Page 1

№1 січень 2012

Що ми залишимо нащадкам?

Від редактора

НА

обкладинці відомої книги про державну, громадську та наукову діяльність Героя України, академіка Петра Тимофійовича Тронька, понад верхівками відродженого собору золотими літерами викарбовано назву: «ЩО МИ ЗАЛИШИМО НАЩАДКАМ?» Цим питанням видатний подвижник українського національного відродження переймався впродовж усього свого життя. Тож сьогодні саме ці турботливі слова мають, на мою думку, стати титульними в інформаційному бюлетені «Старожитності», випуск якого розпочинає наша Фундація. Видання покликане згуртовувати всіх щирих послідовників невтомних діянь і далекоглядних починань академіка П.Т.Тронька. На благо соборної та незалежної Української Держави. Відтак, наш бюлетень має на меті не лише оперативно інформувати про всі заходи Фундації, а й докладно висвітлювати роботу інституцій, до створення яких був причетний та діяльністю котрих дбайливо опікувався П.Т.Тронько — Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Національного музею народної архітектури та побуту України, Національного комітету ICOMOS, Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, Національної спілки краєзнавців України, Головної редколегії науководокументальної серії книг «Реабілітовані історією», журналів «Пам’ятки України» і «Краєзнавство», багатьох закладів науки, освіти, культури й туризму в столиці та регіонах. На сторінках відроджених «Старожитностей» завжди знайдеться місце для повідомлень про новітні напрацювання численного загалу українських краєзнавців і пам’яткоохоронців. Анатолій СИТНИК, заслужений журналіст України

Щомісячний інформаційний бюлетень Фундації Героя України, академіка Петра ТРОНЬКА

ПРО ВІЧНЕ, СУЄТНЕ І НЕМИНУЩЕ

В

еличне бачиться здалека... Це — аксіома, догма чи припущення? Коли відходить із життя Справжня Людина, порожнеча настільки тисне, що навіть не будучи сентиментальним, мимоволі починаєш пригадувати, порівнювати, протягувати руки до полум’я пам’яті. Аби зігрітися, подумки осягнути те, чого уже не повернеш. Худорлявий, виснажений роками і трудами, цей сивий дідусь торішнього літа іще завзято топтав ряст, залюбки ішов пішки, хоча наступний крок потребував більших зусиль, аніж попередній. — Ти знаєш, так би й нічого, а от ноги відмовляють… — було бідкався наодинці, але прошкував далі, мимохідь озираючи високі сосни і засохлі кущі калини біля маленького, незграбного будиночка в Кончі Заспі. Хтось наспіх замостив асфальтом стежинку, вона стрімко пнулася обабіч, але за кілька метрів уривалася, так нікуди і не привівши. Як і раніше, Петро Тимофійович дитинно-уважно дослухався співрозмовників, немов і не навчився впродовж тривалого життя швидко відрізняти зерно від полови… Не раз випадало спостерігати за неквапливими розмовами ще у 80-ті, по-

дивляти з щирої доброти і мудрості, рідкісного людинолюбства і терпеливості, яка у його характері слугувала чи не найголовнішою ознакою інтелігентності, а для мене, колись легковажного, — видавалась намарне згаяним часом. Останнє телеінтерв’ю провели москвичі. Готували фільм до ювілею Фрідріха Согояна, попросили пригадати проекти 70-х років уже минулого століття. Зацікавлено слухали, а в приймальні, на прощання, поцікавились у секретарки Алли, чи справді інтерв’юеру вже 96. Світла пам’ять, гострий розум і миттєва відповідь вражали всіх. Тому ж Фрідові академік побажав гарно відсвяткувати ювілей і потвердив, що спрямував до Президента своє клопотання про присвоєння звання народного художника. — Таку честь Согояну вже виявили Росія та Вірменія, — пояснив потім. — Перед Україною заслуги Фріда не менші. Пізніше, коли почали переглядати бібліотеку вченого, натрапили й на альбом вірменського митця із дарчим написом. Аналогічними присвятами рясніють сотні книг і брошур, зібрань творів і тоненьких буклетів. Від славетних діячів науки, освіти й культури, красного письменства, державних очільників. В особистому архіві П.Т.Тронька зберігаються сотні змережаних його дрібненьким почерком записників. Від середини 40-х років до літа 2011-го. Унікальний корпус документів Тронькової доби. Епохи Тронька. Адже отой, немов із казки, маленький кволий сивочолий дідусь, насправді-бо — велет, укорінений у предківську землю, вивершений понад сучасністю і майбутнім. І як багато ще таємниць і одкровень він приберіг для нас! Дарма, що зав’яли калинові кущі в Кончі. На смертному одрі високе чоло Петра Тимофійовича обрамили кетяги молодої калини з Чернігівщини. Від моєї мами. Від України! Андрій БЕРЕЖИНА

