Page 1

PODWYŻKA CEN BILETÓW STR. 3

AWANS LIBERO DO MISTRZOSTW POLSKI

STR. 6

11(97) / 2011 10 czerwca 2011

EGZ. BEZPŁATNY ISSN 1897-9947

JUBILEUSZ STAROGARDZKICH STRAŻAKÓW STR. 3

BAJKOWA GIMNAZJADA

STR. 11


STAROGARDZKI RATUSZ STR. 2 Nr 11(97)/2011

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

Jubileusz starogardzkich strażaków W sobotę, 4 czerwca, na starogardzkim Rynku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Z tej okazji w dowód uznania i szacunku dla całej społeczności pożarniczej powiatu starogardzkiego ufundowano sztan-

dar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, który wyszyła w swojej pracowni w Piecach mistrzyni hafciarstwa Pani Zdzisława Gulgowska. Obchody rocznicowe połączone były z Powiatowym Dniem Strażaka, którego gospodarzem było miasto Starogard Gdański. Obchody rozpoczął festyn strażacki dla mieszkańców miasta i okolic, który miał miejsce 29 maja przy Centrum Handlowym Carrefour. Z kolei uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 4 czerwca na starogardzkim Rynku. Wcześniej w Kościele p.w. św. Wojciecha odprawiono uroczystą mszę świętą, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru.

Policyjny Dzień Dziecka W minioną niedzielę Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów i funkcjonariusze ze Starogardu Gdańskiego zorganizowali otwarty Dzień Dziecka. Impreza odbyła się na placu przy ulicy Hallera. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 12.00 i trwała do późnych godzin popołudniowych. Organizatorzy festynu przygotowali dla dzieci i młodzieży wiele konkursów i konkurencji sportowych. Oprócz pokazów sprzętu policyjnego, zabaw i quizów na świeżym powietrzu można było zasiąść w symulatorze zdarzeń drogowych lub bliżej przyjrzeć się pracy policjanta. W tym dniu dla wszystkich uczestniczących w festynie dzieci przewidziano szereg atrakcji. Było miasteczko ruchu drogowego, konkurs rysunkowy oraz symulator wypadków dro-

gowych. Policjanci spełniali także marzenia najmłodszych. Każda chętna osoba mogła choć na chwilę stać się prawdziwym policjantem. Do dyspozycji dzieci były kajdanki, prowadnice, tarcze, hełmy i pałki. Poza tym technicy policyjni pokazali, w jaki sposób zabezpiecza się pozostawione przez przestępców odciski palców. Motocykl, radiowozy i łódź patrolowa przeżyły prawdziwe oblężenie. Ciekawość uczestników festynu spowodowała, że przy udostępnionych pojazdach ustawiały się kolejki chętnych. Nie zabrakło też możliwości sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. Do tego celu posłużyła specjalnie przygotowana strzelnica, gdzie policyjni goście strzelali do tarczy z paintballa. Na scenie odbywały się konkursy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można było także zobaczyć jak należy prawidłowo przeprowadzić akcję ratowniczą. Były wozy bojowe straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Atmosferę obchodzonego Dnia Dziecka wzbogacały piosenki wykonane przez zespoły muzyczne z „duszą policyjną”.


AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

STAROGARDZKI RATUSZ Nr 11(97)/2011 STR. 3

Podwyżka cen biletów Od wakacji ceny biletów za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim wzrosną. O ostatecznej wysokości podwyżki zadecydowała Rada Miasta, która przyjęła stosowną uchwałę. Władze miasta w przedłożonej na sesji uchwale proponowały 20-procento-

Podziękowano radnej

wą podwyżkę, jednak nie znalazła ona uznania wśród większości radnych, chociaż głosy były podzielone. Padła więc propozycja, by ceny biletów za przejazd autobusami MZK podnieść do 10 procent, a brakującą kwotę wesprzeć dotacją z miejskiego budżetu. W wyniku głosowania projekt radnych znalazł akceptację.

Podczas ostatniej sesji podziękowano za pracę w Radzie Miasta radnej Grażynie Tukalskiej-Grzenkowskiej, która z uwagi na stan zdrowia postanowiła złożyć rezygnację.

