Page 1

Den Komplette Alpinist

0


Innhold

Side

Introduksjon

2

Optimalisering av trenings perioder

3

Tidlig utvikling kontra sen utvikling

5

Alle er vi Racere

8

Foreldre og Trener rollen

9

Sammendrag

13

1


SKIDZ – Innledning SKiDz er et verktøy for utvikling av ferdigheter hos unge alpinister. SKiDz-programmet vil guide barnet, treneren, og foreldrene gjennom en progresjon som er på linje med Long Term Athlete Development (LTAD), og sikrer grunnleggende motoriske ferdigheter og grunnleggende ski-ferdigheter. Optimal motorisk utvikling foregår primært i alderen 6 – 12 år. Av den grunn er programmet rettet mot unge skiløpere fra begynnelsen til slutten av barneskolen. SKiDz programmet tar for seg de tidlige trenings-stadiene der det er avgjørende å gjennomføre riktig motorisk utvikling til rett tid. Det viktigste er å holde treningen relevant for utøvernes stadium av biologisk utvikling/modning og ikke deres faktiske alder. Innenfor hver komponent av programmet, er det et sett med øvelser/oppgaver som skiløperne etterhvert må mestre. Når treneren mener at skiløperne har fått nok tid, bør en vurdering gjennomføres. Det foreslås en vurdering midt i sesongen og en på slutten, men treneren kan selv velge å vurdere enkelte oppgaver på egnede tidspunkt. Trenings-og mestrings oppgavene, vil føre skiløperne gjennom de nødvendige byggesteinene som passer hver enkelts fase av vekst og modenhet. Målet med SKiDz er å gi et solid kunnskapsgrunnlag - fysisk, teknisk, taktisk og mentalt. Komponentene i programmet skaper et fundament som er nødvendig for å utvikle den komplette alpinist. Ved å ta del av tidlige stadier under barnets utvikling, får vi mulighet til å fokusere på å utvikle gode fundamentale ski-ferdigheter som læres gjennom MORSOMME øvelser og lek og ikke konkurranse-relaterte. Neste steg for barna er å bli kjent med de mentale og fysiske komponentene ved alpint og i renn-situasjoner, lenge før de blir utsatt for port-trening. Etter mestring blir barna belønnet med et sertifikat. Målet er å tilegne seg dette sertifikatet som dokumenterer forståelse for de forskjellige elementene forbundet med renntrening, signert av toppidretts-utøvere på landslaget. Etter at hele programmet er gjennomført, er utøveren forberedt for overgangen til renntrening hos idrettslaget, rennskolen el.lign ut i fra eget ønske og motivering slik at utbrenthet fra sporten i ung alder forebygges. Programmet er basert på forståelsen av barnets (utøverens) individuelle faktorer som for eksempel personlighet, adferd, ferdighet, kunnskap, erfaring og evner. Det er disse faktorene som styrer resultatet av deres sportslige prestasjoner. Støtteapparatet rundt er selvsagt av stor betydning der vi også tar med rollene og målene til treneren og foresatte. Entusiastiske og godt foreberedte trenere og deltakere spiller en viktig rolle for at programmet skal lykkes. Når vi tar alle faktorer i betraktning, gir det oss mulighet til å variere trenings-metodene som igjen bidrar til raskere fremgang. Se vedlagt program (under utarbeidelse). Det legges også stor vekt på miljø, omgivelser, tradisjoner og SKIVETT i alpinanlegg. Programmets trenings-metodikk, er utviklet med tanke på at ikke alle er like og man reagerer forskjellig på ulike trenings-opplegg, det vil derfor tilrettelegges individuelt. Et SKiDz-engasjement er å skape et samarbeidssystem som gjør at skiskoler og idrettslag kan oppfylle målene i programmet og vise vei til skiglede i et hyggelig og givende miljø for barn og deres familier, mens de samtidig utvikler et mangfold av skiløpere med forutsetninger til å nå elitenivåer innen sporten, dersom de velger dette selv.

2


OPTIMALISERING AV TRENINGSPERIODER Moderne idrettsvitenskap har funnet perioder av optimal og mindre optimal utvikling basert på vekst og fysisk modning. De fleste sports-nasjonene har omstrukturert utviklings programmer og tilpasset dem i tråd med barns utviklingsfaser i stedet for alders-grupperinger (hvor det kan oppstå store forskjeller i fysisk modenhet).

Her foreslår vi at idrettslag og lignende skal fordele utøverne inn i forskjellige utviklingsgrupper og introdusere flerårige planer som er tilpasset utøverens stadium av fysisk utvikling/modenhet.

3


Ved å fokusere på biologisk alder/modenhet, tar vi i bruk perioden før pubertet som et utgangspunkt for utformingen av individuelle utviklingsprogrammer som inkluderer også ”kritiske” eller ”følsomme” stadier i modningsprosessen.

