upptäck ditt eget Smultronställe på w w w . s m u l t r o n s t a l l e n . s e www.startaeget.se

OSS P SMUL TRON Å STALL EN.SE

www.startaeget.se

3


LEDARE

REDAKTION

"Önskan om ett medlemsmingel är högt upp på vår prioriteringslista"

.. Linkoping

IJ7HJ7;=;J DH0'Å(&'' FH?I0+/I;A

J_fgg`e^` ZpY\ijgXZ\

 ;DIJ7::uH:;J<?DDI J IJEH7Cz@B?=>;J;H7J ;J78B;H7DO7<zH;J7=

EC IL;DIA7HD7>7D:B7HI uJ;J 7B:H?=<zHHzL;HD

K€mc`e^ L?DD8EA;D ?DIF?H7JzH;HD7

Ny tidning i Å<hil[h_][ h [djh[fh[dh[

Andreas Carlsson ?DJ;HL@KECA7HH?uH;D":7D:O E9>DO9A;BDJ?BB<H7C=v D=

lbk Kifi[l`ek\g‚[`egif[ bk k`cc()'gifZ\ekÆYpkgif[l

Chefredaktör & Ansvarig utgivare Emil Paulsson 0736-50 92 77 emil@startaeget.se ART DIRECTOR Jens Larsson jens@formgivarna.com

Nytt år, nya möjligheter

ANNONSERING Jens Halvarsson 0722-50 57 20

Nu är det dags! Nyårslöftet om

de personer som man

att sätta tänderna i den där affärsidé

har kontakt med via

du gått och burit på får inte falla till

Startaeget.se. Detta har

glömska. Analysera din marknad, fila

vi satt upp högt på vår

på din budget, skapa din affärsplan

prioriteringslista

och sätt upp målet, för nytt år ger nya

för 2011, och vi

möjligheter. Alla kan lyckas, men det

hoppas kunna

kräver att man kavlar upp ärmarna och

genomföra

jobbar hårt. Missa inte vår intervju med

de första

entreprenören och musikproducenten

träffarna redan

Andreas Carlsson som från botten tagit

i april. Vill du

PRENUMERATION

sig ända till toppen.

vara med och

6 nummer, 199:- (Inkl. moms)

anordna en träff

prenumeration@startaeget.se

Sedan förra numret har vi fått

på din ort, tveka

in massor av lovord om tidningen

inte att kontakta oss

från er medlemmar, och tips om

på redaktionen!

jens@startaeget.se OMSLAGSFOTO www.andreascarlsson.se Skribenter & MEDARBETARE Fredrik Gustafsson, Joakim Erlandson, Annika Wihlborg, Sara Schröder, Sophie Thomasson

TryckERI V-TAB Vimmerby AB

spännande entreprenörsprojekt väller in till oss på redaktionen. Något

Hoppas du får en

som är fantastiskt kul. Jag lovar att

trevlig läsning, och

Besöksadress: Trägårdsgatan 11

vi kommer att se till att bevaka och

tills nästa nummer

Postadress: Box 26029, 75026 Uppsala

skriva om många av er entreprenörer

kommer ut, glöm

Tel. 018-46 29 00

och era fantastiska affärsidéer. Vem

inte skriva ner

Fax: 018-46 29 50

vet, någonstans därute finns kanske

ditt mål och dina

nästa generation av Ikea, H&M,

delmål.

Skype eller Spotify. Många har även önskat att vi sätter ihop medlemsmingel, så man kan träffa

4

www.startaeget.se

..r Chefredakto Emil Paulsson

Redaktion

Starta eget utges av PMG Media Group AB. www.startaeget.se

Bilda aktiebolag? Vi bjuder på bolagsbildningen Bildar du ett AB med brutet räkenskapsår* så bjuder vi på kostnaden av att bilda bolaget om vi får upprätta två på varandra följande årsbokslut, ett värde motsvarande 4 600 kr. Som företagare behöver du en partner som förstår din situation och kan hjälpa dig hitta svaren på dina frågor. Hos oss får du råd och särskilda förmåner för att bli effektivare och tryggare i ditt företagande. Se våra övriga kunderbjudanden på samt uppgifter om närmaste kontor på www.lrfkonsult.se. Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27. *gäller räkenskapsår som avslutas 31/5-31/10

© 2010 Starta eget AB För insänt ej beställt material, ansvaras ej. issn: 1651-0887

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 600 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.

www.startaeget.se

5


INNEHÅLL

Starta eget Nummer 1 - 2011 20.

Vi säljer Sveriges populäraste e-handelslösning. Vad säljer du?

andreas carlsson.

Han har jobbat med de flesta världsartister, har haft Geene Simmons som mentor och har ­tilldelats ett flertal priser genom åren. Genom sin medverkan i Idol och Made in Sweden blev han även välkänd i tv-rutan.

39. f ö r s ä k r a

d ig r ätt.

Att starta och driva ett eget företag innebär förstås en mängd saker att hålla i huvudet. Då är det lätt hänt att man missar en av de viktigaste bitarna, nämligen att teckna en försäkring som skyddar firman och

20.

dig själv mot oförutsedda händelser

49.

i Vår plattform utgör grunden för över 2.000 aktiva säljplatser.

i Ta betalt med kort direkt från start.

i Versioner för alla behov - allt från enkel webbbutik till skräddarsydda e-handelslösningar för premiumkunder.

i Massor av funktioner, bl. a flerbutikssystem och försäljning av filer.

i Stöd för flera språk och valutor i samma butik.

och onödiga kostnader.

42. li n k ö pi n g

vä x e r .

Linköping är precis som förra numrets

Prova gratis på webshop.textalk.se

entreprenörsstad, Uppsala, en växande region. Faktum är att Linköping växer som aldrig förr. Det finns srora möjligheter för nya företag.

49. i n veste r a

i t y d lighet.

För ditt företag är tydlighet på webbplatsen ett konkurrensmedel, samtidigt som de texter du publicerar faktiskt är en del av ditt varumärke. En bra struktur och ett tydligt budskap gör det

39.

enklare för alla.

56.

56.

F ö rtu r ge r f ö rtu r .

”Vi har en ganska unik produkt och det är därför viktigt att vi syns i sökmotorerna. Textalk Webshop blev därför ett naturligt val.”

Föreningen Svensk Turism, FörTur, samlar drygt 400 företagare i den växande t­ urismbranschen. FörTurs medlemmar ger information till turister, producerar paketresor och a­ rrangemang för resenärer.

65. te k n i k

Du kan sedan omvandla din demobutik till ”riktig” butik utan att något av ditt arbete går förlorat.

Richard Vereby, VooDolls.se

p ry la r .

Vill du hålla koll på kontoret? Starta eget har

”Med mitt flerbutikssystem från Textalk Webshop hanterar jag flera webbutiker med olika språk, valutor, utseende och artikelurval på ett och samma ställe.”

”Vi ville ha en webshop med snyggt, pedagogiskt kundgränssnitt och som var enkel att sköta. Textalk hade allt vi sökte och kostade en bråkdel jämfört med andra.”

Andreas Wahlsten, Väskan.com

Kaveh Nadi, Nadex.se

”Textalks helhetslösning uppfyller alla krav på en komplett och lättadministrerad webshop. Supporten är dessutom oslagbar!” Stina Sjöström, Textera.se

valt några produkter som ser till att du alltid vet vad som händer, som minskar den eviga stressen och gör att du kan ha ett vakande

42. 40.

6

www.startaeget.se

öga på din arbetsplats

65.

Textalk Krokslätts Fabriker 12 431 37 Mölndal Telefon 031-14 33 14 E-post shop@textalk.se

www.startaeget.se

7


avstamp Foto: Therese Zätterqvist

nklare e-handel Emed Mezmerize-e E-handeln har växt enormt de senaste åren och omsatte förra året omkring 24 miljarder kronor. Det finns därför en stor marknad som efterfrågar bra e-handelslösningar. Mezmerize-e har utvecklat en lösning som förbättrar e-handeln. Produkten integreras på existerande e-handelsplatser och presenterar på ett unikt sätt e-butikens varor så att det leder till merförsäljning och ökad lönsamhet. Sedan oktober är Chalmers Innovation delägare i företaget. Innovationsbron och Västra Götalandsregionen har nyligen finansierat i bolaget. – Mezmerize-e har ett verktyg som förenklar affärerna inom e-handeln för kunderna och som leder till att e-handelsföretagen kan öka sin handel. Här gäller det att snabbt komma ut på marknaden och där har vi resurser att hjälpa till, säger Ervin Alic.

Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.

Företagsam smålänning vinner mångfaldspriset

Annika Lidne - CEO Disruptive Media

Trehundra hungra entreprenörer möttes på Internet Discovery Day

Produkten som Mezmerize-e har utvecklat ska säljas via företag som säljer e-handelsplattformar. För e-handelsföretag, som har denna plattform, innebär det att de på ett enkelt sätt lägger till denna tjänst i sitt

Den 1 februari delades det årliga

Business Development (EDB) vid

utbud. Tjänsten innebär att kunderna

mångfaldspriset ut på IVA i Stockholm.

Linnéuniversitetet i Växjö. Ervin talar

på ett enkelt sätt kan köpa set av

Vinnaren är Ervin Alic som belönades för

flera språk flytande och har vid sidan

produkter och få rekommendationer

sina idéer kring ledarskap och mångfald.

om studierna många järn i elden. Han

till sina set.

Ervin är en nyutbildad företagsekonom

har bland annat skapat och regisserat

– Vår produkt har inga

Bottenvåningen på Skandias

kostnadsfritt. Målet var att matcha

sig till investerarna fick en bit papp,

som tidigare har regisserat film och som

dokumentärfilmen ”Domarjävlar!”,

begränsningar vad gäller bransch.

gamla huvudkontor på Sveavägen i

ihop startup-bolag med VC-bolag och

några färgpennor och tejp. Sen var

brinner för styrelsearbete.

varit medlem i Ekonomihögskolans

Det handlar om företag där man

Stockholm fylldes av 300 hungriga

affärsänglar.

det bara hitta en ledig yta i lokalen

styrelse samt deltagit i Sverigefinalen av

kan köpa varor som passar ihop,

Entreprenörsjakten.

exempel kläder eller heminredning.

entreprenörer under eventet Internet

att tejpa upp sitt budskap. Om

Ervin kommer ursprungligen

Discovery Day. Inbjudan kom

Inga glamorösa montrar, det

några av entreprenörerna fick någon

från Bosnien-Hercegovina och

från Grädde Invest som både lånat

var idéerna och drivkraften som

investering har inte kommunicerats

flyttade till Sävsjö i Småland som

valde mig trots den hårda konkurrensen.

och där hjälper tjänsten kunden

lokalerna och fått ihop sponsorer för

skulle lyftas fram denna dag. Varje

ut än, men det slöts många nya bra

femåring. Nu har han nyligen avslutat

Det här är en bekräftelse på att mina idéer

att visa vilka produkter som krävs

mat och dryck, så hela eventet blev

entreprenörer som ville marknadsföra

kontakter.

sina studier i Enterprising and

tilltalar näringslivet, säger Ervin Alic.

vid köp av exempelvis ett nytt

– Jag är jätteglad och stolt att juryn

Det kan också handla om elektronik

ljudsystem, förklarar Joel Tönnberg,

∂ www.facebook.com/#!/event.php?eid=182003745143187

8

www.startaeget.se

∂ www.ervinalic.wordpress.com

VD på Mezmerize-e.

www.startaeget.se

9


B L A D M I N I S T R AT I ON – det kompletta ekonomisystemet!

avstamp

Rekordstark

start på året för nyföretagandet

Det blev en mycket stark start för

Betydelsefulla regelförändringar

nyföretagandet i landet under årets

Samtidigt minskade nyregistreringen

första månad.

av enskilda firmor från 2 181 i januari

7 724 företag registrerades under

förra året till 1 430 i år. Fram till för

sett lika många.

som Visma sammanställt från Bolagsverket.

Förändringen kom när kravet på insatskapital i aktiebolag sänktes

Aktiebolagen fortsätter att svara

Linas Matkasse har nu 50 000 kunder

från 100 000 till 50 000 kronor den 1

På bara två år har Linas Matkasse

för merparten av nyregistreringarna –

april i fjol och kravet på revisionsplikt

gått från några hundra kunder i

en effekt av att kravet på insatskapital

i mindre företag avskaffades den 1

Saltsjö-Boo utanför Stockholm till

i aktiebolag halverats och att revision

november.

tusentals kunder runt om i hela

blivit frivillig i mindre bolag.

Sverige. Med 50 000 registrerade – Det är glädjande när

Jämfört med januari förra året

kunder sticker Linas Matkasse ut

regelförändringar får så tydlig och

som markant störst på marknaden,

ökade antalet nya aktiebolag från 3

snabb effekt. Det finns ett brett

och har under åren fått bli

187 till 5 948, en ökning med 86,6

intresse hos människor i alla åldrar

normgivande för en bransch på

procent. Det innebär att det startades

att starta eget och när det nu blivit

uppgång.

fler aktiebolag i januari 2011 än

mindre kostsamt både att starta och

under december 2010, som var den

administrera ett företag förverkligar

är på gång och växande, det visar

tidigare rekordmånaden med 5 222

fler sina entreprenörsdrömmar, säger

verkligen att tiden är mogen, säger

nyregistreringar.

Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Niklas.

– Det är jättekul att branschen

– Förra veckan nådde vi en

∂ www.vismaspcs.se

magisk drömgräns, säger Lina Gebäck, dietist och grundare av Linas Matkasse. Förra veckan nådde

Arlanda lanserar iPhone-applikation

nämligen Linas Matkasse den smått fantastiska siffran 50 000 registrerade kunder.

Nu lanserar Stockholm-

att resenären effektivt ska

Arlanda Airport en applikation

kunna planera sin resa och få

för iPhone. Med den nya

lättillgänglig information i

appen får resenärer tillgång

sin mobiltelefon. Det känns

till aktuella ankomst- och

väldigt roligt att vi nu kan

avgångstider, kartor,

erbjuda våra resenärer detta

erbjudanden och nyheter med

då det är efterlängtat, säger

mera. – Applikationen har utformats för

Thomas Cassel, kommersiell

Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram

Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram

Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram

2010

procent. Det visar färsk statistikoch antalet nya enskilda firmor i stortett år sedan var antalet nya aktiebolag

månad i fjol, en ökning med 30,1januari jämfört med 5 935 samma

Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram

Bästa bokföringsprogrammet – för fjärde (4!) året i rad! Vårt bokföringsprogram BL Bokföring har för fjärde året i rad utsetts till vinnare i Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) stora undersökning ”Nöjd kund”. Programmet har de mest nöjda användarna på samtliga punkter – funktion, användarvänlighet och programsupport. BL Bokföring ingår i ekonomisystemet BL Administration och kan byggas ut med fakturering, leverantörshantering, lön, mm. Du kan också bli en av våra nöjda kunder. Börja med att beställa en demo på www.blinfo.se.

Lina Gebäck.

chef på Stockholm-Arlanda Airport.

∂ www.linasmatkasse.se

Björn Lundén Information • Box 84 • 820 64 Näsviken • Tel: 0650-54 14 00 • Fax: 0650-54 14 01 • info@blinfo.se BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i över tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

10

www.startaeget.se

www.startaeget.se


avstamp

Fyra av tio vill starta eget efter pensionen Fyra av tio i mogen ålder kan tänka sig att starta ett eget företag när de gått i pension. Av dessa har

a

cirka 60 procent dessutom redan en affärsidé. Det visar en undersökning

Inom kort kan du vara egen företagare i säkerhetsbranschen!

som Sifo gjort på uppdrag av Visma. I undersökningen ingick 1 048 kvinnor och män i åldersgruppen 50-64 år. Intervjupersonerna är för närvarande sysselsatta dels i privata företag, dels i offentlig verksamhet över hela landet. – Pensionsdagen borde inte

Därför inleder vi vårt samarbete med upp till 6 månaders fältbaserad kvalificeringstid. Du

en möjlig startpunkt för en ny karriär

kommer att få arbeta med ett vinnande koncept och marknadsföra ett av marknadens mest

som företagare. Den som går i pension

moderna och attraktiva larmkoncept för privatpersoner.

ett brett nätverk och ofta en

För att lyckas hos oss bör du vara social och ha lätt för att få kontakt med andra människor.

tredjedel av livet framför sig. Perfekta

Att du är engagerad och självgående med bra initiativförmåga är viktigt. Säljerfarenhet är

förutsättningar för företagande, säger

meriterande. Naturligtvis kommer vi att ställa höga krav på dig – men är du rätt person

Rolf Dahlberg vd för Visma Spcs.

Barium Business Navigator Navigator, en iPhone-app tillgänglig

Process Mangement-företaget

från och med 1 februari, är det

Barium ökar tillgängligheten till sin

möjligt att utföra uppgifter och

redan molnbaserade processtjänst

övervaka affärsprocesser även utanför

Barium Live! Med Barium Business

kontoret.

Vi vill ge dig maximala förutsättningar att lyckas.

uppfattas som en slutpunkt, utan som

sitter inne med en gedigen kompetens,

Det göteborgsbaserade Business

Har du höga ambitioner och brukar genomföra det du vill? Då har du de grundläggande förutsättningarna för att lyckas som egen företagare hos oss på Securitas Direct. Vi erbjuder dig en flygande start med hög utvecklingspotential.

kommer du i gengäld att få mycket tillbaka. Både genom goda förtjänstmöjligheter och ett fritt, inspirerande arbete. Välkommen att ta kontakt med Roland Wiberg, på telefon 013-31 78 66 eller securitasdirect.se/jobb Ansökningarna behandlas enligt ”först-till-kvarn”-principen.

Rolf Dahlberg.