CENNIK BILETÓW Bilety jednorazowy za przewóz 1 osoby – 2,20 zł za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z biletu ulgowego – 1,10 za przewóz bagażu, psa – 2,20 zł za przewóz wózka inwalidzkiego lub dziecięcego - bezpłatnie

Bilety okresowe Ważne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) sieciowy (na wszystkie linie) pełnopłatne – 66 zł ulgowe – 33 zł

Opłaty specjalne 1. Za przejazd bez ważnego biletu opłata specjalna wynosi: a) za przejazd bez ważnego biletu – 110 zł b) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 88 zł c) za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą zwierząt i rzeczy a w szczególności za: - brak uiszczenia opłat, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków - 44 zł. 2. W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłat dodatkowych określonych w punktach a, b i c obniża się o 30%. 3. W przypadku braku w czasie kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, bezpłatnego lub biletu okresowego, a okazanie go w ciągu 7 dni od daty kontroli pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty specjalnej. 4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 330 zł.

Gościliśmy młodzież z Diepholz

- Mając na uwadze fakt, że nie mogłabym w pełni funkcjonować jako radna, podjęłam tę trudną decyzję. Mimo mego tak krótkiego pobytu w Radzie Miasta cieszę się, że w chwili obecnej jest w trakcie realizacji mój główny program wyborczy polegający na zapobieganiu chorobie pneumokokowej. Nie jest to tylko moja zasługa, ale również państwo się do tego przyczyniliście. Dziękuję wyborcom za to, że uznali, iż jestem godna bycia radną – powiedziała Grażyna Tukalska-Grzenkowska, która otrzymała w imieniu Rady kwiaty oraz list z podziękowaniem.

W dniach 22-28 maja Starogard Gdański odwiedziła grupa niemieckiej młodzieży z partnerskiego miasta Diepholz, która w ramach organizowanej przez Publiczne Gimnazjum 1 i I LO w Starogardzie Gdańskim wymiany międzynarodowej aktywnie spędziła czas wraz z polskimi rówieśnikami. Gospodarze przygotowali gościom szereg atrakcji m.in. zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Sztutowie, Muzeum Bursztynu w Stegnie, Zakładu Porcelany Stołowej w Łubianie, skansenu w Szymbarku, wycieczka do Trójmiasta, a także udział w warsztatach integracyjnych przeprowadzonych wraz z osobami niepełnosprawnymi w Skórczu. Młodzi Niemcy przez tydzień uczyli się także języka polskiego, co okazało się nie lada wyzwaniem.

Urząd MiASTA Starogard Gdański ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001 

Godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 17.00 Przyjmowanie Interesantów: 7.30 - 17.00 Obsługa Kasowa: 7.30 - 17.00 

Numery telefonów Urzędu Miasta: Sekretariat prezydenta tel.: 58 530 6006, fax: 58 530 6000

Prezydent Miasta Edmund Stachowicz Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych i Rozwoju Henryk Wojciechowski Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Wojciech Pomin

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Sekretarz Miasta - Zbigniew Toporowski 58 530 6102 Biuro Obsługi Klienta 58 530 6020, 58 530 6021 gg: 2014954 skype: urzad.miasta.starogard.gdanski


STAROGARDZKI RATUSZ STR. 4 Nr 11(97)/2011

AKTUALNOŚCI / INFORMACJE

ZAGŁOSUJ dla DZIECI Starogard Gdański przystąpił do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu pn. „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. W konkursie został wskazany, jako lokalizacja nowego placu zabaw, teren przy ul. Ściegiennego. Ostateczny wybór miejsca budowy placu zabaw, spośród zgłoszonych z całej Polski lokalizacji, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą te lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów internautów. Głosować można od 6 czerwca do 31 października tego roku. Każdy może przyczynić się do zwycięstwa lokalizacji placu zabaw przy ul. Ściegiennego. Wystarczy zarejestrować się na www.NIVEA.pl. i zagłosować. Lokalizacja która otrzyma najwięcej głosów („kliknięć”) ma szansę na budowę placu zabaw. Elementy wchodzące w skład placu zabaw: dwa wieloelementowe zestawy zabawowe, kosz na śmieci, ławka, element sprawnościowy, karuzela, piaskownica, dwie huśtawki, dwa bujaki sprężynowe

Bajkowa Gimnazjada 1 czerwca w Miejskiej Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się Gimnazjada pod hasłem „Zaczarowany bajek świat”.