Optimal Treningsperioder

Optimal Treningsperioder

LEGG MERKE TIL HVOR MYE TIDLIGERE TRENINGS PERIODEN INNTREFFER HOS JENTER. Innen ”modnings-aldrene” vil det være tilpassede variasjoner av trening avhengig av kjønn og antall år barn har vært aktive innenfor sporten. De nødvendige endringene for å ivareta barns behov blir foretatt individuelt av trenerne basert på ”modningsalderen”.

4


TIDLIG UTVIKLING KONTRA SEN UTVIKLING Puberteten inntreffer ikke ved samme alder hos alle barn, det er en unik prosess og tidsrammen varier for hvert enkelt barn. Barn som kommer i puberteten tidlig, når ferdig utvikling fortere enn en som kommer sent i puberteten. Om et barn har sen eller tidlig utvikling er avhengig av deres fysiske form (kroppsbygg). Hos jenter starter puberteten ved fysisk alder (skjelettalder) på 10-11 år. Veksten når et maksimum før den første menstruasjonen, omkring 12-årsalderen. Hos gutter inntreffer vekstspurten et par år senere enn hos jenter og når også sitt maksimum et par år senere, dvs. gjennomsnittlig omkring 14-årsalderen. Puberteten varer i ca. 4 år, og da er veksten stort sett avsluttet. Aktuelle konkurranse-opplegg favoriserer de som modnes tidlig innenfor de forskjellige alders-grupperingene, og kan være opp i mot fire ”modnings-år” foran de som modnes sent ved samme faktiske alder. For eksempel, guttene i bildet nedenfor er alle 14 år gamle!

Det er få idretter som erkjenner utfordringene ved barn som utvikler seg tidlig eller sent, og at utfordringene oppstår forskjellig hos gutter og jenter. Utfallet er at det finnes ulemper ved å utvikle seg enten tidlig eller sent. Fordelen for de som utvikler seg sent, om de mottar korrekt trening, er en lengre tidsperiode for opplæringen av ferdigheter innenfor fundamental motorikk før overgangen til puberteten inntreffer (da vekstspurten hindrer utøverens evne til å lære og / eller utføre motoriske ferdigheter).

5


Perioden som oppstår før puberteten er da menneske-kroppen er best tilegnet for å erverve og kultivere sportslige evner. Desto lengre et barn befinner seg i denne fasen, kan ferdigheter utvikles og forbedres. Kort sagt, barn som når puberteten sent, blir som oftest teknisk overlegne skiløpere om de forblir innenfor sporten og mottar riktig trening. Tidligere forskning har vist at ca. 75 % av verdens topp idrettsutøvere utviklet seg sent.

TRENINGSPERIODER:

Basert på kronologisk alder - Bevegelighet - Vinner-instinktet Basert på biologisk utviklingsalder - Koordinasjon - Utholdenhet - Styrke

GUTTER At gutter som utvikler seg sent ofte har en stor ulempe, vises i sport hvor konkurranse-nivået er basert på alder. Gutter som når puberteten sent, er mye mindre, har mindre muskler og er fysisk svakere enn de som har kommet inn i puberteten ved tidlig alder. Å trene og konkurrere mot større, sterkere og raskere motstandere er ikke moro og de som modnes sent mister motet og forlater idretten, selv om de i lengden ville hatt mye større potensial for suksess.

Det finnes også ulemper ved å være tidlig utviklet. I begynnelsen så er de tidlig utviklede (dvs en rask men kort pubertet) større, sterkere og kjappere enn sin likemann som utvikler seg sent, og har sportslig suksess. Men, etter en lengre, roligere overgangsfase, tar de sent utviklede dem igjen og kan overgå dem i sportslige ferdigheter. Nå er de blitt større, raskere, sterkere og mer tekniske anlagte enn de som utviklet seg tidlig, og dette fører igjen til at de tidlig utviklede ender opp med å forlate idretten mot slutten av puberteten. 6


JENTER Blant jenter kan det virke som tidlig/sen pubertet har motsatt virkning. Den raske utviklingen av bryst og hofter, samt sosialt press om å avslutte sportslige aktiviteter, fører til at tidlig utviklede jenter dropper idretten i tenåringsalderen; mens de som utvikler seg sent og som har hatt mer suksess med sine lite utviklete kropper enn lagkameratene som utviklet seg før, får samme vanskeligheter når de blir eldre.