∂ www.barium.se

Ansök om VINN NU-stöd

Entreprenörer skapar nya jobb Idag är 250 miljoner människor mellan 18-64 år aktivt engagerade i

Du har väl inte missat att

att starta eller driva nya företag. Det

ansökningstiden för stöd från Vinnova

visar 2010 års rapport från Global

i deras VINN NU-program? Sista

Entrepreneurship Monitor (GEM)

ansökningsdagen är 15:e februari.

som undersökt och analyserat den

Syftet med stödet är att underlätta för

finna en efterföljande finansiering

entreprenöriella aktiviteten i 59 länder.

nystartade FoU-baserade företag att

och på sikt bli framgångsrika

Rapporten Sverigelanserades på

förbereda och tydliggöra tidiga och

svenska företag. Under våren 2011

Småföretagsdagarna den 27 januari. I

kommersiellt intressanta produkter

finns särskilda pengar avsatta för

rapporten framhävs att ca 63 miljoner

eller tjänster så att företaget kan

åldersgruppen 18-30 år.

av dessa tidiga entreprenörer räknar med att anställa minst fem personer

∂ www.vinnova.se/sv/Utlysningar/Effekta/VINN-NU-2011

12

www.startaeget.se

under de kommande fem åren.

Securitas Direct är marknadsledande på larmtjänster för hem och företag i Europa med över 1,2 miljoner kunder varav 250.000 i Sverige. Securitas Direct Sverige AB erbjuder larmkoncept till privat- och företagsmarknaden över hela landet. Vår mission är att få människor att känna sig trygga och det gör vi genom att hjälpa våra kunder att skydda sig mot inbrott, överfall och brand.

www.startaeget.se

13


Christine driver ett av 14 Itrim-center i Stockholm. Anna bestämde sig för att ändra livsstil och gick ner 14 kg.

avstamp Foto: MARTIN FORSS

Prisad nätverkare Affärsnätverket BNI har utsett regionchef Anneli Hedlund, Bokningsbolaget, till Årets Affärsnätverkare västra Sverige 2010. Priset ges till företagare som på ett framgångsrikt sätt bygger goda

..len uto..kar med Sa

fler attraktioner SkiStar Sälen fortsätter att satsa på

– Med vår nya Skicross-arena

relationer och nätverkande för att skapa tillväxt och marknadsföra sitt företag. – Anneli Hedlund har nått enastående resultat för sitt företag genom ett aktivt och strukturerat nätverkande. Bokingsbolaget och Anneli Hedlund är starka varumärken för de syns och vårdar relationer med

aktiviteter för barnfamiljen. Sälens

stärker vi familjeerbjudandet ytterligare

både sina kunder och oss andra som på

nya Disney XD Skicross-arena i

i Östra Tandådalen. Ingen annan

så sätt blir deras ambassadörer.

Östra Tandådalen är resultatet av ett

skidort i Skandinavien har ett liknande

unikt samarbete mellan SkiStar Sälen

koncept med en stark samarbetspartner.

och Disneys TV-kanal Disney XD.

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete

Varje onsdag anordnas tävlingar i

med Disney XD som erbjuder unika

Disney XD Skicross- arena och under

priser till alla som är med och tävlar,

sportlovsveckorna utökas tävlingarna

säger Linda Morell, Destinationschef

till måndag, onsdag och fredag.

för Tandådalen/Hundfjället, Sälen.

Invigning av nyrenoverade möteslokaler Entreprenörskyrkan i

∂ www.skistar.com/sv/Salen

Stockholm är en mötesplats för kreativt, innovativt och hållbart företagande. Här sitter entreprenörer

Ett starkt 2010 för Com Hem

som brinner för sina affärsidéer, är ett sätt att bidra till positiv samhällsförändring och som vill nätverka samt samarbeta med andra entreprenörer. Man vill även öppna

Com Hem ökar sin omsättning

och genomförde en omfattande

upp entreprenörsskapsvärlden, visa

2010 till drygt 4,3 miljarder

modernisering av stockholmsnätet.

att det inte behöver vara krångligt.

kronor. En ökning med 6

– Com Hem har utvecklats starkt

Bjuda in studenter, organisationer

procent i jämförelse med 2009.

under 2010. Vi investerar ständigt

och politiker. Ordna seminarier

Rörelseresultatet ökade med 13

för att förbättra vår verksamhet och

och mentorsprogram. Visa att

procent till 1,85 miljarder kronor.

under 2010 har vi haft extra stort

entreprenörskap är möjligt för så

Under året investerade Com

fokus på att förbättra servicen till

många fler än de som redan gör det.

Hem totalt 680 miljoner kronor

våra kunder. I de mätningar vi gör

i utveckling av infrastruktur och

ser vi tydliga bevis på att vi gör rätt

supermänniskor, det handlar mest om

tjänster. Bland annat färdigställde

saker och det förbättringsarbetet ska

att våga." -säger Jesper Lindmarker, en

Com Hem sin utrullning av tv On

vi ta med oss in i 2011, säger Tomas

av grundarna till Entreprenörskyrkan AB

Demand till 1,5 miljoner hushåll

Franzén som är vd för Com Hem.

som även driver företaget Green Cup

"Vi som sitter här är inga

som har satsat på ekologiska alternativ

∂ www.comhem.se

14

www.startaeget.se

STARTA EGE T Bli franchis ? e tagare hos Itrim!

som konkret visar hur företagande

av kaffemuggar.

ÄR DU VID ETT VÄGSKÄL I KARRIÄREN? Är ett eget företag inom friskvård och hälsa ditt nästa steg? Vi behöver sunda entreprenörer till Stockholm, Göteborg och Malmö! Vi hjälper våra kunder att snabbt och varaktigt gå ner i vikt med nya vanor inom mat, motion och motivation. Itrim finns idag på ett 30-tal ställen runt om i landet och har fyra år i rad nominerats till Sveriges bästa franchisesystem av Svensk Franchise. Som franchisetagare driver du ditt eget Itrim-center med totalansvar för daglig verksamhet, personal, försäljning och företagsresultat. För mer information och intresseanmälan, besök www.itrim.se/startaeget.

www.startaeget.se

15


SOCIALA MEDIER

..sta tips Charlotte da Silvas ba

.. att lyckas 5 tips for

– Nå fler via facebook

Med din fanpage

Facebook har skapat fantastiska möjligheter för ditt företag att interagera med dina kunder. Ett sätt som inte var möjligt tidigare. I den här artikeln kommer jag grundligt att berätta för dig HUR du kan nyttja Facebook som kommuniktationsplattform och annonseringsplats och även ge dig kunskaper i hur du lyckas med din satsning.

1. Paketera informationen På din egen webbplats kan du trycka ut information om ditt företag och dina produkter, den som går in där förväntar sig att du ska göra det. Men om du har

Text: Charlotte da Silva

lyft ut ditt varumärke till en gemensam plattform för både dig och din kund kan

Du kan välja två vägar på Facebook

modell (kostnad per visningar) och det

kan exempelvis vara att besvara en fråga

du inte hantera ditt kommunikationsflöde

eller som Facebook själva uttrycker det:

fungerar som en budgivning.

direkt i annonsen, röstningsannonser etc.

på samma sätt. Tänk att; du äger inte

Dessa annonser kan du inte administrera

plattformen, du lånar den, och det samma gör din kund.

”We are a huge social network AND

För att lyckas med denna typ av

a micro targeting platform”. Det ena

annonsering bör du tänka igenom vilken

själv och har även ett minimum

utesluter inte det andra utan bör ses

din målgrupp är, segmentera så djupt som

ordervärde på 75 000  SEK.

som komplement till varandra. Med

möjligt och skapa flera olika kampanjer.

en långsiktig närvaro på Facebook kan

Exempel: Består din målgrupp av både

Långsiktigt engagemang

Lyssna och bemöt och skapa en relation

du kommunicera med din kund och

män och kvinnor får du mest ut av din

För att skapa ett långsiktigt engagemang

med dina gillare. Ställ frågor till dem. Du

nyttja Facebook som det enorma sociala

annonsering genom att skapa en unik

kan du skapa en fanpage för ditt företag.

behöver inte vänta på tillräckligt många

nätverk det är. Genom att annonsera på

annons riktad mot män och en annan

Innan du börjar med det bör du dock svara

inlägg och kommentarer för att analysera

Facebook kan du enkelt nå ut med ditt

mot kvinnor. Försök att inte använda ett

på några enkla frågor. Svaren ligger till

fram vad dina gillare vill. Du kan fråga

budskap till din målgrupp. Jag kommer

allt för ”reklamigt” språk i annonstexten

grund för hur och vad du ska kommunicera

dem. Du får svar på viktiga frågor för

att beskriva båda vägarna och börjar

då det kan ge motsatt effekt på de sociala

samt hur fanpagen ska utformas.

dig, extremt värdefull information. Dina

med annonseringsmöjligheterna.

plattformarna. Slutligen, var noga med att

Annonsering 1

gillare sprider samtidigt automatiskt ut

länka din annons till rätt sida. Exempel:

1) Hur mycket tid kan jag avsätta?

information om dig till sitt nätverk. Att

Om du säljer kläder och gör reklam

2) Vad vill jag uppnå med en fanpage?

exempelvis uppnå försäljning via din fanpage bör vara ett sekundärt mål.

för en speciell klänning bör annonsen vara direktlänkad till undersidan där

Är det att lära känna dina kunder,

klänningen återfinns. Undersökningar

skapa engagemang, eller kanske ökad

3. Leverera värde

visar att för varje klick du kräver av

varumärkeskännedom?

Det är populärt bland förståsigpåare att

användaren tappar du 33 % av dem.

Utifrån svaren bör du sätta upp ett

dissa tävlingar, man menar att det är en

antal KPI:er eller mätpunkter. Exempel:

quick fix för att snygga till gillarantalet. Är

Om målet är att skapa engagemang

tävlingen genomtänkt och anknuten till

skulle en KPI kunna vara antalet

verksamheten kan det dock vara mycket

kommenterar på din fanpage. Via

ett mycket effektivt sätt att få spridning

Marketplace Ads

Facebooks egna mätverktyg Insights,

på ditt innehåll. Det kan vara en kortsiktig

Det är den vanligaste formen av

som är gratis, kan du ta del av mycket

del av en långsiktig plan att skapa

annonsering på Facebook. Annonserna

värdefull statistik och exempelvis se hur

engagemang. Innan du skapar en tävling

syns i högermarginalen på din profilsida

olika budskap påverkar gillarna i form

bör du dock se över Facebooks riktlinjer

och du kan köpa och administrera

av respondens.

för annonsering som du finner på

Annonsering 2

www.facebook.com/promotions_

Nu är du redo att skapa en fanpage.

dem själv via Facebooks Selftool

16

2. Lyssna och bemöt

Program. www.facebook.com/ads/

Engagement Ads

www.facebook.com/pages/create.php Glöm

guidelines.php.

create/ Annonserna kan styras in på

Engagement ads innehåller någon form

inte bort att använda Facebooks

Tävlingar och dylikt kan vara ett värde för

kön, ålder, ort, civilstånd, intressen och

av interagerande och de syns på till höger

Social Plug ins http://developers.

dina gillare, liksom att lägga ut information

utbildningsnivå. De kan köpas enligt

om din neewsfeed. Syftet med dessa

facebook.com/plugins för att integrera

om produkter före alla andra får veta,

CPC (kostnad per klick) eller CPM

annonser är att engagera användaren. Det

Facebook med din webbsida.

liksom att erbjuda specialpriser. Du måste

www.startaeget.se

www.startaeget.se

17


SOCIALA MEDIER

Lätt som en plätt att skapa hemsida!

Hemsida

lära känna din målgrupp och leverera det

och vad den som gillar din fanpage

är som är värde för dem.

kommer att få ut av det. Dels kommer det

Mitt bästa råd är att innan du postar ett

att öka antalet som klickar gilla men även

inlägg på din fanpage, fråga dig själv: Vad

hjälpa dig att få rätt gillare.

har detta för värde för den som läser? Kan du inte besvara den frågan, posta

Nyheter

inte inlägget. Så enkelt är det. Använd

För några veckor sedan lanserades Facebook

dig av bilder och filmklipp. Det är

Places i Sverige. Det innebär att den som

mycket lättare att såväl uppmärksamma

har en mobiltelefon som kan positionera sig

som att smälta.

kan logga in på en plats och dela med sig av

-50% RABATT Använd kampanjkod: startaeget

informationen till sina vänner på Facebook. 4. Var ärlig och var dig själv

Charlotte da Silva*

Med det kommer en hel del spännande

Det du utger dig för att vara måste du

"Dina idéer och strategier måste gå hand i hand"

möjligheter för dig som företag. Vilken

vara – och det du lovar måste du hålla. Det har alltid funnits människor till att berätta det annars. Idag finns det även plattformar att sprida det. För att skapa långsiktiga relationer och äkta

erbjuda företagare Facebook Deals. Tjänsten finns redan i USA och innebär att du som företag kan erbjuda den som loggar in i din butik exempelvis rabatt på en viss produkt. I USA var tjänsten initialt gratis men det är

engagemang måste du naturligtvis vara

Gå till: www.hemsidemaskin.se/startaeget

dag som helst som kommer Facebook att

dig själv rakt igenom. Din affärsidé, dina

5. varför ska man gilla din fanpage

oklart om det kommer att innebära någon

strategier och ditt kundbemötande

Gör det enkelt för användaren att klicka

kostnad och i så fall hur mycket när tjänsten

måste gå hand i hand.

gilla. Tala om varför du finns på Facebook

kommer till Sverige.

Med Hemsidemaskins hjälp kan du skapa egna hemsidor enkelt och gratis för 14 dagar. Du behöver endast en internetuppkoppling och en dator. En professionellt designad hemsida är som ett upplyst skyltfönster som lockar besökare. Regristrera dig redan idag och ta del av erbjudandet. Giltigt Fr.o.m 2.2-31.3.2011

HEMSIDEMASKIN HEMSIDOR ENKELT

* Jag som skrivit artikeln heter Charlotte da Silva och arbetar som ansvarig för mediaplaneringen på MediaView. Behöver du hjälp med din Facebooksatsning är du välkommen att kontakta mig på www.mediaview.se eller besöka min blogg som du hittar på http://dasilvadig.wordpress.com.

18

www.startaeget.se

www.startaeget.se

19


I STRÅLKASTARLJUSET Katy Perry, Britney Spears, Backstreet Boys, N´Sync, ­Celine Dion, Bon Jovi, Westlife, Scorpions, Def Leppard och Ricky Martin är bara några Andreas Carlsson samarbetat med.

m o n o s s l r a C s Andrea

– karriären, Dandy och nyckeln till framgång

Han har jobbat med de flesta världsartister, har haft Geene Simmons som mentor och har ­tilldelats ett flertal priser genom åren. Genom sin medverkan i Idol och Made in Sweden blev han även välkänd hemma i sofforna. Men Andreas Carlsson vill inte dra ner på takten. – Just nu jobbar jag med mitt största egna projekt någonsin; Dandy, berättar han. Text: SARA SCHRÖDER

Foto: andreascarlsson.se

Utanför ligger snön tung på taken och ”varning för ras”-skyltarna står på parad på trottoarerna. I fotostudion är temperaturen desto högre. Andreas Carlsson och hans

"Jag har lätt för att ta mig fram i sociala kretsar"

team är i full gång med att ta bilder flertalet priser och hans musik har

pågående projekt.

toppat listor världen över ett otal

sitt bländande leende, som han intygar är äkta och utan plastfasader.

det var musik han ville jobba med. – Jag har samma drömmar nu som

gånger. Katy Perry, Britney Spears,

då. Det var några tuffa år när jag var

med musik skriven till musikalen Dandy.

Backstreet Boys, N´Sync, Celine Dion,

omkring elva, då jag vaknade upp ur

Nyligen kom Andreas bok Dandy ut och

Bon Jovi, Westlife, Scorpions, Def

min egen lilla bubbla och hade en stor

nästa steg är att ge ut musiken och sätta

Leppard och Ricky Martin är bara

kamp med mig själv. Jag befarade hur

upp musikalen. En arena i Las Vegas är

några han samarbetat med.

livet kunde bli, då när vi förlorade allt.

är premiären planerad.

www.startaeget.se

lärt mig så mycket, säger han och ler

och redan som elvaåring visste han att

ingredienser som ingår i Andreas

redan utsedd och till första kvartalet 2012

20

jag har fått med dessa människor som

Andreas har alltid varit målinriktad

till Dandy-musiken, en av de många

Det hela började för fyra år sedan

känner en stor tacksamhet över den tid

– Jag har ett fotoalbum hemma med

Drömmen jag levde i fick ta stryk och

bilder från många tillfällen med mig

antingen kunde jag lägga mig ner och

tillsammans med olika personer. Ibland

dö eller kavla upp ärmarna och börja

Lever enligt rock´n` roll

frågar jag mig hur jag hamnade där. Jag

om från scratch. Jag valde det senare.

Andreas musik har sålts i över 150

har väl en ”Forrest Gump”- kvalitet och

Drömmen var ett postulat: så här vill

miljoner exemplar. Han har vunnit

kan lätt ta mig fram i sociala kretsar. Jag

jag leva, punkt slut!

www.startaeget.se

21


I STRÅLKASTARLJUSET

FAKTA

Andreas Carlsson Ålder: 37.

Bor: Stockholm & Los Angeles. Aktuell: Boken Dandy, musiken till kommande musikalen Dandy, ständigt aktuell som låtskrivare till olika artister. Motto: Live to win. Älskar: Livet... och kvinnor. Avskyr: Lögner och missunnsamhet. Drömmer om: Att få vara med länge. Det visste du inte om Andreas: Jag gnuggar händerna när jag blir exalterad. Saknar: Ingenting. Första jag gör på hotellrummet: Kollar badrummet. Reser aldrig utan: Min dator.