Gimnazjada rozpoczęła się przemarszem młodzieży ze szkół do hali sportowej. Gimnazjaliści przebrani byli w różne postaci z bajek. Uczniowie PG 4 prezentowało „Śnieżkę”, PG 3 - „Kopciuszka”, PG 2 „Smerfy”, a PG 1 - „Czer-

WO - BIURO RADY MIASTA 58 530 6024

Podatek od Środków Transportu: 58 530 6100

WYDZIAŁ FINANSOWY Wymiar Podatkowy: 58 530 6036 Wpłaty Podatkowe: 58 530 6031 Handel i Działalność Gospodarcza: 58 530 6038

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 58 530 6046 ZESPÓŁ PRAWNY 58 530 6055

wonego Kapturka”. Impreza rozpoczęła się od powitania księcia Grzymisława przez młodzież, której władzę w mieście przekazał wiceprezydent Starogardu Henryk Wojciechowski. Po części oficjalnej młodzież wykazała się umiejętnościami aktorskimi. Ponadto w trakcie Gimnazjady na młodzież czekały różne niespodzianki. Były to m.in.: kącik fryzur i makijażu, czy też pokaz doświadczeń fizycznych. Dla każdego uczestnika były przygotowane smaczne przekąski. Organizatorem tegorocznej Gimnazjady było Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.

WYDZIAŁ ROZWOJU 58 530 6104

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 58 530 6061, promocja@um.starogard.pl

Audytor Wewnętrzny: 58 530 6056 Referat Kontroli i Zamówień Publicznych: 58 530 6057

PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA MIASTA Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień 58 530 6092


WYDARZENIA / INFORMACJE

Zagrają Cohena

Szkoła katolicka ma sztandar

Utwory Leonarda Cohena będzie można usłyszeć podczas kolejnego koncertu Teatru Kuźnia Bracka, który odbędzie się 10 czerwca, o godzinie19.00, w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. - Od dwóch lat nie śpiewaliśmy pieśni Leonarda Cohena. Wówczas Radek Ciecholewski śpiewał z towarzyszeniem chórku. Dziś do tego koncertu zaprosił najbardziej doświadczonych i dojrzałych scenicznie kuźniaków. Tak więc oprócz towarzyszenia Radkowi w chórkach usłyszeć będzie można w solowych wykonaniach Ninę Ciecholewską, Martę Laaser, Szymona Bruckiego. Utwory wybrane do tego koncertu pochodzą z pierwszego okresu twórczości Cohena – mówi Ireneusz Ciecholewski.

1 czerwca, JE bp diecezjalny ks. prof. dr hab. Jana Bernard Szlaga poświęcił sztandar Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starogardzie Gdańskim

Koncert został zaaranżowany na dwie gitary – Radosława Ciecholewskiego i Sławomira Zaremskiego oraz flet, na którym grać będzie Nina Ciecholewska. Ceny biletów: 7 zł dla stałych widzów wpisanych do bazy teleadresowej i ich zaproszonych gości, uczniów, emerytów oraz 10 zł bilety normalne. Wolontariusze zrzeszeni w centrum wolontariatu – wstęp wolny.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club” zaprasza na koncert

KOMUNIKAT

legendarnej grupy bluesowej MIETEK BLUES BAND PIĄTEK 10.06.2011 GODZ.20.00

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia Biblioteka Główna przy ul. Paderewskiego 1 oraz filie MBP: Nr 1 - Al. Wojska Polskiego 30, Nr 2 - ul. Reymonta 1 (Spółdzielczy Dom Kultury) będą czynne dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. We wszystkie soboty w okresie wakacyjnym Biblioteka będzie nieczynna.

BILETY: przedsprzedaż 15zł, przed koncertem 20zł RESTAURACJA „OGRÓDEK” ul.Lubichowska 82 Na koncert przybędzie specjalnie i wystąpi najlepszy wokalista w historii tej grupy Romuald „Mały” Sławiński.

Dyżury radnych Przewodniczący Rady Miasta Sławomir Ruśniak przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godz. 16.00 - 17.00. Ponadto można kontaktować się przez e-mail: przew.rm@um.starogard.pl. Klub Radnych Edmunda Stachowicza pełni dyżury w biurze ParlamentarnoSamorządowym SLD, Al. Wojska Polskiego 34, w godz. 16.00-17.00. 21.06.2011 – Wojciech Pielecki 05.07.2011 – Waldemar Rupniewski Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta: Paweł Głuch, Jan Kilian (przewod.klubu), Mirosław Sikorski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych: 58 530 6059 Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych: 58 530 6015 Pełnomocnik Prezydenta ds. Mieszkalnictwa i Budownictwa: 58 530 6123

