Page 1

24 lutego 2012

EGZ. BEZPŁATNY ISSN 1897-9947

4(112) / 2012

Integracyjny bal w PG3 W czwartek, 16 lutego, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im Stanisława Staszica 250 uczestników bawiło się na ,,13 Balu integracyjnym młodzieży szkoły z osobami niepełnosprawnymi”.

STRONA 2


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Integracyjny bal w PG3 W czwartek, 16 lutego, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im Stanisława Staszica 250 uczestników bawiło się na ,,13 Balu integracyjnym młodzieży szkoły z osobami niepełnosprawnymi”. Głównym organizatorem balu, jak co roku, była polonistka, Bogusława Karankowska, której pomagali uczniowie, nauczyciele i obsługa szkoły. Wśród uczestników było 80 osób niepełnosprawnych z klas integracyjnych PSP1, DPS w Damaszce i podopiecznych MOPS.

Gościem balu był wiceprezydent Henryk Wojciechowski. O stronę muzyczną zadbała, jak zwykle profesjonalnie, Familia HP. - To bal osób serdecznych, otwartych na drugiego człowieka – mówi Bogusława Karankowska. - Wszyscy przyszli fantastycznie przebrani. Było wiele konkursów, a każdy uczestnik otrzymał upominek. I choć nie zabrakło pączków, ciast i napoi, to nie nagrody i konkursy były najważniejsze a znakomita, karnawałowa atmosfera panująca na sali. Starogardzki MOPS, w podziękowaniu dla wolontariuszy młodzieży PG3, ofiarował gipsowe serduszka. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Starogardzianki najlepsze w województwie Drużyna PSP Nr 4 w Starogardzie Gdańskim zdobyła złoty medal w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.

Kolejny Spacer Przyjaźni Wszystkich mieszkańców Starogardu zapraszamy bardzo serdecznie na kolejny spacer z naszymi psiakami. Odbędzie się on w niedzielę 26-go lutego.

Do rywalizacji przystąpiło sześć najlepszych zespołów województwa pomorskiego, które trimfowały w rozgrywkach rejonowych. Nasze dziewczęta w pierwszym spotkaniu SP 6 Kwidzyn 2:0 (25:15;25:12), a następnie SP 8 Słupsk 2:1 (25:21, 17:25, 15:5). Tym samym podopieczne Leszka Sintka zajęły pierwsze miejsce w grupie, dające możliwość gry o złoty medal. Nasze dziewczęta pokazały się ze świetnej strony wygrywając 2:1 (23:25, 25:12, 15:7) z SP 48 Gdańsk, której zawodniczki reprezentują gdańską Gedanię.

STR. 2 | Nr 4(112)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ

Zbiórka jak zwykle o godzinie 10:30 przed schroniskiem dla bezdomnych zwierzat „OTOZ Animals” przy ulicy Hermanowskiej 24. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że nasz poprzedni, styczniowy spacer był wielkim sukcesem! Przyniósł naszym psiakom naprawdę wiele dobrego - znowu pełną parą ruszyły adopcje, kilkanaście psiaków poszło do domków. Powiększył się wolontariat, zyskaliśmy także grono nowych fanów na Facebooku. Rośnie rzesza ludzi, którym los pokrzywdzonych bezdomnych zwierząt nie jest obojętny - bardzo nas to cieszy!


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| AKTUALNOŚCI

Nowe rondo W Starogardzie Gdańskim, na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Kopernika powstanie wiosną rondo. Jego utworzenie ma kosztować ponad milion złotych. Aktualnie skrzyżowanie należy do naprawdę niebezpiecznych – co roku dochodzi tu do licznych kolizji i wypadków. W godzinach szczytu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Jedynym wyjściem jest konieczność przebudowy skrzyżowania. - Nowe skrzyżowanie ma wpłynąć przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale także poprawić płynność ruchu, - mówi Leszek Zadurski, zastępca naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. Wykonawcą nowej inwestycji, wyłonionej w przetargu, jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański. Istniejące skrzyżowanie u zbiegu al. Jana Pawła II z ul. Kopernika zostanie przebudowane wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, polegającą na przełożeniu sieci gazowej, teletechnicznej, energetycznej oraz kanalizacyjnej. Poprawie ulegnie również oświetlenie uliczne. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przewiduje całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Kopernika w celu szybszego i sprawniejszego wykonania prac.