De tuffa åren var när hans pappa hamnade i fängelse för ekonomiska brott och familjen förlorade allt. Elvaåringens värld rasade samman och han svor att det aldrig skulle upprepas.

"Motgångarna lär dig att bli framgångsrik"

– Sedan dess har jag levt mitt liv

andra så som vi gör i Sverige. Jag försöker hjälpa den som behöver hjälp, men å andra sidan vet jag vad jag vill. han och skrattar.

bejaka livet, ”live to win”, säger han och

en del av förklaringen till varför han

visar sitt silverarmband där orden står

lyckats. – Talang är inte så viktigt, det

Sitt livs projekt Andreas börjar berätta om en

handlar om uthållighet, energi och

musikbransch som blöder och börjar

Tävlar mot sig själv

drivkraft. Livet handlar om att knacka

recitera ur låten ”American Pie” som

Andreas karriär tog fart 1996 då

dörr och visa att man vill. Även om

illustration till det. Att man nu är

han började jobba i Denniz Pops

personen bakom första dörren säger

tvungen att gå andra vägar för att det

legendariska Cheironstudio. Sedan dess

nej så känner den troligtvis personen

ska gå ihop.

har det rullat på.

bakom sista dörren, som då kanske hört

På frågan om han minns känslan första gången han hörde sin egen låt på

talas om dig och därför säger ja. 2008 ingick Andreas i den nya

– Musiken har dött. Alla verkar tycka det är jättebra så länge det är gratis, men det funkar inte så.

radio, blir han tyst en stund innan han

Idol-juryn tillsammans med Anders och

Vi behöver kultur och vi behöver

svarar:

Laila Bagge. Plötsligt visste varje kotte

megastjärnor som Michael Jackson,

i Sverige vem han var och alla hade en

det är eskapism. I alla tider har man

framgångsrus är bara en kortvarig

åsikt om honom. Något som inte verkar

haft idoler att se upp till som nu är på

förnimmelse. Det är över lika

bekomma Andreas så värst mycket.

väg att försvinna. Därför behöver man

– Visst minns jag, men

fort som det kommer. Det är av

– Jag har lite intresse för vad andra

bredda sig inom musiken. Dandy är ett

motgångarna som du lär dig bli

gör och säger. Jag har inte tid. Hellre

exempel där jag jobbar brett, med allt

framgångsrik. Tyckte någon inte om

att folk pratar om dig än att ingen säger

från musik, bok, musikal och casting till

det jag gjort, kom jag tillbaka med en

något alls. Svenskar handikappas lite

samarbete med stora företag.

ny version som blåste bort både dem

av inställningen till andra. Varför kan

och hela deras skrivbord. Jag har alltid

man inte ge någon en klapp på axeln

tävlat mot mig själv.

och säga ”You did great”? Den svenska

Han menar att tävlingsandan är

22

Jag förstår inte hur man kan missunna

Move over and let the big dog eat, säger

enligt `rock ´n´ roll. Det handlar om att

skrivna.

Oboy som kokar över. Det går fort.

www.startaeget.se

avundsjukan är som en kastrull med

Han beskriver projektet Dandy som sitt livs projekt. – Allt jag har gjort hittills har lett mig hit. Någon sa en gång att innan

Talang är inte så viktigt, det ­h andlar om uthållighet, energi och drivkraft, säger Andreas.

www.startaeget.se

23


I STRĂ&#x2026;LKASTARLJUSET En dandy är en person som har sin egen stil, lever friktionsfritt och oberoende av vad andra personer tycker och tänker, säger Andreas.

Vill du jobba med sĂśkmotormarknadsfĂśring? Starta eget och bli vĂĽr samarbetspartner! www.adxsearch.com

295 t Startpakete HOFORS digitaltryck

*

kr

!

Professionella trycksaker till RIKTIGT lĂĽga priser!

Erik Axelsson Axelsson Erikerik@hoforsdigitaltryck.se 76 83 orsdigitaltryck.se erik@hof 0290-76 83 0290-76 76

HOFORS digitaltryck Hästskovägen

HOFORS FORS HO digitaltryck digitaltryck

12, 813 33 Hofors LTFÂ&#x2026;

XXXIPGPSTEJHJUBMUSZD

du har lyckats skapa ett projekt som är helt du sü har du inte lyckats. FÜrst dü kan varumärket bÜrja leva självt. Det är det jag jobbar med nu, att skapa ett varumärke som flyger vidare av sig själv.

â&#x20AC;&#x201C; Investera i den business du kan bäst,

kunnat klara av tidigare.

är din egen bästa produkt. Vi svenskar

har en plikt mot mig själv att fÜlja mitt

är duktiga pü det vi gÜr och har ofta

hjärta och min inre känsla. Framgüngen

bred kunskap, men den som morrar

sin egen stil, lever friktionsfritt och

är en bonus liksom varje ny dag man für.

hĂśgst fĂĽr den stĂśrsta kĂśttbiten. SĂĽ ha

oberoende av vad andra personer tycker

Jag känner en oerhÜrd tacksamhet Üver

självfÜrtroende. Pondus är ocksü otroligt

och tänker. Alla kan vara en dandy. Jag

allt jag fĂĽr uppleva och att jag fortfarande

viktigt om man vill bli tagen pĂĽ allvar.

hoppas även kunna skänka en känsla av

har fĂśrmĂĽgan att gĂśra bra musik.

â&#x20AC;&#x201C; En dandy är en person som har

hopp. Andra bygger broar, jag skriver

Just att ha med hjärtat i det man gÜr

en lüt eller tvü. Det är mitt strü till

lyfter Andreas fram flera gĂĽnger som en

stacken, att fĂśrhoppningsvis berĂśra med

stor del av nyckeln till framgĂĽng.

min musik.

â&#x20AC;&#x201C; Hjärtat mĂĽste vara med. Tror du

FramÜver lägger Andreas all sin tid pü Dandy. Och kanske att han ska skriva en till listetta eller tvü, lägger han till. Sü snart vi avslutat intervjun kastar sig Andreas üterigen in i fotosessionen.

inte pĂĽ din produkt till 120 procent,

Det är som om jag hade lämnat rummet

Nyckeln till framgĂĽng

byt produkt. När det gäller business

fast jag är kvar. Allt fokus ligger där

Att bo pü tvü platser i världen,

är det alltid fÜrsäljaren man kÜper

han är nu. Medan jag släpper ut mig

jobba dygnet runt och

fÜrst. DärfÜr müste du investera i dig

själv i kylan utanfÜr tänker jag att det

däremellan ha tid fÜr sin son William, 9

själv om du vill sälja din produkt. Det

nog ocksü är en fÜrklaring till hans

ĂĽr, ser inte Andreas som ett problem.

personliga mÜtet är viktigt, liksom

framgĂĽng; den otroliga fĂśrmĂĽgan att

rätt kemi mellan säljare och kÜpare.

vara i nuet och att älska det.

â&#x20AC;&#x201C; Jag fĂĽr ju jobba med det jag drĂśmde

24

det vill säga dig själv och din fÜrmüga. Du om. Det här är mitt liv och mitt kall. Jag

adjektiv.

www.startaeget.se

100 C5-kuvert 300 Korrespondenskort 500 Visitkort

HOFORS digitaltryck

* Fraktfri leverans inom Sverige! Det enda som tillkommer är en startkostnad pü 99 kr när du mailar oss en tryckfärdig pdf-fil. Lämnar du ditt original i nügot annat format tillkommer istället 299 kr. Enkelsidigt färgtryck pü utvalda papper. Alla priser exklusive moms.

Se fler erbjudanden pĂĽ www.hoforsdigitaltryck.se eller ring oss pĂĽ 0290-76 76 87!

Lägg ner tid pü att odla de sociala

"Tror du inte pĂĽ kontakterna, tipsar han. Lika viktigt som att lyssna pĂĽ produkten till 120 % sitt hjärta är att fĂślja sin magkänsla, t" uk od pr t menar Andreas och fortsätter: â&#x20AC;&#x201C; by

Men det är svürt och nügot jag aldrig Han fÜrklarar att dandy är ett

Profilera ditt fÜretag i färg!

Vill ni starta en framgüngsrik affärsverksamhet? hairfree & beauty

Sveriges stĂśrsta skĂśnhetskedja 20 kliniker i landet & tusentals nĂśjda kunder

Med hairfree & beauty är du självständig, men inte ensam! Ett välbeprÜvat koncept som verkligen fungerar.

Att se bra ut är i dagsläget viktigare än nĂĽgonsin! SkĂśnhetsbranschen kommer fortsätta växa de kommande ĂĽren och nu är det rätt tid att starta eget, med Sveriges STĂ&#x2013;RSTA skĂśnhetskedja.

hairfree & beauty

Att bli franchisepartner med oss ger dig som egen fÜretagare münga fÜrdelar: TRYGGHET Vi pü hairfree & beauty hjälper er att starta upp er klinik, men vi lämnar er inte där. Vi erbjuder vüra partners service och support 7 dagar i veckan. Ni kommer alltid ha nügon att vända er till.

KOMPLETT VERKSAMHET I vürt hairfree & beauty koncept ingür allt frün utrustning och behandlingsmÜbler till marknadsfÜringsmaterial. Vi kommer hjälpa er med allt infÜr Üppningen av er egna klinik!

STARKT VARUMĂ&#x201E;RKE Sedan 2005 har vi sakta men säkert byggt upp Sveriges stĂśrsta skĂśnhetskedja. FĂśr tillfället finns det 20 kliniker i landet. Varumärket hairfree & beauty är starkt, därfĂśr kan vi garantera kvalitĂŠ, vi har ett rykte att leva upp till.

BEHANDLINGAR SOM FINNS HOS HAIRFREE & BEAUTY Permanent hĂĽrborttagning Fractionell laserbehandling Ansiktsbehandling Och mycket mer... Cellulitbehandling Fettreducering

UTRUSTNING MED KVALITĂ&#x2C6; Vi arbetar med den absolut bästa utrustningen pĂĽ marknaden. Det är viktigt fĂśr oss att alltid vara â&#x20AC;&#x153;up to dateâ&#x20AC;?. FĂśr att fĂĽ ett starkt varumärke sĂĽ krävs det att man har den bästa utrustningen.

Kontakta oss idag fĂśr att boka in ett mĂśte 08 410 77 900 och en visning av vĂĽra utrustningar info@hairfree.se samt vad vi kan erbjuda dig! www.hairfree-franchise.se www.hairfree.se

www.startaeget.se

25


Sju tips

Ta betalt via telefon - Belopp mellan 5-200kr - 76% utdelning - Endast 50kr i startavgift

Sju tips till dig som ska

starta e-handel

Ta betalt via SMS

- Belopp mellan 1-200kr - 72% utdelning - Endast 50kr i startavgift

Starta Eget kontaktade några experter på e-handel som fick uppdraget att dela med sig av värdefulla tips till lyckosökare på nätet. Text: FREDrik gustafsson

Tel. 08-50007700 Fax. 08-7106300 Epost. info@wobtel.se

Besök oss på www.wobtel.se

Daniel Lindström, E-butik i Norden AB

Rickard Rosenqvist, Nordisk e-handel

Inga fasta avgifter Ingen bindningstid Ingen uppsägningstid

WOBTEL betaltjänster

Gillis Hedlund, Nordisk e-handel

Tre av Sveriges främsta e-handelsexperter tipsar: 1. Öppna butiken tidigt så du kan få

4. Snåla inte på betalsätten. Alla

6. Allt är mätbart på webben, utnyttja

feedback från dina besökare. Det du

kunder vill använda olika betalsätt

det! Fokusera på att driva trafik till din

tror är rätt är inte alltid det kunden

och för att inte förlora kunder så

sida, ju mer trafik, desto mer kan du

gillar. Det är bättre att komma igång än

bör du ha Kortbetalning, Faktura och

mäta, analysera och förbättra.

att putsa på butiken i all evighet.

Förskottsbetalning.

Glöm inte att fråga hur de hittade till

2. Tänk dock på att butikens utseende är

5. Låt marknaden veta att du finns! Det

första intrycket. Det är väldigt viktigt att

kan vara en utmaning bli synlig. Erbjud

7. Tänk långsiktigt. Alla webbutiker är

möjligheten till ett helt eget utseende

olika kampanjer och erbjud dina kunder

inte likadana, och det finns en uppsjö av

finns så att du inte sitter fast med en mall.

något i utbyte.

olika e-handelssystem.

Sociala medier och transparens är två

Lås dig inte till en lösning som du snabbt

3. Gödsla med information om vem

begrepp som ligger i tiden och som om

växer ur.

personen/företaget bakom din e-butik

de utnyttjas rätt i kombination med

Tänk på att du alltid kommer att

är. Öka trovärdigheten med bilder på dig

traditionell marknadsföring kan skapa

vara beroende utav en fungerande

och tydlig kontaktinformation.

stor effekt.

plattform.

din webbutik.

26

www.startaeget.se

www.startaeget.se

27


E-HANDEL

Topp 5 pa coolstuff.se 0

Populärast just nu Withings WiFi Personvåg:

Coolstuff.se

– Sveriges prylmecka Från studentrummet till utmärkelsen årets nätbutik var en resa på ungefär fyra år. ­Ytterligare två år senare har man en omsättning på runt 50 miljoner kronor och ­räkenskapsåret heter 2010. En imponerande utveckling för och spännande företagshistoria. Företaget det handlar om är nätbutiken CoolStuff.

Slippies:

Text: Joakim Erlandson

Det hela tog sin början under

Men basen är kvinnor och män

levande eftersom den är fylld med

2004 då Kajsa Knapp och Christian

mellan 25 och 45 år med barnasinnet

kommentarer, filmer och bilder

Omander, som då var studenter på

kvar. Eftersom prylarna sällan är

från kunderna. Det var också en av

högskolan i Halmstad, insåg att utbudet

livsavgörande så är kunderna personer

huvudorsakerna till att de 2008 blev

på knasiga och annorlunda prylar var

som gillar att unna sig själva annorlunda

utsedda till ”Sveriges Bästa E-handel”.

väldigt minimal i Sverige. Ingen av dem

och kanske lite knasiga saker.

De ligger ständigt i topp när svenska

hade någon kunskap från detaljhandeln,

e-handelsföretag ska rankas och de

Kajsa Knapp.

ett faktum som absolut inte stoppade

Näthandeln växer stadigt och fler

har en väldigt gott rykte bland folk i

dem.

och fler inser fördelarna att sitta hemma

allmänhet. Hur företaget ska fortsätta

– Vi tyckte det saknades en riktigt roligt

och sköta inköpen.

utvecklas och hålla sin höga standard

prylbutik i Sverige. Utomlands

På frågan ”vilka för- respektive

förklarar Kajsa Knapp så här:

fanns det mycket kul, men inte här

nackdelar med näthandel upplever ni på

– Coolstuff utvecklas hela tiden och

hemma. Eftersom vi även har ett stort

CoolStuff?” svarar Kajsa Knapp:

vi är aldrig nöjda eller anser oss vara

1. Jag tycker att man som entreprenör ska tuta och köra mycket

intresse för e-handel så var det bra att

– Det har i princip bara varit fördelar.

klara eller på toppen. Vi har många

mer än vad jag tycker många verkar göra idag. Det är för mycket snack och

det var prylar som lämpade sig ovanligt

Som näthandelsföretag kan man visa

fler marknader vi vill in på och listan

för lite hockey enligt mig. Sätt igång direkt, inte fundera och väga allt fram

bra att sälja online, säger Kajsa Knapp

upp sitt sortiment på ett sätt som inte

är lång på andra saker vi vill göra med

och tillbaka för länge så det slutar med att man aldrig kommer igång. Även

om starten på CoolStuff.se.

går att göra i en "vanlig" fysisk butik.

företaget. Den dagen det inte är så

om det går dåligt så är det en bra erfarenhet till nästa gång, man behöver

Du kan visa

längre tror jag att man ska sluta.

oftast inte riskera allt för mycket pengar i början. Det är bättre då att testa

Här kommer tre av Kajsas utvalda tips för att lyckas med företagsidéer:

Kajsa Knapp och Christian Omander

recensioner från kunder, filmer när

började alltså sälja coola och innovativa

produkten används från tillverkaren

Det råder ingen tvekan om att

gadgets online. Något som snabbt

samt kunders bilder och filmer på

Kajsa Knapp och Christian Omander

blev en stor succé. Redan första året

produkten. Kategorisering är en annan

är goda förebilder som entreprenörer

2. Var alltid lojal och ärlig mot dina kunder. Vi erbjuder våra kunder

omsatte bolaget Omander & Co 13,1

bit som man kan jobba bra med på nätet

och att deras äventyr så här långt kan

det bästa av det bästa när det gäller service och kommunikation. Det är något vi

miljoner och man hade en imponerande

men inte i en fysisk butik.

inspirera många entreprenörer i vårt

har i bakhuvudet hela tiden. Det är på grund av våra kunder vi finns och därför är

avlånga land. Därför bad vi Kajsa

det prio ett.

vinstmarginal på 20 procent. Siffror

28

Snug Rug:

och kanske misslyckas, man har i alla fall gett det en chans och lärt sig en massa saker på vägen.

som gjorde dem till en av de mest

Med kundrespons har

Knapp bjuda er läsare på sina bästa

lönsamma e-butikerna i Sverige.

CoolStuff lyckats extremt bra

råd när det gäller att lyckas med sina

3. Var beredd på att jobba mycket. Speciellt de första åren. Framgång

Coolstuffs kunder finns i alla åldrar.

och deras webbsida känns väldigt

företagsidéer.

kommer inte gratis eller om du jobbar med det halvhjärtat.

www.startaeget.se

EasyCAP Video Capture:

NeoCube:

www.startaeget.se

29


ÅRETS BOK?