STAROGARDZKI RATUSZ Nr 11(97)/2011 STR. 5

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Bernarda Sychty

Jan Strzelczyk pełnią dyżur w każdy czwartek miesiąca w godz. 16:30-17:30 w Biurze Parlamentarno-Samorządowym Prawa i Sprawiedliwości, Rynek 1 (Ratusz I p.) Dodatkowe kontakt: biuro. pis.starogard@wp.pl. Przedstawiciel Klubu Radnych PO – radny Łukasz Gabriel będzie pełnić dyżury w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 15.00-16.00 w biurze PO przy ul. Kościuszki 27. Przedstawiciel Klubu Radnych PO – radny Zbigniew Kotlewski będzie pełnić dyżury w każdy wtorek w godz. 15.30-16.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA Sprzedaż mieszkań: 58 530 6076 WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY Inwestycje: 58 530 6065 Ochrona Środowiska: 58 530 6068 Drogi: 58 530 6069

Uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się podczas mszy św. w kościele p.w. św. Mateusza. - Przeżywam kolejną radość z okazji święta katolickiej szkoły – mówił ks. bp Jan Bernard Szlaga. Tym większą, że szkoła otrzymała sztandar, nowy znak swej obecności. Po mszy odbyło się spotkanie pracowników, rodziców i organu prowadzącego katolicką szkołę z ks. biskupem, lokalnymi władzami, dyrektorami szkół świeckich i katolickich, przedszkoli i proboszczami parafii starogardzkich. W imieniu władz miasta list gratulacyjny wręczył wiceprezydent Henryk Wojciechowski. Radny Rady Miasta – Platformy Obywatelskiej – Marek Jankowski pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00-17.30 w biurze PO. Radna Rady Miasta – Platformy Obywatelskiej – Wioleta Strzemkowska-Konkolewska - 18.05.2011 r. w godz. 15.0016.00 w biurze PO, ul. Kościuszki 27. Przedstawiciele Klubu Radnych Stowarzyszenie Kociewskie: Piotr Cesarz, Wioleta Cegłowska, Krzysztof Skiba i Tomasz Walczak, pełnią dyżur w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15.30 – 16.30 w sali nr 101 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6. WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI Architektura: 58 530 6084 WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH Oświata: 58 530 6087 URZĄD STANU CYWILNEGO Rejestracja urodzeń: 58 530 6144 Sporządzanie aktów małżeństw, zgonów: 58 530 6143


OGŁOSZENIA / INFORMACJE

STAROGARDZKI RATUSZ STR. 6 Nr 11(97)/2011

Podium w Pucharze Świata

Awans LIBERO do Mistrzostw Polski 4 czerwca w Wejherowie odbyły się Klubowe Mistrzostwa Pomorza w mini piłce siatkowej dziewcząt w kategorii ,,dwójek’’ rocznika 2000 i ,,trójek’’ rocznika 1999. W każdej kategorii wystąpiło po 12 drużyn, którymi byli zwycięzcy półfinałów wojewódzkich. UKS Libero Starogard Gdański przy PSP Nr 4 w kategorii ,,trójek’’ reprezentowała jedna drużyna w składzie: Karolina Peplińska, Jowita Nowacka, Marcelina Berent i Paulina Skuza, która została mistrzem województwa pomorskiego o wygraniu w finale z Gedanią Gdańsk 25:18. Triumf w turnieju zapewnił starogardziankom awans na wrześniowe Mistrzostwa Polski w Zabrzu. W kategorii „dwójek” rocznika 2000 bardzo dobre trzecie miejsce zajęła drużyna SKFIS KaEmKa Starogard, która tym samym zagra w turnieju barażowym o awans do MP. Podopieczne Katarzyny Przeperskiej grały w składzie: Kinga Kwaśniewska, Agata Freitag, Julia Jędrzejewska.

Medalowe zdobycze

W węgierskim Szeged odbył się Puchar Świata w kickboxingu, w którym udział brała reprezentująca Polskę starogardzianka Anna Knobel. Zawodniczka KS Beniaminek 03 osiągnęła duży sukces zdobywając brązowy medal w kategorii do 50 kg.

Tydzień wcześniej odbyły się Mistrzostwa Pomorza w kategorii ,,czwórek’’, gdzie nasza drużyna zdobyła wicemistrzostwo Pomorza. - Przed nami baraże makroregionalne o awans do mistrzostw Polski w Zabrzu. Gospodarzem turnieju barażowego jest Wielkopolska – mówi trener Leszek Sintek. Skład: Amelia Żywek, Aleksandra Lubawska, Aleksandra Wąsowska, Agata Lamek i Paulina Jóźwiak. Warto dodać, że drugi zespół Libero grający w składzie: Dominika Kosiedowska, Marta Zielonka, Kornelia Adamska, Anna Stuszinska i Magda Rezmer, zajął VI miejsce.