Tegoroczne inwestycje W roku 2012 Gmina Miejska Starogard Gdański zamierza wydać 9 373 586 złotych na zadania inwestycyjne. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje, jakie będą realizowane w tym roku. W bieżącym roku zaplanowano kontynuację, wykonanie lub rozpoczęcie następujących inwestycji w zakresie:

skiej, od ul. Skalskiego do ul. Korytybskiej wraz z ulicą Korytybską – zaplanowano do realizacji w latach 2012-2013 przy udziale finansowym TESCO w wysokości + 500.000,00 zł. 5. Budowa odcinka ul. Południowej/ ul. Prusa Hermanowska/ na rok 2012 wydatek w kwocie – 400.000,00 zł. 6. Modernizacja miejsc postojowych w ciągu ul. Chojnickiej – na rok 2012 wydatek w kwocie 60.000,00 zł. 7. Modernizacja ul. Ceynowy – na rok 2012 wydatek w kwocie 250.000,00 zł. 8. Na wykup gruntów pod budowę ulic itp. zaplanowano w budżecie łączną kwotę 1.523.586,00 zł. B) POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. Na osiedlu Wiejska – kontynuacja budowy ulicy Górnej wraz z odwodnieniem na rok 2012 wydatek w kwocie 500.000,00 zł. Na terenie dotąd zrealizowano: I etap (2007-2008) – ul. Sędzickiego, ul. Szturmowskiego, ul. Nierzwickiego; II etap (2008-2010) – ul. Brejskiego, ul. Górna, ul. Przanowskiego. Zadanie przesunięte na cykl dwuletni (2012-2013) dokończenie budowy ul. Górnej ze względu na brak rozstrzygnięć związanych z budową obiektu po byłym PAKMECIE. 2. Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Kopernika – rondo na rok 2012 wydatek w kwocie 1.400.000,00 zł - zadanie kontynuowane z roku 2011. 3. Budowa ul. Maczka – na rok 2012 wydatek w kwocie 540.000,00 zł. 4. Kontynuacja budowy ul. Kociewskiej – na rok 2012 wydatek w kwocie 1.000.000,00 zł. Zadanie budowy II etapu ul. Kociew-

1. Kontynuacja budowy parkingów przy ul. Traugutta 36 i 38 – na rok 2012 wydatek w kwocie 140.000,00 zł - zadanie rozpoczęte w realizacji, w roku 2011. 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – SCK – na rok 2012 wydatek w kwocie 550.000,00 zł. 3. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Rolna Heweliusza – na rok 2012 wydatek w kwocie 200.000,00 zł. 4. Place zabaw przy: ul. Kopernika, ul. Pelplińska, ul. Kleszczyńskiego, ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Wróblewskiego - na rok 2012 zaplanowano łączny wydatek w kwocie 160.000,00 zł. 5. Wydatki na mapy i dokumentacje w zakresie dróg i kanalizacji na rok 2012 zaplanowano w łącznej kwocie 230.000,00 zł Łącznie na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 9.373.586,00 zł

Określono podstawowe cele powołania związku gmin w zakresie gospodarki odpadami, a są nimi: - przejęcie od samorządów gminnych większości zadań własnych gmin, jakie wynikają z nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz

znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami; - zmniejszenie kosztów gmin związanych z wprowadzeniem ww. ustaw; - ewentualne zarządzanie zamkniętymi składowiskami odpadów w regionie po dokonaniu ich rekultywacji .

A) DROGI PUBLICZNE GMINNE:

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zawiązują związek gmin 14 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydenta z terenu powiatu starogardzkiego i kościerskiego, poświęcone omówieniu wyników prac zespołu roboczego ds. opracowania statutu związku gmin oraz uchwał wprowadzających dla inicjatywy zawiązania związku gmin w zakresie gospodarki odpadami. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 36 przedstawicieli samorządów z 20 gmin i miast Południowego Regionu Gospodarki Odpadami. Spotkanie prowadził prezydent Starogardu Edmund Stachowicz, natomiast podsumowania dotychczasowych prac zespołu roboczego ds. przygotowania statutu oraz projektów uchwał zreferował zastępca prezydenta Wojciech Pomin. W trakcie spotkania omówiono szereg spraw związanych z gospodarką odpadami.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 4(112)/2012 |STR. 3


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI |||||||||||||||||||||||||||||||||||| UWAGA! ZMIANA NUMERÓW TELEFONU Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim informuje, iż z dniem 27 lutego 2012 r. nastąpi zmiana numeracji telefonów stacjonarnych w urzędzie (Starostwo Powiatowe Starogard Gd.). Niżej podaje się numery telefonów:

PUNKT INFORMACYJNY: 58 767 35 00, 58 767 35 01 SEKRETARIAT STAROSTWA POWIATOWEGO: 58 767 35 03, 58 767 35 04, 58 767 35 05 – fax Wykaz pozostałych numerów znajduje się na stronie internetowej powiatu www.powiatstarogard.pl oraz bip.powiatstarogard. pl. Wszelkie inne dane Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim pozostają bez zmian. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Solidna firma W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbył się 10. finał Programu Gospodarczo-Konsumenckiego „Solidna Firma”. Certyfikaty otrzymało 26 firm. Nagrodzonym gratulacje złożyli marszałek Mieczysław Struk i wojewoda Ryszard Stachurski. Wśród nagrodzonych firm z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego znalazł się Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC”, będący spółką kapitałową, której

udziałowcem strategicznym jest Stadtwerke Leipzig GmbH oraz miasto Starogard Gdański. Spółka wytwarza, przesyła i dystrybuuje ciepło. „STAR-PEC” zatrudnia 60 osób. Ma jedno duże źródło wytwarzania ciepła i cztery lokalne kotłownie.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tegoroczne plany MRM Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański jest formalną grupą młodych ludzi, działającą na terenie miasta. To organizacja samorządowa, niedochodowa, będąca częścią samorządu lokalnego oraz reprezentacją starogardzkiej młodzieży. Odbiorcą działań MRM są mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, przede wszystkim młodzież, ale także i władze miasta. Plan Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2012: 1. Opracowanie optymalnej strategii organizacji pracy MRM Starogard Gdański II kadencji. 2. Realizacja projektu „Żyj zdrowo z MRM” we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. 3. Finalizacja działań związanych z realizacją międzynarodowego projektu „The 5d project – feel us”, wyjazd do Bułgarii w dniach 16-27 lipca 2012 r. 4. Pozyskanie z programu „Młodzież w działaniu” dofinansowania na realizację projektu międzynarodowej inicjatywy młodzieżowej ‘alter U - alter EU’, dotyczącego likwidacji stereotypu o sztuce alternatywnej i promującego aktywne obywatelstwo europejskie. 5. Pozyskanie sponsorów i organizacja Starogardzkiej Nocy Filmowej. 6. Organizacja koncertu młodych talentów. 7. Powrót do inicjatywy re-

STR. 4 | Nr 4(112)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ

formy połączeń komunikacji miejskiej i doprowadzenia dojazdu autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji do miejscowości: Kokoszkowy, Rokocin, Owidz. 8. Organizacja szkolenia dla członków II kadencji MRM z zakresu pozyskiwania i zarządzania finansami europejskimi. 9. Organizacja szkolenia dla członków II kadencji MRM z zakresu działalności i efektywności Młodzieżowej Rady Miasta. 10. Wzmożenie intensywności promocji Młodzieżowej Rady Miasta, opracowanie strategii promocji - produkcja materiałów promocyjnych, prezentacje w szkołach. 11. Opracowanie i przyjęcie niezbędnych zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański oraz Ordynacji Wyborczej. 12. Wzmożenie współpracy z Samorządami Uczniowskim szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Starogard Gdański – odroczona realizacja projektu „Skarbnica pomysłów”.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI

Stypendia kulturalne

Wizyta rosyjskich samorządowców

W środę (15 lutego) odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z osobami zajmującymi się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Do Urzędu Miasta przybyli tegoroczni stypendyści w dziedzinie kultury.

10 lutego w Starogardzie Gdańskim przebywała z wizytą 20-osoba delegacja władz samorządowych obwodu kaliningradzkiego.

Podczas spotkania z Prezydentem Miasta artyści, twórcy i animatorzy kultury uroczyście podpisali umowy stypendialne.

diów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów informuje o możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, postanowił przyznać stypendia 21 lokalnym artystom, twórcom i animatorom kultury. Lista stypendystów na stronie internetowej: www.starogard.pl

Starogard Gdański jako najaktywniejsze pomorskie miasto w obszarze polskorosyjskiej współpracy, został poproszony przez władze województwa o zorganizowanie wyjazdu studyjnego, którego celem było zaprezentowanie rosyjskim partnerom naszych doświadczeń. Praktyczne zainteresowanie Rosjan wzbudziła wizyta w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” (przygotowywana do otwarcia inwestycja o wartości 115 milionów złotych), a zwłaszcza nasze rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Delegacja odwiedziła także przedsiębiorstwo „Gillmet”

- nowoczesną cynkownię ogniową znajdującą się w Starogardzie Gdańskim. W trakcie wizyty przedstawiciele delegacji rosyjckiej mieli okazję zapoznać się z efektami 12-letniej współpracy Starogardu Gdańskiego z Kaliningradem. Szczególnym uznaniem cieszyły się coroczne wymiany artystyczne i sportowe dzieci i młodzieży oraz utrwalone kontakty biznesowe naszych przedsiębiorstw. Dodajmy, że wizyta rozysjkiej delegacji była związana z organizowanym dzień wcześniej w Gdańsku Bałtyckim Forum Biznesu, poświęconym polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prezydent Miasta Starogard Gdański, działając na mocy uchwały Nr XXXI/337/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20.06.2001 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/294/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 14.02.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypen-

Odwiedziny w Wygoninie W ramach programu realizowanego i finansowanego przez Gminę Miejską Starogard Gdański czterdzieścioro dzieci przebywa na turnusie wczasów terapeutycznych w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Dzieci przebywające na turnusie terapeutycznym, poza udziałem w codziennych zajęciach szkolnych, kształtują w sobie właściwe postawy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, domu, szkole, środowisku rówieśniczym. W programie dwunastodniowego turnusu realizowane są zajęcia z zakresu profilaktyki dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji i przemocy rówieśniczej a także konfliktom między dziećmi.

Podczas spotkania z prezydentem Starogardu Gdańskiego Edmundem Stachowiczem, dzieci biorące udział w turnusie, chętnie dzieliły się wrażeniami z dni już spędzonych w Wygoninie. Wszyscy zgodnie twierdzili, że najbardziej lubią wspólne gry i zabawy. Dzieci serdecznie zapraszały prezydenta do kolorowych, samodzielnie wysprzątanych pokoi, które zajmowali. Na pożegnanie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Legenda Deyny”.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 4(112)/2012 |STR. 5


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| OGŁOSZENIE W związku z planowanym przystąpieniem przez Miasto Starogard Gdański do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2012, Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki: - jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych, gdzie docelowa moc źródeł po modernizacji wyniesie do 30 kW, - wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, - wielorodzinne, stanowiące własność Gminy. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby które zamierzają w 2012 roku wykonać modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich: - kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, - źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), - podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup i montaż: - kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, - kotłów opalanych biomasą, - pomp ciepła, - węzłów cieplnych wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, - kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem (łącznie z technicznym doborem urządzeń). Kwota dotacji dla danego źródła uzależniona jest od mocy źródła po modernizacji oraz od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i w zależności od przyjętego rozwiązania obliczana jest w następujący sposób: a) kotły opalane gazem lub olejem opałowym – dotacja w kwocie 200 zł do każdego 1 kW mocy zmodernizowanego źródła, lecz nie więcej niż 10.000 zł na jedno źródło, b) kotły opalane biomasą - dotacja w kwocie 300 zł do każdego 1 kW mocy zmodernizowanego źródła, lecz nie więcej niż 10.000 zł na jedno źródło, c) pompy ciepła – dotacja w kwocie 6.000 zł na jedno źródło, d) kolektory słoneczne - dotacja w kwocie 500 zł do każdego 1m2 powierzchni czynnej kolektora jednak nie więcej niż: - 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny, - 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny, e) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja w kwocie do: - 6.500 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, - 12.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Łączna kwota dotacji wyliczona zgodnie z punktem 2 może stanowić do 30% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 400.000 zł. Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2012, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2012 r. Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym - pok. nr 105 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 11.05.2012 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2012)”, Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne - właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2012 zlecić wykonanie demontażu płyt eternitowych z dachu lub elewacji budynku. Dotacje nie dotyczą zadań rozpoczętych ani zakończonych. Zasady dofinansowania zadań 1. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty niezbędne do poniesienia w celu osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu. 2. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 90% jego kosztów kwalifikowanych. 3. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczone obliczyć w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego: • nie więcej niż 1.750 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu, • nie więcej niż 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu. Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2012)”, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2012r. Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym - pok. nr 105 oraz na stronie internetowej Urzędu www.starogard.pl. Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 23.03.2012 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy urząd.

STR. 6 | Nr 4(112)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ

Dyżury radnych Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ruśniak przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. 16.00 - 17.00. Ponadto można kontaktować się przez e-mail: przew.rm@um.starogard.pl Radni Rady Miasta Klubu Prawo i Sprawiedliwość - Jan Kilian, Paweł Głuch, Mirosław Sikorski, Jan Strzelczyk pełnią dyżury we wszystkie czwartki w godz. 16.30 – 17.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański. Dodatkowy kontakt: biuro.pis.starogard@wp.pl Przedstawiciel Klubu Radnych PO – radny Łukasz Gabriel będzie pełnić dyżury w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze PO przy ul. Kościuszki 27. Radny Rady Miasta Platformy Obywatelskiej – Marek Jankowski pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.0017.30 w biurze PO. Klub Radnych Edmunda Stachowicza pełni dyżury w biurze Parlamentarno-Samorządowym SLD, Al. Wojska Polskiego 34, w godz. 16.00-17.00. 28.02.2012 – Danuta Kozikowska Przedstawiciele Klubu Radnych Stowarzyszenie Kociewskie: Piotr Cesarz, Wioleta Cegłowska, Krzysztof Skiba i Tomasz Walczak, pełnią dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.

83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 tel. 58 56 224 33, 58 56 253 21, 58 560 02 35 oferuje swoje usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami (w tym wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami etc.)


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NIEZBĘDNIK INTERESANTA

Jak uzyskać dofinansowanie na kształcenie młodocianego pracownika? Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do karty informacyjnej usługi nr 3/WSS. Wymagane załączniki: − dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę, − dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy, −umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, − dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym, − dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć z przypadku zmiany umowy), − umowa o pracę i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki), − wniosek do pobrania: w Biurze Obsługi Klienta, pok. 01, ze strony http://bip.starogard.pl Termin realizacji usługi: 30 dni od złożenia wniosku Opłaty Brak opłat Miejsce, w którym należy złożyć dokumenty: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Biuro Obsługi Klienta, pok. 01 w godz. 7.30-17.00 Odpowiedzialny za realizację usługi: Wydział Spraw Społecznych, pok. 211, tel. (58) 530 6090, w godz. 7.30-15.30, e-mail: wss@um.starogard.pl Sposób realizacji usługi: 1.Złożenie wniosku. 2.Wszczęcie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji administracyjnej. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starogard Gdański, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) UWAGI: ZAŁĄCZONE KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Urząd MiASTA Starogard Gdański ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański http://www.starogard.pl e-mail: rat������������������� usz@um.starogard.pl Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 17.00 Przyjmowanie Interesantów: 7.30 - 17.00 Obsługa Kasowa: 7.30 - 17.00  Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001  Numery telefonów Urzędu Miasta: Sekretariat prezydenta tel.: 58 530 6006, fax: 58 530 6000 Prezydent Miasta Edmund Stachowicz Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych i Rozwoju Henryk Wojciechowski Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Pomin WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Sekretarz Miasta - Zbigniew Toporowski 58 530 6102 Biuro Obsługi Klienta 58 530 6020, 58 530 6021 gg: 2014954 skype: urzad.miasta.starogard.gdanski WO - BIURO RADY MIASTA 58 530 6024, 58 530 6025 WYDZIAŁ FINANSOWY Wymiar Podatkowy: 58 530 6036 Wpłaty Podatkowe: 58 530 6031 Handel i Działalność Gospodarcza: 58 530 6038 Podatek od Środków Transportu: 58 530 6100 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 58 530 6050 58 530 6046 - sprawy wojskowe ZESPÓŁ PRAWNY 58 530 6055 WYDZIAŁ ROZWOJU 58 530 6104 AUDYTOR WEWNĘTRZNY: 58 530 6056 REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 58 530 6057 WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 58 530 6061, wpiwz@um.starogard.pl PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ 58 530 6092 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 58 530 6059 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 58 530 6015 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 58 530 6126 REFERAT LOKALOWY 58 530 6124, 58 530 6125 WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA Sprzedaż mieszkań: 58 530 6076 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY Inwestycje: 58 530 6065 Ochrona Środowiska: 58 530 6068 Drogi: 58 530 6069 WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI 58 530 6122, 58 530 6083

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Oświata: 58 530 6087 Stypendia: 58 530 6079 URZĄD STANU CYWILNEGO Rejestracja urodzeń: 58 530 6144 Sporządzanie aktów małżeństw, zgonów: 58 530 6143 STRAŻ MIEJSKA Oficer Dyżurny : 58 530 6095, 986 Telefony instytucji miejskich: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 58 562 24 33, 58 562 53 21 Miejski Zakład Komunikacji 58 562 30 01 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” 58 562 81 90 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” 58 562 30 67, 58 562 30 68 Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” tel.: 58 562 39 30, fax: 58 562 21 73 SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień tel.: 58 562 94 93, 58 562 71 95, fax: 58 562 94 93 SP ZOZ Przychodnia Lekarska tel.: 58 562 34 16, 58 775 44 94, fax: 58 775 44 98 SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji 58 775 03 37, 58 775 03 38 Ośrodek Sportu i Rekreacji: 58 562 21 20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel.: 58 562 44 58, fax: 58 561 29 84 Miejska Biblioteka Publiczna 58 719 21 70 Muzeum Ziemi Kociewskiej 58 562 46 75 Starogardzkie Centrum Kultury 58 561 29 45 Telefony alarmowe POLICJA – 997 ul. Bohaterów Getta 2 STRAŻ MIEJSKA – 986 ul. Gdańska 6 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998 ul. Lubichowska 1 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 ul. Dr Balewskiego 1 POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 ul. Pelplińska 24 POGOTOWIE GAZOWE 58 562 97 54 ul. Jagiełły 32 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 58 562 81 91 ul. Lubichowska 128 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 58 562 24 86 ul. Pomorska 26

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 4(112)/2012 |STR. 7


PRZETARGI | OGŁOSZENIA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI NA OKRES OD DNIA 10 MARCA 2012 R. DO DNIA 09 MARCA 2013 R. wprowadzona na mocy art. 24 pkt. 8 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 1. RODZAJE, ������������������ WYSOKOŚĆ CEN ������������������ I STAWEK OPŁAT Lp.

Wyszczególnienie

J.m.

Cena netto

Cena brutto

1.

Cena za dostarczoną wodę, w tym również na cele przeciwpożarowe

zł/m

3

3,38

3,65

2.

Cena za odprowadzone ścieki

zł/m

3

4,47

4,83

ogółem 3. 3.1.

3.2. 4. 4.1.

8,48 Stawka opłaty abonamentowej dla wody na odbiorcę miesięcznie W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz o przekroju do 20 mm

zł/m-c

5,26

5,68

Pozostali odbiorcy

zł/m-c

23,39

25,26

W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym

zł/m-c

2,92

3,15

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz o przekroju do 20 mm

zł/m-c

4,58

4,95

Pozostali odbiorcy

zł/m-c

23,40

25,27

Stawka opłaty abonamentowej dla ścieków na odbiorcę miesięcznie W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

5.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

zł/przyłącze

140,00

172,20

6.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

zł/przyłącze

140,00

172,20

W rozliczeniach za dostarczoną wodę i za odebrane ścieki obowiązują: - Cena – wyrażona w złotych za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, - Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody i odprowadzania ścieków za miesiąc – niezależna od ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków płacona bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody i dokonanego odprowadzenia ścieków. 6.2. Standardy jakościowe obsługi usług Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i tych, które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla PWiK „Star-Wik” Spółka z o. o. w Starogardzie Gdańskim r. oraz Regulaminie Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański – uchwała nr XXXVII/347/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 listopada 2005 r.

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 31 stycznia 2012 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 24/01/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej jako aport do spółki TBS, obejmujące jedną pozycję: Al. Niepodległości 2 – działka nr 530 o pow. 1 161 m², KW 34952, zabudowana pawilonem handlowym 18-sto boksowym o pow. zabudowy 450 m² z prześwitem na przejście piesze pośrodku. 7 lutego 2012 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 28/02/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański obejmujące sześć lokali, o których kupno wystąpili ich najemcy: ul. Gimnazjalna 13/13 – KW 12264, ul. Kopernika 32c/29 - KW 34382, ul. Kopernika 32e/7 – KW 34385, ul. Kościuszki 7-11/1 – KW 34589, ul. Lubichowska 19/7 – KW 33506, ul. Paderewskiego 13/1 – KW 605. Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 29/02/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat – ul. Grunwaldzka obręb 13 - część działki nr 121/30 o pow. ~8 m² KW 46190 - grunt pod okapami projektowanych garaży na styku z działką nr 121/30. Zarządzenia wraz z wykazami tabelarycznymi podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200), na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306076, 5306075. Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz

STR. 8 | Nr 4(112)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| INFORMACJE | OGŁOSZENIA Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Lp

Opis ruchomości

1.

Samochód osobowy marki Mercedes- Benz S420 126, wersja SEL: - pojazd niesprawny technicznie - rok produkcji oraz pojemność skokową silnika określono szacunkowo - nr rej.: bez numeru -VIN:WBD1260241A549604 - rok prod. 1988 - przebieg: 211846 km - kolor: szary 2- warstwowy z efektem metalicznym - rodzaj nadwozia: limuzyna 4 drzwiowa - rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym -pojemność/moc silnika: 4196 ccm/ 160 kW (218 KM) - stan techniczny opisany w opinii biegłego rzeczoznawcy samochodowego nr SATO245/1/2011 z dnia 28. 09. 11 r. (do wglądu)

2.

Samochód osobowy marki Renault Kangoo, wersja RN: - pojazd eksploatowany jako samochód służbowy, w Straży Miejskiej. - nr rej. GAH 7271 - VIN: VFIKCOAAF19223047 - Rok prod.: 1998 (data pierwszej rejestracji 1998-12-08) - przebieg: 355170 km - kolor niebieski 2- warstwowy typu uni -rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe - rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk) - pojemność/moc silnika: 1149 ccm / 44kW (60KM) - stan techniczny opisany w opinii biegłego rzeczoznawcy samochodowego nr: SATO245/2/2011 (do wglądu)

Cena wywoławcza (w złotych)

Prawo do ruchomości

Wadium

Postąpienie minimalne

Forma zbycia

418,00 zł

41,80zł

10,00zł

Własność

Przetarg ustny nieograniczony

2700,00 zł

270,00 zł

30,00zł

Własność

Przetarg ustny nieograniczony

1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 marca 2012 r. o godz. 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w gotówce należy wnieść najpóźniej do dnia 7 marca 2012r. na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 7 marca od godz. 9:00 do 15:30 należy zgłosić się w pokoju nr 120 z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium, z zaznaczeniem marki samochodu, w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 2. Sprzedawane pojazdy można oglądać na terenie Urzędu Miasta Starogard Gd. w dniach 5, 6, 7 marca br. w godz. od 8.00-15.30 po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Straży Miejskiej w Starogardzie Gd, ul. Gdańska 6.- tel. 58 530 6096, 58 530 6094, 58 530 6095. 3. Osoby przystępujące do przetargu muszą zapoznać się z treścią Regulaminu dot. przeprowadzenia przetargu, który dostępny jest stronie internetowej www.bip.starogard.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (parter). 4. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Bliższych informacji dotyczących ruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Straż Miejska, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6096, 58 530 6094, 58 530 6095 i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, pokój nr 120 tel. 58 530 6012.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 4(112)/2012 |STR. 9


PRZETARGI | OGŁOSZENIA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami ) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami ) – Prezydent Miasta Starogard Gdański OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONY: 1. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gminie Starogard Gdański obręb Dąbrówka (VII przetarg) – działka nr 85 o pow. 2 200 m², KW 13931; cena wywoławcza(w tym VAT) 120 000,00zł (stodwadzieściatysięcyzł); wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaścietysięcyzł); postąpienie minimalne 1 200,00 zł; zgodnie z ważną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową gastronomiczno turystyczną z częścią mieszkalną; na nieruchomości znajduje się tablica informująca o turystycznych trasach rowerowych postawiona w uzgodnieniu z Powiatem Starogardzkim. Pierwszy przetarg przeprowadzono 5.01.2011 r., drugi 9.03.2011 r., trzeci 18.05.2011 r., czwarty 20.07.2011 r., piąty 26.10.2011 r., a szósty 21.12.2011 r. 2. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kasztanowej (IX przetarg) – działka nr 51/78 o pow. 1 802 m², obręb 32, KW 33653; cena wywoławcza(w tym VAT) 120 000,00zł (stodwadzieściatysięcyzł); wadium w wysokości 12 000,00 zł (dwanaścietysięcyzł); postąpienie minimalne 1 200,00 zł; konieczność ustanowienia odpłatnej (50 zł rocznie) służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki nr: 51/65 i 51/75 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ulicy Kasztanowej; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość oznaczona symbolem E.128.MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; Pierwszy przetarg przeprowadzono 11.08.2010 r., drugi 27.10.2010 r., trzeci 22.12.2010 r., czwarty 9.03.2011 r., piąty 18.05.2011 r., szósty 20.07.2011 r., siódmy 26.10.2011 r., a ósmy 21.12.2011 r. 3. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul.Kasztanowej (IX przetarg) – działka nr 51/79 o pow. 2 653 m², obręb 32, KW 33653; cena wywoławcza(w tym VAT) 150 000,00zł (stopięćdziesiąttysięcyzł); wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaścietysięcyzł); postąpienie minimalne 1 500,00 zł; konieczność ustanowienia odpłatnej (50 zł rocznie) służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki nr: 51/65 i 51/75 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ulicy Kasztanowej; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość oznaczona symbolem E.128.MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; Pierwszy przetarg przeprowadzono 11.08.2010 r., drugi 27.10.2010 r., trzeci 22.12.2010 r., czwarty 9.03.2011 r., piąty 18.05.2011 r., szósty 20.07.2011 r., siódmy 26.10.2011 r., a ósmy 21.12.2011 r. 4. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul.Kochanki (IV przetarg) – działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; cena wywoławcza(w tym VAT) 97 000,00zł (dziewięćdziesiątsiedemtysięcyzłotych); wadium w wysokości 9 700,00 zł (dziewięćtysięcysiedemsetzł); postąpienie minimalne 970,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.156. MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące. Pierwszy przetarg przeprowadzono 17.08.2011 r., drugi 26.10.2011 r., a trzeci 21.12.2011 r. 5. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Szornaka (VI przetarg) – dz.nr: 78/1,78/2 o łącznej pow. 2250 m², obr.29, KW 38703; cena wywoławcza(w tym VAT) 147 000,00zł (stoczterdzieścisiedemtysięcyzł); wadium w wysokości 14 700,00 zł (czternaścietysięcysiedemsetzł); postąpienie minimalne 1 470,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość oznaczona symbolem E.72.MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; konieczność ustanowienia służebności korzystania z uzbrojenia technicznego znajdującego się na nieruchomości; Pierwszy przetarg przeprowadzono 22.12.2010 r.,drugi 9.03.2011 r.,trzeci 18.05.2011 r., czwarty 26.10.2011 r., a piąty 21.12.2011 r. ……........................................................................................................................................................................................................................ Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 lutego 2012 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.15. Wadium (w gotówce) należy wnieść najpóźniej do 23 lutego 2012 r. ( czwartek ) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 28 lutego 2012 roku (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, tel. 58 530 60 75, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Urząd Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, tel. 58 530 60 79 dot. pozycji nr 2 - 5 oraz Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej tel.58 562 50 67 dot. pozycji nr 1.

STAROGARDZKI RATUSZ, bezpłatny dwutygodnik Urzędu Miasta Starogard Gdański. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta Starogard Gdański. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6009, redakcja@um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 2100 egzemplarzy, w ponad 50 punktach miasta. Druk: Drukarnia TOP DRUK Łomża. Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.

STR. 10 | Nr 4(112)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ


Stanica Harcerska nad Wierzycą

Historia Stanicy Harcerskiej w Parku Miejskim jest sciśle związana z historią starogardzkiego harcerstwa. Wiosną 1921 roku przy gimnazjum w Starogardzie (dzisiejsze I LO) powstała I Starogardzka Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, rok później przy szkole wydziałowej (dzisiejsza PSP 2) II Starogardzka Drużyna Harcerzy im.księcia Józefa Poniatowskiego, a w 1923 roku, dla chłopaków którzy ukończyli naukę – III Starogardzka Drużyna Harcerzy im.króla Jana III Sobieskiego – zwana drużyną pozaszkolną. Członkowie III Drużyny z proporcem z 1929 roku. Zdjęcie z archiwum druha Wacława Życzyńskiego. Proporzec stan obecny. U góry: lilijka wodniacka.

Członkowie III drużyny od początku istnienia przejawiają wielkie zainteresowanie różnymi przejawami aktywności sportowej, głównie lekkoatletyką. To członkowie tej drużyny około 1925 roku powołują Harcerski Klub Sportowy, który w późniejszym czasie przekształca się w SKS. W tym samym członkowie drużyny zaczynają się interesować kajakarstwem

i żeglarstwem. Zainteresowania te doprowadzają do budowy na wiosnę 1933 roku drewnianej stanicy, uroczyście otwartej i poświęconej 14 maja w tym samym roku. Jest to jedna z trzech stanic funkcjonujących w obrębie parku. Stanica służy harcerzom do II wojny światowej, podczas której Niemcy palą budynek.

W dokładnym zlokalizowaniu miejsca budowy pierwszej stanicy pomaga druh Edmund Wolski: po wojnie w 1946 roku Liga Morska (następca przedwojennej Ligi Morskiej i Kolonalnej), dostała pozwolenie na zbudowanie przystani nad Wierzycą, mieliśmy budować na zakolu rzeki, ale teren był nie przygotowany pod budowę, więc Liga zamieniła się z harcerzami na tereny. Podczas budowy, odkopaliśmy słupy konstrukcyjne spalonej Stanicy Harcerskiej.


Harcerze po wojnie planowali odbudowę swojej Stanicy, porządkowali teren pozyskiwali materiały, jednak nie uzyskali pozwolenia, a „nieodpowiednie klasowo pochodzenie” – harcerstwo wywodzi się bezpośrednio z „imperialnego” Skautingu Brytyjskiego – doprowadziło w 1949 roku do likwidacji ZHP i powołania Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej.

Kolejne lata przynoszą pomysł rozbudowy stanicy, powstaje projekt i środowisko harcerskie przystępuje do pracy. Uroczyste otwarcie następuje dnia 13 maja 1961 roku. Od stycznia 1966 roku do Stanicy zostaje przeniesiona siedziba Komendy Hufca ZHP Starogard Gd. i tak jest do dnia dzisiejszego.

Przerwa w pracy harcerskiej nie trwa długo i koniec 1956 roku przynosi reaktywację Związku Harcerstwa Polskiego z jego tradycyjnymi odznakami, mundurami i formami pracy. Starogardzcy „wodniacy” nie czekają dłużej i na zakolu rzeki, na tyłach tartaku, na wzór przedwojenny stawiają ok. 10 metrowy maszt żeglarski oraz murowany hangar.

Stanica stan obecny (rok 2012).

Maszt żeglarski na terenie stanicy. Zdjęcie z archiwum druha Wacława Życzyńskiego.

Stanica z 1933 roku. Zdjęcie pochodzi z publikacji „Hufiec ZHP Ziemi Starogardzkiej w latach 1921 -1981”

Po stu latach działalności, okresach wzlotów i upadków, przejściu do wojennej konspiracji i likwidacji w okresie stalinowskim, prób wikłania w politykę, konieczności dostosowania się do zmieniających się systemów politycznych, harcerstwo ostało się i robi to co przyświecało jego założycielom: wychowuje młodych ludzi poprzez stawianie im przeróżnych wyzwań, na miarę ich możliwości.

Hangar w budowie (po prawej widoczny maszt żeglarski. Zdjęcie z archiwum druha Wacława Życzyńskiego.

Przygotowano na podstawie: tekstu Wojciecha Mokwy (komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Starogardzie Gdańskim oraz publikacji „Hufiec ZHP Ziemi Starogardzkiej w latach 1921 -1981”, wykorzystano zdjęcia z archiwum druha Wacława Życzyńskiego oraz archiwum starogardzkiego Hufca ZHP. Po więcej informacji zapraszamy do Stanicy nad Wierzycą lub na stronę internetową www.zhp.starogard.pl

Starogardzki Ratusz Nr 4(112)/2012  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański

Starogardzki Ratusz Nr 4(112)/2012  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański

Advertisement