Page 1

13 stycznia 2012

EGZ. BEZPŁATNY ISSN 1897-9947

1(109) / 2012

Starogardzianie pokazali swoje serca Ponad 86 346 złotych w Starogardzie Gdańskim uzbierano na poczet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co jest rekordem stolicy Kociewia. Tak jak w całej Polsce dochód z tegorocznej akcji jest przeznaczony na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet w ciężarnych z cukrzycą.

STRONA 2


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| sujących gadżetów m.in. rękawice bokserskie Dariusza Michalczewskiego (wylicytowano za 400 złotych), koszulka Patricka Okafora z autografem Michaele Hicksa, która trafiła do nowego właściciela za 260 złotych, czy też komplet „orkiestrowy” (koszulka plus kalendarz), który poszedł za 200 złotych. W licytacji mozna było również „powalczyć” o fotel prezydenta, a więc możliwość spędzenia jednego

Starogardzianie pokazali swoje serca Ponad 86 346 złotych w Starogardzie Gdańskim uzbierano na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co jest rekordem stolicy Kociewia. Tak jak w całej Polsce dochód z tegorocznej akcji jest przeznaczony na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet w ciężarnych z cukrzycą.

Na ulicach Starogardu Gdańskiego od godzin rannych kwestowało ponad 450 wolontariuszy. Wspomagali ich policjanci z psami, a także koszykarze Polpharmy. W Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby odbywały się natomiast koncerty oraz licytacje. Na scenie wystąpili: Kapela Kociewska, Gzuby Kociewskie, zespół muzyczny Gryf, Anna Szmaglińska, Familia HP, Darius Group oraz Orkiestra Dęta z Bobowa. Mozna było obejrzec pokaz pojedynków i tańców rycerskich. Był tez sklepik orkiestrowy oraz liczne stoiska m.in. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, makijażu, Koła Gospodyń Wiejskich z Koteż. Udział wzięła także Policja oraz Straż Pozarna, która przygotowała pokaz udzielenia pierwszej pomocy. Do wylicytowania było wiele intere-

dnia w roli gospodarza miasta. W tym roku „prezydencki fotel” wylicytowano za 600 złotych. Na koniec odbył się pokaz fire show oraz „światełko szczęścia”, w ramach którego wypuszczono lampiony w kształcie serc. Ogółem w Starogardzie Gdańskim zebrano na tą chwilę 86 346,87 zł.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sukces naszej artystki Wielki sukces odnotowała starogardzka artystka Magdalena Haras, która zdobyła trzecią nagrodę w IX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Książki. Wręczenie nagród odbyło się 7 stycznia w Płockiej Galerii Sztuki. IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki został zorganizowany pod hasłem „Korespondencja”. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu artystów z całego świata. Jury zakwalifikowało do konkursu 25 autorów, którzy w ciekawy i jak najbardziej autorski sposób interpretują temat Festiwalu. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się starogardzka artystka Magdalena Haras, która zdobyła trzecią nagrodę. Obiektem jest para butów wykonana w całości z papieru. Praca zrobiona jest od początku do końca ręcznie – sugeruje, że nie tylko projekt (zamysł), ale właśnie materialne (fizyczne) wykonanie obiek-

tu ma w sobie walor zasadniczy, stanowi o istocie i sile przekazu. Autorka poprzez formę: kształt i kolor sugeruje zniszczenie (znoszenie). Rozklejające się podeszwy odsłaniają niespodziankęzapisane stronice niczym z podróżnego pamiętnika. Zestawienie zewnętrznejciemnej i chropowatej powierzchni z delikatnością kartek-ciepłym, żółtawym odcieniem papieru oddziałuje na nasze zmysły. Jednocześnie autorka chce zaskoczyć odbiorcę. Przedmiot codziennego użytku- but zmienia w obiekt otoczony czcią- pamiętnik, którego stronice możemy z namaszczeniem przewracać, pamiętnik w dwóch wersjach językowych – polskiej (lewy but) i angielskiej (prawy but) by ułatwić komunikację. Autorka nawiązuje w ten sposób do historii oryginału, książki Sławomira Rawicza, przypominając w ten sposób, że utwór tan nie mógł ukazać się w języku polskim. Zapiski wykonane pismem odręcznym przy pomocy pióra wzbogacają formę, jednocześnie czyniąc przekaz bardziej autentycznym. Z prac konkursowych została stworzona wystawa, która d Płocka rozpocznie swoją trzyletnią podróż. Odwiedzi ona renomowane galerie, biblioteki i muzea

STR. 2 | Nr 1(109)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ

w 25 miastach, m.in. Katowicach, Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Lublinie i Gdańsku. Patronat Honorowy nad imprezą objął Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace zostaną tez ujete w specjalnie wydanym katalogu, który tradycyjnie już jest integralna częścią Festiwalu.