E-HANDEL

.. ch konkurrens Tillvaxt o

i e-handelsbranschen

E-handeln står i dagsläget för drygt 10 procent av den totala detaljhandeln och växer ­snabbare än traditionell detaljhandel. Det visar en färsk e-handelsrapport från Posten. ­Deras barometer visar att de flesta e-handelsföretag ser ljust på framtiden, men i takt med att branschen växer hårdnar också konkurrensen. Idag finns 8000 webbutiker i Sverige, inom somliga nischer är konkurrensen tuffare än inom andra. Text: Annika wihlborg

– Den största utmaningen för framtidens e-handlare är att få kunderna att hitta till butiken. Det gäller därför att hitta rätt marknadsföringsmix, ofta en blandning mellan att synas i den

"Ha så få och så korta möten som möjligt"

fysiska världen och att marknadsföra sig online, exempelvis med hjälp av

e-handlarna förhoppningsvis kontakt

sökordsmarknadsföring , säger Arne

med kunderna, vilket leder till ett

Andersson, e-handelsspecialist på

större personligt engagemang hos

Posten.

dem. Bloggen kan generera trafik

att finnas både digitalt och som

En trend på e-handelsområdet

fysisk butik, mobilshopping och

är, enligt webbkonsulten Charlotte

distanshandeln mer än fördubblat sin

sociala medier är, enligt Arne

Wormbs, att erbjuda så många

omsättning. Den omsätter

Andersson, de tydligaste trenderna på

betalningsmöjligheter som möjligt.

nu drygt 28 miljarder och står

e-handelsområdet just nu.

Faktura och kort är minimum,

för 4,6 procent av den svenska

men e-handlare som erbjuder fler

detaljhandeln.

som väljer att etablera sig på flera

handlare har en intressesfär som når

marknader, multikanaler, alltså

längre än till att bara sälja produkter.

Bloggar och sociala medier kopplas till webbutiker

30

till webbutiken och visar att du som

De olika blocken är företagsform och ledning med bland annat formalia, styrelsearbete och rollfördelning, ekonomi med balans- och resultaträkning, nyckeltal samt affärsplan, vd-rollen med ledarskap, ledningsgrupp och krishantering, affärsverksamhet med försäljning inköp och entreprenörskap, personal med rekrytering och personaljuridik och övriga vd-frågor med nätverkande, hälsa och generationsskifte. Författare: Bosse Brixeman

På fem år har den svenska

Jens Spendrup Spendrups Bryggeri

Cecilia Giertta Sveriges Bryggerier

Karin Bodin Polarbröd

betalningssätt kan ha en fördel. – Kundernas krav på enkla och

De viktigaste skälen till att

Att synas i sociala medier som

överskådliga villkor vad gäller returrätt,

distanshandla är bekvämlighet, lägre

Facebook, exempelvis genom att

betalningsvillkor och garantier har

pris, flexibilitet och ett större utbud.

skaffa sig ”fans” och uppmana till

skärpts. Var personlig och tillgänglig.

diskussioner och interaktivitet, har blivit

En så enkel sak som att uppge

Att googla är den vanligaste

en allt viktigare pusselbit för att bli

telefonnummer till sin webbutik och

ingången till webbutikerna. Två

framgångsrik inom e-handelsområdet.

även ange kontaktpersoner, snarare än

tredjedelar av alla e-handelskunder

Många e-handlare väljer också

att nöja sig med en anonym mailadress,

börjar sin affär med att googla, för

att koppla bloggar till sin butik.

kan ge konkurrensfördelar, säger

att därefter slussas vidare till olika

Genom att blogga om sin bransch får

Charlotte Wormbs.

webbutiker.

www.startaeget.se

Boken VD-Ett helhetssgrepp om vd-rollen, tar upp det viktigaste du behöver känna till för att fungera som vd och ledare. Boken är indelad i 6 block med 14 kapitel som varvas med intervjuer med några av landets ledande ledare, såsom exempelvis Jens Spendrup, Cecilia Giertta, Bicky Chackroborty, Karin Bodin med flera.

Arne Andersson.

Distanshandel

Internationalisering, e-handlare

Nu är den äntligen här...

Beställ ditt exemplar på www.vdbok.se

STYRELSE- OCH VD-UTBILDNINGAR

www.startaeget.se

31


.1060

E-HANDEL

Fakturera på internet

.. itta ratt Hbetalningslösning på nätet

och få bokföringen på köpet!

För att driva en framgångsrik webshop behövs, förutom mycket trafik och bra produkter, även flera alternativa betalningslösningar för kunden. Man måste ha en betalningslösning från en ­betalväxel, alltså ett företag som är uppkopplat till flera olika banker och kortföretag.

Du behöver inte vara ekonom.

Text: Annika wihlborg

Starta Eget listar här några olika aktörer som erbjuder betalningslösningar på internet: DIBS

direktbetalning, kortbetalning och

accepterar både betalning i sek och i

Nordens ledande oberoende leverantör

orderbetalning via telefon, fax, brev eller

euro.Tjänsterna finns på svenska, finska

av betalningslösningar gällande handel

e-post samt postförskott.

och engelska.

på nätet. Genom ett samgående mellan

• Erbjuder postförskott

• Visa/Mastercard, Swedbank,

svenska DebiTech AB och danska DIBS

• Kostnadsfritt utskriftssystem

Handelsbanken, SEB och Nordea.

A/S bildades DIBS Payment Service AB

(Pacsoft online)

• Payson sköter kreditkontroll,

sommaren 2006.

Mer info: www.posten.se/m/ehandel_

fakturautskick, påminnelsehantering

• DIBS är PCI - certfierat av VISA/

start

och uppföljning.

MasterCard. Klarna

direktbetalning via internetbank och

Idag använder fler än 6 000 e-butiker

PayEx

betalnng mot faktura.

Klarnas faktureringstjänster. Klarna

Förutom kort- och

• Priserna varierar beroende på behov

erbjuder kunderna att dela upp sin

direktbankstransaktioner erbjuder

men hamnar mellan 390 sek och

betalning. Klarna sköter mot betalning

PayEx betalningstjänster som

990 sek per månad. DIBS tar även

faktureringen samt tar på sig kredit- och

mobila betalningar, konto för

1 procent på transaktioner över

bedrägeririsken.

microbetalningar, kontantkortstjänster,

10 000 sek.

• Erbjuder även Klarna Mobil som låter

presentkort, fakturatjänster och, inte

Mer info: www.dibs.se/produkter

kunden betala via sms eller samtal.

minst, en helt internetbaserad tjänst

Mer info: www.klarna.se/sv/foretag

för delbetalning.

Du kan jobba var du vill. Du slipper göra backuper. Du har inga startavgifter.

Visma Avendo eEkonomi Med Visma Avendo eEkonomi kan du sköta företagets bokföring och fakturering på internet, var och när du vill. Det är säkert som ett bankfack och fungerar även på Mac.

99:– /månad

exkl moms, abonnemang med support ingår.

• PCI-certifierade av Visa/ MasterCard

I samarbete med Auriga AB erbjuder

Payson

• 17 olika betalsätt inom Sverige

Posten betalningslösningar på internet.

Med Payson kan dina kunder betala

Mer info: www.payex.se/foretag/

Exempel på betalningslösningar är

direkt eller handla mot faktura. Payson

tjanster/betalning/internetbetalning

www.startaeget.se

Du får koll på företagets ekonomi.

Mer info: www.payson.se

• Betalning med bank- och kreditkort,

Posten

32

Du är igång på några minuter.

Mer information om våra program hittar du på vismaspcs.se eller ring 0470-70 61 00.

www.startaeget.se

33


E-HANDEL Utbudet, bekvämligheten och priserna gör att näthandeln bara kommer att öka framöver.

Shopping i cyberspace Internethandeln är en växande marknad där allt fler aktörer försöker slå sig in. Svenskarna ­handlar som aldrig förr över nätet och möjligheten att nå nya kunder runt om i världen lockar företagen till den virtuella marknaden. – Näthandeln är absolut här för att stanna, konstaterar Jonas Arnberg, analytiker på HUI. Text: Annika wihlborg

Handeln över nätet har ökat alltmer och prognoserna visar inte på någon förändring. Förra året omsatte näthandeln 24 miljarder kronor, vilket kan jämföras med butikshandeln som omsatte 600 miljarder kronor.

"Näthandeln har aldrig stängt, utbudet är oändligt"

marknad utanför Sveriges gränser genom att finnas på nätet. Men med internationaliseringen kommer även en ökad konkurrens, då svenska

elektronikprodukter medan kvinnorna

konsumenter lika gärna kan köpa från

om man ser till handeln som sker i butik,

står för klädinköpen. Även om

en utländsk aktör på marknaden.

men handeln över nätet växer allt mer.

kvinnor handlar fler artiklar, är konsumtionsvärdet jämt fördelad

Ökad trygghet

av postorderhandeln.1998 började

mellan könen då männen ofta köper

Även om näthandeln konstant ökar,

aktörerna sin verksamhet, men man

dyrare produkter. En stor del av de

finns fortfarande en skepsis bland

kan säga att det var omkring 2003 som

som handlar bor utanför storstaden.

konsumenterna.

internethandeln satte igång på allvar,

En förklaring enligt Jonas Arnberg

säger Jonas Arnberg, analytiker på

kan vara att det där inte finns samma

att konsumenterna inte väljer att

handelns utredningsinstitut, HUI.

utbud av affärer som i städerna. Men

handla över nätet är att man inte litar

även folk i storstaden näthandlar.

på företaget. Att betala över nätet och

Det som vi svenskar handlar mest över nätet är böcker och CD-skivor, kläder samt teknikprylar, berättar han. – Handeln med böcker och skivor har gått bra från början. Det är oftast billigt, bra och smidigt då du får varorna

– Näthandeln har aldrig stängt,

– De vanligast anledningarna till

lämna ut sitt kortnummer kan för en

utbudet är oändligt och växer hela

del kännas osäkert. Att man dessutom

tiden samt konsumenten är ständigt

inte får varan direkt och inte ser den

uppkopplad i dag.

person man handlar av, skapar också

Trenden är att allt fler aktörer

osäkerhet. Andra argument för att

hemskickade. När det gäller handeln

satsar på en nätbutik, även de

inte handla på nätet kan vara lång

med elektronikprodukter är det de

detaljhandelskedjor som innan bara

leveranstid, att företaget inte håller

låga priserna som driver. Klädhandeln

haft vanliga butiker. En annan trend

vad det lovar samt att det är krångligt

över nätet är en förlängning av

är att fler branscher ger sig in i

att returnera en vara, berättar Jonas

postorderindustrin. Den växer allt mer.

näthandeln.

Arnberg.

Även andra nischer har börjat

– Framöver kommer vi nog se

Argumenten mot näthandel till trots

vinna mark. Det är inom branscher

mer av handel med varor som mat,

är det ett faktum att handeln över nätet

där kunden lätt kan köpa vara utan att

byggvaror och möbler. Konsumenten

ökar. Olika märkningar, så som Trygg

behöva se den först, som till exempel

har mognat och vågar handla annat

E-handel, har tagits fram som ett kvitto

dammsugarpåsar och kontaktlinser.

än det vanliga. En sak som talar för

på seriositet och ger trygghet för kunden.

butikskedjornas näthandel är att

– Vi ser tydligt att de som handlar

Allt fler branscher

konsumenten alltid kan lämna tillbaka

på nätet gärna gör det igen. Utbudet,

Bland de som handlar finns alla

en vara i butik om det skulle bli fel med

bekvämligheten och priserna gör

åldersgrupper representerade.

köpet över nätet, säger Jonas Arnberg.

att näthandeln bara kommer att öka

Män handlar oftast teknik- och www.startaeget.se

företag når en mycket större

Fortfarande ligger alltså näthandeln i lä

– Näthandeln är en förlängning

34

är internationaliseringen. Svenska

En annan effekt av ökad näthandel

framöver, konstaterar Jonas Arnberg. www.startaeget.se

35


E-HANDEL

r a k s n a r g t e g e a t Star

www.nordiskehandel.se

olika e-handelslösningar

Nordiskehandel, som funnit sedan

På senare år har allt fler företagare hakat på trenden och satsat på e-handel, som enda försäljningskanal eller som komplement till fysisk försäljning. Merparten av de svenska webbutikerna är små och marknaden för färdiga och bekväma e-handelslösningar har växt. Alternativen är många.

funktioner för bland annat

1996, erbjuder fyra olika paket, numrerade 1 till 4. Den billigaste varianten saknar nyhetsbrev, banneradministration, lagerhantering och möjlighet att se en topplista över mest sålda produkter. Dessa tjänster kan köpas till. Nordiskehandel har

Text: Annika wihlborg

telefonsupport på kontorstid, marknadens ledande aktörer erbjuder.

De billigaste lösningarna kan verka

av e-handelslösningar gäller det att

Ett gott råd är att noga jämföra

prisvärda vid en första anblick, men

tänka långsiktigt och vara klar över

villkoren mellan olika leverantörer

detkan bli dyrare än väntat i slutändan

sina behov på såväl kort som lång sikt.

och att undersöka exakt vad som

om du tvingas köpa till flera olika

Vi har tagit en titt på vad några av

ingår i de olika paketlösningarna.

funktioner.

För att hitta rätt i djungeln

gör skräddarsydda lösningar vid behov och man kan få hjälp med designlösningar, betalningslösningar och fraktfrågor genom sitt partnernätverk. Pris: Från 395 till 2995 kr per månad, beroende på paket.

Några av många alternativ bland färdiga e-handelslösningar: www.jetshop.se

www.shop.textalk.se

C4 media skiljer sig från

Erbjuder e-handelslösningar i fyra

Jetshop har funnit sedan 2003 och

Företaget har funnits sedan 1988

mängden genom att erbjuda

olika versioner; Mini, Standard, Utökad

erbjuder fyra olika ”paket”; Jetshop

och har idag cirka 2500 aktiva

e-handelslösningar till ett fast

och Utökad Plus. Alla lösningar

Free, ett gratis abonnemang med

butiker.

pris, utan månadskostnader. Här

driftas av e-butik och ligger på deras

grundläggande e-handelsfunktioner,

Textalk Webshop finns i tre versioner

kan man välja mellan tre olika

server. Den som väljer Mini, Standard

Jetshop Mini, för små e-handlare som

och kortbetalning ingår från start.

paket, brons, silver och guld. Har

eller Utökat paket har inte tillgång

vill komma igång med sin verksamhet,

Webshop Lite gör det möjligt att

telefonsupport på förmiddagarna.

till personlig e-handelsrådgivning.

Jetshop Professional, skräddarsydda

snabbt komma igång med något

Den som väljer bronspaketet

Transaktionsavgifterna är högre på

lösningar för webbutiker som vill satsa

begränsade designmöjligheter.

får vara beredd att betala extra

de mindre paketen och om du väljer

lite mer samt Jetshop Enterprise, som

Webshop Bas kan utformas

för kortbetalningslösningar,

minipaketet kan du inte erbjuda dina

erbjuder skräddarsydda lösningar, helt

relativt fritt och har även stöd

produktrecensioner och

kunder valfria betalsätt. Den som vill

utformade utifrån dina förutsättningar.

för flera betalningsalternativ. I

möjligheten att ansluta till Klarnas

expandera på sikt gör klokt i att välja

De billigare abonnemangen tar ut en

Webshop Plus finns bland annat

betalningslösningar. C4Media

något av de dyrare paketen. e-butik

transaktionsavgift, medan de dyrare

rabatter, återförsäljarmodul och

har utvecklat ett system som gör

erbjuder hjälp med sökmotoroptimering

lösningarna inte gör det. Erbjuder

partnerfunktioner för att koppla

det möjligt att själv optimera

och har tolv års erfarenhet av färdiga

kostnadsfri support på kontorstid.

affiliates och leverantörer till

sina produkter, kategorier, sidor

butiken. Textalk utvecklar även helt

och hela butiken. Erbjuder även

Pris: Installationspriset varierar mellan

skräddarsydda e-handelslösningar.

designpaket, hemsideslösningar

0 och 7900 kr, beroende på paket.

Support ingår under kontorstid.

och webbhotell.

e-handelslösningar. Kundsupport på kontorstid finns.

36

www.c4media.se

www.e-butik.se

Pris: Från 195 till 2495 kr per månad,

Månadsavgift från 0 för Jetshop Free

beroende på vilken version man väljer.

till 995 kr för Jetshop Professional. De

Pris: Ingen installationskostnad.

Pris: Brons 6000 kr, silver 9500kr,

Ingen installationsavgift tillkommer på

skräddarsydda lösningarna under namnet

Månadskostnad från 66 till 490 kr per

guld 13900 kr. Ingen månadsavgift

någon av versionerna.

Jetshop Enterprise saknar fasta priser.

månad.

tillkommer.

www.startaeget.se

www.startaeget.se

37


FÖRSÄKRING

Driver du butik eller webbshop? Vad gör du med ditt restlager? Säljer det på Fyndiq såklart!

