Page 1

IÀ ½nITw

‫اجتماعی کلتوری هنری خانواده گی و تفریحی‬ FIRST

VOLUME 1 2 ISSUE 1

THE

OFFICIAL AFGHAN MAGAZINE LIFESTYLE & THE LIFESTYLE

www.sitaraha.com

ENTERTAINMENT

MAGAZINE

IN

‫فرهنگی‬

‫مجله‬ AUSTRALIA

EST.

2009

‫یک نشریه آزاد مربوط همه افغان های عزیز‬

Exclusive Interview

Afghanistan Cricket Team Profile

Talented

& Sensational Singer

Valy “ I am an Afghan singer and I am very proud of my country ”

‫از آشنایی سر پلوان‬ !‫تا آشنایی فیس بوکی‬

‫ قانون جالب‬40 ‫در جهان‬

‫تلویزیون سه بعدی‬ ‫) چیست؟‬3D TV(

‫کودک و اينترنت‬

‫دشمنان عشق‬ ‫خود را اخراج کنید‬


Do you know the true value of your property in today’s markets?

Free FOR A *

MARKET APPRAISAL CONTACT THE AREA SPECIALISTS

! ‫ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ‬

‫ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺗﺎﻧﺮﺍ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ؟‬، ‫ ﺩﻭﻛﺎﻥ‬، ‫ﺁﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﺎﻧﻪ‬ ، ‫ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻦ‬ .‫ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺗﺎﻥ ﺭﻓﻴﻊ ﻳﻮﻧﺲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻮﻳﺪ‬

Allen Elbadar 0430 883 533

Rafi Younes 0431 444 595

1.5% fee for the sale of your home , 4% fee for management of your rental HEAD OFFICE: 275 CHRUCH ST , PARRAMATTA OTHER OFFICES IN PADSTOW & PUNCHBOWL

PH: 9635 6999 URL: CROWN1.COM.AU

GRAYS LEGAL

ABN 13 145 061 098

SOLICITORS & BARRISTERS

We specialise in Criminal, Migration, Civil, Family Law and Conveyancing Thelma Gray – Principal Solicitor 0430 520 439 / 0416 782 991 Abu Siddque – Solicitor / Migration Agent (MRN: 0901413) 0403 343 814 Deng Adut – Solicitor 0424 499 970 Aeneid Sadsad – Conveyancing Consultant 0416 748 229

Email: grayslegal@lawyer.com Address: 275 Church Street PARRAMATTA NSW 2150


‫‪5‬‬ ‫مناجات‬

‫خ ــدايا عاشــقم عاشق ترم كن ‪ .......‬بزن آتش تنم خــاكس ــترم كن‬ ‫ز قيد دو جــهان آزاد گ ــردان ‪ .......‬همان تعمير جان آباد گ ــردان‬ ‫دلي ده كاندران جاي ِ ت ــو باشد ‪ ....‬فضاي س ــينه ماواي ِ تو باشد‬ ‫مــن ِ دي ــوانه را ديوانه تر كن ‪ .......‬مرا از خوب و بد بيگانه تر كن‬ ‫چنان پيچيده ام درخويش يارب ‪ ..‬كه ازخود گشته ام دل ريش يارب‬ ‫به اين خونني جـگر نظارهء كن ‪ .......‬عالج زخم دل را چـ ــارهء كن‬ ‫به يك ديدار نادامن بگ ـ ــردان ‪ ..........‬قباي مي فروش ــامن بگ ــردان‬ ‫ز شيخ و خرقه پوشان دور سازم ‪ .....‬به بزم باده نوشــان نور سازم‬ ‫م ُــطال كن ز انــوار محـ ــمد ‪ ...........‬مس ــيحا كن به ديدار مح ــمد‬ ‫بحق جمع و جوش ِ ع ــارفانت ‪ ......‬به آهنگ و سروش ِ عاشــقانت‬ ‫شراب مس ــتي ام از مثنوي ده ‪ .........‬نوا و ناي من از مولـ ــوي ده‬ ‫به نور شمس آبادم بگ ــردان ‪ ........‬سرا پا شور و فريادم بگــردان‬ ‫به معني خاك پاي بيـ ـدلم كن ‪ ........‬لسان الغيب را نقش دلـ ــم كن‬ ‫به عرفان ســنايي سيرمت بخش ‪ ........‬ز الطاف به ـايي غيرمت بخش‬ ‫بده از حكمت س ـ ــينا دوايي ‪ ........‬بكن اين چشم را بينا شـ ــفايي‬ ‫م ـ ــرا از بادهء خيام جامي ‪ ..........‬ز سـ ــعدي مرد نيكو نام كامي‬ ‫ز مشك و عود عطارم دو دودي ‪ .....‬براي روح بيــمارم چه س ــودي‬ ‫ندمي خواجهء انص ـ ــار باشم ‪ ...........‬الهي نامـ ــه اش را يار باشم‬ ‫ز هسـ ــتي بادهء نابي بگيرم ‪ ...........‬ز آغـ ــوش تو مهتابي بگيرم‬ ‫محبت را زبان گفت ــگو نيست ‪ .....‬سراغ دل گــرفنت جستجو نيست‬ ‫خراب عشـ ــق را دفتر نباشد ‪ .......‬بجز س ــوداي تو در سر نباشد‬ ‫بداغ انتظارت سـ ــوختم من ‪ ......‬براه ات چشم خود را دوختم من‬


‫‪IÀ ½nITw‬‬

‫مجله‬

‫یک نشریه آزاد ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬کلتوری ‪ ،‬خانواده گی‬ ‫هنری ‪ ،‬تفریحی و آموزشی‬

‫مؤسس‌‌‪ ،‬صاحب امتیاز و سردبیر‬ ‫مصطفی کمال یونس‬

‫در بخش ترتیب و ویرایش مطالب‬

‫آرزو یونس‬

‫طرح و دیزاین‬

‫افغان دیجتل ویژن‬

‫مطالب بچاپ رسیده بیانگر نظر نویسنده آن است‪.‬‬ ‫مجله ستاره ها در انتخاب ‪ ،‬ویرایش ‪ ،‬تصحیح و کوتاه نمودن مطالب ارسالی آزاد است‪.‬‬ ‫ستاره ها مسئولیت در قبال اعالنات تجارتی چاپ شده را ندارد‬

‫آدرس و شماره تماس‬ ‫‪Contact 0430 00 99 44‬‬ ‫‪editor@sitaraha.com‬‬ ‫‪ads@sitaraha.com‬‬ ‫‪www.sitaraha.com‬‬


‫اپریل‪ -‬می‪2011‬‬

‫‪C o n t e n t s‬‬

‫در برگ های این شماره‬

‫‪Family Matters‬‬

‫‪Feature Events‬‬

‫‪Sport‬‬

‫‪INTERVIEW‬‬

‫مسایل خانواده گی‬

‫معرفی شخصیت فرهنگی‬

‫مطالب ورزشی‬

‫سخنانی با هنرمندان‬

‫صفحه ‪15‬‬

‫صفحه ‪9‬‬

‫صفحه ‪11‬‬

‫صفحه ‪17‬‬ ‫دشمنان عشق تان را اخراج‬ ‫کنید‬

‫داکتر ناصرالدین محرابی‬

‫معرفی اسامی تیم کریکت افغانستان‬

‫ولی هجازی دریا ستارة‬ ‫درخشان موسیقی‬

‫معلومات مفید‬

‫روانشناسی‬

‫‪ 40‬قانون جالب در جهان‬

‫نگاه به فلم غیرت ناموسی‬

‫تلویزیون سه بعدی (‪)3D TV‬‬ ‫چیست؟‬

‫آیا شما آدم فضولی هستید؟‬

‫صفحه ‪33‬‬

‫صفحه ‪19‬‬

‫صفحه ‪22‬‬

‫دانستنی ها سودمند‬

‫جهان سینما‬

‫صفحه ‪26‬‬


‫صفحه ‪ | | 5‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬


‫‪EDITORIAL‬‬

‫‪5‬‬ ‫یادداشت اداره مجله ستاره ها‬

‫بعد از تقدیم سالم و عرض احترامات بسیار احساس خوشی میکنم که بار دیگر به لطف پرودگار و تشویق‬ ‫دوستان و فرهنگیان توانستم مجله ستاره ها را برای دوستان و عالقمندان بدست نشر بسپارم‪.‬‬ ‫برای من جای بسیار جای افتخار است که بعد از چاپ اولین شماره همه دوستان و فرهنگیان بسیار تشویق‬ ‫و تعریف نموده و حوصله افزایی نمودند ‪ .‬گرچه با مصروفیت های کاری و مشکالت اقتصادی برای مدتی‬ ‫نتوانستم این نشریه را بچاپ برسانم‪.‬اما افتخار و خوشیست که با چاپ اولین نشریه ستاره ها یک انقالب‬ ‫جدیددر آسترالیا در قسمت چاپ و نشر مجالت و هفته نامه متعدد مانند هفته نامه افق ‪ ،‬مجله آفتاب که دوست‬ ‫و همکار با ما میباشد و همچنان مجله آغاز که به زبان انگلیسی بنشر میرسد بوجود آمد‪.‬‬ ‫در آسترالیا هر افغان صاحب اندیشه در مهاجرت شان افکاری دارند بیان کردنی و نیازی بخواندن مطالب‬ ‫معلوماتی و سرگرم کننده که یگانه وسیله بر آورده شدن آن راه اندازی ابراز نشراتی بزبان خودشان میباشد‪.‬‬ ‫قبل از این مجله جای یک نشریه که از یک سو اندیشه ها و درد دل های همزبانان خودشان باشد‪.‬و از سوی‬ ‫مضامین و مطالب دلچسپ و قابل خواندن را زیب صفحات رنگین خود سازد خالی بوده است‪.‬‬ ‫کارمندان مجله ستاره ها ادعا ندارند که این نشریه بتواند عطش خواننده گان را بنشاند‪ .‬اما حداقل مانند یک‬ ‫نهال نو جوانه ای در باغ فراخ گسترده نشرات خارج مرز به خاطر این رسالت اداره ستاره ها بدون در نظر‬ ‫داشت مالحظات و تعلقات سیاسی ‪ ،‬مذهبی ‪ ،‬زبانی و غیره از همه اهل قلم و فرهنگ در هر جا که باشند‪.‬‬ ‫محترمانه و صمیمانه خواهشمند است اندیشه های شانرا برای نشر به اداره مجله بفرستند و یا هر گونه مطالبی را‬ ‫که بنظر شان جالب و حاوی مطالب مفید باشند برای نشر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اداره مجله ستاره ها در آرایش و ویراستاری مطالب رسیده با فرستنده آن مشورت خواهد کرد‪ .‬ارسال مطالب‬ ‫زیر نام مستعار و بدون نشانی در مجله ستاره ها نشر نخواهد شد مگر اینکه نام و نشانی نویسنده و ارسال‬ ‫ال به اداره معرفی شده باشد‪.‬‬ ‫کننده قب ً‬ ‫صفحات این نشریه برای نشر مطالب به زبان های دری ‪ ،‬پشتو و همچنان انگلیسی باز است مشروط براینکه نوشته‬ ‫های ارسال شده از لحاظ ادبی و دستور زبان یک نوشته معیاری بوده و با قواعد عام لغوی سازگاری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫و در اخیر از تمام دوستان و عالقمندان خواهشمندم که از هر نو کمک های مالی و معنوی از ما دریغ ننمایند‪.‬‬ ‫با احترام‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مصطفی کمال‬ ‫ ‬ ‫والسالم ‬ ‫ناشر مجله ستاره ها‬ ‫ ‬ ‫مصطفی کمال یونس‬ ‫ ‬

‫درین شماره باز هم کوشش بعمل آمده تا مطالب جالب‬ ‫و خواندنی و ذوق همه در نظر گرفته شود ‪ .‬مصاحبه‬ ‫اختصاصی با هنر مند جوان و با استعداد ولی حجازی‬ ‫و معلومات راجع به زنده گی شخصی و هنری او و‬ ‫همچنان آلبوم جدید اش ‪.‬‬ ‫زنده گی نامه مختصر نویسنده محترم الحاج داکتر‬ ‫ناصرالدین محرابی و تصاویر محفل خصوصی برای‬ ‫قدر دانی و معرفی کتاب میثاق ازدواج به ابتکار کمیته‬ ‫همکاری افغان های نیوساوت ولز برگذار شده بود و‬ ‫همچنان از هیات رهبری این کمیته یک جهان تشکر که‬ ‫از ما دعوت بعمل آورده و در محفل رنگین شان سهم‬ ‫گرفتیم و با دانشمندان و بزرگان افغان مقیم شهر سیدنی‬ ‫معرفت پیدا نمودم‪.‬‬ ‫معرفی اسامی تیم کریکت افغانستان که در اواخر‬ ‫محبوبیت ها و دستاورد های چشمگیری بدست آورده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫مطلب مفید راجع به عادات و اعمال که مشکالت‬ ‫فراوان در زنده گی زن و شوهر ایجاد میکند‪.‬‬ ‫یک مطلب جالب دیگر با تمام خصوصیات و معلومات‬ ‫راجع تلویزیون ها جدید سه بعدی ‪.‬‬ ‫یک مقاله راجع به استفاده اینترنت توسط اطفال و نو‬ ‫جوانان که دستاورد های مفید و خطرات آن را برای‬ ‫والدین واضع میسازد‪ .‬و مطالب دیگر نگاهی به فلم‬ ‫جدید افغانی "غیرت ناموسی" ساخته نیلوفر پذیرا‬ ‫که امیدوارم برگ سبز تحفه درویش گفته این نشریه را‬ ‫خوانده و اگر کدام کمی و کاستی و یا اشتباه گرامری و‬ ‫یا چاپی داشته باشد به بزرگواری تان مارا عفو کنید‪.‬‬


MASTHEAD

IÀ ½nITw

CONTRIBUTORS

THE LIFESTYLE & ENTERTAINMENT MAGAZINE PUBLISHER

Mustafa Younes mustafa@sitaraha.com EDITORIAL Mustafa Kamal editor@sitaraha.com Arezo Younes arezo@sitaraha.com Design & Prepared at Afghan Digital Vision Studios ADVERTISING Mustafa Younes ads@sitaraha.com HOW TO REACH US Phone 61 0432 00 99 44 Online www.sitaraha.com Article Submissions email proposal to editor@sitaraha.com

Magazine is published monthly or every two months, you can grab your copy from all Afghani and Iranian shops and restaurants across Australia. We would like your Feedbacks, sponsorship, support and we Are working hard to make it possible to print every month not for any financial benefits but purely and entirely for afghan to have Publication like Stars Magazine which offers Articles like Health, Sport, Films, Interviews, Lifestyle & Entertainment. Our articles are suitable for all ages we don’t want to include offensive or abusive word or topics to harm any particular group or race as well as we do not receive funds or Operating for any political or not political Organization we are independent and Publish this magazine purely from our own pocket . STARS MAGAZINE TAKES NO RESPONSIBILITY FOR UNSOLICITED PHOTOGRAPHS OR MATERIAL ALL PHOTOGRAPHS , UNLESS OTHERWISE INDICATED, ARE USED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSE ONLY Entire contents © 2011 by Stars Magazine Unless otherwise noted on specific articles. All rights reserved.

Mustafa Kamal Younes Publisher / Editor in Chief Arezo Younes Editor / Writer / Poet A young, vibrant and inspirational individual with an unrellentless love of Afghan culture and arts, Arezo Younes is not only a young artist but a rising star of Afghan cultural arts who is set to make all Afghans proud. Born in Kabul Afghanistan into a well educated family, Arezo completed her primary education at Tahya e Muskan in Kabul and her secondary education at Lurnea High School in Sydney Australia. After completing a Diploma in travel and tourism, Arezo decided to pursue her love of film and is currently studying film directing. Arezo’s passion for writing began at the age of seven when she began writing short stories in Dari. After seeing the incredible potential in Arezo, her parents encouraged her further and as such in her early teens Arezo discovered her amazing strength - writing beautiful poetry. Currently a presenter on two radio shows and Payam e Afghan TV, an exceptional writer and presenter, Arezo’s poems and interviews with Afghan singers, her articles and her poems have appeared all over the world. This multitalented young lady has also worked in the travel and tourism industry and as a multilingual translator. In addition to this, Arezo is working along side her eldest brother Mustafa K Younes on an Afghan lifestyle magazine in Sydney Australia and also works with Parasto Ha in Denmark, Nehal Magazine in Holland, Khan Productions Australia, ADV Studios Australia and Mystical Studios in the United States of America. An active and dedicated community member, Arezo leads by example and is helping Afghans all over the world with the organization, marketing and management of events and festivals. Her support and her devotion to her people is second to none, she is an inspiration to Afghan youth globally.