фото Миколи ЗАВГОРОДНЬОГО


ПРОЕКТ

ФУНДАЦІЯ – МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Метою Фундації є здійснення благодійної діяльності задля продовження благородних справ та історичних починань видатного державного і громадського діяча, Героя України, академіка НАН України П.Т.Тронька шляхом: 2.1.1. сприяння розвитку науки, культури та освіти, реалізації науково-освітніх, у т.ч. краєзнавчих, пам’яткоохоронних, туристичних, музейних, виставкових, масмедійних програм, допомоги вченим, краєзнавцям, бібліотекарям, студентам, учням; 2.1.2. сприяння розвитку культури, туризму, у т.ч. реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств, особливо малозабезпечених, до музейних цінностей, бібліотек, виставок тощо; 2.1.3. надання допомоги талановитій творчій, науковій та учнівській молоді; 2.1.4. сприяння охороні рухомої та нерухомої культурної спадщини, реставрації та відтворенню пам’яток і визначних місць, історичного середовища, поверненню в Україну матеріальних цінностей, пов’язаних з її історикокультурною спадщиною; 2.1.5. поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, хворих, інвалідів, людей похилого віку, інших осіб, які потребують підтримки та піклування; участі у поданні допомоги, в т.ч. медичної, та соціального догляду особам, які через фізичні й інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; надання всебічної допомоги членам родини П.Т.Тронька, а також представникам його батьківщини, роду Троньків, соратникам і колегам, учасникам Фундації; 2.1.6. надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, електронних мас-медіа, інформаційної інфраструктури, у т.ч. через заснування і випуск власних ЗМІ; 2.1.7. увічнення пам’яті П.Т.Тронька через найменування та перейменування топонімічних об’єктів, спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних таблиць, стел, а також музеєфікацію, реставрацію, реконструкцію, відновлення, будівництво та популяризацію меморіальних, історико-архітектурних і пам’ятних споруд, у т.ч. житлових будинків, пов’язаних із жит-