Mistrzostwa kadetów rozgrywane były w Bielsko Białej w dniach 1315 maja. Udział w nich brało trzech zawodników: Sebastian Milewski, Rafał Nguyen oraz Lucjan Wiśniewski. Najlepiej spisał się ten ostatni zdobywając brązowy medal. Na wyróżnienie zasłużył również Sebastian Milewski, który swoją pierwszą walkę wygrał przed czasem, a walkę o medal przegrał stosunkiem głosów 2:1. Juniorzy swoje mistrzostwa rozgrywali tydzień później w Lesznie. Nasz

klub reprezentowało trzech zawodników: Filip Byczyński (69kg), Kamil Ślizewski (69kg) i Arkadiusz Żeniecki (57kg). Wszyscy startowali w formule light-contact, a Żeniecki dodatkowo w semi-contact. W Mistrzostwach startowało tylko po 8 najlepszych zawodników w kraju wyłonionych w eliminacjach. Wszyscy nasi zawodnicy wrócili z medalami. Arkadiusz Żeniecki zdobył w semi-contact srebny medal, a w light-contact brązowy. Godne uwagi jest to, że aby zdobyć oba medale musiał jednego dnia stoczyć 12 rund (4 walki). Srebrny medal przywiózł Filip Byczyński, a brązowy Kamil Ślizewski. Obaj przegrali z tym samym zawodnikiem po kontrowersyjnych werdyktach. Trener Tomasz Janowicz był bardzo zadowolony z występu swoich podopiecznych, chociaż do pełni satysfakcji zabrakło złotego medalu.

STRAŻ MIEJSKA Oficer Dyżurny : 58 530 6095, 986

Pozostałe numery telefonów:

Najmłodsi kickbokserzy klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański uczestniczyli w Mistrzostwach Polski kadetów w Bielsko Białej oraz w Mistrzostwach Polski juniorów w Lesznie. Z obu imprez wrócili z medalami.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta http://www.starogard.pl e-mail: rat���������������� usz@starogard.pl

Zarząd Budynkami Mieszkalnymi: 58 562 24 33, fax: 58 562 53 21 Miejski Zakład Komunikacji: 58 562 30 01

Podopieczna Tomasza Janowicza w półfinale przegrała z zawodniczką gospodarzy Janką Nemeth, która w walce o złoty medal nie sprostała innej reprezentantce Polski Żanecie Cieśli. Starogardzianka swoim dobrym występem przyczyniła się do wysokiej, drugiej pozycji zespołowej. Polskę wyprzedziła jedynie reprezentacja Białorusi.

Jadą na turniej finałowy Na boiskach Lechii Gdańsk odbyła się przedostatnia eliminacja turnieju Adidas Football Challenge. Do wielkiego finału, który odbędzie się w Warszawie zakwalifikował się zespół KP Starogard Gdański. Drużyna Marka Jankowskiego rywalizowała w kategorii 13-latków zajmując drugie miejsce. Starogardzianie tylko w jednym spotkaniu musieli uznać wyższość rywali przegrywając w finale po wyrównanej grze z Lechią Gdańsk 1:3. Pozostałe mecze zakończyły się zwycięstwem KP. W dniach 18-19 czerwca zagrają w turnieju finałowym, w którym rywalizować będzie 16 najlepszych zespołów.

Wędkarze! Zarząd Koła nr 69 Starogard – Miasto pod patronatem Prezydenta Starogardu Gdańskiego zaprasza 12 czerwca na otwarte zawody spławikowe o „Puchar Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego”. Zapraszamy wędkarzy należących do wszystkich kół Starogardu. Zawody odbędą się na jeziorze Zduny, na przesmyku jez. Zduny - Szpęgawsk. Zbiórka i zapisy uczestników zawodów w godz. 6.15 – 6.45. Początek zawodów o godz. 7.00. Zawody odbędą się w klasyfikacji indywidualnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” 58 562 81 90 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Starkom” 58 562 30 67, 58 562 30 68, 58 562 30 69