7


ALLE ER VI RACERE Ved å streve for å utvikle tekniske ferdigheter, fysisk form, og de varierende psykiske komponentene som hører til, vil dette programmet forhåpentligvis øke hvert barns mulighet for å nå sitt fulle potensiale. Ved å fokusere på prosessen i stedet for resultatet, vil det hjelpe og motivere de som utvikler seg sent, til å holde ut i sporten og forhåpentligvis få velfortjent belønning for det senere i livet. Vi foreslår at barn blir fordelt i trenings grupper, som er basert på forskjellige stadier av utviklingen istedenfor faktisk alder. Gruppene vil ha nøytrale navn slik at barn ikke kan skryte på seg et bedre nivå enn en annen. Barnets tekniske utvikling vil ikke bli satt tilbake på denne måten, men målet deres vil være tilpasset deres biologiske alder/modenhet og treningen som er mest passende i barnets stadium av utviklingen.

Dette vil også bli vurdert ut ifra forebygging av skader og treningsmuligheter. Parallelt kan trenerne også tenke på å introdusere interne gruppe-konkurranser med port-avstander tilpasset de forskjellige stadier av modning i gruppen. Dette vil da fremme den tekniske utviklingen av de som når puberteten sent. Lag-konkurranser (basert på kumulativ tid) vil tillate alle aldre innenfor en ”utviklings-gruppe” å konkurrere sammen og bedømme hverandres bidrag.

8


FORELDRE ROLLEN Å oppfordre til aktivitet i flere idretter med varierende bevegelses mønster er en av de største gavene du kan gi ditt barn. Ski skole og klubb programmer opptar normalt vis kun noen få måneder av året basert på vinter sesongen. Ulempen med dette er at hvis barn i disse aldrene (612år) ikke involveres i regelmessig idretts aktiviteter gjennom hele året kan de risikere å gå glipp av muligheten for å kunne nå sitt sportslig potensial. Ved alle dine barns aktiviteter er du den største resursen de har for engasjement og oppmuntring. ”Jeg tror mange foreldre er redde for å vise at de er engasjerte i barneidretten. De er redde for å fremstå som en «gal forelder». Men jeg mener for mye engasjement fra foreldre er bedre enn for lite, sier Kjetil Andrè Aamodt”. Fra de registrerer seg i SKiDz programmet til de går av med eksamens sertifikatet, kan du følge deres progresjon i ”trenings dagboken” (under utarbeidelse). Ved å lese SKiDz informasjons hefte vil du få en bedre forståelse for trenings filosofien, som vil hjelpe deg å kommunisere med barnas trener iht. programmet. Likeverdig er det at SKiDz deltagere er utrustet med riktig utstyr før treningen iverksettes. Vennligst referer til www.starski.no´s medlemssider for forslag til utstyrs behov, størrelse inndeling, og utvalg. TRENER ROLLEN Trenerens rolle under opplærings årene er så viktig at uten disse ville det ikke vært noen topp idretts utøvere eller ekspert apparater i verden dersom optimal utvikling i barndommen ikke hadde funnet sted. Lidenskapelig og godt forberedte trenere spiller en stor rolle for gjennomføringen av programmet ved å kombinere kreativitet på linje med SKiDz resursene. Jobben er å eksponere og utvikle barnas kunnskap om ferdighetene innenfor alle områdene av progresjonen. Effektive trenere vil skape trygge omgivelser hvor barna kan erverve ferdigheter gjennom oppgave styrt instruksjon eller guidet oppdagelse. Trenerne må bruke en variasjons metodikk for å kunne gjøre treningen relevant for de ulike lærings stilene som finnes hos barna. Så introduserer treneren bevegelses mønstre for gruppen som er enkelt å utøve, og deretter fungerer de som en observatør som tilfører spørsmål ved egnet tidspunkt for å hjelpe barnas forståelse, og komme med relevante tilbakemeldinger. Trenerens lære må tilpasses barna individuelt for at ferdighets tilnærmingen skal fungere optimalt. Ved å følge SKiDz programmets progresjons filosofi blir det enkelt for treneren å planlegge kurset og identifisere mål (ferdighetene som ønskes oppnådd) for sesongen / året. Uten en plan blir det vanskelig å vite hvor man vil være som resultat ved slutten av sesongen, og om man har oppnådd eller forbipassert målet. 9


SKiDz trenerne samarbeider med ski anlegg for å kunne til rette legge trening i omgivelser hvor oppgavene krever egent areal. Alt Utstyr iht. programmet leveres av SKiDz sertifisert skiskole. Noen av de fysiske elementene må gjennomføres parallelt med ski programmet så det er en viktig oppgave for treneren å kommuniserer ovenfor barna at fysiske ferdigheter er byggesteinen for atletisk utvikling innenfor en hver idrett.