Försäkra dig rätt Som egen företagare utsätter du dig för en hel del risker. Därför är det viktigt att se till att ditt företag är försäkrat – något som många inte tänker på. Text: Sophie Thomasson

Att starta och driva ett eget

ju sig enormt mycket från exempelvis

företag innebär förstås en mängd

ett åkeri, som fraktar gods ute på

saker att hålla i huvudet. Då är det

vägarna.

lätt hänt att man missar en av de

FYNDIQ

Oavsett vilken bransch du verkar

viktigaste bitarna, nämligen att teckna

inom kan ditt företag drabbas av

en försäkring som skyddar firman och

olyckliga omständigheter, såsom

dig själv mot oförutsedda händelser

en rättsprocess, vilket kan stå dig

och onödiga kostnader. Vad gör du till exempel om du blir sjuk, hamnar i en rättstvist, blir skadeståndsskyldig eller råkar ut för brand, stöld eller vattenskador? – Ofta aktualiseras det här med företagsförsäkringar först när det väl

Daniel Jelf. Foto: PRIVAT

"Ofta aktualiseras försäkringar när det har hänt något"

har hänt något, eller genom att en

Besök fyndiq.se/handlare/

38

www.startaeget.se

som företagare dyrt om du saknar försäkring. – Alla företag utsätter sig för risken att hamna i en tvist. Det kan vara med hyresvärden, en kund eller med Skatteverket. I en företagsförsäkring finns det då ett rättsskyddsmoment där man kan få hjälp med

uppdragsgivare ställer krav i kontraktet

omfattar egendom, ansvar, avbrott och

advokatkostnaderna, förklarar Daniel

på att man ska inneha en försäkring,

rättsskydd. Därefter kan du skräddarsy

Jelf.

säger Daniel Jelf, försäkringsmäklare på

din företagsförsäkring med hjälp av

Försäkringskompaniet.

olika tilläggsförsäkringar som passar

Därtill kan ju alltid något oväntat

just din verksamhet.

inträffa som i värsta fall leder till

Enligt Daniel Jelf är det viktigt att

– En datakonsult, som snickrar

att du inte kan fortsätta att bedriva

man skaffar sig ett grundskydd som

hemsidor eller bygger databaser, skiljer

din verksamhet. För att ha rätt till

www.startaeget.se

39


FÖRSÄKRING Som nyföretagare gäller det att man har en god överblick över verksamheten och dess försäkringsbehov från första början, säger Daniel Jelf.

egendom och ett skadeståndsanspråk kan ju vara såväl befogat som obefogat. Men då hjälper försäkringsbolaget till att utreda detta. Magnus Wallén rekommenderar också att man tittar på vad det finns för skydd för företagets anställda i form av en olycksfallsförsäkring. Inom ramen för personalförsäkringar är dessutom en privat sjukvårdsförsäkring ett allt vanligare tillägg. – Viktiga affärer kan äventyras om företagaren eller någon anställd är borta en längre tid. En privat sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till vård och minskad sjukfrånvaro,

Jan Jansson.

Foto: Stockholms NyföretagarCentrum.

"Risken är stor att man förlorar sitt hus och hem"

säger han. blivit fel. Förutom det ska du betala Reser du iväg för att besöka

rättegångskostnaderna. Frågan är då,

kunder bör det även finnas en

har du så mycket pengar? Risken är

tjänstereseförsäkring som täcker

jättestor att man förlorar sitt hus och

incidenter såsom en stulen dator,

hem, säger Jan Jansson.

överfall eller sjukhusvistelse. Ett av de största missförstånden bland många nyförtagare är att man tror att hemförsäkringen omfattar

Att ha en väl anpassad försäkring är, enligt honom, också ett sätt att skapa trovärdighet gentemot sina kunder. – I många fall uppfattar kunderna

skadehändelser som inträffar i

det som en säkerhet och litar på att

bolagets regi. Jan Jansson är rådgivare

du fixar situationen om det skulle bli

på Stockholms NyföretagarCentrum

problem någonstans.

där han hjälper folk att starta upp företag och de flesta som kommer

ersättning för förlorade intäkter under den här tiden behöver du en avbrottsförsäkring. – Om en butik råkar ut för en brand och varulagret eller inventarierna brinner upp eller blir vattenskadade

till honom har ingen aning om att de

för sitt företag föreslår Jan Jansson

behöver försäkra sig.

att man ska kontakta fyra, fem

ut pengar som ska finansiera ett lager

gäller det att man har en god

vill man ju veta att det är försäkrat.

överblick över verksamheten och dess

en enskild firma, där bara de själva

Han tipsar även om att undersöka de

Många gånger kräver banken att det

försäkringsbehov från första början,

ingår, och tänker att eftersom de ska

försäkringar och erbjudanden som

ska finnas ett brandbevis, ett intyg

säger han.

jobba hemifrån så är det väl klart att

kan ingå i branschorganisationernas

hemförsäkringen gäller. Men det finns

medlemskap. Kontrollera att du får

som försäkringsbolaget utfärdar.

Trots att ditt företag kanske inte

– De utgår från att de ska öppna

försäkringsbolag och be om en offert.

äger någon egendom som behöver

inget försäkringsbolag som via en

den täckning som du behöver av

täcker ett avbrottsskydd bland annat

Har du angett ett felaktigt belopp

Även Magnus Wallén, rådgivare

försäkras kan du till exempel när som

hemförsäkring betalar för något som

försäkringen och hur mycket det

de fasta kostnaderna, som till exempel

och betalat in för lite i premier

på försäkringsbolaget If, framhåller

helst få ett skadeståndsanspråk på dig.

egentligen tillhör ett företag.

kostar.

lön och hyra, under de dagarna som

kommer försäkringsbolaget att sänka

att försäkringsbeloppen beträffande

Därför lyfter Magnus Wallén fram

butiken tvingas hålla stängt.

din ersättning i relation till hur stor

egendom löpande måste uppdateras och

ansvarsförsäkringen som den viktigaste

underförsäkringen har varit.

anpassas utifrån de förändringar som

hörnstenen i en företagsförsäkring.

När det gäller varor och egendom

40

"Håll koll på värdet så att du inte underförsäkrar dig"

För att hitta den bästa lösningen

– Det är försäkringstagarens

sker i företaget.

– Det som jag brukar traggla Utan en företagsförsäkring sitter i

med de som jag träffar är att

stället du som privatperson med hela

försäkringskostnaden ofta blir väldigt

ansvaret om något skulle hända.

liten räknat per produkt eller arbetad

understryker Daniel Jelf dessutom

ansvar att se till att företaget är rätt

vikten av att hålla koll på värdet

försäkrat och däri har långivaren

mycket ändras väldigt fort om man

att verksamheten inte orsakar skada

en miljon kronor från en kund som

trygghet som försäkringen ger så blir

så att du inte underförsäkrar dig.

också ett stort intresse. Lånar banken

investerar kraftigt. Som nyföretagare

på andra personer eller någon annans

du har jobbat för och där det har

kostnaden en fis i rymden.

www.startaeget.se

– När man är nystartad kan

– Företagaren har ett ansvar för

– Säg att du får ett skadestånd på

timme. Jämfört med den säkerhet och

www.startaeget.se

41


Entreprenörsstad Många anser att Linköpings ­företagsklimat är positivt för småföretagare.

..oping Link

Växer som aldrig förr

Turen har nu kommit till Linköping. Vi på Starta Eget har synat staden ur ett företagarperspektiv. Text: Joakim erlandson

Linköping är precis som förra numrets entreprenörsstad, Uppsala, en växande region. Faktum är att Linköping växer som aldrig förr. Och det är en region där det finns stora

"För invånare med en affärsidé finns god hjälp att få"

möjligheter att etablera nya företag. Samverkan bland olika aktörer är

Som tidigare nämnts är Linköping

stark. Men vi börjar med att titta lite

en tillväxtregion och är Sveriges

på Linköping ur ett rent historiskt

femte största stad. Idag bor det runt

perspektiv.

145 000 människor här. Linköpings

Under 1100-talets början räknades Linköping som en kyrklig centralort.

tillsammans med de orter som

Under 1200-talet etablerade sig

ligger omkring städerna, den fjärde

orten till en stad. Det finns idag

storstadsregionen.

belägg för vissa stadsfunktioner

Många anser att företagsklimatet

runt 1300-talets början. Det äldsta

är positivt i och för invånare med en

bevarade exemplaret av Linköpings

affärsidé eller för nystartade företag

stads sigill hänger samman med

finns god hjälp att få från NuLink.

ett pergamentsbrev utfärdat den

Även etablerade företag kan vända sig

1 augusti år 1300. Redan här

till dem.

visade sigillet samma bild som

NuLink hette fram till

sedan återgivits i det moderna

2007 Linköpings kommuns

stadsvapnet och i den logotype som

näringslivskontor då en ombildning

numera används av kommunen, ett

var starten för Näringsutveckling i

lejonansikte.

Linköping AB (NuLink).

Numera är lejonansiktet välkänt,

42

och Norrköpings kommuner kallas,

NuLinks mäl är att främjar

inte minst tack vare stadens hockeylag

näringslivets utveckling genom att

Linköping HC.

skapa grundläggande förutsättningar

www.startaeget.se

www.startaeget.se

43


Entreprenörsstad

..pings inko adresser LViktigaste

Mjärdevi centrum.

NuLink AB NuLink främjar näringslivets utveckling genom att skapa grundläggande förutsättningar för näringslivet i Linköping. www.nulink.se Almi Företagspartner Östergötland AB Almi erbjuder både finansiering och rådgivning.

En social konferens för dig inom sociala media, reklam, PR och marknadsföring. En heldag med mingel, lunch, middag och underhållning. Läs mera på www.ssmx.se͘ƵŚŝƩĂƌŽƐƐćǀĞŶƉĊ Facebook som Vinterminglet.

www.almi.se/ostergotland/ Hälsans nya verktyg Hälsans nya verktyg är en ideell förening

Lördagen den 19:e februari på Stockholm Waterfront Congress Center.

som arbetar med nya produkter och tjänster inom vård och omsorg med för näringslivet i Linköping. Över 80 procent av alla företag i Linköping har färre än fem anställda. Därför har NuLink satsat extra på att hjälpa just småföretagare genom deras

"Småföretagarna erbjuds en personlig service"

företagslotsning. Småföretagarna erbjuds en personlig och lättillgänglig

närheten till kommunens politiker

service, som alltid är anpassad till just

och tjänstemän. Småföretagarlotsens

deras unika behov.

roll spelar också in.

Starta Eget kontaktade Per Widman som är ansvarig för

Är småföretagarlotsen en

etableringsfrågor och nyföretagande

uppskattad satsning?

på NuLink för att få svar på några

– Över 80 procent av företagen i

frågor.

Linköping har färre än fem anställda så visst finns det många företag att

Hur upplever du att

stödja. Min känsla är att satsningen

företagsklimatet i Linköping är?

är uppskattad. Småföretagarlotsen

NuLink arbetar framförallt med

gör nytta både som dörren in till

att stärka dialogen mellan kommun

kommunen för företagen. Lotsen

och näringsliv. Dialog har visat sig

fungerar också som ett bollplank och

vara en av nyckelfaktorerna för att

sätter ett stort personligt värde i att

skapa ett gott företagsklimat.
Vi har

alltid komma med personlig service.

utarbetat ett program som kallas

Småföretagarlotsen arrangerar årligen

Näringslivsforum. I programmet

också flertalet evenemang i syfte

finns ett flertal aktiviteter som

att stärka företagsklimatet. Dessa

skapar bra arenor för politiker

evenemang är nästa alltid fulltecknade

och kommunala tjänstemän att

vilket tyder på uppskattning.

träffa företagare.
Min känsla är att

44

företagarna upplever Linköpings


Berätta lite kort hur ni kan hjälpa

företagsklimat som gott tack vare

en person med en bra företagsidé.www.startaeget.se

hemmet som bas. www.halsansnyaverktyg.se COOMPANION ÖSTERGÖTLAND Ett rådgivningscenter för utveckling av kooperativa föreningar och företagande, specialiserat på deras lokala förutsättningar i Östergötland. www.coompanion.se/ostergotland Nyföretagarcentrum Erbjuder kostnadsfri, personlig och konfidentiell rådgivning till dig som funderar på att starta eget. www.nyforetagarcentrum.se/linkoping UNG FÖRETAGSAMHET UF vänder sig till ungdomar i gymnasiet, som genom UF får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. www.ungforetagsamhet.se WAHLINK INKUBATOR För dig som håller på att starta företag eller som just har startat. Du bär på en livskraftig affärsidé och har en plan för stark tillväxt i ditt företag. Under en ettårsperiod ger Wahlink dig och din affärsidé näring så att du och ditt företag kan växa. www.wahlink.se

www.startaeget.se

45


Entreprenörsstad

NuLinks

Stora torget i Linköping.

uppdrag är att: Entreprenörer i Linköping ska: • Ha god kunskap om hur man startar näringsverksamhet och vart man vänder sig för att få hjälp med olika frågor. • Snabbt och effektivt kunna komma i kontakt med såddkapital. • Uppleva kommunen som ett stöd i arbetet med att etablera sig på marknaden.

– Vi har ett externt nätverk av viktiga samarbetspartners för nyföretagare men även interna kontakter in i kommunen. Beroende på vad det är för hjälp du söker kan

"Vi har en positiv trend i Linköping vilket är kul!"

vi hjälpa dig direkt eller lotsa dig till en annan lämplig kontakt. För detta

hela världen. Universitetets betydelse

ändamål har vi tagit fram publikationen

för staden är såklart ovärderlig.

som beroende på företagarens behov

Flygindustrin är också viktig.

samlar alla dessa aktörer. Publikationen

Väldigt viktig. Det finns en lång

heter Hitta Rätt och kan laddas ner på

tradition med flyg i staden och här

vår hemsida.

grundades bland annat Sveriges första flygskola. Idag arbetar runt 18 000

Hur ser nyregistreringen av företag

människor i Linköping med någon

ut i Linköping? Har ni en positiv

form av flygrelaterad verksamhet

trend?


och det är här som landets enda

– Vi har en positiv trend i Linköping

flygplanstillverkning sker. Det är inte

vilket är kul! Kommunen ser en ökning

för inte man med stolthet bär epitetet

med 30 % av nystartade företag mellan

”Sveriges Flyghuvudstad”.

2009 och 2010. Vi arbetar för att det ska finnas

En annan viktig kugge i näringslivet är Mjärdevi Science Park som startades

goda förutsättningar för att starta

redan 1984 och är därmed en av

företag. Detta bl.a. genom att det

de första teknikparkerna i Sverige.

ska finnas finansieringsmöjligheter,

Parken erbjuder en stimulerande och

företagsparker, inkubatorer, rådgivning,

utvecklande miljö för innovativa företag

lokaler och mark.

oavsett vilken utvecklingsfas man befinner sig i.

Starkt universitet

46

I dagsläget finns cirka 250 företag

Linköping har ett starkt universitet som

med tillsammans 6 000 personer i

attraherar forskare och studenter från

Mjärdevi Science Park.

www.startaeget.se

Vänd dig till Din Handelskammare www.cci.se

Företag i Linköping ska: • Se kommunen som en resurs för näringsverksamhet och som en effektiv och serviceinriktad organisation. • Ha god kunskap om möjligheterna att tillgå riskkapital. • Uppfatta kommunen som ett stöd och en pådrivande kraft i arbetet med att nå nya marknader och sprida kunskap om produkter och kompetens. Företagskluster i Linköping ska: • Stödjas och ges förutsättningar att växa. • Uppfatta Linköping som en naturlig ort att utvecklas i.

Låt inte slumpen avgöra dina annonssatsningar Ett smartare val av onlinemarknadsföring www.fanboost.se

• Ha god möjlighet att visa upp den kollektiva och enskilda kompetensen.

www.startaeget.se

47


WEBB

Köpmännen – framgångsrika egenföretagare inom Pressbyrån eller 7-Eleven Som köpman hos Reitan Servicehandel Sverige får du tillgång till ett starkt varumärke och vinnande koncept. Du jobbar hårt, men får också möjlighet att skapa ett livskraftigt och lönsamt företag. Varumärkena Pressbyrån och 7-Eleven i Sverige innehavs av Reitan Servicehandel Sverige med över 500 butiker i Sverige och en varuomsättning på 4 miljoner per år. Pressbyråns och 7-Elevens butiker drivs genom franchiseavtal. Det betyder att varje butik har en ägare, eller köpman som vi kallar det, som är ansvarig för butiken. Det skapar engagemang utöver det vanliga samt välskötta och lönsamma butiker. Som köpman får du stöd från all den expertis som finns hos Reitan Servicehandel. Tillsammans får vi din butik att utvecklas och blomstra. Frihet som egen företagare med trygghet i stöd från etablerad affärskedja Franchisetagaren, köpmannen, får rätten att mot en avgift arbeta under franchisegivarens namn för att sälja varor och tjänster. Som franchisetagare är du fullt ansvarig för ditt företags ekonomi men har samtidigt en hel affärskedja att luta dig mot om du behöver hjälp. Hur blir man köpman och vad innebär det? Som köpman på en Pressbyrå eller 7-Eleven får du nyckeln till en fullt utrustad butik.