‫آيا به مشكل حقوقي روبرو هستيد ؟‬

‫سيار ده سبزي هموطن و همزبان تان وكيل راجستر در ‪Supreme Court of NSW‬‬ ‫و ‪ Barrister‬راجستر در ‪ High Court of Australia‬در خدمت شماست‪.‬‬

‫لطف ًا در شماره تليفون ‪ 0419492478‬تماس بگيريد ‪.‬‬

‫?‪Do you have a legal issue‬‬ ‫‪Contact Dehsabzi Lawyers‬‬

‫‪Sayar Dehsabzi‬‬ ‫‪A Solicitor and Barrister registered‬‬ ‫‪at Supreme Court of NSW and the High Court of Australia.‬‬ ‫‪For more information please call 0419 492 478‬‬

‫آیا به ترجمان ظرورت دارید؟‬ ‫دفتر مترجمين ‪ Ethnic‬در خدمت هموطنان عزيز‬

‫شما ميتوانيد كه اسناد تان را كه به زبان دري ‪ ,‬پشتو ‪ ،‬فارسي و يا‬ ‫هر لسان ديگر باشد توسط مترجمين رسمي تأیيد شده در دولت‬ ‫آستراليا به انگليسي ترجمه نماييد‪.‬‬

‫جهت معلومات بيشتر با دفتر ‪ Ethnic‬در شماره تليفون‬ ‫‪ )02( 96334544‬در تماس شويد و يا در ويب سايت‬ ‫‪ www.ethnic.com.au‬مراجعه نماييد‪.‬‬


Afghanistan Team Profile Afghan cricketing tale is not much different than the country's history of invasion, oppression, struggle, endeavour, triumph and hope. Cricket was first introduced to Afghanistan by British invading force in mid 19th century, and the first Afghans to play the game were those in refugee camps in Pakistan who flee their home country during the Soviet invasion. A new generation of Afghans were born in the refugee camps, to integrate they had to acquire the local customs including craze for cricket. Young players like Raees Ahmadzai, Karim Sadiq, Taj Malik and Hamid Hassan would play barefoot in blazing heat with handcrafted bats, wickets and balls made out of almost anything. For them cricket was not just a sport they loved passionately to play but a mean of acceptance. Afghan players had determination, a natural talent for the sport but a ban by Taliban in their home country meant that they continued playing for local teams in Pakistan waiting anxiously that one day they might just be able to play for their national team. They hoped that someday they will be able to represent their own country, holding their flag, singing their national anthem in the international arena and making their war ravaged nation proud. They continued playing and waiting despite pressure from their families to give up the sport and start looking for a real job that paid. Hope came in form of yet another invader the Americans to oust the Taliban regime and replace it with one of their liking. As they say, when life gives you lemons, make lemonade, and that is what exactly the afghan cricket players did. They capitalized on the opportunity and brought joy to their distress nation by triumph after triumph, defeating countries like Ireland, Scotland and qualifying for both one day international and ICC T20. With limited resource, attention from both local and international authorities, Afghan cricket players might not be the most sophisticated world class players as yet, some being uncertain about their exact birth date, but what make them special are their drive, ambition and devotion not only for the sport itself but also in depicting a respectable image of their country. For Afghans cricket is not just a game but a way of letting the regional players like England, India and Pakistan know that someday soon Inshallah we will have the ability to beat them in their own game and only then they shall treat us as equal and with respect. Start supporting your players by any means possible, be it show ing interest in the game, admiring the players' hard work, joining their fan pages or be it ordering your personalized afghan cricket jersey to wear on the game day. ‫ | مجله ستاره ها‬2011 ‫ | | ماه می سال‬9 ‫صفحه‬


Nowroz Mangal (RHB, Right Arm off-break)

Captain

(RHB, Right Arm off-break) Mohammad Nabi (RHB, Right Arm off-break) Hamid Hassan (RHB, Right Arm Medium) Karim Sadiq (RHB, Right Arm off-break) Mirwais Ashraf (RHB, Right Arm Medium Fast) Samiullah Shenwari (RHB, Right Arm legbreak) Mohammad Shahzad (RHB)

Wicketkeeper PAGE 10 | MAY 2011 | WWW.SITARAHA.COM

Afghanistan Team Profile

Raees Khan Ahmadzai

Shapoor Zadran (LHB, Left Hand Fast-Medium) Noor Ali Zadran (RHB, Right Arm Medium Fast) Dawlat Ahmadzai (RHB, Right Arm off-break) Asghar Stanikzai (RHB, Right Arm Medium Fast) Shabir Noori (RHB, Right Arm off break) Nasratullah (LHB, Slow left-arm orthodox)


Some people are still not aware that you are an Afghan singer they believe you are Iranian because of your accent pleas give clear information about this to our readers. Yes I was born in Iran but my parents are both Afghan so I am an Afghan singer and I am very proud of my country. When did you start singing professionally? I started singing professionally since year 2007. Who or what inspired you to become a singer? I always had passion for music since childhood and my father used to teach me music I have learned a lot from him and there are a lot of other people to name. Have you ever had any music teacher besides your father? Yes marhoum Nasrat Parsa and few others have helped me learn music. What type of songs do you listen to? To be very honest I listen to different types of songs from different singers. Everyone have a different style. You become very popular after your first song “Bia Tu” was released how you feel about that? Yes “BIA Tu” has become one of the most popular songs in history of afghan music I honestly never thought people would love it that much but I knew they will like it because I worked very hard on it and before releasing “bia tu” my album “After Love” was already recorded. I thought it was a better idea to finish the whole album first then release my videos one by one. Who helps you with composes and lyrics of your songs? So far I have done the composes and lyrics of all my songs may be in future I work with others. Who arranges music for you? K.O and Avang arranges music for me. Who directs your videos because they are all very professional? Thank you I normally direct myself karim helped me a lot with making of bia tu and there are few people who helps me with my videos but I mostly do it. How many CDs / Albums / Video Clips do you have? I have one Album “After love “my second album” crazy In love “will be releasing very soon and 20 music clips. Do you like to sing on same stage as other singers? Or have you had any concert with any other singer yet? Yes I have had concerts with a lot of Persian singers as well as afghan singers such as ustad mahwash

and hangama jaan they were very good. How was your concert in Australia? It was great I enjoyed staying there even though I stayed only for three days It was winter In Australia I couldn’t get to see much and I had to go back for my other shows but I would love to visit Australia Again after my new album is released. Few personal questions: How many brothers / sisters do you have? I have mashallah three brothers and four sisters. Anyone else sings in your family beside you? No I am the only one. Are you married? Not yet but I would like to get married and have my own little beautiful family in future , currently I am very busy with my career. But whenever I find the right girl I will not wait. What else you do beside music? I love sport I am a very sporty person. You might have seen in my TV interviews that I have played Tennis with hosts of the shows. I love Boxing and football very much. What is your favorite color? Well it depends when it comes to colors for example for a car I like a different color for my room I like different but I can say I like Black and Green the Most. Valy jaan you mentioned that you love music and sports Stars Magazine readers would like to know what else are you good at? Arezo jaan I am good at cooking (laugh) I love and enjoy cooking. I have made a recipe of my own. When sometimes my friends comes to my house from Afghanistan or any other country I make them the special food created by myself and they love it. Whenever you come to Germany I will invite you and family and will cook it for you then you can let Stars Magazines readers know how it was make sure to say good things.

‫ | مجله ستاره ها‬2011 ‫ | | ماه می سال‬11 ‫صفحه‬


Exclusive Interview By Arezo Younes

Valy

90% Compositions are my own Valy jaan at first please talk about your upcoming work because your fans are impatiently waiting for your upcoming album. My new album is called “Crazy in Love” Which will be releasing March 2011 I have worked very hard on my album I hope my fans like it as much as they liked my pervious album “ After Love”. Those who want to order their copy they can visit my website we will post them a copy. The first 400 people will get my signature at the back of the album. 90% composes are my own and I will be making video clips for all the songs because they are very beautiful songs.


Stars Lifestyle & Entertaimnet Magazine Proudly Presents

In Australia Exclusive to


PAGE 14 | MAY 2011 | WWW.SITARAHA.COM


‫بیوگرافی مختصر نویسنده محترم الحاج داکتر ناصرالدین محرابی و تصاویر محفل اختصاصی افتتاح کتاب میثاق ازدواج‬ ‫الحاج داکتر ناصرالدین محرابی در ‪ 20‬جوزا سال ‪ 1316‬هجری در خانواده‬ ‫روشنفکر زاهد و فقیر پا بدنیا گذاشتند‪ .‬پدر محترم شان که شغل دولتی‬ ‫داشت بنابر داشتن فرزندان زیاد و ضعف اقتصادی در تنگدستی و مشقت‬ ‫میزیستند و یگانه آرزوی ایشان این بود که روزی فرزندان وی تحصیالت‬ ‫خود را به آخر رسانیده و اعضای آبرومند جامعه باشند‪ .‬ازین رو خانه در‬ ‫حکم یک مدرسه برای فرزندان شمرده میشد ‪ .‬بنحویکه نویسنده محترم‬ ‫شامل مکتب شد مستقیم ًا به صنف سوم پذیرفته و بسرعت تعلیمات‬ ‫ابتدایی را پشت سر گذاشته و در سال ‪ 1328‬هجری شمسی از مکتب حیلی‬ ‫والیت باستانی هرات فارغ گردیدند‪ .‬برای ادامه تحصیل از دامن پر محبت‬ ‫و علم پرور خانواده جدا و راهی شهر کابل شده و در سال ‪ 1329‬هجری‬ ‫شمسی در مکتب حربی شامل و بعد از پایان رساندن موفقانه آن در سال‬ ‫‪ 1336‬هجری شمسی شامل فاکولته طب پوهنتون کابل گردیده و در سال‬ ‫‪ 1344‬موفق به اخذ دیپلوم شد‪.‬‬ ‫بعد از چند سال در ثور ‪ 1348‬غرض تحصیالت تخصصی در رشته امراض‬ ‫قلبی عازم شهر پاریس در یونیورستی بورسی هوتل دیو ثبت نام و موفقانه‬ ‫بعد از ختم تحصیل در سال ‪ 1973‬هجری شمسی مجددا ً بوطن برگشتند در‬ ‫حالیکه دگرگونی های سیاسی مهمی را دنبال میکرد (یعنی انقراض سیستم‬ ‫دیرینه شاهی مشروطه برهبری محمد داود پسر کاکا شاه) در همان موقع‬ ‫داکتر صاحب بسمت متخصص امراض قلبی در شفاخانه مرکزی قوای‬ ‫مسلح دولت جمهوری موظف گردید‪ .‬آوانیکه ساختمان جدید شفاخانه‬ ‫قوای مسلح در دامنه تپه های بی بی مهرو (وزیر اکبر خان ) تکمیل‬ ‫گردید بهمین پست در آنجا گماشته شدند‪.‬‬ ‫با سقوط دولت جمهوری و پیروزی کودتای ننگین و سیاه کمونستان در‬ ‫سال ‪ 1357‬هجری شمسی هنوز چند ماهی سپری نشده بود که در آغاز‬ ‫سال ‪ 1358‬هجری شمسی از طرف عمال دار و دسته کمونستان متهم به‬ ‫فهالیتهای ضد ر‌ژیم کمونیستی دستگیر و زندانی شدند و بعد از سپری‬ ‫نمودن ‪ 7‬ماه در نیمه سال دوم ‪ 1358‬هجری شمسی از درم سال ‪ 1358‬از‬ ‫زندان در حالی آزاد گردید که از بیماری شدید هپیتاتس (‪Hepatits‬‬ ‫‪ )C‬رنج میبرد و در همین حال بار دیگر بسمت آمر دیپارتمنت بیماری‬ ‫های قلبی در پولی کلینک مرکزی قوای مسلح منسوب گردید‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1361‬بحیث معاون علمی این شفاخانه و در سال ‪ 1362‬آمر پولی‬ ‫کلینیک و مسوول دیپارتمنت بیماری های قلبی در شفاخانه مرکزی‬ ‫مقرر شد‪ .‬بعد از ‪ 5‬سال انجام وظیفه در سال ‪ 1366‬مصادف بسال ‪1989‬‬ ‫میالدی که شرایط زنده گی در کابل برایش غیرممکن میگردید اجبارا ً راه‬ ‫مهاجرت را در پیش گرفته نخست در شهر مشهد ایران و از آنجا به شهر‬ ‫پیشاور پاکستان مهاجر گردید‪.‬‬ ‫در همین سال از طرف دولت موقت مهاجرین در شفاخانه داخله سید‬ ‫عبداهلل در خدمت مهاجرین توظیف و در سال ‪ 1991‬به کشور آسترالیا‬ ‫صفحه ‪ | | 15‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫پناهنده شدند‪.‬با وجود عاللت مزاج و مشاغل زیاد کتاب امراض اسکمیک‬ ‫قلب او در سال ‪ 1988‬در کابل از طرف مطبعه دولتی به نشر رسید‪ .‬و در‬ ‫آسترالیا کتاب های که فهرست شان قرار ذیل است از آثار قلمی وی‬ ‫میباشد‪.‬‬

‫کتب مسلکی ‪:‬‬

‫سال ‪1988‬‬ ‫‪ -1‬امراض اسکمیک قلب و احیای مجدد قلبی ریوی‬ ‫سال ‪2001‬‬ ‫‪ -2‬تجدید نظر بر چاپ نخست اسکمیک قلبی‬ ‫‪ -3‬آموزش تعبیر و تشخیص الکتروکاردیوگرام و طرق معالجه اشکال‬ ‫سال ‪2002‬‬ ‫غیر طبیعی ‬

‫کتب غیر مسلکی ‪:‬‬

‫سال ‪1998‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬حقیقت و اسرار نماز‬ ‫سال ‪2000‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -2‬شیوه آسان مناسک حج‬ ‫‪ -3‬روش آسان انجام مناسک حج و عمره تجدید نظر بر چاپ نخست ‬ ‫سال ‪2000‬‬ ‫ ‬ ‫سال ‪2001‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -4‬مقام و ادب دعا در اسالم‬ ‫سال ‪2001‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -5‬مسیحت امروز و اسالم‬ ‫سال ‪2003‬‬ ‫‪ -6‬تربیت اسالمی فرزندان در دیار بیگانه ‬ ‫سال ‪2004‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -7‬خودشناسی راهی برای خدا شناسی‬ ‫سال ‪2007‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -8‬زن در اسالم‬ ‫سال ‪2010‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ -9‬میثاق ازدواج‬ ‫کتب مسلکی و غیر مسلکی فوق از آثار قلمی داکتر صاحب محرابی‬ ‫بوده که حاکی از جد و جهد متداوم و خدمت برای هم میهن نان میباشد‪.‬‬ ‫در دیار غربت با اینکه با بیماری ها گوناگون دست بگریبان است‬ ‫اینک کتاب میثاق ازدواج یکی دیگر از آثار قلمی اوست که در‬ ‫دسترس خواننده گان گرامی قرار میگیرد‪.‬‬ ‫داکتر صاحب محرابی که از کودکی تا جوانی و از جوانی تا بحال‬ ‫سرد و گرم زیاد روزگار را با پوست و گوشت خود زیاد لمس کرده‬ ‫درست مانند پارچه آهنی است که در کوره حوادث آبدیده شده باشد‪.‬‬ ‫این حاالت برهمه جوانب زنده گی او به ویژه در نوشته ها و آثار او‬ ‫ال در تایپ کتاب میثاق ازدواج و به‬ ‫نیز بازتاب یافته است‪.‬من که عم ً‬ ‫خوانش گرفتن طرح پیش نویش آن از دیگران سبقت داشته ام‌ خواندن‬ ‫آنرا برای همه سفارش منمایم‪.‬‬ ‫ ‬

‫والسالم‬

‫داکتر خدیجه محرابی‬


‫محفل قدردانی از کارهای فرهنگی نویسنده محترم الحاج داکتر ناصرالدین محرابی به ابتکار انجمن همکاری افغان‬ ‫های نیو ساوت ولز که یک قدم نیک در راه پیشرفت و ترقی ارزش های فرهنگی و کلتوری در شهر سیدنی میباشد‪.‬‬ ‫با ابراز تشکر و تهنیت از زحمات دست اندرکاران این برنامه‪ .‬با احترام فراوان مصطفی کمال از مجله ستاره ها‬