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| AKTUALNOŚCI

Budżet został przyjęty 21 grudnia podczas XVIII sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miejskiej Starogardu Gdański na rok 2012. Wśród obecnych 20 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 19, jeden radny był przeciwny. Projekt budżetu uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 roku. Zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach, projekt budżetu spełnił wymóg, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż zaplanowane w budżecie dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o wolne środki. Budżet na rok 2012 zakłada dochody w wysokości 139

986 648 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 14 485 087 zł i dochody bieżące w wysokości 125 501 561 zł. Planowane wydatki to kwota 133 582 713 zł, w tym wydatki bieżące 124 209 127 zł, zaś majątkowe 9 373 586 zł. Planowana kwota spłaty kredytów w 2012 roku wynosi 7 350 372 zł. Budżet na rok 2012 stanowi podstawę wyjściową do pozyskania środków na dofinansowanie zadań w kolejnych latach 2014 – 2020.

Wspólny wniosek dotyczący planów budowy obwodnicy Starogardu złożyli w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prezydent miasta Edmund Stachowicz oraz wójt gminy Stanisław Połom. Wyjazd do stolicy włodarzy miasta i gminy Starogard miał doprowadzić do wpisania obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22, w granicach miasta i gminy Starogard Gd., do „Programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2010 - w ramach aktualizacji Programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011-2015”. To nie jest pierwsze wspólne działanie samorządów w tej sprawie. Wcześniej obie gminy oraz

powiat starogardzki zawarły porozumienie o współpracy w zakresie prac planistycznych wraz zabezpieczeniem terenów pod planowaną inwestycję. Dodajmy, że starogardzka obwodnica znalazła się w strategii rozwoju województwa pomorskiego na lata 2007-2020. W 2009 roku została również wpisana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego i w kierunkach zagospodarowania przestrzennego.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rzeźba Deyny jest gotowa Jest już gotowa rzeźba przedstawiająca Kazimierza Deynę, która ma być zainstalowana na jednym z krzesełek trybuny zmodernizowanego stadionu miejskiego. Odlew postaci Kazimierza Deyny według własnego projektu wyłonionego drogą konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta wykonał starogardzianin Sławomir Kuśnierz. Jest to rzeźba w skali 1:1, będąca elementem ostatniego etapu miejskiego szlaku „Legenda Deyny”. - Rzeźba została wykonana w technologii odlewu żywicy z dodatkiem wiórków brązu, co nadaje patynowy odcień. Z jednej strony lepiej wygląda, a z drugiej jest bardziej trwała, jeżeli chodzi o użytkowanie, na czym najbardziej nam zależało. Jak wiadomo nie jest to rzeźba pomnikowa, a postać Deyny siedzącego

na trybunach będzie chętnie „obejmowana” przez ludzi , którzy będą chcieli zrobić z nim zdjęcie pamiątkowe. Wiosną nastąpi uroczyste otwarcie stadionu. Wówczas też przewi-

dujemy odsłonięcie rzeźby - twierdzi Ludwik Szakiel, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.

Nominacje do Wierzyczanek W dniu 9 stycznia 2012 r. odbyły się posiedzenia Zespołów Nominujących do nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański „Wierzyczanka 2011”. Nominacje do nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych „Wierzyczanki 2011”: INICJATYWY SPOŁECZNE: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Danuta Farysej, Andrzejowa Chata; GOSPODARKA: PTH „Broker”, Przedsiębiorstwo „Koltel” s.c. M i T Kolbusz, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, „Integra” Hieronim Bieliński; KULTURA: Orkiestra Kameralna „Pro Simfonica”, Mirosław Kalkowski i Roman Preising - autorzy albumu „Pozdrowienia z Kociewia”, Renata Sachadyn. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29 stycznia 2012 r. (niedziela) o godz. 17.00 w kinie „Sokół”.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 1(109)/2012 |STR. 3


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Statuetka Lidera Tworzyw 30 grudnia, w siedzibie firmy „KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz” prezydent Edmund Stachowicz oraz jego zastępca ds. Techniczno-Inwestycyjnych wręczyli właścicielom przedsiębiorstwa statuetkę Lidera Tworzyw.

Przedsiębiorstwo „KOLTEL s.c. M. i T. Kolbusz” dzięki uczestnictwu w krajowym konkursie „Przeglądu Komunalnego” dotyczącym segregacji odpadów komunalnych, zajęło pierwsze miejsce i uzyskało statuetkę Lidera Tworzyw. Ponadto firma otrzymała wyróżnie-

nie w kategorii „Rekordowy karton” za selektywną zbiórkę opakowań wielomateriałowych. Prezydent miasta życzył laureatom, aby firma funkcjonowała jak najdłużej w zakresie gospodarki odpadami, z pożytkiem dla całej społeczności lokalnej.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Biznesowy projekt Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekt konkursowy MÓJ BIZNES II skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w szczególności do osób z wykształceniem co najwyżej średnim. W ramach projektu realizowane będzie: - poradnictwo zawodowe, psychologiczne i biznesowe - szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i przedsiębiorczości - jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój dzia-

łalności (do 40 000, 00 zł) - wsparcie pomostowe (w okresie pierwszych 12 –stu m-cy prowadzenia działalności). Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w II turze projektu odbędzie się 12.03.2012 o godzinie 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, II piętro sala konferencyjna. Przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych od 12.03.2012 do 26.03.2012 Dodatkowe informacje na stronie www.pupgdynia.pl. oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok.116, tel. 58 620 49 54 w. 110 lub 116 PRZYJDŹ I ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

