Page 1

vydání č. 2 / 15. 4. 2013

ZLÍNSKÝ KRAJ

V tomto čísle najdete

Podpoří Zeman Druhou zlínskou výzvu? / str. 1

Jak to chodí na kraji / str. 2

Podpoří prezident Zeman Druhou zlínskou výzvu? Nechme se překvapit

Střípky z kraje / str. 3

Naši lidé ve výborech kraje / str. 4-5

A další

KUNOVICE Počátkem března navštívil Kunovice Miloš Zeman, současný prezident České republiky. Ač tehdy ještě nebyl jmenován, těšila se jeho návštěva velkému zájmu médií i občanů. Toho využila starostka Kunovic a krajská zastupitelka za STAN Ivana Majíčková a předala mu Druhou zlínskou výzvu. „Jsem zvědavá na jeho reakci, bude-li nějaká,“ podotkla Majíčková. Prokáže se Zeman jako nestranný prezident? Podle ní by prezident neměl tak zásadní dokument přehlížet jen proto, že je hlavou Zemanovců, našich politických konkurentů. „Druhá zlínská výzva se obrací na všechny zástupce samospráv, ale i na všechny občany bez ohledu na politickou příslušnost, kterým záleží na tom, jak se budou rozdělovat evropské finance a jak se následně bude rozvíjet celá naše republika,“ upozornila Majíčková. Proto už jsme rozjeli druhou část našich aktivit a začali distribuovat do obcí, které o to mají zájem, protestní cedule. Jsou modré a mají logo s přeškrtnutými hráběmi. „Ty mají symbolizovat ,hrabání´peněz z dotací, kterému chceme zabránit právě pomocí Druhé zlínské výzvy,“ vysvětlil krajský předseda Starostů Josef Zicha.

ZLÍN Máme nárok na evropské peníze! € Starostka Kunovic Ivana Majíčková (vpravo) s prezidentem Milošem Zemanem, kterému předala Druhou zlínskou výzvu.

www.starostove-nezavisli.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

1


Z

L

Í

N

S

K

Ý

K

Podivné praktiky koalice. Neschopnost, nebo úmysl?

ZLÍNSKÝ KRAJ Představte si, že se koná obecní zastupitelstvo. Pro každého starostu je běžnou povinností připravit v dostatečném předstihu materiály, které se na zastupitelstvu budou projednávat, a dodat je zastupitelům tak, aby si je mohli pořádně pročíst a potom o nich na zastupitelstvu zodpovědně rozhodnout. Jaké však bylo překvapení krajských zastupitelů za STAN, kteří zjistili, že takto to vůbec nefunguje na zastupitelstvu Zlínského kraje. „Materiály pro jednání krajského zastupitelstva jsou nám zasílány nekompletní a průběžně se různě doplňují. Dokonce i zpráva o činnosti rady se doplňuje takzvaně na stůl, tedy v den jednání zastupitelstva,“ popisuje situaci Ivana Majíčková, krajská zastupitelka STANu a starostka Kunovic. Takový postup je nejen podle ní naprosto nezvyklý. „Tohle bych si na obecním zastupitelstvu nemohl dovolit, zastupitelé by mě rozcupovali na kousky,“ hořce se pousmál Michal Špendlík, krajský zastupitel STANu a starosta Želechovic nad Dřevnicí. Co však může být příčinou takového chování od krajského úřadu? Jsou jen dvě možnosti: buď neschopnost úředníků, kteří nedokážou požadované materiály připravit včas a kompletní, nebo, a to je ta horší možnost, je to přímý záměr krajské koalice, potažmo rady. „Bez času na přípravu nemůžeme fundovaně argumentovat při diskuzi před schvalováním záměru. V podstatě nám to brání plnit funkci opravdové a ostré opozice,“ připouští Michal Špendlík. Jde o záměr, nasvědčují data jednotlivých jednání Například únorová krajská rada se konala 18. 2.2013, tedy pouhé dva dny před krajským zastupitelstvem (20. 2. 2013). „To by se úředníci mohli zbláznit, aby v tak šibeničním termínu dokázali připravit všechny 2