Madeléne Granath, HR & HMS & CSR, Chef Reitan Servicehandel Sverige AB

Reitan Servicehandel erhåller lokal, utrustning, inredning, nyinvesteringar, utbildning och lokalhyra. Vi tillhandahåller verktygen med vars hjälp du som köpman kan skapa din egen framgång. Reitan Servicehandel ser till att du får tillgång: tLPNQMFUUCVUJLTLPODFQU tQSPEVLUOZIFUFS VOJLBWBSPSPDIUKÊOTUFS tFUUWÊMEFëOJFSBUTPSUJNFOU tGÚSNÌOMJHBJOLÚQTQSJTFSIPTVUWBMEB leverantörer tNBSLOBETGÚSJOH tVUCJMEOJOHPDIMÚQBOEFSÌEHJWOJOH tTÊLFSIFUTMÚTOJOHBS Du får även hjälp med bokföring och löneadministration samt tillgång till samlad erfarenhet och kunskap inom respektive kedja. Det första steget när du ska bli köpman är att du startar ett eget aktiebolag. Därefter ingår du ett samarbetsavtal med Reitan Servicehandel Sverige där du får tillgång till ett koncept som innebär givna ramar för hur verksamheten skall drivas. Som köpman måste du följa kedjans koncept. Du ansvarar för den dagliga driften av butiken, vilket inkluderar försäljning, varubeställning, renhållning, exponering av produkter och mycket annat. Du kommer att lära dig mycket om butiksdrift, varuflöde och kundtillströmning. En viktig del av jobbet är att rekrytera och leda din personal. Som nybliven köpman får du räkna med att arbeta mycket och använda en stor del av arbetstiden till försäljning. Det är inget vanligt nio till fem-jobb, men du får uppleva ett utmanande och roligt arbete. Ditt företag står för kostnader för bland annat varuinköp, löner, serviceavgift till Reitan

Servicehandel, löpande driftskostnader, service av maskiner, underhåll, svinn, inkurans och revision. En anpassad utbildning och en mentor att luta sig mot Alla nya köpmän får gå en grundläggande köpmannautbildning där man lär sig allt från arbetsrätt till hur man bakar en kanelbulle på bästa sätt. Den teoretiska delen följs upp genom att du som är ny köpman får en mentor som är en erfaren köpman. Mentorn ger praktiska tips och stöd i det dagliga samt ansvarar för den praktiska upplärningen som sker i butik under drygt en månad. Även när du klivit in i rollen som köpman kan du vidareutbilda dig inom exempelvis ekonomi, ledarskap och säkerhet. Reitan Servicehandel arrangerar både lärarledda utbildningar och e-kurser. Vad som krävs för att bli en köpman Reitan Servicehandel söker dem som har ett brinnande intresse för att driva butik och gärna dem som har erfarenhet från arbete inom handeln eller restaurang. Viktiga egenskaper för att lyckas som köpman är att man är resultatorienterad, kostnadsmedveten och intresserad av försäljning. De mest framgångsrika köpmännen är drivande, duktiga på att planera och goda ledare för sin personal. Ett genuint intresse för människor samt vara lyhörd och serviceinriktad är ett måste. Till dig som funderar på att bli franchisetagare Reitan Servicehandel tar löpande emot intresseanmälningar via formulär på Pressbyråns eller 7-Elevens webbplatser www.pressbyran. se och www.7-eleven.se. Då har du möjlig-

het att gå in i en beprövad urvalsprocess och går du vidare kan du bli tillfrågad när Reitan Servicehandel löpande söker köpmän till nya eller befintliga butiker. Pressbyrån – först med kiosker Pressbyrån började med tidningsförsäljning på tågstationer och 1903 öppnades den första fristående kiosken i Helsingborg. Idag finns det över 320 butiker runt om i landet och erbjuder varor, press och tjänster för kunder som vill ha något snabbt och enkelt. Pressbyrån vill skapa impulser i vardagen och vara ett självklart val inom läsning, tjänster och mat i farten. 7-Eleven – global snabbväxare 7-Eleven är världens största servicebutikskedja med över 34 000 butiker runt om i världen. 1922 grundades 7-eleven i Dallas och i Sverige öppnades den första 7-Eleven i mitten av 1980-talet. Ett nytt samarbete med Shell innebär nya 7-Eleven på över hundra bensinstationer runt om i landet de närmaste åren. 7-Eleven erbjuder det kunden behöver, alltid fräscht och tillgängligt för människor i stadsmiljö och längs väg på bensinstationer.

Investera i tydlighet För ditt företag är tydlighet på webbplatsen ett konkurrensmedel, samtidigt som de texter du publicerar faktiskt är en del av ditt varumärke. En bra struktur och ett tydligt budskap gör det enklare för såväl enskilda besökare som sökmotorer att hitta din webbplats. Och väl där blir det såklart lättare för användaren att hitta information, vilket ökar möjligheten till affärer och även chansen att användaren återvänder vid ett senare tillfälle. Text: Joakim erlandson

För ditt företag är tydlighet

Visst du att:

på webbplatsen ett konkurrensmedel,

• det öppnar en 7-Eleven någonstans i världen var femte dag.

samtidigt som de texter du publicerar

• 7-Eleven räknat i antal butiker passerat McDonald´s som världens största detaljhandelskedja.

bra struktur och ett tydligt budskap gör

• 4,5 miljoner personer minst en gång i veckan passerar en Pressbyråbutik. •

7 av 10 internationella magasin i Sverige säljs genom Pressbyrån

faktiskt är en del av ditt varumärke. En det enklare för såväl enskilda besökare som sökmotorer att hitta din webbplats. Och väl där blir det såklart lättare för användaren att hitta information, vilket

Många gånger väljer kunden att

kostnaderna är faktiskt att göra tvärtom. Ge översättningsuppdraget till en byrå i

skriva texten själv istället för att anlita en

ett tidigt skede. På så sätt kan byrån se till

chansen att användaren återvänder vid ett

byrå vilket ibland resulterar i ett slarvigt

att texterna och formatet blir utformade

senare tillfälle. Är texten välformulerad

resultat, säger Kristina Eriksson, chef

på ett sätt som passar kunden, vilket gör

och lätt att förstå ger även det ett positivt

Översättning Uppsala på Semantix.

helheten bättre till ett lägre pris.

Alla kan inte vara duktiga på allt. I slutändan finns det oftast pengar att

www.startaeget.se

Ett bra råd för de som vill hålla nere tjäna på att låta rätt personer göra jobbet.

ökar möjligheten till affärer och även

intryck på besökaren.

48

främst gäller det just engelskan. Jag

tror att språk och översättningar "Tydliga ­budskap det ofta snålas in förenklar för ­besökare ärpå något efterson man ”kan själv”. er or Tyvärr blir resultatet ofta lidande. och sökmot

Vid översättningar finns det

Ibland vill kunden underlätta vårt

ofta någon som ”kan engelska” på

arbete genom att klippa ut och klistra

kontoret. Ja, andra språk också, men

in i texterna. Detta görs eftersom man

www.startaeget.se

49


WEBB Hej du! Grattis till att du tagit klivet och titulerar dig nyföretagare. Bra jobbat! En vacker dag står du kanske där med ett imperium. Då vill vi att du ska tänka på oss. Att vi var på din sida när det begav sig. Vi vet att du har mycket att tänka på som nyföretagare. Ett bekymmer mindre är det när datorsäkerheten inte är ett problem. Det är den inte om du lägger den i händerna på Panda Security. Våra molntjänster tar väldigt lite prestanda och säkrar ändå upp din dator, din e-post och din webbsurf. Vet du? Vi tror på dig. Vi tror att du kommer att lyckas om du inte belastas så hårt i inledningsskedet av din företagsstart. Därför har vi tagit fram ett kanonerbjudande där du som visar upp en nyregistrerad skattesedel (sedan ett år) får ett tre-månaders gratistest av vår molntjänst (i normala fall bjuder vi bara på en månads test). När testtiden är över får du köpa våra molntjänster för halva priset mot vår prislista. Vi tycker att du ska börja ditt företag med Panda Security och när du flyger kan du förlänga till ordinarie priser. Det går bra för oss, så vi kan kosta på oss det här. Vi och våra molntjänster för IT-säkerhet vinner priser titt som tätt nu för tiden! Vad sägs om “Runner Up” i Wall Street Journal Technological Innovation Awards (september) för Panda Cloud Antivirus och att vi blev “Bäst i Test” (Panda Cloud Office Protection) i TechWorlds stora test om SaaS-tjänster? Våra kunder säger att vi har Sveriges bästa support! Vi är bra och det vill vi att du som tar klivet ut och blir egen ska dra nytta av! En vacker dag kanske du kan och vill hjälpa någon annan på ett liknande sätt! Det här är inte bara en fluga för oss, vi stöder t.ex BRIS i vanliga fall; vi vill faktiskt vara schyssta i det mesta vi gör! Så alla läsare av tidningen Starta Eget: kontakta oss för att se på ett konkret upplägg för dig och din låda. Och din e-post, din dator och din surfning förstås. Vi finns i Solna på 08-505 532 00 & info@se.panda security.com. Vi hörs väl nu då !?

inte vet vilken typ av format som vi faktiskt föredrar eller hur våra processer fungerar. Det bästa resultatet blir oftast om kunden, eller den som har skapat webbplatsen, kan göra en direktexport

"Är texten lätt att förstå ger den ett positivt intryck"

av texten och skicka till oss, berättar Kristina Eriksson. Semantix gör även strukturanalyser

information sprids i det aktuella landet. För företag styrs översättningstjänster ofta av lagar och regler. När Semantix kunder expanderar internationellt

Personlig brandvägg med centraliserad eller lokal hantering.

Aktivitetsrapporter för e-posttrafik.

Detta ger dem ett brett kontaktnät som

kommer en kund och vill ha hjälp med

Profilbaserade skyddsinställningar och grupphantering.

en översättningstjänst, men det visar sig

till alla språk som efterfrågas. Att se

många gånger att man efterhand behöver

navigering och utseende samt

över sitt språkbruk gäller naturligtvis

hjälp med fler språkrelaterade tjänster.

hur informationen på hemsidan

inte bara webben. Även när det gäller

presenteras. Man gör en analys av

dokument, broschyrer och kontrakt

en broschyr, så är den stora utmaningen

första intrycket och av hur webbplatsen

med utlandet är det av vikt att de blir

att inte bara ta hänsyn till språket och

fungerar rent tekniskt, bland annat

korrekt formulerade och anpassade till

översätta formuleringarna rakt av.

om den är sökoptimerad. Utifrån den

lokala förutsättningar.

Bilder, färgval och undertoner i språket

Vi kan hjälpa till med att säkerställa

On-demand och schemalagd skanning där resultaten syns i realtid. Detaljerade, sammanfattande rapporter, även med nyckeltal.

När Semantix översätter exempelvis

Filter för innehåll och uppkoppling.

Administrationen kan delegeras.

Surfa säkert och kontrollerat. Skydd mot skadlig kod, botnät, phishing och avancerade hot i Web 2.0. Kontroll över tillgången till webben och användandet av bandbredd.

Webbmail med tio dagar e-postbackup.

URL-filtrering och granulär kontroll av applikationer för Web 2.0.

Lokal meddelartjänst för e-post.

Skydd mot förlust av data (DLP).

Konfigurering på företags-, domän- och användarnivå.

Globala rapporter i realtid.

Upptäck Panda Cloud Protection; optimal säkerhet för ditt företag med minimal investering i tid, personal och infrastruktur.

cloudprotection.pandasecurity.com

bör man också ta hänsyn till för att

att texten "fungerar" på det aktuella

materialet ska tas väl emot i andra länder.

språket och i det aktuella landet. Det

Olika färgskalor, bilder och liknande

Semantix är ett av Europas

kan handla om ord som är laddade

kan kommunicera helt olika budskap i

största företag inom kvalificerade

i andra kulturer etc. Vi kan även

exempelvis Kina eller Portugal.

www.startaeget.se

Perimeter för antivirus och anti-spamskydd.

Automatiska P2P-uppdateringar.

medför att de kan översätta från och

E-post ren från skadlig kod, spam och phishing.

Proaktivt skydd mot skadlig kod för filer, e-post, HTTP/FTP och chatprogram.

växer Semantix i takt med dem. Ofta

innehållet i stort. Text, funktioner,

vidtas för att göra webbplatsen bättre.

Oavbrutet skydd för servrar och stationära och bärbara datorer.

kommunikations- och språktjänster.

av webbplatser och tittar då på

analysen föreslår man åtgärder som kan

50

hjälpa till med upplysningar kring hur

www.startaeget.se

51


ADMINISTRATION

Affärssystem för småföretagare – från bokföringsprogram till projekthanteringslösningar

Det finns många smarta system som hjälper dig som småföretagare att effektivisera administrationen, spara tid på kontorsarbetet och istället kunna lägga mer tid på försäljning och kundkontakter. Administrationsprogram är betydligt mer än bara bokföringsprogram, numera finns även system som hjälper dig att hålla reda på bland annat faktureringen, kundbearbetningen, affärsplanen och resursplaneringen. Vi har valt ut och jämför några av marknadens mest populära affärssystem. Text: Annika wihlborg

Hansaworld

Copernicus Pro

administration till kassahantering och

Books by HansaWorld är en serie

Exicom erbjuder system för projekt- och

fakturering. Via företagets hemsida

bokförings- och faktureringsprogram

verksamhetsstyrning för företag med

kan man kryssa i ett formulär och

för nystartade företagare. Du kan

minst ett par anställda. Med Copernicus

därefter få förslag på vilka lösningar

testa Books genom att ladda ned en

Pro kan man hantera planering, styrning

man har behov av. Programmet Visma

gratis version som du kan använda

och uppföljning av olika affärsprojekt.

Business Standard är en bra grund för

i 30 dagar. Utöver traditionella

Systemet sammanför planeringen med

småföretag som vill komma igång.

bokföringsfunktioner erbjuder

ekonomisk uppföljning av projekt och

programmet även kund- och

gör det enkelt att bland annat utvärdera

Mamut Office

leverantörsregister, agenda och kalender

resultatet. Lösningen består av moduler

Mamut erbjuder program för bokföring,

och dokumentmallar med ditt företags

inom ekonomi, projektredovisning,

fakturering, säljstöd, CRM, affärsplan,

logotype.

projektplanering, resursplanering och

webbutik, Online Backup och

projektstyrningsmodeller.

Kassasystem. Har även webbaserade

Hogia

52

www.startaeget.se

lösningar, som gör det möjligt att

Hogia erbjuder branschspecifika system

Visma

använda systemen från vilken dator

för bland annat transport, kollektivtrafik,

Visma är, sedan de gick ihop med

som helst. Mamut har även systemet

bygg, handel, advokatbyråer samt vård och

konkurrenten SPCS, en av Sveriges

Mamut Enterprise, ett affärssystem som

omsorg. Fördelarna med de branschspecifika

ledande företag inom ekonomiprogram

kombinerar många olika funktioner som

programmen är att de håller reda på

och affärssystem. Erbjuder nya kunder

kan byggas på likt moduler. Tillgång till

alla avdrag, regler och liknande som är

att prova bokföringsprogrammet gratis

support via mail och telefon. Fördelen

specifika för just din bransch. Hogia har även

i 45 dagar. Har också konsulttjänster,

med Mamut Office är att ett och samma

löneprogram och faktureringsprogram som

experter som kan ge tips och råd

system kan hantera redovisning, kund-

utformats särskilt för mindre företag. En av

kring hur ni kan effektivisera era

och försäljningsuppföljning, inköp/

Sveriges största och äldsta leverantörer av

administrativa rutiner. Visma har en

logistik, lön och även administration av

administrationssystem.

mängd olika system för allt ifrån

e-handel.

www.startaeget.se

53


.. a..tt lj r Vaadministrationsutbildning ADMINISTRATION

En utbildning i effektiv administration är en bra investering för dig som egenföretagare. Det kan vara klokt att strunta i bokföringskursen och istället satsa på kurser i personlig effektivitet, Excel och effektiv e-posthantering. Genom att lära dig rätt rutiner från start lägger du en bra grund för ett effektivt administrationsarbete under hela din företagarbana. Text: Annika wihlborg

– Många nyföretagare överväger att

som ska göras dagen därpå. Ytterligare

gå en bokföringskurs, men om du vill

en viktig pusselbit för att bli effektiv

ha bra utväxling på den tid du lägger

i sin administration är effektiv

ner så är det ofta mer lönsamt att leja ut

e-posthantering. Många egenföretagare

din bokföring på en redovisningsbyrå.

spenderar flera timmar per dag vid

Visst är grundläggande bokföring

inboxen och e-posten förvandlas lätt till

relativt enkelt att lära sig, men det är

en stressfaktor.

svårt att hålla sig uppdaterad om alla

En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier och marknadsföring.

aktuella avdragsregler, säger Lena

Minska mailstressen

Törner, som driver utbildningsföretaget

– En vanlig stressfälla är att man har

Macomedia.

e-postprogrammet öppet hela dagen

På senare tid har efterfrågan på utbildningar i personlig effektivitet,

för att kolla mailen så snart man hör

klassrumsundervisning med e - learning

och sätter av tid för administration,

Helen Vedle.

samt kurser som kombinerar renodlade

reflektion och återhämtning. Genom

datakunskaper med ”mjukare”

att samla allt som ska göras på en och

är att tömma mailboxen ett par gånger

kompetens, exempelvis personlig

samma att göra-lista kan man också spara

per dag och däremellan stänga av

effektivitet.

värdefull tid i vardagen.

programmet. Det kan också löna sig

renodlade bokföringsutbildningar efterfrågas i mindre utsträckning. Många efterfrågar också kurser som kombinerar traditionell

– Mitt tips för att bli effektiv i

www.kreafonboken.se t. t a b a r % jmp an få 2 0

, ge k a . a 4) An ret räcker n g r n i n g l e a a l t r ab e ån g t öck b faktu eller så l j l ä V 1 a ) 1 d ril 20 n en 3 å b dvag ed 30 ap n u k p ai hm ö

54

www.startaeget.se

E A T R STA

rn oc K böcke gäller till ! a d å S I n de t äg g b R P e 2) L ”. Erbjuda s . n e e k fonbo eddeland GE T . k r ea m ww i ”Eget till w ” 1) Gå TART2011 S ” d ko

och avbryter det man har för händerna

"Företagare ska kunna använda sin tid effektivt"

Outlook och Excel ökat, medan

Nå fler kunder med sociala medier!