OGŁOSZENIA / INFORMACJE

STAROGARDZKI RATUSZ Nr 11(97)/2011 STR. 7

Informacja w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2011r. w oparciu o art. 162 §2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2012 – 2015 Rada Miasta Starogard Gdański powinna wybrać następującą ilość ławników: - do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2; - do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – 18. 1. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.). 2. Kto może zostać ławnikiem? Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2. jest nieskazitelnego charakteru, 3. ukończył 30 lat, 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku, 5. nie przekroczył 70 lat, 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie. 3. Kto nie może zostać ławnikiem? Ławnikami nie mogą być: 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 6. duchowni, 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 9. radni gminy, powiatu i województwa. UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników? Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są: 1. prezesi właściwych sądów, 2. stowarzyszenia, 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

Zakład Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” tel.: 58 562 39 30, fax: 58 562 21 73 SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień tel.: 58 562 94 93, 58 562 71 95, fax: 58 562 94 93 SP ZOZ Przychodnia Lekarska tel.: 58 562 34 16, 58 775 44 94, fax: 58 775 44 98

4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez mieszkańców miasta Starogard Gd., do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających. 5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników? Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miasta Starogard Gdański po 30 czerwca 2011 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 6. Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby. 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­ mieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 5. listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli, 6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata, 7. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko. UWAGA: Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. Wzory dokumentów (w tym oświadczeń) dostępne są w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – pokój nr 108, przy ul. Gdańskiej 6. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Miasta Starogard Gdański - tel. 58 530 6024, 58 530 6025.

SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji 58 775 03 37, 58 775 03 38 Ośrodek Sportu i Rekreacji: 58 562 21 20 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel.: 58 562 44 58, fax: 58 561 29 84

Miejska Biblioteka Publiczna: 58 719 21 70 Muzeum Ziemi Kociewskiej: 58 562 46 75 Starogardzkie Centrum Kultury: 58 561 29 45


INFORMACJE / PRZETARGI

STAROGARDZKI RATUSZ STR. 8 Nr 11(97)/2011

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY: 1.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kochanki (I przetarg) – działka nr 57/2 o pow. 1 520 m², obręb 7, KW 24794; cena wywoławcza (w tym 23%VAT) 121 000,00zł (stodwadzieściajedentysięcyzłotych); wadium w wysokości 12 100,00 zł (dwanaścietysięcystozłotych); postąpienie minimalne 1 210,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem A.156.MN.3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, w tym usługami rzemiosła, sytuowanie usług – wbudowane, dobudowane lub wolnostojące. 2.na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza (I przetarg) – działka nr 179/151 o pow. 3 251 m², obręb 12, KW 24974; cena wywoławcza(w tym 23%VAT) 439 000,00zł (czterystatrzydzieścidziewięćtysięcyzł); wadium w wysokości 43 900,00 zł (czterdzieścitrzytysiącedziewięćsetzł ); postąpienie minimalne 4 390,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C1.56.P.3 – tereny obsługi komunikacyjnej, w tym w szczególności stacji paliw, zespołu garaży, parkingu wielostanowiskowego, placu manewrowego, placu do nauki jazdy. .................................................................................................................................................................................................. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 sierpnia 2011 r. ( środa ) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 11 sierpnia 2011 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 16 sierpnia 2011 roku (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, tel. 58 530 60 75, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, tel. 58 530 60 83.

KOMUNIKATY NFZ Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Starogardzie Gd. informuje, że w punkcie, w którym wcześniej wydawane były książeczki zdrowia obecnie wydaje się: − Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego − Kartę comiesięcznego zaopatrzenia w środki ortopedycznej tj. (cewniki, worki stomijne, pampersy, pompy insulinowe) Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do biura w Starogardzie Gd.

TELEFONY ALARMOWE Policja – 997 ul. Bohaterów Getta 2 Straż Miejska – 986 ul. Gdańska 6

Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56 oferuje do wynajęcia 2 pokoje z przeznaczeniem na biuro wyposażone w meble w budynku przy ul. Traugutta 56 o pow. 21,30 m2 Bliższych informacji udziela: Dział Lokalowy - pokój nr 11 tel. 58 562 24 33; 58 561 14 00.