ZLÍNSKÝ KRAJ

R

A

J

Jak to chodí na kraji

podklady tak, jak mají být,“ dodává Ivana Majíčková. Pozdní dodání materiálů ovšem nevadí koaličním zastupitelům z ČSSD, SPOZ a KSČM. To, že zvedají ruce pro záměry, o kterých nemají ani tušení, jim nejspíš vůbec nevadí. A krajská rada si je vodí jako loutky na provázku. Jediným orgánem, který prakticky rozhoduje o dění ve Zlínském kraji, je tak rada ve složení: hejtman Stanislav Mišák (ČSSD) – dříve známý jako „dvojče“ Libora Lukáše, statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd (ČSSD) – bývalý člen KSČ, náměstek hejtmana Ivan Mařák (KSČM), náměstek hejtmana Lubomír Nečas (SPOZ) – člověk, který dokázal tvrdit, že s komunisty vládnout nehodlá a pak s nimi bleskově uzavřel koaliční smlouvu, radní pro školství Petr Navrátil (ČSSD) – bývalý člen KSČ, radní pro sociální oblast Taťána Nersesjan (ČSSD), radní pro cestovní ruch Ladislav Kryštof (ČSSD) - „sběratel funkcí“, a nakonec radní pro zemědělství František Čuba (SPOZ) – dnes sedmasedmdesátiletý tvůrce socialistického zázraku JZD Slušovice. „Skoro se dá dodat: Pánbůh s námi a zlé pryč,“ zažertoval Michal Špendlík. Pod tímto vedením může rozvoj kraje dočista ustrnout a stagnovat. Navíc schvalování projektů bez potřebné dokumentace se kraji už jednou velmi ošklivě vymstilo. Jak? Stačí jen dvě slova – Holešovská zóna. „I tehdy to bylo schvalované velmi narychlo, některé dokumenty se k nám vůbec nedostaly a celé to bylo podivné. Je smutné, že tyto praktiky stály kraj už 1,6 miliardy. Mrzí mě, že z tohoto gigantického průšvihu se nedokázali krajští radní poučit a jednají stále stejně,“ podotýká Petr Gazdík, zastupitel STANu a lídr krajské kandidátky. (red)

Klub zastupitelů Starostové a TOP 09


Krajské zastupitelstvo 20. února: opět s demonstranty, ale kde je svoboda slova?

Střípky z kraje

Demonstranti proti účasti KSČM na krajské koalici byli i u třetího krajského zastupitelstva, které se uskutečnilo 20. února 2013. Teď už se na ně koalice ale stihla nachystat – její zástupci měli dlouho před začátkem zastupitelstva obsazena místa v jednací místnosti. Bohužel Zlínský kraj nezabezpečil dostatek míst pro občany, kteří na jednání

To se nestalo. Na třetím zastupitelstvu navíc jednací řád prošel bez jakéhokoliv projednání a připomínkování. „Je to frustrující,“ přiznal zklamaný Michal Špendlík. „To jsou samé sliby, ale jejich činy potom ukážou, že jim jde jen o moc,“ dodal. Jednací řád je o to důležitější, že upravuje průběh jednání před veřejností, jeho záznam a také

chtěli být. „Občané mají právo to vidět a udivuje mě, pokud právě to upírá občanům strana, která je má v názvu – Strana práv občanů,“ podotýká krajský zastupitel a primátor Zlína Miroslav Adámek.

zveřejnění. Ten, který koalice schválila, zveřejnění spíš omezuje, než napomáhá.

Nedůvěra hejtmanovi – politický obchod A u Zemanovců ještě zůstaneme. Hned v začátku zastupitelstva se totiž rozvinula debata o tom, proč na programu není zařazený bod o vyslovení nedůvěry hejtmanovi Mišákovi. Ten byl nejočekávanějším bodem celého jednání. Hejtman však vysvětloval, že slib z minulého zastupitelstva splnil, ale rada jeho návrh o zařazení tohoto bodu nezařadila do programu. Hejtman byl několikrát vyzván, aby zveřejnil jména zastupitelů z nynějších opozičních stran, kteří ho podpořili v rozhodnutí vytvořit koalici s KSČM. V rozpravě se nakonec podařilo na návrh některých zastupitelů zařadit tento bod o vyslovení důvěry do jednání. Potom nepřekvapivě vyjádřilo důvěru Stanislavu Mišákovi 24 zastupitelů z koalice ČSSD, KSČM a SPOZ. Z toho vyplývá, že Zemanovci tuto koalici podpořili za posty, které jim byly nabídnuty. Ano, je to čistý politický obchod. Ale i obchodníci se můžou chovat fér a vyložit karty na stůl. Ne slibovat, že s komunisty nepůjdou, a pak otočit o 180 stupňů a podepsat s úsměvem koaliční smlouvu. Aktivita Starostů je potlačována Náš zastupitel Michal Špendlík navrhoval zásadní změnu jednacího řádu. A to už potřetí, tak jako to činí na každém zastupitelstvu. Nikdy se ale nepovedlo zařadit tento bod na program jednání. Po určitém čase od působení nové koalice byl jednací řád rozeslán krajským zastupitelům k připomínkování. I naši zastupitelé jej samozřejmě připomínkovali. Ovšem byli jediní, a proto jim koalice slíbila, že vytvoří pracovní skupinu ze všech politických stran, která jednací řád připraví.