STR. 4 | Nr 1(109)/2012 | STAROGARDZKI RATUSZ

Moje miasto bez elektrośmieci Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do programu edukacyjnego dla klas III szkół podstawowych pn. „Moje miasto bez elektrośmieci”. Organizatorem programu jest Firma ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie, a honorowy patronat nad nim objęli: Ministerstwo Środowiska i Związek Miast Polskich. Udział w programie biorą wszystkie szkoły podstawowe, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym. Szkoły otrzymały materiały edukacyjne związane z kształtowaniem wśród uczniów właściwych postaw proekologicznych. Ponadto, w ramach programu istnieje możliwość

wzięcia przez szkoły udziału w konkursie polegającym na zorganizowaniu „Dnia Otwartego z ZSEE”, podczas którego uczniowie będą mieli okazję podzielić się z innymi członkami starogardzkiej społeczności wiedzą na temat ochrony środowiska. Za najciekawiej zorganizowane „Dni Otwarte” organizator ufundował dla zwycięzców atrakcyjne nagrody, m. in.: tablice multimedialne oraz komplety wartościowych pomocy naukowych. Projekt koordynuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bezpieczny przejazd Gmina Miejska Starogard Gdański przystępuje do VIII edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd „Zatrzymaj się i żyj!” organizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni. Udział w programie wezmą placówki oświatowe, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym. W ramach kampanii miejskie placówki oświatowe otrzymają materiały, które

pomogą uświadomić dzieciom i młodzieży tragiczne skutki lekceważenia sygnalizacji alarmującej o zbliżaniu się pociągów do przejazdów kolejowych. Inicjatywa ma poprawnie wpłynąć na postawę wielu starogardzkich rodzin, które poprzez uzyskane informacje od swoich szkolnych dzieci, podejmą - w ramach codziennych rodzicielskich obowiązków - w tematach domowych rozmów, sprawę związaną z bezpiecznym i odpowiedzialnym zachowywaniem się na przejazdach kolejowych i w ich pobliżu. Projekt koordynuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI

Dotyk irlandzkiej kultury To była świetna promocja irlandzkiej kultury, a tym samym inetresująca forma rozrywki. A wszystko to za sprawą widowiska muzyczno-tanecznego, które odbyło się w starogardzkim Kinie Sokół. Starogardzka publiczność licznie stawiła się w sali kinowej, aby poznać walory tańca i muzyki pochodzącej z zielonej wyspy. Na scenie wystąpiły zespoły Carrantuohill oraz Reelandia. Ta pierwsza formacja w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia, stąd też ich występ był szczególny zarówno dla samych wykonawców, jak i publiczności. Muzycy zaprezentowali pełnię swoich możliwości, a te potwierdzali w swojej dotychczasowej działalności, która jest pas-

mem sukcesów. Widowisko uzupełnił występ grupy tanecznej Reelandia, która często pojawia się na międzynarodowych scenach razem z Carrantuohill. Zgranie obu formacji było widoczne z korzyścią dla starogardzkiej publiczności. Koncert „Touch of Ireland”, jak zapowiedział dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury, jest pierwszym z serii koncertów noworocznych, które w przyszłości w dniu święta Trzech Króli, będą organizowane przez SCK.

W bieżącym tygodniu ukazała się kolejna, już czwarta edycja wizytówek miejskich. W obecnej edycji kontynuujemy dotychczasowe tematy, jak np. wędrówkę szlakiem zabytków Korona i Krzyż, szlakiem Kazimierza Deyny, dokładając przy tym starań, przykładem edycji poprzednich, by wymieniać zdjęcia, proponować inne opisy. Pomimo krótkich dni i nie zawsze korzystnej aury, wizytówki zachęcają również do spaceru na rekonstruowane grodzisko w Owidzu, do wyjścia na miejskie lodowisko. Wśród barwnych

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sylwester na Rynku Starogardzianie jak co roku na Rynku powitali Nowy Rok. Tradycyjnie były fajerwerki oraz występy artystyczne. Od godziny 23.00 rozpoczęłą się zabawa przy muzyce serwowanej przez dj’ów z grupy Stereo Maniacs. Dokładnie o godzinie 23.30 zebranych na Rynku starogardzian powitali Janusz Stankowiak i Jan Radzewicz ze Starogardzkiego Centrum Kultury. Jeszcze przed północą wystąpiła Renata Sachadyn, półfinalistka programu telewizyjnego „Must be the music”. Zgodnie z tradycją prezydent miasta Edmund Stachowicz złożył mieszkańcom Starogardu życzenia noworoczne, po których odbył się efektowny pokaz fajerwerków.

wizytówek pojawiły się też całkiem nowe tematy, np. Dyskusyjny Klub Filmowy i Starogardzkie Spotkania z Podróżnikami (w ramach tematu kultury – obwódka czerwona) oraz nowa seria tematyczna: kronika miejska. Jednak wyróżnikiem szczególnym nowej edycji wizytówek jest to, że, spośród jej 25 tematów, osiem zostało zilustrowanych pracami dzieci z PSP nr 4 (filii przy ul. Sienkiewicza). Na zeszłoroczny konkurs dotyczący przygotowania ilustracji do wizytówek miejskich wpłynęło łącznie 19 prac. Postanowiliśmy spożytkować wszystkie prace, również w uznaniu dla zaangażowania dzieci i wychowawczyni klasy IIIh, pani Marioli Dudzińskiej, tak

że kolejne ilustracje będziemy prezentowali sukcesywnie w następnych tegorocznych edycjach wizytówek – wiosennej i jesiennej.