Państwowa Straż Pożarna – 998 ul. Lubichowska 1

Pogotowie Gazowe - 58 562 97 54 ul. Jagiełły 32

Pogotowie Ratunkowe – 999 ul. Dr Balewskiego 1

Wodociągi i Kanalizacja - 58 562 81 91 ul. Lubichowska 128

Pogotowie Energetyczne – 991 ul. Pelplińska 24

Pogotowie Ciepłownicze - 58 562 24 86 ul. Pomorska 26


PRZETARGI / OGŁOSZENIA

STAROGARDZKI RATUSZ Nr 11(97)/2011 STR. 9

Lokale użytkowe Gminy Miejskiej Starogard Gdański Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej położonego w budynku przy ul. Paderewskiego 10 w Starogardzie Gdańskim. Lokal o powierzchni użytkowej 34,60 m2 wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC możliwość ogrzewania elektrycznego. cena wywoławcza stawki netto za 1m2 wynosi 20,00 zł postąpienie minimalne – 1,00 zł wadium w wysokości 500,00 zł Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 9 Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto ZBM, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. Nr konta 33 8340 0001 0007 4636 2000 0001) należy składać do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz. 9.00 w Zarządzie Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogard Gdański ul. Traugutta 56. W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnego czynszu najmu brutto. Cena wywoławcza stawki netto nie obejmuje podatku od nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą składek ZUS, Urzędu Skarbowego o bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacje o przetargu: Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogard Gdański, ul. Traugutta 56, Dział Lokalowy - pokój nr 11, tel. 58 562 24 33; 58 561 14 00. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz §6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

1. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gd. przy ulicy Kościuszki 65, obręb 16, (IV przetarg) – nieruchomość stanowi działka nr 89/2 o powierzchni 2 020 m², KW 41817, zabudowana siedmioma budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1 907,4 m²; cena wywoławcza wynosi 499 000,00 zł (czterystadziewięćdziesiątdziewięćtysięcyzłotych); wadium w wysokości 49 900,00 zł (czterdzieścidziewięćtysięcydziewięćsetzłotych); postąpienie minimalne 4 990,00 zł; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość leży w strefie mieszkaniowo – usługowej (C2.54.MU.5); dwa obiekty znajdujące się na nieruchomości wpisane są do gminnej ewidencji zabytków; konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności korzystania ze wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na nieruchomości; pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 20.10.2010 r., drugi przetarg 9.02.2011 r., a trzeci 11.05.2011 r. ......................................................................................................................................................................................................................... Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 sierpnia 2011 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10.30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 11 sierpnia 2011 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gd. Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 16 sierpnia 2011 roku (wtorek) od godz. 12.00 do 15.00 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu. Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul.Gdańska 6, pok. 204, tel. 58 530 60 75, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania i Urbanistyki tel. 58 530 60 79.


STAROGARDZKI RATUSZ STR. 10 Nr 11(97)/2011

PRZETARGI / OGŁOSZENIA Lokale użytkowe Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY: na najem garażu murowanego położonego przy ul. Parkowej 8 w Starogardzie Gdańskim. (możliwość użytkowania na cele magazynowe). Garaż o powierzchni użytkowej 55,20 m2 nie wyposażony w żadne media. cena wywoławcza netto 100,00 zł; postąpienie minimalne 1,00 zł; wadium w wysokości 50,00 zł Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 czerwca 2011 r. o godz. 10.20 w pokoju nr 9 Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto ZBM, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. Nr konta 33 8340 0001 0007 4636 2000 0001) należy składać do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz. 9.00 w Zarządzie Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnego czynszu najmu brutto. Cena wywoławcza stawki netto nie obejmuje: podatku VAT w wysokości 23% oraz podatku od nieruchomości. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacje o przetargu: Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56, Dział Lokalowy - pokój nr 11, tel. 58 562 24 33; 58 561 14 00. Lokale użytkowe Gminy Miejskiej Starogard Gdański Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ na najem lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej: 1. Lokal położony w budynku przy ul. Hallera 32 w Starogardzie Gdańskim o powierzchni użytkowej 57,00 m2 z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 7,60 m2 wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, WC, ogrzewanie gazowe. Powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej - 57,00 m2 Cena wywoławcza stawki netto za m2 wynosi 5,00 zł. Wadium w wysokości 200,00 zł. Rokowania odbędą się dnia 14 czerwca 2011 r. o godz. 10.40 w pokoju nr 9 Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56. 2. Lokal położony w budynku przy ul. Chojnickiej 47-49 w Starogardzie Gdańskim o powierzchni użytkowej 83,90 m2 wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, własne centralne ogrzewanie i WC. Cena wywoławcza stawki netto za m2 wynosi 4,00 zł. Wadium w wysokości 240,00 zł. Rokowania odbędą się dnia 14 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w pokoju nr 9 Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa z proponowaną wysokością czynszu netto za 1 m2 i dowodem wpłaty wadium (wpłacić na konto ZBM, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. Nr konta 33 8340 0001 0007 4636 2000 0001) należy składać do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz. 9.00 w Zarządzie Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56. W przypadku wygrania rokowań wadium zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-krotnego czynszu najmu brutto. Proponowana stawka czynszu netto nie obejmuje podatku od nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest przedłożenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z zapłatą składek ZUS, Urzędu Skarbowego o bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny. Informacje o rokowaniach: Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w likwidacji w Starogardzie Gdańskim, ul. Traugutta 56, Dział Lokalowy - pokój nr 11, tel. 58 562 24 33; 58 561 14 00.