2

Старожитності / №1 січень 2012

тям та діяльністю П.Т.Тронька, його соратників і колег, догляд за могилами; 2.1.8. збереження існуючих, заснування, реєстрації нових і постійного поповнення приватних, громадських та державних музейних зібрань, заснування й утримання (повного або дольового) музейних, туристичних, науково-інформаційних, оздоровлювальних, виставкових центрів, фондосховищ та ін. закладів, проведення експедицій, присвячених П.Т.Троньку, його родині, рідному краю та епосі; 2.1.9. участі в міжнародних благодійних проектах, пріоритетно з українською діаспорою, інших формах міжнародного співробітництва. 2.2. Основні завдання, напрями та предмет благодійної діяльності Фундації передбачають реалізацію довгострокових програм, надання системної та/або разової благодійної матеріальної та іншої допомоги. 2.3. Фундація здійснює благодійну діяльність у будь-якій формі, дозволеній законодавством України, а також бере участь в усіх законних видах діяльності задля сприяння досягненню благодійної мети Фундації, у тому числі: 2.3.1. придбання, відновлення, підтримка, використання, будівництво та оренда музеїв, галерей, студій, конференц-залів, фондосховищ, офісів; 2.3.2. придбання (створення запасів) і розподіл експонатів, книг, матеріалів, комплектуючих, устаткування, необхідних для реалізації проектів; 2.3.3.заснування видавництв, друкованих та ефірних органів чи інших ЗМІ; 2.3.4. здійснення виховної та роз’яснювальної роботи, інформаційної та рекламної діяльності, в т.ч. в інтернеті; 2.3.5. створення та розповсюдження каталогів, проспектів, листівок тощо, представлених у друкованій чи електронній формі, кіно-відео-аудіо-фотоматеріалів та сувенірної продукції; 2.3.6. організація, фінансування та проведення благодійних масових культурно-мистецьких і наукових заходів: конференцій, експедицій, екскурсій, зустрічей, семінарів, тренінгів, дискусій, лекцій, презентацій, конкурсів, концертів, вистав, слухань, виставок, інсталяцій, шоу, перформансів, аукціонів, лотерей тощо; 2.3.7. надання фінансової, матеріальної та іншої благодійної допомоги у

формі субсидій або в інших формах, дозволених законодавством України, на регулярній або одноразовій основі; 2.3.8. акумулювання коштів, необхідних для виконання статутних завдань. 2.4. Фундація затверджує благодійні програми, які включають заходи, спрямовані на виконання статутних завдань Фундації. 2.5. Здійснення Фундацією благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому порядку. 2.6. Фундація може здійснювати благодійну діяльність у таких формах: 2.6.1. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги; 2.6.2. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги; 2.6.3. фінансування конкретних цільових програм, експедицій, акцій тощо; 2.6.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність, дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності; 2.6.5. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки, належних Фундації авторських і суміжних прав; 2.6.6. надання безпосередньої допомоги особистою працею співробітників та/або учасників Фундації, послугами чи передачею результатів творчої діяльності; 2.6.7. прийняття на себе витрат із безоплатного, повного або часткового утримання об’єктів благодійництва; 2.6.8. інших заходів, не заборонених законодавством України. 2.7. З метою реалізації статутних завдань Фундація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, брати участь у заходах, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України. Вищеподаний розділ Статуту Фундації П.Т.ТРОНЬКА публікується для громадського обговорення


АКЦЕНТ

В

ід імені нашої родини дозвольте висловити щиру подяку за слова співчуття і підтримки з приводу того горя, яке спіткало нас торік 12 вересня, Президентові України В.Ф.Януковичу, Голові Верховної Ради України В.М.Литвину, прем’єрміністрові М.Я. Азарову, голові урядового комітету Д.В.Табачнику, президенту Національної академії наук України Б.Є.Патону, директору Інституту історії України НАН України В.А.Смолію, ректору Харківського національного університету імені В.Каразіна В.С.Бакірову та всім, всім, всім, кого не маю змоги тут перерахувати. Лариса ТРОНЬКО

ПРОПОЗИЦІЇ щодо увічнення пам’яті Героя України, академіка П.Т.Тронька Пам’ятники, таблиці, пам’ятні знаки, назви вулиць Пам’ятники: у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові та середмісті Києва, в Харкові. q Меморіальні таблиці, пам’ятні знаки, назви вулиць: - села Заброди та Кленове, м. Богодухів Харківської області; - м. Дзержинськ Донецької області; - м. Лебедин Сумської області; - м. Івано-Франківськ; м.Львів q Меморіальні таблиці, пам’ятні знаки у м.Києві: - вул.Володимирська – Національний університет імені Тараса Шевченка; вул. М.Грушевського – Інститут історії НАНУ та квартира із 1967 р.; - бульвар Тараса Шевченка – Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова; - вул. Лаврська – УТОПІК, Фонд імені Олеся Гончара; - вул. Б.Хмельницького – квартира із 1943 р.; - вул. Лютеранська – квартира із 1956 р. q Меморіальні таблиці, назви вулиць: м.Харків – Національний університет імені В.Каразіна; - м.Дніпропетровськ – Національний гірничий університет, Національний університет імені Олеся Гончара; м.Донецьк – Національний університет; - м.Полтава – Педагогічний університет; - м.Кіровоград – Педагогічний університет; - м.Чернігів – Педагогічний університет; - м.Хмельницький – Національний університет, Університет управління та права; - м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області – Національний університет імені Івана Огієнка; - м. Канів Черкаської області – Тарасова (Чернеча) гора; - м. Чигирин Черкаської області – Національний заповідник; - м. Суми; - м. Переяслав-Хмельницький Київської області; - м. Запоріжжя – Національний заповідник «Хортиця»; q