Stylowe tablice z wizytówkami znaleźć można w kilkunastu miejscach naszego miasta, a są nimi: hotele, gastronomia, przychodnie zdrowia, biblioteki, urzędy, szkoły, Starogardzkie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Kociewskiej, EMPiK, stacje paliw oraz Diecezjalne Centrum Informacji w Pelplinie. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli do swoich lokali tablice z wizytówkami, bo jest to z Waszej strony naprawdę duża pomoc w dystrybucji tej szczególnej i oryginalnej formy wiadomości o życiu naszego miasta. Z opinii starogardzian wiemy, że wizytówki cieszą się żywym zainteresowaniem – po ich całe komplety sięgają m. in. uczniowie, pasjonaci miasta, kolekcjonerzy. Wizytówki miejskie łączą w sobie walory estetyczne, informacyjne oraz edukacyjne. Zachęcamy więc wszystkich do odkrywania bogactwa naszego miasta i jego najbliższej okolicy. Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Starogard Gdańskiego

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 1(109)/2012 |STR. 5


WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dwa turnieje w hali W dniach 14 i 15 stycznia w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby odbędą się dwa turnieje piłkarskie dla młodych adeptów piłki nożnej. Pierwszego dnia, czyli w sobotę 14 stycznia zostanie rozegrany turniej rocznika 1998 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. W turnieju udział wezmą następujące zespoły: Kadra Pomorskiego Związku Piłki Nożnej I, Pomezania Malbork, Gryf 2009 Tczew, KP II Starogard Gdański (grupa A) oraz Kadra Pomorskiego Związku Piłki Nożnej II, Beniaminek 03 Starogard Gdański, Centrum Pelplin, KP I Starogard Gdański.

Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 9.00 Z kolei następnego dnia (niedziela) na parkiet hali miejskiej wejdą zawodnicy z rocznika 1997. W turnieju rywalizowac będą: Kaszubia Kościerzyna, Orzeł Trąbki Wielkie, Wietcisa Skarszewy, KP I Starogard Gdański (grupa A) oraz Gryf 2009 Tczew, Borowiak Czersk, Żuławy Nowy Dwór Gdański, Concordia Kmiecin (grupa B). Rozpoczęcie godzina 10.00.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kapituła wybrała najlepszych Osiemnastoosobowa kapituła dokonała wyboru najlepszego sportowca i trenera 2011 roku. Pierwsze miejsce spośród 11 nominowanych sportowców zajął Piotr Wiśniewski – piłkarz nożny Lechii Gdańsk. Do swoich sukcesów zaliczyć może dotarcie z Lechią do półfinału Pucharu Polski. Wychowanek Wierzycy Starogard Gdański został uznany najlepszym zawodnikiem dorocznego turnieju halowego Amber Cup, jaki został rozegrany w Słupsku. Drugie miejsce na najlepszego sportowca przyznano Mateuszowi Niemczykowi. Trzecie miejsce przypadło koszykarzowi Michaelowi Hicksowi, który jako jeden z nielicznych zawodników zdobył w ubiegłym roku Puchar Polski jak i Superpuchar Polski. Czwarte miejsce zajął pływak UKS Ósemki Starogard Aleksander Weiss. Piąte przypadło natomiast koszykarce SKS Starogard Karolinie Stawińskiej, członkini szerokiej Kadry Narodowej Kobiet Polski do lat 15 oraz Kadry Pomorza. Tytuł najlepszego trenera kapituła przyznała Agnieszce Szwedzie, która na co dzień szkoli akrobatki UKS „Kociewie”. Drugie miejsce

kapituła przyznała byłemu szkoleniowcowi Polpharmy Zoranowi Sretenovićowi, który poprowadził swoich podopiecznych do Pucharu i Superpucharu Polski. Na trzecim miejscu uplasował się trener medalistów Mistrzostw Polski seniorów i juniorów Beniaminka 03 Starogard w kickboxingu Tomasz Janowicz. Dokonano również wyboru najbardziej utalentowanych młodych sportowców. Wśród nich znaleźli się: Filip Sobiecki, Szymon Kamysz, Agata Freitag, Krystian Brejski, Karolina Peplińska, Paulina Kirszenstein, Anna Kuzimska, Jowita Nowacka, Agata Lamek, Karol Zieliński, Mateusz Wysocki, Filip Byczyński, Oskar Paprzycki, Krystian Zieliński, Marcin Pryba, Jakub Paszkowski, Weronika Laskowska, Sandra Arim, Sebastian Lichy, Daniela Kosińska, Dżesika Romanowska, Aleksander Pikul, Patrycja Kielbratowska, Szymon Radomski, Grzegorz Kamiński. Nagrody zostaną wręczone podczas gali wręczania Wierzyczanek, która odbędzie się 29 stycznia w Kinie Sokół.