STAROGARDZKI RATUSZ, bezpłatny dwutygodnik Urzędu Miasta Starogard Gdański. Redaguje Zespół Prasowy Urzędu Miasta Starogard Gdański. Adres redakcji: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pokój 116 lub 103, tel. 58 530 6009, 58 530 6098, starogardzki.ratusz@um.starogard.pl. Ukazuje się w nakładzie 2100 egzemplarzy, w ponad 50 punktach miasta. Druk: Drukarnia TOP DRUK, Ryszard Zelkowski, Łomża.

Copyright © Gmina Miejska Starogard Gdański. Wszelkie prawa zastrzeżone. STAROGARDZKI RATUSZ, ani żadna jego część, bez zgody właściciela nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem fotograficznym, elektronicznym, mechanicznym lub innym.


AKTUALNOŚCI / KONKURS

STAROGARDZKI RATUSZ Nr 11(97)/2011 STR. 11

Zakończyli projekt Spotkanie działkowiczów W niedzielę, 29 maja, odbył się festyn na zielonym placu przy ulicy Wróblewskiego. Było to ostatnie spotkanie z mieszkańcami osiedla w ramach realizowanego projektu. Wzięło w nim udział około 200 osób. Podczas spotkań udało się zmobilizować ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra. Atrakcji jak zwykle

było wiele. Starogardzkie Bractwo Rycerskie, Gzuby Kociewskie, występy akrobatyczne, młodzież, która malowała wspaniałe graffiti na murach pod okiem Józefa Olszynki, który również dołączył do grona malarzy i stworzył przepiękne malowidło obrazujące Wierzyczankę. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością także radni oraz prezydent Edmund Stachowicz. - Impreza odbyła się dzięki sponsorom, którzy sami zadeklarowali pomoc. Wspólne niedzielne zabawy sąsiedzkie stały się już tradycją i tego nie zmienimy - wspomina Danuta Kozikowska, pomysłodawczyni projektu „Zielono Mi”, którego celem była reaktywacja placu zabaw przy wspólnym przełamywaniu barier pokoleniowych.

W piątek (3 czerwca) na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Neptun” odbyło się spotkanie prezesów poszczególnych ogródków. Wzięli w nim udział prezydent miasta Edmund Stachowicz, radny Wojciech Pielecki oraz naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Tomasz Rzepka. Działkowcy dzielili się swoimi problemami, a także podziękowali za pomoc w niektórych sprawach uła-

T.LOVE w Starogardzie Podczas corocznego Święta Polpharmy, które tym razem odbyło się na terenie Stada Ogierów, ze swym koncertem wystąpił T.LOVE. Wcześniej lider zespołu Muniek Staszczyk spotkał się w auli I LO ze swymi fanami. W starogardzkim ogólniaku frontman opowiadał o prawie trzydziestoletniej karierze zespołu T. LOVE, trendach muzycznych, jakie obowiązywały w początkowych latach kariery i obecnych oraz o planach jego i jego formacji muzycznej. Muniek z chęcią rozdawał autografy i pozował do zdjęć, by już wieczorem zagrać i zaśpiewać dla starogardzkiej publiczności największe przeboje T.LOVE.

twiających funkcjonowanie ogródków. Działkowicze wyrazili także chęć przedstawienia swojej działalności i podzielenia się swoimi problemami przed forum Rady Miasta. Zdaniem działkowiczów pozwoliłoby to wpłynąć na pewne działania, które mogłyby być realizowane wspólnie z miastem w obrębie ich ogródków działkowych, tym bardziej, iż nie należy zapominać o tym, że pełnią one również rolę płuc miasta.


Starogardzki Ratusz Nr 11(97)/2011  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański

Starogardzki Ratusz Nr 11(97)/2011  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański

Advertisement