Lena Törner.

det välbekanta plinget från ett nytt meddelande. Det kan ta uppemot en kvart att hitta tillbaks till den koncentrationsnivå man hade innan man lät sig avbrytas av e-posten, säger Ett bra sätt att minska mailstressen

att sortera upp sina mail i mappar

Prioritera planering

sin administration är att prioritera

kategoriserade utifrån olika kunder eller

– Fördelen med att gå en klassrumskurs

hårt mellan olika uppgifter. Väg varje

projekt. På så vis slipper du lägga tid på

istället för att lära sig på egen hand

arbetsuppgift mot ditt övergripande mål.

att leta efter olika mail.

genom att leta information i böcker och

Om du exempelvis har som långsiktigt

på nätet är att det blir mer effektivt när

mål att öka antalet kunder och få en

direkt så snart du öppnar ett

du får personlig handledning och kan

större marknadsandel bör du göra

e-postmeddelande. Bestäm dig direkt

ställa frågor, säger Lena Törner.

en avvägning när du prioriterar olika

för om du ska svara, spara eller slänga

Helen Vedle håller kurser i

– Ha som tumregel att agera

arbetsuppgifter. Fundera på hur viktig

meddelandet, så undviker du en

administration för småföretagare genom

just den uppgiften är för att hjälpa dig att

översvämmad mailbox. Om du vill spara

sitt företag Get Ready. Hon tycker

nå ditt mål, säger Helen Vedle.

tid kan du också bestämma dig för att

att alla småföretagare bör lära sig att

Hon rekommenderar också att

enbart läsa mail ett par gånger per dag,

använda sin tid på ett effektivt vis. Hon

man sätter av en minut varje morgon

exempelvis direkt på morgonen, vid

rekommenderar bland annat att man

och kväll för att sammanfatta dagens

lunchtid och på kvällen, säger Helen

markerar olika typer av tid i sin almanacka

arbetsuppgifter och rangordna vad

Vedle.

www.startaeget.se

55


Branschkoll

FörTur ger förtur ­ esöksnäringen – till turismföretag i den stadigt växande b

Föreningen Turism i Sverige, FörTur, samlar 400 företagare i den växande ­turismbranschen. FörTurs medlemmar ger information till turister, producerar paketresor och a­ rrangemang för resenärer. Bland medlemsföretagen finns företag som exempelvis arrangerar ridturer, ­cykelturer, fiskeutflykter och andra vildmarksturismupplevelser. Text: FREDRIK GUSTAFSSON

FörTur arbetar bland annat

Prissättning svår fråga

gör i sin tur att medlemsföretagen

resegarantin. Alla företag som säljer

för sina paketresor så man hamnar

med att utbilda sina medlemmar i

för många småföretag

förhoppningsvis kan fokusera mer på

paketresor behöver kunna erbjuda sina

rätt prismässigt. En halvtimmes

prissättning, juridiska frågor och

Just att hitta rätt prisnivå är ett dilemma

försäljning och att ta hand om sina

kunder en resegaranti, som i vanliga

kostnadsfri juridisk hjälp per år ingår,

marknadsföring. Allt med målet att

för många små turistföretag. Det ligger

kunder. Eftersom många turistföretag

fall är relativt kostsam för arrangören.

liksom förmånliga priser på en rad

bistå företagen och hjälpa dem att

nära tillhands att snegla på grannen

är enmansföretag med en liten

Resegarantin ingår i medlemskapet och

olika tjänster och produkter som

agera mer affärsmässigt.

när man bestämmer vad man ska ta

marknadsföringsbudget så gäller det

Eva Hedenströms tips till nystartade

kan vara nyttiga för den som driver

betalt för sina tjänster, men det gäller

att vara kreativ och kunna kombinera

turismföretagare är att lägga mycket

turismrelaterade verksamheter. Trots

efterfrågar mer kunskap kring hur

– Många av våra medlemsföretag

att basera sitt pris på sina samlade

många olika marknadsföringskanaler

krut på försäljning under den första

att FörTur har 400 medlemsföretag

de ska hitta och vända sig till olika

kostnader och dessutom se till att man

som inte nödvändigtvis behöver vara

perioden som företagare. Nyckeln

är det relativt få medlemmar som

målgrupper.

har marginaler för att exempelvis kunna

särskilt kostsamma, exempelvis Facebook

till att lyckas med upplevelsebaserade

gör affärer med varandra eller går

investera i ny utrustning.

och bearbetning av media.

tjänster är att uppfylla och ibland också

ihop och erbjuder gemensamma

överträffa kundernas förväntningar, så

upplevelser.

Många behöver också hjälp med att utforma avtal med samarbetspartners och leverantörer. Dessa frågor kommer vi därför att fokusera på under våren, säger Eva Hedenström, VD Turism i Sverige. Eftersom FörTurs medlemmar

56

Eva Hedenström.

"Tre hjärnor ­tänker ju i allmänhet bättre än en" vilka faktorer som styr framtidens

– Det är lätt hänt att man kalkylerar för lågt och tar för lite betalt för det

Opinionsbildning

de i sin tur väljer att rekommendera

man säljer. Ett företag som arrangerar

och resegaranti

upplevelsen till sina vänner och

inte är stark i det här sammanhanget.

kanotturer kanske glömmer att räkna

FörTur jobbar också med

bekanta.

En enmansföretagare som går ihop

in bensinkostnaden när de ska köra sina

opinionsbildning och vill bland

gäster till och från kanotturen, säger

annat få kommuner att fatta beslut

Värdefull juridisk

plötsligt så mycket starkare, både i

Eva Hedenström.

om byggnadslov, serveringstillstånd

telefonrådgivning

vad han kan erbjuda och idémässigt

och vägbyggen med turistföretagen

Som medlem får man tillgång till

eftersom tre hjärnor i allmänhet

– Det är synd eftersom ensam

med två andra enmansföretagare blir

finns spridda över hela landet har

resande. De har också utbildat

föreningen rest runt i Sverige

medlemmarna i prissättning,

är just att avlasta sina medlemsföretag

i åtanke. En av FörTurs mest

värdefull telefonrådgivning, bland

tänker bättre än en, säger Eva

under hösten för att informera sina

konsten att sätta rätt pris på varor

med frågor som försäljning, förhandling,

uppskattade medlemsförmåner är

annat hjälp med att kalkylera priset

Hedenström.

medlemmar om resetrender och

och tjänster.

avtalsrätt och lagar och regler. Det

www.startaeget.se

En av FörTurs viktigaste uppgifter

www.startaeget.se

57


TIPS

Innovationerna

IMPORT -

– vi klarar oss utan Världen är full av underliga patent. Starta Eget har här plockat fram några av de mest underhållande patenten som vi bokstavligen klarat oss utan.

Fågelblöja Vissa uppfinnare slår onekligen rekord i tokigheter. Vad sägs om en blöja för sällskapsfåglar som får flyga utanför buren. Som bilden visar har Bertha A. Dlugi, som sökt patent på denna uppfinning, gjort fågelpåsen sluten så att den fångar upp all avföring. Elastiskt material och kardborrband garanterar att fågeln inte behöver drabbas av begränsad rörlighet. Är ni överraskade att

Cigarettring W. P. Aull lämnade i februari 1936 in en patentansökan om en cigarettring. Antagligen ansåg han att rökaren skulle kunna se väldigt sofistikerad ut när hon rökte. 2011 har ingen på redaktionen ännu sett en liknande ring i verkligheten. Men vi ska från och med nu hålla ögonen öppna.

Gör det inte själv, gör det tillsammans! Ny bok av entreprenörerna Stefan Olsson och Marcus Frödin Det pågår en entreprenörsrevolution i världen. Allt fler människor vill leva på egna idéer, göra sin egen grej. Trots utmaningarna som det innebär är det här mer möjligt än någonsin tidigare. Och Sverige behöver fler växande idéer! Idéer som växer utanför de människor som skapat dem, då kommer lusten, glädjen, inspirationen hos många och

58

www.startaeget.se

Lyckas med dina import-affärer Varje år startar svenskar företag med avsikt att importera. Men ofta går det illa. Det som först ser ut som en bra affär visar sig snart vara en dålig. Antingen stannar allt efter första försöket eller så ser det ut att fungera tills man skall expandera—och då fungerar det plötsligt inte. Orsaken är att man inte har en korrekt kalkyl. Man gissar eller beräknar slarvigt eller med okunskap.

MEN nu finns lösningen

detta inte blev en storsäljare? Nä, inte vi heller.

Boktips!

KALKYLATOR

med det de stora genombrotten! Hur kan man då bli en inspirerande ledare – en personlig entreprenör – som inte bara gör det själv utan förverkligar drömmar och idéer tillsammans med andra? Upptäck det här i nya boken av entreprenörerna Stefan Olsson och Marcus Frödin Inspiratörerna - hur du leder dig själv och andra till framgång. Boken tar vem som helst till idé- och drömföretagsbyggare av rang. Boken är en inspirationshandbok för den som vill förverkliga idéer eller drömmar och förändra världen tillsammans med andra. Den är samtidigt en bok som hyllar de förebilder som inspirerat författarna till att leva på egna idéer.

rX Soft Import Kalkylator 3.0 kommer innom kort på svenska. Den tar hänsyn till helheleten: Inköpspris, transport, tull o moms, andra omkostnader, prissättning, försäljningsprognoser, andra inkomster, ja allt av betydelse för att se om en affär verkligen är lönsam eller inte.

Maila din intresseanmälan IDAG så får du ett bra introduktionserbjudande innom kort. Maila till info@rxsoft.co.uk

www.startaeget.se

59


APPAR

d e m e n o h tp r a sm in d ll y F

Appar för alla tillfällen Apparnas tid är nu. Det finns en uppsjö av olika program, spel och ­annat att tanka hem till sin mobil. Många hur bra som helst och andra är rätt så värdelösa. Starta Eget listar här några favoriter. Text: FREDRIK GUSTAFSSON

Nytta

..r Karria

Spel

.. Ovrigt

Dropbox

Business Card Reader

Football Manager 2010

IMDb

Med denna app kommer

En app som gör vardagen

Spelet som länge varit en

Strålande tidsfördriv!

du åt alla dina filer och

något enklare för den som

jättesuccé för PC och Mac

Kolla på nya och gamla

dokument från vilken dator

har många visitkort att

finns nu även som app för

filmtrailers, topplistor och

eller mobil som helst. Filerna

hålla reda på. Visitkortet

iPhone.

mycket annat. Här kan man

lagras i Dropbox som synkas

fotograferas och placerad i

Välj ditt favortitlag och

mycket väl finna inspiration

till både din mobil och andra

telefonen där du vill ha dina

coacha dom till storhetstider

till kvällens film.

datorer som duanvänder.

visitkort samlade.

och titlar. Riktigt

Plattform: Android och iPhone

Plattform: Android och iPhone

Plattform: iPhone

beroendeframkallande.

Pris: Gratis

Pris: Gratis

Pris: 45:-

Plattform: iPhone Pris: 15:-

Spotify

Vem Ringde?

Talktome

En nummerpresentatör som

En app som översätter

Spider Man

gillar musik. Och vem gör

visar namn, och adress på

både text till tal samt

Enkelt men kul spel där du

inte det? Vill man använda

inkommande samtal. Perfekt

tal från ett språk till ett

hjälper din spindelman att

mobilversionen så måste man

om man vill kunna ta ledigt

annat. Kan visa sig vara till

ta sig från olika plattformar.

ha ett Premium-konto men

och bara svara på absolut

stor hjälp vid affärer som

Svårare än det ser ut när

det är helt klart värt det.

nödvändiga samtal.

tenderar att gå bortom

vinden tar tag i en.

Plattform: Android och

Plattform: Android

språkkunskaperna.

Plattform: Android

iPhone

Pris: Gratis

Plattform: Android

Pris: Gratis

Pris: 99:- /mån

Ett måste för alla som

Pris: Gratis Need for Speed Shift

SMS Scheduler

Vill du dela med dig av

WorkSnug Pro

Bilspel av toppklass. Här

En sms-app som skickar

kontakter, foton, kalendrar

WorkSnug visar vägen

kan fyra spelare vara igång

iväg dina sms efter din egen

osv? Koppla då bara ihop dig

till närmsta trådlösa

samtidigt över Wi-Fi. Tjugo

datuminställning. Klockrent

med din ”Bump-kompis”, slå

uppkoppling. Suveränt om

bilar att välja på som alla

när man till exempel inte vill

ihop telefonerna och överför

man behöver skicka en tungt

styrs med bra kontroll.

missa att skicka ett ”Grattis

informationen.

mail eller liknande.

Plattform: iPhone och

på födelsedagen”.

Plattform: Android och iPhone

Plattform: iPhone

Android

Plattform: Android

Pris: Gratis

Pris: Gratis

Pris: 40:-

Pris: Gratis

Bump

60

www.startaeget.se

www.startaeget.se

61


ANNONSER webbutik inom dessa områden har vi nu ett erbjudande. Vi länkar till din nätbutik under tre månader - gratis. Det finns inga krav på fortsättning. http://www.startaeget.se/ad/699

Starta egets Företagstorg Företagstorget är vår rikstäckande annonsmarknad där du enkelt kan annonsera ut dom varor och tjänster du erbjuder. Det är helt kostnadsfritt att annonsera på Företagstorget, det enda som krävs är att du medlem på Startaeget.se. Gå in på följande adress ifall du själv vill annonsera, eller om du vill se fler annonser: http://www.startaeget.se/annonser Programmerare och webbdesigner sökes som delägare Vi söker en ny partner som vill bli delaktig i vårt bolag och vidareutveckla vår bröllopssida. Vi erbjuder vår delägare: 1/3 av bolaget till rätt person + arbetsinsats för att få ordning på hemsidan http://www.startaeget.se/ad/729 Barn, vinteroveraller, säljes till vrakpris Ska sälja av mitt lager eftersom jag inte själv har tid att sälja det. Allt är nytt i oöppnade förpackningar. Tuffa vinteroveraller, finns i två olika färger, ceriserosa och isblå med en limegrön fleece inuti, material bomull, fleece, polyester. Det finns i tre olika storlekar. http://www.startaeget.se/ad/726 Din annons på 10.000 st flygblad Under våren 2011 kommer vi att dela ut 10.000 st flygblad av modell A5 i Malmö. Vi ser helst att företagen vänder sig till unga kvinnor då det är målgruppen för flygbladsutdelningen. http://www.startaeget.se/ad/727 Appar för smarta telefoner och läsplattor Jag har ett seriöst affärsförslag till dig som vill nå din kundgrupp på ett nytt kostnadseffektiv och miljövänligt sätt. Jag kan erbjuda ett unikt publiceringsverktyg för er via applikationer på smartphones och läsplattor. http://www.startaeget.se/ad/722

62

www.startaeget.se

Hairfree & Beauty Franchise Hairfree & Beauty är en av Sveriges största skönhetskedjor med +20 kliniker. Vi söker nu fler franchise tagare över hela landet som är intresserade av att starta ett eget företag med ett koncept som är väl beprövat och bevisligen fungerar bra. http://www.startaeget.se/ad/720 Sprayflaskor och Brun utan sol (DHA) säljes ut Jag har fått en bra karriärsmöjlighet och skall sälja ut min brun utan sol verksamhet/lager. Det består av ca 4200 flaskor 250ml och 1500 spraykorkar till dessa. http://www.startaeget.se/ad/718 Golfpeggar med tryckta motiv 70 st blandat, långa och korta. Förpackade i snygga strutar med olika motiv. Du kan även köpa peggar med eget namntryck. http://www.startaeget.se/ad/705 Mixerbord Med minimixerbordet MP3 mixing deck skapar du helt egna musikarrangemang på din iPod, Mp3-spelare eller liknande. Ett mixerbord som gör dig till DJ för en kväll! Slå till nu och gör ett besök hos oss på partygadgets.se http://www.startaeget.se/ad/698 Behöver du en filmare? Jag kan filma Tillställningar, Konferenser och Konserter. Jag kan även göra Webfilm åt ditt företag. Informationsfilm för att beskriva dina produkter, Utbildningsfilm mm. till mycket förmånliga priser. Jag använder

mig av professionell HD utrustning och har ett komplett paket för att fånga upp ljud med högsta kvalité Som uppstartningskampang erbjuder jag nya företagare ett webfilmspaket för 2300 kr inkl moms. http://www.startaeget.se/ad/696

Ny grossistsida för intima underkläder Vi söker fler återförsäljare av våra exklusiva och sensuella underkläder från världens ledande tillverkare. Ansök om att bli återförsäljare idag. http://www.startaeget.se/ad/682

Hjälp med Import och varor? Behöver du hjälp med att Importera varor ifrån Asien? Då har du hamnat rätt. Jag har många års erfarenhet av just import/export ifrån/till Asien. Hör av dig så berättar jag mera! http://www.startaeget.se/ad/695

Nyzells Fönsterputs Stockholm Putsar fönster till privatpersoner och företag i Stockholms län. Pris exempel: 3 rum o kök 500 kr, 4:a 600 kr, 5:a 700 kr. Obs! 2011 är mitt 30:e år som fönsterputsare. http://www.startaeget.se/ad/675

Smycken sökes till webshop Vi är två tjejer som funderar på att starta en webbshop som projektarbete. Vi söker därför leverantörer av smycken och accessoarer! http://www.startaeget.se/ad/690 Bli återförsäljare av modekläder/ modeaccessoarer Som återförsäljare av våra produkter erbjuder vi dig speciellt låga ÅF-priser. Vårt utbud består av mycket lättsålda produkter såsom märkesväskor, bikinis, sjalar och en massa modekläder. http://www.startaeget.se/ad/689 Vårjackor + eget tryck Dags att beställa vårens jackor. Gör ett proffsigt intryck med stilrena profilkläder som syns. En stilren men robust softshelljacka som håller för kalla vårvindar. 359kr/st exkl moms. Paketpris vid köp av 10 st 299/st exkl moms. http://www.startaeget.se/ad/685