‫دشمنان عشق تان را اخراج کنید‬ ‫اگر می‌خواهید ازدواج خود را بهبود بخشید‪ ،‬باید برای بهبود واحد‬ ‫بنیادی رابطه‌ی عاطفی تالش کنید‪ .‬زوج‌های خوشبخت‪ ،‬خواسته‌های‬ ‫خود را گسترش می‌دهند و برای تداوم رابطه‌شان به انتظارات‬ ‫همدیگر‪ ،‬به ‌درستی پاسخ می‌دهند‪ .‬آنان عادت ‌می‌کنند پیوسته به‬ ‫ش های‌شان برای برآوردن خواسته‌ها و انتظارات یکدیگر پاسخ‌‬ ‫تال ‌‬ ‫مثبت بدهند و از بی‌اعتنایی یا درگیر شدن با خواسته‌ های هم ‪ ،‬پرهیز‬ ‫می‌کنند‪ .‬این عادت‪ ،‬ثمره‌ی برجسته‌ای دارد؛ به زن و شوهر اجازه‬ ‫می‌دهد نسبت به هم مهربان باشند و عالقه و حس شوخ‌ طبعی خود را‬ ‫حتی وقتی در اختالف به‌ سر می‌برند حفظ کنند‪.‬‬ ‫زوج‌هایی که اندیشمندانه با هم زندگی می‌کنند‪ ،‬راه‌های بی‌شماری‬ ‫برای برآوردن خواسته ‌های یکدیگر و حفظ رابطه‌ی عاطفی پیدا‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در زیر به مهم‌ترین راهکارهایی که به شما کمک می‌کند تا زندگی‬ ‫زناشویی موفق‌تری داشته باشید‪ ،‬اشاره شده است‪:‬‬ ‫ •‪ -‬برای نوع برخورد همسرتان‪ ،‬معیارهای باالیی تعیین نکنید‪.‬‬ ‫هر تالشی که از او می‌بینید را بپذیرید‪ .‬به این قانون طبیعت‬ ‫اعتماد کنید‪ :‬پاسخ موفق به خواسته‌ها‪ ،‬به برآورده‌کردن بیش‌تر‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫ •‪ -‬درخواست همسرتان را در تحقق‌بخشیدن به خواسته‌هایش‪ ،‬به‬ ‫عنوان اتهامی که شما در گذشته خطایی‌کرده‌اید‪ ،‬تعبیر‌نکنید‪،‬‬ ‫بلکه بدانید شریک زندگی‌تان خواهان لطف بیش‌تر شماست‪.‬‬ ‫ •‪ -‬برآورده کردن خواسته‌ها را به رقابت‪ ،‬تبدیل‌نسازید‪ .‬رقابت‪،‬‬ ‫ضد‌تولید است‪ .‬به‌جای آن‪ ،‬به راهی بیندیشید که عمل مهربانانه‪،‬‬ ‫به‌عمل مهربانانه‌ی دیگری بینجامد‪.‬‬ ‫اگر در روابط خود بهبود سریع ندیدید‪ ،‬سعی‌کنید در یافتن راه‌هایی‬ ‫صفحه ‪ | | 17‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫برای بهبود روابط عاطفی‪ ،‬کوشا باقی‌بمانید‪ .‬اگر هر دو تعهد کرده‌اید‬ ‫که بهبود پیدا‌کنید‪ ،‬یقین‌بدارید که تالش‌های‌تان ثمر خواهد داد‪.‬‬ ‫کارهایی که می‌توان برای همسر انجام داد‪:‬‬ ‫وقتی بیمار است‪ ،‬او را تیمار کنید‪ .‬از دستاوردها‪ ،‬تالش‌ها و‬ ‫نقطه‌نظرهایش تعریف نمایید‪ .‬تالش‌های او را در خانه تحسین کنید و‬ ‫با بیان جمله‌ی «تشکر»‪ ،‬از او قدردانی کنید‪ .‬گوش دهید‪ ،‬گوش دهید‬ ‫و باز هم گوش دهید‪ .‬روی میز یا کیفش‪ ،‬یادداشت عاشقانه بگذارید‪.‬‬ ‫در طول روز‪ ،‬سر کار به او تلفن بزنید یا ایمیلی بفرستید‪ .‬به خانواده‬ ‫و دوستان او‪ ،‬لطفی بکنید‪ .‬هدیه یا کارت‌پستال خنده‌داری برایش‬ ‫بخرید‪ .‬برای شریک زندگی خود شعر یا ترانه‌ای بسرایید‪ ،‬نقاشی‌‬ ‫بکشید و یا کاردستی بسازید‪ .‬نامه‌ی عاشقانه‌ای برایش بنویسید‪.‬‬ ‫هر تالشی که از او می‌بینید را بپذیرید‪ .‬به این قانون طبیعت اعتماد‬ ‫کنید‪ :‬پاسخ موفق به خواسته‌ها‪ ،‬به برآورده‌کردن بیش‌تر می‌انجامد‪.‬‬ ‫از خاطرات مهم دوران کودکی‌اش سؤال‌کنید و خوب گوش دهید‪.‬‬ ‫از ترس‌های او سؤال‌کنید و به جوابش گوش فرادهید‪ .‬از خواسته‌ها‪،‬‬ ‫اهداف و پنداره‌های او پرسش‌کنید و خوب گوش دهید‪ .‬در پایان‬ ‫روز‪ ،‬به هم بپیوندید و از این‌که روزتان چگونه گذشته‪ ،‬حرف بزنید‪.‬‬ ‫با هم‪ ،‬زبانی جدید یاد بگیرید‪.‬‬ ‫ در کارهای تعمیراتی خانه شرکت کنید‪ .‬عکس‌های خانوادگی‬‫بگیرید و آن را نگه‌دارید‪ .‬برای آینده و خواسته‌های خود برنامه‌ریزی‬ ‫کنید‪.‬‬


‫عالوه بر اقداماتی که به آن اشاره نمودیم الزم است تا موانع سست ‪-4‬عدم رسیدگی به وضع ظاهر‬

‫کننده عواطف محبت را در میان روابط زناشویی بشناسید‪.‬‬

‫فكر نكنید چون دیگر زن و شوهر هستید و چندین سال از زندگی‬ ‫‪ 8‬دشمن زندگی زناشویی‬ ‫برای آنكه زندگی زناشویی‌تان به خوبی پیش رود‪ ،‬بی‌خود به‌دنبال مشتركتان می‌گذرد‪ ،‬باید نسبت به وضع ظاهرتان بی‌خیال شوید!به‌خودتان‬ ‫برسید! همسرتان مطمئنا شما را همانگونه كه هستید دوست دارد‪ ،‬با‬ ‫شگردهای معجزه‌آسا نباشید‪.‬‬ ‫در عوض‪ ،‬می‌توانید از برخی از تله‌هایی كه احتمال دارد در درازمدت این‌حال چرا سعی نمی‌كنید خود را به بهترین شكل نشان دهید؟‬ ‫رشته‌های پیوند‌دهنده بین شما را سست و ضعیف كند‪ ،‬دوری كنید‪.‬‬ ‫در اینجا راهنمایی كوچكی در مورد عادات بدی كه كامال باید كنار تفاهم بین همسر و خانواده شما اغلب می‌تواند گرم و صمیمانه باشد‪.‬‬ ‫اما نكته مهم آن است كه بدانید زمانی‌كه این تفاهم به حد كافی وجود‬ ‫بگذارید ارائه می‌دهیم!‬ ‫دارد‌‪ ،‬چیزی را به همسرتان تحمیل نكنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬تلویزیون‬ ‫تلویزیون قاتل عشق است‪ .‬در این مورد هیچ شكی نداشته باشید! شام ‪ -5‬بی‌توجهی به تغییرات همسر‬ ‫خوردن جلوی تلویزیون را قدغن كنید‪ .‬هر شب غذا خوردن جلوی یكی دیگر از دشمنان بزرگ زن و شوهرها‌‪ ،‬بی‌توجهی است‪ .‬در اینجا‬ ‫تلویزیون به همراه گویندگان نمی‌گذارد حواستان به یكدیگر باشد‪ ،‬منظور از توجه كردن گل خریدن و یا هدیه دادن نیست بلكه تنها نگاه‬ ‫از آن گذشته آن‌قدر جلوی تلویزیون به تماشای فیلم مشغول بوده‌اید كردن به همسرتان است‪ .‬زمانی‌كه همسرتان تغییری کرده و یا لباس‬ ‫كه وقتی به رختخواب می‌روید‌‪ ،‬حتی دیگر وقت ندارید با هم حرف جدیدی خریده است به او توجه نشان دهید؛ به‌خصوص زمانی‌كه او را‬ ‫بزنید و از حال یكدیگر باخبر شوید‪ .‬تنها چاره كار این است كه این شیك و زیبا می‌بینید ‪.‬‬ ‫دشمن را از زندگی عاشقانه بیرون بیندازید! برای آنكه در این كار زیاد ‪ -6‬نوع ارتباط با خانواده همسر‬ ‫سخت‌گیری نكرده باشید‌‪ ،‬می‌توانید موافقت كنید كه در هفته‌‪ 4 ،‬شب تفاهم بین همسر و خانواده شما اغلب می‌تواند گرم و صمیمانه باشد‪.‬‬ ‫تلویزیون خاموش باشد‪.‬‬ ‫اما نكته مهم آن است كه بدانید زمانی‌كه این تفاهم به حد كافی وجود‬ ‫دارد‌‪ ،‬چیزی را به همسرتان تحمیل نكنید‪ .‬چنانچه احساس می‌كنید كه‬ ‫‪ -2‬خانه‌نشین نشوید‬ ‫دیگر بیرون نمی‌روید! دیگر از گردش‌های دونفره و شب‌نشینی‌های همسرتان از رفت‌وآمد‌های آخر هفته كم‌كم خسته می‌شود به او اصرار‬ ‫رمانتیك خبری نیست! باید دوباره آن حال و هوا را به‌دست‌آورید و به نكنید آخر هر هفته برای ناهار با خانواده شما باشد ‪.‬‬ ‫اتفاق یكدیگر از خانه بیرون بزنید!‬ ‫‪ -7‬نبود برنامه‬ ‫تشكیل خانواده به معنای گذراندن زندگی بدون در نظر‌گرفتن آینده‬ ‫‪-3‬استفاده ساعات اضافی‬ ‫دیگر دیر از سر كار به خانه برنگردید! نه تنها برای خودتان وقت ندارید نیست‪ .‬شما باید به اتفاق هم آینده‌تان را بسازید‪ .‬بی‌درنگ در مورد‬ ‫بلكه عالوه بر آن خستگی و عصبانیت‌تان را با خود به خانه می‌آورید‌ آینده‌تان و اینكه چگونه با آن روبه‌رو می‌شوید فكر كنید‪.‬‬ ‫كه حقیقتا موضوع خوشایندی برای همسرتان نیست! تنها كافی‌است ‪ -8‬سكوت های بیجا‬ ‫كه كار‪ ،‬تمام زندگیتان را به‌خود مشغول كند‪ ،‬به سرعت تنها موضوعی مطمئنا عدم‌گفت‌وگو برای زندگی زناشویی مضر است‪ .‬این امر بنا به‬ ‫می‌شود كه از آن در خانه حرف می‌زنید‪ .‬سعی کنید تا قبل از شام كمی دالیل مختلف اغلب ناشی از كمبود وقت و یا بی‌توجهی زن و مرد‬ ‫وقت برای خودتان و یا با هم بودن داشته باشید‪ .‬به شرطی در این مدت نسبت به یكدیگر است كه در باال از آنها نام برده‌ایم‪ .‬در این حالت‪،‬‬ ‫جلوی تلویزیون ولو نشوید! و خصوصا برای آنكه توجه بیشتری به موضوعی را با هم مطرح كنید و سعی كنید حقیقتا حرف طرف مقابل‌تان‬ ‫یكدیگر داشته باشید‪ ،‬هر ازگاهی كار را از یاد ببرید‪.‬‬ ‫را بفهمید‪.‬‬

‫‪PAGE 18 | MAY 2011 | WWW.SITARAHA.COM‬‬


‫جهان سینما‬

‫نگاهی به "غیرت ناموسی" ساخته نیلوفر پذیرا‬

‫رضا محمدی‬ ‫شاعر و نویسنده افغان در لندن‬

‫نیلوفر پذیرا‪ ،‬با فیلم سفر به قندهار درخشید‪ .‬فیلمی‬ ‫که در آن بازیگر اصلی بود‪ .‬راوی و روایت و‬ ‫موضوع با هم بود‪ .‬دختری که پس از سالها می‬ ‫خواهد به وطنش برگردد‪ .‬وطنی که در آن تنها می‬ ‫تواند در قفس چادری(برقع) زندگی کند و رنگ‬ ‫بگرداند‪.‬‬ ‫بازی نیلوفر پذیرا خیلی درخشان نبود‪ .‬اما خیلی‬ ‫به یاد ماندنی بود‪ .‬بازی او را سمبولیسم افراطی‬ ‫مخملباف و اغراق های غیر طبیعی اش کمرنگ‬ ‫کرده بود‪ .‬اما نقش او در روایت شگفت مخملباف‬ ‫از سرگذشت عجیب سفر به قندهار هنوز به‬ ‫یادماندنی است‪.‬‬ ‫زنی در سفری خطرناک با نگاه هایی عمیق و گرم‪،‬‬ ‫نگاه هایی که طی این سالها هیچ وقت او را رها‬ ‫نکرد‪ .‬او را دوباره به قندهار برد تا فیلمی مستند‬ ‫را این بار نه از دریچه دوربین دیگری که با چشم‬ ‫های خودش بسازد‪ .‬تا به گفته خودش نشان دهد‬ ‫که "قندهار مملو از باغ و شعر و زیبایی چگونه به‬ ‫شهری از تفنگ و وحشت تبدیل شده است"‪.‬‬ ‫بعد کتابی نوشت با نام تختخوابی از گلهای سرخ‪،‬‬ ‫داستانی شاعرانه و مثل همه داستان های افغانی‬ ‫سالهای اخیر‪ ،‬بازگویی سالهای سپری شده سه دهه‬ ‫اخیر افغانستان‪ ،‬مثل همه این داستان ها از داستان‬ ‫اکرم عثمان گرفته تا داستان های خالد حسینی‪،‬‬ ‫صفحه ‪ | | 19‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫بازخوانی این که در این سالها بر افغانستان چه‬ ‫گذشته است‪ ،‬چرا گذشته است و چگونه گذشته‬ ‫است‪ .‬هیچ کدام اینها راضی اش نکرد تا بعد دوباره‬ ‫به جانب سینما کشانده شود‪ ،‬در ساختن فیلمی ساده‬ ‫و دلپذیر و تلخ‪ ،‬تا همان نگاه به یاد ماندنی را در‬ ‫تمثیلی نو در منشوری تازه باز نشان بدهد‪.‬‬ ‫غیرت ناموسی‪ ،‬فیلمی تازه از اوست و البته یکی‬ ‫از بهترین نمونه های سینمای امروز افغانستان‪ .‬فیلم‬ ‫روایت سفر و سکونت گروهی از فیلمسازان غربی‬ ‫در منطقه ای از مناطق روستایی افغانستان است‪.‬‬ ‫جایی که مینا و پدر و برادرش در دل خانه هایی گلی‬ ‫و کامال ابتدایی با دیگر اعضای قبیله شان زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نگاهی تازه به زندگی زنان افغان‬ ‫با ورود خانواده ای مهاجر یعنی مهاجرانی بازگشته به‬ ‫وطن‪ ،‬معلوم می شود که این خانه ها‪ ،‬هم مال همین‬ ‫مهاجران است‪ .‬طبیعتا هیچ کدام خانه هایشان را رها‬ ‫نمی کنند‪ .‬خانه هایی محصور به بیابانی خشک‪ ،‬که‬ ‫تنها منبع درآمد در آن الشه های تانک ها و وسابل‬ ‫جنگی روزگار گذشته اند‪.‬‬ ‫تا اینجا همه چیز در ادامه دنیای سمبولیستی‬ ‫مخملباف است‪ .‬هر دو طرف به خاطر خانه هایی‬ ‫که به کفر ابلیس هم نمی ارزد حاضرند جانفشانی‬ ‫کنند‪ .‬زمین برای آنها چیزی بیشتر از مایملک است‪.‬‬ ‫زمین برای آنها‪ ،‬ناموس است و آنها هیچ کدام حاضر‬ ‫نیستند ناموسشان را به دیگری بدهند‪.‬‬

‫فیلم‪ ،‬ظاهرا بر اساس داستانی‬ ‫واقعی ساخته شده است‪ .‬و جدا‬ ‫از واقعیت داستان‪ ،‬واقعیت‬ ‫زندگی در افغانستان است‪.‬‬ ‫واقعیت "غیرت" و "ناموس" و‬ ‫تقال برای حفظ آن‬