STR. 6 | Nr 1(109)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ

KP z nowym trenerem

Dyżury radnych

Piłkarze czwartoligowego KP Starogard Gdański przygotowują się do rundy wiosennnej juz pod okiem nowego trenera. Romana Wohlerta zastapił dobrze znany w stolicy Kociewia Jarosław Kotas.

Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ruśniak przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. 16.00 - 17.00. Ponadto można kontaktować się przez e-mail: przew.rm@um.starogard.pl

To już trzeci szkoleniowiec biało-zielono-białych, który w tym sezonie prowadzi piłkarzy KP. Poprzednia zmiana Fabiana Galuby na Romana Wohlerta nie poprawiła jakości gry i tym samym sytuacji zespołu, który po 17. kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ze sporą stratą punktową do bezpiecznej pozycji pozwalającej utrzymanie się w gronie czwartoligowców. Nowy szkoleniowiec zamierza wzmocnić kadrę drużyny, a przede wszystkim jej siłę ofensywną. Przypomnijmy, że Jarosław Kotas urodził się w Starogardzie, a swoją karierę rozpoczął we Włókniarzu Starogard. Później występował w Zawiszy Bydgoszcz, Bałtyku Gdynia, Schalke 04 Gelsenkirchen. Kolejnym klubem była Stahli Brandenburg, gdzie grał w ostatnim przed zjednoczeniem Niemiec sezonie Oberligi. Od 1996 roku rozpoczął pracę trenerską pracując klubach grajacych na różnych szczceblach rozgrywek m.in. w Widzewie Łódź, Arce Gdynia, Pogoni Lębork, Cartusi Kartuzy, Aluminium Konin, Wierzycy Starogard, Orkanie Rumia, czy też Gryfie 09 Tczew. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o.

83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56 tel. 58 56 224 33, 58 56 253 21 oferuje swoje usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami (w tym wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami etc.)

Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta: 19.01. - Jan Strzelczyk, 26.01. - Jan Kilian, 2.02. - Paweł Głuch.; pełnią dyżur w godz. 16.30 – 17.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański. Dodatkowy kontakt: biuro.pis.starogard@ wp.pl Przedstawiciel Klubu Radnych PO – radny Łukasz Gabriel będzie pełnić dyżury w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze PO przy ul. Kościuszki 27. Radny Rady Miasta Platformy Obywatelskiej – Marek Jankowski pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.0017.30 w biurze PO. Klub Radnych Edmunda Stachowicza pełni dyżury w biurze Parlamentarno-Samorządowym SLD, Al. Wojska Polskiego 34, w godz. 16.00-17.00. 17.01.2012 – Waldemar Rupniewski 24.01.2012 – Danuta Kozikowska Przedstawiciele Klubu Radnych Stowarzyszenie Kociewskie: Piotr Cesarz, Wioleta Cegłowska, Krzysztof Skiba i Tomasz Walczak, pełnią dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. Przedstawiciel Klubu Radnych PO – radny Zbigniew Kotlewski będzie pełnić dyżury 9.01.2012 w godz. 16.00-17.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NIEZBĘDNIK INTERESANTA

Gdzie i w jaki sposób dokonać podziału nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego nieruchomości można pobrać i złożyć wypełniony z niezbędnymi załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku (3 egz. wstępnego projektu podziału, wyciąg z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 w pok. 01 na parterze. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością lub w użytkowaniu wieczystym kilku osób, wniosek wypełniają wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści wpisani w księdze wieczystej. Załączony do wniosku w 3 egz. wstępny projekt podziału nieruchomości winien być opracowany przez geodetę na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. We wniosku należy określić precyzyjnie cel podziału nieruchomości łącznie ze wskazaniem funkcji wydzielanej działki/ek, a w przypadku wydzielania działki/ek usługowej/ych rodzaju usługi. Wnioski o wszczęcie postępowania podziałowego nieruchomości realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa (tel. 58 530 60 73) zatwierdzając go stosowną decyzją bądź odmawiając jej zatwierdzenia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zgodności tegoż projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego rejonu miasta. Pozytywna opinia wstępnego projektu podziału jest podstawą do sporządzenia przez uprawnionego geodetę mapy z projektem podziału nieruchomości, która stanowi załącznik decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Decyzję wysyła się na podany adres klienta lub zgodnie z życzeniem odbiera osobiście w pok. 201, II piętro, w godz. 7.30 – 15.30. WAŻNE! Podziału nieruchomości można dokonać tylko wtedy, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego poza wyjątkami wynikającymi z art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zmianami)