Domän/webbhotell till salu Säljer nu LOGGAIN.SE antingen bara domännamnet eller med webbhotell på ONE.COM betalt t.o.m. dec 2011. http://www.startaeget.se/ad/706 Hemsida Vill ni ha en lättskött hemsida till ert företag? Inga dyra program för att hålla den updaterad, ta då kontakt med mig så gör jag en hemsida åt er. http://www.startaeget.se/ad/703 Exposweden.se säljes Säljer Exposweden.se pga tidsbrist. Tror detta kan bli en lönande verksamhet för rätt person. http://www.startaeget.se/ad/701 Vi länkar till din webbutik - gratis Vi driver en samlingsplats på nätet inom hälsa, hem och trädgård. Om du har en

Tidrapportering på nätet Systemet är från början framtaget för byggbranschen. Era anställda kan rapportera sin tid via sin mobil, SMS eller via sin pc. Baserat på de inkomna tidrapporterna räknar vi ut allt som behövs för fakturering och löner. http://www.startaeget.se/ad/694 Profesionell hemsida med publiceringsverktyg Vi erbjuder professionell webbdesign och användarvänlig webbpublicering. Vi skapar hemsidor som används som verktyg för marknadsföring. Just nu har vi ett fantastiskt erbjudande – hemsida pro för 2500 kr. http://www.startaeget.se/ad/688 E-handelslösningar för nya småföretagare Vi tillhandahåller väl beprövade e-handelslösningar till blivande småföretagare som vill kunna ta betalt på webben. Ta betalt med kort, internetbank eller Paypal. Om du inte har ett webhotelkonto kan vi lägga upp din butik på vår egen hosting. http://www.startaeget.se/ad/683 Webbdesign och grafisk design Behöver du hjälp med grafiska produkter eller hemsidor, hör av er till mig. http://www.startaeget.se/ad/681 Säljer eurocasino.se Domännamn till salu. Kontakta Michael för affär. http://www.startaeget.se/ad/679 Modetyger Ett större parti modetyger säljes då vi bytt verksamhet. Lägg ett bud på hela eller delar av partiet. Bilder på alla tyger kan skickas på förfrågan. http://www.startaeget.se/ad/700 Butikslokal i Karlstad Önskas hyra omgående i centrala Karlstad 0-120 m2. Alla svar beaktas då det är akut nu max 3000kr m2/år http://www.startaeget.se/ad/680

Märkeskläder för barn säljes Unikt tillfälle att förvärva märkeskläder för barn till ett fördelaktigt pris. Plaggen är av märkena Tea Collection och Mim-Pi. Totala lagret uppgår till drygt 500 plagg. http://www.startaeget.se/ad/693 Looking for Business Partner, preferred in Skåne If you wish to start a new business, and you are searching for a partner, then you are welcome to contact me with your idea/business plan. Preferred place to work, Skåne or Copenhagen but I could think about anywhere else if you have a good idea. (Not food, Not Taxi, Not haircut, Not massage). http://www.startaeget.se/ad/660 Hjälp att hitta kunder och finansiering Jag hjälper er att hitta nya kunder samt finansiering för erat projekt (nya som gamla projekt). Pris diskuteras. Sänd ett mail så tar vi telesamtal där efter för att utröna hur jag kan hjälpa till på bästa möjliga sätt. http://www.startaeget.se/ad/659 PC-program söker hjälp för lansering Jag har ett unikt entertainment dataprogram. Dataprogramet är en musikvideostudio med inspelning i realtid, spela in en musikvideo live på tre minuter. Mitt problem är att få ut den här produkten, kapital, kunskap,etc. Om den når kunderna säljer den som smör. Om du vet att du kan hjälpa hör av dig. http://www.startaeget.se/ad/658 Golvslipning Nu finns det ett bra koncept för dem som vill börja med golvslipning alternativt trappslipning (betong). Lönsam verksameht för dem som hittar rätta kunderna. Detta är rikstäckande. http://www.startaeget.se/ad/657 Snygg hemsida med WordPress Om du vill kunna sköta företagets hemsida på ett enkelt sätt och till ett lågt fast pris så ska du använda WordPress. Vi designar snygga hemsidor med WordPress och de passar de flesta företagen t.o.m Ford och CNN. Priset för

en komplett designad hemsida med utbildning är endast 4000kr exkl moms och vi är säkra på att du kommer bli nöjd.www.nicepricewebb.se http://www.startaeget.se/ad/661

Från balkongen ser du både poseidon, nattklubbar samt stora hotell. Lokalen är belägen direkt ovanför Evas paley. Hyran ligger på: 22065:- inkl. moms. http://www.startaeget.se/ad/592

Söker legoarbete eller liknade Jag söker legoarbete, packeteringsarbete eller liknade som går att utföra från hemmet. Jag är öppen för olika uppdrag, kanske ni behöver hjälp vid vissa tillfällen? Jag har en enskild firma så jag innehar F-skattsedel. http://www.startaeget.se/ad/629

Parti blockchoklad säljes 100% ekologisk blockchoklad från regskogen i Peru. http://www.startaeget.se/ad/569

Bygger/ utvecklar din webbresurs till låga priser Vi är ett företag som bygger och/eller utvecklar de flesta typer av internet resurser, så som hemsidor, e-butik, företags online visitkort, design, banners m.m. Det är bara höra av sig med en beskrivning av ditt problem så löser vi det till låga priser. http://www.startaeget.se/ad/630 Vi söker hus och lägenheter till uthyrning Har du ett hus eller lägenhet som du vill hyra ut? Vi hittar en hyresgäst åt dig och du slipper alla förfrågningar. Vi garanterar en trygg affär. http://www.startaeget.se/ad/623 Helt nytt godkänt kassasystem säljes Säljer mitt godkända kassa system som endast är använt i 4 månader med alla tillbehör som behövs. Totalt inköpsvärde för mig för fyra månader sedan var 24000 kr, nu säljer jag det för endast 10.000kr. http://www.startaeget.se/ad/624 Barnkläder på internet Säljer min internetbutik, domän, webbplatsen och lager som idag består av cirka 400 plagg. Kommer att få ytterligare en leverans om cirka en månad. Även dessa plaggkommer att ingår i priset. http://www.startaeget.se/ad/583 Lokal På Avenyn 119m2 Vi vill överlåta vår lokal på avenyn 39, 1:a våning med 119 kvm. Lokalen har använts till Kontorslokal, Läkarmottagning samt Skönhetssalong innan. Lokalen är i nuläget helt tom.

Säljes: Speciell hund/kattannonsmarknad Vi säljer nu vår hund/kattannonsmarknad (Domännamn och alla filer/skripter/bilder) eftersom vi har inte tillräckligt pengar för att göra bra reklam. Sidan finns sedan 2006. http://www.startaeget.se/ad/566 Bokföringshjälp Behöver Ni hjälp med bokföringen? Vi finns i Skåne och kan ta emot uppdrag även via post från övriga Sverige. http://www.startaeget.se/ad/562 Uppfinnare söker partner Jag har bokstavligen en lysande idé. Antingen säljer jag hela idén till dig eller hittar vi ett samarbete och visar denna idén för de stora hajarna på marknaden. http://www.startaeget.se/ad/559 Ekologiska T-shirts Med Tryck Vi påstår att vi har det bästa utbudet av ekologiska t-shirts med tryck, ta en titt och bedöm själv. Alltid Fri Frakt! http://www.startaeget.se/ad/558 Återförsäljare Riviera-Collection är ett Lettiskt företag med ca 80 egna butiker i Lettland, Ryssland, Estland och Litauen. Vi söker återförsäljare samt de som vill öppna egen butik med smycken och accessoarer. http://www.startaeget.se/ad/557

G ra tis annonsering Lägg in din annons på:

star taeget.se /foretagstorget Det är helt kostnadsfritt att annonsera på Företagstorget www.startaeget.se

63


KALENDER

TEKNIK

uari & mars r b e F Entreprenörskalender Som företagare och människa är det viktigt att aldrig sluta utveckla sig. Ett sätt är att gå på ­föreläsningar, kurser eller föreläsningar. Starta Eget har här plockat ihop ett axplock av det vi finner intressant. Titta även in på www.startaeget.se och håll dig uppdaterad över vad som är aktuellt.

Realtidskoll med 3G Håll koll på kontoret övervakningskamera med PT-2030VP

Dohi Sweden har på uppdrag av

Skulle det kännas tryggt att övervaka

Skulle det kännas tryggt att övervaka

MindApps producerat den första

din arbetsplats? I så fall har vi en

din arbetsplats? I så fall har vi en

mindfulness-applikationen på svenska

smidig lösning.

smidig lösning.

till iPhone, iPad och iPod Touch.

Induo Home lanserar en 3G kamera

Induo Home lanserar en 3G kamera

”Mindfulness Appen” som applikationen

för trygghetsövervakning. Kameran,

för trygghetsövervakning. Kameran,

10 feb - Västerås

15 feb - Stockholm

7 mars - Uppsala

heter är ett utmärkt verktyg för att

som fungerar i ljus och mörker, kan

som fungerar i ljus och mörker, kan

Så ska vi exportera Västmanland

Hur organiserar du ditt

Nätverksträff för företagare i

minska stress, öka den medvetna

skicka SMS, MMS och rörlig bild

skicka SMS, MMS och rörlig bild

Med rubriken i fokus bjuder

företag?

Uppsala.

sinnesnärvaron och få mer inspiration i

direkt till en mobiltelefon.

direkt till en mobiltelefon.

UNDEXO, underleverantörernas

Föreläsning där man lyfter fram centrala

www.uppmassansnatverk.se

livet.

exportorganisation, tillsammans

aspekter kring affärssystemets och

Applikationen passar perfekt både för

Kameran använder 3G nätet för snabb

Kameran använder 3G nätet för snabb

med Västerås Science Park, ALMI

ledningsgruppens betydelse för att

8 mars - Stockholm

dig som aldrig provat på Mindfulness

överföring av MMS bilder och för

överföring av MMS bilder och för

Företagspartner och Tillväxtverket in

skapa ett framgångsrikt företag.

Kvinnors företagande

förut eller för dig som är en mer van

hög kvalitet på videosamtalen. Den

hög kvalitet på videosamtalen. Den

till ett seminarium där möjligheter och

www.simplesignup.se/event/5576

Föreläsning om kvinnors företagande

utövare. Med hjälp av röstguidade

kontrolleras, konfigureras och styrs via

kontrolleras, konfigureras och styrs via

med professor Helene Ahl, ekonomie

övningar på svenska, påminnelser

SMS-kommandon. 3G kameran har två

SMS-kommandon. 3G kameran har två

framtidsutsikter diskuteras – hur små och medelstora företag i Västmanland

17 feb - Stockholm

doktor Cecilia Bjursell och professor

och statistik som visar din utveckling

sätt att detektera rörelse i det bevakade

sätt att detektera rörelse i det bevakade

ska öka exporten.

Samverkansnätverk –

Carin Holmquist.

över tid, är detta det ultimata

utrymmet. Dels kan kamerans

utrymmet. Dels kan kamerans

www.vasterassciencepark.se

småföretagens väg till

www.esbri.se/forelasning_anmalan.

Mindfulness verktyget. Tack vare den

inbyggda IR-detektor detektera

inbyggda IR-detektor detektera

innovation

asp?id=186

mobila plattformen kan man göra sin

kroppsvärme, och som ett komplement

kroppsvärme, och som ett komplement

10 feb - Linköping

Denna föreläsning ger en bild av hur de

mindfulnessövning när och var som

analyseras löpande förändringar i

analyseras löpande förändringar i

FENApub med idéquiz

här alternativa formerna av nätverk/

8 mars - Göteborg

helst: exempelvis på bussen, på väg

videoupptagningen, vid stora rörelser

videoupptagningen, vid stora rörelser

Föreningen för Entreprenörskap och

kluster har vuxit fram, hur de arbetar

Starta företag-kurs

till arbetet, i en kö eller när du bara

aktiveras larmsändning. Vid larm kan

aktiveras larmsändning. Vid larm kan

NyföretagarAnda vid Linköpings

och hur de presterar. Forskarna kommer

Kursen ger dig grundläggande

känner att du vill hitta lugnet och fylla

kameran skicka SMS, MMS, e-post

kameran skicka SMS, MMS, e-post

Universitet bjuder in till pub i Gasquen,

också att diskutera möjligheter för

affärskunskap för att kunna starta

på energi.

eller ringa ett videosamtal för att visa

eller ringa ett videosamtal för att visa

torsdagen den 10 februari kl 18.00.

framgångsrik samverkan och ge exempel

företag. Under sju kurstillfällen får du

den aktuella situationen på platsen.

den aktuella situationen på platsen.

Detta är ett ypperligt tillfälle att träffa

på hur formaliserade nätverk kan

tips, praktiska råd och vägledning kring

entreprenörskapsintresserade individer

Tack vare inbyggd mikrofon går det

designas.

Tack vare inbyggd mikrofon går det

att starta och driva företag.

över en bit mat och en kall öl.

www.entreprenorskalendern.se/

www.mindyourownbusiness.se

även att höra vad som händer på

även att höra vad som händer på

www.facebook.com/event.

event/1611

installationsplatsen.

installationsplatsen.

php?eid=117966498274642

64

Minska stressen med en dohiapp

16 mars - Uppsala 22 feb – Göteborg

Hur startar jag ett företag

14 feb - Stockholm

Starta företag-dagen

Seminarium om att starta eget företag.

Matchmaking

Dagen vänder sig till dig som funderar

www.foretagslotsenuppsala.se/

SSES, Connect Östra, STING and

på eller är på väg att starta företag.

calendar.aspx?id=12

Venture Cup Öst co-organise our joint

Föreläsare från sex myndigheter ger dig

matchmaking event for the third year

en grundläggande information om vad

in a row. The aim of the event is to

du behöver veta och göra på vägen till

match competent individuals with

eget företag. Du får även träffa lokala

competence-seeking start-ups and

rådgivare och lyssna till företagare som

projects.

berättar om sina erfarenheter av att

www.sses.se/inspiration/events/

starta företag.

matchmaking

www.startaforetagdagen.se

www.startaeget.se

Fler evenemang hittar du på:

www.startaeget.se /evenemang Där kan du även helt kostnadsfritt registrera dina egna events.

..vling! a entreprenörsboken! TVinn Nu har du chans att vinna boken ”Inspiratörerna - hur du leder dig själv och andra till framgång” av Stefan Olsson och Marcus Frödin. Boken är en inspirationshandbok för den som vill förverkliga idéer eller drömmar och förändra världen tillsammans med

andra. Den är samtidigt en bok som hyllar de förebilder som inspirerat författarna till att leva på egna idéer. Gå in på vår Facebook-sida och läs mer om tävlingen och om hur du kan vinna boken: www.facebook.com/startaeget

www.startaeget.se

65


NÄSTA NUMMER

PRENUMERATION

Missa inte

vårt nästa nummer, som utkommer månadsskiftet mars/april där du bland annat kommer kunna läsa om:

Tema: Så funkar Franchising.

Artikel: från 0 till tusen e-butiker. Inspration för dig som vill sälja på nätetoch fler tips som ökar din försäljning med

Special: Specialartiklar om att starta och

hjälp av internetmarknadsföring.

driva Restaurang, Bar och Café samt intervju med restaurangentreprenören som ger sina

Intervjuer: med driftiga och spännande entreprenörer

bästa tips. Entreprenörskalendern: Håll koll på vårens event som Entreprenörsstad: Vi tar pulsen på Göteborg

du inte bör missa

,3&"5*7*5&5 &45&5*,0$) 7*46&--,0..6/*,"5*0/ i n f o @ f o r m g i v a r n a . c o m w w w . f o r m g i v a r n a . c o m 0 7 3 9 9 5 9 1 9 9

0,6.&/5."--"3#*-%#&)"/%-*/(8&##130%6,5*0/

- 0(05:1&37*4*5,035#"//&34"//0/4130%6,5*0/%

(4130%6,5*0/*--6453"5*0/&33&,-".

#304$):3&3"//0/4130%6,5*0/*--6453"5*0/&35*%/*/

25% RABATT på din framtida tidredovisning För smarta och g expansiva företa

Vi vill hjälpa Dig som företagare att få en riktigt bra start på året. Det gör vi genom att erbjuda Dig som medlem på Starta Eget 25% rabatt på TimeApp.

Webb www.timeapp.se

På köpet får du vår Nöjd-kund-garanti vilket ger Dig 50% tillbaka efter första året om Du inte är nöjd.

E-post info@timeapp.se

Utöver redovisning av tid, kostnader, utlägg och artiklar finns andra smarta funktioner som fakturering, internmail, körjournal, reminder och statistik.

Telefon 0150-506 15

66

TimeApp är webbaserad tidredovisning när den är som allra bäst.

www.startaeget.se

TimeApp fungerar lika bra på PC, Mac och Linux som det gör på moderna mobiltelefoner som t ex iPhone. Ange rabattkoden SE2011 vid beställning. Välkommen till TimeApp - välkommen till molnet!

3 995 kr/år 2 995 kr/år

Prenumerationserbjudande För dig som driver eget eller planerar att starta eget – missa inga nummer av tidningen Starta Eget. Försäkra dig om ett eget exemplar i brevlådan. • Se till att håll dig uppdaterad. • Läs Sveriges hetaste tidning för företagare. • Just nu: 6 nr för endast 99 kronor (ordinarie pris: 354 kr)!

Maila din beställning till

info@startaeget.se Glöm inte att skriva namn och adress.

www.startaeget.se

67


Returadress: Tr채g책rdsgatan 11 Box 26029, 75026 Uppsala

68

www.startaeget.se

Starta Eget Nr 1 2011  

I detta nummer kan du läsa om hur du marknadsför dig via Facebook, vad som händer i entreprenörsstaden Linköping, val av e-butikssystem och...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you