10


Om dette forslaget blir tatt i bruk, vil det kunne være et av de første skrittene – programmet vil da kunne utvikle seg med erfaringer og tilbakemeldinger etter hvert. Videre skritt vil involvere utvidelse av trenings-opplegg til trener, periodiserte treningsplaner for hver utviklings-gruppe og organisering av materiale / sertifikat og lignende. Ved dette stadiet i barnets utvikling, er det viktig at teorien følges opp med praktiske demonstrasjoner, fordi barn mellom 6-12 år lærer mer av å se enn å høre. Da må vi bort fra typiske trenings- metoder som brukes i dag, hvor treneren står eller sitter på start og gir instrukser til barna i stedet for å vise hvordan øvelser skal utføres selv. På grunn av bl.a. dette, er det også viktig at vi videre-utdanner trenerne og introduserer nye trenere til programmet. Her burde et samarbeid mellom særforbundene iverksettes. Den Norske Skiskole (DNS) – Skiforbundet (NSF) Alle som tar utdannelse innenfor ski-instruksjon, er som regel personer som har funnet gleden ved skisport og ønsker å praktisere dette som yrke. Vanligvis er dette et tillegg til studier eller andre jobber før man har etablert seg. De som brenner for skiidrett og ønsker en langsiktig karriere innenfor bransjen, tar ofte trener-utdanning hos Skiforbundet o.l. og hopper over instruktør-utdanningen. Dette mellom-rommet er noe som må fylles for å kunne tilby elever og utøvere et helhetlig tilbud med instruktører og trenere som har forståelse for nybegynnere frem til WC-utøvere. Her må et sertifiserings-system på plass i samarbeid med DNS og Skiforbundet som er fordelt på de forskjellige ski-idrettene. Eksempelvis; for å få trener 1-2 bevis må personen ha trinn 1-2 + X antall praksis timer. Lignende ordning andre vei, for å få trinn 3-4 bevis, må individet ha trener 1-2 + X antall praksis timer. Dette må utarbeides mellom særforbundene, men det er til alles fordel at et slikt samarbeid innledes, både rent faglig og økonomisk. Bilde er av Vetle 6 år:

11


HVA SOM KJENNETEGNER EN GOD ALPINIST ALLSIDIG ATLETISKE EVNER Det er tydelig at de fleste eliteløpere er gode på mange idretter. På grunn av alpint, er det viktig at barn er utsatt for en variasjon av idretter gjennom året. Fysisk evne og overlegen fysisk form styrker selvtilliten. SMIDIG OG EKSPLOSIV Alpint er en eksplosiv idrett. Forhold, løyper og terreng er i stadig endring. Skiløpere må derfor være eksplosive og smidige. EVNE TIL Å HANDLE RASKT Kjærlighet for å kjøre fort på ski ligger i blodet til alpinisten, mens utøvelse av konkurranse- relaterte øvelser og lek er en fantastisk måte å øke gleden. HØYT VOLUM AV KJØRELENGDE PÅ SKI I UNG ALDER Selv om det noen ganger er en krevende oppgave om vinteren, vil flere timers eksponering på snø mellom alderen tre og fem år, resultere i en mer naturlig og avslappet stil på ski i senere år. Et par timer om dagen på ski i alderen mellom tre og fem, kan være verdt tre eller fire dager i innhentning når de er tolv. Dette ikke er basert på vitenskap, men forskning på bakgrunnen til mange eliteløpere, viser at de tilbrakte mye tid på snø i alderen tre til fem år. KORREKT TEKNIKK FØR PUBERTETEN INNTREFFER Ved utgangen av SKiDz programmet må skiløperne ha lært grunnleggende ferdigheter på ski og være teknisk habile. Når puberteten inntreffer, er det ikke unormalt at barn tilbringer en til to sesonger med og ”komme seg gjennom” løypa. Etter dette punktet kan det være svært vanskelig og innhente tekniske behov og fundamentale ferdigheter i mer krevende og konkurranse-relatert omgivelser. VINNER-INSTINKTET Det å utmerke seg i en hvilken som helst sport, må være et ønske innad om å lykkes. Å vinne kan oppleves på mange måter for den enkelte, men hver sport eller spill er laget for å ha en vinner, og ønsket om å vinne eller lykkes må komme innenfra.

12


SAMMENDRAG Hva vi ønsker å oppnå med den nye utviklings modellen er: -

En endring fra undervisning til coaching Et skritt fra årlig til periodevis langsiktig planlegging Utvikling av skiløpere som idrettsutøvere Optimal periode-trening tilpasset tidspunkt og varighet av pubertet Trening relevant for biologisk utvikling/modning Konkurranser relevant til biologisk utvikling/modning Verne om og beholde de som modnes sent Utvikle trener-manualer relevante for utviklingsgrupper Legge frem et kart som viser vei til optimal ytelse

13

SKiDz  
SKiDz  

SKiDz Presentasjon

Advertisement