Urząd MiASTA Starogard Gdański ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański http://www.starogard.pl e-mail: rat���������������� usz@starogard.pl Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 17.00 Przyjmowanie Interesantów: 7.30 - 17.00 Obsługa Kasowa: 7.30 - 17.00  Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001  Numery telefonów Urzędu Miasta: Sekretariat prezydenta tel.: 58 530 6006, fax: 58 530 6000 Prezydent Miasta Edmund Stachowicz Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych i Rozwoju Henryk Wojciechowski Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Pomin WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Sekretarz Miasta - Zbigniew Toporowski 58 530 6102 Biuro Obsługi Klienta 58 530 6020, 58 530 6021 gg: 2014954 skype: urzad.miasta.starogard.gdanski WO - BIURO RADY MIASTA 58 530 6024, 58 530 6025 WYDZIAŁ FINANSOWY Wymiar Podatkowy: 58 530 6036 Wpłaty Podatkowe: 58 530 6031 Handel i Działalność Gospodarcza: 58 530 6038 Podatek od Środków Transportu: 58 530 6100 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 58 530 6050 58 530 6046 - sprawy wojskowe ZESPÓŁ PRAWNY 58 530 6055 WYDZIAŁ ROZWOJU 58 530 6104 AUDYTOR WEWNĘTRZNY: 58 530 6056 REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 58 530 6057 WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 58 530 6061, promocja@um.starogard.pl PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I UZALEŻNIEŃ 58 530 6092 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 58 530 6059 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 58 530 6015 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 58 530 6126 REFERAT LOKALOWY 58 530 6124, 58 530 6125 WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA Sprzedaż mieszkań: 58 530 6076 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY Inwestycje: 58 530 6065 Ochrona Środowiska: 58 530 6068 Drogi: 58 530 6069 WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI 58 530 6122, 58 530 6083

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Oświata: 58 530 6087 Stypendia: 58 530 6079 URZĄD STANU CYWILNEGO Rejestracja urodzeń: 58 530 6144 Sporządzanie aktów małżeństw, zgonów: 58 530 6143 STRAŻ MIEJSKA Oficer Dyżurny : 58 530 6095, 986 Telefony instytucji miejskich: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 58 562 24 33, 58 562 53 21 Miejski Zakład Komunikacji 58 562 30 01 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” 58 562 81 90 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” 58 562 30 67, 58 562 30 68 Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” tel.: 58 562 39 30, fax: 58 562 21 73 SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień tel.: 58 562 94 93, 58 562 71 95, fax: 58 562 94 93 SP ZOZ Przychodnia Lekarska tel.: 58 562 34 16, 58 775 44 94, fax: 58 775 44 98 SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji 58 775 03 37, 58 775 03 38 Ośrodek Sportu i Rekreacji: 58 562 21 20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel.: 58 562 44 58, fax: 58 561 29 84 Miejska Biblioteka Publiczna 58 719 21 70 Muzeum Ziemi Kociewskiej 58 562 46 75 Starogardzkie Centrum Kultury 58 561 29 45 Telefony alarmowe POLICJA – 997 ul. Bohaterów Getta 2 STRAŻ MIEJSKA – 986 ul. Gdańska 6 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998 ul. Lubichowska 1 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 ul. Dr Balewskiego 1 POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991 ul. Pelplińska 24 POGOTOWIE GAZOWE 58 562 97 54 ul. Jagiełły 32 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 58 562 81 91 ul. Lubichowska 128 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 58 562 24 86 ul. Pomorska 26

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 1(109)/2012 |STR. 7


PRZETARGI | OGŁOSZENIA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010 r. poz. 3268). Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Starogard Gdański nr XII/98/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu: zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja planu: Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 161 z 20.12.2010r. poz. 3268) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.01.2012r. do 20.02.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański pok. Nr 206 w godz. od 8.30 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.01.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, sala nr 101 o godz. 10.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z uchwałą nr XII/98/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w/w planu przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Starogard Gdański jest naprawienie błędów zauważonych podczas funkcjonowania planu, tj. w szczególności: 1) sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich, 2) usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym, 3) ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania i zabudowy terenów dla pominiętych fragmentów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Starogard Gdański z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2012 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz

Zarządzenie Nr 3/01/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 2012 r. na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanego w ramach „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr XV/140/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 zarządza się, co następuje: §1 Gmina Miejska Starogard Gdański w celu realizacji zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, ogłasza otwarty konkurs ofert na 2012 r., na który przeznacza budżet w wysokości 1.191.000,00 zł. §2 1. Przyjmuje się i zatwierdza szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2012 r. na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1 podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Starogard Gdański i na stronie internetowej oraz wywieszeniu w siedzibie organizatora konkursu w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. §3 Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Prezydent Miasta Starogard Gdański Edmund Stachowicz

STR. 8 | Nr 1(109)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| INFORMACJE | OGŁOSZENIA Lokale użytkowe Gminy Miejskiej Starogard Gdański Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.)