‫این تقابل ناموسی شگفت‪ ،‬پی رنگ داستانی فیلم را شکل می دهد‪ .‬اما تقابل در آن مناطق ازافغانستان‬ ‫ناموسی اصلی‪ ،‬جایی است که پدر مینا‪ ،‬که خانه یا همان ناموس مهاجران را که فیلم از آن سخن می‬ ‫گرفته است باید دخترش یعنی ناموسش را به مردی دیگر بدهد‪ .‬در این تقابل گوید به باور کارگردان‬ ‫حقیقتی ممنوع است‪.‬تمام‬ ‫ازدواج نیز نوعی انتقال مسالمت آمیز ناموسی است‪ .‬مینا (مارینا گلبهاری)‬ ‫عهده دار نقش اصلی فیلم است‪ .‬بازیگری که بر خالف چند فیلم قبلی اش در کسانی که با مخملباف‬ ‫این فیلم چهره ای بدبخت ندارد‪ .‬مینا زندگی اش محصور به چهاردیوار خانه کار کرده اند معموال‬ ‫گلی _ همان ناموس مورد دعوای پدرش با مهاجران_ است‪ .‬هیچ وقت از این نتوانسته اند از هژمونی‬ ‫چهاردیواری بیرون نیامده است‪ .‬تنها روزنی در دیوار است که او را به دنیای دلفریب مخملباف و عالم‬ ‫بیرون وصل می کند‪ .‬به دنیای که معشوق جوانش در آن‪ ،‬برای اثبات غیرتش سمبول های شاعرانه اش‬ ‫دارد تقال می کند و هر روز با واسطه همین روزن همدیگر را دزدانه می بینند‪ .‬خارج شوند‪ .‬صدیق‬ ‫گروه فیلمساز را دختری افغان(نیلوفر پذیرا) به عنوان مترجم همراهی می‬ ‫برمک فیلمساز شناخته‬ ‫کند‪ .‬مژگان مترجم‪ ،‬در کلنجارهای بی پایانش با مال ها و ریش سفیدها برای شده افغان وهمچنین‬ ‫فیلمبرداری‪ ،‬به دریچه تماشای مینا می رسد‪ .‬رسیدنی که برای هر دو طرف‬ ‫دختران مخمبلباف‬ ‫مصیبت به بار می آورد‪.‬‬ ‫همه‪ ،‬هنوز در رمانتیسم‬ ‫مژگان سرمست از یافتن بازیگری دختر‪ ،‬سعی در فریفتن مینا دارد و مینا با‬ ‫مخملباف به نحوی در‬ ‫مارینا گلبهاری‪ ،‬بازیگر اصلی فیلم‬ ‫نوعی آگاهی درونی نوعی تانی هشداردهنده و پیشگویانه سعی در فرار ازین‬ ‫گیرند‪ .‬اما پذیرا‪ ،‬خیلی‬ ‫اسامه‪ ،‬در فیلم غیرت ناموسی نیز‬ ‫فریبایی می کند‪ .‬مینا که از تدارک عروسی اش تنها چادری (برقع) را کم‬ ‫زود توانست خودش را‬ ‫اکراه‬ ‫دارد‪ .‬برای نیل به چادری و رسیدن به محبوب آنسوی دریچه اش‪ ،‬به‬ ‫رمانتیک‬ ‫سمبولیسم‬ ‫ازین‬ ‫نقش اصلی را دارد‬ ‫می پذیرد با مژگان به داخل ده بیاید‪.‬‬ ‫خالص کند‪ .‬منتها در‬ ‫مژگان و همکاران طرفدار حقوق بشرش که حاضر نمی شوند در ازای‬ ‫فیلم‪ ،‬گاهی دیالوگ‬ ‫همراهی مینا یکی از چادری های نمایشی شان را به او بدهند تا مبادا به بنیاد هاخیلی طوالنی می شوند‪ ،‬وارد بحث های پر اطناب روشنفکرانه انتفادی می‬ ‫گرایی کمکی کرده باشند‪ ،‬باعث می شوند روبند از روی او بر داشته شود‪.‬‬ ‫شود‪ .‬بحث هایی که فیلم را به یک فیلم سفارشی تشریفاتی نزدیک می کند‪.‬‬ ‫راز بزرگ مینا افشا می شود و در کمتر از ساعتی در قبیله می پیچد‪.‬‬ ‫گویی در یک فیلم داستانی تلویزیونی یا یک گفتگوی روشنفکرانه تلویزیونی‬ ‫پدر مینا به خاطر این "بی غیرتی و بی ناموسی"‪ ،‬در انزوای دشنام و تنفر اهل‬ ‫شخصیت ها قرار است اوضاع امروز افغانستان و باید ها و نباید ها را بررسی‬ ‫قبیله قرار می گیرد‪ .‬پدر مینا نمی تواند دخترش را بکشد‪ ،‬نه او را می تواند‬ ‫کنند‪.‬بازیگران تاجیکی در فیلم خیلی بد ظاهر شده اند‪ ،‬لهجه و رسمی حرف‬ ‫برای کشتن به اهالی قبیله بسپارد‪ .‬در سردرگمی و بیچارگی و استیصال‬ ‫زدنشان‪ ،‬آنها را از دیگر بازیگران و فضای عمومی متمایز می کند‪ .‬نیلوفر‬ ‫عمگنانه ای‪ ،‬دختر را به صاحب تقدیر این ناموس یعنی نامزدش می دهد تا او پذیرا که در نوجوانی سالها از‬ ‫هر گونه دوست دارد با او رفتار کند اما پیش چشم های او نکشدش‪ .‬نوعی‬ ‫وطنش به کانادا بی آنکه خودش‬ ‫شانه خالی کردن از مسولیت‪ .‬نامزد عاشقش‪ ،‬او را و تفنگش را با خود می‬ ‫بخواهد یاخود از آن خبر داشته‬ ‫گیرد و به جای راه خانه خویش‪ ،‬راه صحرا را در پیش می گیرد‪.‬‬ ‫باشد به تبعید مجبور شد‪“ .‬بخشی‬ ‫از من در کابل مانده است‪ ،‬در‬ ‫شگردهای دلربایی و دلبری نامزدش‪ ،‬در غیرت ریشه دار او اثر نمی کند‪.‬‬ ‫شال دختر نیمی در دستش و نیمی در هوا می خشکد و تفنگ پسر شلیک می قریه های غمگینی که د ر آن‬ ‫شود‪ .‬صحرا با تپه های تو در تویش‪ ،‬تمثیلی عریان از زنانگی است و در همان زنان مدت هاست بازگشتن‬ ‫حال مژگان و رقفای خوشبختشان ‪،‬که فیلمشان را ساخته اند‪ ،‬بار و بندیلشان شوهرانشان را انتظار می کشند”‬ ‫‪ ،‬چنانکه دختر بیابانی در‬ ‫را می بندند و روستا را ترک می کنند بی آنکه بدانند یا برایشان مهم باشد یا‬ ‫کیمیاگرمی گوید‪ .‬حاال میخواهد‬ ‫کسی به آنها گفته باشد که بر مینا دختر فیلم آنها چه گذشته است‪.‬‬ ‫بداند دلیل این تبعید چه بوده‬ ‫سایه مخملباف‬ ‫است و این جستجو برای پرسش‬ ‫فیلم‪ ،‬ظاهرا بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است‪ .‬و جدا از واقعیت‬ ‫را در قالبی فیلمی با نام غیرت‬ ‫داستان‪ ،‬واقعیت زندگی در افغانستان است‪ .‬واقعیت “غیرت”و “ناموس” و‬ ‫ناموسی به نمایش در آورده‬ ‫نیلوفر پذیرا کارگردان فیلم‬ ‫تقال برای حفظ آن‪ .‬دعوا بر سرتوهم تاریکی از زندگی است‪ .‬بر سر سهمی‬ ‫است‪.‬فیلم پر از آرامش است‪.‬‬ ‫که آدم ها در آن شریکند و اعتبارهایی انتزاعی این شراکت را از آنها دریغ‬ ‫آرامشی نه مراقبه گرانه بلکه سرد غیرت ناموسی در فیلم سفر به‬ ‫خاطر‬ ‫می کند موضوع اصلی فیلم همین “غیرت ناموسی” است‪ ،‬غیرتی که به‬ ‫قندهار مخملباف‪ ،‬نقش اصلی را‬ ‫وپراضطراب و هول انگیز‪ ،‬هر‬ ‫اثبات وجود آن‪ ،‬تاریخ افغانستان نوشته شده است و ورق خورده است‪ ،‬خون‬ ‫داشت‬ ‫لحظه این آرامش منتظر آشوب و‬ ‫ها ریخته شده و جمع شده است‪،‬تنها اشاره ای ولو به دروغبه این موضوع‬ ‫آبستن حادثه است‪ .‬فکر کنم به‬ ‫کافی بوده تا عالیم مردانگی فراوانی برافراشته شود و روایت سمبلیک فیلم‬ ‫علت همین فضای خیلی شرقی اش هم هست که خیلی مورد استقبال منتقدین‬ ‫نیز بر همین مردانگی مثالی است‪.‬کارگردان فیلم از وضعیت کنونی زنان در‬ ‫غربی قرار نگرفت‪ .‬فضایی که در زندگی واقعی او سالها پیش‪ ،‬نامه ای همراه‬ ‫افغانستان و شاید بهتر است گفته شود جنوب افغانستان ناراضی است‪ ،‬پذیرا‬ ‫شعری از قهار عاصی‪ ،‬برای دعوت او به بازگشت‪ ،‬آورده بود‪ .‬شاعری که‬ ‫در این فیلم در باره حق زنان حرف نمی زند‪ ،‬درباره بودن یا نبودن زنان‬ ‫کشته شدنش در جشن سی و هفت سالگی اش با راکتی نامعلوم‪ ،‬دعوت نامه‬ ‫حرف می زند‪.‬در باره این که درافغانستان اصالآنها کسی نیستند‪ ،‬اصال وجود‬ ‫دعوت به وطن نویسنده را برای سالها در دستش فرسوده نگه داشت‪ .‬تا وقتی‬ ‫ندارند و دیده نمی شوند که بهآنها حقی داده شود‪ .‬نه زن که حس زنانه گی‬ ‫باز گردد همه این سالهای ندیده و نگفته را برای جهان باز گوید‪.‬‬ ‫صفحه ‪ | | 21‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬


‫هر آنچه در مورد تلویزیون های سه بعدی (‪ )3D TV‬باید بدانید‬

‫با توجه به تولد تلویزیون های سه بعدی و افزایش همه روزه فناوری ها و انواع مختلف این تلویزیون ها‪ ،‬بسیاری از مصرف کنندگان هنوز درک درستی از‬ ‫فناوری های مرتبط با تلویزیون های سه بعدی و تفاوت بین انواع مختلف این تلویزیون ها ندارند‪ .‬در ادامه هر آنچه درباره سه بعدی در تلویزیون می بایست‬ ‫بدانید را گردآوری کرده ایم تا با دانش بیشتر انتخاب درست تری داشته باشید‪.‬‬

‫تلویزیون سه بعدی (‪ )3D TV‬چیست؟‬

‫تلویزیون سه بعدی (‪ )3D TV‬نوعی از نمایشگر‬ ‫است که به بینده گان امکان می دهد تا برنامه های‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬فیلم‪ ،‬گیم و ویدیوهای دیگر را بصورت‬ ‫برجسته و سه بعدی مشاهده کنند‪ .‬این تلویزیون ها‬ ‫با فریب دادن چشم و مغز انسان بعد سوم و عمق‬ ‫را به تصاویر اضافه می کند‪ .‬ابعاد تصویر سه بعدی‬ ‫نمایش داده شده در تلویزیون محدود به ارتفاع و‬ ‫عرض تلویزیون در حالت دو بعدی (‪ )2D‬معمولی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چطور یک تصویر سه بعدی توسط یک صفحه‬ ‫نمایشگر مسطح ایجاد می شود؟‬ ‫تلویزیون سه بعدی یا صفحه نمایش سه بعدی هر‬ ‫صحنه را در دو تصویر متفاوت یکی برای چشم‬ ‫راست و یکی برای چشم چپ نمایش می دهد‪.‬‬ ‫دو تصویر تمام صفحه می باشند و تقریبا شبیه به‬ ‫هم هستند و تنها کمی به راست یا چپ کج شده‬ ‫اند‪ .‬از ترکیب این دو تصویر در ذهن‪ ،‬تصویر سه‬ ‫بعدی شکل می گیرد‪ .‬وقتی این دو تصویر را بدون‬ ‫عینک مشاهده کنید دو تصویر ترکیب شده روی‬ ‫هم و بهم ریخته مشاهده خواهید کرد ولی وقتی از‬ ‫عینک مخصوص استفاده کنید این دو تصویر‪ ،‬یک‬ ‫تصویر سه بعدی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫این سیستم بر یک فرایند بصری به نام ‪Steropsis‬‬ ‫تکیه دارد‪ .‬چشم های انسان بالغ حدود ‪ 2.5‬اینچ‬ ‫با یکدیگر فاصله دارند و این موضوع باعث می‬ ‫شود هر چشم با زاویه متفاوتی تصاویر را مشاهده‬ ‫کند‪ .‬دو تصویر نمایش داده شده در تلویزیون های‬ ‫سه بعدی نیز موضوعات را با کمی اختالف زاویه‬

‫در هر تصویر نمایش می دهند و ترکیب این دو‬ ‫تصویر با عینک در ذهن انسان بصورت عمق دار و‬ ‫سه بعدی ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫تلویزیون های سه بعدی با مدل های قدیمی سه‬ ‫بعدی چه تفاوت هایی دارند؟‬ ‫بسیاری از مردم با روش آناگلیف (‪)Anaglyph‬‬ ‫آشنا هستند دراین روش از یک عینک که دارای‬ ‫صفحه های طلقی به رنگ آبی و سرخ است‪،‬‬ ‫استفاده می شود همانطور که می دانید فیلترهای‬ ‫رنگی مانع عبور نور هم رنگ خودشان می شوند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر با یک فیلتر سرخ به بیرون نگاه‬ ‫کنید نور هایی که هم رنگ همان فیلتر هستند را‬ ‫نخواهید دید‪ .‬حال با استفاده از تکنولوژی های‬ ‫کامپیوتر ما می توانیم دو تصویر برای دو چشم را‬ ‫روی هم بیاندازیم‪ .‬مثال برای تصویر سمت چپ از‬ ‫یک حاله سرخ و برای تصویر سمت راست از یک‬ ‫حاله آبی استفاده کنیم‪ .‬در ابتدا این فناوری دارای‬ ‫کیفیت پایینی بود ولی با پیداش فناوری ‪Blu-‬‬ ‫‪ ray 3D‬و تلویزیون های ‪Full HD 1080p‬‬ ‫کیفیت تصاویر باال رفت‪ .‬روش جدیدی که در اکثر‬ ‫تلویزیون های سه بعدی استفاده می شود ‪Active‬‬ ‫‪ Shutter‬است در این روش به سرعت جلوی هر‬ ‫کدام از چشم ها یکی در میان مسدود می شود‬ ‫این امر در تلویزیون های ‪ 120‬هرتز به باال امکان‬ ‫پذیر است چون هر فریم دو بار و هر بار برای یک‬ ‫چشم نمایش داده می شود‪ .‬عینک اکتیوشاتر نیز‬ ‫بسیارپیشرفته تر و گرانتر از عینک آناگلیف است‬ ‫چون زمانی که تصویر هر چشم پخش می شود با‬

‫سیاه کردن شیشه عینک چشم دیگر‪ ،‬مانع مشاهده‬ ‫تصویر با آن چشم می شود این عینک ها دارای‬ ‫باتری و گیرنده هستند و بصورت بی سیم دستورات‬ ‫را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫سه بعدی در تلویزیون با سه بعدی در سینما چه‬ ‫فرقی می کند؟‬ ‫برخی تجربه مشاهده تصاویر سه بعدی نظیر‬ ‫‪ IMAX 3D‬را در سینما داشته اند اکثر سینما‬ ‫ها از فناوری پالریزه ‪ Passive‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مهمترین تفاوت عملی بین تلویزیون های سه بعدی‬ ‫در خانه و پرده های سه بعدی سینما در سایز صفحه‬ ‫است‪ .‬تصاویر در خانه بسیار کوچک تر تا سینما‬ ‫و تعداد کمتری در مقابل صفحه نمایش قرار می‬ ‫گیرند‪ .‬همچنین حداقل فاصله بین بیننده و تلویزیون‬ ‫بسیار کمتر از وضعیت مشابه در سینما است‪.‬‬ ‫مهمترین برتری سه بعدی در تلویزیون و خانه‬ ‫کنترول کاربر بر شرایط پخش است برخی از‬ ‫تلویزیون های امکان تنظیم عمق تصویر و زاویه‬ ‫نمایش را فراهم می کنند تا کاربر بهترین تصویر‬ ‫سه بعدی را مشاهده کند‪.‬‬ ‫در ‪ CES 2011‬تلویزیون های جدیدی معرفی‬ ‫شدند که به جای استفاده از فناوری اکتیوشاتر از‬ ‫فناوری پسیوآناگلیف استفاده می کنند‪ .‬که هزینه‬ ‫کمتری را برای کاربر دارد و نیازی نیست برای هر‬ ‫عینک اضافه حدود ‪ 160‬دالر مصرف‪.‬‬

‫‪PAGE 22 | MAY 2011 | WWW.SITARAHA.COM‬‬


‫آیا همه می توانند تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند؟‬ ‫نخیر‪ ،‬براساس آمار گرفته شده توسط ‪College of Optometrist in‬‬ ‫‪ Vision Development‬حدود ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد امریکایی ها نمی توانند‬ ‫تصاویر سه بعدی را مشاهده کنند‪ .‬این انسان ها نمی توانند عمق تصاویر سه‬ ‫بعدی را مشاهده کنند‪ .‬برخی از این افراد وقتی عینک های سه بعدی را برروی‬ ‫صورت می گذارند تصاویر را دو بعدی می بینند و برخی دیگر دچار سردرد‬ ‫شدید می شوند‪.‬‬ ‫آیا سه بعدی باعث سردرد می شود؟‬ ‫بسیاری از مردم تصاویر سه بعدی را بدون هیچ مشکلی مشاهده می کنند و‬ ‫دچار هیچ ناراحتی نمی شوند‪ .‬اما برخی از مردم دچار سرگیجه و یا سردرد می‬ ‫شوند‪ .‬راحتی بیینده یکی از مهمترین دغدغه های تولیدکننده های محتوای سه‬ ‫بعدی است‪ .‬استفاده از افکت ها ی سه بعدی باعث خستگی ببینده می شود‪،‬‬ ‫حرکت سریع دوربین نیز باعث ایجاد بهم ریختگی و مات شدن تصاویر سه‬ ‫بعدی می شود‪ .‬همچنین فیلم های سه بعدی که برای کودکان ساخته می شوند‬ ‫ساختار متفاوتی دارند چون فاصله بین چشمان کودکان کمتر از بزرگساالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجموع برخی از افراد پس مدتی از مشاهده تصاویر سه بعدی دچار سردرد‬ ‫می شود ولی این موضوع به محتوای فیلم های سه بعدی و موارد که در‬ ‫باال ذکر شد ارتباط دارد‪ .‬بسیاری نیز مشکلی با مشاهده تصاویر سه بعدی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫آیا برای مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون همه باید از عینک استفاده‬ ‫کنند؟‬ ‫برای مشاهده تصاویر سه بعدی در تلویزیون های فعلی می بایست از عینک‬ ‫استفاده کرد یعنی هرکسی که بخواهد تصاویر را بصورت سه بعدی مشاهده‬ ‫کند باید عینک داشته باشد‪ .‬در غیراینصورت در هر صحنه دو تصویر با کمی‬ ‫فاصله نسبت به یکدیگر مشاهده خواهید کرد‪ .‬در حال حاضر فناوری وجود‬ ‫ندارد که تصاویر سه بعدی و دو بعدی را همزمان نشان دهد یعنی اگر عینک‬ ‫نداشته باشید تصاویر را دو بعدی و و اضح ببینید و اگر عینک داشتید تصاویر‬ ‫را سه بعدی ببینید‪.‬‬ ‫البته در ‪ CES 2011‬تلویزیون های معرفی شدند که بدون نیاز به عینک‬ ‫نیز مشاهده تصاویر سه بعدی را برای بیننده ممکن می سازند این تلویزیون ها‬ ‫هنوز بصورت عمده وارد بازار نشده اند ولی در آینده شاهد این نمایشگر ها‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫آیا برای مشاهده تصاویر سه بعدی نیاز به تلویزیون جدید دارم؟‬ ‫بله‪ ،‬دالیل مختلفی برای عدم پخش تصاویر سه بعدی و یا عدم امکان ارتقاء‬ ‫تلویزیون دو بعدی به سه بعدی وجود دارد‪ ،‬ارسال تصاویر سه بعدی نیاز به‬ ‫صفحه ‪ | | 23‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫پهنای باند بیشتری دارند و تلویزیون باید به پورت ‪ HDMI‬مجهز باشد‪.‬‬ ‫برای پخش تصاویر سه بعدی‪ ،‬تلویزیون باید حداقل ‪ 120‬هرتز باشد برخی از‬ ‫تلویزیون های دو بعدی ‪ 60‬و یا ‪ 85‬هرتز هستند‪ .‬البته بسیاری از تلویزیون‬ ‫های دو بعدی امروزی مخصوصال مدل های پالسما ‪200Hz, 400Hz‬‬ ‫ویا ‪ 600‬هرتز هستند ولی در نهایت اگر محدودیت های ‪Refresh Rate‬‬ ‫و پورت ‪ HDMI‬نیز در تلویزیون دو بعدی وجود نداشته باشد باز هم قادر‬ ‫به پخش تصاویر سه بعدی نیست چون عالوه برا این ها نیاز به سیستم های‬ ‫مخصوص پردازش تصاویر سه بعدی است و تلویزیون باید سخت افزارهای‬ ‫مخصوص تصاویر سه بعدی را داشته باشد‪.‬‬ ‫آیا برای پخش تصاویر سه بعدی نیاز به پخش کننده جدید مخصوص مانند‬ ‫‪ Blu-ray Player, Cable Box, Game Console‬و یا ریسور ‪AV‬‬ ‫دارم؟‬ ‫تقریبا هیچ کدام از پلیرهای ‪ Blu-ray‬قدیمی قادر به پخش فیلم های سه‬ ‫بعدی نیستند و برای پخش تصاویر سه بعدی نیازمدند ‪y3D Blu-ray Pla‬‬ ‫‪ er‬هستند تا بتوانید فیلم های بلو ری سه بعدی را پخش کند‪.‬‬ ‫در مورد کنسول های بازی‪ ،‬سونی اعالم کرده است که کنسول بازی‬ ‫‪ PlayStation 3‬با آپگرید دو نسخه ‪( firmware‬راه انداز نرم افزاری)‬ ‫یکی برای بازی ها و یکی برای نمایش فیلم های سه بعدی ‪ ،Blu-ray‬پخش‬ ‫تصاویر سه بعدی را امکان پذیر می کند‪ .‬البته پخش تصاویر ‪FULL HD‬‬ ‫‪ 1080p‬با این کنسول امکان پذیر نیست چون پورت ‪ HDMI‬استفاده شده‬ ‫در ‪ PS3‬نسخه ‪ 1.4‬نیست و قادر به پوشش پهنای باند مورد نیاز تصاویر سه‬ ‫بعدی ‪ Full HD‬نخواهد بود‪.‬‬ ‫در مورد ‪ XBOX 360‬و ‪ WII‬هیچ کدام از دو شرکت مایکروسافت و‬ ‫نینتندو در مورد پشتیبانی از سه بعدی در کنسول های بازی خود مطلبی را‬ ‫اعالم نکرده اند‪.‬‬ ‫برای مشاهده کانل های سه بعدی نیز باید از ریسوری که قادر به پخش تصاویر‬ ‫سه بعدی باشد‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫آیا همین کیبل های ‪ HDMI‬معمولی قادر به انتقال سیگنال های حاوی‬ ‫محتوای تصاویر سه بعدی هستند؟‬ ‫در بسیاری از موارد بله‪ ،‬کیبل های معمولی و ارزان قیمت نیز قادر به ارسال‬ ‫سیگنال های تصاویر سه بعدی هستند البته در برخی از موارد کیبل های‬ ‫‪ HDMI‬معمولی دچار مشکالتی هنگام انتقال تصاویر سه بعدی می شوند‪.‬‬ ‫بعنوان نمونه برخی از کیبل های ارزان قیمت و بلند ‪ HDMI‬دچار افت‬ ‫کیفیت در زمان انتقال تصاویر سه بعدی می شوند‪ .‬ولی به طور کلی کیبل‬ ‫های ‪ HDMI‬معمولی قادر به ارسال اطالعات ارسال شده از طریق پورت‬ ‫‪ HDMI 1.4‬هستند‪.‬‬


‫‪Air universe travel pty ltd‬‬

‫ﺁژﺍﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺍﻳﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮﺭﺱ‬ ‫ﺁژﺍﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ) ‪ ( Air Universe Travel Pty Ltd‬ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺷﻤﺎ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻧﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭﺳﺮﺍﺳﺮ ﺁﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﺑﻰ ‪ ،‬ﺩﻫﻠﻰ ‪ ،‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺁژﺍﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪Suite 2, 40-42 John Street‬‬ ‫‪Lidcombe, New South Wales 2141‬‬

‫‪TEL : (02) 9749 4722‬‬ ‫‪FAX : (02) 9749 4733‬‬ ‫‪MOB: 0422 440 440‬‬ ‫‪Email: noorsabawoon@yahoo.com‬‬ ‫‪noorsabawoon@gmail.com‬‬

‫‪Cheapest Airfare around Australia‬‬ ‫‪Specially for Afghanistan‬‬

‫ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻥ ‪ 25‬ﺩﺍﻟﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬ ‫» ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺖ «‬


‫توبه توبه از زخم زبان توبه‬ ‫طنز از آرزو یونس‬

‫دوستم همیشه وقتی با من مواجه میشد در این‬ ‫دنیای بزرگ فقط یک آرزو داشت و بس‬ ‫(لوده) نمی فهمید که در این دنیای بزرگ چقدر‬ ‫چیز ها است که آدم را خوشبخت میسازد‬ ‫در قدم اول پیسه‪ .‬لوده بخاطر گفتم اش که او‬ ‫همیشه در فکر تحصیل و تعلیم در رشته زبان‬ ‫دری بود برو خوارک در ای ملک خارج ببین‬ ‫مردم کوشش میکنه انگلیسی بیاموزد ای در‬ ‫فکر دری است دری در این ملک چه به درد‬ ‫میخوره انگلیسی بیاموز که زندگی ات خوب‬ ‫شوه نمی بینی عین زن ها و مرد های کالن‬ ‫سال انگلیسی لول میتن به مجردیکه با ایشان‬ ‫روبرو شوی یا تلیفون خانه شان را زنگ بزنی در‬ ‫حالیکه افغان هستند میگویند الو‪...‬الو اوه جانم‬ ‫خو بگو( بلی) از خود زبان داری خیر است‬ ‫اگر کدام خارجی گک بود باز به انگلیسی‬ ‫گپه شروع کو یا وقتی سر صحبت آغاز میکنند‬ ‫همینکه از احوال شان جویا شوی میگویند بخدا‬ ‫بسیار استرس میکنم بخاطر فالنی جانم هر قدر‬ ‫اسپانسر روان میکنم کار های شان نمیشه و‬ ‫هنوز هم ده وی تینگ لست هستن و یا وغیره و‬ ‫غیره‪ ...‬راستی در کجا رفتم قصه سر دوستم بود‬ ‫که به زبان دری عالقه داشت همیشه دیوانه ام‬ ‫کرده بود افغانستان میرم معلم می گیرم زبان‬ ‫می آموزم مگر مادرش همیشه غالمغال میکرد‬ ‫که او جوانمرگ زبان دری سرته بخوره به چه‬ ‫زحمت هرروز به زیارت ها می رفتم نذر و نیاز‬ ‫میکردم چه رنج ها را کشیدم تا شما را به اینجا‬ ‫آوردم دوستم گریه میکرد و در مقابل مادرش‬ ‫و دیگران چیزی نمیگفت تنها من بیچاره را یافته‬ ‫بود چون من هم مانند خودش به زبان شیرین‬ ‫دری دیوانه وار عالقه دارم و آرزوی من هم‬ ‫مثل خودش است یگان وقت برایش میگفتم اوه‬ ‫دختر ایقه نگو برو کتاب بخوان میگفت از کجا‬ ‫کنم کتاب به زبان خود ما در این جا پیدا‬ ‫نمیشود ‪ .‬در دلم میگفتم راست میگی خودم‬ ‫همین مشکل را دارم‪ .‬باز برایش میگفتم اینه‬ ‫شکر مجله ها روز نامه ها هفته نامه ها به زبان‬ ‫دری داریم چرا نمیخوانی ؟ دوستم عقده اش‬ ‫زیادتر شده مثل اشتک شیر خور گریه را سر‬ ‫داده میگفت اینه تو مجله میگی مجله ره که‬ ‫ورق میزنم بایم خوانده نمی تانه ایقه به ادبیات‬ ‫مشکل نوشته میشود که من هیچ معنی اش را‬ ‫نمی فهمم بگی نوای فرهنگ را باز کن همه اش‬ ‫برای فاکولته پاس ها و دانشمندان نوشته شده در‬

‫فکر ما جوانان و نو جوانان بیچاره کیست که‬ ‫یکی دو صفحه را ساده تر بنویسند تا ما هم چیزی‬ ‫بفامیم گفتم دیوانه ام کردی دیوانه شوی خی برو‬ ‫روز نامه و هفته نامه ها را مطالعه کو که بسیار‬ ‫به زبان ساده نوشته شده ها های گریه اش بلند‬ ‫تر شد و با هق هق گفت او خو کلش اعالن‬ ‫است چی ره بخوانم یگان مطالب اش خو در‬ ‫انترنت هم است خبر راکت خوردن و جنگ و‬ ‫طالبان و غیره هر روز تلویزیون و انترنت را پر‬ ‫کرده کم در وطن جنگه دیدیم و ( موضوعات‬ ‫سیاسی) مره به سیاست چه غرض؟ بس است که‬ ‫وطن و پدر و پدرکالن های ماره تباه کرده‬ ‫گفتم برو گمشو تو بسیار پر میگوی در این ملک‬ ‫مسافرت که هموطنان بیچاره ما با وجود رقابت‬ ‫های نا سالم حسادت های بیجا یک قدم هم که‬ ‫مانده اند خانه شان آباد مره غرض نیست تو‬ ‫میدانی و کارت در هر چیز دلیل میگی‪.‬‬ ‫روزی از روز ها دوستم با خوشحالی به خانه ما‬ ‫آمده مرا بغل کرده گفت به آرزویم رسیدم هه‬ ‫هه هه خنده میکرد گفتم خیریت است نی که‬ ‫تکت التری ات برآمده؟ گفت بلی باالتر از آن‬ ‫گفتم زود قصه کو که زهره ترکم کردی گفت‬ ‫یادت است چه آرزو داشتم؟ گفتم بلی گفت‬ ‫یافتم یافتم استاد یافتم که مرا کمک میکن‪ .‬گفتم‬ ‫در کجا ؟ در افغانستان؟ گفت نی در همین‬ ‫جه‪ .‬تعجب کردم چطور دوستم چانس آورده‬ ‫گفتم قصه کو‪ .‬گفت خانه دوستم رفته بودم آنجا‬ ‫یکی از دوستان شان به گفته خودش شخص‬ ‫قلم به دست خانه شان آمده بود در خالل‬ ‫صحبت ها آرزویم را برایش گفتم گفت جان‬ ‫کاکا افغانستان چه میکنی همه این مردم ها از‬ ‫صنف چهار (ج) و هفت (د) فارغ شده اند خود‬ ‫را دانشمند می شمارند یک رقعه مریضی نوشته‬ ‫نمیتوانند اینه کاکایت که اول نمره از فاکولته‬ ‫فارغ شده از هیچ چیز کم نیست بیا بیا من ترا‬ ‫کمک میکنم تا اسساسات زبان مادری را برایت‬ ‫بیاموزانم حال بگو از تکت التری بیشتر نیست؟‬ ‫طالع ام (بر) نکرده ؟ گفتم خوارک هوش ات‬ ‫باشه یک گپ را متوجه نشدی در این زمانه اگر‬ ‫هر قدر دانش و سویه داشته باشی به مجردیکه‬ ‫یک شخص یک کلمه را برایت بیاموزاند تا زنده‬ ‫هستی و به هر سویه که از زحمت کشی های‬ ‫شباروزی به مقام و منزلتی برسی آن کاکا تا زنده‬ ‫است خودش‪ .‬و بعد از آن تا نواسه و کواسه اش‬ ‫در هر جا میگوید ای همو بیچاره کگ است که‬ ‫ما او را کمک کرده ایم‪ .‬گفت بیچاره گک‬ ‫چیست خودم تالش کرده و میکنم تا در آینده‬

‫صفحه ‪ | | 25‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫موفقیت های داشته باشم تنها در قسمت اساسات‬ ‫زبان دری مشکل دارم چون خورد سال بودم‬ ‫که از وطن خارج شدیم‪ .‬گفتم او جوانمرگی‬ ‫قصه طنز نوشته آقای جالل نورانی را نخوانده ای‬ ‫( ای همو بیچاره گک است) بعد طنز را برایش‬ ‫خواندم سراپایش را لرزه گرفت‪ .‬خنده از لبانش‬ ‫فرار کرد گفت راست میگی یگان چیز من از‬ ‫زبان فامیل در مورد چنین مسایل شنیده ام که‬ ‫با کوچکترین کمک مادی یا معنوی بعض آدم‬ ‫ها تا آخر عمر انسان را رنج داده و به رخ نواسه‬ ‫و کواسه آدم میکشند پس چه کنم؟ گفتم برو‬ ‫خوارک متاثر نشو طرف من ببین گاهگاهی با‬ ‫وجود مصروفیت های درسی قلم به دست گرفته‬ ‫چیز های مینویسم که طرف عالقه دانشمندان‬ ‫شعرا و نویسندگان مشهور کشور قرار میگیرند‬ ‫ولی بعضی آدم های مغرض از حسادت زیاد‬ ‫در غیاب من حرف های میزنند که باور نخواهی‬ ‫کرد‪ .‬با وجودیکه خود را تحصیل کرده و‬ ‫دانشمند میشمارند وقتی یک مصاحبه ام را در‬ ‫مجالت یا اطالعات جمعی می خوانند یا میبینند‬ ‫عاجل تلیفون را برداشته زنگ میزنند که او‬ ‫برادر تو چرا این مصاحبه را نشر کردی؟ تو‬ ‫چرا این دخترک را که هیچ چیز از شعر و‬ ‫شاعری و نویسندگی نمیداند تشویق کرده و‬ ‫هم خود را بند انداخته ای هم او را؟ در حالیکه‬ ‫تو میدانی وقتی در سال ‪ 2008‬به افغانستان سفر‬ ‫داشتم محترم آقای وحید وارسته رییس انجمن‬ ‫قلم به چه مهربانی و محبت اجازه چاپ یک‬ ‫مجموعه شعری را برایم داد و همچنان محترم‬ ‫داکتر سمیع حامد و دیگر دانشمندان همیشه‬ ‫مرا تشویق میکنند ولی بر عکس در اینجا بعضی‬ ‫ها که خود را دانشمند مینامند وقتی خودم را‬ ‫از نزدیک میبینند میگویند اوه جان کاکا سرت‬ ‫افتخار میکنم تو بسیار دختر الیق و با استعداد‬ ‫هستی خداوند به تو تحفه خود را داده من‬ ‫مصاحبه ها و نوشته های ترا دیده و خوانده‬ ‫ام آینده درخشان پیش رو داری من برایت‬ ‫وعده میدهم که در آینده افتخار وطن و همه ما‬ ‫میباشی‪ .‬ببین خوار جان روی ورق و پشت ورق‬ ‫زمین و آسمان فرق دارد‪ .‬ری نزن خدا مهربان‬ ‫است روزی بخیر بدون منت کسی به آرزویت‬ ‫میرسی‪ .‬آهنگ احمد ظاهر را نشنیده ای که چه‬ ‫خوب می سراید از "حقارت گر ببارد بر سرت‬ ‫باران در آسمان را گو برو بارند ه گی در کار‬ ‫نیست" دوستم رویم را بوسید و گفت توبه توبه از‬ ‫این زمانه و مردم آن ‪.‬‬


‫تست روانشناسی ‪ :‬آیا شما آدم فضولی هستید ؟‬ ‫‪ -1‬تصور كنید كه صبح خواب مانده اید وناوقت شده است ‪.‬هنگام خروج از‬ ‫خانه صدای دعوای همسایه را میشنوید‪،‬آیا می ایستید تا ببینید موضوع از چه‬

‫قرار است ؟ بله یا نخیر‬

‫‪ -2‬اگر وارد رستورانی شوید و یكی از دوستان خود را ببینید كه با بیگانه ای‬ ‫آنجاست ‪،‬آیا كنجكاو می شوید كه بیگانه چه كسی است ؟‬

‫بله یا نخیر‬

‫‪ -3‬با دوستتان مشغول صحبت تلیفونی هستید كه مجبور می شوید مدتی‬ ‫منتظر بمانید تا او به مكالمه دیگری پاسخ دهد ‪،‬وقتی برمیگردد از او می‬

‫پرسید كه با چه كسی صحبت می كرد؟ بله یا نخیر‬

‫‪ -4‬به منزل دوستتان رفته اید و او برای انجام كاری از اتاق خارج می شود‬ ‫نامه ای را روی میز او میبینید آیا نگاهی به متن آن می اندازید؟‬

‫بله یا نخیر‬

‫‪ -5‬اگر رمز عبور (پسورد) دوستانتان را داشته باشید آیا سری به ایمیل های‬

‫آنها میزنید؟ بله یا نخیر‬

‫‪ -6‬در سرویس یا ترن نشسته اید و فرد كناری شما مشغول مطالعه روزنامه یا‬ ‫كتابی است در این شرایط چه میكنید؟‬ ‫مستقیما به آنچه او مطالعه میكند خیره شده و شما هم همراه او مطالعه‬‫میكنید‪.‬‬ ‫گاهی نگاهی دزدكی می كنید تا ببینید او چه چیزی مطالعه میكند‪.‬‬‫كامال بی تفاوت رفتار میكنید‬‫‪ -7‬اگر شما بدانید یكی از آشنایان رازی دارد چه میكنید؟‬ ‫هرطور شده سعی میكنید سر از كار او درآورید‪.‬‬‫اگر صحبتی درباره آن پیش بیاید ‪ ،‬كنجكاو میشوید‪.‬‬‫فكر میكنید راز یك مساله خصوصی است و ارتباطی به هیچ كس ندارد‪.‬‬‫‪ -8‬اگر جایی دعوا یا تصادفی شده باشد‪،‬آیا نزدیك می شوید تا بدانید موضوع‬

‫از چه قرار است؟ بله یا نخیر‬

‫‪ -9‬آیا تا به حال كیف دیگران را بدون اجازه شان جستجو كرده اید؟‬

‫بله یا نخیر‬

‫‪ -10‬آیا معموال درباره قیمت و محل خرید دوستانتان پرس و جو می كنید؟‬

‫بله یا نخیر‬ ‫جمع بندی امتیازات ‪:‬‬

‫برای هر جواب (بله ‪) 10-‬امتیاز و جوابهای (نخیر‪)0-‬امتیاز منظور فرمایید ‪.‬‬

‫ارزیابی‬

‫اگر جمع امتیازات شما از (صفرتا‪ )30‬باشد‪:‬‬

‫شما اساسا اهل دخالت و فضولی در كار دیگران نیستید و این ویژگی امتیاز‬ ‫بزرگی برای شما محسوب می شود‪ .‬مسایل خصوصی دیگران برای شما جالب‬ ‫نیست و به خودتان اجازه نمیدهید كه به مسایل خصوصی دیگران وارد شوید‪.‬‬ ‫شما به دیگران احترام میگذارید و در مورد مسایلی كه به شما ارتباطی ندارد‬ ‫كنجكاوی به خرج نمی دهید دوستان و نزدیكان شما به بهانه این ویژگی كه‬ ‫درشخصیت شما جاری است به شما اطمینان زیادی دارند شما به سبب همین‬ ‫خصلت از احترام و محبوبیت شایسته ای در اجتماع برخوردار هستید ‪.‬‬

‫اگر جمع امتیازات شما از (‪ 35‬تا‪ )70‬باشد ‪:‬‬

‫شما طبیعتا فرد كنجكاوی هستید اما تالش میكنید كه زیاد در كارهای دیگران‬ ‫دخالت نكنید اما گاهی نمی توانید این احساس را مدیریت كنید و گاهی یك‬ ‫فضولی كوچك در امور خصوصی دیگران میكنید اما خوشبختانه این كار‬ ‫همیشگی نیست‪ .‬زیاده روی در كنجكاوی تبدیل به فضولی میشود و این مهم‬ ‫شما را گاهی دچار درد سر میكند و مردم دوست ندارند كه كسی در كارهای‬ ‫خصوصی آنان دخالت كند ‪.‬‬ ‫یادتان باشد اگر شما به عنوان فردی فضول در جمع دوستان و آشنایانتان‬ ‫معروف نشده اید احتمال اینكه در آینده چنین لقبی به شما بدهند وجود دارد‬ ‫‪ ،‬مراقب باشید!‬

‫اگر جمع امتیازات شما از (‪ 75‬تا‪ )100‬باشد ‪:‬‬

‫شما بسیار مشتاق هستید كه همه چیز را درباره همه كس بدانید و برای این‬ ‫كار هرچه از دستتان بربیاید انجام می دهید‪ .‬شما از آن گروه افراد هستید‬ ‫كه همیشه مراقب دیگران هستند ‪ ،‬فال گوش می ایستند و حتی بعضی مواقع‬ ‫مستقیما از دیگران درباره مسایل خصوصی شان سوال می كنند ‪ .‬روانشناسان‬ ‫كنجكاوی را كودكی های فضول می دانند ‪ .‬به یاد داشته باشید كه كنجكاوی‬ ‫برای دستیابی به آگاهی عالی است ‪ .‬اما فضولی‪....‬؟‬


‫از آشنایی سر پلوان تا آشنایی فیس بوکی!‬ ‫هنگامیکه در روستا زیست میکردم‬ ‫از مردم ده و قریه ما در باره آشنایی‬ ‫سر پلوان بسیار چیز ها شنیده بودم‪.‬‬ ‫آنان میگفتند که آشنایی سر پلوان‪،‬‬ ‫در مزارع میان پلوان شریکان روستا‬ ‫ها و دهات بر قرار میگردد و‬ ‫کسانیکه در وقت آبیاری زمین های‬ ‫زراعتی یا درو‪ ،‬جغُل‪ ،‬باد نمودن‪ ،‬شالی‬ ‫کاری و غیره با هم دیگر بر اساس‬ ‫روحیه همکاری پلوان شریکی یاری‬ ‫و همکاری مینمایند به مرور زمان‬ ‫میان شان رفاقتی به نام آشنایی سر‬ ‫پلوان ایجاد میشود که خیلی بی‬ ‫ریا‪ ،‬اخالص مندانه و صادقانه بوده‬ ‫به مرور زمان به مراحل برادر‬ ‫خواندگی و دوستی های بی شایبه و‬ ‫بی ریا ارتقا و تکامل می یابد‪ .‬آشنایان‬ ‫سر پلوان در روز های مبادا و حاالت‬ ‫دشوار به داد همدیگر رسیده با یاری‬ ‫گری و همدستی در کار هایی چون‬ ‫قلبه‪ ،‬ماله‪ ،‬بیل زدن و غیره همدیگر‬ ‫را کمک مینمایند اما از خیرات‬ ‫سر انترنت در قرن بیست و یک‬ ‫چیزآسان جدیدی به نام فیس بوک‬ ‫پیدا شده که در آن افراد با همدیگر‬ ‫نا دیده و نا شناخته روزی هزار برادر‬ ‫و آشنا پیدا مینمایند‪ ،‬عکس ها تبادله‬ ‫میکنند و روز های تولدهمدیگر را‬ ‫تبریک می گویند و حتی خاطرات‬ ‫و مکاتبات خصوصی با هم تبادله‬ ‫مینمایند‪ .‬در این فیس بوک ها تعداد‬ ‫آشنایان فیس بوکی تا هزار تن هم‬ ‫میرسد‪ .‬باری از سر شوق فیس بوکی‬ ‫ساختم و با دیدن عکس های دلربا و‬ ‫خوشنما و زیبا و فریبای فیس بوک‬

‫داران با چندین تن از آنان ارتباط بر‬ ‫قرار نمودم ‪ ،‬مسأله از تبادله عکس‬ ‫و سالم و علیک های معمولی باال‬ ‫رفته به حدی با بعضی از آنان مایل‬ ‫شدم که اگر روزی فیس بوکم را باز‬ ‫نکرده و روی زیبا و قامت رعنای‬ ‫آنان را نمیدیدم شب خواب از چشمم‬ ‫فرار میکرد‪.‬‬ ‫قضارا به کشور یکی از این آشنایان‬ ‫فیس بوکی سفر کردم و علی الحساب‬ ‫و با عجله با رسیدن به پایتخت‬ ‫آن کشور سراغ همان آشنای فیس‬ ‫بوکی را گرفتم‪ ،‬از لپ تاپم برایش‬ ‫پیام دادم که به شهرش آمده ام و‬ ‫در میدان هوایی منتظرش هستم‪ .‬آن‬ ‫آشنای فیس بوکی که هر شب باید‬ ‫دو باره با من ارتباط برقرار مینمود‬ ‫با تعجب نوشت که با او چه کار‬ ‫دارم؟ نوشتم که میخواهم ایشان را‬ ‫از نزدیک ببینم‪ ،‬بعد نوشت در کجا؟‬ ‫گفتم در خانه یا هر محلی دیگری که‬ ‫میخواهید‪ .‬نوشت‪ :‬متأسفم از اینکه‬ ‫در خانه جایی برای مشایعت میهمان‬ ‫نداریم و در وقت کار هم شما را دیده‬ ‫نمیتوانم‪ ،‬چشمانم از خوانش آن پیام‬ ‫تاریک شد‪ ،‬گوش هایم برنگس کرد‪،‬‬ ‫دنیا سرم چرخ میخورد و در آن حال‬ ‫آشنایان سر پلوان را به یاد آوردم که‬ ‫به خاطر یک سالم ساده دهاتی سالها‬ ‫در غم و شادی همدیگر شریک بوده‬ ‫مانند برادران واقعی در لب پلوان‬ ‫نشسته با تناول تلخان و توت و آب‬ ‫سرد صمیمیتی با هم نشان میدهند که‬ ‫در هفت اقلیم دنیای آشنایان فیس‬ ‫بوکی سراغ نمیشود‪.‬‬

‫صفحه ‪ | | 27‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫کودک و اينترنت‬

‫دنياي امروز‪ ،‬دنياي تلويزيون‪،‬ستالیت‪،‬‬ ‫کامپيوتر و اينترنت مي‌باشد و موارد فوق‬ ‫چنان با سرعت وارد زندگي بشر شده و‬ ‫نفوذ خود را ادامه مي‌دهند که نمي‌توان‬ ‫از کنار آنها با بي تفاوتي گذشت بلکه بايد‬ ‫با آنها به روش صحيح برخورد نمود تا‬ ‫بيشترين سود و استفاده حاصل آيد‪ .‬نکته‬ ‫قابل ذکر آن است که هم چنانکه اثرات‬ ‫مفيد تکنولوژي جديد در کيفيت زندگي‬ ‫ما قابل انکار نيست ولي درصورت عدم‬ ‫مديريت صحيح نيز ممکن است تأثيرات‬ ‫مضر آن بر زندگي کودکان و نوجوانان‬ ‫ما غيرقابل جبران باشد‪.‬‬ ‫رشد سريع تکنولوژي در زمينه اينترنت‬ ‫حوزه جديدي از توجه را به وجود آورده‬ ‫است‪ .‬اينترنت يک منبع بي پايان اطالعات‬ ‫است و فرصتي است جهت تعامل‪ ،‬ولي با‬ ‫وجود آن مي‌تواند يک خطر واقعي براي‬ ‫کودکان و نوجواناني باشد که استفاده‬ ‫صحيح از آن را نياموخته اند‪.‬‬ ‫اکثر والدين به فرزندان خود مي‌آموزند‬ ‫که با افراد ناشناس صحبت نکنند‪،‬اگر در‬ ‫منزل تنها هستند درب منزل را به روي‬ ‫کساني که نمي‌شناسند باز نکنند‪ ،‬اگر فرد‬ ‫ناشناسي تلفن زد به او اطالعات ندهند‪.‬‬ ‫اکثر والدين روي اين موضوع کنترول و‬ ‫نظارت دارند که فرزندشان با چه کسي‬ ‫حرف مي‌زند؟ با چه کسي دوست است؟‬ ‫کجا مي‌رود؟ چه کتاب يا روزنامه اي را‬ ‫مي‌خواند؟ اما نمي‌دانند که همين نظارت‪،‬‬ ‫کنترول و راهنمايي را بايد هنگام استفاده‬ ‫از اينترنت اعمال کنند‪.‬‬ ‫در استفاده از اينترنت‪ ،‬توصيه هاي زير را‬ ‫به کار بنديد‪:‬‬ ‫‪.1‬زمان استفاده از اينترنت را محدود‬ ‫کنيد‪.‬‬ ‫‪.2‬به نوجوان خود بياموزيد که هر چيزي‬ ‫را که در اينترنت مي‌بيند يا مي‌خواند‬ ‫حتم ًا درست و واقعي نيست‪.‬‬ ‫‪.3‬روي سايت هايي که فرزندتان به آنها‬ ‫مراجعه مي‌کند نظارت داشته باشيد‪.‬‬ ‫‪.4‬سعي کنيد خود را با اطالعات جديد‬

‫و پيشرفت تکنولوژي آشنا نماييد و در اين‬ ‫حوزه ها آموزش ببينيد‪ .‬دور ماندن شما از‬ ‫پيشرفت هاي جديد باعث افزايش شکاف‬ ‫نسلي بين شما و نوجوانتان مي‌گردد‪.‬‬ ‫‪.5‬زمان هايي را اختصاص دهيد که با‬ ‫فرزند خود از سايت هاي مختلف اينترنتي‬ ‫ديدن نماييد‪ .‬راجع به مطالب و محتوي‬ ‫آن به بحث و مذاکره بنشينيد و بازي ها‬ ‫و فعاليت هايي را با يکديگر انجام دهيد‪.‬‬ ‫داشتن فعاليت مشترک با فرزندانتان به‬ ‫شما اين فرصت را مي‌دهد که بر فعاليت‬ ‫هاي او نظارت داشته باشيد و فرصتي را‬ ‫براي نقد مطالب در اختيار شما قرار‬ ‫مي‌دهد عالوه بر آن در اين فعاليت‬ ‫مشترک هم شما مي‌توانيد از او چيزي‬ ‫بياموزيد و هم او مي‌تواند از شما بياموزد‪.‬‬ ‫‪.6‬به فرزند خود آموزش دهيد که صحبت‬ ‫کردن در اتاق گفتگو یا ‍‍چت روم مثل‬ ‫صحبت کردن با يک ناشناس است و‬ ‫همان احتياط هايي را که درمورد ارتباط‬ ‫با ناشناس ها به کار مي‌بنديم در اينجا نيز‬ ‫بايد به کار گيريم‪.‬‬ ‫‪.7‬به فرزند خود بياموزيد که هيچ گاه‬ ‫نبايد اطالعات شخصي و خانوادگي خود‬ ‫را در اينترنت به شخص ديگر بدهد‪.‬‬ ‫‪.8‬هرگز با شخصي که در اتاق گفتگو‬ ‫مالقات کرده نبايد يک مالقات واقعي‬ ‫ترتيب دهد‪.‬‬ ‫‪.9‬به آنها بياموزيد همان قوانين و احتراماتي‬ ‫را که در ارتباطات واقعي رعايت مي‌کنيم‬ ‫بايد در ارتباطات اينترنتي نيز رعايت کنيم‬ ‫مانند‪ :‬فحش ندادن‪ ،‬استفاده نکردن از‬ ‫کلمات زشت و رکيک و‪...‬‬ ‫‪ .10‬به آنها بياموزيد که ارتباطات اينترنتي و‬ ‫چتي ما را براي ارتباطات واقعي بين فردي‬ ‫آماده نمي‌کند‪.‬‬ ‫‪ .11‬فقط زماني اجازه ترتيب آدرس پست‬ ‫الکترونيکي یا ایمل را به او بدهيد که‬ ‫بدانيد در اين زمينه به بلوغ کافي رسيده‬ ‫است و به طور دوره اي پست الکترونيکي‬ ‫و فعاليت اينترنتي او را نظارت کنيد‪.‬‬


Five reasons to buy an iPad 2

1. It is different to the iPad

One of our major complaints after reviewing the first iPad was the size and weight of the tablet. iPad is designed to be lugged around, pulled out during meetings, sat with in bed, and its 750g weight made this, not difficult, but unpleasant. In height and width, iPad 2 is basically the same, but Apple has managed to make it a fair bit slimmer and lighter. It now measures up at 8.8mm deep and the Wi-Fi-only version weighs 608g. This, hopefully, will make it a more comfortable computer to hold on long plane trips. Let's not forget that the iPad 2 also has a huge boost in processing power as well. The new A5 dual-core processor and improved graphics processor should provide a real bump in performance. This may be hard to tell when you're navigating the homescreens, but when you're playing HD videos or 3D games the new power will definitely come in handy.

2. HDMI

For some people, the opportunity to connect their tablet to a TV means very little; for us it is a very big deal and we're not alone. We always believed the iPad was best as a display device, rather than a productivity tool. Professionals who rely on sharing images, like real estate agents or graphic artists, will get a real boost from the new ability to connect the iPad 2 to a TV screen.

3. It's 'appening!

Apple's twelve-month headstart on the Android tablet market has produced a staggering 65,000 iPad-specific applications on the Apple App Store. Though we've heard of plenty of developers shifting focus to Android in 2011, this is still a very compelling reason for developers to keep working on iPad, and for us to buy one.

4. It will be (slightly) cheaper

AU$650 is a lot of money for anyone to spend, but comparatively speaking the iPad 2 should be a little cheaper. That is to say, that Apple will offer cheaper options. In the US Motorola recently launched its Xoom tablet for US$799 — US$70 more than a comparatively specced iPad. But the real clincher is that if you'd prefer to save some money you can opt for a 16GB Wi-Fi only for US$499.

5. It gets released in Australia first

Perhaps the most persuasive reason to buy an iPad 2 this year is that you can have it before we'll even see its competition. Apple will launch iPad 2 in Australia on 25 March, and unless Motorola sneaks in beforehand, this should be weeks before the Xoom, and months before we see the Galaxy Tab 10.1 or the HTC Flyer.

‫ | مجله ستاره ها‬2011 ‫ | | ماه می سال‬29 ‫صفحه‬


‫‪Nomadic Home Loans Pty Ltd‬‬ ‫‪Your Mortgage Consultants For Life‬‬ ‫‪Established: 1997‬‬ ‫‪ABN - 60 643 133 749‬‬

‫‪30 Cowper Street , Granville, NSW 2142‬‬

‫ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ !‬

‫ﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺳﻌﻰ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮﻝ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫* ﻗﺮﺿﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ )‪(Home Loan‬‬ ‫* ﻗﺮﺿﻪ ﺷﺨﺼﻰ )‪(Personal Loans‬‬ ‫* ﻗﺮﺿﻪ ﺗﺠﺎﺭﺗﻰ )‪(Comercial Loans‬‬ ‫* ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﺮﺿﻪ )‪(Refinance‬‬

‫ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺿﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﻠﻔﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ‪ 12‬ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺭﺍﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪) .‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺖ(‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬ ‫‪ ،‬ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺸﻦ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺩﻩ ﻓﻴﺼﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪30 Cowper Street, Granville NSW 2142‬‬ ‫‪(02) 9682 3530‬‬ ‫‪(02) 9682 3500‬‬ ‫‪0413 429 564‬‬ ‫‪info@nomadicfinance.com.au‬‬ ‫‪www.nomadicfinance.com.au‬‬

‫‪Address :‬‬ ‫‪Phone:‬‬ ‫‪Fax:‬‬ ‫‪Mob:‬‬ ‫‪Email:‬‬ ‫‪Website:‬‬


‫ترا قسم بخدا فراموشم مکن‬ ‫چو شعله های آتش خاموشم مکن‬ ‫نمیدانم گناهم چیست چرا هستی سنگدل؟‬ ‫با غمها و درد ها هم آغوشم مکن‬ ‫ترا باوری نیست به عشق و عاشقی‬ ‫دیگر در عشقت مدهوشم مکن‬ ‫نیست در قلبم معبودی بجز تو‬ ‫ترا قسم بخدا فراموشم مکن‬ ‫آرزو سرگردان و پریشان است در این دنیا‬ ‫زاین بیشتر مغشوشم مکن‬ ‫چو شعله های آتش خموشم مکن‬ ‫آرزو یونس‬


‫چطور خودتان را فردی فهمیده و تحصیل کرده نشان دهید‬

‫با کمک این مقاله میتوانید یاد بگیرید که چطور احترام دیگران را در ‪ .13‬زنگ موبایلتان را طوری انتخاب کنید که وقتی به صدا درمی‬ ‫محل کار‪ ،‬مدرسه‪ ،‬دانشگاه یا اجتماعات دیگر به دست آورید‪.‬‬ ‫آید در حضور دیگران احساس خجالت نکنید‪.‬‬ ‫‪ .14‬مودب باشید‪ .‬از الفاظ مودبانه مثل‪" ،‬سالم"‪" ،‬لطفاً"‪" ،‬متشکرم"‬ ‫مراحل‬ ‫‪ .1‬موقع حرف زدن با دستورزبان صحیح صحبت کنید‪ .‬جمالت را و "عذر می خواهم" استفاده کنید‪.‬‬ ‫کامل بیان کنید‪ ،‬در مواقع مناسب مکث کنید‪ ،‬و کلمات اضافی را از نکات‬ ‫ •این قوانین را در خانه آنقدر تمرین کنید تا برایتات شکل عادت‬ ‫حرفهایتان حذف کنید‪.‬‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪ .2‬در حرف زدنتان از کلمات تکراری پشت سر هم استفاده نکنید‪.‬‬ ‫دایره لغاتتان را گسترش دهید تا بتوانید با حداقل کلمات به بهترین •به اطراف خود خوب دقت داشته باشید‪.‬‬ ‫ •همیشه لبخند روی لبهایتان داشته باشید‪.‬‬ ‫صورت منظورتان را برسانید‪.‬‬ ‫‪ .3‬از عبارات عامیانه مخصوص ًا عباراتی که موجب ناراحتی کسی •دو برابر آنچه حرف می زنید‪ ،‬گوش دهید‪.‬‬ ‫ •به جای "آره" از "بله" استفاده کنید‪.‬‬ ‫می شود‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬صادق باشید‪.‬‬ ‫هشدارها‬ ‫‪ .5‬قسم نخورید‪ /‬فحش ندهید‪.‬‬ ‫ •هیچوقت وانمود نکنید کسی هستید که نیستید‪.‬‬ ‫‪ .6‬قبل از ارائه نظراتتان‪ ،‬مخصوص ًا وقتی می خواهید توصیه ای •هیچوقت سعی نکنید خودتان را برتر و باالتر از طرف مقابل‬ ‫بکنید‪ ،‬خوب و با دقت به حرف طرف مقابل گوش دهید‪.‬‬ ‫نشان دهید‪.‬‬ ‫‪ .7‬از کسی به خاطر اطالعاتی که نمی خواهد عنوان کند‪ ،‬پرس و •سعی کنید دیگران را اذیت نکنید‪.‬‬ ‫جو نکنید‪.‬‬ ‫ •به مقدسات بی حرمتی نکنید‪.‬‬ ‫‪ .8‬ظاهری آراسته و مرتب داشته باشید‪ .‬لباسهایتان را اتو بزنید‪ ،‬دقت •اگر چیزی را متوجه نمی شوید‪ ،‬قبل از اینکه طرف مقابل درمورد‬ ‫کنید که همه دکمه هایتان بسته باشد‪ ،‬موهایتان را تمیز و مرتب نگه‬ ‫آن از شما سوال کند‪ ،‬بالفاصله توضیح بیشتر بخواهید‪.‬‬ ‫دارید‪ ،‬کفش هایتان را واکس بزنید و ناخن ها و دندانهایتان را هم •غیبت نکنید‪.‬‬ ‫تمیز نگه دارید‪.‬‬ ‫ •قبل از تعریف یک لطیفه یا خاطره با خودتان فکر کنید که مبادا‬ ‫‪ .9‬سروقت سر قرارها حاضر شوید‪.‬‬ ‫کسی را آزار دهد‪.‬‬ ‫‪ .10‬عادات بد مثل ناخن جویدن یا دست کردن در موهایتان را کنار •وقتی می خواهید بحثی را تغییر دهید‪ ،‬مراقب باشید که بی ادبانه‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫جلوه نکند‪.‬‬ ‫‪ .11‬قبل از برداشتن وسایل دیگران حتم ًا اجازه بگیرید‪.‬‬ ‫ •هیچوقت ارزشهایتان را به خطر نیندازید‪.‬‬ ‫‪ .12‬وسایلتان را تمیز و مرتب نگه دارید‪.‬‬ ‫‪PAGE 32 | MAY 2011 | WWW.SITARAHA.COM‬‬


‫‪ 40‬قانون جالب در جهان‬ ‫‪ .1‬جویدن ساجق در سنگاپور ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقلب کردن در مدارس بنگالدش غیر قانونی است و افراد باالی ‪15‬‬ ‫برای تقلب به زندان فرستاده می شوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال ‪ 79‬در عراق ممنوع بود‪.‬‬ ‫‪ .5‬در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود‪.‬‬ ‫‪ .6‬در آریزونای آمریکا‪ ،‬کشتن و شکار شتر ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .7‬در تایلند همه سینما رو مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از‬ ‫شروع فیلم قیام کنند‪.‬‬ ‫‪ .8‬در دانمارک روشن کردن موتر قبل از چک مردن اینکه طفل زیر‬ ‫آن خوابیده است یا نه‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .9‬در تایلند انداختن ساجق جویده شده تان ‪ 500‬دالر جریمه دارد و قبل‬ ‫از خارج شدن از خانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید‪.‬‬ ‫‪ .10‬در سال ‪ 1888‬در بریتانیا قانونی تصویب شده که بایسکل سواران‬ ‫را موظف می کرد تا زمان رد شدن موتر از کنارشان‪ ،‬زنگ بایسکل‬ ‫هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند‪.‬‬ ‫‪ .11‬در قرن ‪ 16‬و ‪ 17‬میالدی نوشیدن قهوه در ترکیه ممنوع بود و‬ ‫اگر کسی در حین خوردن قهوه دستگیر می شدن‪ ،‬به اعدام محکوم‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫‪ .12‬در فنالند زمانی پخش کارتون دونالد داک به علت پتلون نپوشیدن‬ ‫شخصیت اصلیت سریال ممنوع بود‪.‬‬ ‫‪ .13‬تا سال ‪ ،1984‬بلژیکی ها مجبور بودند نام فرزندشان را از یک‬ ‫لیست ‪ 1500‬نفری در روزهای ناپلئون بطور مکس انتخاب کنند‪.‬‬ ‫‪ .14‬در برما دسترسی به اینترنت غیر قانونی است‪ .‬اگر فردی با اتهام‬ ‫داشتن مودم دستگیر شود‪ ،‬به زندان محکوم می شود‪.‬‬ ‫‪ .15‬اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ را در سال ‪1787‬‬ ‫حذف کرد‪.‬‬ ‫‪ .16‬صد ها سال پیش هر فردی که قصد داشت از کشور خارج شود‪،‬‬ ‫به سرعت اعدام می شد‪.‬‬ ‫‪ .17‬در طول جنگ جهانی اول هر سربازی که به همجنس بازی متهم‬ ‫می شد‪ ،‬اعدام می شد‪.‬‬ ‫‪ .18‬در زمان حکومت طالبان در افعانستان‪ ،‬پوشیدن جوراب سفید برای‬ ‫زنان به علت تحریک آمیز بودن آن برای مردان ممنوع بود‪ .‬در ضمن‬ ‫ماموران پلیس دستور داشتند پنجره خانه ها را با رنگ سیاه بپوشانند تا‬ ‫زنان حاضر در خانه ها دیده نشوند‪.‬‬ ‫‪ .19‬در ‪ 24‬ایالت آمریکا ضعف جنسی عامل اصلی طالق است‪.‬‬ ‫‪ .20‬در ایالت میسوری بخش سنت لوئیس‪ ،‬هنوز هم نجات دادن زنان‬ ‫با لباس خواب‪ ،‬برای ماموران آتش نشانی ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .21‬در انگلستان‪ ،‬سر الشه هر نهنگی که پیدا شود متعلق به پادشاه اشت‬ ‫و دم آن متعلق به ملکه‪.‬‬ ‫‪ .22‬در فرانسه صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .23‬در ویکتوریای استرالیا پوشیدن شلوارک های صورتی تحریک‬ ‫آمیز در غروب های شنبه ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .24‬در ویکتوریای استرالیا‪ ،‬تنها متخصصان برق اجازه تعویض المپ‬ ‫برق را دارند‪.‬‬ ‫‪ .25‬در انگلستان چسباندن برعکس تکت پوست حاوی عکس ملکه‪،‬‬ ‫صفحه ‪ | | 33‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬

‫نشانگر خیانت و پیمان شکنی با سلطنت است‪.‬‬ ‫‪ .26‬در قرمونت‪ ،‬زنان تنها با اجازه کتبی همسرانشان حق استفاده از‬ ‫دندان مصنوعی را دارند‪.‬‬ ‫‪ .27‬در واشنگتون‪ ،‬وانمود کردن به داشتن خانواده پولدار ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .28‬در منطقه کنورسویل ویسکانسین آمریکا‪ ،‬مردان در هنگام اوج‬ ‫لذت شهوانی (ارگاسم) همسرانشان حق تیراندازی ندارند‪.‬‬ ‫‪ .29‬در اوهایو آمریکا‪ ,‬ماهیگیری در زمان مستی ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .30‬در اندونزی مجازات استمنا‪ ,‬مرگ است‪.‬‬ ‫‪ .31‬در بخش اروکای ایالت نوادا‪ ،‬بوسیدن زنان توسط مردان بروتی‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .32‬در میامی آمریکا‪ ،‬تقلید کردن رفتار جانواران ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .33‬در لوای آمریکا‪ ،‬بوسیدن بیش از ‪ 5‬دقیقه مجاز نیست‪.‬‬ ‫‪ .34‬زمانی در کشور سوئیس‪ ،‬محکم بستن در موتر جرم به حساب می‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫‪ .35‬در روآتای ایتالیا‪ ،‬عبور افراد غیر مسیحی از ‪ 20‬متری کلیسا ممنوع‬ ‫است‪ .‬اما عبور بزرگراهی از فاصله ‪ 15‬متری کلیسای آن منطقه موجب‬ ‫دردسر پلیس شده بود‪ ،‬زیرا امکان توقف موتر ها در آن منطقه برای‬ ‫چک کردن مسیحی بودن یا نبودن شان وجود نداشت‪.‬‬ ‫‪ .36‬در سوئیس داشتن یک پناهگاه برای شهروند الزامی است‪.‬‬ ‫‪ .37‬در منطقه هستینگ نبراسکا‪ ,‬قانون می گوید هوتل داران باید‬ ‫پیراهن سفید پاک برای خواب به هر یک از مهمانان بدهند‪ .‬هیچ‬ ‫زوجی هم حق ندارد تا قبل پوشیدن این لباس ها سکس داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .38‬در بحرین داکتران حق ندارند در هنگام معاینه به آلت تناسلی زنان‬ ‫مستقیم نگاه کنند‪ ،‬اما اجازه دارند تصویر آنرا در اینه ببینند‪.‬‬ ‫‪ .39‬در لینوئیس آمریکا دادن سگرت روشن به حیوانات ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .40‬در منطقه ترمونتون یوتا در آمریکا‪ ,‬زنان حق سکس با مردان در‬ ‫آمبوالنس را ندارند و در صورت انجام این کار گناهکار شناخته شده‬ ‫و نامشان در روزنامه محلی درج خواهد شد‪.‬‬


ATN Awards 2011 Our editor Arezo Younes reports from the events

My Memories from the 5th annual ATN awards 2011 Amsterdam Holland We humans always have good and bad memories in life but some memories are truly unforgettable and sweet. I have travelled around the world and experienced different things in life but my latest journey to Europe was absolutely unforgettable! Attending the 5th Annual Ariana Television Network (ATN) Awards show is so far one of the best memories of my life. Held in Amsterdam Holland on 5 March 2011, the show was a smorgasbord of Afghan celebrities from around the world. I was honoured to be the only Australian representative at the show and lucky enough to share the VIP lounge with Afghan singers, actors, film makers, TV hosts and poets such as Ustad Mahwash, Ustad Madadi, Ustad Khyal, Ustad Hamahang, Habib Sharif, Sima Tarana, Sajia, Ahmad Morid, Akbar Nekzad, Mr. Nabil Miskinyar, Hasib Sayed, Zakia Kohzad and Mr. Khozad and many more. Fortunately I knew many of them personally but I was very excited to meet others for the very first time. It was also a pleasure to be in the company of so many talented young artists such as Shekeb Osmani, Waheed Soroor, Walid Soroor, Valy Hedjasi, Akmal Hamdard, Hashmat Ehsanmand, Hosham Rabi, Mariam Wafa, Khalid Omar, Omaid Nekzad, Bashir Hamdard and many more. The show started with the red carpet arrival of the celebrities, accompanied by family and friends. We were welcomed by our great hosts Nazira Jan from United States, Freba Shamal from Germany and Mirwais Waezi from Afghanistan. The hosts for the show were Mr Haroon Yousufi from London and Wazhma Jan from Afghanistan. Artists such as Valy Hedjasi who performed his amazing new Pashto song Shorma Shor, together with Habib Qaderi, Jawed Sharif, Qader Eshpari, Aryana Sayeed, Ghazal Sadat, Maria Ayar and Nawid Orokzai, Ustad Mahwash, Rahim Jahani and Salma, Parasto, Freshta Sama, Naghma, Latif Nangarhari, Dilagha Soorod, Habib Sharif and Bashir Hamdard took to the stage and made an already fantastic night unforgettable. As we all know our artists always work very hard but only some of them were rewarded for their hard work and effort. I believe some awards were very well deserved and others not so much. Nevertheless the awards were as follows: Four life time achievement awards were given to four great artists, Habib Sharif who had not been seen for many years, Ustad Nashenas whose award was accepted by his nephew Shahna, Ustad Hamahang who had travelled from Kabul to attend the event and who also accepted Ustad Amani’s award on his behalf. Best singers of the year: Farhad Darya and Parasto Best new comer singers: Aryana Sayed and Bashir Hamdard Best Couple: Salma and Rahim Jahani Best music video: Valy Hedjasi (Delbar) Best song: Jawed Sharif (Tanha) Best Ghazal singer: Mahboobullah Mahboob Best Mahali singer: Dilagha Sorood Prestigious excellence award: Habib Qaderi. The shows after party went well into the morning, we had a fantastic time with everyone singing and telling jokes. For me it was an amazing experience as I’m sure it was for everyone else who attended the 5th annual ATN awards in Amsterdam Holland. I would personally like to thank Mr. Ehsanullah Bayat and his team for organising such an outstanding event. Stay Tuned on stars magazine Australia to read more about other such amazing events always. Arezo Younes


Haris Faiz

Our Exclusive Photographer for ATN Awards 2011 ‘ Haris Faiz’ a name that reminds you of his respect, his talents, his attitude, his friendship, his character, his humor but especially the love for his country Afghanistan. Haris Faiz was born into an educated high class family in Kabul, Afghanistan. His father was a journalist and worked at the ‘Radio Kabultimes’ and his mother was an English highschool teacher. Because of the war in Afghanistan he fled at an early age with his parents to abroad. He currently lives in the Netherlands and he is a third year Law student at the INHolland University of Applied Sciences in Rotterdam, The Netherlands. Haris was 14 years old when he first faced with filming and photography in his life. His Uncle from Masoud Videos took him along to an Afghan wedding in Holland. With the time his uncle saw that Haris had a great talent for filming and photography and took him under his wing and brought him his knowledge and experience. Now, 8 years later, Haris has become an independent photographer. In all those years he has build a large network, both within the Afghan community and the international community. His fist major assignment within the Afghan community was taking pictures during the concert of the famous Afghan artist Ahmad Wali in the Netherlands. ‘A great experience and a great artist’. He was also the photographer at the Afghan Film Festival in the Netherlands. A night full of Afghan filmmakers, artists, theater and culture. But the ATN Awards Show 2011 in Amsterdam was the biggest challenge so far and his best at such a young age! Supported by family, friends, famous artists and even strangers from around the world he is continuing his dream and he wants to reach the top. Haris: ‘Respect, Honor& Trust are the elements of the person I am today. Mauwlana Jalaludin Balkhi said once: ‘Everyone has been made for some particular work, and the desire for that work has been put in every heart ‘’.


Afghan Digital Vision Studios Animation Design Video Do you want to promote yourself or your business? then call us for best and unique way

Marketing, Printing, Design, Promoting Posters, Books, Magazines Video, Animation

! ‫ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ‬

‫ ﻓﻠﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی‬، ‫ﺟﺮاﻳﺪ‬، ‫ ﻣﺠﻼت‬، ‫ﺳﺘﺪﻳﻮی اﻓﻐﺎن دﻳﺠﯿﺘﻞ در ﺑﺨﺶ ﭼﺎپ دﻳﺰاﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺘﺐ‬ ‫ اﻋﻼﻧﺎت ﲡﺎرﺗﯽ وﻳﺪﻳﻮی در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ‬، ‫ ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ‬، ‫ﻋﺮوﺳﯽ و وﻳﺰﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻠﻢ‬ .‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻤﺎرﻩ ذﻳﻞ در ﲤﺎس ﺷﻮﻳﺪ‬

PH: 0432 00 99 44 Email: info@sitaraha.com


‫راز دخترانی که هیچ وقت دیکتاتور را تنها نمی گذارند !‬ ‫جنرال «معمر قذافی»‪ ،‬دیکتاتور لیبیا را همواره بیش از صد زن همراهی می کنند که‬ ‫بیشتر آنان محافظان شخصی وی هستند‪ ،‬ولی به تازگی اخبار و اطالعاتی جدید درباره‬ ‫این مسأله در برخی سایت های کشور لیبیا منتشر شده و اسرار این زنان را فاش کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش صفحه عربی «تابناک»‪ ،‬گفته می شود چهار زنی که همیشه پشت سر «قذافی»‬ ‫ایستاده اند‪ ،‬مانند دیگر محافظان وی‪ ،‬یونیفرم نظامی بر تن می کنند‪ ،‬اما حقیقت این است‬ ‫که آنان پرستار هستند‪ .‬آنها‬ ‫دوره های پرستاری و امداد‬ ‫رسانی را گذرانده اند تا در‬ ‫صورت بروز هرگونه مشکل‬ ‫جسمی برای دیکتاتور لیبیا‪ ،‬به داد او برسند و مشکل وی را برطرف کنند؛ البته آنها کارهای‬ ‫شخصی وی را نیز انجام می دهند‪.‬‬ ‫اما از شروطی که «قذافی» برای این چهار پرستار و صد محافظ خود قرار داده‪ ،‬این است‬ ‫که هیچ کدام از آنان تا هنگامی که او را همراهی می کنند‪ ،‬حق ازدواج ندارند‪ .‬آنان یاد‬ ‫گرفته اند که باید همه عمر خود را برای حفظ جان «قذافی» بگذرانند‪ .‬هیچ یک از آنها حق‬ ‫گفت وگوی رسانه ای یا فاش کردن‬ ‫اطالعات محرمانه آقای دیکتاتور را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫سایت «ویکی لیکس» نیز به تازگی در گزارشی نوشت‪« :‬معمر قذافی» یک پرستار اوکراینی به‬ ‫نام «جالینا کولوتنیتسکا» نیز همیشه همراه خود دارد‪ .‬بررسی های انجام شده نشان می دهد آقای‬ ‫«قذافی» به او عالقه مند بوده و همین امر باعث شده او را همواره با خود همراه کند‪ .‬دیکتاتور‬ ‫لیبی حتی در سفرهای بین المللی خود‪ ،‬پرستارانش را همراهش می برد‪ .‬آنان از کوچکترین‬ ‫مسائل زندگی «قذافی» آگاهند‪ .‬گفته می شود‪ ،‬دیکتاتور لیبی به اندازه ای به پرستاران خود عالقه‬ ‫دارد که در یکی از سفرهای بین المللی خود به کشور پورتگال ـ که قرار بود پس از آن برای‬ ‫سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به ایاالت متحده آمریکا برود ـ وقتی به دالیل اداری‬ ‫ویزای یکی از این پرستاران صادر نشده بود‪ ،‬ساعاتی بعد‪« ،‬قذافی» هواپیمای شخصی خود را از‬ ‫پورتگال به لیبیا فرستاد تا آن پرستار را پیش خود بیاورد‪.‬‬ ‫همچنین برخی رسانه ها در گذشته نوشتند که گروه محافظان قذافی‪ ،‬چهارصد نفر دخترند که این دختران‬ ‫در گروه های چهل نفری‪ ،‬حراست از جان رهبر لیبیا را بر عهده دارند و لحظه ای از او غافل نمی شوند‪.‬‬ ‫در گزارش یک روزنامه مصری به لباس این محافظان هم اشاره شده است‪« :‬آنها هیچ گاه مانند محافظان‬ ‫مرد با لباس شخصی ظاهر نمی شوند‪ .‬همیشه لباس نظامی به تن دارند و این لباس از بهترین تکه های‬ ‫موجود دوخته شده است‪ .‬آنها پس از گذراندن امتحان های سخت برگزیده می شوند و تا وقتی در خدمت‬ ‫قذافی هستند‪ ،‬اجازه ازدواج ندارند‪».‬‬ ‫لباس این دخترها بیش از چهار هزار دالر ارزش دارد و این‪ ،‬شامل پوتین هم می شود‪ .‬دوخت این پوتین‬ ‫ها‪ ،‬به گونه ای است که پای آنها را به هیچ عنوان اذیت نکند و در یک کالم‪ ،‬زمختی در طراحی و تولید‬ ‫لباس این محافظان جایی ندارد‪ .‬وقتی یک دختر ساعت کارش تمام‬ ‫می شود‪ ،‬باید در حالت آماده باش باشد‪ ،‬چرا که قذافی هر لحظه‪،‬‬ ‫ممکن است دلش برای یک محافظ به خصوص تنگ شود و بخواهد او را ببیند! پایگاه های خبری لیبیا در ادامه‬ ‫مطلب خود افزودند‪« :‬معمر قذافی» تک تک محافظان و پرستاران خود را شخصا از دانشکده ای که برای آموزش‬ ‫محافظان و پرستاران تأسیس کرده‪ ،‬انتخاب می کند و پیش از استخدام رسمی آنان‪ ،‬مجبورشان کرده که سوگند‬ ‫یاد کنند که تا آخر عمر به او وفادار بمانند و از همین روی‪ ،‬حق ازدواج ندارند‪ .‬این پایگاه های خبری در پایان‬ ‫مطلب خود نوشتند‪ :‬تنها دختر دیکتاتور لیبیا «عایشه» نام دارد‪ .‬او به خاطر تک دختر بودن به شدت مورد عالقه‬ ‫پدر است و همین امر موجب شده که «قذافی» همه محافظان شخصی خود را همنام با او بنامد‪ .‬او محافظان خود را‬ ‫«عایشه اول»‪« ،‬عایشه دوم»‪« ،‬عایشه سوم» و غیره نامیده است‪.‬‬ ‫صفحه ‪ | 41‬ماه می سال ‪ | 2011‬مجله ستاره ها‬


‫‪Abiscom Computer Store‬‬ ‫‪584 Church St, North Parramatta, NSW 2151‬‬ ‫‪Tel : 02 9630 6261 , FAX : 02 9630 6308‬‬ ‫‪Email: sales@abiscom.com.au‬‬

‫فروشگاه کامپیوتر ابیسکام با مدیریت هموطن خودتان و داشتن بیشتر از ‪ 16‬سال سابقه با عرضه نمودن سرویس عالی در قسمت خرید‬ ‫‪ ،‬ترمیم ‪ ،‬بهتر نمودن سرعت کامپیوتر های خانه گی ‪ ،‬دفتری ‪ ،‬کامپیوتر های همراه یا لپ تاپ و همچنان حل مشکالت پروگرام‬ ‫های کامپیوتری ‪ ،‬پاکسازی میکروب و کرم های کامپیوتری ‪ ،‬نصب و فعال نمودن پروگرام های دری ‪ ،‬پشتو و فارسی و پروگرام‬ ‫های محافظوی همچنان دیگر ضروریات کامپیوتری در خدمت شماست‪.‬‬ ‫قابل یادآوریست که شما میتوانید کامپیوتر مورد عالقه تان را با ‪ 10‬فیصد تخفیف و قیمت بهتر از هر فروشگاه دیگر و همچنان‬ ‫بهترین کامپیوتر ها از بهترین و معتبر ترین کمپنی های دنیا با ‪ 3‬سال وارنتی از این فروشگاه بدست آورید‪.‬‬ ‫در صورت ضرورت لطف ًا به آدرس و تیلیفون باال در تماس شوید‪.‬‬ ‫شرایط قابل تطبیق است‪.‬‬

‫‪Abiscom Computer Store provides you with quality service, repairs and support.‬‬ ‫‪When something goes wrong with your computer and you need it fixed as fast as‬‬ ‫‪possible, we ensure a prompt, reliable and effective service is given to you. Our‬‬ ‫‪aim is to make your computer system fully functional in the shortest time‬‬ ‫‪possible and your business back and running.‬‬ ‫‪Our dependable, highly skilled and friendly technicians will provide a profession‬‬‫‪al and timely onsite service within Parramatta and metropolitan Sydney.‬‬


Stars Magazine Australia  

Stars Magazine is a Life Style Magazine In Australia.We Offer High Quality and professionalism.We Proudly Present Afghan Stars Interviews.To...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you