Музеї, музейні експозиції Світлиця П.Т.Тронька у Національному Києво-Печерському заповіднику: меморіальний кабінет, виставкова зала та бібліотека. q Меморіальна квартира-музей у Києві (вул. М.Грушевського, 34-А). q Садиба-музей у рідному селі Забродах на Харківщині. q Музейна експозиція у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові. q Меморіальні експозиції, музейні кімнати: - с. Кленове та м. Богодухів Харківської області; - м. Лебедин Сумської області; - м. Івано-Франківськ; - м. Харків – Наq

ціональний університет імені В.Каразіна; - м. Канів Черкаської області – Тарасова (Чернеча) гора; - м. Кам’янець-Подільський; - м. Суми; - м. Переяслав-Хмельницький; - м. Запоріжжя – Національний заповідник «Хортиця». Пропозиції схвалені Правлінням Фундації для громадського обговорення На знімку: Л.П.Тронько працює над експозицією Меморіальної квартири-музею Героя України, академіка П.Т.Тронька по вул.М.Грушевського, 34-А у Києві. фото Миколи ЗАВГОРОДНЬОГО

Старожитності / №1 січень 2012

3


У К У Р Д Є А К Е Ч В І Д А Г О П С К И Н М О Т И Т Я ’ П

П

етро Тимофійович до останніх днів працював над підготовкою п'ятитомника "Обереги моєї долі. Спогади, документи, матеріали". Керував упорядкуванням особистого архіву та хатньої бібліотеки, впродовж березня-серпня 2011-го невтомно звозив із водієм до помешкання на вул. М.Грушевського документи, рукописи й книги із державної дачі в Кончі Заспі та свого кабінету в Інституті історії України. Було перевезено частину документальних матеріалів також із Лаври, з кабінета Петра Тимофійовича в офісі правління Всеукраїнського фонду імені Олеся Гончара. Особливо багато зусиль і часу займала атрибуція сотень старих фотознімків, раритетів із родинного зібрання творів мистецтва, подарунків видатних сучасників, уточнення де-

Внески і пожертви на видання спогадів

можна надсилати на рахунок Лариси Петрівни Тронько №35П+ у ВАТ «Державний Ощадний банк України» Печерське відділення №3715/0527 р/р 37399004, МФО 320241 ОКПО ЄДРПОУ 02760494


талей розшифрованих фонограм спогадів та розмов із П.Т.Троньком за 2008 - 2010 роки. По мірі нових знахідок у сімейному архіві подружжя Троньків, зокрема серед неопрацьованих досі паперів та альбомів Валентини Іванівни, розросталися макети томів і поточнювалась їхня хронологія: перший — 1915 - 1941рр., другий — 1941 - 1961рр., третій — 1961 1978рр., четвертий — 1978 - 2015рр. П'ятий том — "У колі сучасників". Академік П.Т.Тронько дуже переймався проектом, обговорював деталі з друзями та колегами, радився із Григорієм Клепаком, Мариною Громовою, Ларисою Скорик, Миколою Яковиною, Анатолієм Ситником, Валентиною Іршенко, просив про допомогу Віля Бакірова. Своє ювілейне видання Петро Тимофійович бачив ґрунтовним — у твердій палітурці, за прикладом томів «Історії міст і сіл України», яскравим, добре ілюстрованим старими і сучасними знімками, документами, живописом. Йому імпонувала стилістика оформлення номерів журналу «Пам’ятки України» 2010 року Валерієм Гриценком та книжкові проекти видавництва Лідії Лихач «Родовід». Мріяв узяти до рук за життя хоча б перший том. Затвердив макет і верстку цього тому... Лариса ТРОНЬКО, Анатолій СЄРИКОВ На знімках: окремі сторінки макета першого тому спогадів

100 років від дня народження П.Т.Тронька не за горами ­— відзначатимемо 2015 року Фундація очікує на Ваші пропозиції, поради, посильну допомогу...


ЗВІДУСІЛЬ

q КИЇВ

Глибокошановна і дорога Ларисо Петрівно! Сердечно вітаю Вас і Валентину Іванівну, безмежно шанованих усією нашою родиною (і в минулому, коли були живі наші батьки, і тепер) – з Новим 2012 роком! Бажаю міцного здоров’я, стійкості, мужності, енергії – продовжити ту велику культурну роботу, яку здійснював Ваш видатний батько… З глибокою повагою Наталія КОСТЕНКО

q КІРОВОГРАД

21 вересня 2011 року Кіровоградська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (НСКУ) провела «круглий стіл» пам’яті П.Т.Тронька у редакції газети «Народне слово», яка неодноразово висвітлювала діяльність та публікувала звернення академіка.

q ХАРКІВ

Вельмишановна Ларисо Петрівно, я Вам щиро вдячна за теплі слова на адресу Асоціації. Ви маєте знати, що за будьяких обставин завжди є люди, котрі допоможуть і словом, і ділом… З щирою повагою виконавчий директор Асоціації випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В. Каразіна Вікторія КРУГЛОВА q КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

З великим хвилюванням узяв до рук конверт Фундації Героя України, академіка П.Т.Тронька з портретом Петра Тимофійовича. Найперше, поцілував портрет мого Учителя, зрадів, що така фундація з’явилася: наш Петро Тимофійович із нами, його розум, добрі справи діють, об’єднують, ведуть. Дякуємо Вам, Ларисо Петрівно, за таку приємну звістку! Завжди Ваші – Віктор і Тамара ПРОКОПЧУК q ЧЕРКАСИ

Шановна Ларисо Петрівно і Ваша матуся Валентино Іванівно! За давньою українською традицією щиро вітаємо Вас із старим Новим роком та Василем! Нехай цей рік стане часом реалізації найважливіших задумів та мрій, благословить виконання головних проектів Фундації імені Великого Українця, дорогого нашому серцю Петра Тронька. Світлої радості та Божої прихильності Вашій благословенній родині, яка надихає нас на нові дослідження у відновленні історичної справедливості й реабілітації історії України. З повагою Тетяна КАЛИНОВСЬКА, головний редактор обласної газети «Черкаський край» Петро ЖУК, керівник редакційно-видавничої групи «Реабілітовані історією. Черкаська область» q КИЇВ

…нехай Бог у Новому році пошле Вам теплу людську турботу оточуючих, підтримку і розуміння друзів, духовні і фізичні сили у подоланні труднощів! Моє серце завжди відкрите для допомоги маленькій дружній родині незабутнього Петра Тимофійовича. Дякую Вам за створення Фундації його світлого імені, готовий силами краєзнавців України допомагати Вам, шановна Ларисо Петрівно, Валентині Іванівні та Фундації. З глибокою повагою Григорій КЛЕПАК, заступник голови Національної спілки краєзнавців

6

Старожитності / №1 січень 2012

Голова обласної організації НСКУ О. Бабенко акцентував увагу на багаторічних дружніх зв’язках місцевих краєзнавців з Петром Тимофійовичем, на його внеску в гуманітарну сферу Кіровоградщини, у конкретні регіональні проекти. Зокрема, збереження пам’ятки ХVІІІ ст. фортеці Св. Єлисавети, будівництва обласної бібліотеки імені Д.Чижевського, шкіл, лікарень. Заступник директора Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ОІППО) імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук А. Іванко презентував свою публікацію про Петра Тронька у журналі «Історія та правознавство» (частини проекту «Історики України ХІХ – поч. ХХ століття. 60 портретів)». В.Калініченко, В.Журавський і С.Янчуков пригадали хід підготовки та видання 1972 р. тому «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область». Колишні очільники обласної організації НСКУ, заслужений журналіст України Ю. Матівос і науковий співробітник обласного краєзнавчого музею К. Шляховий розповіли про співпрацю з Петром Тимофійовичем у всеукраїнських акціях і проектах. В.Сердюк багато років очолювала обласний краєзнавчий музей та обласну організацію Українського товариства пам’яток історії та культури, тож присвятила свій виступ внеску П.Т.Тронька у розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи в регіоні та Україні загалом. Авторці цих рядків випало розповісти, яку значну увагу приділяв П.Т.Тронько співпраці з навчальними закладами і патріотичному вихованню учнівської та студентської молоді. Завідувачка навчально-методичного кабінету українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Лариса ГАЙДА фото Ігоря Демчука


ХРОНІКА ФУНДАЦІЇ

12 жовтня 2011р. відбулися установчі Збори засновників Фундації Героя України, академіка Петра Тимофійовича Тронька. Головою правління обрано Ларису Петрівну Тронько, доктора філософії, вченого секретаря НВК «Київський Інститут Автоматики», головою Наглядової Ради – Людмилу Дмитрівну Настенко, дослідницю історії України-Руси та народного мистецтва, директором Фундації – Анатолія Никифоровича Сєрикова, заслуженого журналіста України, головним редактором бюлетеню «Старожитності. Що ми залишимо нащадкам?» – Анатолія Андрійовича Ситника, заслуженого журналіста України, відповідального секретаря з творчих питань правління Національної спілки краєзнавців України. q

17 жовтня 2011р. Кабінет Міністрів України передав Фундації 16 стендів фотовиставки «П.Т.Тронько – урядовець, вчений, краєзнавець». q

13 жовтня 2011р. побачив світ виданий громадським коштом буклет «П.Т.Тронько. 1915 — 2011», у якому вміщено етапні світлини академіка та анонс п’яти томів його спогадів, документів і матеріалів «Обереги моєї долі» (дизайн, верстка і друк Валерія Гриценка). q

20 жовтня 2011р. пройшла коротка зустріч керівництва Фундації за участю М.А.Орлик із сином народного художника Вірменії, Росії та України Фрідріха Согояна Мікаелом стосовно дарування скульптурного портрета (погруддя), виготовленого за життя П.Т.Тронька та спорудження пам’ятника на його могилі (Байковий цвинтар у Києві). q

14 жовтня 2011р. рішенням правління Фундації в приватному помешканні Троньків на вул. М.Грушевського, 34-А відновлено опрацювання музейного зібрання родини, у т.ч. особистого архіву П.Т.Тронька, призупинене 27 серпня через його госпіталізацію. Принципово схвалено та вирішено винести на громадське обговорення пропозиції директора Фундації щодо увічнення пам’яті П.Т.Тронька (див. стор. 3). q 15 жовтня 2011р. на прохання Яна Павлицького (Польща) Фундація долучилася до підготовки виставки уродженця Чернігівщини, видатного майстра вітражу Адама Сталони Добжанського в частині забезпечення її промоції в Україні. Волонтерами визначені – Наталія Зінченко, Таїсія Шаповаленко, Андрій Ралко, Валерій Гриценко, Андрій Бережина. q 16 жовтня 2011р. по українському радіо прозвучала щомісячна передача відомого українського журналіста Володимира Татаренка «Благовіст», у якій взяв участь директор Фундації А.Сєриков. q

19 жовтня 2011р. до Фундації перевезено книги та частину особистих речей із останнього робочого кабінету академіка П.Т.Тронька в Інституті історії України НАН України. Волонтери – Павло Бабенко, Андрій Ралко. q 20 жовтня 2011р. з нагоди сороковин смерті П.Т.Тронька поминальне зібрання по вул. Шовковичній, 1 у Києві зафундувала Асоціація випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В.Каразіна (виконавчий директор Вікторія Володимирівна Круглова). q

21 жовтня 2011р. після складної операції та тривалого лікування вдову П.Т.Тронька Валентину Іванівну доправлено із лікарні у Феофанії до Кончі Заспи. q 24 жовтня 2011р. Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Марина Едуардівна Громова провела нараду дирекції щодо залучення колективу заповідника до увічнення пам’яті П.Т.Тронька. Ухвалено взяти фінансову дольову участь у виданні п’ятитомника спогадів П.Т.Тронька «Обереги моєї долі», а також продовжити в заповіднику роботи, розпочаті ще за життя П.Т.Тронька та детально погоджені з ним М.Е.Громовою зі створення меморіального закладу. У нараді взяли участь керівники Фундації та Видавничого дому «Пам’ятки України». q 25 жовтня 2011р. відбулась робоча зустріч керівництва Фундації з відомим фотомайстром Миколою Федоровичем Завгороднім щодо під-

готовки його тематичної виставки, присвяченої П.Т.Троньку. q 6 листопада 2011р. правління Фундації ухвалило в приватному помешканні родини Троньків по вул. М.Грушевського, 34-А заснувати Меморіальну квартиру-музей П.Т.Тронька. Розпочато заповнення інвентаризаційних карток на експозиційні та бібліотечні фонди. q 15 листопада 2011р. відбулась робоча зустріч керівництва Фундації з директором Інституту історії України НАН України, академіком НАН України Валерієм Андрійовичем Смолієм. q 22 листопада 2011р. Л.П.Тронько взяла участь у Троньківських читаннях в Національній історичній бібліотеці України в Києві. q 7 грудня 2011р. розпочато підготовку першого числа інформаційного бюлетеню «Старожитності. Що ми залишимо нащадкам?» q 11 грудня 2011р. пройшла зустріч керівництва Фундації із групою військових істориків із Ростова на Дону (Росія), йшлося про дослідження перебування П.Т.Тронька у Єйську. q 27 грудня 2011р. в Укрінформі відбулась презентація ч.5-6 науково-популярного ілюстрованого журналу «Пам’ятки України: історія та культура», який містить матеріал Анатолія Ситника «Він жив Україною», присвячений пам’яті фундатора і багаторічного очільника цього видання П.Т.Тронька. q 30 грудня 2011р. активісти й волонтери Фундації допровадили в Кончу Заспу і прикрасили для вдови П.Т.Тронька Валентини Іванівни живу новорічну ялинку. q 17 січня 2012р. при відкритті Другої (позачергової) конференції Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України (НСКУ) її учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять П.Т.Тронька. На V (позачерговий) з’їзд НСКУ, який відбудеться 23 січня ц.р., поряд з іншими столичними делегатами обрана Голова правління Фундації Л.П.Тронько. q

Старожитності / №1 січень 2012

7


НОВА TРАДИЦІЯ

ТРОНЬКІВСЬКІ ЧИТАННЯ В ІНСТИТУТІ ЙОГО ІМЕНІ С

еред вищих навчальних закладів, з якими впродовж багатьох років плідно співробітничав академік Національної академії наук України Петро Тимофійович Тронько, помітне місце належить Національному гірничому університету (НГУ) в Дніпропетровську. Адже ще з часів заснування Катеринославського вищого гірничого училища цей виш традиційно слугує фундаментом не тільки академічної гірничої науки, а й вагомим чинником інтелектуального життя славетного козацького краю. Дбайливо виплекані гуманітарні традиції у підготовці технічних працівників постійно примножуються. Почесним професором тодішньої гірничої академії Петро Тронько став у травні 1997 року. 27-28 вересня 1999 року саме на базі цього закладу з його ініціативи було проведено IХ Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію «Історичне краєзнавство на межі тисячоліть: досвід, проблеми, перспективи». За безпосереднього сприяння видатного вченого того ж року в НГУ почав функціонувати Інститут гуманітарних проблем, діяльність якого тісно пов’язана з краєзнавчою спільнотою. 19 листопада 2010 року на честь 95-річчя від дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, академіка НАН України, Героя України Петра Тронька в НГУ пройшли Перші наукові Троньківські читання. У жовтні 2011 року за ухвалою Вченої Ради Національного гірничого університету Інститут гуманітарних проблем був названий іменем П.Тронька. 24 листопада 2011 року відбулися Другі наукові Троньківські читання, присвячені пам’яті Великого Українця. Його учасники переглянули фільм «П.Тронько і Національний гірничий університет: долі пов’язані історією», спеціально підготовлений до цього заходу. З доповіддю «П.Тронько й освітнє краєзнавство в Україні» виступила відповідальний секретар Національної спілки краєзнавців України (НСКУ) Р.Маньковська. Про вплив П.Тронька на розвиток краєзнавчого руху в Придніпров’ї розповіла професор НГУ Г.Швидько, яка майже 20 років очолювала Дніпропетровський обласний краєзнавчий осередок. Нинішній голова правління облорганізації НСКУ І.Кочергін озвучив нагальні проблеми та перспективи краєзнавства Дніпропетровщини.

ФУНДАЦІЯ ПЕТРА ТРОНЬКА

Старожитності. Що ми залишимо нащадкам? Інформаційний бюлетень Виходить щомісяця №1, січень 2012 р.

Головний редактор: Анатолій СИТНИК

Засновник: Фундації Героя України, академіка П.Т.Тронька

a_v_01@rambler.ru

http://petro-tronko.blogspot.com

anatoliysytnyk@gmail.com

Дизайн та верстка: Валерій ГРИЦЕНКО

Замовлення бюлетеня: 044 - 361 7466

Декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор С.Світленко доповів про новітні історико-краєзнавчі дослідження в своєму виші. В. о. голови правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара Р.Франко наголосив на визначальній ролі П.Тронька у створенні Фонду. Старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України О.Бажан висвітлив діяльність П.Тронька у відродженні журналу «Краєзнавство». Роль академіка П.Тронька у створенні Національного музею народної архітектури та побуту була розкрита у повідомленні співробітника Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури М.Ходаківського. Про внесок П.Тронька у створення і розвиток Національного заповідника «Хортиця» розповіли співробітники його філії «Кам’янська Січ» С.Сурченко і О.Власов. Учасники читань традиційно відвідали славнозвісний Свято-Троїцький собор у Новомосковську й обговорили з міською владою конкретні заходи щодо збереження цієї видатної пам’ятки. Віктор ПУШКІН, заслужений працівник народної освіти України, професор, директор Інституту гуманітарних проблем імені Петра Тронька Національного гірничого університету м. Дніпропетровськ

Редколегія: Валентина ГАЖА Валерій ГРИЦЕНКО Вадим ДОРОШЕНКО Віктор ПРОКОПЧУК Віктор ПУШКІН Лариса СКОРИК Анатолій СЄРИКОВ Ольга СУЩЕНКО Лариса ТРОНЬКО

фото http://nsku.org.ua

Адреса Фундації: вул. М.Грушевського, 34-А, к. 57 м. Київ, 01021 Телефони: 044 - 253 1362 098 - 208 1125 094 - 926 4466 E-mail: ukrelite@rambler.ru

Starogitnosti  

Monthly newsletter Foundation Hero of Ukraine Academician Petro Tronko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you