ZAPRASZAMY DO ROKOWAŃ na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, położonego w budynku przy ul. Hallera 32 w Starogardzie Gdańskim (lokal po Biurze Turystycznym „VIDA-TOUR”). Lokal o powierzchni użytkowej 57,00 m2 z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 7,60 m2 wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie etażowe-gazowe, WC. Powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej - 57,00 m2 Cena wywoławcza stawki netto za m2 wynosi 5,00 zł Wadium w wysokości 200,00 zł Rokowania odbędą się dnia 19 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 9 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56. Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach z proponowaną wysokością czynszu netto za 1 m2 i dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto TBS, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim nr konta 51 8340 0001 2002 0001 2364 0001) oraz z oświadczeniem o niezaleganiu z zapłatą składek ZUS i o bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych należy składać do dnia 16 stycznia 2012 r. do godz. 15.00 w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56. W przypadku wygrania rokowań wadium zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnego czynszu najmu brutto. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny. Informacje o rokowaniach: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemin Kociewskiej Spółka z o.o., 83-200 Starogard Gdański ul. Traugutta 56, pokój nr 3, tel. 58 562 24 33; 58 562 53 21; 58 560 02 35.

Na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Paderewskiego 10, zlokalizowanego na I piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 283, obręb 17, o powierzchni 454 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta GD1A/00000844/5:

Lp.

Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy w m2

Ilość pokoi

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Postąpienie minimalne w zł

1

2

3

4

5

6

7

1

114,91 + 33,79

5

0,237

240 000,00

24 000,00

2 400,00

Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego. Przetarg odbędzie się 15 lutego 2012 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 lutego 2012 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Lokal można będzie oglądać 6 lutego 2012 r. w godzinach 15.00 – 15.30. 14 lutego 2012 r. (wtorek) od godz. 10.00 do 15.00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na w/w lokal mieszkalny w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 530 60 76.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 1(109)/2012 |STR. 9


PRZETARGI | OGŁOSZENIA ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami ) oraz §6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami ) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY : 1. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki (byłe MZK), obręb 17 (IV przetarg) – nieruchomość składa się z działek nr : 349/6 o pow. 2 165 m² i 349/7 o pow. 1 277 m² ( łączna pow. 3 442 m² ), KW 33070, działka nr 349/6 jest zabudowana budynkiem biurowo – warsztatowym o pow. użytk. 857 m² i budynkiem byłej stacji paliw o pow. użytk. 34 m²; cena wywoławcza 1 200 000,00 zł (jedenmiliondwieścietysięcyzł), w tym: cena niezabudowanej działki nr 349/7 wynosi 294 812,77 zł (zawiera 23%VAT ) i cena zabudowanej działki nr 349/6 wynosi 905 187,23 zł (zwolnione z VAT-u); wadium w wysokości 120 000,00 zł (stodwadzieściatysięcyzł); postąpienie minimalne 12 000,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta działka nr 349/6 stanowi teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej (05.MU), a działka nr 349/7 stanowi teren ogólnodostępnego parkingu (07.KD-P); konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej nieodpłatnej służebności korzystania ze wszystkich uzbrojeń technicznych znajdujących się na nieruchomości; nabywcę obciążają koszty ewentualnej likwidacji byłej stacji paliw z nieczynnym zbiornikiem. Pierwszy przetarg przeprowadzono 8.06.2011 r., drugi 7.09.2011 r., a trzeci 30.11.2011 r. 2. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gd. przy ulicy Kościuszki 65, obręb 16, (VI przetarg) – n i e r u chomość stanowi działka nr 89/2 o powierzchni 2 020 m², KW 41817, zabudowana siedmioma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1 907,4 m²; cena wywoławcza wynosi 340 000,00 zł (trzystaczterdzieścitysięcyzł); wadium w wysokości 34 000,00 zł (trzydzieściczterytysiącezł); postąpienie minimalne 3 400,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie mieszkaniowo – usługowej (C2.54.MU.5); dwa obiekty znajdujące się na nieruchomości wpisane są do gminnej ewidencji zabytków; konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności korzystania ze wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na nieruchomości; Pierwszy przetarg przeprowadzono 20.10.2010 r., drugi 9.02.2011 r., trzeci 11.05.2011 r., czwarty 17.08.2011 r., a piąty 30.11.2011 r. 3.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza (III przetarg) – działka nr 179/151 o pow. 3 251 m², obręb 12, KW 24974; cena wywoławcza(w tym VAT) 350 000,00zł (trzystapięćdziesiąttysięcyzł); wadium w wysokości 35 000,00 zł (trzydzieścipięćtysięcyzł); postąpienie minimalne 3 500,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C1.56.P.3 – tereny obsługi komunikacyjnej, w tym w szczególności stacji paliw, zespołu garaży, parkingu wielostanowiskowego, placu manewrowego, placu do nauki jazdy. Pierwszy przetarg przeprowadzono 17.08.2011 r., a drugi 30.11.2011 r. 4. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Krasickiego, obręb 12 (VII przetarg) – nieruchomość składa się z działek nr: 4/110 i 4/148 o łącznej powierzchni 2 935 m², KW 26009, zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym o pow.użytk. 656,9 m²; cena wywoławcza wynosi 840 000,00 zł (osiemsetczterdzieścitysięcyzł); wadium w wysokości 84 000,00 zł (osiemdziesiątczterytysiącezł); postąpienie minimalne 8 400,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość stanowi tereny budownictwa, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej, z dopuszczeniem usług – C1.1.P2; Pierwszy przetarg przeprowadzono 1.09.2010 r., drugi 24.11.2010 r., trzeci 16.02.2011 r., czwarty 11.05.2011r., piąty 14.09.2011 r., a szósty 30.11.2011 r. 5. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Ceynowy ( IV przetarg ) – działka nr 45 o pow. 32 205 m², KW 20101; cena wywoławcza (z VAT) 1 050 000,00 zł (jedenmilionpięćdziesiąttysięcyzł); wadium w wysokości 105 000,00 zł (stopięćtysięcyzł); postąpienie minimalne 10 500,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem A.153.P2 - pod zabudowę techniczno-produkcyjną, magazyny, składy, bazy, parkingi, garaże, wyklucza się zabudowę mieszkaniową; pierwszy przetarg przeprowadzono 23 marca 2011 r., drugi 15 czerwca 2011 r., a trzeci 28.09.2011 r. ................................................................................................................................................................................................................................ Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 marca 2012 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 8 marca 2012 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 13 marca 2012 roku (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58 530 60 75, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58 530 60 79.