Abychom tomuto předešli, připojíme se k návrhu rady Libereckého kraje, která požaduje změnu zákona o krajích (krajské zřízení), o obcích (obecní zřízení) a zákona o hlavním městě Praze. Smyslem návrhu je jednoznačně stanovit v příslušných zákonech, že obce a kraje mohou zveřejňovat záznamy z veřejných zasedání svých zastupitelstev. „To je jediná cesta, jak můžeme dosáhnout co největší otevřenosti na kraji,“ je přesvědčen Michal Špendlík. Další zklamání přinesl návrh našich zastupitelů, aby se neprojednával program rozvoje kraje na letošní rok. „Pozdě nám ho zaslali, nemohli jsme ho podrobně prostudovat a připomínkovat,“ vysvětlila krajská zastupitelka Ivana Majíčková. Ovšem koalice naše zastupitele přehlasovala a celé jejich chování silně připomíná totalitní chování za vlády komunistů. „Nesnesou mínění druhého člověka a nepřipouští diskuzi,“ doplnila Majíčková, kterou otřásl i zážitek z výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Jako předsedkyně navrhovala, aby výbor uložil tajemníkovi výboru předložit zprávu o přínosnosti sloučení středních škol ve Zlínském kraji, které se uskutečnilo v předchozích letech. Návrh však nepřijali po spoustě výmluv, proč nelze takovou zprávu připravit. „Domnívám se, že by tohle jistě zajímalo nejen rodiče studentů, ale i širokou veřejnost. Bylo mi odpovězeno, že je to nemá co zajímat,“ uvedla šokovaná Majíčková. Jen vzpomenout si můžeme na otevřenost, demokracii a transparentnost. Nic takového nás za současné vládní koalice nečeká.

Klub zastupitelů Starostové a TOP 09

www.starostove-nezavisli.cz

3


Z

L

Í

N

S

K

Ý

K

R

Složení výborů zastupitelstva určila koalice

A

J

Naši lidé

Každý výbor krajského zastupitelstva je jedenáctičlenný a má fungovat jako poradní orgán ZZK, proto je dobré, pokud prezentuje odlišný pohled, než jaký má na problematiku vládnoucí koalice. Přestože je v krajském zastupitelstvu šest stran, určila počet členů ve výborech koalice. Bohužel nezohlednila počet získaných mandátů v krajském zastupitelstvu, což znamená, že si ve všech výborech ponechala většinu. „To znamená, že tím koalice omezila možnost ovlivňování či kontroly ze strany opozice, což hodláme řešit,“ naznačil krajský tajemník STAN Zdeněk Hověžák. Jak? Přímo na nejvyšších místech. Proto bude Klub zastupitelů Starostové a TOP 09 navrhovat zákonnou změnu návrhem našich poslanců v poslanecké sněmovně.

Naši lidé ve výborech Miroslav Adámek Do Regionální rady soudržnosti ROP Střední Morava, tedy do zásadního orgánu, který má vliv a rozhodovací pravomoci při rozdělování dotací z EU, jsme navrhovali starostu Želechovic a krajského zastupitele Michala Špendlíka, který na sebe už před volbami upozornil nebojácnou kritikou rozdělování dotací z kraje (ROP), průmyslové zóny Holešov a dalších špatných projektů. Koalice jeho jmenování ovšem nepřijala, a tak jsme se shodli až na jméně zlínského primátora a krajského zastupitele Miroslava Adámka. Věříme, že i přes svou obrovskou časovou vytíženost bude zodpovědně hájit naše zájmy. Jana Juřenčáková / Finanční výbor Při neustálém zadlužování Zlínského kraje je to klíčový výbor, kde fundovaná kontrola čísel může leccos změnit. Za STAN kontroluje krajská čísla exsenátorka Jana Juřenčáková, která má zkušenosti z vrcholné politiky i z praxe. Vždyť od roku 1992 nepřerušila svou praxi daňové poradkyně a teď navíc ještě vyučuje finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ivana Majíčková / Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kvalitu středních škol, ale i další zaměstnaneckou politiku kraje bude za Starosty ovlivňovat v tomto výboru kunovická starostka Ivana Majíčková. Možná právě její recepty přispějí k boji s nezaměstnaností, vždyť v Kunovicích dobře funguje podnikatelský inkubátor Panský dvůr, který byl otevřen na konci roku 2011.

Březnice Josef Hutěčka. Při svých častých cestách po kraji zná každý výmol a bude správně radit, na kterém místě je rekonstrukce silnice nejvhodnější. Olga Tkáčová / Výbor pro cestovní ruch Aby do kraje jezdili turisté, kteří chtějí stále objevovat jeho krásy, se bude ve výboru pro cestovní ruch svými radami snažit zajistit pozlovická starostka Olga Tkáčová. Vždyť právě v katastru její obce leží jeden z největších turistických magnetů Zlínského kraje – Luhačovická přehrada. Lenka Mergenthalová / Zdravotní výbor Jak uzdravit krajské zdravotnictví? Na to bude ve zdravotním výboru přítomná primářka ARO v Kroměřížské nemocnici Lenka Mergenthalová (TOP09). Díky tomu, že má za sebou dlouholetou praxi, dokáže fundovaně radit a posuzovat případné změny v krajských nemocnicích. Jarmila Číhalová / Sociální výbor Zastat se slabých a chudých dokáže v sociálním výboru kroměřížská radní Jarmila Číhalová, která vystudovala Lékařskou fakultu, působila jako hygienička a publikovala i několik odborných knih. Emil Sedlařík / Výbor pro vnější vztahy Administrativu a komunikaci z kraje směrem ven bude mít na starosti ve výboru pro vnější vztahy mladý politolog Emil Sedlařík.

Vladimír Kráčalík / Kontrolní výbor Jakoukoli nesrovnalost nebo podezřelé cifry je připraven odhalit v kontrolním výboru Vladimír Kráčalík, starosta Újezda u Valašských Klobouk (vítěz Vesnice roku 2009). Jak ukazuje jeho upravená obec, starosta Kráčalík se práce nebojí, což bude pro činnost právě v tomto výboru nejspíš klíčové. Josef Hutečka / Výbor pro dopravu Vhodná dopravní řešení na krajských silnicích bude za Starosty kontrolovat v dopravním výboru starosta 4

ZLÍNSKÝ KRAJ

Tomáš Chmela / Výbor pro kulturu a památky Pozvednout skomírající kulturní život v kraji a chránit památky, to je úkol pro Tomáše Chmelu ze Slavičína, experta Starostů v této problematice, který vzal místo ve výboru pro kulturu a památky. Kvalifikovaný je díky svému probíhajícímu doktorskému studiu na Filozofické fakultě UK v Praze dostatečně, navíc se podílel na návrhu nového památkového zákona.

pokračování na str. 5


Složení výborů zastupitelstva určila koalice

Naši lidé

pokračování ze str. 4

zástupcem STANu v zemědělském výboru. Zajímá ho problematika evropských dotací a Programu obnovy venkova, takže se jistě zasadí o to, aby byl v těchto otázkách pořádek a správně nastavené rámce.

Ondřej Běták / Výbor pro strategický rozvoj a investice Jak dál s rozvojem kraje? Do čeho vložit peníze? Názory Starostů na toto téma bude ve výboru pro strategický rozvoj a investice hájit proti levicové přesile zkušený zlínský náměstek Ondřej Běták, který jistě nedopustí, aby se kraj přestal rozvíjet. Zdeněk Miklas / Výbor pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Přestože se stará o stáda ovcí, zajímá ho i veřejné dění. Proto se Zdeněk Miklas z Poteče uvolil stát

Pavlína Kolínková / Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor Pořadatelka kulturních akcí s přesahem k místním tradicím, to je Pavlína Kolínková z Francovy Lhoty, která bude hájit naše zájmy ve výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor. Snad svými radami přispěje k tomu, aby kraj začal více podporovat tradice. Klub zastupitelů Starostové a TOP 09

Parazit jste vy, pane Mládku Živnostníkem jsem od roku 1990. Proto když jsem slyšel výrok stínového ministra financí z ČSSD Jana Mládka, že živnostníci jsou kvůli nižším odvodům na daních „paraziti“, přeběhl mi mráz po zádech. Jak tohle může vypustit z úst člověk, který se živí pouze politikou, a proto ho jako parazita vnímají tisíce obyčejných lidí? K jeho neuvěřitelnému názoru, za který se později nebyl schopný ani sám omluvit (musel to udělat za něj oranžový předseda Sobotka), přidám jen pár čísel od naší ekonomické expertky Jany Juřenčákové. Modelová situace ukazuje, že Mládek nemá pravdu. Při hrubé mzdě 10 000 korun zaměstnanec platí na sociální a zdravotní pojištění 1 100 korun, zaměstnavatel za něj odvede 3 400 korun. Zato živnostník musí měsíčně odvést celkem na sociální a zdravotní pojištění 4 898 korun, pokud chce, aby se mu na důchod počítala průměrná

měsíční mzda 10 000 korun a aby měl od 22. dne nemoci placenou pracovní neschopnost. Považovat živnostníky za parazity je v sociální demokracii zcela běžné. Potvrdila to i právě Jana Juřenčáková, která k tomu říká toto: „I když se teď omlouvají, tak si to stejně myslí pořád, protože například Milan Štěch v Senátu to říkal na mikrofon mnohokrát a já jsem se s ním chodila hádat,“ vzpomíná ex-senátorka Juřenčáková. Starostové a nezávislí se proti urážlivým slovům Jana Mládka co nejdůrazněji ohrazují. Pane Mládku, budu rád, když co nejdříve prozřete, jak velkou chybu jste udělal, když jste takový nesmysl vypustil z úst. Josef Zicha, krajský předseda STAN Zlínský kraj

ZLÍNSKÝ KRAJ Tajemník Zlínské krajské organizace

Zdeněk Hověžák / e-mail: zdenek.hovezak@email.cz / telefon: +420 775 208 894 Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí / IČ: 26673908 zasílací adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 e-mail: info@starostove-nezavisli.cz telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře: Veronika Vendlová telefon: +420 777 326 333

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Více informací a kontaktní formulář naleznete na www.starostove-nezavisli.cz/o-nas O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Najdete nás

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/STANcz

www.facebook.com/starostove


Celostátní rubrika vydání č. 2 / 15. 4. 2013

V tomto čísle najdete

Druhá zlínská výzva / str. 1-2

Zda bych vyvěsil ceduli? Pětkrát ANO! Nejlépe na každé značce / str. 2

Druhá zlínská výzva aneb Jak rozdělit evropské peníze a nekrást Na začátku února byla zveřejněna tzv. Druhá zlínská výzva, prohlášení starostů a komunálních politiků k dělení prostředků určených pro ČR v novém rozpočtovém období EU 2014+. Její iniciátoři vyzývají vládu, aby z těchto EU peněz směřovaných do regionů co nejvíce z nich směřovala do měst a obcí „přímo“ (nárokový model) a byly zohledněny potřeby venkovských regionů ČR (její text naleznete rovněž zde v celostátní rubrice STANovin). Druhou zlínskou výzvu podepsalo již téměř 1500 starostů, místostarostů, zastupitelů a jiných představitelů komunálního veřejného života. Jde tedy o aktivitu vycházející z regionů, kterou žádná relevantní politická síla, natož představitelé vlády nemohou přehlédnout.

Odpovědnost, ne hon na čarodějnice / str. 3

Právní tým STAN informuje / str. 4

je eliminovat riziko pozdějšího vracení dotací kvůli nedodržení předepsaného postupu. Závazek změny nastavení financování projektů na tzv. průběžné financování všude, kde je to možné, bylo rovněž obsaženo v koaliční smlouvě a je opatřením, pro nějž příslovečně zvedám obě ruce. Poslední příležitost Každý z nás si snad uvědomuje, že čerpání evropských prostředků v novém období bude pro obce a města jednou z posledních možností, jak se alespoň částečně vyrovnat se znevýhodněními, které je limitují v jejich vlastním rozvoji, a jak si „sáhnout“ na evropské peníze. Nové rozpočtové období představuje jedinečnou příležitost při správě obcí a měst a jejich úspěšnému rozvoji. Samosprávy si nemohou dovolit podcenit tuto „bitvu o nové rozpočtové období“, poněvadž by tak promarnily jednu z posledních šancí v přísunu významného finančního zdroje. Samosprávy zkrátka musí vygenerovat společné stanovisko pro obhajobu vlastních legitimních zájmů a toto předestřít vládě. Druhá zlínská výzva přitom také varuje, že nesmí dojít k chybám minulého čerpání. O tom, kdo, jak a kolik evropských peněz utratil neefektivně, ba přímo dokonce zpronevěřil a ukradl, se budeme dozvídat, obávám se, ještě dlouhá svědectví. Je za pět minut dvanáct, ne-li možná ještě méně.

ZLÍN

Máme nárok na evropské peníze! €

V kůži poslance za koaliční uskupení jsem se svým podpisem pod Druhou zlínskou výzvu ocitl v poněkud svízelné situaci. Dopředu podotýkám, že bych podepsal ihned znovu, především proto, že mohu zblízka sledovat, kam se čerpání evropských prostředků nového období v připravovaných dokumentech řítí. Dokud příprava nového období 2014+ byla plně v rukou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a jeho struktur, byl směr úvah českých autorit poměrně správný. Snížit počet operačních programů, snížit administrativní roztříštěnost a náročnost čerpání, plné podřízení a plná zodpovědnost za čerpání včetně chyb na úroveň vlády ČR, to však neznamená vyloučení ostatní orgánů státní správy či jiných veřejných autorit. Naopak peníze EU by měly směřovat co nejníže, stát by měl respektovat místní rozhodnutí o využití těchto prostředků podle předepsaných pravidel. Rubem takové dispozice by ovšem měla být jednotná a účinná kontrola z vládní úrovně. Zavedení důkladných vstupních i průběžných kontrol projektů a pomoci při odstraňování chyb sice zní jako tvrdé opatření, nicméně jeho cílem www.starostove-nezavisli.cz

Že nejde o plané malování čerta na zeď dokazuje aktuální vývoj přípravy čerpání peněz EU nového období. Na konci února se odehrálo jednání pracovní skupiny ministra zemědělství k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Podpora venkova v novém PRV má být podle návrhu ministerstva zemědělství vytěsněna na absolutně minimální možnou hranici 5%, jak ji pro metodu LEADER z celkové alokace vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky v daném státě předepisuje EU. To znamená, že v tomto programu obce dostanou jen to nezbytné minimum, co určuje Evropa. V minulém období stát k této nepodkročitelné hranici dohodl s EU ještě další zdroje pro menší obce (v rámci PRV). pokračování na str. 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA

1


Druhá zlínská výzva aneb Jak rozdělit evropské peníze a nekrást pokračování ze str. 1

Jinými slovy téměř nezadržitelně dojde k dramatickému poklesu prostředků vyčleněných na podporu venkovského prostoru v rámci metody LEADER oproti současnému stavu. Dokonce to ani nevypadá, že by si na úkor obcí a měst výrazně polepšili zemědělci. Důvodem nastalé situace bylo vyjednávání na nejvyšší úrovni summitu, kdy došlo k promarnění příležitosti získat větší objem peněz a dokonce čeští zástupci vyslovili souhlas s poklesem prostředků v kapitole LEADER. I země Visegradské čtyřky dohodly společné priority České ministerstvo místního rozvoje a rovněž i zástupci zákonodárného sboru přitom konzultovali velmi intenzivně společné priority s ostatními zeměmi Visegrádské skupiny (V4). Na mnoha úrovních bylo nakonec vyjednáno společné prohlášení zástupců této skupiny (plus dalších přidružených států), a to před klíčovým bruselským summitem celé EU v únoru tohoto roku. Bohužel tento potenciál nebyl při závěrečném jednání dostatečně využit. Přitom vláda tuto část strategie vyjednávání i ve skupině zemí V4 nepodcenila a dodržela svůj závazek ze Programového prohlášení vlády

o nezbytnosti koordinovat postoj při vyjednávání nového rozpočtového období EU se zeměmi V4. Jen razantní postoj samospráv může pomoci V současné době jsme ve fázi vyjasňování vládní pozice k čerpání prostředků EU v novém období. Definitivní rozhodnutí by mělo podle vládního harmonogramu padnout v květnu (nejpozději v červnu). Do té doby by podle mého přesvědčení představitelé samospráv měli najít společnou řeč. Není tajemstvím, že v ČR nejsou zájmy samospráv jednoduše slučitelné v jeden celek. Důvodem je velikostní, územní i „zaostalostní“ rozmanitost obcí a měst (obce od několika desítek obyvatel až po milionovou Prahu, relativní bohatost Středočeského kraje, který se významně přiblížil hranici sledovaného HDP, kdy již nelze peníze získávat, a zaostalost dalších regionů). Přesto by se samosprávy měly pokusit dohodnout a najít společná zásadní stanoviska. Druhá zlínská výzva bezesporu může pomoci nasměrovat pohled na evropské peníze nového období i těch občanů, kterým tyto finance připadají vzdálené či neefektivně utrácené. Nepochybuji, že drtivá většina samospráv je schopna tyto využít a občané lépe uvidí, jak se využívají prostředky EU.

Zda bych vyvěsil ceduli? Pětkrát ANO! Nejlépe na každé značce Obdržel jsem dotaz, zda bych vyvěsil ceduli, když je to na hraně zákona. Odpovím jednoznačně: „ANO“. Důvody spatřuji v následujících argumentech.

1. Vyjednávání o pravidlech čerpání prostředků EU nového období 2014+ se začíná zvrhávat. Vítězí resortismus, tj. vliv českých ministerstev, které si chtějí co nejvíce peněz EU doslova urvat pro sebe. Kdo nebude spravovat tyto fondy, zdá se, že jakoby nebyl. Správce těchto prostředků bude mít vliv, nadto přímým podřízením operačních programů vládě význam ministerstev stoupá. 2. Význam obcí a měst je v procesu přípravy čerpání podceňován. Kdo jiný by se měl ozvat za své legitimní zájmy než právě samosprávy. 3. Cedule na vstupních bránách do samospráv upoutají pozornost běžných občanů, kteří ani vůbec netuší, že se opět rozhoduje o významných prostředcích, s jejichž pomocí by rozvoj měst a obcí mohl být efektivnější. Občané se bezesporu budou ptát, co to visí na značce obce. Starostové budou sice muset více vysvětlovat, ale to dělají již nyní. 4. Připoutání pozornosti médií jako podmínka nutná k tomu, aby se o věci začali zajímat i politici. Zatím je zájem o nové rozpočtové období spíše okrajové, veřejná diskuse se nevede prakticky žádná a zájem některých autorit je spíše spojen s vidinou prosadit případně jen určité zájmy. Přitom nedostatky stávajícího systému jsou zjevné, dokonce jak se ukazuje v současnosti i pro některé veřejné autority i bolestné (sankce, zastavení proplácení a další negativní důsledky). 5. Vyjádřit tímto způsobem názor není nezákonné. Úvahy, že jde o vyjádření názoru na hranici zákona, odmítám. Jde o legitimní svobodný projev, jemuž zaručuje ochranu Ústava. Ostatně takovou aktivitu zorganizovalo před několika lety SMS ČR s cílem upozornit na diskriminaci samospráv v oblasti RUD. Nevím o tom, že by byl kdokoli za vyjádření názoru penalizován. Ústavní právo má přednost před tzv. jednoduchým zákonem.

Stanislav Polčák předseda Ústavně právního výboru PSP ČR, 1. místopředseda hnutí STAN 2

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA


Odpovědnost, ne hon na čarodějnice Před Velikonoci přinesla média další zprávu o „velké protikorupční akci“. Tentokrát se jednalo o obvinění deseti pražských radních z porušení povinnosti při správě cizího majetku. V čem se tahle kauza od ostatních liší? Ukazuje podle mě názorně, že snaha o nápravu věcí se může člověku někdy vymstít – doufejme, že jen dočasně. Nechci samozřejmě předjímat závěry policejního šetření a případně soudu, pokud by na něj v tomto případě vůbec došlo. Z veřejně dostupných informací se ale zdá, že hypotéza o pomstě kmotrů, kterým současná pražská koalice hodně překáží, není ukřivděnou výmluvou, jakou v takových případech obvykle slýcháme. Proč si to myslím? Pražská radnice pod vedením primátora Béma alias Kolibříka uzavřela v roce 2006 smlouvu s firmou Haguess, která Praze zajistila pravděpodobně zdaleka nejnákladnější systém předplacených elektronických jízdenek, jakým se nějaká evropská země může pochlubit. Smlouva sama i její nevýhodnost byla v médiích proprána řádně a Opencard se stala smutným symbolem propojení politiky s kmotrovskými strukturami a jejich ekonomickými zájmy. Už v první vlně drtivé kritiky Opencard se upozorňovalo mimo jiné na to, že smlouva je uzavřena tak nešťastně (nebo spíš: tak šikovně), že výhradním držitelem licencí nutných pro provozování karty je stále firma Haguess. Když se tedy přiblížil konec platnosti nejstarších karet, stávající radnice neměla jinou možnost, než o prodloužení karet, jejich lepšího zabezpečení a zavedení nového karetního systému jednat právě s touto firmou. Během těchto jednání se radním podařilo snížit Haguessem požadovanou cenu o 4 250 00 Kč ročně, což v situaci, kdy protivník drží všechny trumfy,

jistě nebylo snadné. Za to se radním dostalo „spravedlivé“ odměny: byli obviněni zřejmě proto, že smlouvu prodloužili bez výběrového řízení. Jsem přesvědčen o tom, že v průběhu policejního šetření či nejpozději v průběhu soudu, pokud na něj skutečně dojde, se ukáže zcela jasně, že v této situaci nemohli pražští radní postupovat jinak, lépe. Do té doby ovšem budou muset žít se stínem nepříjemného podezření v zádech. Věřme jen, že to nesníží jejich odhodlání vypořádat se s neblahým dědictvím svých předchůdců, že se napříště nebudou bát šlápnout do vosího hnízda. Právě takový vzkaz jim totiž někdo (veřejnost zatím netuší kdo) prostřednictvím trestního oznámení mohl chtít poslat: ruce dál od našich zájmů! Věřme také, že podobné případy kriminalizace politických rozhodnutí nebudou na denním pořádku. Stát se to totiž může komukoliv z nás. Práce komunálních politiků je už dnes hodně náročná a v mnoha ohledech nevděčná; pokud by se lidé s upřímným zájmem podílet se na správě věcí veřejných měli nechat odradit obavou, že odpovědí na jejich snahu šetřit veřejné rozpočty bude trestní oznámení a policejní vyšetřování, uvolní to cestu k moci těm, kdo si s podobnými nepříjemnostmi moc hlavu nelámou – různým vykukům a šíbrům. A to by byl smutný obrat v tom, co s opatrným optimismem vnímám jako cestu správným směrem.

Petr Gazdík

www.starostove-nezavisli.cz

3


Záznam ze zasedání zastupitelstva - věc veřejná? Informace o projednávání tisku č. 757 a informace ze semináře ústavně právního výboru Novela zákonů o územních samosprávných celcích obsažená ve sněmovním tisku č. 757 je rozsahem nevelká, nicméně řeší otázku značné závažnosti – jsou jí podmínky pořizování a zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstvev obcí, krajů a hlavního města Prahy. Jak v důvodové zprávě novely uvádí navrhovatelé, mezi něž patří i předseda ústavně právního výboru Stanislav Polčák, stávající právní úprava je z pohledu transparentnosti veřejného života a zajištění informovanosti občanů o záležitostech veřejného zájmu krajně neuspokojivá. Pořízení a zveřejnění záznamu např. na webových stránkách obce je totiž - bez splnění komplikovaných podmínek, mezi něž se počítá např. získání souhlasu všech dotčených osob – třeba považovat za protiprávní jednání, postižitelné jak v rovině soukromoprávní, tak veřejnoprávní. A právě to se předkladatelům zdálo být absurdní. Připravili proto návrh zákona, který tyto potíže do značné míry odstraňuje, když zmocňuje obecní a krajská zastupitelstva k přijetí usnesení povolujících pořizování obrazových a zvukových záznamů. V legislativním procesu doputoval tento návrh do ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, který se s ohledem na citlivost této problematiky rozhodl věnovat mu velkou pozornost. Důkazem toho je seminář na téma „Právo na informace versus ochrana osobních údajů. Záznam z jednání zastupitelstva a rady obce“, který se uskutečnil v úterý dne 9. dubna 2013 od 9:30 hodin v budově Poslanecké sněmovny, konkrétně v místnosti „Státní akta“. Seminářem provázel předseda ústavně právního výboru Stanislav Polčák. V úvodu semináře objasnil důvody potřeby legislativní úpravy další

Právní tým STAN informuje

z předkladatelů novely, poslanec Šťastný. Poté vystoupil s příspěvkem nazvaným „Právo na informace vs. ochrana soukromí“ náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který se této problematice věnuje i na akademické půdě. Následovala pětadvacetiminutovka Adama Furka z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra věnovaná výkladu pojmu „veřejné jednání“. Po přestávce byli účastníci semináře seznámeni s pohledem předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce, který pohovořil o pořizování, uchovávání a zveřejňování záznamů z veřejných jednání ve vztahu k ochraně osobních údajů. Posledním z řečníků pak byl Oldřich Kužílek, duchovní otec zákona o svobodném přístupu k informacím, jehož příspěvek nesl název „Záznam z veřejného jednání – věc veřejná?“. Z výčtu panelistů je zřejmé, že šlo o nanejvýš pozoruhodnou akci, již si zájemci o komunální problematiku nemohli nechat ujít. A také nenechali – seminář navštívila téměř stovka lidí. Závěrem nezbývá než popřát této a dalším obdobným aktivitám ústavně právního výboru úspěch; lze jen doufat, že jím pořádané semináře napomohou smířit či alespoň vyjasnit mnohdy zcela protichůdně se jevící stanoviska zúčastněných institucí a zvýšit tak šanci projednávaných návrhů zákonů na přijetí.

Mgr. Jan Bartonička

Starostové a nezávislí hospodařili v roce 2012 šetrně Starostovské hnutí hospodařilo i ve volebním roce 2012 šetrným způsobem a v zákonném termínu odevzdalo do Poslanecké sněmovny Výroční finanční zprávu za rok 2012 včetně ověření účetnictví zprávou nezávislého auditora s výrokem bez výhrad. Při konání trojích voleb, jichž se účastnili kandidáti nominovaní hnutím, tak STAN dodrželo plánovaný vyrovnaný rozpočet na rok 2012 a do nového roku 2013 vstoupilo dokonce s přebytkovým hospodařením přesahující 4 mil. Kč. Příjmy hnutí v r. 2012 dosahovaly částku 18,83 mil. Kč a náklady 24,75 mil. Kč, kdy k úhradě rozdílu mezi příjmy a náklady byl použit přebytek hospodaření nevolebního roku 2011. „Na volební rok 2012, který byl pro starosty důležitý především z pohledu krajských voleb, jsme šetřili již v předchozích letech. Úsporu roku 2011 jsme podle plánovaného rozpočtu použili na úhradu zvýšených nákladů volebního roku. Stejně tak budeme postupovat 4

CELOSTÁTNÍ RUBRIKA

v letošním nevolebním roce a šetřit na supervolební rok 2014,“ uvedl Petr Gazdík. Ten dodal, že i přes trojí volby (krajské, senátní a prezidentské, na které hnutí rovněž přispělo částkou 2 mil. Kč) nebyl přebytek předchozích let spotřebován a úspora byla opět převedena do hospodaření roku 2013. Podstatnou část příjmů tvořily dary od strany TOP 09 (přes 11,7 mil. Kč), které STAN získává dle schválených smluv o spolupráci se stranou TOP 09. Zbylé příjmy byly vlastními příjmy od státu, dary členů, podporovatelů a členské příspěvky. Výdaje tvořily dominantně právě volební náklady. Hnutí cílí především na podzimní komunální volby v roce 2014, na které hodlá uvolnit částku 15 mil. Kč, neboť disponuje širokou členskou základnou právě v komunálním prostředí. Lukáš Novák www.starostove-nezavisli.cz

ZLINSKÝ KRAJ  

STANOVINY 2/2013

Advertisement