STAROGARDZKI RATUSZ, bezpłatny dwutygodnik Urzędu Miasta Starogard Gdański. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta Starogard Gdański. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, tel. 58 530 6009, redakcja@um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 2100 egzemplarzy, w ponad 50 punktach miasta. Druk: Drukarnia TOP DRUK Łomża. Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.

STR. 10 | Nr 1(109)/2012 |STAROGARDZKI RATUSZ


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WYDARZENIA

Pożegnanie byłego prezydenta 25 grudnia po długiej chorobie w wieku 65 lat zmarł Stanisław Karbowski, były prezydent Starogardu Gdańskiego w latach 1998-2006. 29 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe. Uroczystości zostały odprawione przez proboszczów parafii starogardzkich pod przewodnictwem ks. infułata Stanisława Grunta z Pelplina. W ostatniej drodze byłemu prezydentowi towarzyszyli rodzina, przyjaciele, współpracownicy i mieszkańcy Starogardu Gdańskiego. W trakcie mszy św. homilię wygłosił ks. prałat Marian Szczepiński, wikariusz biskupi, kustosz sanktuariów kościerskich, prywatnie kolega z lat szkolnych zmarłego prezydenta. - Jak wiemy przez dwie kadencja starał się jak najlepiej służyć temu miastu – mówił ks. prałat Marian Szczepiński. - Nieliczne były nasze spotkania, ale kiedy rozmawialiśmy zawsze odznaczała się wielkim szacunkiem dla urzędu, który sprawował a także dla mieszkańców tego grodu królewskiego.

Słowa pożegnania wygłosił obecny prezydent Starogardu Edmund Stachowicz oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego Tadeusz Negowski. - Dzisiaj w samo południe wybrzmiał hejnał Starogardu Gdańskiego, którego autorem jest Twój ojciec Zygmunt, a ty go opracowałeś na głosy. Mam wrażenie, że od dzisiaj my Twoi

uczniowie, jak i mieszkańcy miasta słuchając go będziemy mysleć o Tobie jako o człowieku, który pozdrawia zwykłych ludzi kłaniając się im w pas. Tak jak zawsze to robiłeś. Bo kto nie znał Stasia Karbowskiego, który szanował i kochał ludzi – mówił Tadeusz Negowski uczeń, a potem następca Stanisława Karbowskiego na stanowisku dyrektora starogardzkiej szkoły muzycznej. Trumna zmarłego prezydenta Stanisława Karbowskiego została w kondukcie przeniesiona na „stary” cmentarz, na którym został pochowany. Warto przyupomnieć, że Stanisław Karbowski to wieloletni pedagog a następnie dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Starogardzie Gdańskim. To za jego kadencji szkołę nazwano imieniem Witolda Lutosławskiego. Pracował też m.in. w Filharmonii Bałtyckiej oraz dyrygował Orkiestrą Dętą Starogardzkiego Centrum Kultury. W 1998 roku w wyniku wyborów został prezydentem miasta. Przez dwie kadencje piastował urząd prezydenta Starogardu Gdańskiego. W 2006 roku w dużej mierze ze względów zdrowotnych zrezygnował z dalszego kandydowania. To za prezydentury Stanisława Karbowskiego rozpoczęto najważniejsze inwestycje ostatnich lat, w tym m.in. modernizację obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z budową Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby, przygotowanie do budowy Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie, a także wybudowano tzw. Małą Obwodnicę. Znany był jako wielki miłośnik sportu.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zmarł były przewodnicący Rady Powiatu 7 stycznia w Sopocie, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Rajmund Schminda - były dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego w latach 1998-2002.

Rajmund Schminda był znanym nie tylko w Starogardzie Gdańskim psychiatrą. Pracował w kocborowskim szpitalu, w którym pełnił też funkcję dyrektora. Udzielał się tez w pracy samorządowej, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. W 1998 roku otrzymał medal”Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”, a cztery lata później Papież Jan Paweł II na wniosek księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi odznaczył Rajmunda Schmindę orderem Krzyża ”Za Kościół i Papieża”.

STAROGARDZKI RATUSZ | Nr 1(109)/2012 |STR. 11


Starogardzki Ratusz Nr 1(109)/2012  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański